Demokratiškiausias ir efektyviausias pasaulyje valstybės valdymo sistemos projektas

                         2017, vasario 24, 11:43 | Sarmatas.LT
-

Valstybės valdymas

Mūsų (sarmatas.lt) tinklapio skaitytojas atsiuntė mums, jo nuomone, geriausią valstybės valdymo projektą. Įdėmiai su juo susipažinusi tinklapio redakcija nerado kažkokių prieštaravimų galiojantiems įstatymams, kurie neleistų jo skelbti, todėl teikia sarmatas.lt lankytojų vertinimui šio projekto nuorašą. Gero skaitymo.
sarmatas.lt – redakcija

Demokratiškiausias ir efektyviausias pasaulyje valstybės valdymo sistemos projektas (pasak projekto autoriaus)

Pati demokratiškiausia ir efektyviausia pasaulyje valstybės valdymo sistema, sukuriama pagal šiuos principus:

1. Valdžios padalijimas.
1.1. Visoms Valstybės valdymo organizacinėms struktūroms vadovauti renkamas Vadovas.
1.2. Struktūros teisinei ir finansinei kontrolei vykdyti renkamas Vyriausias Prižiūrėtojas.
1.3. Nusižengimų bei nusikaltimų įvertinimui renkamas Vyriausias Teisėjas.
1.4. Įstatymų leidimo teisė priklauso Lietuvių Tautai. Kiekvienas tautietis turi teisę paruošti bet kokio Įstatymo projektą ir pateikti savo miesto ar rajono vadovams. Vadovai privalo peržiūrėti ir pateikti savo pastabas. Įvertinęs pastabas, Įstatymo projekto teikėjas turi teisę pakartotinai pateikti svarstymui. Jei Įstatymo projektas atmetamas, teikėjas turi teisę kreiptis į aukštesnę instanciją. Jei Įstatymo projektas atmetamas Valstybės Vadovo, tai teikėjas turi teisę organizuoti tautos referendumą. Lietuvių Tautai pritarus, Įstatymas įsigalioja. Taip pat bet kokio Įstatymo projektą gali paruošti miestų ar rajonų, o taip pat Valstybės vyriausieji pareigūnai. Šiuo atveju paruošti projektai pateikiami Valstybės Vadovui.
2. Valstybės valdymo Padaliniai:
2.1. Lietuvos Demokratinė Karalystė (LDK).
2.1.1. Valstybei vadovauja renkamas LDK Valdovas (Karalius). Valdovo sostas nėra paveldimas. LDK Valdovas savo nuožiūra paskiria ar atleidžia LDK Banko Valdytoją, LDK Vyriausybės Vadovą bei kitus LDK Pareigūnus.
2.1.2. Visų Valstybės padalinių bei kitų organizacijų ar gyventojų veiklą tikrina LDK Vyriausias Prižiūrėtojas. Nusižengimus bei nusikaltimus įvertina LDK Aukščiausias Teismas, tvirtina LDK Vyriausias Teisėjas.
2.2. Miestai bei rajonai.
2.2.1. Vadovauja renkamas Meras.
2.2.2. Visų miesto ar rajono padalinių bei kitų organizacijų ar gyventojų veiklą tikrina Vyriausias Prižiūrėtojas. Nusižengimus bei nusikaltimus įvertintina miesto ar rajono Teismas, tvirtina Vyriausias Teisėjas.
3. Vadovų teisės ir pareigos.
3.1. Kiekvienas išrinktas Vadovas turi teisę ir privalo reguliariai patikrinti ir įvertinti kitų Vadovų veiklą. Nustačius veiklos trūkumus, privalo pareikalauti juos likviduoti. Jei tie veiklos trūkumai pavojingi Lietuvos Valstybei, tai privalo išreikšti nepasitikėjimą, perduoti duomenis Vyriausiam Teisėjui, ar net Visuotiniam Referendumui dėl šio Vadovo atitikimo pareigoms ir dėl žalos atlyginimo.
3.2. Vadovai patys privalo pasirinkti pagalbininkus savo veiklai ir už savo bei savo pavaldinių veiklą Vadovai atsakingi asmeniškai.

Antanas Damaševičius

 

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena, mintimis ar video siužetu!

Sarmatai

__________________________________________________________________

Atsiliepimų 29

 1. Dovydas says:

  Lietuvos demokratinė karalystė……. Čia kelintoko rašinys?

 2. Pinigas says:

  Kol pinigo savo karalystė neturės, visuomet badas grės.

 3. Algirdas Minkauskas says:

  Ot pasipylė valstybės valdymo sistemų… pabyrėjo kaip lietaus lapkritį. Kodėl tai nėra siūlančių kaip valdyti save. Neišmanau kodėl. Visi apie apie kažkokią mitinę valstybę mąsto tik ne apie save.

 4. konkurencijos nėra says:

  PASIKEISK PATS IR PASAULIS PASIKEIS

 5. Dainius V. says:

  Negaliu neparašyti komentaro . Taigi nuo pradžios į pateiktus diskusijoms punktus: 1. Kas turi pasidalinti valdžią ir kas jiems suteikė tokią teisę?Kas suteikė teisę suteikti kažkokius viršesnius virš kitų įgaliojimus dalinantiems tą valdžią?
  1.1 : Ar tai reiškia carą,imperatorių,prezidentą….?
  1.2 : Kodėl turi būti kažkas vyriausias,kuriam bus suteikta galia nuspręsti kur geriausiai panaudoti bendrus materialinius išteklius?Kodėl tai negali būti iš bendruomenių išrinkta geriausių atstovų komisija?
  1.3 : O čia tai geriausiai skambantis posmas : „Vyriausiasis teisėjas“ Tik įsiklausykite į šitą skambesį…?!! be tolesnių komentarų.
  1.4 : t.y. pasinaudojus bendruomenių pritarimu bus bandoma iškišti kažkam naudingus projektus.
  2.1 : Jo, svarbiausia pavadinimas,vis vien eiliniai piliečiai viską priima pirmiausiai akimis ir ausimis.Taip pat be komentarų.
  2.1.1 : Šitoje vietoje visiškai nieko ne komentuosiu.HAU
  2.1.2 : Kartojasi -: toliau gražiau: pasirodo,kad tam Karaliui negerai valdant( ar kaip ten gali būti įvardintas“ dangaus skliautui artimas asmuo „) ,jo veiklą gali įvertinti
  1.3 nuostatoje įvardintas pareigų atlikėjas,negana jam suteiktų veiksmų laisvės,pagal šios valdymo schemos autorių, jis pats gali skelbti referendumą dėl 2.1.1 punkte nurodytų pareigybių panaikinimo.
  Tai,be abejo įdomu.Tik akivaizdžiai meluojama.

 6. Αντώνιος Λιθουανίας says:

  Patys puikiausiai suprantate, kad klika, uzurpavusi visą valdžią Lietuvoje ir tebekontroliuojanti visas gyvenimo sritis, pradedant duoklės rinkimo iš varguolių bobučių, parduodančių savo užaugintas uogytes. kad įstengtų nusipirkti bent duonytės, ir baigiant absoliučiai neteisine “teisėsauga”, niekada savo pozicijų neužleis.
  Ir nors propaguojama, kad “Suverenitetas priklauso Tautai“ (L R Konstitucijos 2 straipsnis), tačiau Tauta yra absoliučiai beteisė, o Lietuva – neteisinė valstybė.
  Ir jokių pagerėjimų nelaukite. KGB šutvė numačiusi valdyti dar 75-kerius metus…
  Bus keičiami tik vykdytojai, o kilpa ant kaklo Tautai dar labiau bus užveržiama, o gerklės žmonėms bus užčiauptos drakoniškais įstatymais, kaip kad dabar tai stengiasi daryti tik ką „iškepta“ valdžia…
  Nepamirškite, kad į Seimą, kaip ir į kitas valdymo įstaigas, patekti gali tik ištikimi „savi“ tarnai – zombiai-mutantai, t.y.kėgėbistai, komunistai bei jų marionetės – klapčiukai.
  Atsiimkime Tėvynę!

 7. Dalia says:

  absoliučiai teisus paskutinis komentuotojas

 8. Dovydas says:

  to Dalia …. tai kas, kad teisus? Nuo kada komentarai kažką keitė? Jau pastebi žmones – ……visi pokyčiai pirma prasideda mano viduje, nes grožis slypi ne išorėje, o žiūrinčiojo akyse.

 9. Dalia says:

  Tai jei nekeičia komentarai, tai tuomet pakeis “nekelintoko“ rašinys. Nes jis teisingas…. Ane?

 10. Vladas Ikaras says:

  Kai buvau Škotijoje ir vyko referendumas dėl Škotijos išstojimo iš Jungtinės Karalystės, mane nustebino, kad spręsti Škotijos likimą turi teisę visi Škotijos gyventojai. Viena lietuvaitė, tik savaitę pragyvenusi Škotijoje, viešai per televiziją pareiškė, kad ji balsuos už neatsiskyrimą nuo JK, kadangi ji dirba anglų firmoje!? Tada supratau, kad išstojimo nebus, nes škotų Škotijoje yra tik 30%. Todėl rekomenduoju mūsų Valstybe pavadinti Lietuvių Demokratine Karalyste (Pastraipa 2.1.) ir apibrėžti, kad spręsti Lietuvos likimą teisę turi tik Pasaulio Lietuviai, t. y.:
  Pasaulio Lietuvis yra Žmogus pripažįstantis, kad Jo (Jos) Tautybė yra Lietuvis (-ė).
  Pasaulio Lietuvis turėtų mokėti kalbėti lietuviškai.
  Pasaulio Lietuvis turėtų turėti Lietuvišką pavardę.
  Pasaulio Lietuvis turėtų pripažinti Lietuvių Demokratinės Karalystės (LDK) Konstituciją.

 11. konkurencijos nėra says:

  Iš tuščio į kiaurą.
  Pavieniai Mes 0.

 12. Kauno Lietuvis says:

  Ar Lietuvai reikalingas Seimas? Ar kada nors girdėjote, skaitėte, kad Lietuvoje koks nors karalius nuo Palemono, Gedimino iki Vytauto Didžiojo laikų prie savęs dar būtų prilaikęs kokį nors renkamą seimą? To niekad nebuvo! Ir ką gi? Lietuva tapo galingiausia valstybe Europoje. Būtent visos nelaimės užgriuvo Lietuvą tada, kai buvo įsteigtas Seimas! Aišku, kai kurie išrinktieji karaliai, tokie kaip vengras Steponas Batoras daug nuveikė Lietuvos labui, tik, gaila, kiti galutinai pražudė, nes seimai Valstybei buvo pražūtingi. Ir kai Prezidentas Antanas Smetona išvaikė Seimą, Lietuva taip pat pradėjo klestėti ir tapo viena iš stipriausių valstybių Europoje! Pražūtinga padėtis ir dabar. Keičiami tik vykdytojai, o kilpa ant kaklo Tautai dar labiau užveržiama! Pagalvokite! Siūlau – papildyti LDK konstituciją dėl Seimo: 1.4. Joks Seimas Lietuvių Demokratinėje Karalystėje nėra renkamas. Įstatymų leidimo teisė priklauso Lietuvių Tautai. Kiekvienas tautietis turi teisę paruošti bet kokio Įstatymo projektą ir pateikti savo miesto ar rajono vadovams.

 13. konkurencijos nėra says:

  Jau blaivėja pasiūlymai, tai gerai.
  Mąstantiems, siūlau dar apie DORĄ pagalvot, kas Ji, ir su kuo ją „valgyt“.

 14. Ldk Kauno Bendrija says:

  JAV kai kuriose valstijose yra įstatymai, draudžiantys balsuoti idiotams, alkoholikams, valkatoms, nes tie nepajėgūs patys savarankiškai mastyti, t. y. Tokiems nėra konkurencijos… Reikėtų ir Lietuvių Demokratinės Karalystės konstitucijoje įrašyti panašų apribojimą, nes tokia kategorija „nužmogėjusiųjų“ paslaugomis dažnai naudojasi suinteresuoti asmenys. Lietuvoje rinkimų metu gana dažnai užfiksuojami tokie papirkinėjimų atvejai.

 15. Vydas Lietuvis says:

  Sekmadienio rytą kelyje Prienai – Garliava įvyko tragiška nelaimė, kurios metu žuvo vienas žmogus, dar trys buvo sužeisti. Kelyje Prienai – Garliava girto vairuotojo sukelta avarija pareikalavo antrosios aukos – ligoninėje mirė „Opel“ vairuotojo žmona. Kodėl Lietuvoje tiek daug tokių avarijų? Atsakymas tik vienas: Komunistai ir KGB-istai, nuo pat Rusijos okupacijos pradžios iki dabar visokiausiomis priemonėmis naikina Lietuvius. Tų valkatų šūkis: „Bus Lietuva, tik be lietuvių!“. O tai, kad tie persidažėliai ir muša sau į krūtinę rėkdami „Mes mylime Lietuvą“, tai supraskite, kad tie gobšuoliai myli tik prisivogti Lietuvos gėrybių ir apiplėšti gyventojus. Taip kad jei „savi“ užmuša keliuose žmones, tai tie žudikai naudingi valdžiai, nes nereikia nei stribų batalionų, nei tremti į Sibirą. Taip kad, tik dėl akių gal reikia nuteisti lygtinai, kaip kad buvo nuteista šimtai žudikų keliuose. Ko dar tikitės? Būtina kad Pasaulio Lietuviu turėtų būti pripažintas tik tas, kas visiškai nevartoja nei alkoholinių gėrimų, nei kokių nors narkotikų. Tik tokiu būdu galime nuo pražūties išgelbėti Tautą!

 16. Vydas Lituano says:

  Siūlau papildymą apsakant Pasaulio Lietuvio pareigas:
  Pasaulio Lietuvis turėtų gerbti kitus Pasaulio Lietuvius ir visomis savo galiomis remti juos.
  Pasaulio Lietuvis turėtų pripažinti Lietuvą savo vienintele Tėvyne ir stengtis visomis galimomis priemonėmis išlaisvinti ją iš kolaborantų priespaudos.

 17. Dainius V. says:

  Aš irgi siūlau papildymą apibrėžiant sąvoką „Pasaulio Lietuvis“ : nedelsiant pripažinti visus emigravusius ir Lietuvos pilietybės neatsisakusius tautos išdavikais ir per duotą laiko terminą jiems nesugrįžusius į Tėvynę paskelbti personomis non grata. Jokių Pasaulio Lietuvių,kurie kaip bailiai pabrukę uodegas plauna tualetus,ravi laukus okupantų kapitalistams,užuot susivienijus su gimtinėje vargstančiais,tačiau nepasiduodantiems tautos genocidui .Lietuva likusiai pasaulio daliai nieko nereiškia,ir jei mes,čia gyvenantys jos patys neišlaikysime,jokie Pasaulio Lietuviai,išsibarstę po visą svietą jos tikrai neatkurs.

 18. Ec says:

  Pritariu Dainiui 100%

 19. saul says:

  Dainiui.Tu pats bent supranti,ka cia prirasei? Nera ka cia diskutuoti-tu issiplauk galva.

 20. Algirdas Minkauskas says:

  >Dainius V. Oho, tai aš, pasirodo, būčiau paskelbtas nepageidaujamu. Kaip ir dar gražus būrelis sarmatų. Žavu. O atleiskit, būsiu pamiršęs paminėti ir tą milijoną lietuviškai kalbančių kurie sudaro kuklų trečdalį nuo visų lietuviškai kalbančių. Du milijonai prieš vieną, aišku, dvigubai daugiau, tik ar ne per smarkiai užsimota?

  „…ты идеш воевать за народную власть, со своим же народом…“ Rusų genijaus, nužudyto 1991 metų spalio 6 dieną, dainos žodžiai. Pravartu būtų įsiklausyti ir kai kuriems lietuviams.

 21. Lietuvos Savitarpio Pagalba says:

  Apgailėtina, tačiau Dainius V. visiškai neįvertina padėties dabartinėje Lietuvoje,- nei gyventojų sudėties, nei teisinių galimybių. O padėtis yra tokia, kad Tikrų Lietuvių Lietuvoje norinčių permainų yra likę ne daugiau kaip 10% , lietuviškai kalbančių ir nenorinčių jokių permainų komunistinių mutantų – 50%, 30% atvykėlių, kurie net neigia pačią Lietuvą ir 10% kitų tautybių. Teisinių galimybių ką nors pakeisti – jokių,- Seime, Konstituciniame teisme tik „savi“,- visi iš tų 50%… Rinkimuose laimėti galimybių jokių,- visų pirma Tikri Lietuviai neturi jokios partijos, o ir Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkas tūlas Zenonas Vaigauskas, Sovietų Sąjungos komunistų partijos narys nuo 1973 metų. Pasak Stalino: „Nesvarbu, kas kaip balsuoja, svarbu, kas balsus skaičiuoja!“…
  Būtent, vienintelė galimybė susiburti visiems Tikriems Lietuviams užsienyje ir Lietuvoje. išsirinkti Pasaulio Lietuvių Valdovą. Tik tokiu taikiu būdu galėtume turėti įtakos politiniame Lietuvos gyvenime.
  Siūlau į Pasaulio Lietuvių Rinkimų Įstatymą įvesti straipsnį draudžiantį balsuoti nusikalstamų organizacijų – Komunistų partijos ir KGB nariams.

 22. konkurencijos nėra says:

  „Nesvarbu, kas kaip balsuoja, svarbu, kas balsus skaičiuoja!“…

  Tai ne STALINAS pasakė.

 23. Ec says:

  Pasaulio lietuvių valdovą kas nori tas tegu renka, bet emigrantams, išvažiavusiems kur daugiau moka ne vieta Lietuvos rinkimuose, manau. Jei norite padėti keisti Lietuvą (kreipiuosi į išvykusius) sugrįžkite ir padėkite tai mums tai padaryti. Lietuvą pakeisti yra ne vien pabalsuoti ar kažkokius valdovus rinkti. Tie Lietuvos Savitarpio Pagalba’os vadinami 50% komunistiniai mutantai juk yra Lietuvos piliečiai, ir jie yra, mano nuomone, tikresni Lietuvos piliečiai nei išvykę svetur lengvesnės duonos o kaip gyvens čia gyvenantys pirmiausia turi spręsti čia gyvenantys o ne kažkas iš kažkur. Jei jums, teisingieji lietuviai, nepatinka tie iki šiol Lietuvą palaikantys ir išlaikantys komunistiniai mutantai, sugrįžkite į Lietuvą ir savo darbu bei kitais veiksmais parodykite ir įrodykite, kad galima gyventi geriau, taip kaip jums atrodo.
  Iš tiesų, tai, manau, niekas čia nevažiuos Lietuvos kelti, geriau saugiai ir sočiai per atstumą vaidinti patrijotus 🙂

 24. To Ec says:

  Deja, ir gyvenant emigracijoje galima labai daug nuveikti Lietuvos labui ir kartais netgi sveika siek tiek laiko praleisti uzsienyje, nes kai kuriu mintys( tame tarpe ir jusu) tikrai sustabarejusios, kaip kokio kelmo.

 25. Algirdas Minkauskas says:

  Čia kai kas rašė apie „tikresnius“ piliečius ir lygino juos su „lengvesnės duonos ieškančiais“. Neprisilyginkit idant netektų nagų nusigraužt iki alkūnių. Matau mėgstat sarmatas.lt paskaityt ir pasisakyt po straipsniais mėgstat. Žinot, tie emigrantai tokie kuklūs, kad po straipsniais, paskelbtais šioje svetainėje, nepasirašo „Emigrantas“, tik savo vardą ir pavardę palieka, o kartais ir nei tiek, tik prierašą „Sarmatai“. O juk labai nemažai straipsnių, vertimų tai emigrantų darbas. Pažiūrėkit į skyrių „Sveikata“, daug naudingų žinių, ar ne? Tikriausiai ir parsisiuntę esat ne vieną straipsnį ar net knygą? Kieno vertimai? Ir rašantysis šį pasisakymą yra šį bei tą išvertęs ir parašęs. Manau irgi bent jau kai kam naudinga buvo. O Jūs kaip? Ponas Ec buvo minėjęs, jog irgi gali straipsnį parašyt. Kur darbai? Beje, dūzgiantys pasisakymuose dažniausiai pasirašinėja slapyvardžiais nors sakosi ketinantys kažką lyg ir nuveikti dėl kažkokios tai Lietuvos, net labai konkrečių pasiūlymų turintys. Ko slėptis tada? Parašę šimtus komentarų, prikūrę ir prisiūlę tuntus minčių galėtumėt nusiimti kaukes nes per ilgą buvimo šičia laiką panašėjat į trolius. Aš tikrai nesu pats tobuliausias ir tikrai atsirastų mane pažįstančių kurie galėtų man priminti mano nuodėmes, tačiau man ne gėda pasirašyti savo tikru vardu ir tikra pavarde viešojoje erdvėje. Pamiršau baimę ir nebejaučiu jos visiškai, man nebaisu, kad mane išjuoks, kad primins mano nuodėmes, man nebaisu prarasti darbą, lėšas… nebaisu numirti iš bado kur nors visų pamirštam purvinam griovy, nebaisu būti apšmeižtam ir sutryptam, nebaisu, kad iš manęs prievarta atims atseit nesumokėtą PSD. Nepamenu ar esu išsiregistravęs ir man didžiai pašvilpt, neketinu mokėti už tai kuo nesinaudojau. Šit jums mano tikras vardas ir tikra pavardė, šekit ir atminkit, kad Algirdas Minkauskas geriau pasirinks mirtį nuo bado kur purvinam griovy nei sutiks paklusti prievartai.

  Dar šiek tiek apie emigrantus. Lengvesnės duonos dažnas išvažiuoja nes Tėvynėj jokiai neuždirba. O kaip dėl tų emigrantų kuriems emigracijoje daug sunkiau nei daugumai Tėvynėje? A? Kaip dėl jų? Ar jūs vis dar manot, kad ten už marių kiekvienas ponas? Asmeniškai pažįstu ne vieną sunkiai dirbantį ir sunkiai galą su galu suduriantį ir žinau dėl ko taip yra. Ar žinot jūs?

 26. Antanas Damaševičius says:

  Atsakymas „Draugui“ Ec says: 2017 kovo 2 09:19

  Kreipiuosi į tamstą komunistiniu kreipiniu „Draugas“, nors nesate joks draugas nei man, nei Lietuvai ir lietuviams, nes neabejotinai priklausote tiems, kurie, kaip tamsta „Draugas“ rašai, yra „iki šiol Lietuvą palaikantys ir išlaikantys komunistiniai mutantai.“ Tik taip dar ir norisi papildyti tų „ Lietuvą palaikančių ir išlaikančių“ apibūdinimą: „Tie išverstskūriai komunistiniai mutantai, apiplėšę, išgrobstę, nuskurdinę Lietuvą ir jos gyventojus, privertę šimtus tūkstančių palikti Tėvynę dėl nepakeliamų sąlygų, dabar apsimeta geradariais ir tebetęsia savo juodus darbelius ir tiems tik rūpi kuo greičiau sunaikinti Lietuvą“.
  Šventai tikiu, Lietuvių Dvasia dar nesunaikinta ir mes dar atsiimsime Tėvynę! O tokie kaip tamsta galėsite tik pasvajoti apie prisijungimą prie Rusijos imperijos,,,

  Norėčiau priminti, jog šios svetainės politikoje etikečių klijavimas netoleruojamas. Čia ne delfi. Diskutuojama argumentuotai ir į temą, o ne kreipiant dėmesį į asmenines oponento savybes. Toks bendravimo būdas kur kas konstruktyvesnis. Ačiū už supratimą
  moderatorius

 27. Ec says:

  Antanai, jau girdėta, kai žmonės gyvenę Lietuvoje, kentę tarybinių laikų sunkumus, išsaugoję kalbą ir tautiškumą, iškovoję nepriklausomybę, vėliau yra kaltinami, kad savo darbu palaikė tarybinę valdžią. Apart Venckienės nežinau nieko, kas prievarta turėjo palikti Lietuvą, bet pažįstu labai daug žmonių, išvykusių tenai ilgesnio pinigo, ir niekas kitas nevertė tenai vykti. Visuomet buvo galima pasirinkti, ar už tuos pačius pinigus dirbti užsienyje ar dvigubai daugiau dirbti Lietuvoje. Aš pasirinkau dvigubai daugiau dirbti Lietuvoje, nuo to silpnesnis tikrai nepasidariau. Tiesa, straipsniams ir komentarams laiko lieka žymiai mažiau, nei emigrantai gali sau leisti, bet užtat esu tikras Lietuvos pilietis, gyvenu savo tėvų žemėje ir savo darbu (ne tuščiomis kalbomis) stengiuosi Lietuvą padaryti geresne, kad tiems silpnesniems išvykėliams vėl norėtųsi grįžti .
  Dėl Rusijos imperijos, Antanai, jums kažkas, tikriausiai, pasimaišė mintyse 🙂
  Pasikartosiu, norite Lietuvai gero, grįžkite, sudarysime tą kritinę masę ir padarysime tai, tas rašinėjimas, kad ir atvira pavarde iš saugios vietos turi tik vieną teigiamą pusę – kelia Sarmatų populiarumą 🙂 , daugiau nieko

 28. To Ec says:

  Paties ziniai venckiene pabego kaip nusikaltele, o NE prievarta paliko Lietuva.Esate labai suklaidintas ir nemokate padaryti isvadu daugelyje ivykiu.

 29. saul says:

  Suprantama,kam buvo patogios ir reikalingos Garliavos nesamones .Skaldyk ir valdyk-sena „kremliovska „taktika.Cia tas pats kaip su duju terminalu ,zemes pardavimu ar skalunu dujom.Kuo daugiau dumu….tuo geriau.

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

top