Lietuvos žmogaus teisių ir kitų nevyriausybinių organizacijų pareiškimas

2015, 21 sausio, 18:05 | kategorija LPT | 6 komentarai | peržiūrų 539 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

Lietuvos Respublikos Seimui

Lietuvos Respublikos Vyriausybei

Lietuvos žurnalistų sąjungai

Lietuvos žiniasklaidai

LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ IR

KITŲ NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ

PAREIŠKIMAS

2015 m. sausio 15 d.

Vilnius

Dėl Paryžiuje įvykdytų teroro išpuolių bei religijos, žodžio ir įsitikinimų laisvės

Demokratinę pasaulio visuomenę sukrėtė barbariškas teroro aktas Paryžiuje, per kurį buvo nužudyti satyrinio savaitraščio „Charlie Hebdo“ redakcijos darbuotojai.

Lietuvos žmogaus teisių ir kitos nevyriausybinės organizacijos nuoširdžiai užjaučia žuvusiųjų artimuosius ir visą prancūzų tautą, solidarizuojasi su demokratine pasaulio visuomene ir pareiškia, kad niekuo negali būti pateisinamas brutalus nusikaltimas prieš įsitikinimų ir žodžio laisvę. Smurtas, kuriuo teroristai mėgina spręsti dėl pažiūrų ir religinių įsitikinimų kylančius konfliktus, yra nusikaltimas žmoniškumui, iššūkis Vakarų civilizacijai ir šimtmečius puoselėtoms Europos vertybėms.

Kartu norime atkreipti dėmesį, kad kai kuriose vakarų Europos valstybėse, taip pat ir Lietuvoje, daugėja mėginimų šią tragediją panaudoti destruktyviems, žmonių supriešinimo tikslams. Raginimai nepaisant įvykusios tragedijos beatodairiškai perspausdinti islamo šventųjų karikatūras, tyčiotis iš religijų simbolių ir niekinti religinius įsitikinimus rodo arba neadekvatų ragintojų tikrovės suvokimą, arba jų negeranoriškus tikslus.

Ypač nerimą kelia Lietuvoje viešose diskusijose nuskambėję patikinimai, kad mūsų valstybei teroro išpuoliai negresia, nes mūsų šalies satyra neva „bedantė“. Pasigirdo raginimų žiniasklaidai drąsiau šaipytis iš islamo, judaizmo bei krikščionių religijų simbolių, iš tariamo klerikalizmo, teigiant, kad žodžio ir įsitikinimų laisvė yra aukščiau ir svarbesnė už bet kokius religinius įsitikinimus. Žodžio laisvės vardu viešai kviečiama paminti tikėjimo laisvę, netgi skatinama plėtoti patyčių „kultūrą“.

Šias pavojingas diskusijas neatsakingai kursto ir kai kurie Lietuvos politikai, apgailestaujantys, kad Lietuvos teismai jau yra nubaudę keletą menininkų už religinių ar Lietuvos valstybės simbolių išniekinimą, taip neva suvaržydami šventą asmenybės saviraiškos, kūrybos laisvę.

Nežabotos laisvės išpažinėjams dera priminti, kad Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 10 str. garantuoja kiekvienam teisę ne tik laisvai reikšti savo mintis ir įsitikinimus, ten pat nurodoma, kad „naudojimasis šiomis laisvėmis, kadangi tai susiję su pareigomis bei atsakomybe, gali būti sąlygojamas tokių formalumų, sąlygų, apribojimų ar bausmių, […] kurios demokratinėje visuomenėje būtinos valstybės saugumo, teritorinio vientisumo ar viešosios tvarkos interesams, […] žmonių sveikatai bei moralei, taip pat kitų asmenų orumui ar teisėms apsaugoti.“ (Čia ir toliau išryškinta cituojant.)

Lietuvos Respublikos Konstitucija taip pat imperatyviai draudžia bet kokios nesantarvės kurstymą. Joje nurodyta, jog „laisvė reikšti įsitikinimus ir skleisti informaciją nesuderinama su nusikalstamais veiksmais – tautinės, rasinės, religinės ar socialinės neapykantos, prievartos bei diskriminacijos kurstymu, šmeižtu ir dezinformacija“. „Laisvė reikšti įsitikinimus, gauti ir skleisti informaciją negali būti ribojama kitaip, kaip tik įstatymu, jei tai būtina apsaugoti žmogaus sveikatai, garbei ir orumui, privačiam gyvenimui, dorovei ar ginti konstitucinei santvarkai (26 str.).

Dar daugiau, LR Konstitucija skelbia, kad „žmogaus įsitikinimais […] negali būti pateisinamas nusikaltimas“ (27 str.), kad „įgyvendindamas savo teises ir naudodamasis savo laisvėmis, žmogus privalo […] nevaržyti kitų žmonių teisių ir laisvių“ (28 str.), kad „draudžiama […] žeminti (žmogaus) orumą“(21 str.).

Atkreipiame dėmesį, kad LR Baudžiamasis kodeksas taip pat numato sankcijas už tikslą platinti dalykus, kuriuose tyčiojamasi, niekinama, skatinama neapykanta ar kurstoma diskriminuoti žmonių grupę dėl tautybės, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų. Taip pat už viešą tyčiojimąsi, niekinimą ar kurstymą diskriminuoti žmonių grupę dėl tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų (170 str.). Taigi laisvė reikšti savo įsitikinimus, įskaitant ir žodžio laisvę, nėra absoliuti, ir ji privalo būti ribojama, priešingu atveju valstybė negalės ir nepajėgs apsaugoti kitų pamatinių piliečių teisių bei laisvių.

Besąlygiškai smerkdamos teroristų surengtas žudynes satyrinio savaitraščio „Charlie Hebdo“ redakcijoje ir bet kokį smurtą žmonių tarpusavio santykiuose, Lietuvos žmogaus teisių ir kitos nevyriausybinės organizacijos kartu pareiškia, kad patyčių „kultūra“ yra nesuderinama su demokratinės visuomenės samprata. Nacionalinės ir religinės nesantarvės kurstymas negali tapti žiniasklaidos laisvės siekiamybe. Todėl raginimai satyra ir kitais menkinamais būdais tyčiotis ar šaipytis iš bet kurios religijos simbolių ar žmonių religinių įsitikinimų laikytini savitos formos ekstremizmu, nutaikytu į vertybes, skatinančiu piliečių susipriešinimą, kurstančiu žmonių tarpusavio neapykantą ir keliančiu pavojų ne tik atskirai tikinčiųjų grupei, bet ir visuomenės bei valstybės stabilumui.

Atsižvelgdamos į tai Lietuvos žmogaus teisių ir kitos nevyriausybinės organizacijos kviečia visus, ypač žiniasklaidos atstovus, susilaikyti nuo nesantarvę kurstančių pareiškimų, gerbti žmonių tikėjimo laisvę ir jų religinius įsitikinimus, jeigu jie nekelia pavojaus visuomenei. Kiekvieno doro žmogaus ir valstybės piliečio pareiga – siekti santarvės su kitais, kurti bei puoselėti harmoningą ir taikų bendrabūvį.

Lietuvos žmogaus teisių gynimo ir kitos nevyriausybinės organizacijos:

Lietuvos žmogaus teisių asociacija – Vytautas Budnikas

Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacija – Romualdas Povilaitis

Piliečių gynimo paramos fondas – Stasys Kaušinis

Lietuvos Helsinkio grupė – Stasys Stungurys

Lietuvos aeroklubas – Jonas Mažintas

Asociacija „Vilniui ir tautai“ – Saulius Povilaitis

Katalikų tėvų asociacija – Mažvydas Alekna

Lietuvos tėvų forumas – Renaldas Jančiauskas

Lietuvos teisininkų sąjunga „Nuomonės“ – Marija Einorienė

Nevyriausybinių organizacijų, padedančių stiprinti Lietuvos valstybės gynybinius pajėgumus, koordinacinė taryba (NOKT) – Alfonsas Augulis

Jaunimo sambūris „Pro Patria“ – Paulius Stonis

PAREIŠKIMUI PRITARIA:

Saulius Arlauskas teisės filosofas, profesorius;
Antanas Buračas LMA akademikas, profesorius, Lietuvos Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys;
Arimantas Dumčius LR Seimo narys, gydytojas kardiochirurgas, profesorius, Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacijos Garbės pirmininkas;
Povilas Gylys LR Seimo narys, ekonomistas, profesorius, Lietuvos Sąjūdžio dalyvis;
Laura Janulevičiūtė teologė, teisės magistrė;
Vladas Kančauskas dailininkas, skulptorius;
Krescencijus Stoškus filosofas, humanitarinių mokslų daktaras, Lietuvos kultūros kongreso ir Nepartinio demokratinio judėjimo tarybos pirmininkas;
Jūratė Markevičienė kultūros antropologė, paveldosaugininkė, tarptautinė kultūros paveldo ekspertė – ICOMOS narė;
Gediminas Merkys sociologas, profesorius, habilituotas mokslų daktaras;
Alvydas Pauliukevičius medicinos mokslų daktaras, profesorius;
Vytautas Radžvilas filosofas, politologas, vertėjas, visuomenės veikėjas, humanitarinių mokslų daktaras;
Vytautas Rubavičius rašytojas, humanitarinių mokslų daktaras;
Alfonsas Vaišvila teisės filosofas ir teoretikas, M.Romerio universiteto profesorius;
Gytis Vaitkūnas dailėtyrininkas, kultūrologas;
Mečislovas Zasčiurinskas LR Seimo narys, ekonomistas.

Nurodytų asmenų pritarimą pareiškimo turiniui tvirtina:

Lietuvos žmogaus teisių asociacijos pirmininkas Vytautas Budnikas

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurnerNaujienos iš interneto

komentarai 6

 1. Dovydas says:

  Yra kam nepatinka pernelyg ramūs „užutekiai“ Europoje. Antirusiška korta nevirto koziriu tautų priešinimo pokeryje, ieškoma naujų….

 2. Ec says:

  Ir aš šiam laiškui pritariu, ir, manau, dar labai daug Lietuvos žmonių

 3. Mindaugas says:

  Pilnai pritariu šiam pareiškimui. Nuo savęs noriu pridurti, kad padorus žmogus niekada nesišaipys iš kitų tautų religijų. Akivaizdu tik vieną-JAV, kaip seni megėjai svetimomis rankomis žarijas žarstyti, nori įžiebti naują karą Europoje, tuo nušaudama du zuikius-praretindamas Europos gyventojų skaičių ir atsikratydama Islamo….

 4. PP says:

  Sistema tokio kreipimosi „nepastebės“. Tylės. Nors ką gali žinoti, gal koks užkalnis ar ramanauskas ims vemti ant pasirašiusių – jie Kremliaus agentai ir t.t.

 5. Povilas says:

  Paaiškėjo, kad provokacijas prieš musulmonus ir krikščionis rengiantis Charlie Hebdo yra Rotšildų
  nuosavybė. Eduardas Hodos padarė eksperimentą ir į Youtube įkėlė karikatūras apie žydų religiją.
  Šios
  karikatūros nedelsiant buvo pašalintos, tuo tarpu karikatūros krikščionių ir musulmonų tematika neliečiamos, nors sukėlė milijardų žemės gyventojų pasipiktinimą: https://www.youtube.com/watch?x-yt-ts=1421914688&x-yt-cl=84503534&v=wtJ1vs5AI24

 6. Joana says:

       Pritariu šiam pareiškimui. Patyčios — pats žemiausias ir niekšingiausias būdas reikšti savo antipatijas  kieno nors atžvilgiu. Ir visai nesvarbu, iš ko ir kaip tyčiojamasi.  Smerkiu visas patyčias, o ką jau bekalbėti apie tas, kurios  nukreiptos prieš bet kurią religiją ar tikinčiųjų jausmus. Tai žema, smerktina, niekinga ir niekaip nepateisinama!

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top