V. Anelauskas – Komunizmą pradėjo žydai

2010, 20 kovo, 22:34 | kategorija Ideologija | atsiliepimų (24) | peržiūrų 3 617 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

Valdas Anelauskas: „Komunizmą pradėjo žydai. Ir tai – ne holokausto neigimas, o faktas“

Audronė SIMANONYTĖ ,  „AMERIKOS LIETUVIS

fotoNors kartais įvykiai JAV verčia suabejoti, ar tikra žodžio laisvė šioje šalyje vis dar tebeegzistuoja, pokalbis su Oregono valstijoje gyvenančiu lietuviu, buvusios Sovietų sąjungos disidentu Valdu Anelausku kalba šio teiginio naudai. Tiek nuolat apie jį rašančios žiniasklaidos, tiek pats save vadinantis baltuoju separatistu-nacionalistu, Anelauskas neslepia savo pažiūrų. Prieš daugiau nei 20 metų už antisovietinę veiklą išvarytas iš Sovietų sąjungos ir apsigyvenęs JAV, jis buvo įsitikinęs, kad su komunizmu, totalitarizmu, informacine blokada ar ideologine prievarta atsisveikino visam laikui. Tačiau keletą metų pagyvenęs JAV lietuvis teigia supratęs, jog nemažai „ano“ pasaulio šmėklų persikraustė

čia. Norėdamas demaskuoti Amerikoje esančias blogybes, 1999 m. V. Anelauskas išleido knygą „Discovering America as it is“, kurioje kalba apie politinės, ekonominės ir socialinės JAV sistemos sugedimą, atskleidžia tamsiąsias jos puses.

Socialinių ir politinių mokslų profesionalų rate knyga greitai tapo bestseleriu, o 2002 m. buvo išleista antrą kartą. 15 pastarųjų metų lietuvis su šeima gyvena Oregono valstijoje, Eugene miestelyje, kur priklauso vienai radikaliausių JAV organizacijų – Oregono universitete įsikūrusiam Pacifica forumui. Pagrindinė šio forumo idėja – absoliuti žodžio laisvė – fundamentaliausias įstatymas JAV konstitucijoje. Propaguojančiame tokias idėjas forume paskaitos gali būti skaitomos apie bet ką – svarbu jų profesionalumas bei kokybė. Pasak V. Anelausko, holokaustas, įvykiai Palestinoje, o ypač žydų vaidmuo kuriant komunizmą – vienos aštriausių ir net pavojingiausių šiandienos pasaulio temų. Todėl nenuostabu, kad tiek jis pats, tiek kiti kalbėtojai jomis gana dažnai pasisako. Būtent dėl to Pacifica forumas yra nuolatinio žiniasklaidos dėmesio centre. Jų susirinkimai retai praeina be skandalų, yra nuolat atakuojami prožydiškų organizacijų, forumą net įtraukusių į neapykantą skleidžiančių JAV organizacijų sąrašą. Tačiau, nors ir atakuojamas labai įtakingų organizacijų bei veikėjų, universitetas forumo iš savo patalpų kol kas dar neišmeta. Universiteto vadovybė pripažįsta, kad ne visada pritaria forume skleidžiamoms idėjoms, tačiau, pasak jų, tokia yra kiekvieno amerikiečio teisė. Tuo tarpu, pasak Anelausko, apie kažkokią neapykantą ar smurto propagavimą jų susirinkimuose negali būti nė kalbos. „Jei mes skleistume neapykantą ar ragintume su kuo nors susidoroti, mes čia neišbūtume nė dienos, – sakė jis. – Esame stebimi kaip per didinamąjį stiklą. Jei mūsų neišmeta, vadinasi, nėra dėl ko. Mes norime vieno: pasisakyti temomis, kurios kažkuriuo momentu pasaulyje tapo neliečiamos. O aš jau vaikystėje buvau toks: kai man kažkas sako, kad ta ar kita tema kalbėti negalima, iš karto užsidegu noru ją panagrinėti. Ne be reikalo kagėbistų pirmą kartą buvau sulaikytas, kai man buvo 14 metų“.

Rašote knygas, skaitote paskaitas pačiais aštriausiais šiuolaikinės visuomenės klausimais – demokratijos, rasizmo, homoseksualizmo, feminizmo, holokausto. Jūsų veikla, o ypač paskutinis paskaitų ciklas apie vadinamąją Frankfurto mokyklą ir pasisakymai apie tai, kad būtent žydai pradėjo komunizmą, Jums atnešė nemažai nemalonumų. Juokaujate, kad jei su savo pažiūromis Amerikoje dar vaikštote laisvas, tai Europoje jau seniai būtumėte už grotų. Kodėl, Jūsų nuomone, žydų klausimas yra toks jautrus?

– Aš sakyčiau, kad jis yra dirbtinai sujautrintas. Žydai holokausto atminimą padarė vos ne pasaulietine religija. Viena priežasčių – jiems dabar darant nusikaltimus Palestinoje, reikia turėti priemonę apsigynimui. Patys žydai gi Palestinoje ir vykdo tikrų tikriausią holokaustą. O pabandykite tai pasakyti. Šiuo atveju žydų holokaustas tarnaus tarsi skydas. Kas nors ką nors pasakė prieš žydus ir Izraelį: viskas – holokaustas! Be to, iškraipoma labai daug faktų. Aš sutinku, kad holokaustas iš tiesų buvo baisi tragedija. Tačiau žydai ją vadina pačia baisiausia tragedija žmonijos istorijoje, pamiršdami kitas tautas ir tragedijas. O kai bandoma sakyti, jog kitų tautų išžudyta dar daugiau, tokie teiginiai paskelbiami holokausto neigimu ir tas žmogus automatiškai tampa jų priešu. Tačiau faktai rodo ką kita. 1917–1989 metais komunistai visame pasaulyje išžudė per 100 milijonų žmonių: dešimtis milijonų Kinijoje ir Sovietų Sąjungoje, beveik vieną trečdalį Kambodžos gyventojų. O kur Tibetas, kur Šiaurės Korėja? Bet kažkodėl šios tragedijos taip neeskaluojamos, nepadaromos neliečiamomis ir šventomis? Kodėl komunistas yra mažesnė blogybė nei nacis? Juk sportiniai marškinėliai su Che Guevaros portretu yra „mada“, o su Hitlerio – pabandytum panešioti! Dabar susiklosčiusi situacija yra visiškai nenormali: holokausto temos iš viso beveik neįmanoma liesti.

Tačiau kaip paaiškinsite, kad ši tendencija šiandien pastebima visame pasaulyje, ne tik tarp žydų? Kodėl į tai įsijungė tiek Amerika, tiek Europa? Minėjote, jog neatsargiai pakalbėjus žydų klausimu Europoje galima pakliūti į kalėjimą.

– Neįmanoma trumpai atsakyti į klausimą „kodėl“. Apie tai galima parašyti didelę knygą. Dar Gebelsas sakė, kad jeigu kokį nors melą kartosi labai daug kartų, galiausiai jis ims atrodyti tiesa. Tai dabar ir vyksta. Jei visame pasaulyje nuo pat mokyklos yra teigiamos kažkokios tiesos, vaikai ir užauga tuo patikėję. Holokaustas dabar tampa lyg religija.

Ar tuo norite pasakyti, kad dalis pasaulio yra apgauta?

– Žinoma. Tą parodo kad ir ašaringas Brazausko atsiprašymo Izraelyje faktas. Kai žydai kelia klausimą dėl jų išžudymo, jie pirmiausiai turėtų kalbėti apie tai, ne kas juos žudė, ne kaip žudė ir kiek išžudė, o „kodėl“.

Nejaugi atsakymas į tai galėtų tarnauti pateisinimu?

-Jokiu būdu ne, bet tai galėtų daug ką paaiškinti. Dauguma žmonių, kurie kovojo prieš žydus, jiems jautė priešiškumą todėl, kad žydai pradėjo komunizmą. Ir tai – ne holokausto neigimas, tai – faktas. Pažiūrėkime į Lietuvą. Lietuvoje žydai komunizmą labai palaikė. To lietuviai nesitikėjo. Lietuvoje žydai gyveno labai gerai, čia į žydus buvo žiūrima tikrai daug geriau negu Lenkijoje ar Rusijoje. Todėl lietuviai niekaip negalėjo suprasti, kodėl kai 1940 metais įsiveržė Raudonoji armija, dauguma žydų juos pasitiko su gėlėm. Lietuviams tai buvo baisiausia išdavystė. Prieš tris metus Lietuvos dienraštyje „Kauno diena“ buvo apie mane straipsnis ir jame citavo istorikę Nijolę Maslauskienę, pasak kurios Sovietų sąjungai okupavus Lietuvą, Kaune komunistų partijoje buvo net 76 proc. žydų! Tai čia kalbame apie Lietuvą. O kas darėsi pačioje Rusijoje? Visi žino, kas buvo pagrindiniai komunizmo kūrėjai ir ideologai. Kaip gali kalbėti apie komunistinę revoliuciją ir nepaminėti Trockio, apie Gulagą ir nepaminėti Jagodos, apie Ukrainos Golodomorą ir nepaminėti Kaganovičiaus? Ko vertos vien Solženycino knygos – ten tiek istorinių faktų, išvardintos visos Gulagą kūrusių žmonių pavardės, sudėtos jų nuotraukos: Frenkelis, Bermanas, Rapoportas, Solcas, Koganas, Jagoda ir t.t. Tada kodėl apie lietuvius ar kitas tautas kalbama kaip apie „žydšaudžius“, pamirštant, ką darė patys žydai? Kai aš per savo paskaitas apie tai kalbu ir remiuosi tokiais šaltiniais, kaip Nobelio premijos laureatas Solženycinas, man oponuojantys žydai faktų nuneigti, aišku, negali. Todėl su manimi ir kovoja kitais metodais – stengiasi iš viso man uždrausti kalbėti.

Pasakojote, kad domėjimasis šiais klausimais iš dalies nulemtas Jūsų šeimos skaudžios patirties.

– Mano seneliai iš tėvo pusės nepriklausomoje Lietuvoje buvo gan turtingi. 1940 m. būtent dėl žydų kaltės jie prarado visą savo turtą, paskui po karo buvo ištremti į Sibirą, kur prie Baikalo praleido beveik 20 metų. Tėvas buvo areštuotas ir Minsko KGB kalėjime jį tardė ir ypatingai žiauriai kankino žydas leitenantas Kovšas. Paskui taip vadinama „troika“ (slaptas KGB teismas, susidedantis iš trijų teisėjų) nuteisė jį mirties bausme, ir visi tie trys teisėjai buvo žydai. Laimei, mirties bausmė paskui buvo pakeista 25 metais lagerio, iš kurių beveik dešimt jis atsėdėjo. Dabar jis jau miręs, bet prieš mirtį apie savo gyvenimo patirtį dar parašė atsiminimų knygą, kuri yra išleista Lietuvoje. Taip ir vadinasi „Toks gyvenimas“. Po tokių įvykių, aš negaliu taikstytis, kai girdžiu dabar sakant, kad tik žydai Lietuvoje nukentėjo. Netiesa! Nukentėjo ir lietuviai. Mano paties šeima nukentėjo. Nuo žydų!

Praėjo daug laiko, pasaulis pasikeitė. Kodėl tęsiate šią temą?

– Kai griuvo komunizmas, atrodė, jis niekada nebeatsigaus. Amerikoje kai kurie politologai rašė, kad jau dabar neva istorijos pabaiga, nebebus baisių ideologijų, nebebus karų ir t.t. Naivuoliai. Metai eina, o taip vadinama „naujoji pasaulio tvarka“ (new world order) kuo toliau, tuo labiau darosi panaši į komunizmą. Kartu su globalizmu ateina vadinamasis neokomunizmas. Ir tai liečia ne tik Ameriką, bet ir Europą, visą pasaulį.

Ką vadinate neokomunizmu?

– Man neokomunizmas – tai visos neigiamos dabartinės globalizacijos pusės. Anksčiau, pamenate, sovietinėje Lietuvoje baisiausias liaudies priešas buvo buržuazinis nacionalistas. Kiek tokių buvo išvežta iš Lietuvos, mes žinome. Paskaitykite Lietuvos spaudą šiandien. Baubas ir vėl tas pats, ir vėl gąsdinama lietuviškaisiais nacionalistais. Kaip baisiausias dalykas praeitą savaitę buvo aprašoma „nacionalistiškai nusiteikusių“ jaunuolių demonstracija. Įsivaizduokite, ėjo ir skandavo „Lietuva – lietuviams!“ Ir kas čia baisaus? Kas šiandien didžiausias baubas Europoje? Nacionalistas. Pamenu, pernai skaičiau, kaip kažkoks dabartinis Lietuvos politikas pasakė, kad patriotizmas tai „kvailumo išraiška“ ir „niekšų priedanga“. Dabar patriotišką jaunimą Lietuvoje jau vadina „naciais“. Panašiai net ir čia pas mus, Amerikoje. Jeigu tik kas nors kam nors nepatinka tai iškart ir užklijuoja „nacio“, „rasisto“ arba „antisemito“ etiketę. Sovietų Sąjungoje komunistai kitaminčius būdavo vadindavo „liaudies priešais“, o dabartiniai liberalai vadina mus „naciais“. Lietuvoje žodį „buržuazinis“ numetė, o nacionalistas liko – ir jis tebėra „liaudies priešas“. Komunistinė politika norėjo sugriauti tautiškumą, tačiau nesugebėjo sugriauti jo taip, kaip kad bandoma padaryti šiandien.

Dabartinė globalizacija griauna Prancūziją, Angliją, Olandiją ir kitas Vakarų Europos šalis. Masiškai propaguojamos atskiras tautas naikinančios idėjos – kraustymasis, migracija, susiniveliavimas. Aš gyvenau „tautų katile“ Niujorke, žinau, ką tai reiškia. Todėl apie tai kalbu ir kalbėsiu. Man neegzistuoja jokios „šventos karvės“, jokie „tabu“. Mes jau gyvenome Sovietų sąjungoje, kai reikėjo laikyti liežuvį už dantų, ir jeigu viskas kartojasi, tai iš to reikia daryti kažkokias išvadas.

Esate vadinamas baltuoju separatistu-nacionalistu. Taip pat prisipažįstate esantis ir rasistas. Net ir Amerikoje, kur Jūsų žodžiais tariant, yra daugiau žodžio laisvės nei Europoje, šie apibūdinimai gali būti pavojingi. Ar nieko nebijote, sakydamas, jog Dievas tam ir sutvėrė žmones skirtingų rasių, kad jie gyventų atskirai skirtingose vietose? T.y., kad tamsiaodžiai turėtų gyventi tik Afrikoje ar Azijoje? Tačiau liberalių pažiūrų pilietis Jums paprieštarautų, jog juodaodžiai kadaise kaip vergai buvo atvežti į Ameriką, o europiečiai patys kolonizavo Aziją, Afriką bei Ameriką.

– Dėl bijojimo, tai aš nieko nebijau. Ne veltui sakoma, bijai vilko, neik į mišką. Ši veikla yra tarsi mano gyvenimo variklis, jo prasmė. Kaip mano amžinatilsį senelis mėgdavo sakyti, man nuo to gaminasi vitaminas C. Esu tvirtai įsitikinęs, kad tautinis nacionalizmas yra būtina ir svarbiausia kiekvienos tautos išlikimo sąlyga. Jeigu ne mūsų nacionalizmas, kur mes būtume dabar po visų mūsų okupacijų? Na, o kas liečia kolonizaciją, tai aš jokiu būdu nepateisinu istorijoje šio fakto. Visa tai, suprantama, buvo labai blogai. Tačiau šiandien, kai afrikiečiai ar azijiečiai lyg bumerangas plūsta į Europą, tas irgi yra nepateisinama. Tai turėtų būti sustabdyta. Mano nuomone, skirtingos rasės yra nesuderinamos ir negali gyventi taikiai. Tai istoriškai daugybę kartų įrodytas dalykas, nors dabartiniai liberalai, kaip anksčiau komunistai, bando įrodyti priešingai.

Jeigu pasaulis, žmonija, buvo kuriami taip, kad kažkas gyvena Afrikoje, kažkas Azijoje, o kažkas Europoje, vadinasi, taip ir reikia. Pažiūrėkite, kokie dalykai vyksta dėl žmonių migracijos. Neseniai girdėjau vieno mokslininko paskaitą. Jis pateikė stulbinančius skaičius. Pasirodo, Olandijoje 92 proc. nusikaltimų padaro atvykėliai.

Savo knygoje, taip pat paskaitose jūs labai daug kur pasisakote prieš Ameriką, tačiau joje gyvenate ir sakote, kad tik čia kol kas jaučiatės saugiai. Ar tai nėra prieštaravimas?

– Ne. Aš pripažįstu ir gerąsias šios šalies puses. O kas yra blogai – kritikuoju. Kas dėl žodžio laisvės, jos čia be jokios abejonės daug daugiau negu kur nors Lietuvoje, ar Vakarų Europoje. Lietuvoje taigi, kaip žinia, žmones dabar net ir už internete anonimiškai parašytus komentarus teisia, didžiules baudas uždeda, net kompiuterius konfiskuoja. Kas prieš 20 metų būtų galėjęs pagalvot, jog taip bus laisvoje ir nepriklausomoje Lietuvoje!

Knygoje „Discovering America as it is“ minite keletą įvykių, kurie, kaip pasakojate, Jus, „naivų emigrantą“, privertė praregėti ir kardinaliai pakeitė požiūrį į Ameriką.

– Nemažą įtaką man darė ir asmeniški buitiniai dalykai. Kaip pavyzdžiui, pasibaisėtina sveikatos apsaugos sistema. Tačiau jie buvo tik smulkmenos. Mane labai sukrėtė nusikalstamumas, kurį mačiau gyvendamas Niujorke, ir suvokimas, kas visa tai daro. Būtent – rasinės mažumos. Labai didelį įspūdį padarė tamsiaodžių riaušės Los Angeles bei pirmasis pasikėsinimas į Pasaulio prekybos centrą 1993 m. Tada supratau, kad Amerikos pasaulis labai nekenčia. Bet labiausiai man atsivėrė akys, kai Texase valdžia sudegino apie 70 žmonių, priklausiusių religinei sektai.

Esate kontroversiškos organizacijos „Pacifica forum“ narys. Papasakokite apie jos veiklą bei tikslus. Kokias skleidžiate idėjas?

– Pagrindinė mūsų idėja yra žodžio laisvė. Absoliuti žodžio laisvė – tokia, kokia ji įtvirtinta JAV konstitucijoje. Mūsų nuomone, bet kokios idėjos turi teisę būti išsakytos. Pacifica forumui dažnai priekaištaujama, kad mes net nacistus pakviečiame skaityti paskaitas. Kodėl ne?

Mes ir komunistus pakviesime. Teisybės dėlei reikia pasakyti, jog nacistų pas mus dar nebuvo, mes tik filmą apie juos neseniai demonstravome ir dėl to čia kilo didžiulis triukšmas.

Ar nemanote, kad išties tamsios idėjos, atvirai skatinančios blogį, turi būti filtruojamos net laisvoje visuomenėje?

– Nemanau. Pasisakau už absoliučią žodžio laisvę. Ir ne todėl, kad nesuprantu, jog blogos idėjos gali būti užkrečiamos ir kad jas geriau girdėtų kuo mažiau žmonių. Čia atsiranda kita problema: kas jas filtruos, kas bus tas „aukščiausias filtruotojas“, ir kur to filtravimo ribos. Štai tada ir prasideda įvairios cenzūros, kurios naudingos vienai ar kitai grupuotei. Dabar, pavyzdžiui, dedamos pastangos sustabdyti informacijos apie holokaustą sklidimą internete, o pažiūrėkite, kas darosi su pornografija. Niekas jos skleidimo internete net nemano stabdyti. Neapykantos skleidimu apkaltinamos mūsų skleidžiamos idėjos, kai mes norime pasipriešinti globalizacijai, komunizmo atgimimui. Pažiūrėkit, iki kokio absurdo priėjome Lietuvoje: jaunuoliai, kurie pasisako už nacionalizmą, yra „blogi“, homoseksualistai – „geri“.

Ruošiatės rašyti kitą knygą. Šį kartą – apie globalizacijos procesus Europoje. Sakote, kad Europos Sąjunga yra ne tai, ką lietuviai įsivaizduoja.

– Jau seniai egzistuoja planas, kaip Europą paversti Jungtinėmis Europos valstijomis. Pažiūrėkim, argi ne tai ir vyksta? Europoje šalys vis labiau praranda suverenitetą. Kaip centralizuotai lengva valdyti JAV, taip lengva bus valdyti ir Europą. Tačiau jei jūs atidžiai paieškosite medžiagos, kas buvo pagrindiniai ES ideologai – pamatysite, kad daugelis – buvę komunistai. Čia mes ir vėl sugrįžtame prie neokomunizmo sąvokos. O jo pagrindinis ideologas – Josephas Rethingeris. Įdomus faktas. Kai kažkuri Europos valstybė bandė balsuoti prieš Europos konstituciją, jiems buvo pasakyta, kad „jei nebalsuosite, Europoje ir vėl pasikartos holokaustas“. Faktas, verčiantis susimąstyti, ar ne tiesa? Holokaustas turi labai didelę svarbą, kad būtų įgyvendinta Europos Sąjunga ir apskritai visa ta taip vadinama „naujoji pasaulio tvarka“.

Iš to, kaip kalbate apie Europos Sąjungą, neatrodo, jog galvojate, kad ji yra išsigelbėjimas Lietuvai.

– Tikrai ne išsigelbėjimas, o tikrų tikriausia pražūtis. Tai, kas dabar vyksta Lietuvoje, yra visiškas jos naikinimas. Kalbu tiek apie jėgas iš vidaus, tiek apie jėgas iš Briuselio. Tautos sąmonėje griaunama sveiko tautinio nacionalizmo sąvoka galiausiai prives prie lemtingų pasekmių. Tie veikėjai, kur šiandien Lietuvoje vadina save „žmogaus teisių gynėjais“ ir „tolerantais“ ( liaudis juos, kiek žinau, kandžiai pakrikštijo „tolerastais“), yra, sakyčiau, netgi pavojingesni Lietuvai negu kad po karo buvo stribai ir šiaip visokie kolaborantai. Kiekviena atskira tauta turi jaustis šeimininkė savo tautinės valstybės pastogėje. Kai tautos sumaišomos, atsiranda tiesioginė jų išnykimo grėsmė. Pažiūrėkime, kas atsitiko su mūsų kaimynais latviais ar estais. Pas juos dabar jau štai kone pusė gyventojų yra rusai ir kitokie svetimtaučiai. O juk prieš 50 metų to nebuvo. Tai sovietinės „tautų draugystės“ prievartinio internacionalizmo palikimas. Tačiau rusai dar nelabai daug kuo skiriasi nuo latvių, estų ar lietuvių. O kas atsitiktų, jeigu pusė Lietuvos gyventojų būtų arabai ar turkai, kinai ar afrikiečiai? Ar galėtume įsivaizduoti Lietuvą, kur gyventų, sakysim, 30 procentų turkų, 30 procentų juodaodžių ir vos 40 procentų lietuvių? Bet juk Europos Sąjunga būtent į tokią ateitį Lietuvą ir veda! Vakarų Europos šalyse dabar tokie procesai ir vyksta. Jeigu tai tęsis, tai tiek Daniją, tiek Švediją ar Norvegiją po kokių 50 metų ištiks Estijos likimas. Tik svetimtaučiai gyventojai ten bus ne į skandinavus bent jau išvaizda panašūs slavai, o įvairiausių atspalvių ir kultūrų juodaodžiai. Statistika teigia, kad kasmet Europos šalyse vis išauga neeuropietiškos kilmės gyventojų procentas. Taip ir atsiranda kokioje nors Danijoje ar Švedijoje gatvės, kur viskas užrašyta vien arabiškais hieroglifais ir vaikšto moterys, užsidengę čadromis. Todėl tarsi grybai po lietaus Skandinavijoje ar Šveicarijoje dygsta musulmonų mečetės.

Pabūkime utopistai, pasvajokime. Ką, Jūsų nuomone, reikėtų padaryti, kad Lietuvos ateitis nebūtų tokia tamsi?

– Čia lygiai tas pats, kas buvo su Sovietų Sąjunga. Reikia, kad subyrėtų Europos Sąjunga. Pati Lietuva iš jos, aišku, neišstos. Kitaip aš nieko gero ateityje nematau. Įsivaizduoju ją juodą tiek perkeltine, tiek tiesiogine – piliečių odos spalva. Pamenu, vienas dabartinės Lietuvos politikas prieš kokia dešimt metų pasakė, kad dar po kelerių metų rugsėjo 1-ąją į Lietuvos mokyklas ateis mokytis juodaodžiai vaikai, kurie drauge su mūsiškiais giedos Lietuvos himną. Naivu manyti, kad taip niekada nenutiks, nes taip jau nutiko Švedijoje, Danijoje, Vokietijoje ir kitose Europos valstybėse. Ką gi, tų juodų Lietuvos himno giedotojų labai greitai gali būti tiek daug, jog lietuvis Lietuvoje taps ne tik mažuma, bet ir retenybe. O ant mūsų žemės šeimininkaus iš Afrikos ar Azijos atsikraustę „juodaodžiai lietuviai“.

AMERIKOS LIETUVIS

www.alietuvis.com

Galite atsisiųsti Laikraštį „Amerikos Lietuvis“ PDF formatu

  Valdas Anelauskas: „Komunizmą pradėjo žydai". [Amerikos Lietuvis PDF] (1,3 MiB, 7 587 atsisiuntė)

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurnerNaujienos iš interneto

Atsiliepimų 24

 1. Kšištof says:

  Manau, kad tikro komunizmo dar niekur pasaulyje ne buvo. Tai tik „iškaba“, tas pats kaip ir „demokratija“. O žydai – tai globalistų įkaitai.

 2. Sarmatas says:

  Teisingai pastebėjai. Visa tai tik tam, kad sukeltų mūsų galvose sumaištį. Melą reikia gerai užmaskuoti, todėl prikuriama visokių ideologijų, skambių žodžių ir t.t. Juk ir komunizmą ir socializmą bei kapitalizmą išgalvojo tie patys globalistai. O mes tik ginčijamės, kuri santvarka yra geresnė, tiesos ieškome. O kaip surasi tiesą, kai jos tarp tų trijų dalykų nėra? Va kur visa paslaptis.
  Dėl žydų visiškai teisingai pastebėjai. Juos naudoja, kaip įrankius. Todėl pas juos Kristus buvo atėjęs, kad paprotinti. Bet levitai jį nužudė, o vėliau jo vardu sukūrė religiją krikščionybę. Dabar viskas po truputį į dienos šviesą iškyla. Globalistai keičia žydus scientologais.

 3. Mantas says:

  Reikėtų tokio forumo ir Lietuvoje…

 4. Aš perskaičiau straipsnį ir man jis patiko, tačiau visas šis chaosas, bei sugretinami žydai su žydais, kelia juoką. Straipsnyje rašoma: „… pasisakymai apie tai, kad būtent žydai pradėjo komunizmą, Jums atnešė nemažai nemalonumų….“
  Gal ir patys žydai (ne Krikščionys. Nepripažystantys Kristaus kaip Dievo sūnaus) nežino, jog apie komunizmą ištikrųjų daugiausiai galima sužinoti iš tos tautos istorijos ir jų-mūsų, vadinamų sektų. Paminėsiu tik vieną iš sektų, Kumrano bendruomenę, kur iš tikro buvo įgyvendintas tikras komunizmas. Kodėl sakau tikras? Todėl, kad ten nebuvo „komunizmas+proletariato diktatūra“
  Tai buvo bendruomenė, kurioje kiekvienas turėjo savo vietą ir užsiėmimą. Ten nebuvo pinigų, nes viskas priklausė visiems. Kas mėgo muštynes, ėjo saugoti pasienio. Kas paliegęs, mokėsi rašto ir mokė kitus ir taip toliau. Yra pagrįstai manoma, kad Jėzus Kristus buvo kilęs iš tos benduomenės (jo tėvai ar seneliai), todėl, žinodami, kad komunizmas yra gerai, žydai galėjo tuo ir patikėti, tik ne įžvelgę, kad SSSR komunizme, yra ir diktatūra. Jei kaltiname ar kritikuojame žydus, tai jie labai skirtingi! Vieni žydai priėmė savo mesiją, kurį išpranašavo žydų pranašai, kuriuos, be je, žudė žydų karaliai. Vienų žydų tikėjimą Kristumi, priėmė visas pasaulis, gi, kiti žydai (sadukiejai, fariziejai, aukščiausieji kunigai ir kt.) tą patį mūsų Dievą Jėzų, prikalė prie kryžiaus. Bet Dievo instrukcija (Biblija) sako: (tai buvo Dievo pažadas Abraomui)“ Keikiantį tave aš prakeiksiu ir laiminantį tave aš palaiminsiu…tavo palikuonių bus daugiau nei jūros smilčių…“ Jei jau toks testamentas paliktas Dievo tautai žydams, tai ar verta mums būti jų teisėjais?! Dar idomiau yra tai, kad žydų (dabar ir mūsų) Dievas Jėzus Kristus ar Jo motina Marija, tampa lietuve, lenke, ruse ar amerikiete…Biblija ne žydų pranašų, bet…vos ne visų tautų. Tad, kas gera paimame iš žydų, juos užmiršdami ir kas bloga, taip pat iš žydų, tik to nebepamirštame. Jei idomu, aš galiu pasakyti ir dar daugiau. Jei iš žydų atėjo Kristus, tai taip pat iš žydų ateis ir antikristas! Taip skelbia Dievo instrukcija.
  Aš nesu teisėjas ir niekam nesiūlau juo būti, bet, manau, kad ir žydus reikia šviesti, nes mažai jų žino savo pilnąją istoriją. Izraelis, tai žydų sostinė nuo daugiau kaip prieš du tūkstančius metų ir man keistai atrodo, kad jie negali ten gyventi kaip gyveno Dovydas, Saliamonas ir kiti to miesto, jau palaidoti, statytojai žydai.
  Pagarbiai, JAV Tarptautinio Biblijos Instituto apsolventas. Julius Vedeckis

 5. Sarmatas says:

  Komunizmas (šiuo atveju, manau panaudotas čia kaip sinonimas socializmui ar marksizmui) niekada sumanytojų galvose nebuvo tikslas visuomenei gyventi. Tai tik buvo krikščioniškos ideologijos pakaitalas. Sumanymas toks: nepatinka jums krikščionybė, imkit socializmą ar komunizmą, nepatinka tie, imkit dar ką nors.
  Matyt žydai nori gerai gyventi, bet tik kitų sąskaita. Aišku, būna ir tarpe jų išimčių.

 6. Klausimas Juliui Vedeckiui says:

  Aš noriu paklausti kaip specialisto Juliaus Vedeckio apie Bibliją. Ar tiesa, kad ji buvo keista per tuos 2000 metų. Jūs rašėte:


  Dievo instrukcija (Biblija) sako: (tai buvo Dievo pažadas Abraomui)” Keikiantį tave aš prakeiksiu ir laiminantį tave aš palaiminsiu…tavo palikuonių bus daugiau nei jūros smilčių…” Jei jau toks testamentas paliktas Dievo tautai žydams, tai ar verta mums būti jų teisėjais?!“
  Argi ne žmonės parašė Bibliją? Argi žmonės neklysta? Aš suprantu, kad tokie pranašai kaip Jėzus neklysta. Tačiau ar Lukas, Matas negalėjo suprasti klaidingai savo mokytojo mokymus ir Biblijoje parašyti pagal savo supratimo prizmę? Kodėl ta pati Biblija buvo taip skirtingai interpretuojama ir mokoma skirtingai gyventi? Kokie bus mokymai pagal tą pačią Bibliją po 200-300 metų?

 7. Puikus klausimas.:“Kodėl ta pati Biblija buvo taip skirtingai interpretuojama ir mokoma skirtingai gyventi?“
  Biblija pati savęs neinterpretuoja. Ją interpretuoja suinteresuoti asmenys dėl naudos ir žmonių bauginimo „dievo“ vardu. Juk niekas nebijo Dievo! Bijo tik kunigų ir religinių bendruomenių vadovų. “ Kokie bus mokymai pagal tą pačią Bibliją po 200-300 metų?“ Biblija nurodo gyvenimą žmonių ne po ar prieš ar dabar. Ji nurodo visą žmonijos laikotarpį nuo pasaulio sutvėrimo iki jo pabaigos. Kas parašė Bibliją? Ir kodėl Ji atsako į visus klausimus? Biblija sako, kad ją rašė Dievas. Atrodo juokingai, bet…“pagal savo norą Dievas įkvėpia troškimus ir darbus…“ Dievas turi tarptautinę kalbą, kurią visi supranta. Tai simboliai, mūsų jaučiami, matomi ir ne visiems suprantami sapnai. Ką ir rašo tas Dievo žodis per Jobą:“ sapne, nakties regėjime, kai žmonės giliai įmigę, ar snaudžia ant lovos, Dievas atidaro jų akis savo įspėjimams…“. „Kurie įtikės, tuos lydės stebuklai…seniai sapnuos sapnus, jaunuoliai matys regėjimus…“ Stai jau maždaug galite suprasti kas dėjosi per 2000 metų ir kas dedasi ar dėsis ateityje. Pradžioje pranašus vadino sapnuotojais. Vėliau, regėtojais ir pabaigoje-pranašais. Bet kaip jūs žinote, visada buvo melagingų sapnuotojų, regėtojų ir pranašų, apie ką ir įspėja Kristus. Juk matote kiek dabar melo pranašų pluša, kad baugintų pasaulį su pasaulio pabaiga!? Jei apie tai kas susidomės, parašysiu atskirai, nes tai ilga tema, kad galėtumėte žinoti: „Laukti pasaulio pabaigos, ar jos bijoti!“
  Kas nori interpretuoti Bibliją ir kreipti Ją savo naudai, tie ir vadinami melo pranašais. Jie baugina, jie teisia, jie pelnosi, jie moralizuoja, jie nesako tiesos, nes už melą galima uždirbti daugiau. Jūs manote kad visi kunigai tiki Dievo žodžiu? Jei taip būtų, tai dar Kristui gyvam esnat, jis nebūtų pasakęs:“…net kunigai įtikėjo..!“
  Jei man rašo Rašto žinovas, turėčiau nurodyti Švento Rašto eilutes ir kitką, bet nemanau, kad dabar to reikia, nes „žinovai“ tikrai nesivels, kad nebūtų demaskuoti.
  Linkiu Jums laimės ir klausimų, kuriuos maloniai atsakysiu.
  Julius

 8. kaukas says:

  Kokia nesmone. Kokia nesamone! Tai gal dar viena holokausta padarom??? Straipsnis pilnas neonacizmu atsiduodancio meslo. Ka tai bendro turi su musu Lietuva??? Jus taip lietuvius norit pribaikt, ar ka??? Del komunizmo – KAS GABENO LENINA I RUSIJA PER PIRMAJI PASAULINI KARA, A??? Gal… zydai???
  Beje, politinis korektiskumas – irgi gime Vokietijoj.
  Tad baikit ta mesla, ta neonacizma, ok? Nes ir mes po to ziek temsim 100m gedos :(
  Zydai, nigeriai, rusai, pederastai, dabar ES… Kaip viskas aisku ‘kas kaltas’, a? Bet jums vis tiek nepavyks. Nes ne ten problemu saknys.

  Siulau nepasiduot emocijoms, rasti tas problemas, su didele valia veikti ir pastatyti musu sali su zmonemis ant koju, kol dar ne velu. O ne veja laukuose vaikytis.

 9. Sarmatas says:

  kaukai, jei kažko nežinai, tai nereik čia išsilieti. Leninas į Rusiją atvyko su tam tikra misija (žinai, matyt, kokia) ir pinigais Jį finansavo Vokietijos finansininkas Rotšildas per Parvusą (tikrasis vardas – Israel Lazarevich Gelfand). Kitas veikėjas Levas Davidovičius Trockis (tikrasis vardas – Leiba Davidovičius Bronšteinas). Jį finansavo tūlas Morganas. Trockio giminaitis buvo Jakobas Šifas. Čia viena sionistų šutvė. Jei ką, pasižiūrėk lietuvišką dok. filmą „Pirmyn į praeitį“. Ten Bražėnas, Svarinskas apie tai kalba.
  Nusiimk blokus. Pradėk blaiviai mąstyti. O tai matau, kad vien žodis „žydas“ tau baimę kelia.

 10. NeTiesa.lt says:

  Cha cha, visiškai teisingai, žydas Leninas iš Šveicarijos (kurioje gyveno už žydų pinigus) į Rusiją grįžo už Amerikos žydų pinigus.

  Be to, kad Leninui nebūtų liūdna, tie patys žydai Amerikoje į garlaivį įsodino gerb.Trockį (Loibą Davidovičių Bronšteiną) ir pasiuntė Leninui į pagalbą.

  Tik tiek, kad kai kalbama apie globalistus – tai šiems tautybė neegzistuoja ir savo salyginius „tautiečius“ žydus jie naudoja kaip įrankį – visada patogiau žarijas žarstyti svetimomis rankomis…

  Patys žydai-kabalistai teigia, kad žydai – tai ne tautybė, o tam tikros pasaulėžiūros žmonių grupė išėjusi iš senovės Babilono į Palestinos dykumas ieškoti Dievo Šviesos (jei įdomu – susiraskite internete kabalos akademijos įkūrėjo Laitmano propagandinę medžiagą)

 11. zzz says:

  Tokiu ‘disidentu’ pasaulyje yra nors tvenkini tvenk. Gerai Amerikoj sedint paistalioti apie rases grynuma ir kad afrikieciai turi buti afrikoj. O gal „disidentai“ lietuviai turi buti Lietuvoj? O del imigracijos, tai su tokiu gimstamumu Lietuva tikrai isnyks – ir tai ne pirmas ir ne paskutinis kartas pasaulio istorijoje. Is kitos puses, jei imigrantai butu gerai integruoti, tai tauta ir kalba isliks gyva. Kiek lietuviu turi rudas akis ar tamsius plaukus – o juk tikrieji baltai buvo sviesiaplaukiai ir melynakiai, kaip aprase Daukantas? Ar tie tamsiaplaukiai lietuviai dabar yra kazkuo blogesni uz kitus?

 12. згръбла says:

  Ричард Харвуд «Шесть миллионов — потеряны и найдены».
  http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2221272

  То, что никакого
  Холокоста не было, доказал один человек, который написал книгу
  «Шесть миллионов—потеряны и найдены», в которой он, на основании
  фактов и только фактов, доказывает, что не было шести миллионов
  уничтоженных иудеев, а было только ДВЕСТИ ПЯТЬДЕСЯТ ШЕСТЬ
  ТЫСЯЧ погибших!
  После восьми лет суда в Канаде над издателем книги, ему удалось
  доказать, что вся информация в этой книге основана НА РЕАЛЬНЫХ
  ДОКУМЕНТАХ и абсолютно точная! В течение восьми лет все иудейские
  организации мира, их лучшие адвокаты не смогли опровергнуть ни
  одного факта из этой книги, но кто знает об этом процессе и его резуль-
  татах? Практически никто! По миру по-прежнему «гуляет» миф о Холо-
  косте, которого никогда не было! Не было ни газовых камер, ни кре-
  маториев, в которых сжигали трупы иудеев! Точнее, крематории были, но
  сжигали в них не иудеев, а трупы людей, умерших от тифа и других ин-
  фекционных болезней, чтобы не допустить эпидемий.

  строки от книги „Николай Левашов. Россия в кривых зеркалах“, 444 страница.

 13. згръбла says:

  Кампания по поводу выдуманного Холокоста в иудейских средствах
  массовой информации была классически раскручена для того, чтобы со-
  здать из иудеев народ-жертву фашизма, отвлечь внимание мировой об-
  щественности от реальных жертв иудейской политики и создать во всём
  мире ситуацию, когда любая критика сионизма, его методов и целей
  вызывала бы немедленную атаку средств массовой информации мира
  (которые практически все контролируются иудеями) и обвинения в
  антисемитизме.Кукловоды и организаторыМировых войн превратились
  в «жертв», которые могут делать всё, что угодно, и никто не вправе не
  только противостоять их планам по захвату власти в мире, но даже кри-
  тиковать любые их действия при их постепенном заглатывании мирового
  пирога!

 14. MikasA says:

  Džiaugiosi radęs jus.
  Man pavyko gauti perskaityti lietuviškai skubotai verstus nepilnus „Siono išminčių protokolai“ Jie man paaiškina praeito šimtmečio įvykių eigos esmę. Manau juos turėtų galėti paskaityti visi norintys, skaičiau, kai kuriose šalyse jie laisvai prienami, ką manote apie “Protokolus“, Esu įsitikinęs juos žinote geriau už mane. Sėkmės jums!

 15. artas says:

  Mikai, galėtum prisijungti ir atsiųsti tuos išverstus protokolus, patys nespėjame visko. Galėtume bent kažkokią dalį paskelbti. Kaip manai?
  Gali prisijungti prie mūsų atviros grupės, pačiame svetainės viršuje yra mygtukas „Kviečiame prisijungti“ . Įrašysi pašto adresą (geriau būtų gmail) ir kai kas nors iš administratorių patikrins – duos leidimą skaityti ir rašyti joje.
  Arba jei nenori jungtis tai parašyk, kaip kitaip galėtum perduoti Siono išminčių protokolus.

 16. MikasA says:

  Prisijungiau, aiškinuos toliau kaip daryti!?

 17. Sarmatas says:

  Mikai, turėkit omeny, kas tie protokolai – tik imitatorius nukreipti dėmesį nuo pirminio šaltinio – biblijos. Sumanymas toks – visi varys ant protokolų, o biblija, tuo tarpu, bus palikta ramybėje.

 18. Janina says:

   „Kiekviena atskira tauta turi jaustis šeimininkė savo tautinės valstybės pastogėje. Kai tautos sumaišomos, atsiranda tiesioginė jų išnykimo grėsmė.“
  Teisingos mintys, nes jeigu lietuvis negali jaustis šeimininku Lietuvoje, tai kurgi jis gali jaustis šeimininku, gal Rusijoje ar Turkijoje, kai atėjūnai iš svetur jau įvedinėjo arba įvedinės savas tvarkas. Jie – atėjūnai turėdami savo valstybę nori taip pat gerai jaustis svetur, kaip namuose, o mažų tautų atstovai net ir savo namuose nebegali jaustis savo namų šeimininkais. Štai taip ir nušluojamos tautos nuo žemės. Buvo Prūsija dabar Rusija.
  įdomu kaip Lietuva vadinsis po 200 – 300 metų (jeigu dar iš viso čia gyvens žmonės), nes atėjūnams iš tolių šalių gali būti bus sunku tarti svetimą jiems žodį LIETUVA, tuo labiau jie norės čia jaustis kaip namuose.

 19. Esmė says:

      Žydams šventi Toros, Talmudo ir Šulchan Aruch įstatymai iš kartos į kartą buvo perduodami daugiau nei 3000 metų. 
   
   Talmudas: 
   
  1. „Žydai yra vadinami žmonėmis, bet ne žydai nėra žmonės. Jie yra gyvuliai.“ (Talmud: Baba mezia 114 b)
   
  2. „Akumas (ne žydas, red.) yra kaip šuo. Taip, šventraštis moko gerbti šunį labiau, negu gojų.“ (Ereget Raschi Erod. 22 30)
   
  3. „Nors Dievas sukūrė gojus, jie vistiek yra gyvuliai žmonių kūnuose. Nėra ypatinga, kad žydui tarnautų gyvulys. Taigi jam tarnaus ir gyvuliai žmogiškoje formoje. (Midrasch Talpioth psl. 255; Varšuva, 1855 metai)
   
  4. „Nėščias gojus yra ne geresnis už nėščią gyvulį.“ (Coschen hamischphat)
   
  5. „Gojų sielos yra kilusios iš nešvarių dvasių ir yra vadinamos kiaulėmis.“ (Jalkut Rubeni gadol 12b)
   
  6. „Nors gojus yra tokio pat kūno sudėjimo, kaip žydas, jis lyginasi su žydu, kaip beždžionė su žmogumi.“ (Schene luchoth haberith, 250 psl. B)
   
  Talmudas:
   „Jeigu tu valgai su gojumi, tai tas pats, kas valgyti su šunimi.“ (Tosapoth Sanhedrin 74b) „Jeigu žydas turi tarną, ar tarnaitę gojų, kuris numiršta, jam nedera pareikšti užuojautos. Tu žydui turi sakyti: Dievas sugražins „tavo netektį“ taip, lyg būtų miręs kuris nors jautis, ar asilas. (Jore dea 377) „Lytininis santykiavimas tarp gojų yra kaip santykiavimas tarp gyvulių.“ (Talmud Sanhedrin 74b).
   
  Talmudas : apie NE žydų žudymą:
   
  1. „Yra leidžiama atimti gojaus kūną ir gyvybę.“ (Sepher ikkarim III c 25)
   
  2. „Yra įstatymas nužudyti bet ką, kas neigia Torą. Krikščionys priklauso tiems, neigiantiems Torą.“ (Coschen hamisphat 425 Hagah 425.5)
   
  3. „Kiekvienas žydas, kuris pralieja bedievių (ne žydų, red.) kraują, daro tą patį, lyg darydamas auką Dievui.“ (Talmud: Bammidber raba c 21 ir Jalkut 772)
   
  Tokios šventos mokyklos pagal Talmudą  neigiamos  pasekmės žydams yra akivaizdžios, atsispindi tragiškoje žmonijos istorijoje.
  Jau Tacitas, romėnų istorikas, kuris gyveno netrukus po Kristaus (55 – 120 po. Kr.), pastebėjo:
   
  …yra tauta, kuri nekenčia dievų ir žmonijos. Jų įstatymai prieštarauja visų mirtingųjų įstatymams. Jie nekenčia to, kas mums yra šventa. Jų įstatymai juos pateisina, darant veiksmus, kurie mus gasdina.“ (Istorija; V; 3-8) 

 20. Germantas says:

  Didysis vokiečių Tautos ir Europos sūnus, Adolfas Hitleris, yra taikliai pasakęs: „Kapitalizmas ir komunizmas – tai dvi tos pačios žydiškos monetos pusės.“ Tad dera suprasti, kad turime ne imti ir skirtingomis pusėmis vartyti šią materializmo monetą… Ne! Mes privalome ją išmesti ir negailestingai pašalinti iš sveikų tautų gyvenimo. Čia plutokratiški kapitalizmo šalininkai gali prikišti: „Jūs norite griauti ir naikinti, o ne kurti. Sunaikinsite šią sistemą ir nieko nebus iš viso.“ Į tai dera atsakyti, kad mes siekiame pašalinti sistemą, kuri naikina mūsų ir kitas tautas ir taip pat trikdo kūrybingą ir sveiką veiklą, pašalintą sistemą pakeičiant organiška, naturaliais dėsniais paremta sistema.

 21. konkurencijos nėra says:

  Tai nuo kada iki kada gyvavo komunizmas, … nu niekur nerandu tokių datų?

 22. Sgr^ says:

  Skaitydamas pirmą komentarą, maniau, kad kalba ein apie buv. vokiečių vermachto karininką Hennecke Kardel, kuris Rytprūsiuose pakliuvęs nelaisvėn, pabėgęs, Lietuvoje kovęsis kartu su miškiniais, vos išgyvenęs sunkiai sužeistas ir 1947 parsigavęs Vakarų Vokietijon, 1974 m išleido knygą „Adolfas Hitleris – Izraelio įkūrėjas“ („Adolf Hitler – begründer Israels“ Marva – Genf. 1974). Pasirodo, klydau – jo teismai su globaliais sionistais baigėsi tik 1995 metais . . (Kardel’io pergale!). Kas gausit, verta dėmesio – net stebiuosi, kad ją pavyko išleisti 2006 m Lietuvoje.
  Pritariu – istoriniais laikais komunizmo pagal apibrėžimą nebuvo niekur (na, nebent,Amazonės džiunglių gentyse. Tik jie patys nežino apie tokį „komunizmą“, ir paprasčiausiai jaučiasi gyveną žmoniškai), šia sąvoka buvo (ir, deja, tebėra) tik dangstomąsi. Bandyta sukurti socializmą, bet ir tai nebuvo pilnai įgyvendinta. Ta prasme, nespekuliuokime sąvokomis.

 23. Sgr^ says:

  Keista, mano komentare turėjo būti „…, pirmą ZGRJBLA komentarą …“ ir „Pritariu KONKURENCIJOS NĖRA,“ – išsielimiavo . . whats’ph…(?!?)

 24. Sgr^ says:

  Dar gražiau – mano komentaro pataisymas įkeltas, bet „dingo“ pats komentaras . . , nors, „kabojo“ jau iškūpiuruotas lyg laukiantis patvirtinimo – ar ne ciūdai (?). Tad ar beapsimoka reikšt savo mintis?

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top