Kaip galima pavadinti valstybę, kai prie jos atkūrimo ištakų stovėjusio, sunkiai sužaloto signataro turtas parduodamas iš varžytynių?

                         2017, birželio 29, 18:21 | Sarmatas.LT
-

2017-06-29 Zigmo Vaišvilos spaudos konferencijos Seime pranešimas

Zigmas VaišvilaSUVERSK KALTĘ AUKAI

Iš š.m. vasario 17 d. Lietuvos apeliacinio teismo nutarties paaiškėjo, kad UAB „FF Lizingas“ bankrotas pripažintas tyčiniu – prieš buvusį įmonės direktorių, savininką ir Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarą Zigmą Vaišvilą pradedama baudžiamoji byla. Ginče dėl bankroto pripažinimo tyčiniu ar kitų asmenų nusikalstamai suorganizuotu, teisėja V. Čekanauskaitė už uždarų durų pasirėmė bankroto administratoriaus UAB „Admivita“ melagingais paaiškinimais. Esą Z. Vaišvila sunaikino buhalterinės apskaitos programą ir bankroto administratoriui neperdavė pirminių buhalterinės apskaitos dokumentų, valdybos posėdžių ir akcininkų susirinkimų protokolų, trumpalaikio turto, kurio balansinė vertė 2,4 mln. EUR.

Teismas „nepastebėjo“ byloje dokumentų, įrodančių priešingą tiesą. Pasirodo, bankroto administratoriaus siūlumu dar 2015 m. rugpjūčio 18 d. UAB „FF Lizingas“ kreditorių komitetas vienbalsiai nutarė nurašyti ir buhalterinės apskaitos programą! Šiaip už apskaitos sunaikinimą Baudžiamasis kodeksas numato baudžiamąją atsakomybę. Bet šioje byloje tai padariusiems bankroto administratoriui ir kreditorių komiteto nariams Baudžiamasis kodeksas negalioja – kaltę reikia suversti sunkiai sužalotam signatarui.

Byloje yra ir UAB „Admivita“ perimtų UAB „FF Lizingas“ dokumentų sąrašai, kuriuose išvardinti visi apskaitos tvarkymui būtini pirminiai dokumentai – ataskaitos, deklaracijos, PVM sąskaitos faktūros, kasos ir banko dokumentai ir kt. Teismas jų „nepastebėjo“ ir tuo apkaltino Z. Vaišvilą. Teismas „nepastebėjo“ ir to, kad dar 2013 m. gruodį Z. Vaišvila pasirašytinai bankroto administratoriui perdavė visus valdybos ir akcininkų susirinkimų protokolus – tris bylas, kuriose net lapai suskaičiuoti – 306, 323 ir 350 lapų.

KAIP PAVOGTI GAMYKLĄ

Teismas „neatkreipė“ dėmesio ir į tai, kad Z. Vaišvilos tariamai neperduoto trumpalaikio turto sąraše yra ir nekilnojamasis turtas, kurį pats bankroto administratorius jau pardavęs! Signataras apkaltintas net gamyklos įrengimų ir gamybos atsargų neperdavimu, nors šis turtas buvo pavogtas dar 2014 m., o jo vagystę pagal Z. Vaišvilos pareiškimą tiria prokuratūra!

UAB „Admivita“ taip įsijautė į visagalio teisėjo vaidmenį, kad jos prašymu prieš sužalotą Z. Vaišvilą Vilniuje pernai pradėta baudžiamoji byla dėl to, kad jis bankroto administratoriui neperdavė šio turto, kurį nežinia kas pavogė! Baudžiamosios bylos negana – š.m. birželyje UAB „Admivita“ Vilniaus apygardos teismui pateikė dar ir ieškinį priteisti iš Z. Vaišvilos šiuos 2,4 mln. EUR dėl to, kad jis bankroto administratoriui neperdavė šio turto, kurio vagystę Z. Vaišvilos prašymu tiria prokuratūra.

Trečią baudžiamąją bylą gydomam Z. Vaišvilai bandoma iškelti dėl to, kad 2015 m. prašyme teismui dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo jis įrašė, kad teismas šališkas. Tuo jis tariamai įžeidė teismą.

BE GALIMYBĖS APSIGINTI

Teismai ne tik nevertino nė vieno (!) Z. Vaišvilos argumento, bet ir tęsė bylinėjimosi procesus tuo metu, kai neurochirurgai kovojo už signataro gyvybę.

2016 m. birželio 29 naktį Z. Vaišvila patyrė sudėtingą politraumą, po kurios neteko sąmonės ir stebuklingai liko gyvas. Patyrė smegenų sutrenkimą, skilo kaukolė, lūžo viršutinis žandikaulis ir sinusai, stuburo antrasis slankstelis, abi rankos ir riešai, plyšo kelio meniskai ir raiščiai. Metų eigoje paaiškėjo ir kitos patirtos traumos, kurių nesimatė iškart. Atliktos keturios operacijos – slankstelio surišimas varžtu, riešų, kelio meniskų ir raiščių rekonstrukcijos. Šiuo metu Z. Vaišvila tebegydomas.

Melagingų bankroto administratoriaus argumentų Z. Vaišvila tuo metu dar nežinojo ir negalėjo į juos tinkamai atsikirsti, sunkiai sužalotas negalėjo susipažinti su bylos medžiaga. O dėl oponentų pastangų dirbtinai sukurtos sunkios finansinės būklės tapo neįmanoma samdyti advokatus gynybai. Atsidūręs nepavydėtinoje būklėje dokumentus teismui jis diktavo savo dukrai Vaivai, kuri juos rašė ir nešė į teismus. Dailės akademijos auklėtinė dėl pagalbos tėvui teismuose iki šiol priversta būti bedarbe.

Net ir visko mačiusiems teisininkams sunku įsivaizduoti, kad bankroto administratorius gali taip akiplėšiškai meluoti teismui. Paaiškinti tai galima nebent tuo, kad UAB „Admivita“ ir pareiškėjai dėl tyčinio bankroto (buvusio vidaus reikalų ministro pavaduotojo Juozo Matonio vadovaujamos UAB „Baltic arms“ ir UAB „Skomė“) manė, kad po 2016 m. birželio 29 dienos Z. Vaišvila nebeatsigaus. J. Matonis ir yra tas asmuo, kuris siekia trečios baudžiamosios bylos signatarui dėl teismo įžeidimo, nors pats teismas neįsižeidė.

KASACIJA NEGALIMA

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas formaliais argumentais atsisako priimti Z. Vaišvilos kasacinius skundus – esą juose nesuformuluota teisės aiškinimo ir taikymo problema, kuri turėtų esminės reikšmės teisės aiškinimo ir taikymo vienodinimui, teismo precendento suformavimui, nepagrįstas nukrypimas nuo suformuotos teisės taikymo ir aiškinimo praktikos. Gegužės 29 d. atsisakyta priimti ir Z. Vaišvilos kasacinį skundą dėl UAB „FF Lizingas“ bankroto pripažinimo tyčiniu.

SIGNATARAS PRIVERSTAS KREIPTIS Į p. R. NORKŲ

Z. Vaišvila po ketvirtos operacijos 2017 m. pradžioje buvo kreipęsis į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininką Rimvydą Norkų. Prašė išaiškinimo, kaip elgtis, kai aibėje prieš jį inicijuotų bylų teismai neatideda civilinių bylų nagrinėjimo iki kol pagerės sudėtinga Z. Vaišvilos sveikatos būklė. Prašoma ir administracinio UAB „FF Lizingas“ bankroto bylos iškėlimo bei nagrinėjimo patikrinimo.

Lietuvos apeliacinis teismas suskaičiavo bylas, kurių dalyvis yra Z. Vaišvila: 2014 m. – 27, 2015 m. – 59, 2016 m. – 65, 2017 m. – 34. Dėl teismo pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių jo sąskaitos areštuotos. Tad didžiojoj daly bylų tenka gintis pačiam, fiziškai nedalyvaujant teismo posėdžiuose.

Pirmininko R. Norkaus atsakymuose paaiškinta, kad šiuo klausimu yra Europos Žmogaus Teisių Teismo išaiškinimai, privalomi ir Lietuvai, nurodė, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nepajėgus atlikti tokius teismo praktikos išaiškinimus, o ir Z. Vaišvilos bylų nėra šiame teisme.

KIEK KAINUOJA TEISMO APLAIDUMAS AR KLAIDOS?

Teismai nepastebėti, kad Z. Vaišvila ne siekė bankroto bylos, o metų metais priešinosi tam. Mat dar iki iškeliant UAB „FF Lizingas“ bankroto bylą, šiai įmonei ilgą laiką taikytos laikinosios apsaugos priemonės – turto areštas didelei sumai. Vėlgi remiantis melagingais oponentų – LR finansų ministerijos – paaiškinimais, kad UAB „FF Lizingas“ pirko tariamai finansų ministerijai įkeistą turtą. Tai ir paralyžiavo šios įmonės veiklą lygiai iki to momento, kol buvo iškelta bakroto byla. 2013 m. lapkričio 6 d. Lietuvos apeliacinis teismas panaikino Vilniaus apygardos teismo sprendimą dėl 7 mln. Lt priteisimo finansų ministerijos naudai – taigi, įmonė tapo laisva parduoti savo turtą ir atsiskaityti su kreditoriais. Tačiau 2013 m. lapkričio 13 d. kitas Lietuvos apeliacinio teismo teisėjas šios aplinkybės nevertino, ir UAB „FF Lizingas“ bankroto procedūros buvo pradėtos.

Tačiau tam, kad apkaltinti žmogų tyčinio bankroto organizavimu, kuomet jis metų metais tam priešinosi teismuose, vis tik reikia būti labai įžūliems. Tam pasiekti pasinaudota pačiu žemiausiu argumentu – atviru melu, manant, kad sunkiai sužalotas Zigmas Vaišvila jei neiškeliaus į kitą pasaulį, tai bent jau liks neveiksnus ir nesugebės gintis teismuose.

Ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas šiuo atveju „nemato“ pagrindo priimti Z. Vaišvilos kasacinį skundą! Tikėsimės, p. R. Norkus supranta, kad melagingais bankroto administratoriaus paaiškinimais, t.y. nusikalstamomis veikomis, nusikaltėliu daromas Z. Vaišvila. Nes tyčinis bankrotas – taip pat baudžiamoji byla.

TRYS SKLYPAI PALANGOJE UŽ 4 TŪKST. EURŲ

Sutapimas ar ne, bet po pasklidusios žinios apie signataro sužalojimus, signatarui gulint ligoninėje UAB „FF Lizingas“ turtas išparduotas už tokias kainas, kurias nepadoru net garsiai ištarti. Ar nenorėtumėte, pavyzdžiui įsigyti tris po 10 arų gyvenamosios paskirties sklypus Palangoje už bendrą 4000 eurų kainą? 2012 m. Nekilnojamojo turto registro nustatyta šių trijų sklypų bendra rinkos vertė – 152`764,71 eurų. Ir mes labai norėtume, bet mums UAB „Admivita“ to nepasiūlė… Z. Vaišvilos skaičiavimais, tokiais „pardavimais“ įmonei padaryta apie 3,5 mln. eurų žala. Nežinia kur yra dar apie 0,5 mln. eurų.

Todėl Z. Vaišvila Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininko R. Norkaus paprašė organizuoti administracinį UAB „FF Lizingas“ bankroto bylos iškėlimo ir nagrinėjimo patikrinimą, o bylą nagrinėjantį Kauno apygardos teismą – nedelsiant nušalinti bankroto administratorių ir kreditorių komitetą, apie atvirai įvykdytus nusikaltimus pranešti prokuratūrai.

Tačiau Kauno apygardos teismas atsisakė priimti nagrinėjimui prašymą dalyje dėl kreditorių komiteto, atsisakė taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Turtas švaistomas ar pasisavinamas atvirai, o teismas to „nemato“. Ekonominė policija šį turto iššvaistymą tirti atsisakė.

—————-

Dabar, kai su Z. Vaišvila jau susidorota finansiškai ir fiziškai, belieka laukti moralinio sudorojimo viešojoje erdvėje, su pasimėgavimu išviešinant signataro „nusikaltimus“.

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba pinigais

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena, mintimis ar video siužetu!

Sarmatai

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Atsiliepimų 16

 1. Ec says:

  Manau čia tas atvejis, – kas moka, pagal to dūdelę ir teismas šoka. Manau dar nebuvo nė vieno atvejo, kad būtų priimtas bent vienas sprendimas naudingas nesumokėjusiajam ir nenaudingas sumokėjusiam, todėl nenaudingi faktai ir įrodymai net esantys byloje nepastebimi, o priimami žinion tokie įrodymai, kurių normali teisėsauga net įrodymu nepavadintų. Pasikartosiu, Zigmas kovoja pagal priešininko taisykles, kurias tas priešininkas gali keisti bet kada. Reikia kitaip, manau

 2. Bus says:

  „Pasikartosiu, Zigmas kovoja pagal priešininko taisykles, kurias tas priešininkas gali keisti bet kada. Reikia kitaip, manau“ . Na taip, mūsų Teisingumas tiesiog skatina atsirasti linčiavimams tiesiog gatvėje. Visa šita „Teisingumo“ istorija neapsakomai šlykšti. Atimamas bet koks teisinis būdas civilizuotai gintis.

 3. Dalia says:

  “Valstybė be teisingumo- plėšikų gauja“. Va, taip ja ir galima pavadinti. Mūsų žmonės, kaip niekad ištroškę teisingumo.

 4. Ec says:

  Niekada nepalaikiau ir nepalaikau linčo, Bus, tarp eilučių buvo ne tai :). Galima teisėtai ir efektyviai

 5. 36806050201 says:

  Tiesa visada laimi, tik ne visada užtenka gyvenimo. / Albertas Einšteinas

  Užjaučiu kaltinančius (pasmerktuosius) Lietuvos sąžinę – Zigmą Vaišvilą.

  dangaus visiems užteks

 6. Nuomone says:

  Visu pirma valdziai taip elgtis su vienu is valstybes atkureju turetu but geda. Ir neabejoju jog visa tai padaryta del kitokios nuomones turejimo. Tiesiogiai uz kitokia nuomone nuteisti negali tai suranda kitokiu budu…isknisa seniai uzmirstus buvusius ar nebuvusius dalykus ir tt. O kas atsake pvz uz viljamso afera leo lt brangu duju laiva tilta per Brazuole ? Zinoma niekas

 7. Alvydas says:

  Nėra didesnės emigracijos pasaulyje taikos metu kaip Lietuvoje, nėra.Nėra didesnio girtuokliavimo, didesnių žūčių keliuose, didžiausias savižudybių skaičius, didžiausias širdies ir kraujagyslių ligų bagažas, ….visur pirmieji,lyderiaujame tik ,,kito galo,, statistika. Esu pats teismuose patyręs ,,valstybinį,, teisingumą. Buka valdžiažmogių kasta trina tarp girnų visą tautą. Jei atvirai busime išnaikinti kaip amerikos indėnai ar australijos aborigenai, europos guančiai.

 8. edvardas says:

  Skolas reikia grązinti.Nėra čia ko prisidenginėti didžiuoju opozicionieriumi.Prisidirbai-atsakyk.Čia kažkas tai vapaliojo apie Vaišvila ,kaip apie Lietuvos sąžinę.Juokinga,jei nebūtų liūdna.Jis didžiausias Lietuvos juokdarys ir tuščiašnekis.Taip buvo sąjudžio laikais( stengdavosi savo nesąmonėmis išmušti iš iš vėžių visą seimą),taip liko ir dabar.Dabar tai dar juokingiau-kažką rašo,kažką kalba,tik nėra ,kas jį klauso ir skaito.Baronkos skylė,tokie politikai.

 9. vo tep says:

  Kas nežinojot, pasakysiu, tokios teisėsaugos kaip jūs suprantat nėra iš vis. Yra tik sistemą aptarnaujantis-sergėjantis darinys. Jeigu eisi prieš sistemą nepadės nei milijoniniai kyšiai, o jei bylinėsies su „mirtingu“ viską nulems pinigų kiekis.

 10. EJ says:

  Na, tokie kaip edvardas, be jokios abejones, nemato Lietuvos teisesaugoje jokiu problemu. Edvardas aiskiai yra is tu paciu lietuvisku „patriotu“, kelnes trinanciu seime.

 11. Nuomone says:

  Jei zmones tai suprastu truputi kitaip balsuotu. Nesakau kad nezupranta visi bet dauguma dar kazko tikisi is buvusiu kuriuos dar perrinkineja

 12. kabalistas says:

  „Kaip galima pavadinti valstybę, kai prie jos atkūrimo ištakų stovėjusio, sunkiai sužaloto signataro turtas parduodamas iš varžytynių?“

  – Tokią valstybę galima pavadinti teisine. Taip, taip, teisinė valstybė kitokia ir būti negali. Net nesvajokite, kad tai dėl teisingumo stumiami abstraktūs įstatymai.

 13. Setas says:

  Visiskai palaikau edvarda. Turi prisigrobes nekilnojamojo turto vilniaus centrer, palangoj ir t.t. Kazka matyt bande chimicint su mokesciais o dabar cia visiems apsikakojusi katina vaidina. Visi jo straipsniai apie tai kaip ji neva skriaudzia. „Revoliucionierius“ gyvenantis is arendos.

 14. Zigmas Vaišvila says:

  Viską žinančiam Edvardui.
  Įmonė UAB „Parex lizingas“ (dabartinis pavaidinimas – UAB „FF Lizingas“) įkurta 1997 m. Zigmas Vaišvila į įstatinį kapitalą įdėjo 3500 Lt. Po 10 metų veiklos Zigmas Vaišvila taikos sutartimi, patvirtinta teismo, įgijo kontrolinį akcijų paketą iš „Parex“ grupės kaip jam padarytos žalos kompensaciją, bendras Zigmo Vaišvilos akcijų paketas pasiekė 85%. Štai ir visa „signatariška turto prisigrobimo“ istorija.

 15. Albas says:

  Gerbiamas Signatare, nesižeminkit teisindamasis visokiems edvardams ir setams, tai beprasmiška. Mąstantys ir taip supranta kas ir kodėl, o sisteminiai sraigteliai yra tokie pat kaip buvo TSRS laikais – bolševizmas labai gajus ir maskuojasi vis kitais pavadinimais.

 16. Petras says:

  Na va, Edvardas dabar akivaizdus trolis:)

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

top