Nauja propagandos metodika – prisidengiant „moksliniais tyrimais“ sukurta puolimo strategija prieš alternatyviąją Lietuvos žiniasklaidą

2015, 16 sausio, 11:48 | kategorija Metodologija | atsiliepimų (19) | peržiūrų 3 794 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

paveikslėlisŠiandien gavome žinią, jog mūsų tinklapis „sarmatas.lt (ir daugelis kitų – 62) yra įtrauktas į neigiama prasme vertinamus tyrimo rezultatus, tyrimo, kurį atliko keletas Lietuvos mokslo įstaigų (kodiniu pavadinimu – „Mokslo pievos”), ir nutarėme plačiau pasidomėti tuo. Ir ką gi, pasidomėjome, – jei vertinti – tai rezultatas iš tiesų neaiškus, tyrimas mėgėjiškai vidutiniškas, o rezultatus galima interpretuot kaip tik patinka ir pritempti prie ko tik norima. Čia svarbiausia prie ko buvo norima pritempti tuos rezultatus. Tas pasakyta pačioje įžangoje. Su mokslu jie (rezultatai) visiškai nesusiję ir jokio mokslinio pagrindimo neturi. Bet, apie viską iš eilės.

Valdantiesiems ilgą laiką kalbėjus apie minkštąsias Rusijos galias ir apie jos pasireiškimo būdus, apie hibridinį ir informacinį karus, kovojamus prieš Lietuvą (įdomu kas turima minty, kai sakoma „Lietuva“, – ar visi jos gyventojai ar tik valdžios vykdomą politinį kursą?), galų gale pribrendo reikalas pasitelkti kaip argumentą „mokslinius tyrimus“ tam, kad įrodyti, jog toks dalykas egzistuoja iš esmės ir juo galima pasinaudoti Lietuvoje.

Kadangi apčiuopiamų šio karo įrodymų surasti ir pateikti visuomenei valdžia pati nesugebėjo – nei užpuolimo faktų, nei nukentėjusių nuo jų Lietuvoje nėra, neskaitant pagarsėjusio šūkio – „Rusai puola“, kurį kai kurie atskiri valdžios propagandos srities individai naudoja kaip savo veiklos krypties vėliavą, nereikalaudami jokių įrodymų, – tai buvo pasitelkti mokslininkai ir dėstytojai iš BPT, KTU, SI, VU, VD universitetų, atlikę „nepriklausomą tyrimą“.

Kuriame tyrėjų darbą, pagal jų pačių (šio tyrimo rengėjų) pateiktą informaciją, apmokėjo (rėmė) UAB „Philip Morris Baltic“. Tabako gaminių Lietuvoje gamintoja.

O pačius darbus, t. y. „nepriklausomą tyrimą“ vykdė:

Komandos vadovai:             Tyrimą atliko:
Tomas Krilavičius                   Vytautas Mickevičius
Vaidas Morkevičius                Vytenis Čipinys
Justina Mandravickaitė           Rūta Užupytė
—————————————–Žilvinas Švedkauskas

Pačio tyrimo įžangoje, kuri įvardinta „Tyrimo aktualumas“ iškart griebiamas jautis už ragų paaiškinant, jog karas Ukrainoje dažnai vadinamas hibridiniu – ten naudojamos ne tik karinės priemonės, bet ir informacinio karo įrankiai. (Tik neaišku kuo čia dėtas karas Ukrainoje ir Lietuvos blogybės, kurios buvo kritikuojamos dar iki visų šių karų)

Anot tyrimo autorių – cituojame:

„[…] čia yra aktuali Rusijos Federacijos Nacionalinio saugumo koncepcija. Ir patikslinama – 2013 vasario 15 dieną Rusijos pristatytame dokumente kaip pagrindinis Rusijos užsienio politikos prioritetas įvardinta posovietinė erdvė.

[…]Dokumente minima, jog Rusijos užsienio politika bus paremta, be kitų priemonių, globalios informacinės erdvės išnaudojimu, vadinamąja „minkštosios galios“ (konservatorių sukurtas terminas – aut.past.) sklaida.

[…] Tokiame kontekste, informacinės (Rusijos) atakos Lietuvoje, pasitelkiančios marginalinius, radikalius internetinius informacijos sklaidos kanalus, “alternatyvias nuomones”, taip pat yra realios.

[…] Siekiant atrasti visus lietuviškus tinklapius, radikaliai/ nekonvenciškai kritikuojančius valdžios institucijas, pirma ekspertiniu būdu sudarytas pirminis 62 tinklapių sąrašas (lentelė Nr.1). Tinklapiai sąraše surašyti abėcėline tvarka“

Čia reikia pastebėti, jog didieji nuomonės formuotojai Lietuvoje, didžiosios MIP į tyrimą nebuvo įtrauktos. (įdomu kodėl? Neužsakyta?)

paveikslėlis

tekstinė lentelė pagal svarbą:

1. Daugiausiai referuojami, populiariausi ir daugiausiai vartotojų pritraukiantys tinklalapiai: tiesos.lt, zeppelinus.livejournal.com, zemesvardu.lt

2. Kitų tinklapių informaciją labiausiai „skleidžia“: tiesos.lt, infomums.wordpress.com, nername.wordpress.com

3. Greičiausiai perduoti informaciją kitiems tinklą sudarantiems tinklalapiams gali:

blaivus.blogspot.com, aidas.lt, nacionalinispasirinkimas.lt

4. Greičiausiai gauti informaciją iš bet kurio tinklą sudarančio tinklalapio gali: infomums.wordpress.com, nername.wordpress.com, kaire.lt

5. Didžiausią įtaką informacijos sklidimui tinkle turi: alkas.lt, sarmatas.lt, anarchija.lt

6. Tinklo „branduolys“: voruta.lt, alkas.lt, slaptai.lt

7. Skiriamieji požymiai – požiūris žemės referendumo ir skalūnų klausimais.

Citata: „Vienas pagrindinių tyrimo uždavinių – sudaryti socialinį tinklą, vaizduojantį radikaliai politinę valdžią kritikuojančius lietuviškus interneto tinklapius ir jų tarpusavio sąveiką

Šioje frazėje atsiskleidžia viso tyrimo esmė… „sudaryti socialinį tinklą“ (ir pateikti jį publikai). Ne atrasti jau egzistuojantį, o sukurti, pritempti pagal savo pačių pritaikytą metodiką ir užsakytus tikslus.

Nes iš esmės jokio tinklo nėra – yra reali Lietuvos situacija, už kurią atsakingi visus 23 metus sėdėję valdžioje, ir yra tą situaciją vertinančios žiniasklaidos priemonės.

Jei jos tą situaciją vertina ne visai taip, kaip norėtųsi esantiems valdžioje – tai nesant galimybių jas uždrausti (pagal ES reikalavimus spaudos cenzūra draudžiama) – telieka galimybė tas žiniasklaidos priemones diskredituoti, o vėliau uždrausti remiantis panašiais tyrimais, kaip kenksmingas nacionaliniam saugumui (prielaida).

Ir būtent tam, kad diskredituoti, pastebėkime, „tyrime“ nėra tiesiogiai įvardinta, kad šios interneto svetainės yra apmokamos ar dirba Rusijai, tačiau pačioje pradžioje lyg prabėgomis užsiminta, kad jos dirba Rusijai naudinga kryptimi (kritikuoja savo valdžią, seimą, prezidentūrą).

Čia, kas įdomiausia šiame „tyrime“, priežastis sukeičiama vietomis su pasekme, kitaip sakant viskas apverčiama aukštyn kojomis.

Mūsų valdžia visus 23-jus metus darė viską, kad būtų griaunama faktinė Lietuvos nepriklausomybė visose srityse, t. y. sekant tyrimo autorių mintimi – dirbo tos pačios Rusijos interesų naudai tiesiogiai, nes visose srityse šalis tapo silpna ir pažeidžiama, ką gerai parodo didžiausia emigracija, demografinė padėtis, savižudybių skaičius ir galimybių savarankiškai spręsti savo šalies problemas skaičiaus mažėjimas. Nuosekliai ir nenumaldomai. Su kuo susijusi ir minimų žiniasklaidos priemonių pozicija tokios valdžios atžvilgiu.

Tačiau, „tyrimo“ autoriai viską apverčia aukštyn kojomis, esą „sąraše“ minimi tinklapiai „gali vykdyti“ informacines atakas Rusijos naudai, vien dėl to, kad kritikuoja pragaištingą ir naudingą savo valdžios politikos kryptį. Citata:

informacinės atakos Lietuvoje, pasitelkiančios marginalinius, radikalius internetinius informacijos sklaidos kanalus, “alternatyvias nuomones”, taip pat yra realios.“

Tai toliau sekant ta mintimi, galima sakyti, jog viso pasaulio žiniasklaidos priemonės, pasisakančios prieš savo valdžių vykdomą politiką ne taip, kaip to reikalauja „politkorektiškas“ tonas – gali būti apkaltintos veikimu prieš savo šalies interesus ar bent jau galimybe veikt Rusijos interesų kryptimi?

O gal atvirkščiai, siekis parodyti visas blogybes, kurias 23 metus vykdė valdžia Lietuvoje, parodo, jog šioms žiniasklaidos priemonėms ne vis vien, kai paminami šalies gyventojų interesai, kitų šalių ar sąjungų naudai? Kad jų veiklos kryptis yra stipri, savarankiška Lietuva, į kurią žmonės sugrįžta, o ne bėga iš jos?

Iš esmės visas šis tyrimas, – užsakytas valdžios(greičiausiai, nors tas neįvardinta, tačiau labiausiai naudinga būtent jai – aut.past.), apmokėtas (remtas) tabako kompanijos (UAB „Philip Morris Baltic“) ir vykdytas eilės mokslo įstaigų, kurios tokiu svarbiu klausimu, kaip nacionalinės informacijos erdvės saugumas, pajėgė išskirti tik tris vadovus ir keturis realiai kažką dariusius žmones, – skirtas diskredituoti visą alternatyviąją žiniasklaidą, oponuojančią dabartiniam valdžios politikos kursui ir užuominomis (ne faktais, nes jų nėra) priskirti jai „galimai“ prorusišką kryptį. Prorusišką, kuri šiandien Lietuvoje lyg ir savaime suprantama, kaip anti-lietuviška. Nors faktiškai visos blogybės šiandien egzistuojančios šalyje sukurtos „savų valdančiųjų”, besiremiant vakarietiška liberalia ideologija. Ir rusai dėl jų niekuo dėti. Tačiau vis tiek – „Rusai puola”.

Tyrimas vykdytas siekiant padėti pagrindus „moksliškai įrodytoms“ „minkštųjų galių“ egzistavimo galimybėms Lietuvoje, po ko apkaltinti bet kurį tinklapį bus visiškai paprasta, išgalvotomis nuorodomis susiejant jį su jau „sukurtu socialiniu“ tyrimo autorių tinklu, kuris jau dabar yra potencialiai kenksmingas. Nežiūrint į tai, jog tėra tik „tyrimo“ autorių fantazijos darinys.

Nes visi šie tinklapiai veikia nesusiję tarpusavyje, iš ko sekant, jei jie visi mato situaciją vienodai – reiškia situacijos vertinimas yra teisingas. Bent jau taip teigia demokratija – sprendžia dauguma.

Tačiau Lietuvos valdžiai reikalingi priešai, kad nukreipt dėmesį nuo savęs ir užčiaupt burnas tiems, kurie to dėmesio nenori nukreipt niekur kitur. Ir jie (priešai) kuriami remiantis lyg ir „mokslininkais” bei jų „tyrimais”. Rezultatą jau pradedame matyti.

Ir štai, šiandien propaganda Lietuvoje perėjo į sekantį – naują lygmenį, tik dabar, siekiant sunaikinti neįtinkančią žiniasklaidą, jos pagrindu bus galima pasitelkti ne tik kitas žiniasklaidos ir mokslo įstaigų priemones, bet ir teisėsaugą, nes jau yra „moksliškai įrodyti“ pagrindai, jog ji gali būti potencialiai pavojinga nacionalines informacinės erdvės saugumui, juolab, kad veikia tam tikro „socialinio tinklo“ sąlygomis, ką vėlgi, galima pavadint suokalbiu.

Veiklos ir reagavimo variantų valdantiesiems po šio „tyrimo“ dabar atsiveria daugybė.

Įdomu kuriuo keliu pasuks valdžia ir nepaminėti „tyrime“ tinklapiai? Pradės ujimą ar šį kart dar nutylės?

Neužilgo pamatysime.

P.s. Beje, absoliuti dauguma pateikto sąrašo tinklapių pasisako už sveiką gyvenseną – be tabako ir be alkoholio. Ar ne būtent todėl tabako kompanija UAB „Philip Morris Baltic“ remia puolimą vykdomą prieš šias žiniasklaidos priemones? Juk jų veikla mažina kompanijos potencialių klientų ateityje skaičių. ir ne tik jų, bet ir susijusių su alkoholio bei tabako vartojimu ligų paplitimą, kas mažina farmacininkų pajamas, sveikus žmones sunkiau valdyti – jei patys renkasi kaip jiems gyventi.

Norintys gali atsisiųsti visą „tyrimo” medžiagą PDF formatu paspaudę žemiau esančią nuorodą:

  Radikalia politinės valdžios kritika pasižyminčių tinklapių socialinis tinklas (673,0 KiB, 5 716 atsisiuntė)

Sarmatai

Jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba PayPal. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.Atsiliepimų 19

 1. trolis says:

  >>Mateliui

  Tai ne reitingo vietos – sąrašas sudarytas pagal abėcėlę, o ne pagal kažkokio reitingo taškus :)

 2. Matelis says:

  Keistai prasta mokslinė pieva, jei jie nesugebėjo suprasti, kad http://www.komentaras.lt/ ir http://hotcommentary.com/ yra vieno ir to paties laikraščio skirtingi įėjimo vartai ir suteikė jiems net skirtingus reitingus, atitinkamai 19 ir13 vietas. Reikėtų atimti mokslinius laipsnius iš aukščiau paminėtų personų.

  Besudžiaugdamas, kad http://www.matelis.wordpress.com nepapuolė į LR priešų sąrašą, pagarbiai – Romualdas, :))

 3. Sniegena says:

  aciu sitam „moksliniui tyrimui” del jo suradau si tinklapi :)

 4. PP says:

  Nepilnas tas sąrašas. O ir Feisbuke nepažiūrėjo…

 5. Povilas says:

  Pagaliau ir amerikoniškų nuodų gamintojai padarė ne tik žalą, bet ir vienintelį gerą darbą: sąrašą leidinių, kurie
  nepriklauso „tiesos ministerijai”.

 6. nonsens says:

  tie tyrimai – visiški niekai. Patyrinėjau ir aš. Kone pusę tinklalapių nudusę.. kiti neįdomūs ir be skaitytojų, nes verčia refgistruotis.. Lieka tik keli bolševikiniai, keli blogai ir na Komentaras.lyt tiesos.lt ir ekspertai, kur dar galima laisvai komentuoti ar net smagiai padiskutuot, kaip Kuolio – Puteikio tiesos.lt

 7. Gudas says:

  Sionistai pradeda nepaklusniuju medziokle. Pasekmes parodys, ant kiek Lietuva brandi apginti savo vertybes. 

 8. PP says:

  Šiais laikais užblokuoti puslapių veiklą paprastai ar sukurpiant kažkokius tai įstatymus neįmanoma. Puslapį galima patalpinti serveryje užsienyje. Ką gali valdžia? Kreiptis į užsienio šalį, kad ši priverstų ten veikiančių serverių savininkus pašalinti puslapį. Na, V. Europos ar JAV kontroliuojamose šalyse tai įmanoma, bet irgi kol tai įvyks, praeis kažkiek tai laiko. Bet pasaulyje pakanka Vakarų tiesiogiai nekontroliuojamų interneto puslapių talpyklų. Tuomet teks kurpti įstatymus, blokuojančius tam tikrų puslapių peržiūrą visoje Lietuvoje. Apeiti galima nesunkiai, kas nors kiek internete pasikaustęs. Aišku, daliai žmonių tokia informacija bus, deja, nepasiekiama. Dar vienas būdas, bet mažai efektyvus, bausti už tokių puslapių peržiūra… Todėl realiausias variantas – bausti tokių puslapių savininkus ar talpinančius ten turinį asmenis.

 9. zenius says:

  Dėkoju tyrimo organizatoriams už puikią reklamą. Nemaniau, kad ir mūsų kuklus puslapis doleriuotus ponus iš už balų – jūrų sudomins ir tap aukštai įvertins. Kai kurie nurodyti puslapiai man buvo nežinomi. Ruošiausi pats tai padaryti – kažkas padarė už mus. Subroliavo mus – galėsim keistis svarbia informacija ir naujai sugeneruotomis mintimis. 

 10. stasys says:

  Patiko jaunimo darbas ..mums dar reikia išmokti į kritika žiūrėti pozityviai ..o jaunimas atliko tokį darbą kurio nesiryžo kitos atviro kodo svetainės-bendruomenės,.ir tai reiškia gera poslinki link tikrai atviros  informacijos  sklaidos internete, vienas dalykas publikuoti atitinkama turinio teksta .. kitas kaip ta informacija priimama visuomenėje.. matyt ateina toks laikas kai pereisime iš mažai produktyvaus noro opozicijuonuoti bet kokiam valdžios sprendimui, į kviečiant ja atvirai diskusijai viešai..o tokios jaunimo iniciatyvos įlies papildomų motyvų nesileisti į tokius pritemptus teiginius kaip galimai ‚rusai puola‘  ar ne ..juk kaip ne kaip ,..tai priklauso nuo pačio turinio sudėties ir to skaitytojo nuomonės,.. užtenka jam tų argumentų ar ne.. Ir čia negali būti vieno paprasto atsakymo 

 11. Vincius says:

  Ir as dekoju uz sarasa! Savaitgalis jau cia, prie kavos ir konjakelio bus kur apsilankyti ir protingu minciu pasisemti. Gerai, kad ne vasaros metu jie tuos savo tyrimus dare, butu mane smarkiai nuo darzo darbu atitrauke. Valio Sarmatams!

 12. Valdas says:

  Tai policinės valklstybės veidas ir nieko daugiau. Vat jeigu  pagal panetijas tokios studijos rengėjams reiktų atsakyti už savo bazarą……

 13. ZV says:

  nu bet svolačiai prakeikti, abu tinklalapiai mano neįtiko :D

 14. Ec says:

  Perskaičiau tą tyrimą – jei neskaityti juokinančio tyrimo aktualumo skyriaus – jaunimo pasižaidimas statistikoje. Jei įtrauktų į tą savo tyrimą 15min., delfi, alfa ar pan., jie būtų taip pat jų reitinge. Beje sarmatas.lt turėtų pasitempti, reitinge tik vieną kartą paminėtas :)

 15. Ec says:

  Gera „mokslininkų” reklama tinklapiams :), ateityje, manau, valdžia kartos kiekvieną kartą pasitaikius progai „mokslininkai nustatė” ar pan., ir tų kartojimų pasekmė bus įstatymas, nors pažeidžiantis Konstituciją, bet reikalingas esant „ypatingai padėčiai”, suteikiantis leidimą blokuoti šiuos ar panašius tinklapius.

 16. Kristina says:

  Jūs teisingai įvardijote. Mūsų puslapis irgi kategoriškai pasisako prieš rūkalus, už saikingą, švenčių metu, alkoholio vartojimą (apie tai nerašome, bet tokia mūsų nuomonė).
  Esu Lietuvos Nepriklausomybės vieno iš atstatytojų duktė, jis su socialdemokratais tautiniais darė mitingus Maskvoje, skleidė tiesą į visą pasaulį, už geležinės uždangos, skambinosi su visu pasauliu, labai daug visko darė.
  dabar išeina, jog idėjiškai, pilietiškai užauginti tų  Atgimimo veikėjų vaikai – Rusijos agentai.
  Šituos save vadinamus mokslininkais kuo greičiau duodu į teismą už šmeižtą, siekiant diskredituoti gerą vardą.
  Pranešiu apie tekstą, arba įdėsiu į savo svetainę, visos kitos galės pasiimti ir paduoti, galės susimokėti, nes mums priešingai nei jie mano, niekas nemoka.

 17. Auris says:

  Labai aciu uz sarasa! visam vakarui turesiu ka veikt ;)

 18. Mindaugas says:

  Taip, pritariu Simui Simaičiui. Gera reklama tinklalapiams, kurių daugumos net nežinojau. Paskaitinėsiu juos. jeigu bus verti, pridėsiu prie mėgiamų savo naršyklėje.

 19. Simas Simaitis says:

  Mokslo pievos nusigrybavo į pievas. Sveikinu tinklalapio „sarmatai” skaitytojus, buvo padaryta ne menka reklama, bent jau aš atradau nemažą pluoštą tinklalapio adresų, kur ateityje apsilankysiu

Rašyti atsiliepimą

Mums svarbios jūsų nuomonės.
Tuo pačiu norime priminti, kad komentarai nėra tarpusavio rietenų ar keiksmams skirta sritis.
Komentarai nėra cenzūruojami, tačiau programa gali kai kuriuos sulaikyti, jei ras keiksmų, nevartotinų žodžių ar nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "https" ir "www".

top