Svastikos mūsų bus amžinai

2010, 4 balandžio, 10:43 | kategorija Istorija | 8 komentarai | peržiūrų 3 344 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

Apie visatos veikimo ženklo lietuvišką kilmę ir paplitimą pasaulyje:                                          Milvydas Juškauskas
Svastikų pripažinimas būtent mūsų protėvių ženklais yra garbė —
Milvydas Juškauskas, 2010-01-08.

______________________________________________

Svastikos mūsų bus amžinai

Svastikos — paprasčiausi Visatos veikimo brėžiniai. Yra senovinių ženklų, kurių naudoti nebetinka, nes nebėra tų valstybių, tų veiksmų, buvusiųjų tikslų. O svastikų ženklai tiks, kol veiks gamtos dėsniai, kol veiks Visata. Kosmoso tyrėjų ir astrofizikų nuotraukos rodo, kad viskas subalansuotai sukasi — nuo elektronų apie atomų branduolius iki galaktikų.

Svastikų pripažinimas būtent mūsų protėvių ženklais — mums garbė. Įrodymas lengvas ir nebrangus. Protėvių patyrimas su naujausiomis technologijomis duotų didžiausią naudą. Vienas trečdalis pasaulio gyventojų svastikas naudoja, kitas trečdalis jų nenaudoja, likęs trečdalis be nuomonės. Neigia ne tyrėjai, o neigėjai ir diversantai. JAV, Kanada, Prancūzija ir kitos jaunos šalys svastikų nebenaudoja — jos ne jų ženklai.

Mūsų istorijos ir ženklų klastotę yra pripažinę šimtai tyrėjų. Paminėsiu tik kelis. Vilhelmas Storosta (Vydūnas)„Sieben hundert Jahre Deutsch-Litauischer Beziehnungen“. Česlovas Gedgaudas, prieš karą dirbęs Lietuvos užsienio reikalų ambasadoje Romoje, po karo — Prancūzijos užsienio reikalų ministerijoje, mokėjęs 14 kalbų, iš jų 9 senąsias. Marija Gimbutienė — pasaulinio garso archeologė, visapusiška senovės civilizacijų tyrėja. Jūratė de Rosales — Europos karališkų metraščių vertėja, karališkų istorikų pripažinta.

Švaistikliai (svastkos) kuršių sagėse

Tyrėjų išvadų visuma įrodo, kad tūkstančius metų svastikos buvo protėvių ženklai. Jais žymėtos mūsų prigimtinių savybių genuose sukūrėjų gyvenimo vietos nuo Egipto iki kur esame dabar. Kiek laiko tai apima, vertintina teisingai perskaičius senojo Egipto raštus hieroglifais. Svastikų aptinkama ir Egipto hieroglifuose, ir lietuvių runose. Svastikų yra ir Izraelio šventovėse.

Mūsų protėvių ir senovės Egipto tarpusavio sąsajos stulbina. Susisiekimas Gintaro keliu — upėmis ir jūromis. Tyrėjai dar aiškinasi, ar lietuvių protėviai atėjo iš Egipto, ar į Afriką atsitraukė priešpaskutinio ar paskutiniojo ledynmečio laikotarpiui ir vėl sugrįžo, ledams nutirpus.

Mūsų protėvių išeiviai prieš 3,5 tūkst. metų ir vėliau svastikas paskleidė, nuvykę gyventi Pietinėje Azijoje. Jų ir vietinių tamsių žmonių kalbų susimaišymu susidarė sanskrito kalba. Indijos, Pakistano ir Afganistano žemėse tebegyvena arijai — visiškai lietuviškos išvaizdos mėlynakiai, žaliaakiai, šviesiaodžiai.

Neaptikta Azijos daiktų su svastikomis senesnių, negu daiktai su svastikomis, rasti Europos vietovėse, kuriose gyveno mūsų protėviai pakeliui į dabartinę Lietuvą bei nuo mūsų protėvių atsiskiriančios grupės žmonių.

Utenos piliakalnio gyvenvietei trylika tūkstančių metų — skelbia Lietuvos įstaigos. O prie Druskininkų Raigardo slėnio apylinkėse 19 senų gyvenviečių ir radimviečių. Kai kurios — vėlyvojo paleolito. Nustatinėjama, keliolikos tūkstančių ar kelių dešimčių tūkstančių metų. Istorijos tyrėjai turi dešimtis Lietuvoje teisėtai rastų akmens amžiaus dirbinių su juose įrėžtomis runomis. Jiems — tūkstančiai metų. Kiek gi metų lietuvių runoms ir svastikai?

Švaistiklis (svastika) ant audinio

Algirdas Gustaitis, istorijos tyrėjas, nurodo duomenis, kad dabar lietuviški 7519-ieji metai. Prieš kelis šimtus metų dokumentuose nurodydavo dvi datas — ir mūsiškę, ir atėjūnų subendrintą.

Aivaras Lileika, istorijos žvalgas, sako, kad radinių tyrimai patvirtina, jog lietuviams derėtų skaičiuoti savus virš 7,5 tūkst. metus — galimai A. Gustaičio aptiktus 7519-uosius. Rado įrodymų, kad mus ir mums giminingas tautas bei prieš 3,5 – 2,5 tūkst. metų mūsų protėvių arėjų – arijų išeiviją į Aziją pervadino indoeuropiečių kalbos grupės žmonėmis tik 1948 m.

Ir tik prieš pusantro šimtmečio mus pervadino baltais. Prieš tai pervadino jūras: Sarmatijos į Baltijos, o Auksinę į Juodąją. Istorijos klastotojai pakeitė upių, kalnų, gyvenviečių, tautų pavadinimus. Internete duomenys įvairiomis kalbomis ir žemėlapiai nuklaidino nuo protėvių atminimo, jų žinių ir patyrimo.

Juozas Šeimys tris dešimtmečius tiria ir skaito senovės raštus. Parašė runų ir hieroglifų skaitymo vadovėlių. Kitakalbiai mokslininkai ne skaito, bet bando atspėti, ką reiškia. Tyrėjų ekspedicijos prispėliojo nesąmonių, kurių vėliau „primokino“ pasaulio studentus. Žiniasklaida jų spėliones daugina. Milijardų žmonių įtikėjimas nesąmonėmis trukdo tikrovei. Egipto gyventojų palikuonimis laikytini ir lietuviai. Senojo Egipto gyventojų vietoje dabar visai kitų tautų atėjūnai. Jie nesupranta nei lietuvių kalbai giminingos senųjų egiptiečių hetitų kalbos, nei hieroglifų. Pagal J. Šeimio perskaitymus ant Jonapolės lobio monetų jose nurodomas laiko skaičiavimas 7065 metai.

Svastikos mūsų protėvių rašybos ženklai ir runose, ir hieroglifuose.

Svastikoms garbingiausios vietos. Renginių Kernavėje metu Lietuvos „istorikai“ kasmet dirba kaip „indėnai“ turistams, kaip Sacharos laukiniai žiūrovams. „Mokslininkai“ niekalus rodo. Imperijos dydžio Sarmatijos santvarkos negarsina. Kernavėje rastus daiktus su svastikomis UNESCO gina kaip pasaulio kultūros paveldą. O mūsų biudžetinės Lietuvos televizijos diversantai dėmesį kreipia į svastikas ant sienų ir tvorų.

Švaistikliai (svastikos), kaip papuošalai ir atvaizdai

Žlugo imperijos dydžio Sarmatijos slėpimas. „Istorikų neigėjų“ vieta istorijos šiukšlyne. Pati bažnyčia ant Žemaitijoje svarbiausios Telšių Katedros durų išsikalė — „Sarmatia“, „Samogitia“, „Curlandia“ ir vaizdus kautynių su atėjūnais iš Pirmojo Reicho.

Pirmasis reichas — Šventoji germanų nacijos Romos imperija (962-1806). Dabar Vokietija, Austrija, Šveicarija, Italija šiauriau Romos. Svastikų sudėtyje yra kryžius. Kartais daug kryžių. Tačiau Pirmais reichas mūsų protėviams įbruko visiškai kitos formos kryžius — ankstesnės Romos imperijos žudymo įrankių išvaizdos kryžius. Baugindami tokiais kryžiais, jie iš mūsų protėvių vogė, kas tik įmanoma. Kultūringieji vagys išsivežė ir mums sukauptą protėvių palikimą. Mūsų turtas Europos vagių muziejuose. Jie nė nesugeba perskaityti, ką mūsų protėviai mums parašė runomis. Mūsų protėvių turtu ir darbu pastatytos Vakarų Europos istorinės įžymybės. Jomis šiandiena žavi nukvailintus turistus. Ko išsivežti neišgalėjo — naikino. Jie mūsų šalyje įdiegė nuosavų baudžiauninkų „kultūrą“. Taip mūsų žemėje jie plėtė savų statinių statybą. Svastikų nenaudojo — tik bauginimo propagandos kūrinius. Todėl jų statiniuose nematome svastikų, bet matome žmogžudysčių „kultūros“ vaizdus. Miestų neva įkūrimo datos perskaičiuotos nuo pirmos bažnyčios pastatymo — įrodymus rado A.Lileika. O J.Šeimys turi Kauno miesto vaizdą 713 metais. O mūsų Svastikų ir kitų ženklų istorija… Ar žinote, iš kur nematyti žvėrys ant Prezidentų vėliavų ?

Antrasis reichas — kaizerinė Germanija (1871-1918) — sukurtas dalinai išnaikintų Prūsų vietoje įsitaisiusių žmogžudžių kolonistų. Užgrobikai save pasivadino vardu tų, kuriuos patys naikino. Pasaulyje vienintelis tokios pagarbos, pavydo atvejis. Jų ženklai irgi kryžiai, bet jau panašesni į protėvių naudotos išvaizdos, rečiau žudymo įrankio formų.

Trečiąjį reichą (1933-1945) Germanija – Deutschland’as kūrė dar mažiau naudojant kryžių. „Kultūringų“ žmogžudžių ir vagių palikuonys pradėjo naudoti mūsų svastikas. Tačiau kai kurie veiksmai neatitiko svastikos ženklu žymėtų visatos dėsnių.

1945 m. Sarmatijos pasienis su Germanija Magnum atstatytas į 962 m. padėtį, kuri buvo Pirmojo reicho — Šventosios germanų nacijos Romos imperijos — įsteigimo metu. Ten pat pasienis buvo ir Frankų imperijos paskutiniais dešimtmečiais (481-870). Šiuo metu Vokietijos ženkluose yra ir ne žudymui skirtų kryžių — antai kariuomenėje Bundeswehr. O mūsų svastikas naudoti jiems uždrausta.

Svastikos jėgų sūkurių vaizdavimas. Juk žinote, kad visata juk viskas sukasi apie karštesnius, didesnius ir galingesnius daiktus. Sukasi Švaistiklio (svastikos) pavidalo galaktikagalaktikos. Planetos sukasi apie žvaigždes. Palydovai apie planetas. Žemė aplink Saulę. Mėnulis aplink Žemę. Dirbtiniai palydovai nukristų, jei nesisuktų, arba nuskrietų tolyn, jei suktųsi per greit. Žemė sukdamasi sukuria magnetinės jėgos laukus. Jie irgi veikia ratu. Apsaugo mus nuo Saulės vėjo dalelių. Elektra dažniausiai gaminama sukimu. Elektros jėga irgi dažnai naudojama sukimui. Propeleriai — ir jais sukama aplinkos oras, dujos, skysčiai ir atvirkščiai, aplinkos jėgos suka į svastikas panašius propelerius ir turbinas. Visų gyvių ir augalų ląstelių, ir visų Visatos darinių molekulių atomuose elektronai sukasi apie atomų branduolius. Gravitacijos jėgos suka virgules žinių rankose.

Dauguma gyvių gyvenimo vietose sukiojasi pa-Saulėje. Žmonės sukinėjasi apie ugnį — apie laužus gamtoje, apie židinius namuose, apie šilumos prietaisus, apie praeityje savyje Saulės kaitrą sukaupusio kuro vidaus degimo variklius turinčias priemones.

Vėjų jėga uraganai, viesulai — sūkuriai. Sūkurių trinties jėga žaibams ir trenksmui. Vandens apykaitos gamtoje sukimasis — žemė, upės, vandenynai, debesys, lietus, žemė ir vėl. Gyvybės medžiagų apykaitos sukimasis — augalai, gyvūnai, žmonės, trąšos, augalai ir vėl.

Kultūros vertybė ne tik daiktai su svastikomis, bet ir svastikos ženklas. Kiekvienam žmogui įmanomas matyti faktas — daiktai muziejuose.

Vien pagal juos svastikos ant Lietuvos daiktų ne mažiau kaip 2500 metų. Tęstinumas iki dabar. Kelių tūkstantmečių runos su svastika. 2,5 tūkst. ietigaliai su svastikomis Lietuvos Brastoje. 2 tūkst. metų moneta — Karalius Palemonas su svastika virš karūnos. 7-8 a. rankogalių apyrankė su svastika. Kernavės XIII amžiaus gaminiai su svastikomis — žiedai, sagė, galvos papuošalai — pasaulio kultūros paveldas, saugomas Jungtinių tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos (UNESCO). Vilniaus žemutinėje pilyje rastas XIII a. žiedas su Svastika. XIV-XV a. Boreikų giminės herbas. XVII a. kanklės su keliolika svastikų ir Gediminaičių ženklais. 1925 m. Lietuvos skautų svastikos ordinas. 1928 m. paminklas Rokiškyje. Lietuvių-latvių Uguns Krusts ženklai. 1919 Latvijos Lačplėsa kara ordinas. 1919 m. paminklas Liepojoje. Latvijos aviacijos ženklai — svastika. Suomių — svastika. Raudonarmiečiai — su svastika, Lenkijos prieškariniai apdovanojimai — dauguma su svastika. Ir daug, daug kitų dalykų įrodo ne tik daiktų, bet ir ženklo kultūrinę prasmę ir vertę.

Švaistikliais (svastikomis) raštuotos pirštinės

LR Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymas: „2 str. Lietuvos nacionalinį saugumą užtikrina Lietuvos Respublikos piliečiai, jų bendrijos ir organizacijos,…“, „Nacionalinį saugumą užtikrina:“ „b) piliečiai: — saugodami tautines vertybes ir ugdydami pasiryžimą ginti Lietuvos laisvę.

Nei Lietuva, nei Lietuvos didžioji kunigaikštystė, nei Sarmatija europinė, nei ankstesni daugeliui net negirdėti mūsų protėvių teritoriniai dariniai savo noru kitose valstybėse neplėšikavo, apgaulių nevykdė. Kai kurių ženklų naudoti nebetinka, nes nebėra tų ženklų kūrėjų, jų naudotojų, nebėra buvusių sąlygų. O gamtos jėgos nepakito. Svastikos — kaip Visatos veikimo ženklas tiks, kol veiks Visatos dėsniai, kol veiks Visata.

Pasauliui teikiant daiktus su svastikomis, mažiau skurdintų gobšuolių mums sukelta krizė. Su patvirtinimais, jog iš Lietuvos. Tinkamais atvejais, jog kopijos pasaulio kultūros vertybių, ginamų UNESCO. Metalo, molio, medžio, gintaro gaminiai, papuošalai, ženkliukai, atvirutės, audiniai, mezginiai, tautinės juostos, išsiuvinėjimai ir kt.

Atsakomybė tik už Trečiojo reicho (1933-1945) ženklus, atitinkančius Vokietijos standartų nuostatas ir jų pagrindu sukurtų jų bendražygių ženklus — nustato įstatymai. Taip tvirtina ir Prezidentūra, Generalinė prokuratūra, Valstybės saugumo departamentas, Policijos departamentas, Kultūros ministerija, Užsienio reikalų ministerija ir kt. Jų pareiga mūsų ženklus skelbti užsienio valstybėms, ginti mūsų kultūrą.

Šaltinis: http://on.lt

Milvydas Juškauskas

XVII a. Kanklės iš Telšių raj. Badauskių, kuriomis grojo P. Zorys

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurnerNaujienos iš interneto

komentarai 8

 1. rycka says:

  Pilnai pritariu

 2. litalana says:

  Aciu , Milvydai , uz nuostabu straipsni . Svastika musu proteviams buvo gyvybes simbolis . Musu pareiga propoguoti proteviu vertybes savo vaikams . Ir butent dabar atejo toks laikas ; susikibo dvi galingos jegos ir mes privalome iseiti nugaletojais , nes kito sanso gali ir nebuti …

 3. Zilve says:

  Milvydai, Tavo deka igijau neikainojama lobi.

 4. Alvydas says:

  Ce tik mano pacio nuomone tad dalinai kazkiek bus ir klaidinga.Senoveje egipto ir dar senesniais laikais zmonys gyveno darnoje su gamta,jiems taip gyvenant jiems Dievai atskleisde daugeli paslapciu,tikriausia buvo Kurejo toks evoliucijos planas ir tiems seniesems zynems visa tai buvo atskleista,evoliucijos eiga ir galbut buvo leista jiems palikti zinuciu ir jas uzkoduoti.Esminis skirtumai tame kad senieji gerio zyniai ,stengdavosi pritaikyti visus jiems atskleistus dalykus zmonems kad zmonys per save turetu rysi su savimi savo kunu kitais zmonemis gamta kosmosu ir dvasiniu pasauliu,ir taip zmogus ugdesi,kad zmonems butu kuo paprasciau isiminti tai buvo pateikema pasaku padavimu patarliu priesaku budu,bet tie laikai baigesi ir tuos laikus pakeite kitu ziniu tamsiu formules kurios isisuka ir zmonys i jas dedami energija ta rata dar labiau isuka kaip sukuri,o tas sukurys butent ir yra SVASTIKOS simbolis tai veikimo kodas,ir nuo tada viskas kuresi tam kad zmogaus rysys butu tolinamas nuo gamtos net nuo pacio saves,ir dabar tas laikotarpis tas visuotinis dugnas kaip turi visa tai usibaigti ir keistis,ir tam butina suvokti svastikos simbolio reiksme kad galetume isukti darnos hormonijos rata kuris isuktu vis daugiau zmoniu ir apimtu visa zeme,tai gali siek tiek buti panasu kaip nuolat lasantis vanduo i balute su kiekvienu laseliu sukure bangele,tik ce vyksta daug sudetingiau.

 5. Zilvinas says:

  Geras straipsnis. Man keista istorikų pateiktuose samprotavimuose ir dėstimu universitetuose. Romos imperija buvo viena „Imperium Romanum“ Jai vadovavo Cezaris pirmasis Gajus Oktavijus Turinas , paskutinysis Markas Aurelijus su senato palaikymu. Vokietija serga didybės manija įvairiuose epochuose. Daiktus reikia vadinti savais vardais kaip čia pateikta. Pirmasis reichas (imperatorius – popiežius), Antrasis reichas (kolonistinė kaizerinė vokietija), Trečiasis reichas didysis bavarijos (Miuncheno apskritis) aludžių rėkautojas, parazitas austras, vėliau 1933 vokietijos pilietis svastikos vagis išgama – A.Hitler’is. Kurio dėka svastika tapo tabu. Tapatinama su konclagerių stovyklomis ir t.t. Pirmasis reichas išdarkė istoriją simboliką ir kitką. Trečiasis reichas apsivogė. Gėda germanams.

 6. Valdas says:

  Ačių Milvydai už išsamias žinias, pilnai pritariu

 7. Mamertas says:

  Aciu Milvydai uz nuostabu straipsni

 8. Eriks says:

  ks

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top