Komunizmo idėjos atgimsta iš užmaršties socialiniuose tinkluose

2017, lapkričio 12, 1:06 | kategorija LPT | atsiliepimų (57) | peržiūrų 849 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

Arvydas DaunysArvydas Daunys

Pastaruoju metu kai kuriose Facebook grupėse sklinda aktyvi komunizmo propaganda ir TSRS laikų nostalgiją žadinanti informacija, kurią palankiai sutinka tais laikais negyvenę ar mažai dėl jauno amžiaus tuos laikus atsimenantys žmonės. Didelė dalis iš jų apskritai apie viską žino tik iš jiems dabar prieinamos informacijos internete, kuri, reikia pripažint, toli gražu nebūna objektyvi – dažniausia labai vienpusiška.

Pateikiamoje skaitytojams medžiagoje teigiama, jog tada visi turėjo kur gyventi, nebuvo benamių, buvo nemokamas mokslas ir gydymas, ir taip toliau, ir panašiai.

Butus, esą, gaudavo irgi nemokamai, o už statomus nuosavus namus žmonės išsimokėdavo iš gaunamo atlyginimo be bankų paskolų. Vaikai vasarą galėdavo važiuoti į pionierių ar jaunimo stovyklas pagal darbovietėse išduodamus profsąjungų kelialapius, o tėvai į sanatorijas. Ir visa tai buvo arba nemokamai arba už minimalius mokesčius.

Mokesčiai už butą buvo nedideli, kooperatinį dviejų kambarių butą buvo galima įsigyti (pasistatyti) už maždaug 5-6 tūkstančius rublių. Maždaug tiek pat kainavo ir automobilis VAZ (valdiška kaina TSRS apie 75-80 metus).

Atlyginimo pilnai užtekdavo pragyvenimui ir visų būtinų mokesčių apmokėjimui. Niekas nepergyveno dėl rytdienos ir gyveno savo malonumui.

Tai perskaičius susidaro įspūdis, jog tada gyvenome (tie kas gyveno) rojuje. Ir galėjome gyvent ir gyvent. Ir dar gyvent.

Tik tada kyla keistas klausimas – kodėl 1985 metais, esant tokioms nuostabioms TSRS gyvenimo sąlygoms, tuometinis TSKP sekretorius M. Gorbačiovas užsimanė jį dar labiau pagerinti ir paskelbė įžymiąją perestroiką, kurios metu, esant „glasnost“ režimui, staiga paaiškėjo, kad didžioji dauguma tokiame „rojuje“ gyvenančių žmonių daugiau jo nebenori. Tiesiog „atsikando“. Nesakau visi, bet dauguma.

Kas gi atsitiko, kad tai, ką šiandien socialiniuose tinkluose bandoma stumti kaip didžiausius TSRS laimėjimus, tada gyvenusių žmonių buvo ryžtingai atmesta? Ir kodėl, praėjus vos 26 metams po TSRS griūties (1991 gruodžio 8), komunizmo apologetai vėl bando stumti savo 19 amžiui pritaikytą ideologiją, pakoreguotą V. Lenino 20 amžiaus pradžioje?

Todėl, kad šiandien tam susiklostė palankios sąlygos. Visose gyvenimo srityse, išskyrus, galbūt, verslo ir valstybės tarnybos sritis. liberalus kapitalizmas, bent jau toks, koks jis yra pas mus Lietuvoje, – nepateisino į jį sudėtų vilčių, kurias 1990 puoselėjo visuomenės dauguma, pasmerkusi totalitarinį komunistų valdymą.

Pasmerkusi, tačiau taip ir nesugebėjusi nuo jų (komunistų) išsivaduoti.

Net pirmuoju nepriklausomybę atkūrusios LR prezidentu tapo komunistas. O skaitlingiausią Lietuvos partiją, buvusią valdžioje visus 27 metus irgi sudarė komunistai. Tik persivadinę.

Tad, galbūt, nereikėtų stebėtis tuo, kad bankrutavęs TSRS laikų socializmas, pasak V. Lenino – pirmoji komunizmo fazė, su savais pasekėjais perėjęs į nesugebėjusias juo atsikratyti šalių valdymo struktūras ir toliau veikia ta pačia kryptimi, mat kitaip tiesiog nemoka.

Nes, stebint Lietuvos tuštėjimo metą, atsiveria visiško neūkiškumo, nesugebėjimo valdyti valstybę faktai. Vien ko vertas kaimo tuštėjimas, sudarant ten neįmanomas gyventi sąlygas. Juk net pašto skyriai ten naikinami, nekalbant apie parduotuves, banko skyrius, gydymo paslaugas, susisiekimo paslaugas ir pan.

Vienintelė sritis valstybėje, kuriai didinamas finansavimas yra karinė sritis. Ką ginsime ir nuo ko, kai šalyje neliks gyventojų? Galų gale kas gins? Kad padidint tą finansavimą krašto apsaugai, didinama karinės grėsmės isterija, kuria pateisinamas neproporcingai didelis skiriamų ir dar numatomų skirti lėšų karinei sričiai skyrimas. Kai sakau neproporcingai didelis, – tai turiu omenyje gyventojų pajamas. Pakanka prisimint Rusijos karinius mokymus, prieš kuriuos buvo masiškai didinama įtampa, dėl esą tikėtino Rusijos karinio įsiveržimo grėsmės.

Ar reikia stebėtis, kad tokių isterijų įtakojami nuo Lietuvos nusisuka galimi investuotojai ir verslas, o patys gyventojai neapsikentę nuolatinės įtampos didinimo, pagreitintais tempais ieškosi vietos gyvenimui už Lietuvos ribų? Net 80% moksleivių, pastarųjų apklausų duomenimis, sakosi mastantys apie emigraciją.

Bet grįžkime prie pagrindinės temos minties, komunizmo propagandos ir nostalgijos TSRS laikams, – kai, pasak tos informacijos skleidėjų – žmonės buvo užtikrinti rytdiena ir nebijojo jokių grėsmių, nes visas pasaulis pats bijojo TSRS imperijos.

Šių dienų Lietuvos kontekste minėti teiginiai įgauna visai kitokią prasmę, nei jie reiškia iš tiesų. Lenino socializmas atnešė daug nelaimių pasauliui ir pačios TSRS gyventojams. Tačiau šių dalykų didelė visuomenės dalis jau nebeatsimena, o dalis niekada ir nežinojo, nes tais laikais negyveno, o papildomai domėtis neturėjo laiko.

Žmonės pasiilgo stabilumo ir nuoseklios valstybės politikos gerovės kryptimi. Todėl TSRS nostalgija rado labai gerą dirvą gyvenimo Lietuvoje blogėjimo fone. Kuo sėkmingai naudojasi minėtos ideologijos platintojai. Sakau „sėkmingai“, remdamasis asmenine patirtimi diskusijose apie anuos tolimus TSRS laikus socialiniame tinkle, kuriose beveik nesulaukiu palaikymo, kai teigiu, jog tada buvo blogiau, nei dabar, nors dabar irgi blogai. Ir dabar blogėja toliau.

Mat ta mažai informuota visuomenės dalis remiasi tik TSRS pasiekimais, kuriuos mielai pateikia prokomunistinės informacijos platintojai, kukliai nutylintys tai, kas buvo blogai ir dėl ko sugriuvo pati TSRS. Jie sąmoningai vengia klausimų apie TSRS griūties priežastis, o jei būna įspausti į kampą, tai aiškina, kad kaltas Gorbačiovas sugriovęs Tarybų Sąjungą. Jie nieko nekalba apie tai, kad TSRS buvo sugriauta iš apačios, pakilus masėms žmonių, kuriems Gorbačiovas tik suteikė galimybę laisvai pasisakyti ir imtis veiklos. Glasnost.

Jie remiasi tomis komunizmo idėjomis, kurių pagrindu buvo sukurta pati TSRS, ir kurios neatlaikė ilgesnio išbandymo. O neatlaikė todėl, kad realybė buvo kur kas blogesnė, nei piešiama iš šių dienų perspektyvos.

Pabandykime pasitelkti matematiką, kad sulygintume pragyvenimo lygį tada ir dabar. Bent kai kuriuos dalykus. Čia jokiu būdu nenoriu pasakyti ar sulyginti šių dviejų režimų, dabartinės tuštėjančios Lietuvos ir to meto LTSR ideologinių nuostatų. Nes ideologijos sau, o realus gyvenimas sau.. Šios abi ideologijos pražūtingos mūsų šaliai. Tenka tą pripažint.

Todėl noriu sulyginti tik tai, kuo remiasi komunizmo idėjų plėtotojai, sakydami, kad beveik viskas TSRS laikais buvo nemokamai ir pigiau, o pats gyvenimas nuostabus.

Ir taip, pradedame:

Atlyginimai TSRS laikų viduryje – 60-120 rublių. Tai toks svyruojantis vidurkis, nors kai kurie uždirbdavo daugiau, pavyzdžiui gamyklose. Mano mama būdama mokytoja gaudavo 60 rublių, o tėvas gydytojas – 70 (atsiprašau – 90) rublių dirbdamas pusantro etato. Mūsų 4 žmonių šeima gyveno iš 150 rublių pajamų į mėnesį.

Išlaidos butui sudarė apie 24 rublius į mėnesį (kartu su telefono abonentiniu mokesčiu). Tad 4 žmonėms lieka 126 rubliai pragyvenimui. Priminsiu, daktariška dešra(šlapianka) kainavo apie 2,4 rub/kg., o paprastas batonas 16 kapeikų. Pusė litro pieno kainavo 14 kapeikų (be butelio, kurio kaina buvo 15 kap.). Cigaretės Prima be filtro kainavo 14 kapeikų, o su filtru Talin – 40 kapeikų kietoje dėžutėje. Degtinė vidutiniškai kainavo apie 3,5 rub.

Prekystaliuose pagrindinai buvo šios dešros, – daktariška, kepeninė, kraujinė, ir dešrelės bei žuvis. Ne lašiša. Nei lašišos, nei ikrų laisvoje prekyboje Vilniuje niekada nemačiau. Servilatas (dešra) buvo laikoma dideliu deficitu ir, kaip ir daug kas TSRS laikais buvo parduodama iš po prekystalio ar tik pažįstamiems. Servilato prekyboje iki maždaug 85 metų nesu matęs.

Tais sisteminio deficito laikais iš po prekystalio buvo parduodama daugybė dalykų, – pradedant importiniais batais (kurių niekada nebuvo atviroje prekyboje) ar cigaretėmis, baigiant vėlesnių TSRS laikų produktais – kompaktiškais televizoriais ir videomagnetofonais.

Asmeninė patirtis – perkant kostiumą visada reikėdavo jį persiūti, nes nepriklausomai nuo to, kokio dydžio beimtum – ant normalaus sudėjimo žmogaus jis visada kabėdavo kaip maišas. Batai – nuo pirmos dienos nutrindavo iki kraujo. Todėl vėliau, įgijęs karčios patirties, su plaktuku atidaužydavau galinę jų odą (dažnai nukaldamas siūlus, po ko jie išplyšdavo), kad suminkštėtų jų oda ir netrintų.

Apie kitus drabužius nekalbu, nes iš geros kokybiškos aprangos atsimenu tik sportines basketes (batelius), kurias būdamas paaugliu daugiausiai ir nešiojau – jos netrynė. Visa kita turėjo savo vertę tik tiek, kiek saugojo nuo šalčio. Turiu omenyje be siuvėjo įsikišimo. Mano senelė buvo siuvėja, todėl mokykloje ir kieme aš buvau laikomas privilegijuotu – nešiojau kokybiškai pasiūtus ir gražiai gulinčius, ir net madingus (!) drabužius. Kliošines kelnes, pavyzdžiui, už kurias mane mokykloje nuolat tampydavo pas mokymo dalies vedėją ar direktorių, mat išsiskirdavau iš kitų mokinių. Išsiskirdavau tik fasonu, nes medžiaga būdavo mėlyna-uniforminė. Bet, pagal to meto reikalavimus – turėjau būti kaip visi. Vienodai atrodantis ir taip pat mąstantis.

Mūsų šeima gyveno kaip ir daugelis kitų – nuo atlyginimo iki atlyginimo – jokių santaupų tikrai nebuvo. Iki man sukankant 15 metų neturėjome net televizoriaus.

Į darbą, kai jau pradėjau dirbt, važiuodavau 6 ryto sausakimšai prigrūstuose troleibusuose, – abejoju ar dabar kas gali tokius įsivaizduot. Dėl paprastos priežasties – jei kažkurio namo aikštelėje stovėjo automobilis – jo savininkas buvo laikomas turtingu žmogumi ir turėjo savotiškai aukštesnį statusą kitų žmonių akyse. Prie namų stovėdavo nuo vieno iki keturių automobilių, su kuriais jų savininkai stengdavosi žiemą nevažinėt, nes saugodavo nuo rūdijimo. Automobilis buvo turtas ir prabanga, o ne transporto priemonė.

Dabartiniai laikai:

Šiandien vidutiniškas atlyginimas 380-600 eurų. Irgi svyruojantis vidurkis. Dauguma žmonių gyvena šių skaičių zonos ribose. Už butą asmeniškai moku apie 100-160 eurų (retkarčiais 200 žiemą) Mano ir žmonos atlyginimas siekė 1040 eurų. Atmetus mokesčius už butą sakykime 120 eurų (nes vasarą mažiau, nei 100), šeimai lieka 920 €urų. Apie 400 tenka maistui 4 žmonėms (gal truputį daugiau), apie 30 eurų kainuoja internetas, telefonai. Lieka 490 eurų, iš kurių dalis eina automobilio draudimui, ir techninei apžiūrai (privalomos išlaidos kartą į metus), kurias padalinus į mėnesius gautųsi apie 5 eu/mėn. Kitaip tariant, atmetus būtinąsias išlaidas (privalomas), visiems kitiems poreikiams mums likdavo apie 480 eurų, iš kurių automobilio kurui teko apie 40 eurų (daugiau vaikštome pėsčiomis), apsirengimui apie 40 eurų mėnesiui (metams apie 500 eu bendrai). Visa kita 400 eu – jau savo nuožiūra. Tad vidutiniškai 4 asmenų šeimai, turinčiai automobilį, pragyvent ir apsimokėt mokesčius reikia apie 640 eurų. Ši suma gali varijuot 100 eurų ribose, bet už tiek pragyventi jau galima. Retkarčiais nusiperkant lašišos ir net ikrų bei servilato dešros. Taip pat vaisių ir uogų.

Dabar dėl nemokamų TSRS laikais pionierių stovyklų ir sanatorijų.

Kelialapiai į jas buvo duodami įmonių-įstaigų profsąjungose, į kurias kas mėnesį būdavo atskaitoma, jei gerai atsimenu, po 2% nuo atlyginimo. Pionierių stovyklos kelialapis 2 savaitėms kainavo apie 25-36 rublius. Jeigu jūsų su žmona atlyginimas siekė (bendrai paėmus) 150 rublių (ant popieriaus), tai jūs per metus sumokėdavote 36 rublius profsąjungos mokesčių, už kuriuos išrinktiesiems (ne visiems!) būdavo įteikiami nemokami kelialapiai į pionierių stovyklas ar gal net sanatorijas. Kitaip tariant, jūs už tuos nemokamus kelialapius sumokėdavote iš anksto. Net, jei niekur nevažiuodavote.

Stabilus gyventojų skaičiaus augimas

Neabejotina, jog vėl pakėlus buvusią geležinę uždangą, Lietuvoje gyventojų imtų daugėti, nes tiesiog nebūtų kur bėgti, o kadangi Lietuva tada gyveno geriau, nei daugelis kitų respublikų, tai ir gyventojų prieaugis buvo didesnis būtent joje. Prisiminkime – Visaginas – tai Rusijos specialistų, skirtų aptarnauti Ignalinos IAE miestas. Tas Lietuvos prieaugis nebuvo grynai vien iš lietuvių. Tą irgi reikia turėt omenyje.

Nemokamas mokslas ir gydymas

Gaunant tokius atlyginimus už mokslą ar gydymą mokėti jau ir nebūtų iš ko, nes bet koks verslas buvo kriminalizuotas (mano senelė siuvo nelegaliai), o prekyba, kai kažkam buvo atsiunčiami kokie madingi drabužiai iš užsienio ar kokios prekės iš valiutinių parduotuvių – buvo vadinama spekuliacija ir taip pat draudžiama. Už tai elementariai grėsė kalėjimas. Mano senelė kartą buvo užklupta nelegaliai siuvanti – tas jai kainavo viską, ką turėjo užgyvenusi iš siuvimo per daugelį metų iki tol. Tad bet kokia savarankiška ūkinė veikla (išskyrus žemės ūkį) buvo uždrausta (darbas žmogų puošia čia netiko).

Todėl, kadangi nieko dykai šioje žemėje nėra, už mokslą ir gydymą mokėjome tiesiog savo labai žemu pragyvenimo lygiu. Kaip ir už gydymą. Mums tie pinigai buvo paprasčiausiai neprimokami kaip atlyginimas – mes jų niekada nematėme ir nežinojome juos esant, bet turime suprast, kad viskas, ir tada ir dabar yra išlaikoma mūsų darbu. Ir nesvarbu tai, kokioje santvarkoje mes gyvename.

Vienintelį dalyką, kurį galima būtų pritempt – tai nemokamą aukštąjį mokslą tais tolimais laikais, bet reikia prisimint, kad stojimo egzaminai tada buvo kur kas labiau griežtesni ir mokėsi aukštosiose mokyklose kur kas mažiau studentų, nei dabar ir visi norintys ten nebuvo priimami kaip dabar už tuos pinigus. Be to, kaip jau minėjau už tą mokslą mokėjome ubagiškais atlyginimais.

Noriu padaryti išlygą – kai kurie vėlesniais TSRS laikais uždirbdavo jau visai neblogus atlyginimus, tik bėda – už juos nebuvo ką nusipirkt. Kam pasisekdavo – pasistatydavo sodo namelį. Bet didžioji dauguma kaupdavo savo kapitalą krištolinėmis vazomis ir visokiausiais vilnoniai skilimais, kurie, kaip ir visa kita buvo deficitas.

Kalbant apie nemokamus butus, kuriuos skirdavo valdžia – taip, šie dalykai tikrai buvo, tačiau reikėtų prisimint ir sąlygas, kuriomis tie butai buvo suteikiami. Tam reikėjo apie 30 metų išdirbt vienoje įmonėje-įstaigoje. Su tomis eilėmis buvo stumdoma ir perstumdoma, vadovybė kišdavo į eilę savo žmones. Tarybiniais laikais apie tai būdavo kuriami net anekdotai.

Jei jūs sukūrėte šeimą ir jums butas reikalingas dabar – šis variantas jums netiks. Tačiau buvo kitas – kaip jau minėjau anksčiau, už 6 tūkstančius rublių buvo galima per porą metų pasistatyt dviejų kambarių kooperatinį butą. Šis sektorius TSRS laikais buvo palaikomas, nes už jį žmonės užsimokėdavo patys. Jei jūsų atlyginimas buvo nors 120 rublių ir jūs turėjote galimybę jį visą skirti santaupoms, – per 5 metus būtumėte išsimokėję už butą ar jam susitaupę. Tiesa, reikėjo turėt bent pusę pinigų pirmam įnašui. Jaunai šeimai, neturinčiai pasiturinčių tėvų tai irgi buvo neįkandama užduotis. Nebent susimanytų vykti į BAM statybas ar šiaip į Rusijos šiaurę užsidirbt keleriems metams. Mano vienas draugas atidirbęs Šiaurėje keturis metus gavo paskyrą automobiliui VAZ 4 (universalas) ir 1 kambario butą. Jis ten dirbo statybose darbų vykdytoju.

Apie teiginį jog TSRS laikais nebuvo benamių galėčiau pasakyt paprastai, kad rusiškas akronimas „bomž’as“ (bez opredelionnogo mesta žitelstva) atėjo iš tarybinių laikų, o ne buvo sukurtas dabartiniais laikais. Tada jie slėpdavosi šiluminėse trasose ir rūsiuose, o to meto milicija juos gaudydavo ir kišdavo į spec-priėmimo paskirstymo punktus, kuriuose buvo nustatoma asmenybė ir sprendžiama ką su juo daryti – jei pirmą kartą patekęs – paleisdavo su įspėjimu, o po trečio karto važiuodavo už grotų už valkatavimą ir veltėdžiavimą. Už tokį gyvenimo būdą buvo skiriama iki 2 metų kalėjimo. Primenu, nors tada šis žmonių gyvenimo būdas buvo kriminalizuotas, tačiau nuo to jų niekaip nemažėjo. Beje, oficialiai TSRS benamių nebuvo, kaip ir prostitucijos ir narkomanijos, ir dar daug ko kito. Tie dalykai egzistavo realybėje, kurios daugelis paprastų gyventojų net nežinojo, mat niekas jos neskelbė.

Visa tai pasakoju tam, kad susidarytumėt aiškesnį vaizdą apie TSRS laikų Lietuvą, kuri, beje, dar gyveno kur kas geriau, nei dauguma kitų Tarybų Sąjungos respublikų, mat buvo laikoma „vakarais“ ir turėjo aukštesnį statusą resursų paskirstyme tarp respublikų.

Ir, keistas paradoksas, –  žmonėms kyla nostalgija TSRS santvarkai dėl to, kad šioje, dabartinėje sistemoje jau nebegali gyvent, tačiau nepagalvoja, jog šią dabartinę sistemą iki šiol valdo tie patys (bent jau dauguma), kurie valdė ir tada, LTSR laikais. Jie iš to brandaus socializmo atsinešė saviškį šalies valdymo suvokimą.

TSRS laikais vienintelis tikrai geras dalykas buvo – nykus stabilumas. Kai buvo blogai, bet žmonės prie to buvo įpratę. Ir dar, vis tik TSRS valdžia puikiai suprato vieną strateginę visos imperijos vystymosi kryptį – maistu kiekviena valstybė tiesiog privalo apsirūpinti pati.

Todėl kaimo vietovėse ir rajonų centruose gyvenimas pamažu gerėjo, nes žmonėms paprasčiausiai būdavo sudaromos sąlygos gyventi. Nes jie buvo maitintojai. Kitkuo jie pasirūpindavo patys.

Tačiau to niekaip negali suvokti dabartinė valdžia, praradusi komandinį centrą Maskvoje. Praradę maisto resursus – prarasime viską.

Ir pradžioj prarandame savo žmonių tikėjimą valstybe, kas pasireiškia komunizmo idėjų atgimimu. O kas yra komunistai, – manau suprantantiems žmonėms aiškint nereikia. Pirmiausia – visuotinė, kaip jie vadina, ekspropriacija ir „plėšk buržujus“, „išbuožink buožes“. Jie to net neslepia. Norime, kad tai sugrįžtų?

Aš tikrai ne.

dalinkis!

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurner

__________________________________________________________________

Atsiliepimų 57

 1. socialistas says:

  PS ligoni ateinančią vasarą planuoju važiuot į Rusiją.

 2. ligonis says:

  Kuom,kuom aš čia užsiimu? 🙂 Kokių dar įrodymų.Nebūk juokingas.Su kokia ten santvarka reikia man sulyginti kapitalizmą? Ar tai su ta ,kokios dar,kaip ir ,niekada neegzistavo ? 🙂 Pavarai tu čia į pievas gražiai.Juokingiausia ,kad dar ir įrodymų reikalauji.Kieti čia komentatoriai renkasi.Pasek dar pasakas apie utopinį socializmą.Kokie pranasumai tos santvarkos,kurios dar nebuvo.O tu čia apie tą buvusiąją sovietinę vagių,žmogžudžių ir deficito santvarką 🙂 .Na o tu Simuk čia jautiesi išskirtiniu,kad man rodai kelią.Pririštu manęs niekas ,niekur nelaiko,taip pat,kaip ir Tavęs.O gal ,vistik,pats laikas jau nusileisti ant žemės ir pradėti normaliai diskutuoti.Jums ,aišku,labai patiktų,kad čia nebūtu jokių oponentu.Taip,kaip sovietmety-viena nuomokė.Juokingiausia,kad tokie individai oponuodami bando bloguoju pavyzdžiu rodyti sovietmečio sistemos trūkumus,kuriems patys tykai ir pritaria.Aš jau nekalbu apie jų mentalitetą ir loginį mąstymą

 3. socialistas says:

  Matai, ligoni, dar nesi protingesnis už visus. Kas yra whataboutism (What about?) en.wikipedia.org/wiki/Whataboutism

 4. Panzer says:

  Kiek pamenu čia visada atsirasdavo koks ligonis, kuris bandydavo lojimu kažką įrodyti,nors niekam tas būdavo neįdomu.
  Šiaip labai juokinga ir graudu, kad tie kurie save vadina demokratais – kapitalistais yra visiškai priešingi. Va Obama, gavo Nobelio prizą už taiką, nors savo valdymo laikotarpiu vykdė karinius veiksmus 7 valstybėse. Va būtent tie, kurie save vadina antisisteminiais ir yra plačiausiai mąstantys, bet jų mažiau, o šiais laikais teisybė tų kurių daugiau juk avių daugiau nei piemenų. Pasaulis įtikino žmogų, kad be naujo iphone jis nepilnavertis, kad jis turi turėti kiek įmanoma naujesnį automobilį, kad turi būti gražus ir madingas. Populiarus dalykai, kurie yra nesudėtingi ir nereikia mąstyti.
  Dar norėčiau paantrinti ligoniui, kuris dedasi dideliu mąstytoju kaip normalus žmogus gali palaikyti esamą kapitalistine nusikalteliska politiką kai tai tiesiogiai prisideda prie planetos žalojimo, prie vargingu regionų dar didesnio skurdinimo. Kodėl atotrūkis tarp vargšų ir turtingų niekada nebuvo toks didelis? Matyt kapitalistams reikalai eina neblogai. Bankai buvo sukurti palengvinti žmogui gyvenimą, o ne paversti jį priklausomu,o valstybės prarado bet kokią įtaką bankams. Įdomu, kokiu loginiu mąstymu ir mentalitetu pasižymi veikėjai ligoniai? Rusai puola ir Putinas nusikaltėlis, daugiau nieko juk taip lengva tiesiog nurašyti Rusijai ir problemų nėra.
  Kaip ne būtų keista ta pati komunistinę Kinija verčia kapitalistus nervingai rūkyti kampe, nes daug valstybių sėdi Kinijos kišenėje, net kapitalizmo viršininkė jav…

 5. konkurencijos nėra says:

  10/10 Panzer

 6. ligonis says:

  🙂 o kur tas atotrūkis didžiausias,artistai? Kur pats nuožmiausios kapitalizmo formos pasireiškia 🙂 Rytuose ar vakaruose? Na ir juokdariai.Iš kur tie kapitalistai,kur apsivogę nervingai rūko kampuose?Kur daugiausiai išvogiama valstybinių gamtos turtų.Taip,visada ant Lietuvos atsirasdavo tokių,kurie savo lojimu norėjo pateisinti Kremliaus „vertybes“.Bet jų tokia niekinga mažuma,kad neverta dėl to sau sukti galvos.Graudu tai,kad jie save laiko pseudosocialistais ir tiesų palaiko didziausius mūsų planetos turtų grobstytojus,vagis ir išnaudotojus,žvanginančius ginklais. 🙂 Jums ,aisku,liūdna,kad Jusų dienelės suskaičiuotos ir Jūsu vis mažėja.Na padrąsinkite ,padrąsinkite viens kitą nusibodusiomis tezėmis apie piktus anglosaxus,vakarų kapitalistų godumą ir Putiną-taikos balandžio vaidmenyje 🙂 Su Jumis diskutuoti,,tas pats,.kaip su girtu pešiotis.Kaip bebūtų,smagu,ir vėl,girdėti Jūsų švokščiantį nevalingą burnojimą ir rusiską ‘matą“Geros dienos draugai.

 7. Myndė says:

  Perskaičius vieno personažo rašliavas, galva sukasi nuo akis badančių alogizmų. Pasirodo, Kremlius su Putinu kalti ir dėl caro, ir dėl Stalino politikos, ir dėl dujų kainos (kuri nustatyta sutartimi ir susieta su nafta – po kiek ten barelis kaštavo 2013?). Ir apskritai, ir tekstuko autorius, ir komentaruose besireiškiantis „politologas“ niekaip nenori suprasti vienos paprastos tiesos – didelė dalis žmonių tiesiog pavargo nuo aplink tvyrančios isterijos ir šizofrenijos, pavargo iki tokio laipsnio, kad jiems net TSRS atrodo ne taip ir baisiai, nors pasikartosiu, kvaila būtų į vieną krūvą plakti 1917, 1937, 1953 (kuriuos mažai kas ir prisimena) ir paskutinius TSRS gyvavimo penkmečius.

 8. Panzer says:

  Kas kuria isterija ir šizofrenija? Arabų pavasariai, įvykiai Ukrainoje, Afrikos kontrolė. Yra posakis svetimo skausmo nebūna, bet juk tai taip teisinga, nes niekam nė motais kad dėl įtakos ir savų interesų griaunamos šalys kaip, pvz:Libija, Afrikos sąjunga sakė kad mes patys galime tai išspręsti bet jiems buvo pasakyta ne, tai ne jūsų reikalas, rezultatas tragiškas visam regionui. Kai jav rėmė talibana viskas buvo puiku, juos vadino kovotojais už laisvę, bet dabar jie teroristai. Turiu nemažai draugų afrikiečių kartais padiskutuojame Afrikos tema ir jie puikiai supranta, kad Afrika reikalinga kad ją išnaudoti ir iš jos uždirbti visiškai neatreipiant dėmesio į jų norus ir lūkesčius. Jei nori pilnaverčiu ekonominių santykių, o ne išnaudojimo tada viskas stos į savo vietas.
  Europos lyderiai pasikeisdami lėkė į Ukrainą ir tiesiogiai įtakojo maidana, todėl jie atsakingi už tai kas vyksta ten, bet visi nusiplove rankas ir lyg nematytų kad po gatves marširuoja nacionalistai – nacistai su lozungais žudyti rusus. Kur ta demokratija kai nenorėjo laukti kelių mėnesių ir padaryti rinkimus, o pasirinko konfliktą kaip sprendimo būdą. Jei katalonai būtų į ispanų policiją metė molotovo kokteilius ir naudoję ginklus ar būtų ant scenos užlipę vadinamų demokratinių valstybių vadovai ir parėme ta procesą. Netgi po taikaus katalonų referendumo ir mitingų visa Europa sėdėjo lyg vandens į burną prisisemusi tai rodo kokie silpni ir lengvai valdomi tie vadovai. Jungtinės tautos tapo pajuokos objektu, nes kartais reikia leidimo pradėti karą, o kartais ne, čia kažkokia dviguba demokratija, kažkokie dvigubi standartai? Kaip greitai mes pamiršome Volynes skerdynes, kaip mažai mes žinome apie holokausta, nes tai negražu ir nemalonu juk gali paaiškėti kad kaimynai apsigyveno išvarytu žydų namuose ir gulėjo dar šiltose jų lovose, o ukrainiečius vežė į Lenkiją nes puikiai pjauste pilvus nėščioms moterims. Ikiškime galvas į smėlį ir tikėkimės kad tai ką su mumis darys mums patiks…

 9. ligonis says:

  Aha ,pamiršai Katynę ir Rainius,Budavonę.Kaniūkų žudynes sovietinių išgamų -sadistų-partizanų tu pamiršai.Pamiršsai Laptevus ir Igarką.Lubianką ir nužudytus ir nuogai išrengtus Lietuvos partizanus turgaus miestelių aikštėse.Ir daug,daug,daug ką daugiau tu pamiršai,o dauguma lietuvių to nepamiršo.Tu siūlai ir mums visiems visa tai pamiršti? Grubiai juokauni

 10. Marius says:

  Tarybų Lietuvoje benamių t.y. bomžų nebuvo. Nereikia rašyti netiesos, autoriau. Rusijoj, Maskvoje buvo, Lietuvos TSR – ne. Nes į Maskvą rusai veržte veržėsi. Kai apie 1995 ši sąvoka pasiekė Lietuvą pradžioje net nesupratau ką ji reiškia. Mano tėvai pasistatė kooperatinį butą, seneliai nepadėjo. Dar ir nusipirko automobilį Vaz 2105. Vėlgi už savo pinigus. Į jokias šiaures uždarbiauti nevažiavo. Puikiai prisimenu, kad šiaurėje maistas būdavo brangesnės +1 arba +2 kapeikos, nes būdavo nurodyta ant konservų. Nuostabus laikmetis. Tai nereiškia kad žaviuos stalinizmu. Mane tiesiog užknisa kai imamas tik 1944-53 metų periodas, o nematomas kitas ir ilgesnis. Mano tėtis baigė mokyklą 1961 ir sakė: jau jautėsi kad gerai gyvename.

 11. Marius says:

  Taip, tai teisybė. Kompartijos sekretoriai (bent aukščiausiojo lygio) neturėjo teisės turėti nei asmeninio sodo sklypo, nei namo, nei buto. Logika tokia: valdžia aprūpina tave, komuniste, būstu, o tu dirbi žmonių labui. Aišku tai idealeme variante, bet idėja teisinga.

 12. Pro says:

  >>Mariui

  Tarybų sąjungoje bomžų (benamių) buvo krūvos. Tūkstančiai. Ir Lietuvoje irgi. Tai žmonės, kurie grįždavo iš kalėjimų, o artimieji nenorėdavo jų prirašyti (dažniausia žmonos). Tai žmonės, kuriuos žmonos išrašydavo teismų kelių už skandalus ir girtuokliavimą. Jų masės būdavo, bet dažniausiai didžiuosiuose miestuose, nes ten lengviau išgyvent buvo.

  Dar galėjai pasakyt, kad TSRS nebuvo prostitucijos ir narkomanijos… kas buvo oficialiai skelbiama. Mažiau reikia klausyt komunistų informacijos.

  O štai dėl tavo tėvų kooperatinio ir automobilio – tai tau Mariau pasisekė, bet matai koks reikalas – ne pas visus tokie tėvai buvo. Atvirkščiai, daugiausiai buvo tokių kurie neturėjo nei automobilio nei kooperatinio buto.

 13. socialistas says:

  ligoni kas yra partizanai? Tai grupė žmonių, kurie nepalaikė legitimios tarybų valdžios, kuri susidarė atsiradus valdžios vakuumui, kuriuo pasinaudojo ir į valdžią atėjo Lietuvos komunistų partija. Tai buvo lygiai tokia pati legitimi valdžia kaip ir vasario 16 iniciatyvinė grupė (kuri pati save pasiskyrė), paskelbusi Lietuvos nepriklausomybę nuo Rusijos imperijos. O dabar įsivaziduok, kad aš nepalaikau dabartinės Lietuvos valdžios vykdomos politikos ir išeinu į mišką kovoti prieš NATO okupantus. Kas aš tampu? Tėvynės gynėju? Nes kovočiau prieš Lietuvos teritorijoje mobilizuotą svetimos šalies kariuomenę. Ar Tėvynės išdaviku (aka teroristu, separatistu, etc.), nes nepalaikau oficialios valdžios politikos.
  Kai atsakysi į šį klausimą tai lygiai taip pat reikia ir vertinti tuos pokario partizanus, kurie terorizavo ir žudė vienkiemių gyventojus, kėlė sumaištį ir trukdė žmonėms saugiai ir ramiai gyventi.
  Jie ėjo prieš legitimią, oficialią Lietuvos valdžią, kėlė nesantaiką ir sumaištį. Ir su tokiais elementais valdžia visais laikais griežtai kovoja. Ir nereikia jų idealizuoti ir pateikinėti kaip herojus. Nebuvo ten heroizmo.Partizanai lygiai taip pat galėjo dirbti, mylėti, kurti šeimas ir dirbti Tėvynės labui. Toks buvo jų pasirinkimas ir iš to išplaukiančios pasekmės.
  O iš kitos pusės pasidomėk kaip Smetonos režimas kankino Lietuvos komunistų partijos narius.Tada bus suprantama kodėl Lietuvos komunistų partijai atėjus į valdžią buvo griežtai dorojamasi su pralaimėjusiais kapitalistais.
  Kieno valdžia to ir galybė. Visais laikais taip buvo, yra ir bus. Jei nori objektyviai vertinti įvykius, pašalink emocijas ir nebūk šališkas.

 14. Panzer says:

  Dar pridėčiau citata iš Grybauskaites disertacijos: Klasiniai priešai socialistinę reformą bandė sustabdyti žiauriais teroro aktais, gąsdinimais, šantažu, partinio ir tarybinio aktyvo, kolūkinio judėjimo organizatorių naikinimu. Nuo klasės priešų rankos paskutiniais metais žuvo virš 13 tūkst. žmonių.“ Is drg. D.Grybauskaites rastu.

 15. socialistas says:

  Pro apie bomžus tarybiniais laikais stipriai ir tendencingai perlenki. Benamiai buvo retenybė. Net ir šiandienos lietuvio akis benamių kiekis kokiame Paryžiuje ar Romoje ir didelis kontrastas tarp prabangos ir skurdo bado akis. Paimkim viena brangiausių Paryžiaus vietų Place des Vosges -brangiausia vieta Paryžiuje, vakarais ten susirenka bomžai su savo čiužiniais ir tarp kolonų po stogu miega. Krūvos elgetų su mažamečiais vaikais miega tiesiog gatvėje purvinuose skarmaluose. Čia toks vaizdas mane pasitiko iki pabėgėlių antplūdžio, dabar, esu tikras, jis dar žiauresnis. Ir ta socialinė nelygybė yra ne kas kita o kapitalizmo grimasa.

 16. Pro says:

  >>Socialistui,

  Gal nepasakok pasakų gerai? Kalbu tai ką mačiau savo akimis, su kuo buvau susidūręs savo gyvenime.

  Aš suprantu, kad kai kurie „socialistai“ nenori pripažint tų dalykų, kurie neatitinka jų išpažįstamos ideologijos, bet dabar kalbu ne apie ideologiją, o apie realų gyvenimą.

  O realus gyvenimas toks, kad kaliniams TSRS laikais nebuvo kur dingt, jei jų neprirašydavo artimieji ar žmona. Jie automatiškai tapdavo bomžais. Ir dabar nekalbu apie Paryžių ar Romą, kalbu apie TSRS benamius, kurie nebadė akių, nes nesikniso šiukšlių dėžėse. Jie rinko tuščius butelius arba tiesiog vogė. Po to vėl tūpdavo į kalėjimą.

 17. sigitas elinis says:

  Šiandien geriau,nei buvo prie sovietų ?Pasakysiu savo nuomonę,geriau nebuvo niekada,nes visos valdžios buvo okupaciniai padariniai,tarnavę savo tikriesiems šeimininkams : prieškario Lietuva- parduota anglų bankams ir kontroliuojama Antantės sąjungos,pokario Lietuva- Maskvos kontrolė ir glamūras prieš vakarus,perestroikos laikų Lietuva- JAV interesų aptarnavimas ,nepriklausomybės metais iki šios dienos-vergovė JAV ir Vakarų didžiąjam trejetukui,išskirtinai totali Briuselio valdžia.Skirtumai gali būti įžvelgiami tik tame,kad pokario Smetona vadovavo dar tikrai valstybei,rusų okupacijos laikais po išvalymų ir represijų pagaliau liko respublikos statusas,gyventojų gausėjo ir tautiškai nusiteikusių to meto valdininkų dėka respublika buvo ekonominiame pakilime,ko pasekoje sąjungoje Lietuvą ir likusias dvi jos kaimynes imta vadinti malaja amerika…tačiau kažkas atkakliai dabar bando paneigti tuos faktus (DAUNYS A) pateigdamas teisybę tik vienu šonu…Ir tik atgavus oficialiai nepriklausomybę visos be išimties valdžios nuosekliai vykdė Lietuvos valstybės naikinimą visose sferose,ką ir po šiai dienai tikslingai ir labai sėkmingai vykdo ir vėlgi kažkas labai suinterisuotas visą tai pateikti kaip valdžios „nesugebėjimą“ vadovauti valstybei,tačiau kaip bebūtų juokinga,reikia pastebėti,kad didžiuma tų vyrų ir net moterų yra puikiausi sėkmingo verslo šeimininkai,pripažinti politikai,ekonomistai net užjūrio mąstu ir va tau paradoksas: nesugeba valdyti.Gal atėjo laikas reiškinius vadinti tikraisiais vardais : JIE NĖGALI VALDYTI! JIE YRA BUVO,YRA IR BUS TIK PAKLUSNIOS MARIONETĖS,kurios vykdo duotus šeimininko nurodymus ir LIETUVOS atžvilgiu tai: visiškas kaip tautiškos valstybės sunaikinimas,gyventojų PRIVERSTINIS išvarymas ,paliekant numatytą kiekį aptarnavimui ir tikslinis teritorijos perdavimas šeimininko korporacijoms.Tas vyksta ir nepalieka jokių šansų kad šiam destruktyviam planui kas nors pasipriešins. Viso to buvo galima išvengti,jei tuometinis seimas būtų priėmęs Rusijos pasiūlymą tapti jos suverenu,pasiliekant visas nepriklausomos valstybės teises,tuomet Vakarams ir pirmiausiai JAV būtų užkirstas kelias sunaikinti Lietuvą kaip valstybę,o Maskvai su laiku vėl užgrobti tiesioginį valstybės valdymą.Tai vadinama diplomatija.Tačiau yra kaip yra.

 18. Pro says:

  >>Sigitas eilinis,

  žinai kur tavo bėda eilini? Tavo mąstyme, todėl visada išliksi eilinis besmegenis.

  Kokiu atveju okupuotoje šalyje gali gausėti gyventojų? – Tik tokiu, kai yra geležinė uždanga ir niekas iš ten pabėgti negali, plius, kai į ją atvaro iš Rusijos gyventojus. Pvz, Ignalinos AE – geras darbas iš Rusijos matuškos, bet kartu su AE į Ignaliną atvyko ir Rusijos specialistai bei statybininkai, kurie ten ir liko pasibaigus statyboms. Ir sulig kiekvienomis didesnėmis statybomis į Lietuvą atvykdavo desantas iš „broliškos“ šalies.

  Ir tik Sniečkaus dėka, jam sumąsčius statyti Naująją Akmenę (cemento gamyklą) ne prie Vilniaus – buvo išvengta eilinio Lietuvos gyventojų „padaugėjimo“. Aš jau nekalbu kiek tų gyventojų padaugėjo pastačius Šiaurės miestelį Vilniuje, poligoną Pabradėje ir visur kitur. Kam įdomu pasiskaičiuos patys. „Padaugėjimas“ atvyko su šeimomis. Ir daugėjo toliau 🙂 Galvok eilini – blogas tas kareivis, kuris nenori tapti generolu.

 19. socialistas says:

  Pro, ką tu nori pasakyti/įrodyti? Tarybų Sąjungos laikais važiavo specialistai iš Tarybinių respublikų dirbti, kurti, statyti, dabar važiuoja pašalpų „specialistai“ iš Afrikos ir Azijos. veltėdžiauti. Nusimesk tas propagandines ir nepagrįstas klišines frazes ala desantas iš „broliškos“ šalies ir t.t.
  Nepaneigsi to fakto, kad tarybiniu laikotarpiu gyventojų skaičius augo, o dabar mažėja. Ir tuo labiau neįrodysi, kad gyventojų skaičiaus augimas buvo „sovietinis blogis“, o dabartinis mažėjimas yra „vakarietiškas gėris“. Pakilo uždanga iš Vakarų, dabar turime uždangą rytuose. Pasikeitė judėjimo kryptis vietoj rytų judame į Vakarus, bet rezultatas kitoks. Srautai didesni ir išvykusieji nebegrįžta į Lietuvą.

 20. Pro says:

  >>Socialistui,

  Noriu pasakyti, kad per tokius va „socialistus“ kaip tamsta – šiandien sėdime ten, kur sėdime. Nes visoje ES valdžioje sėdi buvę komunistai, o valdo buvusios komunistų partijos persivadinusios į „demokratines“.

  Ar žinai „socialiste“, kad Leninas su savo marksizmu buvo pats tikriausias vakarietis? Nes pats marksizmas tai iš Vakarų kilo, jei sugebi geografiją suvokt.. ir Vakaruose paplito. Todėl šiandien tokie kaip tu turėtų visomis keturiomis už ES pasisakyti, nes ji visų TSRS idėjų perėmėja, tik kitais pavadinimais. Ar nepastebi to?

  Todėl, kai tu sakai, kad TSRS buvo geriau – tai turėtum suvvokt ir tai, kad TSRS tai niekur nedingo, kaip ir ją statę komunistai, tik persidažė kitomis spalvomis. O štai aš būtent prieš tai ir kovoju, nes okupacija – ji niekur nedingo, mes kaip ir anksčiau okupuoti, tik kai kurios sąlygos pasikeitė.

  Atsimerk vieną kartą, ir geriau skaityk daugiau, užuot kvailus komentarus rašinėjęs.

 21. socialistas says:

  Pro, matau pritrūkai argumentų kapitalizmui apginti. Tai visiškai nestebina, nes jei neiškeli pinigų svarbos į pirmą vietą, o atiduodi pirmenybę žmogaus dvasiai, tai pakartosiu mintį kurią esu išsakęs po kito straipsniu: socialistinė santvarka yra teisingesnė žmonijai už kapitalistinę. Pabrėžiu socialistinė santvarka, o ne TSRS. Ir nors TSRS buvo trūkumų, kuriuos buvo būtina šalinti, tačiau pagal objektyvius rodiklius tai daugelyje sričių Lietuva pasiekė ženklių pasiekimų būdama TSRS sudėtyje nei tarpukario laikotarpiu ar būdama ES nare.
  PS
  Ir čia netyčia prisiminiau kaip atgavus nepriklausomybę buvo sunaikinta LT pramonė. Analogiški procesai vyko visose posttarybinio bloko valstybėse. Ta tema yra geras serbų režisieriaus Boris Malagurski dokumentinis filmas The Weight of Chains (jutube). Rekomenduoju pažiūrėti gal labiau pavyks suvokti procesus kaip mes buvome vakarų Europos apgauti kaip mulkiai ir kaip vakarų Europa mus išnaudoja.

 22. pestininkas says:

  Su pagarba vysiėms kolegoms! Matau ir teisius, ir neteisius kėkviėną, kuris po straipsniu rašėte savo komentarus. Iki viėnybės reiškia mums dar toli, nors kad ir toje pačioje RF jau viėnijasi priėšingos idėjiškai viėna kitai žmonių grupės. Pas mus iki to dar toli, pa kol kas, nes eilinį kart parodėt, kad kėkviėnas jūsų ęsat “ viėnintelis protingas, ir nepakartojamas“, ir puikiai mokat tyčiotis viėnas iš kito! Be pykčio, RAMYBĖS JUMS, IR SANTARVĖS…..

 23. Pestininkui says:

  Lygiai taip pat ir tamsta nori buti vienintelis ir nepakartojamas, net ‘pestininkas’ rasai kitokia spalva.

 24. Simas Simaitis says:

  Vistik pėstininkui pritariu. Vietoj to, kad ieškoti bendrų sąlyčio taškų, baramės. Daugelis iš jūsų esate teisūs, stengentis be asmeninių užgauliojimų.
  Kas liečia paskutinį komentarą, jeigu registruojantis įvesti dar ir tinklalapį, kiekvieno dalyvio nikas nušvistų raudonai, tad ironija buvo visiškai ne vietoje.

 25. Simas Simaitis says:

  *stengentis rašyti be asmeninių užgauliojimų. Įsivaizduokite, kad esate ne virtualioje erdvėje, o pas „sarmatus“ realioje svetainėje. Kai kurie komentatoriai jau seniai būtų gavę į dūdą už tokias šnekas. Tad pasistenkime bendrauti mandagiai. Realiame pokalbyje galima karts nuo karto pakalbėti ir pakeltu tonų, bet yra vistik ribos, kurių peržengti nevalia, jei save skaitai sveiko proto žmogumi.

 26. pestininkas says:

  Ačiū Simai už supratimą!

 27. socialistas says:

  Autoriui ir skaitytojams atsakymas:
  kibirkstis.blogspot.lt/2017/11/gintaras-butkus-kaip-is-tiesu-gyventa.html

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

top