Visuomenės degradacijos mechanizmo ištakos

2016, 25 gegužės, 12:56 | kategorija Ideologija | 27 komentarai | peržiūrų 1 255 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

senovės roma

„Elgsenos reakcijos imunodeficito“ sąlygomis – ką daug kartų liudija istorija – reali valdžia ir situacijos valdymas atsiduria pasiutusių, psichiškai nestabilių ir apsėstų visuomenės padugnių rankose. Jeigu normalaus, racionaliai mąstančio žmogaus elgsenos reakcija „buksuoja“ – tai apsėstųjų veržimasis pasirodo esąs be konkurencijos ir nesulaukia pasipriešinimo. Visuomenė, besiritanti link beprotnamio ir pragaran – nebeįjungia blokuojančių mechanizmų.

Taip mes nuolat, kartas po karto, gauname sau į valdžią [vardijame vardus, pavardes, pareigas tų, kuriuos visi pažįstame ir žinome kas už ką atsakingi] it t.t. pačius tamsiausius padugnes-degenaratus – jų užsispyrusio apsėdimo dėka – imančius viršų prieš normalius (bet su susilpnėjusiu elgsenos imunitetu) žmones. degradacijos mechanizmas

Priežastis: žmonės nenori su jais turėti reikalų. Žmonės sako: „jie nenormalūs, jie gali mus sužlugdyti, apšmeižti, apdergti ir galų gale net nužudyti, geriau jiems netrukdyti – o tai tie išsigimėliai išlies visą savo pyktį ant mūsų, ir apskritai – „politika nešvarus reikalas“, „padorus žmogus joje nedalyvauja“. Šios kalbos, kurias mes girdime jau ketvirtį amžiaus iš žmonių – iš esmės blaiviai vertinančių situaciją – atvirkštinė PSICHOPATŲ TRIUMFO pusė.

Kai eilinį kartą stebi ES ar Lietuvos degeneratų kraipymąsi – vis kyla klausimas apie VISUOMENĖS REAKCIJĄ. Visa mūsų didžioji visuomenės dalis – ir Lietuvos ir visos žmonijos apimtimi – seniai ir rimtai serga. Joje seniai ir atkakliai dauginasi degeneratai, ir ši medicininė sąvoka jau tapo socialiniu reiškiniu.

Prie viso to, atsiranda pojūtis, jog degeneratai – turi kažkokią žodžio ir veiksmo monopoliją! Visuomenė gi, absoliuti jos normalių žmonių dauguma, – tapo bebalsiais, nesugebančiais reaguoti, prieštarauti individais… Žmonijoje vyksta kažkokie giluminiai REAGAVIMNO SISTEMOS IRIMO procesai – kas, tiesą sakant, ir suteikia Carte blanche (neribotą veiksmų laisvę) padugnėms, sadistams ir degradams visur, nuo Palmyros iki Maskvos, nuo Kijevo iki Vilniaus…

Pagrindinė priežastis – yra tai, ką aš, kaip sociopatologas vadinu „elgsenos motyvacijos imunodeficitu“ . Tai reiškia, kad įvertinimas nevirsta reakcija, nevirsta veiksmu. Žmogus nepalaiko veiksmais to, kam pritaria, ir neslopina veiksmais to, ką smerkia. Nėra kovos už gėrį ir nėra kovos prieš blogį.

Psichopatai pasiekia to, kad normali dauguma pradeda jų bijoti ir nusileidžia jiems sakydami – „jie pamišę ir nekontroliuojami, su jais geriau neprasidėti, gali blogai baigtis“…

Bet kokios, sveikų ir pilnaverčių (visumoje) žmonių, tokio pilietinio ir gyvenimiško bailumo pasekmės? Jos akivaizdžios, ir jūs visi jas matote savo akimis: degeneratyviems psichopatams atiduodama VALDŽIOS MONOPOLIJA – ir kaip šaliai gyventi, ką kam daryti toliau, ir kur eiti – UŽ VISUS jau sprendžia būtent jie!

Galima, galop, tiesiog atsidusti: didžiosios daugumos bailumas atveria kelią į viršūnę padugnėms. Bet šis tvirtinimas nieko neduoda. Iš kur atsirado šis daugumos bailumas? Ir kodėl šitos baimės neturi padugnės, kodėl gi jie nieko nebijo ir lipa per galvas, griozdindami aplink save griūvančios šalies nuolaužas?

Ir kodėl NE VISADA TAIP BUVO? Nes istorija jau senų seniausiai būtų užsibaigusi, jeigu sveikai mąstanti dauguma iš pat pradžių būtų linkusi nusileisti padugnėms – bijodami jų neprognozuojamos patologiškos reakcijos į prieštaravimus jiems…

Iš kur apskritai kalasi visų mūsų ekonominių, geopolitinių, socialinių, dvasinių-moralinių ir visų kitų problemų šaknys – „elgsenos motyvacijos imunodeficitas“, tas žmonijos dvasios AIDS?

Juk bet koks purvas, bet kokia ligą nešanti bacila, lyg esant AIDS, patekusi į visuomenę su elgsenos imunodeficitu, sparčiai ten įsitvirtina, dauginasi, užgrobia valdžios, valdymo ir informacijos monopolijos svertus…

Pradėkime nuo to, kad egzistuoja visiškai akivaizdi, visos istorijos demonstruojama žmonijos civilizacijos formulė, veikianti su matematiniu neišvengiamumu: visuomenė, kurioje žmonės gyvena tik sau – pasmerkta tapti verge ir trąša toms visuomenėms, kurios gyvena didžios misijos vardan. Tai gali patikti arba nepatikti, tai gali pasirodyti žiauru, neteisinga – bet tai gamtos dėsnis. Dėl to ginčytis taip pat kvaila, kaip ginčytis dėl visuotinės traukos dėsnio.

Egoistų visuomenės – tai amžinas vergų ir trąšų šaltinis, mesianizmo projektų šaknims, auginančioms idealų kamienus. Ir joks techninis pranašumas ar kiekybinė pirmenybė– negali išgelbėti nuo pavergimo ir virtimo dulkėmis visuomenių, kuriose viršų ima asmeninis egoizmas.

Kaip, vienok, galėjo menki Atilos „barbarai“ nugalėti didžiąją Romą? Juk didi Roma turėjo savo rankose visus kozirius: kiekybinę ir žmonių, ir teritorijų, ir pinigų persvarą, buvo didingesnė kultūra ir t.t…. Bet kuris politologas, palyginęs pradinius duomenis, būtų priverstas pasakyti, kad būtent Roma turi visą pranašumą. O gavosi, kad kažkokie „barbarai“ nusiaubė ir padėjo tašką didžiai imperijai. Arba, kas turėjo laimėti: atskiros baltų gentys ar kryžiuočių ordinas, turėjęs visos tuometinės Europos paramą. Ir kur dingo ta LDK didybė dabar?

pelenai

Kodėl? O reikalas tame, kad Romoje, net būnant jai savo galybės ir didybės viršūnėje – buvo degeneratyvinė-stagnacinė politinė sistema. Vietoj apjungiančios misijos, Roma gyveno siaurai-savanaudiškais valstybės „oligarchų“ interesais. O štai barbarai, vedini išsivadavimo iš Romos imperijos jungo misijos, menkai ginkluoti, neturėdami tokio armijos finansavimo ir centrinės valdžios, kaip Romos legionieriai (už pinigus samdomi, o ne iš idėjos kovojantys), atneša galą imperijai, kuri buvo užėmusi didžiąją dalį Europos, Siriją, Palestiną, visą Šiaurės Afriką.

Ši istorija identiška su Europos Sąjungos ir arabų kalifatų istorija, kurią vykstant matome šiandien.

Kas per vienas yra tas kalifatas? Purvinų ir pamišusių laukinių sambūris, visiškas niekas techniniu požiūriu. Tik idėja įgarsinta islamo dvasininkų. Kas yra šiuolaikinė Europa? Kolosas visais atžvilgiais, mokslinis-techninis-gamybinis gigantas…

Ką mes galiausiai matome? Pirmai pradžiai arabus-merus Europos miestuose. Musulmonų daugumą tuose miestuose arba jų artėjimą prie tos daugumos. Ir tai, kad vardas „Muhamedas“ tapo populiariausiu vardu anglų berniukams anglų sostinėje?

Kodėl kalifatas akivaizdžiai laimi, užtvindo Europą, kodėl Europa pavirsta termitų ryjamu paralyžiuotu drambliu? Atsakymas toks pats kaip Senovės Romos – barbarų konflikto atveju: visuomenės, kuriuose žmonės gyvena tik sau – pasmerktos tapti vergėmis ir trąša visuomenėms, gyvenančioms didžia misija.

Apie tai beprasmiška diskutuoti, tiesiog reikia priimti, jog taip buvo, yra ir bus. Ir jeigu nėra savos, mesianizmo ugnies – būk iš anksto pasiruošęs, kad ją tau atneš iš kažkas iš kitur. Ir jau tie, kurie atneš – nepasigėdys uždėti tau jungą ir kilpą – tada, kai jie (ne tu!) pamanys tai esant reikalingu…

galas

Galima raudoti dėl mirštančios Europos, kaip ir dėl Romos, pralaimėjusios barbarams. Bet palikime tai masėms, juk mes esame sociapatalogai, mes vietoje emocijų turime įjungti galvas!

Kur tokio apverktino visuomenių, grumtynių pradžioje turinčių milžinišką technoliginį ir žmonių skaičiaus pranašumą? Kas bendro tarp krentančios Europos ir puolusios Bizantijos, puolusios Bizantijos – su puolusia Roma, puolusios Romos su…

Reikalas tas, jog visuomenė, kuri užsiėmė tik savo narių pageidavimų pildymu – vietoje to, kad nurodyti jiems kelią siekiant idealo – pasmerkta, nesvarbu dėl kokių priežasčių ar tikslų ji pradeda tai daryti. Egoistų visuomenė tampa verge ir trąša su matematiškai tiksliu neišvengiamumu.

Be abejonės – pasakytumėte jūs. Bet ir vėl tas nieko nepasako.

Suprantama, kad bet kokia tvirtovė, kurios sienos bus pradėtos ardyti IŠ VIDAUS plyta po plytos, saviems asmeniniams ūkeliams palaikyti – nustos būti tvirtove.

O mes – pasakysite jūs – tau, autoriau, prašėme atsakyti į kitą klausimą: kodėl staiga tvirtovės viduje pradedama ardyti siena, kas per liga, kas per šmėkla užpuola tvirtovės gynėjus!? (Štai kodėl Pilėnų gynėjai atsisakė pasiduoti agresoriui, likdami nenugalėti, nes gyvenimą priešpastatė mirčiai.)

Tu mums, autoriau, nepūsk miglos – kad egoistai visada pralaimi susivienijusiems, skeptikai – fanatikams, žmonės svyruojantys ir neapsisprendę – žmonėms tvirtiems ir apsisprendusiems. Tą, autoriau, mes ir patys žinome – pasakysite (tikriausiai) jūs.

Tu atsakyk iš esmės: iš kur atsiranda tas „abejonių kirminas“ – tiesą sakant, siaubingas įvaizdis, lavoninis kirminas, ėdantis smegenis iš vidaus?

Kodėl staiga, tai ten, tai čia atsiranda didžiuliai egoistų, skeptikų, svyruojančių ir neapsisprendusių saldžiabalsių sambūriai, kurie už „čiulpinuką“ motiną parduotų?

Štai dabar klausykite įdėmiai. Susikaupkite. Pasistenkite suprasti. Jūs klausiate – aš atsakau. Ir jeigu jūs manęs dabar neišgirsite – tai rytoj, tiesiog rytoj! – jau nebus nei manęs, nei jūsų, nieko – išskyrus kalifatą su ankstyvųjų viduramžių santykiais jame…

Mokslas išauga iš religijos, tiesiogine to žodžio prasme – knygininkai atsirado vienuolynuose. Bet yra galimas – ir mes (žmonija) jį matome jau seniai – skilimas tarp tikėjimo ir žinojimo. Į šį plyšį pakliūna nešvarumai ir prasideda gangrenuojantis Tiesos nuo Gėrio atsistūmimas. Tiesos suvokimas pradeda tolti nuo gėrio suvokimo, t. y. pasaulėžiūra šizofreniškai atskyla nuo pasaulio suvokimo. Tai, kas buvo Vienu, Nedalomu – tampa dviem skirtingais dalykais.

Prasiskverbdamas į žmogaus kūną ir kraują, šis užkratas, padugnių džiaugsmui, PARALYŽIUOJA jo elgsenos reakciją. Žmogus pradeda matyti savo įsivaizdavime apie gėrį, sąžinę, gerovę – gerą, šiltą, mielą PASAKĄ, mitą, legendą, alegoriją. O tiesą, tikrą realybę jis pradeda matyti, kaip tai, kas kategoriškai priešinga jo supratimui apie gėrį…

Šiuolaikinis žmogus draskomas tarp tikėjimo ir mokslo. Religija šiuolaikiniam žmogui nepakankamai įtikinama. O logika to, kas pasipuošė šiuolaikinio mokslo toga – visiškai akivaizdžiai SIAUBINGA.

Žmogus morališkai smerkia siaubingą žiaurumą, išeinantį iš to, ką jis laiko realybe. Bet jis negali ginčytis su realybe, vardan pasakos ir mito. Vertinimo srityje vyrauja tikėjimo inercija, elgsenos srityje – klaidingos realybės klaidingas pragmatizmas.

Taip ir atsiranda kognityvinė liga, žudanti civilizacijas (ir jau seniai) – „elgsenos motyvacijos imunodeficitas“.

Žmogus pasirengęs visa širdimi pateisinti bet kokį poelgį – bet pats tokio poelgio atlikti nenori. Šį „šventą poelgį“ jis palieka atlikti kitiems. O pats slepiasi kampe.

Kad „neturėtų reikalų su niekšais – jie juk nenormalūs!“

Kada žmogus laiko Gėrį tik saldžia pasaka, o šlykščią bjaurastį – objektyvia ir vienintele realybe – jam jau nebelieka jėgų tarnauti Dorovei ir nėra jėgų tarnauti Realybei. Jis nustoja būti Kovotoju už Gėrį ir nustoja būti realistu. Tai ir yra realios elgsenos paralyžius.

Atoveiksmio nebuvimas toms praktikoms, kurias tu laikai nenormaliomis – tai ir yra elgsenos imunodeficitas. Pirma jo pasekmė – padugnės perima valdžią. Antra – padugnių valdoma visuomenė sparčiai degraduoja ir tampa lengva užsikrėtusio „mesianiškumo kompleksu“ ir „siekiančio aukštesnių idealų“ kaimyno auka.

Bet, jeigu jūs manote, kad tikru yra baisus, negeras, pasišlykštėtinas pasaulis, kuris ir yra vienintelė realybė – o gėrio pasaulis tik įsivaizduojamas ir nepasiekiamas fantomas haliucinacijų lygmenyje – tai, suprantama, nacionalinės idėjos būti negali.

Bet kaip pasiekti Tiesos ir Gėrio susiliejimą? Kaip juos vėl apjungti į vieną? Aš galiu pasakyti, kaip: religija turi nustoti būti NEĮTIKINAMA, o mokslas – nebūti MONSTRU. Juos reikia taip sulieti į vieną, kad žmogaus tikėjimas, įsitikinimai neprieštarautų žmogaus žinioms, pasaulio atvaizdžiui žmonių sąmonėse.

Žmogus, kuris gyvena su mintimi „aš žinau, kaip teisinga, bet realiame gyvenime tai neįmanoma“ – ne tik giliai nelaimingas, bet ir bevaisis civilizacine prasme. Jo elgsenos reakcija paralyžiuota tarp jo pasaulėžiūros ir pasaulio suvokimo.

Iš esmės, jis jau iš anksto pripažino blogio pergalę (realumą), ir netikrumą (liliuzoriškumą) to, ką jis vadina Gėriu.

Iš to seka elgsenos imunodeficitas: vietoj pasipriešinimo akivaizdžiam blogiui – nuo jo bėgama ir slepiamasi kuo giliau.

Iš to visuomenei-organizmui neišvengiamai ateina: imuninės sistemos reagavimo paralyžius, bendras kraujo užkrėtimas, audinių atstūmimas, vidinių parazitų dauginimasis, žūtis – arba, labiau sveiko (sociopatalogijos požiūriu) kaimyno suvartojimas kaip trąšos (mėšlo), skirtos nuosavam augimui.

Padarykite religiją įtikinama, o žinias – nepiktomis, neikite žiaurumą ir bjaurumą, neikite mirties pirmumą prieš gyvenimą, įrodykite žmonėms (nepasakykite, o tiesiog įrodykite neginčijamai) – kad Gėris ir Tiesa vieningi. Tada pas jus bus gyvenimas, ir tautinė idėja, ir patikimas garantuoto pasipiktinimo prieš padugnių išsidirbinėjimą imunitetas…

Kitaip – nebus nieko.

pagal vremya4e.com

parengė: Remigijus Sinkevičius

 

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurnerNaujienos iš interneto

komentarai 27

 1. zzz says:

  Labai geras straipsnis ir labai aiškiai motyvuotas,bet Lietuvos degeneratai to niekada nesupras,nes jau riba peržengta.

 2. Ec says:

  Iš esmės ir logiškai, tik ne visiems suprantamai :)

 3. pestininkas says:

  Papildau protinga straipsni,tai visu kontinentu 5kolona,ir jus tą rase žinot!Jiė   vadovavo senuju civilizaciju griovimui,taip pat ir LDK sunaikinimui! Jus paklausit kaip?,viskas prasidėjo nuo mažu klajokliu pirkliu diasporu isikurusiu europoje,kurios vykdydamos prekyba stebėjo tautu papročius,jiė niėkur neskubėjo,savo dvasiniu lyderiu plana jiė vykdė nuosekliai.Papirko valdovus,pirma išsimušė sau lengvatas bizniui per kyšius,po to skolinimas valdovams stambiu pinigu sumu,jiė veikė ir per savo moteris,pirmiėji kartai aprašomi jau biblijoj,taip tesėsi ir vėliau,ant neitikusiu valdovu siundydado kitus didikus,pakol užvaldydavo lyderius savo labui,tas metas kai Vytautas jiėms suteikė ypatingas teises,kai jiė tapo pavaldus tik rabinu teismams ir kunigaiksčiui, ir prasidėjo LDK pabaigos pradžia!O toliau kryžiuočiai,karai žiaurus anglijoj,prancuzijos revoliucija,švedijos karai,amerikos indėnu genocidas,armėnu genocidas,opiumo karai kinijoj,aliaskos pardavimas rusijoje,rusu-japonu karas,1 pasaulinis,raudonoji revoliucija rusijoje,hitlerio atėjimas,2 pasaulinis,sukure holokausto pasaka sukurė kankiniu kulta sau!,pasekoje to jav buvo puikiai panaudota kaip irankis,taip pat ir europa ir tsrs,visur jiė viska kontroliavo,per moksla,poezija,masine kultura jiė kasėsi ilgai iki musu protu,pakol planas beveik buvo igyvendintas,tik bėda kad dabar tautos pradėjo busti turi jiė inešt korekcijas,ko gero europoje turės pradėt dar viėna nauja kara……p.s.nepaminėjau dar daug ko ka jiė padarė,ir čia ne mano nuomonė,tokiė faktai deja!

 4. pėstininkui says:

  Labai į temą viskas tik kaip su tuo karu? Nu kaip gi jis gali būt, negali jo būt. Greičiau jau migrantais musulmonais sunaikins Europą. Kokios pačio mintys dėl tolimesnių perspektyvų?

 5. Simas Simaitis says:

  Viskas čia aišku, ponas pėstininkai. Jie dasikasė iki mūsų protų. Tas tai taip. Kalba eina apie tautinę idėją. Nuo LDK laikų Lietuva jos neturi. „Nepriklausomybė“ pasiekta, tad kaip ir toliau nėra kur eiti. Tad tolimesnės perspektyvos: busti iš letarginio miego, bent jau pradedant nuo to, kad atsikratyti priklausomybės nuo debildėžės. 

 6. po perkūnėliais...pėstininke says:

  …tai sakai, kad holokaustas – pasaka? Pakalbėk su dar likusiais gyvais žmonėmis (turiu giminaitį – 97 metų ir man sunku girdėti jo pasakojimus ir prisiminimus apie miestelio žydų kančią…), paskaityk „pasakų“ knygą, kurią parašė R.Vanagaitė (apie žydšaudžius), tai suprasi, kokia tai pasaka… Duobėse atgulusi žydų tauta – ne pasaka, o skaudi tikrovė, pilna košmarų, baimių, apie kurią gali paliudyti likę gyvi, kurie išropojo iš duobių, nuogi ir kruvini atšliaužė į namus žmonių, kurie jiems suteikė antrą šansą gyventi…
  Gal tau ir Sibiras – irgi pasaka? Ten kur žmonės kentėjo – nėra pasaka. Tai – kančia, ir nereikia teršti išėjusių į Amžinybę.
  F.Goya sakė: ,,Kai protas miega, gimsta monstrai“. Tai tas pat, kaip kad nedirbama žemė gimdo piktžoles. O panieka žmogaus kančiai – tai proto miegas. Tokio tipelio reikėtų saugotis, nes jis šaltas, tarsi skriejantis kosmose materijos gabalas.

 7. Svetimas says:

  Zmogau paskaityk apie paciu zydu parasytas knygas apie holokausta.Cia tik tavo verksmas,bet realybe kitokia apie vadinama holokausta.Nepatingek paieskok daugiau info.Pestininkas ne iki galo viska pasake ir jis yra teisus.

 8. Dalia says:

  Žmogus nusisuko nuo Originalo. Po to pridėjo savų žmogiškų mokymų, supratimų, bei dogmų. Štai ir visos bėdos. Todėl religija dar negarantuoja nei tikros laisvės, nei išgelbėjimo. Daug tokių religingų Didžiajam Sielvartui atėjus, kokio nebuvo nuo pasaulio sutvėrimo, sakys: “Dieve, kur tu?“ Tik jau bus per vėlu.

 9. po perkūnėliais...gerbiamas svetimasis says:

  MAN NEREIKIA KNYGŲ….! Tų knygų, kurias tu siūlai. JŲ NĖRA. Išvardink autorius, pavadinimus, kuriose rašoma, kad holokausto nebuvo, kad tai nesąmonė! :))))) Kam siūlai ieškoti man, jei tavo asmeninė enciklopedija pilna tų faktų!? Jei suradai – tai pateik juos, pasiūlyk – paskaitysiu ne tik aš. Tu pats paskaityk R. Vanagaitės knygą – ten pokalbiai su tikrais žmonėmis. MANO mama prisimindavo tas kolonas, kurios buvo varomos šaudyti! Vyro tėtis išvardina miestelyje gyvenusių žydų šeimas ir žino apie tikrai dorus žydus. Ir atmena, kokios LIETUVIŲ šeimos, juos išvarius į mirtį, draskėsi dėl palikto turto…Tu nebenusipaistyk – gal ir Niurnbergo procesas – IRGI fikcija??? A neee? Tuščia kalba kai tuščia galva… Pritariu Daliai: bus Didysis Sielvartas! Oj bus. Kažkokie naciai ėmė veistis. Neįtikėtina… Pasaulis, pamiršęs karus, nusprendė, kad svetimo skausmo nebuvo. Žema. Nešvaru. Skausminga.

 10. Svetimas says:

  Verksny daug Vanagaites knygoje klastociu,pvz.(su nuotraukom)ismok mastyti pats

 11. po perkūnėliais...gerbiamas svetimasis says:

  Bet gi ir gerai pavyko Lietuvai su panašiais į tave…! Tu viską žinai: kas klastotė, kas holokaustas. Būtinai turi stovėti prie valdžios vairo būdamas tokių ekstrasensinių savybių. O sakant kad klastotė – tektų tai vėlgi pagrįsti:))) Tik čia ir baigtųsi visi gebėjimai? Kurioje nuotraukoje klastotė, kuriame puslapyje – konkrečiai? Žema. Nešvaru. Mėšlina kaltinant žmogų nenurodyti už ką kaltini. Man ir Vanagaitės nereikia – mano artimieji nuo vaikystės bylojo, kas vyko tais laikais. Vanagaitės knyga – tikri dalykai, kaip ir A. Žemaitytės „Amžino įšalo žemė“. O gal pačiam atrodo, kad tik lietuviai kentėjo, o kitos tautos valso ritmu prašoko tą siaubingą laiką. Tu esi žmogus, atmetęs tikrąją istorinę atmintį…Vienžo, mankurtas, deja. Nes atmintis yra šventa žmogaus esmė.

 12. Svetimas says:

  Gerbiamas verksny as kiekviena pateikiama istorijos fakta tu pseudo istoriku fakta pasitikrinu ivairiuose saltiniuose.O ju begale.Ir patikek dauguma tu faktu nieko verti.Tiesa mano gimine buvo turtinga ir nei vienas netarnavo nei stribams nei miskiniams,ir nei vienas nebuvo represuotas.Nors ir teko susidurtu ir su tais ir su anais.Bailu ir nieksa sirdimi visi sunys puola.Klausimas kiek zydu dirbo pradedant 18 metu revoliucija rusijoj ir iki 40 metu pradedant auksciausiuose irzemesnese pareiguose kurie prisidejo prie tautu genocido taip pat ir zydu?ir kodel jie taip elgesi?Sekmes verksny )))

 13. Mindaugas says:

  pėstininkui: tamsta per daug paprastai žiūri į šią problemą, per daug siaurai. Jūsų bėda tame, kad istorinius įvykius komentuojate per zoologinio antisemitizmo prizmę ir remiatės šaltiniais, skleidžiamais pačių sionizmo adeptų. Jeigu manote, kad juose nors kruopelytė teisybės, labai klystate. Kuomet nusiimsite antisemitizmo akinius, suprasite, kad sionizmo lyderiai taip pat išnaudoja eilinius žydus, kaip ir gojus. Manau štai ką. Yra vienas visiems žmonėms bendras dėsnis. Tai kova dėl duonos kąsnio. Žmonių kovoje dėl duonos kyla konfliktai. Aišku, kad šiuo metu kova eina jau nebe tarp atskirų žmonių, bet tarp visuomenės grupių, tarp tų, kurie turi savo rankose produkcijos priemones ir tarp tų, kurie jų neturi. Tie, kurie turi produkcijos priemones, atsiduria geresnėje padėtyje ir nori tą padėtį išlaikyti. Ta viešpataujanti klasė sukuria valstybę ir aišku, kad tokia valstybė yra viešpataujančios klasės opresijos priemonė. Taigi, tokia valstybė yra blogas dalykas. Ją reikia visomis priemonėmis griauti, nes kitaip nenuversi tos viešpataujančios klasės, kuri išnaudoja išnaudojamuosius. Atminkite, mūsų priešas vienas-valdančioji klasė. Mes turime vienytis ir nesiskaldyti pagal nacionalinius interesus.

 14. stagas says:

  SAKYTI TIESA, TAI NERA ANTISEMITIZMAS.

 15. Ec says:

  O man didžiausią abejonę holokaustu kelia įstatymas, kad kuo abejoti draudžiama :) . Reiškia šia tema turėti savo nuomonės (jei ji kitokia) negalima. Reiškia šioje vietoje taip dievinamos žmogaus teisės yra stipriai pažeidžiamos ir niekam tai nekliūna :)

 16. Matau - pačiuožę stogai... says:

  Ir kas gali tvirtinti kad HOLOKAUUSTO nebuvo??? Tai kodėl žmonės, matę tą „procesą“ meluoja? Gal čia tie, neigiantys FAKTUS, nelabai sutaria su galva? Iš kur milijonai užkastų lavonų? Ir iš kur ir KAM krematoriumai? JŲ NEBUVO? Osvencimo, Panerių nebuvo – jie išgalvoti? Miestelių, miestų likę gyvi dar prisimena – jums kas – ne visi namie? NIURNBERGO PROCESO IRGI NEBUVO…a niaaaa? Tai visi čia suokalbį JUMS suruošė???? Naciai, fašistai – štai kur brudas. Tie kurie trėmė į Sibirą – taip pat. Gal ir tremtiniai – irgi MITAS??? Ponaičiai, esmė ta, kad ne faktų nėra, ESMĖ kad jūsų ten nebuvo! DAR nebuvo. O ko negali paliesti ir pamatyti – to juk nėra…. Kas gimsta lietuviukščių galvose? GALIT JŪS KIEK NORIT ABEJOTI HOLOKAUSTU. Nuo to realybė nepasikeis. Abejokit saule…gal tai tik lempa? Abejokit savo motinom. Gal iš vamzdelio esat pagimdyti? Mąstančiam žmogui jūsų abejonės – vėjas ir vienos vietos.

 17. pestininkas says:

  Tai žmogau kas kaltas kad niėkuo nesidomi,ar aš ir svetimas?,o kartoji kaip papūga senus vadovėlius,tai reiškia kiėkviėna gali krykštit antisemitu?,kur čia ižiurėjai antisemitizma?tavo supratimui neimanoma suvokt tikrovės!Tu geriau pasiaiškink gyliau kilmes kad ir čerčilio,stalino,ruzvelto,hitlerio,pirmuju pokario vadovu europos šaliu ir iš tarybinės ir vakaru pusės,dar panagrinėk europos mintiės tėvu tautinę priklausomybę,ir dabartinius lyderius,dar pajiėškok info apiė buvusi naciu lageri balstogėj PL,ka ten žydai darė su lenkijos vokiėčiais!,ir kas trėmė ir žudė liėtuvius ir kitas tautas!Galiu pasakyt kad rusu ten buvo viėnetai,ir tai ira žmonių liudijimai,dar ira irLT gyvu liudininku,kuriėms viėšai kalbėt negalima,dar pasidomėk ar osvencimas buvo darbo stovykla ar mirtiės?,o jei turi galimybe dar nuvažiuok i PL ir paklausinėk pačiu lenku,jiė gi dalyvavo stovyklos aprupinime,o jau tada gali čia išsiderginėt!Tik žynodamas kažka oponuok!Taip pat pajiėškok info kaip soviėtai su vakarais  daug naciu slėpė nuo pasaulio,ir idarbino savo strukturose!Ir apiė niurnbergo procesa daug ką priėšinga tavo teiginiam skelbiama,ir net pačiu žydu!Taigi kita kart pasikaustyk kai rašysi,ir antisemitizmas čia ne priė ko!

 18. pestininkas says:

  P.S.žmogui jaigu nesugebi rast info tai nerašyk dėl savo neišmanymo komentaru ir klijuot etikečiu,o išmesk savo kompą ar mob.irenginį ir gyvenk ramiai!mėgaukis gyvenimo akimirkom!RAMYBĖS TAU!Saldžiu sapnu pasaku pasaulije!

 19. Matau - pačiuožę stogai... says:

  Keliauk tu, pėstininke, tolyn, kaip judeus immortalis ir nešk iškėlęs savo netikras tiesas… Antra vertus, gal ir reikia tokių minčių pasauliui, kaip bakterijų – gal…:) Tavo judafobija niekada nepakeis tikrų faktų. O kad į naikinimo mašiną buvo įsijungę ir vienas-kitas savas t.y. žydas, tas tikra. Kaip kad tikra, jog lietuvius, vežant į Sibirą, 80 proc. suskųsdavo lietuviai, netgi kaimynai. Tik niekas nuo to dar nesiėmė tvirtinti, kad lietuviai patys save trėmėsi į nelabai šiltus kraštus… Deja, gyvenimas pilnas keistų dalykų kaip ir žmonių, persunktų neapykanta. Tačiau nuo geliančio blogio nuodų nesumažės pasaulyje Einšteinų, Froidų, Spinozų, Šagalų, Aleichemų, Woody Allenų, Čaplinų…ir t.t.; Kiek belietum savo tulžį – vis vien 25 proc. Nobelio premijos laureatų buvo-yra-bus žydai. Tai tie, kurių nespėjo nužudyti holokausto metu, kurių tėvai stebuklu išgelbėti pasiaukojusių ir drąsių žmonių…
  O pats apgalvok Talmudo išmintį : “ant kurio kopėčių laiptelio tu stovi, nėra svarbu, palyginus su tuo skaičiumi kopėčių laiptelių, kuriais užkopei”…
  Pagalvok, pėstininke, kiek tavo neapykanta padėjo tau pakopti aukštyn? (o gal nusiritai tik žemyn, berinkdamas purvinus faktus?)

 20. pestininkas says:

  Ir kuris gi čia iš musu skleidžia neapikanta ka?Tai atsakyk kodėl ne savo etninėse žemėse butent tavo gentiės atstovai tokiose pozicijose?Tai gali mums ir tora apiė gojus-gyvulius pacituok,jusu religija gi moko meilės tik jusu gentainiams,o kitu tautu atžvilgiu atvirksčiai!O kaip gi ukraina tavo gentainiu supjudita kur iki šiol gojai slavai liėja krauja,o tavo tautos atsovai pinigus skaičiuoja tame kare?Ir surask youtubėj video kur putinas viėšai primena chabadnikam apiė pirma ck sssrs politbiura kuriame beveik visi tavo gentainiai,kuriė paskandino rusija kraujije!,kokiė gi čia purvini faktai,jaigu tai netgi viėšai ir lengvai prieinami ir patvirtinti ne viėno ir ne dviėju tavo rasės atstovu!http://www.rjews.net/gazeta/briman1.shtml Ir gali pakomentuot gal šitą informacija visiėms,ir atsakyk pats sau ar ne per daug užsimojai viska žinančiu vaidint ir kaltint antisemitizmu kas kritikuoja blogi?,juk blogis neturi tautybės!

 21. Matau - pačiuožę stogai, pėstininke says:

  Tavo aršios neapykantos priežastis – neišprusimas. Manau, antisemitiniai elementai yra įsišakniję į lietuvių kultūrą tiek, kad bandymas juos pašalinti beveik beprasmis. Aš esu lietuvė – gryna lietuvė – ir dėl to džiaugiuos, nes už pagalbą žydams jų genocido metu Pasaulio teisuoliais yra pripažinta net 889 Lietuvos piliečiai! Tačiau, pasak A. Šindeikio, „interneto portaluose antisemitinius komentarus rašinėjantys žmonės nėra tik nekalti kvaileliai. Tokie patys „kvaileliai“ nužudė 200 tūkst. mūsų bendrapiliečių, ir niekad negali žinoti, kaip jie elgtųsi, jei tam vėl turėtų galimybę….“. Todėl – game over, nes jaučiu, kad tolesnis dialogas su panašiai nusiteikusiais asmenimis ne tik betikslis… pėstininke, bet tampa ir ganėtinai neskanus.

 22. pestininkas says:

  Jo stogai gal pačiai nuo žydo-fašizmo pačiuožė!Kalbėk ka nori faktai rodo savo,dar daug galėčiau čia tau žydišku nuorodu pateikt,bet tu gi neigali pakomentuot net izraelio portale publikuotos medžiagos,taip aš žinau kad pasaulije liėtuva 2 viėta žydu gelbėjime užima!Ir dar žinau kaip turbut visi tiė kas domisi ka LT susidorojama su tais kas apiė šita tauta pasako tiėsa,pvz Petro Stankero likimas visiėms žinomas,kai žmogus surinko medžiaga ir ja pateikė,greit buvo sutvarkytas!Taigi ši tema ira tabu o rutos v.knyga su visais šou elementais pristatyta su pafalsifikavimais,ir niėko viskas okay!

 23. Matau - pačiuožę stogai says:

  OK. Vaikai – gyvenkime draugiškai… Pyktis nereikia – visiems vietos žemėje pakol kas pakanka. Ir gyvenimas labai trumpas…,deja. Aplinkui dedasi daug baisių nelaimių, kurių dalis kyla dėl mūsų ambicijų. Aš tikrai surasiu tavo rekomenduotą medžiagą, tačiau žinau, kad kentėjome VISI ir viena tauta niekur nėra kalta. Kas per monas: pusę gyvenimo pykti ant žydų, kitą pusę – kaltinti rusus… Ir pamatai, kad jau metų krūva ir mirtis žvelgia akysna…savo vaikams nebelieka laiko. O ir vaikai užsikrėtę tuo pačiu pykčio virusu. O kas tada tampu AŠ – visą gyvenimą pykęs ir džiaugsmą iš savęs ir kitų atiminėjęs??? Myliu žydų išmintį, myliu lietuvišką darbštumą ir tautines vertybes. Myliu rusišką meną, jų bardus, filmus. Tai kas aš – mankurtas? Kvailas seilėtekis? Ar paprastas žmogus, norintis sukurti savo oazę su tikromis vertybėmis, nes svetimas pyktis mane žudo. Juk turiu ir savų pykčių, su kuriais tenka sieloje nemažai kariauti. Siūlau visada bet kokiame, tarkim, blogyje įžvelgti, jog daug yra ir gėrio. Žydai iš tiesų daug kentėjo, daug pernešė, išliko, jie mums mažai suprantami, tačiau dvasingi. Jų tikėjimas – mūsų (mano) tikėjimo ištaka… „Mylėk savo artimą“, pėstininke. Ir keliauk, nešk gėrį, kurį kažkas nori atimti iš mūsų. Bet ne žydai. Priešas yra žymiai arčiau.

 24. pestininkas says:

  Taigi kaip sakoma gyvent reikia draugiškai,ypač viėnos tautos atstovams,gal daug kur ir pavyzdžiu teigiamu iš tu pačiu žydu pritaikit teigiamai savo gyvenime reikia,tai tik tiėk!Bet aš iš tu žmoniu tarpo esu kuriė nesiginčija su oponentais jai kokios temos neišmano iki galo,ir patiliu,vat kai visapusiškai išgvildenu tada jau stoviu iki galo,nes kaip kasdiėniai ivykiai rodo kad ant nežiniuku vandenį vežioja gudragalviai!(čia alegorija),ir atminkit kad niėkur beveik pasaulyje jums jokia valdžia tiėsos apiė aplinkinius įvykius nepasakis,arba tiėsa bus tik dalinė!Tai čia ir turi buti mastančio žmogaus atspirtiės taškas,visada reikia dėl visu aplink vykstančiu procesu uždavinėt viėna klausima,KODĖl?,Ir sužinosite ir kas ir kaip ir kodėl!Taigi mylėkite ka jus norite,deje aš kalbu iš faktu kuriė ira tokiė kokiė ira,ir jiė nepasidarys teisingi jaigu aš pradėsiu interpretuot taip kaip man patinka,nes savanaudžiu interpretatoriu ant kiėkviėno kampo!,Nedgi valdišku!

 25. Ec says:

  Už paskutinį komentarą, pėstininke, spaudžiu ranką :)

 26. Svetimas says:

  Pagarba pestininkui….

 27. Nauris says:

  Pastebėjimai ir ne daugiau.

  Baimė, tai savisaugos instinktas. Ją turi visi, net ir tie patys degeneratai. Bet skirtingi žmonės baiminasi dėl skirtingų dalykų. Tiksliau, didžiausia baimė dėl skirtingų dalykų. …

  Suplakti į vieną tiesą ir gėrį, ar blogį imelą. Kaip čia pasakius? Įmanomos įvairios variacijos net ir to paties veiksmo per gėrio ir blogio prizmę, kas vienam yra gėris kitam gali būti pražūtinga. O sakant tiesą ne visuomet gali būti siekiama gerų tikslų, kaip ir meluojant ne visuomet siekiama blogų. Gėrio ir blogio samprata negali būti suabsoliutinta, o tou labiau sutapatinta su tiesa.

  Europos islamizacija be galingo jos protegavimo išnyktu kaip dūmas. Atkreipčiau dėmesį, kad ne islamo protegavimas o Europos islamizacijos protegavimas, bei dar ir ne tiek pačių islamistų rankomis.
  Kas lioečia komentaruose išsirutuliojusią temą apie Holokaustą – Antisemitizmą – Sionizmą. Tai to meto genocidas vyko ne tautiniu pagrindu, o remiantis pažiūrų neatitikimu tuometiniams režimams. O Holokaustas traktuojamas išskirtinai kaip žydų tautos genocidas. Todėl Holokausto neigimas neneigia paties genocido. Be to egzituoja argumentai dėl Holokausto apimties neatitikimo. Bet kadangi toks argumentavimas yra išstumiamas už įtatymo, ir ne tik, ribų, tad ir nereikėtų stebėtis atitinkama žmonių reakcija – Antisemitizmą. Be to, Antisemitizmas neįmanomas be Sionizmo, kaip ir Antifašizmas be Fašizmo, ir t.t..

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top