Ar tikrai Lietuvoje daroma viskas, kad joje žmogui būtų gera gyvent?

                         2017, gegužės 11, 18:17 | Sarmatas.LT
-

kelias

asociatyvus paveikslėlis

Pastaruoju metu girdėti vis aktyvesnės kalbos emigracijos mažinimo tema, narpliojamos ją skatinančios priežastys, svarstoma, kokių priemonių imtis, kad ją sustabdyt. O gal tiesiog užtektų tiesiog atsigręžti į paprastą žmogų, įsiklausyti į jo problemas ir … ne, nereikia už žmogų jo problemų spręst. Užtektų tiesiog ištiesti pagalbos ranką ir sudaryt sąlygas jam pačiam tas problemas išsispręsti. Atrodo, tiek nedaug tereikia. Bet pasirodo, kad paprasčiausi dalykai – tai „nepakeliamai ir neįgyvendinamai daug“.

Suprantu, kad valstybė šiuo metu sprendžia globalias problemas ir paskirų žmonių bėdos jai yra nykstamai menkos. Bet nuojauta man kužda, kad valstybė klestės ir tarps tiek ir tokiu mastu, kiek joje gerai jausis kiekvienas paskiras jos narys ir kiek jie vienas kitam rūpės ir vienas kitu rūpinsis.

Neturiu planų emigruoti. Man mano žemėje gyventi gera. Bet labai rimtai svarstau, ar nereiktų atsisakyti Lietuvos pilietybės. Nes man mano valstybėje gyvent negera. Nes su tokia valstybe, kokia ji yra dabar, su kuria neina rasti bendros kalbos, man ne pakeliui ir su ja tokia mažiausiai noriu turėti bendrų reikalų. Neskubu priimti galutinio sprendimo, nes suvokiu, kad leisti emocijoms diktuoti veikimo kryptis ir įtakoti priimamus sprendimus yra mažų mažiausiai neatsakinga.

10 valanda vakaro. Grįžęs po eilinės darbo dienos (atlikau pareigą visuomenei – kad Lietuvoje būtų saugiau ir geriau gyvent); atlikęs pareigą savo šeimai – vaikai pamaitinti, pamyluoti, išprausti ir suguldyti – sėdžiu lengvo nuovargio apimtas, žvelgiu pro langą į tamsą ir svarstau.

Jau daugiau nei pusę savo gyvenimo atidaviau valstybės tarnybai, užauginau jai keturis vaikus. Ar neverta būtų persiorientuoti iš tarnystės į vertės kūrimo, tiek sau, tiek ir tai pačiai valstybei sferą. Turiu žemės. Turiu rankas ir kojas. Smegenų galvoj. Netgi ir viziją turiu, ką su ta žeme veikti. Ir verslo plano apmatus priedo. Iniciatyvos bei noro nors vežimu vežk.

Aš žmogus paprastas. Todėl paprastai viską priimu ir suprantu – reikia tiesiog pradėt veikti ir dirbti. Pasiraitojęs rankoves kimbu į darbus – planai, projektai, derinimai, idėjų generavimas, savišvieta ir pan. Jokios paramos niekur neieškau, nes nemėgstu savo darbų ir problemų užkraut kietiems, būti kam nors skolingas ar įsipareigojęs. Jei viskas vyktų pagal planą, jau būčiau „naujasis kaimietis“, veikiantis bei naudą gaunantis ekonominis subjektas, kaip sąmoningas valstybės pilietis dalį savo naudos mokesčių pavidalu perleisčiau valstybei ir (ar) savivaldybei.

Protingi žmonės rašo, kad pagrindinė mokesčių paskirtis yra fiskalinė – valstybės siekis gauti pajamų, reikalingų valstybių (savivaldybių) veiklai, tame tarpe ir skatinant naudingas ūkines pastangas, remiant ūkinės plėtros prioritetus, stabdant nepageidautinas socialinės-ekonominės raidos tendencijas. Taigi sistema veikia taip, kad aš valstybei (savivaldybei), o pastaroji – man.

Vizija graži, tiesa? O kaip gi yra realybėje?

Žemė palikta savireguliacijai – gamtai pačiai tvarkytis. Pagal valstybės nustatytus kriterijus tai reiškia, kad jau keleri metai iš eilės ji įtraukta į apleistų žemių juoduosius sąrašus. Aš, kaip žemės savininkas (ir todėl įsipareigojęs), moku padidinto tarifo žemės mokestį. Padidinto tarifo žemės mokestis įvestas tuo tikslu, kad paskatinti žemės savininkus susitvarkyti savo žemės ūkio naudmenas ir naudoti jas pagal paskirtį.

Šioj vietoj viskas kaip ir gerai. Jei žmogus nesupranta, jį reikia skatinti ir nukreipti tinkama linkme. Tad „skatinamas“ susirenku įrankius, priemones, nusiteikimą leist smagiai laiką gamtoje, susikraunu į savo miesto automobiliuką šeimyną ir važiuojam. Likus gal kilometrui iki sklypo tenka priverstinai sustot. Priešais plyti visiškai suniokotas, išmaltas ir apsemtas – tas daiktas, kuris keliu turėtų vadintis. Pravažiuot jokių prošvaisčių. Taigi į sklypą nepatenku, jo netvarkau ir toliau moku padidintus mokesčius ir taip esu nuolat „skatinamas“.

Einu į savivaldybę. Ten sužinau, kad šio kelio niekur nėra. Nei sąrašuose, nei projektuose, nei planuose, nei dar kur nors. Aš žmogus nors ir paprastas, bet smalsus. Taigi, iškapstau žemėtvarkos projektus ir, mano didžiam nustebimui, juose juodu ant balto nupieštas vietinės reikšmės kelias (tas kur sumaitotas), ir į jį atsiremiantis kitas, privažiuojamasis kelias iki mano sklypo. Tai reiškia, kad teritorija keliui priskirta ir ji priklauso savivaldybei nuosavybės teise, bet pačio kelio kaip daikto ten nėra. Tada inicijuoju tyrimą (toje pačioje savivaldybėje) ir sužinau, kad kelią patvindė aplinkinių žemės savininkų apleista melioracija, o sumaitojo jį sunkiasvoriai miškovežiai arba ūkininkų transportas.

Teisės mokslas ir įstatymai man sako, kad nuosavybe turi rūpintis jos savininkas bei, kad jis ją turi naudoti taip, kad nekeltų bereikalingų rūpesčių kitiems. Dar ten rašo, kad vietinės reikšmės kelių tiesimas yra savivaldybių pareiga (bet tokia, sakyčiau, neįpareigojanti laiko prasme, o tai reiškia, kad pareiga kaipo tokia yra numatyta, tačiau ji tiesiog yra, plevena erdvėje ir tiek, niekas negali savivaldybės įpareigot šią pareigą atlikti konkrečiu metu. Ji gali ir 100 metų tą pareigą turėt, bet nieko nedaryt.).

Taigi, kreipiuosi į savivaldybę. Prašau sutvarkyt jai nuosavybės teise priklausantį kelią, nes jis man trukdo naudotis mano nuosavybe ir vykdyti man užkrautas su ja susijusias pareigas. Gaunu atsakymą, kad tai nėra visuomeninis prioritetas, jie neturi tam lėšų ir neplanuoja nieko daryt. Siūlo pačiam viską pasidaryt, t. y. suprojektuot ir įrengt kelią, veltis į teismų procesus ir rietis su aplinkinių sklypų savininkais dėl melioracijos sutvarkymo, galiausiai viską dovanai, t. y. neatlygintinai atiduoti savivaldybei.

Maža to, rengdamas žemėtvarkos projektą savo sklypui buvau priverstas įsipareigot savo lėšomis tą jiems priklausantį kelią prižiūrėti ir remontuoti. Čia aš pradedu kai ko nesuprasti – jei savivaldybės biudžetui (kuriam papildyti, beje nuolat moku mokesčius) tai yra nepakeliama finansinė našta, kokiu būdu mano šeimos biudžetas, kurio duok die užtenka maistui, mokesčiams ir kitoms būtinosioms išlaidoms (apie teatrus, kinus ir kitas „pramogas“ net nekalbu), pajėgus patempti tokią naštą?

Savo abejonėmis pasidalinu su Seimo kontrolieriais. Jie žmonės irgi paprasti ir paprastai viską supranta – rekomendavo savivaldybei imtis priemonių išspręst problemą, tai yra, esant galimybėms netaikyti man padidinto tarifo žemės mokesčio bei pašalinti priežastis, trukdančias man tvarkytis žemės sklype. Kaip nebūtų keista, bet ir po Seimo kontrolierių rekomendacijų kelias netvarkomas, žemė apleista, o aš moku „skatinančius“ padidintus mokesčius. Tiek to, galvoju. Būkim biedni, bet teisingi – nėra pinigų tai nėra. Kaimo plėtra, ekonominės veiklos joje skatinimas, integracija į kaimą ir visi kiti gražūs, bet deklaratyvūs dalykai gali pakentėti ir palaukti iki geresnių laikų.

Aš žmogus nors ir paprastas, bet galvotas. Taigi, galvoju. Savivaldybė nustatė man padidintą mokesčio tarifą dėl žemės apleidimo fakto. Bet savo žemės aš negaliu sutvarkyti dėl to, kad savivaldybė nesirūpina savo nuosavybe ir nesusitvarko kelio. Akivaizdu, kad šioje situacijoje protinga ir racionalu būtų išsiaiškinti susidariusios padėties priežastis ir tik po to priimti sprendimą dėl žemės mokesčio už apleistą žemės sklypą dydžio, informuoju apie susidariusią padėtį savivaldybę bei prašau mokesčio tarifo nedidinti.

Ir štai ką sužinau. Kad jai nuosavybės teise priklausanti kelio atkarpa yra išimtinai mano rūpestis, o žemės apleidimo faktas yra mano apsileidimo ir tinginystės pasekmė. Taigi, nevyniodami žodžių į vatą išvadino mane apsileidusiu tinginiu, kuris neturi daugiau ką veikt, kaip tik siekdamas patenkinti savo menkus ir egoistinius privačius interesus trikdyti sklandų savivaldybės ir kitų valstybinių institucijų darbą.

Yra kaip yra. Savivaldybė ne akmenėlis ant kelio, taip paprastai nepastumsi. Tik manęs niekaip neapleidžia nuojauta, kad ši situacija labiau į nusikalstamą veiką savo sudėtimi panaši. Savivaldybei gi neparanku sutvarkyti savo nuosavybės, kadangi taip atsitikus, aš susitvarkysiu savo žemės sklypą, ji bus priversta nustatyti įprastą mokesčių tarifą ir tokiu būdu praras papildomas pajamas į savo biudžetą.

Advokatų aš neįperku. Teismais nepasitikiu ir turiu lengvą alergiją jų gremėzdiškiems, nesuvokiamai brangiems ir nesveikai ištęstiems laiko prasme procesams. Bet kokios iliuzijos apie tai, kad valstybė (savivaldybės) rūpinasi savo bendruomenių nariais (piliečiais) irgi seniai išsivadėjo.

Galėčiau paaukoti laisvą savo laiką (kurio lieka po valstybės tarnybos) ir eit dirbt antrą ar net trečią darbą, kad užsidirbt tuos šimtus tūkstančių eurų, kuriuos savivaldybė suskaičiavo kelio sutvarkymui. Bet nuo to nukentėtų mano šeima ir, kas svarbiausia, vaikų interesai, todėl nemanau kad tai yra adekvati auka, apskritai verta dėmesio. Skolintis? Nei viena save gerbianti finansinė institucija neskolins pinigų svetimam gerui kurti, be to, mano biudžetas tokios skolos paprasčiausiai nepatemps.

Lieka tik kelios išeitys, kurios, tenka pripažinti, nesprendžia problemos iš esmės, bet yra daugiau politinio pobūdžio ir išreiškiančios mano asmeninę poziciją dėl susidariusios situacijos konkrečiai ir dėl valstybės požiūrio į savo žmones bendrai.

Taigi, klausimas atviras: emigruoti ar nutraukti bet kokius ryšius su valstybe?

skaitytojas Vidas

infa.lt

 

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena, mintimis ar video siužetu!

Sarmatai

__________________________________________________________________

Atsiliepimų 11

 1. Vytas says:

  Iki skausmo pažįstama ir suprantama situacija. Savivaldybės, kaip savivaldos organai, dažnai pavirtusios savivalės židiniais. Iš žemės savininkų reikalauja visko, bet pačios savo pareigų labai dažnai nevykdo. Įstatymus ir teisės aktus traktuoja kaip nori ir tik savo naudai. Kaip ir aprašomu atveju. Ir jokios atsakomybės iš savivaldos valdininkų niekas nesirengia reikalauti. Tame tarpe ir teismai. Iki pačio aukščiausio lygio. „Runkeliams“, t.y. piliečiams palikta tik viena privaloma teisė – mokėti už viską, už ką susigalvoja savivaldybė ar valstybė. Pav., paimti žemę visuomenės reikmėms, savininkui sumokant grašius, o ne rinkos kainą, reikalauti mokėti už atliekų tvarkymą, nors šios paslaugos neteikia( pav., iš sodininkų už žiemos laikotarpį ar sklypus be pastatų). Štai nuo ko seimui reikėjo pradėti – nuo teisingumo atstatymo Lietuvoje. Juk šv. Augustinas prieš 1500 metų yra pasakęs: „Valstybė be teisingumo, tai tik plėšikų gauja“.

 2. būtšaknis says:

  Taip jau gavosi,kad po renginio Kėdainiuose teko palikti savo ne laiku sugedusį automobilį ir grįžti į Vilnių pro gana gerai aptvarkytą ir gražų Ukmergės miestelį,ir toje man egzotiškoje kelionėje(nes nuoširdžiai prisipažinsiu,kad neprisimenu kada naudojausi viešuoju transportu) namo išgirdau,kaip supratau,dviejų ukmergiškių pokalbį,kurio objektas buvo kelio atkarpa nuo Deltuvos gyvenvietės iki pirmo žiedo įvažiuojant į Ukmergę.Jie stebėjosi ,kad prieš porą metų šis kelias ,kaip ir toliau per visą gyvenvietę iki jos ribos buvo tikrai gerai sutvarkytas už EU plėtrai skirtą paramą,tą bylojo pastatyti stendai prieš įvažiavimus: kelią praplatino,įrengė saleles,padarė dviračių taką,naujai perklojo šaligatvius,jų žodžiais tvarkė vos ne metus,bet vertėjo kęsti nepatogumus,nes pasijautė gyvenantys kaip kokioje Vokietijoje.Viskas būtų gerai,tačiau šių metų pradžioje vėl atvyko sunkioji technika ir pradėjo vėl viską iš naujo – draskė visiškai dar naują dangą,šaligatvius,dviračių taką .Sunerimę gyventojai puolė sakmbinti atitinkamoms instancijoms,įsikišo net Ukmergės meras ir galop jiems buvo paaiškinta,kad Vilniuje kažkoks neįvardintas (ne)atsakingas ne žemo rango asmuo davė leidimą brangiai kainuojančio kelio remontui neįsiginęs į pateiktus planus ir todėl netinkamai uždėjęs kažkur varnelę.Manau komentarų daugiau nereikia,jie visą kelią piktinosi valdžia ir švaistomais pinigais,aš buvau lengvai šokiruotas.Ką čia ir bepridursi,ieškojau po to spaudoje nors kokių menkiausių užuominų apie tai,spėkite ar pavyko man ką nors rasti apie pakartotinį kelio remontą? Net mažiausios užuominos neradau.Tai vat,kaip pas mus yra „įsisavinamos“ EU paramos lėšos.O juk tai ne dovanai – tuoj tuoj užtruks tas spenelis ir reikės atbuline tvarka atidavinėti tuos išbarstytus milijonus bendrai mums visiems.

 3. Dainius V. says:

  „Valstybė be teisingumo, tai tik plėšikų gauja“.Gerb Vytai,o kur Jūs čia matote valstybę?Aš matau Briuselio provinciją-guberniją,apskritį ar dar vadinkite kaip norite,tik ne valstybę ,dėl tos priežasties mes negalime turėti normalios,visuomene ir šalimi besirūpinančia valdžia,o tik 141 plėšikų gaują,kuriai diriguoja asmuo,kažkuo panašus į vieną personažą iš keturių nevykėlių plėšikų „Bremeno muzikantų“multfilme vaikams.

 4. Nu jo says:

  Vidai, jūsų bėda, kad viską tvarkėt lietuviškai: paklausimai, raštai, projektai…. Reikėjo tvarkyt rusiškai: rėkti, šūkaut, mosikuot rankom, dar kelis matus įterpt. Ir viskas būtų neblogai. Mes, kai pradėjom tokį metodą taikyt, tai ir elektros stulpai buvo sutvarkyti, ir kelio atkarpa išasfaltuota, ir šiukšlių konteineriai nuimti, nes stovėjo ne ten, kur privalėjo, ir t.t. ir pan. Bet šis metodas daug energijos ir nervų reikalauja….

 5. būtšaknis says:

  Gerb. “ NU JO says “ : manau kad problema ir yra tame,kad kai kurie iš mūsų per daug gerai „išmokome “ reikšti jausmus rusiškai,bet kur : prie taurelės,žvejyboje,žiūrint mėgiamo sporto rūšį,plaktuku užtvoję per savo nuosavą pirštą ir net šeimoje prieš artimus mylimus … Džiugu,kad tai padėjo Jums kažką pakeisti savo naudai,tačiau labai abejoju,kad Jūs taip nesielgiate su visais,kurie Jums tuo momentu neįtinka.Jūsų tipo žonės pakankamai gerai gyvena ,ir manyčiau ,ne valstybės rėmimo savo pavaldiniams dėka, pagal rusus gyvenę turi sovietų “kultūros“ kraujyje, o sekantys „pasidavę“ anglosaksų įtakai.Tai natūralu,matant tas aplinkybes,kokios anksčiau buvo ir tik kitaip pritaikytas būtent MUMS- kurios labai sėkmingai mažina lietuvių,mano tautiečių gretas.O mes toliau „tvarkykime reikalus rusiškai“,aplinką „puoškime“ anglosaksų stiliumi ir gyvenkime vienas kitam pavydami ir visko bijodami.Tokia mano nuomonė.Kviečiu diskusijai.

 6. Alvydas says:

  A. Parduoti tą žemę. B. Išnuomoti stipriam, įtaką turinčiam asmeniui C.Būti donchikotu ir kovoti. Tai jei turite energijos ir laiko, valio. Kitu atveju šiaipsau. Palyginti rezultatus. Kurie naudingiausi. Gamtoje daug dalykų vyksta paprastumo tvarka. Nereikia jaudintis ir kaltinti kad taip yra. Ar jūs užčiaupėte protestantizmą Lietuvoje, ar jūs palikote įsigalėti dvigubo katalikiško mentaliteto virusą, ar vien Jūsų balsas lėmė bevaikio- bešeimio prezidento 20 m karaliavimą, kurio požiūriu programuojama Lietuvos tauta?

 7. Lietuvis says:

  Po 17-likos metu normalioje salyje sugryzau i Gimtine, Zadejau isleisti atskira knyga , kas atsitiko per tuos 3.5 metu Gimtojoje Lietuvoje. Mus zmones prilyginus sunu veislems mes lietuviai gal Bulterjerai, visokie straforshyrai ar kitokie koviniai sunes. Salyje i kuria mane nupute vejas butu gal Balonkes ar pudeliai. Tokiais Lietuvoje mus padaro gyvenimas, nes kitaip ko gero neisliktume. Kasdien toje aplinkoje gyvenant ilgainiui mes iprantame kad tai yra norma.Kas kita kai to nematai 17-lika metu.17-lika metu pragyvenus su balonkemis ir pudeliais Gimtineje atsirani tarp bulterjeru ir kitokiu koviniu sunu. Manau panaikinus tarkime korupcija Lietuva sugriutu ? Kodel taip manau. Imkime vien sveikatos apsaugos sriti. Pazabojus korupcija (siuo atveju ji artimiausia atlygiui uz gera darba) operacijas darytume vienas kitam su lenktiniais peiliais nes visi gydytojai emigruotu per savaite. Visai kitas reikalas su teisesauga.Kai vokelis duodamas gydytojui tai viena, bet kai jis duodamas teisejui, tai jau visai kas kita. Tas pats su visais tarnautojais paslaptingai pavirtusiais i valdininkus. Jie isrenkami ir tampa vampyrais. Nera jokios galimybes ju atsaukti ir jie tyciojasi is zemesnes kastos zmoniu.Normalioje salyje jie is ties tarnauja zmogui, na o Lietuvoje jie mus valdo. Galite man aiskinti ka norite, bet supraskite as gyvenau 36 metus Lietuvoje, paskui 17-lika vienoje is geriausiu saliu ir vel 3.5 Lietuvoje. Lietuva mano nuomone stovi ant galvos. Tai aisku pasekmes sovietmecio ir to smegenu vezio kuris issivyste musu smegenyse butent sovietmeciu. Lietuva tik zaidzia valstybe kaip vaikai smelio dezeje zaidzia namais , parduotuvemis ar gydytojais… Lietuva yra kreivu veidrodziu karalyste. Turiu daugybe pavyzdziu tam irodyti.

 8. būtšaknis says:

  Gerbiami komentatoriai,kokio velnio pastoviai kišate sovietmetį? Kodėl Estijoje viskas kitaip,kodėl ten sugeba ir į žmones atsižvelgti? Ką,pas juos sovietmečio nebuvo? Tai baikite malti šūdą ir sakykite tiesiai,kad lietuviai nuo sovietmečio žlugimo pasidarė godūs ir bailūs prisitaikėliai.Įtakingam,turtingam ar šiaip „nepėsčiam| laižo užpakalius,lenkiasi į kojas,na blogiausiu atveju stengiasi jiems po kojomis nesimaišyti,užtat jau tarp tokių pačių ir prastesnių jaučiasi ereliai vištų būryje : pastums,aprėks,paskūs,stipresni s dar ir į snukį silpnesniems pasiūlys..Chebra,pradėkite pirmiausiai nuo savęs,tada gal ir valstybė geresnė pasidarys.

 9. konkurencijos nėra says:

  Ką aš ir sakau: Paskeisk pats ir pasikeis aplink tave esantys!

 10. Dalia says:

  Dabar labai paprasta viskuo kaltinti sovietmetį. O kodėl manęs ir man brangių žmonių “sovietmetis“ nepakeitė į blogajį pusę? Arba kai kurių pažįstamų? A? Visiškai pritariu būtšakniui.

 11. Dainius V. says:

  O dabar labai „populiaru“ visą negatyvą,vykstantį Lietuvoje kaltinti vienaip ar kitaip sovietmečiu palikimu.Matomai tam KAŽKAM labai tai patogu,o didžiuma eilinių(ne) piliečių kažkaip „užkibo“ ant to kabliuko.Ir spausdinti nuomones,straipsnius apie sovietinį,“atsilikusį“ mastymą dabar super patogu ir beveik labai saugu…

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

top