Lietuva – būti ar nebūti?

2011, 2 vasario, 16:22 | kategorija Ideologija | atsiliepimų (8) | peržiūrų 450 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

Daugeliui paskutiniu metu kyla egzistenciniai klausimai – kaip išgyventi ir kaip gyventi toliau. Šie klausimai kyla ir valstybės veikėjams numatantiems šalies vystymosi kryptis. Daug kalbama apie IT vystymosi kryptis ir to prioritetus – imama pavyzdžiu Indija, kur tikrai įvyko žymus IT(Informacinių-interneto Technologijų) proveržis.

Iš kitos pusės užleidžiamos tos sritys, kuriose Lietuva visada garsėjo ir kuriose jai reikėtų mokytis visai nedaug – žemės ūkis. Čia žmonės turi patirties – kol kas dar turi. Ir ši sritis užleidžiama dėl visai neaiškių daugumai priežasčių, net mokant ūkininkams už tai, kad jie negamins žemės ūkio produkcijos.

Kur dar pasaulyje mokama už tai, kad žmogus nedirbtų? Tik žemės ūkyje, nes tai strateginė KIEKVIENOS šalies ūkio kryptis. Tai gyvybiškai svarbi kryptis kiekvienos šalies išgyvenimui!

Juk šalis sužlugdžiusi savo žemės ūkį tampa visiškai PRIKLAUSOMA nuo užsienio tiekėjų ir jokių savo sąlygų diktuoti jau nebegali, nes neturi alternatyvų.

Kam naudingas toks Lietuvos variantas? Ogi pažiūrėkime kas moka tuos Judo sidabrinius – ES centrinis bankas. Ir kuo mažiau šalių bus, kurios pačios valdys savo maisto aprūpinimo sistemą, tuo didesnius spaudimo svertus turės tos šalys, kuriose ta sistema bus išvystyta. Ir pasekus toliau šia mintimi gausis, kad mes jau nebegalėsime net atsisakyti jokių GMO produktų, nes tiesiog neturėsime iš ko rinktis. Čia apie Lietuvos Nepriklausomybę net kalbos būti negali, čia jau tiesiogine vergija kvepia.

O kokias kryptis mums siūlo rinktis? Aukštųjų technologijų į kurias patenka ir IT (informacinės-interneto technologijos).
Šis siūlymas yra kaip katė maiše, niekas iki galo nėra išsiaiškinęs kas yra ta, ar tas IT ir su kuo jis valgomas, bei kokios jo priklausomybės.
Pabandykime pasiaiškinti vieną kryptį – interneto technologijas ir pamatysime, kad pats internetas yra kaip didelis tinklas, kurio vartai randasi JAV http://lt.wikipedia.org/wiki/Interneto_istorija . Ir būtent JAV valdo tuos vartus, kurie bet kada gali būti uždaryti. Ir visos mūsų technologijos automatiškai nueis šuniui po uodega, jei jomis negalės pasinaudoti tie, kam jos skirtos. Kitaip sakant mūsų technologijos mūsų tik tol, kol mums leidžia jomis naudotis.

Beje yra dar vienas dalykas, kurį turbūt visi pastebėjome vykstant masiniams mitingams Egipte. Tai galimybė atjungti interneto ir mobilų ryšį. Kad visuomenės grupės būtų atjungtos viena nuo kitos ir negalėtų koordinuoti savo veiksmų. Ir tai būdinga visoms šalims…

Tas pats vyksta ir Lietuvoje, visuomenė įpratinama prie netiesioginio bendravimo ir tai labai akivaizdu, kai kažkas pamiršta telefoną namuose – žmogų apima vos ne panikos būsena, jis nežino kitų būdų, kaip susisiekti su reikalingu žmogumi. Arba kai laikinai dingsta interneto ryšys, pastebėkite kokie apima jausmai…

Ir kai valdantiesiems tas pasirodys reikalinga, visuomenė atjungus šiuos ryšius bus išbarstyta į atskirus individus, nes dauguma nežino kito kontaktavimo būdo, kaip tik internetas ar mobilus ryšys. Tiesioginis kontaktas daugelio jau pamirštas, kaip atgyvena.

Bet neabejokime, būtent tuo bus reikiamu metu pasinaudota, kad tauta negalėtų įgyvendinti savo Konstitucinių teisių, kurių 4 straipsnis (Lietuvoje) skelbia:

Aukščiausią suverenią galią Tauta vykdo Tiesiogiai ar per demokratiškai išrinktus savo atstovus.

Pirmoje vietoje stovi žodis TIESIOGIAI. Ir būtent tas žodis yra kaip peilis valdantiesiems, nes jie žino, jog atėjus laikui Tauta gali pareikalauti šios teisės. Ir tada pasirinkimas bus arba/arba. Reiškia šios mobilaus ir internetinio ryšio priemonės yra tikras Trojos arklys visuomenei, kuris veiks tik iki tol, kol nekels grėsmės esamai santvarkai ir sistemai. Kai tik iškils grėsmė sistemai – tai bus atjungta momentaliai. Ir tai bus pateisinta kuo tik nori, pradedant maišto sąvoka ir baigiant perversmo galimybe. Tik niekada tai nebus įvardinta, kaip teisėta Tautos valia tiesiogiai vykdyti savo suverenią galią.

Dabar kokios gaunasi išvados? – Žlugdome tai kas tikra ir įdedame savo laiką, lėšas, energiją ir žmogiškus išteklius į tai, ko net negalime pilnai valdyti, nes pirminė sąlyga (vieta, veiklos laukas) nėra mūsų. Ji (vieta, laukas) valdoma Vakarų.

Griauname savo visuomenės saugumą, tai yra, griauna tie, kas už jį atsakingi, vietoje to, kad jį saugoti ir vystyti. Čia kalbu būtent apie maisto pramonę ir žemės ūkį, kuris yra pirminė maisto pramonės sąlyga.

Žemės ūkis griaunamas sąmoningai ir vykdant iš anksto numatytą planą. Vėliau bus parduodama mūsų valstybės teritorija, padalinta į sklypus ir įvardinta, kaip prekė. Niekas nevyksta stichiškai ir bet kaip. Ir šiais globalizacijos laikais finansiniai-gamybiniai koncernai koncentruoja energetikos ir pramonės resursus į savo rankas. Maisto pramonė ir žemės plotai čia užima strateginę vietą. Manipuliuojant maisto tiekimu pasaulio lygmenyje, galima sukelti maištus, revoliucijas, nuversti neįtinkančias vyriausybes ar režimus. Sukelti šiaip neramumus bet kurioje šalyje. Badas ne brolis.

Kalbant apie Lietuvą, neturėdami savo maisto pramonės turėsime įsileisti svetimus pardavėjus, kurie mums diktuos savo sąlygas, pradedant GMO produktais ir baigiant jų kainomis. Kol kas nediktuoja, tik varžosi kainomis, bet kas liečia visus „E“ priedus jau dabar nuodija mus atsakančiai. Pardavę žemę (savo gyvybinę erdvę) perleisime politinę parduotų rajonų valdžią svetimiems.

Todėl šią sritį išmintingos vyriausybės saugo itin atidžiai, tai prioritetinės valstybių sritys. Tai kodėl Lietuvoje kitaip? Kodėl mūsų šalyje leidžiama dalinti išmokas nedirbantiems ūkininkams! už tai, kad jie nedirba savo žemės maitintojos?! – Už tai turėtų būti baudžiama! Juk kas seks po to, kai niekas nebedirbs savo žemės, arba ją dirbs tik nežymi mažuma? Pabandykime pamodeliuoti šį variantą…

Ūkininkams mokamos išmokos neleidžia susitaupyti ir atsidėti pinigų ateičiai. Jos pravalgomos. Technika surūdys ir bus atiduota į metalo laužą. O išmokos bus nutrauktos mokėti, motyvuojant tuo, kad netikslinga ir papildomai bus padidinti žemės mokesčiai. Ūkininkai tiesiog bus priversti parduoti savo žemes užsieniečiams, nes niekam jų nebereikės – niekas nebenorės, o ir nebeturės kuo dirbti savo žemės, buvusios maitintojos. Technika bus metalo lauže, darbo įgūdžiai pamiršti arba jaunimo apskritai neįsisavinti. Žemės mokesčiai neleis išlaikyti žemės jos neįdirbant, o dirbti jau nebus kam.

Žemė bus prekybos ir spekuliacijos objektas, nors suprantančiam aišku, kad tai dvasiškai šventa sritis, už kurią mūsų protėviai nedvejodami atiduodavo gyvybes. Užsienio koncernai ją supirks jau vien tam, kad čia netyčia neatgimtų praeityje toks sėkmingas žemės ūkis. Bus auginamos danų kiaulės ir  sėjami GMO augalai. Rajonų savivaldybėse sėdės užsieniečių išrinkti-paskirti ir jiems naudingi politikai.  Čia jau galite interpretuoti, kaip norite. Esmė tame, kad patys savo maistu apsirūpinti jau nebegalėsime.

Pasaulyje gilėja apsirūpinimo maistu krizė. O jei pasakyti tiksliai – pasaulyje gilinama maisto produktų gamybos krizė. Gilinama griežtai pagal planą. Keliamos maisto produktų kainos, tuo pačiu mažinant apdirbamos žemės plotus. Kad tai vykdoma kryptingai – akivaizdu, juk pakaktų padidinti apdirbamos žemės plotus, kad išauginti didesnį grūdų derlių. Didesnis derlius atpigintų pašarų gamybą, atpigtų mėsa ir kiti susiję su grūdais maisto produktai.

Bet daroma viskas atvirkščiai – išmokomis mažinamas dirbančiųjų žemę skaičius, tuo sumažinant žemės ūkio produkcijos kiekį ir keliant jos kainas. Per tai vyksta santykinai pigių GMO produktų įterpimas į maisto rinką, kurie ateityje gerokai pabrangs, kai jau nebebus konkurencijos iš natūralių maisto produktų gamintojųų pusės. T. y. kai natūrinis žemės ūkis bus sunaikintas. O kol kas keliama bado grėsmė tam, kad potencialūs maisto pirkėjai labai nesigilintų į pateikiamų produktų kokybę ir suprantama kainą. Juk jei visur bus sunaikintas žemės ūkis, tai monopolistas galės savo produkciją pardavinėti kokiomis nori kainomis ir vis tiek dar eilė stovės, nes visiems neužteks. Jau dabar pasaulyje norint panaikinti bado grėsmę žemės ūkio produkcijos apimtis reikėtų padidinti 50 %. Bet nežiūrint į tai, jos tik mažinamos.

Rusija apskritai uždraudė grūdų eksportą, nes ten suprato, kuo gali grėsti maisto trūkumas šalyje. Ir teisingai nusprendė, kad nei €urų, nei $Dolerių valgyti neišeis, bet teks už juos pirkti. Ir pirkti ko gero teks brangiau, nei gautų pinigų dabar pardavę savas atsargas.

Gal laikas būtų jau ir mus atsigręžti į tai, kas turi tikrą vertę – į mūsų žemę maitintoją, už kurią ilgus amžius kovojo mūsų proseneliai, kad galėtų ją palikti mums. Jie suprato kas yra tikrosios vertybės, suprato, kas suartina žmones. Tai žemė kurios vardas Lietuva ir kuri leidžia mums vadintis jos piliečiais – pilies gynėjais. Tai žemė, kuri ilgus amžius mus maitino ir kol kas maitina iki šiol.

Apginkime SAVO Lietuvą dar kartą, šįkart nuo tų, kurie siūlo ją išparduoti užsieniečiams vien todėl, kad patys yra prisipirkę jos spekuliaciniais tikslais ir dabar agituoja už įstatymus, leisiančius jiems eilinį kartą užsidirbti Judo sidabrinius už savo Tėvynės pardavimą. Jie persikėlė „nekilnojamą turtą“ ir padarė labiausiai „kilnojamu“ pasaulyje, ir dabar stumdami Lietuvos teritorijos pardavimą nori paslėpti visus galus apie savo pačių neteisėta veiklą iš visokių Lietuvos užkampių persikeliant savo žemes į brangiausiai vertinamus sklypus. Jie žino, kad įsileidus užsieniečius į Žemės rinką jokių galų atsekti jau nebepavyks, todėl to taip beatodairiškai ir siekia.
Viskas ką jie sako mums yra MELAS!
Jiems nerūpi kokį maistą valgo Lietuvos piliečiai.
Jiems nerūpi Lietuvos žmonės ir Tėvynė.
Jie tiesiog nori parduoti Lietuvos teritoriją
Jiems rūpi tik PELNAS!

Pasakykime NE Lietuvos išpardavimui, išsaugokime ją savo vaikams – žemė neturi būti prekybos objektas, nes priklauso tik jose gyvenantiems žmonėms, o ne politikų valiai. Ir tikiu, kad lietuviai supras, jog tai, kur jie gyvena, yra mūsų protėvių narsa ir krauju apmokėta ir išsaugota mums Lietuva, kuri tiesiog neįkainojama ir kuri turi likti kiekvienam savo piliečiui šventas vardas, kaip Motina.

Mes čia gimėme ir mes čia mirsime, SAVO žemėje, kaip jos šeimininkai, o ne užsienio tarnai.

Arvydas Daunys

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurnerNaujienos iš interneto

Atsiliepimų 8

 1. Antanas says:

  Straipsnis aktualus,kaip niekad.Mes parsidavem uz trupini aukso ir gardaus valgio sauksta.Reikia sukurti IT savo kalba ir apsaugota nuo uzsienio,kad tai butu vietinis rysys su galimybe jungtis i pasaulini tinkla.Butina apsauga,jei norime islikti,kaip tauta.Reikia atsisakyti dotaciju zemes ukiui,zeme reikia idirbti,kad ji duotu vaisiu.Stiprus zemes ukis-stipri valstybe.Mums juk nereikia maisto su maisto stiprintojais,kurie sukelia ligas,apsigimimus,didina mirtinguma.Bukime savo zemes seimininkai,o ne ES pakalikai.Butina sumazinti trasu naudojima,nes nitratai taip pat nieko gero neduoda.Aciu.

 2. …kai provaikaičiai lietuvą ridens į „jų“ global-kapus-anapily bus mirtinai dūšelei mums labai negera-kalbos ir šokių, ir dainos-oi-taip-gailėsma-vinco tautiškos giesmės-kuri istorijoje-„ž! ir-šou“-lietuvį tarp eilučių paminės-jau sviete likviduotą-baltų giminės atstovą-kokybiškai senos-aure!- jisai-paršiuką-buržujuką dičkukūliais šeria…
  2011 02 04

 3. a.grumbinas says:

  nepritariu dėl butinybės didint dirbamos žemės plotus.toks kompetetingas autorius turėtu žinoti kiek mln.tonu grudu yra išpilama i atlanta.maisto produktu yra perteklius.tik problema kad jis yra „išsivysčiusiose“ šalyse.nereikia dydint dirbamu lauku,reikia tiesiog teisingai naudoti ir padalinti dabar pagaminama maista

 4. artas says:

  Na spaudoje rašomi duomenys patvirtina tai kas parašyta straipsnyje:
  Buvusios Sovietų Sąjungos regionuose žemės ūkio reikmėms naudojama 30 mln. hektarų žemės mažiau nei N. Chruščiovo laikais, o derliaus nuimama perpus mažiau nei Vakaruose.

  http://verslas.delfi.lt/business/egiptas-ir-tunisas-pradejo-nauja-maisto-revoliuciju-era.d?id=41468837

  Ir šita informacija yra visur, o kad kažkas kažkur išpilama į okeaną tai pilnai gali būti, kad atskiri koncernai daro ir tai, kad nemažinti kainų, kas vienas kitam netrukdo ir vienas kito nepaneigia.

  O kas liečia Lietuvą konkrečiai, tai į šitą reikalą atsižvelgus jau turėtume mušti pavojaus varpais ir su tuo turime sutikti visi – negalima mokėti jokių išmokų už tai, kad nedirbame savos žemės, kuri mus visus maitina.

 5. Sarmatas says:

  Tai kad išpila GMO grūdus, gerai, mažiau žmonėms tenka. Nors gal ir nelabai gerai, jei pila į vandenynus. Ten kiti gyvūnai juos suvartoja. Geriau jau juos deginti. O valgyti reikia tą maistą, kurį patys auginam ir gaminam. Juk tas maistas geriausiai tinka mums energetiškai.

 6. rambynas says:

  kiekvienas puodas saugo dugną-vargdienų iškentėtą būgną

 7. vidma says:

  kas del lietuvos zemiu ispardavimo ,tai si uzdelsto veiikimo bomba buvo padeta dar pries 20 metu ,kada buvo kuriami reformos istatimai kuriu deka didzioji dalis zemes buvo atimta is zemdirbiu ir dovanota nieko bendra su ja neturintiems asmenims.busimiems tevynes ispardavikams .pagal tuos tu laiku istatimus neimanoma buvo net ukininko ukio iregistruoti ,jei neturejei 15 ha nuosavos zemes ,o tureti tiek buvo sudetinga ,nes ant visu sklypu buvo ne po viena pretendenta ,nusipirkti dar nebuvo leidziama.mano gyvenamoje vietoveje ,kadastre, kur yra 5000 ha naudmenu .tais laikais tepajege isikurti tik 2 ukiai vienas kairiuju suproteguotas valstiecio ukis kitas jau desiniuju pagal naujus istatimus suproteguotas .as irgi bandziau ukininkauti issinuomuodavau is valstybes zemes ten kur tikrai zinojau ,kad nera savininku nurinkdavau akmenis idirbdavau ir po keliu metu matinkas piktybiskai kam nors atkeldavo nuosavybe ant mano sklypu.tiems kurie patis nedirba ,jau dabar akivaizdu ,kad visi is manes atimti sklypaii atiteks uzsienieciams dar galiu pamineti ,kad gyvenu toli nuo didmiesciu ir nuo rajoninio miesto zemes poreikis buvo nedidelis nes pries 1 metus pas mus dar buvo 900 ha laisvos valstybines zemes todel akivaizdu ,kad matininkas elgesi piktybiskai musu gimineje irgi buvo nemazai geros zemes taciau uzrasyta likus ant mirusiu pusbroliu ir seneliu vardo ir tiesiogiai pagal tuos istatimus paveldet negalejom atsipirkti irgi ne ,nes uzsikilojo treti asmenis pagal tam tikra eiliskuma zinoma irgi ne be matininko pagalbos .pamatem kad viena sklypa matuoja atlekem paklausti mama sako tai juk mano mociutes gimtine mes irgi galim persikelti jei jau dokumentu nebera taciau kaip zirniais i siena nors dar visi 5000 buvo laisvos; problema ,kad tada dar kiloti sklypus buvo galima neatsizvelgiant i naudingumo koficienta bala atsikele ant geros nemazinant ploto nes jie gyditoju seima priklauso medziotoju klanui ir tt..dabar aisku tai taps irgi uzsieniecio nuosavybe nes persikelelis nedirba ,o gal jau ir pardaves kokiam fondui.

 8. Pseudo-patriotas says:

  Jei taip gaila žemės – susimeskit ir nusipirkit. Ir baikit raudoti – niekas suknvežimiais Trakų pilies neišveš ;)

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top