Mindaugo Lietuva: kas iš tikro Mindaugas-vienytojas ar skaldytojas?

2011, 6 liepos, 10:03 | kategorija Istorija | atsiliepimų (17) | peržiūrų 5 510 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

paveikslėlisMindaugas -viena iš trumparegiškiausių ir daugiausia žalos padariusių asmenybių Lietuvos istorinėje padangėje. Kita panaši „figūra“, gal net lygiavertė jam – A. Smetona. Viena iš baisiausių politinių klaidų buvo krikščionybės priėmimas ir Romos katalikų bažnyčios vienuolynams teisinio pagrindo suteikimas okupuoti ne tik Kuršą, bet ir Žemaitiją, Prūsiją. Kiekvienas politologas turėtų suprasti, kokią reikšme turėjo Mindaugo parašu patvirtinti žemių dovanojimo-perdavimo aktai Šventosios Romos sostui ir karinės jėgos panaudojimas šalinant konkurentus, o ne interventus Prūsijoje, Kurše, Žemaitijoje…

Tokio trumparegiškumo, asmeninės naudos vaikymosi pasekmė – visiškai sunaikinti kuršiai ir prūsai, slaviškajai asimiliacijai pasmerkti jotvingiai. O tarp Lietuvos didikų stiprėjant stačiatikystei (būtent Mindaugo giminėje) susikūrė Baltoji Gudija, vėliau pervardinta į Baltarusiją. Tiesa, paskutiniais savo gyvenimo metais Mindaugas dar bandė taisyti padarytas klaidas, bet buvo per vėlu, nepadėjo ir popiežiaus karūnos išmetimas „sąvartynan“. Juk turbūt visi žinojote, kad Mindaugas (Mendogus – A. V. Kojalavičius jį taip vadina) apie 1260 metus atsisakė tos nelemtos katalikiškos karūnos, tačiau klaidų ištaisyti nebepajėgė, kad ir kaip stengėsi. Taip Mindaugas ne suvienijo sarmatus(baltus), bet juos suskaldė.   Istorija jau karpė laiką ir klostė įvykius nenaudinga baltams-sarmatams linkme.

Taigi Mindaugo politinis „genijus“ Lietuvą įkišo politinėn – karinėn „skylėn“. Po Mindaugo „valdymo“ Lietuvą teko gaivinti beveik 200 metų. Vytenis pradėjo, Gediminas baigė taisyti didžiausią dalį Mindaugo klaidų, o Vytautas su Jogaila Žalgirio mūšyje užbaigė. Nors, kita vertus, politinės krikščionybės – katalikybės priėmimas buvo galutinis Sarmatijos sunaikinimas, pralaimėjimas.

Tad jei ne Mindaugas, Vidurio Europoje turėtume unikalią baltišką, tiksliau, sarmatišką valstybę, susidedančią ne tik iš nadruvių, prūsų, kuršių ir jotvingių, bet ir išlaikiusią vieną iš seniausių pasaulėžiūrų pasaulyje.

Pasaulio istorija, ko gero, laukia savo „perrašymo“: visa civilizacija – ne iš Egipto…
Visa vadinamoji indoeuropiečių kultūra gimė Sarmatijos žemėse tarp Uksinės (Juodosios) jūros ir Sarmatų (Baltijos jūra) vandenyno.Būtent šiose žemėse apie 6000-5600 pr. Kr. užgimusi M. Gimbutienės vadinama amforų kultūra ir yra tapati istorinė Sarmatija. Žymiai vėliau (maždaug po 3000 metų) dėl jos pasaulėžiūros ir mokslinių-technologinių pasiekimų išaugo Egipto, šumerų, graikų ir net Romos civilizacijos.

***

Po Mindaugo ‘valdymo’ Lietuva teko gaivinti beveik 200 metų… Vytenis pradėjo, Gediminas baigė taisyti didžiausią dalį Mindaugo klaidų, o Vytautas su Jogaila Žalgirio mūšyje baigė Mindaugo pradėtas klaidas… sunaikindami Lietuvišką valstybę ir įjungdami ją į Šv. Romos Imperiją. Viena iš didžiausių Mindaugo politinių klaidų buvo krikščionybės priėmimas ir Romos katalikų bažnyčios vienuolynams suteikimas teisinių pagrindų okupuoti ne tik Kuršą, bet ir Žemaitiją. Šios trumparegiškos, grynai asmeninės Mindaugo politikos pasekoje buvo sunaikinti ir Prūsai ir Kuršiai, o Jotvingija buvo pasmerkta slaviškajai asimiliacijai. Po Mindaugo Lietuvos didikų tarpe stiprėjo pravoslavybei (būtent Mindaugo giminėje) ir to dėka Lietuvos žemėse susikūrė Balto Gudija. Neaptarinėsime kas būtų buvęs, jei Daumantas su savo kariais būtų likęs Lietuvoje, o ne pabėgęs į Pleskoviją-Pskovą.

Tad jei ne Mindaugas su grynai savo asmeniniais, ne valstybiniais, siekiais vidurio Europoje iki šiol turėtume unikalią Baltišką valstybę susidedančią ne tik iš Prūsų, Žemaičių, Kuršių ir Jotvingių … .

Beje, mažai kas iš skaitytojų žino, jog paskutiniais savo gyvenimo metais Mindaugas bandė taisyti padarytas klaidas viešai atsisakydamas tuo metu sektantiškos krikščionybės bei popiežiaus atsiųstos karūnos ir grįždamas prie protėvių Sarmatiško tikėjimo. Deja, buvo jau per vėlu istorija jau karpė laiką ir rėdė įvykius nenaudinga baltams linkme.

Teigiamiausi ir pragmatiškiausi to laikmečio žmonės buvo Prūsas Herkus Mantminas(Mantas), Aukštaitis Daumantas ir Žemaičių kunigaikštis Treniota … gal dar ir moterys, dėl aistros kurioms ši košė su krikščioniška sekta ir prasidėjo.
Mendogus (Mindaugas) – A. V. Kojalavičius jį taip vadina, tinkamas vardas, vyrui/šuniui, matyt tokį vardą turėjo dėl potraukio moterims (čia juokais)… .

Kiekvienas politologas turėtu suprasti kokią reikšmę turėjo Mindaugo parašu patvirtinti žemių dovanojimo/perdavimo aktai Vokiečiams – Šv. Romos Imperijai.
Ir žinoma suprasti, kokią reikšmę įgyja karinės jėgos panaudojimas šalinant konkurentus, o ne interventus Prūsijoje, Kurše, Žemaitijoje.
Žodžiu Mindaugo politinis „genijus“ Lietuvą įkišo šimtmečių politiniams/karinėn ‘skylėn’ … kuri deja tęsiasi iki pat šiol.

Kaip jau minėjau Mindaugas šveitė tą ‘vokišką’ karūną kuo toliau nuo savęs, tačiau klaidų ištaisyti nebepajėgė, kad ir kiek stengėsi.

Lietuva buvo vieninga ir iki Mindaugo, paskaitykite apie lietuvių įtaką anų metų Rusioje (kad ir vadinamoji Volynės sutartis, pažiūrėkite žemėlapyje kur ji randasi;), Mindaugas ne suvienijo baltus, bet juos suskaldė, vienijo Vytenis, Gediminas, o Vytautas pabaigė. Mindaugo klaidos yra politinio idiotizmo viršūnė.

Taip, Mantas buvo pragmatiškas, negalėjo žmogus gi pagalvoti, kad Prūsams padedantys žemaičiai, turės užsiimti ne pagalbos tiekimu jiems, o paskui bobų sijonus lakstančiu krikščionių karaliumi Mindaugu( Mendolfu)… .

Lietuva buvo ir iki Mindaugo ir ne šiaip Lietuva, o galinga Lietuva. Netikite? Dar kartą skaitykite Volynės sutartį ir pasiėmę žemėlapį susiraskite ją. Dėl jo ambicingų sutarčių su vokiečiais, tai net ir Žalgirio mūšis turėjo įvykti, kuris ir padėjo tašką Mindaugo pradėtoje keverzonėje. Jei ne Mindaugas tai Gudija ir Prūsija būtų išlikusios baltiškomis ir vieningos Lietuvos dalimi iki šiol … ir Herkaus Mantamino(Manto) darbas būtų buvęs minimas ne raudoje, o pergalės giesmėje … .

Tiek man, tiek visiems padoriems istorikams Mindaugas yra viena iš niekingiausių/juodžiausių asmenybių mūsų, Sarmatiškoje-Lietuviškoje, istorijoje.

***

Daug kas kalbą apie Mindaugo karūnavimą netradicinio tikėjimo bogžyčioje (Liepos 6d.) … tačiau ar visi žino, jog pats Mindaugas tą karūną išmetė laukan? Ir šis karūnavimas jokios teisinės galios neturi?
Išties turėtume švęsti Mindaugo vainikavimą Šventykloje kuris įvyko apie 1260 m. (po Durbės mūšio).
Spėjama Lopaičių šventykloje.
Ar kas susimąstė kodėl šis karūnavimo melas toliau skleidžiamas ir palaikomas Lietuvoje?

Taigi, Mindaugo atsimetimas nuo krikščionybės, santykių nutraukimas su Šv. Romos imperija (katalikų bažnyčia) bei grįžimas prie Sarmatiškos paSaulėžiūros(~1261) aprašomas Livonijos kronikoje:

Ir Treniota, ir žemaičiai
Apsisprendė nebegaišti.
Jie, pas Mindaugą nuėję,
Tik su vienu juo kalbėjo:
„Nuo žemaičių atšalai,
Tai netinka jiems labai.
Jei žemaičių paklausytum,
Tai sau garbę padarytum.
Tu apgintum visa tai,
Kas priklauso tau tikrai.
Tu nuo Kristaus pasitrauk,
Ir tiesos iš jo nelauk.
Brolių mokslas neteisingas,
Apgaulingas ir klastingas.
Atmink savo tėvo galią:
Visi vykdė jojo valią,
Jungą sau, vaikams uždėsi,
Laisvės veikiai neregėsi.
Jei Žemaičiuos jie įsigalės,
Neturėsi ir tu pats garbės.
Nedaryk tokios kvailybės –
Žūtų Lietuvos valstybė.
Ką tau vokiečiai sakys,
Vykdysi kaip valdinys.
Nebūk aklas, būk protingas,
Juk vadina išmintingu,
Argi viską užmiršai
Ir kaip elgtis nežinai?“
[…] Kai karalius tai išgirdo,
Ant žemaičių neįširdo.
Vėl supykęs ant krikščionių,
Prisidėjo prie pagonių.
Mortai širdį suskaudėjo,
Mat, kaip draugą ji turėjo
Dvasininką pasirinkus –
Brolį Zyvertą Tiuringą.
Pas jį eina tuoj sakyti:
„Man karalių teks prašyti,
Leistų kad sveikam išvykti,
Kad tavęs neliestų pyktis.
Dabar nieko negailėsiu,
Kiek pajėgiu, tiek padėsiu.
Kaip sunku tai iškentėti,
Reikia man didžiai liūdėti“.
Pas karalių nuskubėjo,
Tokiais žodžiais prakalbėjo:
„Nepradėk to vyro skriausti
Ir į Rygą grįžt jam drausti.
Tik po to sulaužyk taiką,
Neužmiršk garbingo saiko“.
Mindaugas atsakė oriai:
„Tegul bus, kaip tu jau nori“.
Zyvertas į Rygą grįžo.
Nieks jam kenkti nesiryžo.
Mindaugo rūstybė neatlėgo.
Vokiečiai iš Lietuvos pabėgo.
Jei nespėjo kas to padaryti,
Tie buvo nužudyti.

Antai popiežius Jonas XXII iš Avignono 1324 m. jau tvirtino, kad Mindaugas „nuo tikėjimo atsimetė ir grįžo į pirmutinę klaidą“.
[1322 M.] GEDIMINO LAlŠKAS POPIEŽIUI JONUI XXII:
Didžiai prakilniam tėvui viešpačiui Jonui, Romos sosto aukščiausiajam kunigui, Gediminas, lietuvių ir daugelio rusų ir t. t. karalius.
Tai ir yra priežastis, kad jūsų kilnybei šiuo laišku pareiškiame, jog mūsų pirmtakas karalius Mindaugas su visa savo karalyste buvo atsivertęs į Kristaus tikėjimą, bet dėl brolių iš teutonų namo magistro [daromų] žiaurių nuoskaudų ir nesuskaičiuojamų išdavysčių jie visi nuo to tikėjimo atkrito.“

Laiške patvirtinama, jog tikrieji karaliai – Vytenis, Gediminas, Algirdas, Kęstutis,  o Mindaugas mažiausiai nusipelnė juo vadintis, nes kurį laiką buvo besarmatis- atsivertęs į Kristaus tikėjimą, kitaip – okupacinės administracijos atstovas (Vatikano) okupuotoms žemėms.
Ar kas susimąstė kodėl šis karūnavimo melas toliau skleidžiamas ir palaikomas Lietuvoje?

p.p.:
Beje, kodėl gi tos dienos nepavadinti „Grįžimo prie Protėvių Šaknų diena“?

Aivaras Lileika

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurner



Naujienos iš interneto

Atsiliepimų 17

 1. Audrius says:

  Keistas panašumas stoja akin anuometinio Mindžio ir šiuolaikinio amžiną atilsį A.M.B

 2. Pindakas says:

  Lietuva tiek ir gyva, kiek yra ikvepta savo istorijos.
  Sutrypkim, apjuodinkim ja tai ir prasmes islikti nebebus.
  Suk ji perkunas, ir del ko cia stengtis? Niekada toj lietuvoj nieko gerio nebuvo ir nebus!
  Sekmingai galima apjuodinti ir Baranauska ir Donelaiti, Jogaila…
  Tas pats issisokelis Vytautas dydysis ivede baudziava Lietuvoje. Iki jo nebuvo.
  Daugybe Lietuvos istorija juodinanciu (atskleidzianciu) straipsniu http://www.lietuviais.lt
  Taip, taip: paskaitykit, nusivilkit ir parduokit Lietuva.

  O gal geriau nekelkim purvo is dugno ir bandykim kapstytis i kranta????

 3. Kindziulis says:

  Nežinai praeitis, tai neturi ateities. Reikia ant tiesos pamatų statyti valstybę statyti, kad ir kokia butu karti tiesa.

 4. Antanas says:

  As asmeniskai nezinau tikrosios istorijos,bet galiu pasakyti tik tiek,ko nepadare Sventoji Romos Imperija uzkariavimais,ta padare musu valdzia.Tai stojimas i ES.per ja mes netekome ne tik nepriklausomybes,bet ir savarankiskumo.Geras pavyzdys Islandija.Jie nenori stoti,nes taps marionetemis,kaip ,kad mes jau esame.Pagalvokite apie tai.Aciu.

 5. Azuolas says:

  Islandija iki db gerai laikesi, bt jau ir jie ruosiasi stoti i Vatikano mafijos gretas (kur mes jau esame).

  Issivaduosime is ju kai:

  1.Bus stiprus, harizmatiskas lyderis einantis uz Lietuva, bt ne uz klana ir savo nepamatuojama gerove.
  2. Kai nusilps gavnosojuzas, zlugs euras ir pan (prie ko sparciai ir artejama).
  3. Kai staiga paplis torsioniniu lauku energijos generatoriai. Ivairaus galingumo nuo buitinio iki aptarnaujancio visa didmiesti. Energija is eterio/vakumo. Teslos prototipai veike dar pries 100 metu bet US monopolistai/burzujai tada sekmingai nukenksmino. Kitaip sakant kiekvienas ukio subjektas gales tureti nemokama energija ir nebebuti priklausomas nuo Vatikano klano, banksteriu, iliuminatu, dolerio spausdintoju ir kito meslo !!!

  Taigi, manau kai tie trys punktai susikirs viename laiko tarpe tai ne tik Lietuvele, bet ir likes pasaulis atsigaus nuo biblijinio projekto, banksteriu, Vatikano mafijos, globalistu, iliuminatu, visokiu anunakiu ir panasaus meslo. Kazkaip tas laikas kaip ir arteja, tik reikes skausmingai pereiti savotiska adatos skylute, o po to bus vis geryn.

  Laikykimes. Sekmes :-)

 6. Kindziulis says:

  Pritariu Ąžuolui. Reikia kuo daugiau ir kuo teisingesnės informacijos.

 7. d3 says:

  tavo zodziai – perkunui y ausy ;)

 8. a.grumbinas says:

  Kindziuli,tos informacyjos yr, tik problema ta kad nieks anuos nenori.čia reik kažkaip žmones pakreipti ta linkme kad bent jau paskaitinėtu ta kas yr rašiniejama.o kas liet Ažoula perma punkta,čia labai sunkiai su ta harizmatine asmenybe.yra daug žmoniu kurie nuor but harizmatiškesni už harizmatiška.va čia ir pasirodo kad daugelis yra nesažiningi jais tikintiems žmonems.kiek yra visokiu judejimu,forumu,kuriuose dalivauja žmonės kažka suprantantis,matantys kitaip,mastantis kitaip.ir kiekvienas toks judėjimas turi savo lyderi skelbianti,ir plėšanti maike nuo krutinės,kad jis už Lietuva.bet jei užeina ar užeitu kalba apie kažkoki konsulidavimasi ar susijungima,tai manau kad retas kuris paukotu savo „posta“ vardan tos Lietuvos,retas kuris pasitenkintu ne lyderio vaidmeniu.o ir šiaip,palandžiojus po visokius puslapius,forumus matosi kad tikrai yra žmoniu norinčiu pokyčiu.ir tikrai nemažai.bet va kai reikia kažka daryti ju lig ir nebėra.kad ir rinkimai klaipėdoje i atsilaisvinusia seimo nario vieta.ka matom?vėl pirmame rate išėjo konservatorius ir socdemas.vėl tie patys.o atrodo pasitaikė proga kažkokiam pokyčiui……

 9. Azuolas says:

  Harizmatiska vadova turejau omeny tokius kovotojus pries globalistus-iliuminatus kaip:

  Chavezas, Lukosenka, Ahmedizanas, Fidelis, Sirijos, Bolivijos, Siaures Korejos vadovai ir dalinai Putinas.

  Bet jie massmedijoj piesiame kaip „zmogedros“, o istikruju yra atvirksciai. Taigi…

 10. Gediminas says:

  Audriau, keista yra tai … kad prieš skaitant komentarus pagalvojau lygiai tą patį …

 11. >azuoliuk says:

  pamiršai į savo idealų sąrašą įtraukti leniną, staliną, pol potą, mao

 12. Juozas says:

  Betgi tik paziurekite koks totalinis ir izulus musu kvailinimas vedamas – juk sitam skaldytojui jo giminaiciai dar ir paminkla pastate…

 13. Juozas says:

  Idomu bus dar ir pridurti, jog toks gerai zinomas valionis nusibruko pas latvius agituodamas juos statyti paminkla Mindaugui. Kaip manote, kodel ir ar tas valionis eme ir patapo dideliu Lietuvos patriotu… Informacija apie tai buvo lyg tai delfyje, rusu kalba.

 14. algimantas says:

  Isties. Istorija raso nugaletojai. Jie visada teisus. Pralaimeja tampa atpirkimo oziais ir „juodom figurom“.
  Reikia zmonems sakyti tiesa. Kad ne visada yra kaltas tas kuris yra kaltinamas. 
   Lietuva turedama galinga istorija,tradicijas,tapo vakaru prostitute. Kazkada,dar tarybiniais laikais,teko tarnauti pirmam tarybiniam lektuvnesi „Kijevas“. Teko diskutuoti su KGB karininkais. As tada buvau ne komjaunuolis ir atkreipdavau ju demesi. Kodel,klause jie,tu nekomjaunuolis? As sakiau jiems tiesa. As lietuvis! Lietuva turi didzias valstybingumo tradicijas. As neturiu teises tarnauti kitiems,nes myliu savo Tevyne. Ir gerai,-tada sake jie. Mylek savo Tevyne,nes ji dabar tarybine. Tik netarnauk amerikieciams! 
  Zinoma. Tada as buvau optimistas-idealistas! Galvojau jog mes galim buti nepriklausomi ir savarankiski.
  Ta bandziau irodyti. Taciau karininkai man tvirtino,jog Lietuva per maza jog galetu gyventi atskirai. Ji tures kazkam nuolaidziauti. Arba Rusijai,arba Amerikai…
   Siandien supratau. Jie buvo teisus. Taip ir atsitiko. O vykstant pasaulio globalizacijai,mes,aplamai,nurasomi i nereikalingus. Kaip tame posakyje. Mauras atliko savo darba ir jis nereikalingas. 
   BET GAL PAMASTYKIM APIE TAI..SUSIVIENYKIM DEL ATEITIES! DEL TO KAD ISLIKTUME. KAD KALBETUME LIETUVISKAI! GAL DAR GALIMA KA PADARYTI? JUK BANDYTI REIKIA!!!

 15. Romaldas says:

  Reikia:
  Iš naujo kurti tautinę mokyklą. (pirmais nepriklausomybės metais bandyta – nepavyko).

  Vaikus mokyti ne tik lietuviškos kalbos (be angliškų ir kitokių priedų), bet ir teisingos

  būtovės, (parašytos ne priešų ar lietuvybės niekintojų).

  Nežinau, kas taip sakė, bet mintis mums tinka. Nepažodžiui.

  Kuo giliau žvelgsi į praeitį, tuo toliau matysi ateitį.

  Rinkti į Seimą (Suėjimą ),
  tik tautiškai susipratusius. Kad ir prie tokio ydingo valstybės

  valdymo. Bus klaidų, taisysim, bet nepasiduokim.

 16. gintas says:

  Nesamones kliedi ,čia autorius.Pagal autorių norėjo Mindaugas ir krikštinosi.O, čia ir klausimas ar jis norėjo to krikšto ,ar krikštas yra prievartos pasekmė.Aišku tik tiek ,kad jei būtų nesikrikštinęs Mindaugas ,Lietuvą būtų kartu puyolę ir kalavijuočiai su kryžiuočiais ir rusai,nes jie buvo susitarę.

 17. Zemaitis says:

  Isdavikas amziu amziams

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top