Arvydas Daunys. Informacinis karas – nugalėtojas pasiima viską

2019, sausio 17, 10:44 | kategorija LPT | 47 komentarai | peržiūrų 734 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

Arvydas Daunys

Informacinis karas – tai realus karas su savo strategija, taktika ir laimėjimais. Kartais priziniame fonde guli visa šalis. Kaip mūsų Lietuvos atveju. O mes – kaip to prizo dalis, jei nesiryšime tapti to karo dalyviais.

Neseniai teko skaityti (tai ir tapo straipsnio pavadinimo pagrindu), jog informaciniame kare nugalėtojui tenka viskas, o pralaimėjusiam lieka tik tai, kas nebuvo reikalinga nugalėtojui, ir tą patvirtina visa istorija, rodanti, jog tik lokalių karų atvejais, nesant bendro informacijos lauko, karo baigtį lemdavo gausesnės kariuomenės pajėgos ar geresnis jos aprūpinimas ir/ar dalinių judėjimo taktika ir karo veiksmų strategija.

Jau viduramžiais politiniai lyderiai puikiai suprato, jog neskaitant gausesnės kariuomenės ir jos apginklavimo labai didelę reikšmę turi savo tikslų išaukštinimas ir priešo sumenkinimas.

Pavyzdžiui, visi religiniai karai rėmėsi būtent tuo, o priešpriešos priežastis buvo įvardinama kaip jų oponentų religinė kryptis neatitinkanti D-vo kelio.

Ir šiuose karuose, dažniausiai, karo baigtį lemdavo ne karinė jėga, o būtent informacinio karo vedimo sugebėjimai. Vienas ryškiausių to pavyzdžių būtų Jeruzalės sugriovimas senovės Romos karo pajėgomis, tačiau visiškas romėnų pralaimėjimas ideologiniu požiūriu, kai galingų Romos dievų panteoną sugriovė vienas vienintelis pačių romėnų vietininko Poncijaus Piloto nukryžiuotas Jėzus Kristus, vėliau tapęs vieninteliu Romos garbinamu dievu, o pati Roma – krikščionybės centru.

Laimėtas mūšis, tegu net didelis, dar nereiškia laimėto karo. Ypač, kai kalba eina apie informacinį karą, kuriame iš esmės viską lemia žinios, o ne grubi fizinė ar karinė jėga.

Tuo buvo galima įsitikinti JAV ir Vietnamo karo metu, kai pusė Vietnamo išplėšė pergalę prieš kitą pusę, kuri buvo sąjungoje su JAV bombonešiais ir napalmu. Tiesiog pasaulis stojo į skriaudžiamojo pusę ir.. finalas buvo nulemtas. Svarbiausia čia buvo įrodyti kuri pusė iš tiesų skriaudžiama. Prisiminkime, tuo metu TSRS, kuri palaikė tą skriaudžiamąją puse, demonizuojama nebuvo. Ji tą karą laimėjo. Tuo metu.

Tačiau pralaimėjo informacinį karą gerokai vėliau, kai įžengė į Afganistaną. Ten nepadėjo nei gerokai pranašesnės karo pajėgos ir ginklai, nei statomos mokyklos ir ligoninės. Pasaulis pasmerkė tą karą, ir jis buvo pralaimėtas.

Keliais metais vėliau TSRS pralaimėjo ir savo nuosavą informacinį karą, kuris pasaulyje labiau žinomas, kaip „šaltasis karas“, tačiau reikėtų pastebėti, jog jis vyko ir pačios šalies viduje. Žmonės jau nebetikėjo visuotine „pasaulinės revoliucijos ir komunizmo pergale“, nebetikėjo TSKP suvažiavimų skelbiamais laimėjimais, o požiūris į pačią TSRS ir jos skleidžiamą ideologiją nuolatos smuko. Ir to negalėjo sustabdyti jokia jėga. Praregėjimas ateina ir griauna viską, ant ko anksčiau laikėsi sistema.

Reikia pastebėti, jog praregėjimo procesas interneto amžiuje vyksta kur kas sparčiau ir didesniu mastu. Tuo mes galime įsitikinti prisiminę Sąjūdžio pirmuosius mitingus prieš pat TSRS griūtį – koks pakilimas, kokios viltys ir tikėjimas švietė žmonių veiduose. Tada niekas nekalbėjo apie pinigus ir pelną – tada buvo kalbama apie idealus – Tautą, suverenią valstybę, nepriklausomybę ir visuotinę gerovę, ir, be abejo, – sąžiningus valdžios atstovus bei politiką.

Į tų pačių vilčių ratą patenka ir Europos Sąjunga, pradžioj planuota kaip ekonominė bendrija bendromis sienomis, jokiais būdais nesikėsinsianti į valstybių suverenitetą.

Nepraėjo nė 30 metų ir interneto dėka informacinio karo bangos išplovė į paviršių pirmąsias jo aukas – nepriklausomybę, suverenitetą, Konstitucinę viršenybę, šeimos institutą, dorovinius pamatus ir ..ir.. ir… Ir žmonės suprato – vyksta karas, kuriame taikinys – jie patys. Jų protai, dvasios…

Ir štai prieinu prie to, dėl ko iš esmės ir pradėjau šį rašinį – prie mūsų valstybės galimybių ir rizikų.

Visą šį nepriklausomybės laikotarpį vykstantis šalyje informacinis karas didelių permainų politiniame gyvenime neatnešė – partijos žadėjo gyvenimo gerėjimą, keikė Rusiją ir stengėsi daryti viską, kad visuomenė gautų kuo mažiau tikros informacijos apie šalyje vykstančių procesų priežastis, jų pasekmes valstybei ir atskiriems žmonėms, ir/ar kaltininkus. Kai kuriais atvejais buvo įžūliai ir visiškai akiplėšiškai meluojama – pavyzdžiui įvedant eurą, kad kainos nekils.

Visą laiką nuolat atsirandančių vidinių problemų kaltininke buvo nurodoma Rusija, o tie, kas tuo netikėjo buvo įvardijami kaip rusų agentai, ir net tie sprendimai, kurie būdavo priimami šalies viduje buvo išvartomi taip, lyg jų priežastis būtų Rusija. Vienas iš tokių sprendimų – „Independence“, kurį galėtume priimti kaip Rusijos politikos pasekmę, jei ne vienas bet – jos pirkimo sąlygos ir kaina bei neigiamas ekonominis efektas buvo sumąstyti ir įgyvendinti Lietuvoje – pikti liežuviai plaka, jog Lietuva galėjo nusipirkti tokį laivą už trigubai mažesnę kainą.

Informacinis karas mūsų šalyje nesustoja nei minutei, ir net tada, kai atrodo žiniasklaida nieko neskelbia – ji ir jos savininkai bei finansavimo ir informacijos šaltiniai ruošiasi, laukia reikalingo momento, kad naujos informacijos pliūpsnis duotų kuo optimaliausią rezultatą.

Tuo tarpu mūsų kaimynė, Rusija (ir tolimoji Kinija), įstatymu jau draudžia valdžios ir valstybės kritiką, daugybė žmonių ten yra teisiami už tai, kad socialiniuose tinkluose pasidalino kitų žmonių išplatinta informacija, o pati Rusijos valdžia kuria planus, kaip uždrausti nepriklausomą internetą, kaip jį apskritai atriboti nuo globalaus tinklo. Apie tą plačiai rašo patys Rusijos tinklaraštininkai.

Atrodo koks mūsų reikalas, ką ten daro Rusija?

Reikalas pasirodo labai artimas, nes, kaip ir Rusijoje, nesugebėdama adekvačiai reaguoti į pralaimėjimus informacinio karo fronte, mūsų valdžia eina Rusijos pėdomis, ir jau seniai – žada drausti tai, kas Rusijoje jau uždrausta – valdžios kritiką, nepasitenkinimą valstybės santvarka, krašto gynyba, politine sistema ir t.t. Plačiau čia. Ir už draudimų nepaisymą žadama rimtai bausti.

Kad informacinis valstybę atstovaujančios valdžios karas prieš savo visuomenę pralaimimas visuose frontuose jau akivaizdu – dezinformacija ir melas nebepraeina, nacionaline TV tiki tik vienetai, – tai tie, kurie neturi kitų informacijos šaltinių, Seimo reitingai smukę, liaudies žodžiais tariant – „žemiau plintuso“, ten pat ir teismų reitingai. Konstitucinis teismas saviškiais reitingais bando pramušti kažkelintą dugną, išsireiškęs, jog „konstitucinė šeimos samprata lyties atžvilgiu – neutrali“.

Tokioje situacijoje esant valdžia negali adekvačiai susivokti ko imtis – informacijos gavimą gali uždrausti tik iš Rusijos kanalų, dėl ko aktyviai kovoja konservatoriai, pamindami demokratijos garantuojamą visų žmonių teisę laisvai gauti ir skleisti informaciją, motyvuodami tą tuo, jog ta laisva informacija griauna pačios demokratijos pagrindus – genialus argumentas informacinio karo požiūriu.

Todėl, negalint uždrausti informacijos gavimo imamasi bandyti drausti ją platinti, kas yra dar labiau katastrofiška, kalbant apie pačius demokratijos principus, kuriuose apriori sakoma, jog cenzūra negalima, – galioja žodžio, nuomonės laisvė, pliuralizmas ir t.t. Ir visa tai atsitrenkia į valdančiųjų siekį savo adresu girdėti tik pagyras ir liaupses.

Ir čia, reikia pastebėti, jog daugumoje klausimų konservatoriai su valstiečiais pjaunasi kaip šuo su kate, liaudiškai tariant, tačiau cenzūros ir laisvo žodžio klausimu – jie visiški bendraminčiai ir netgi bendražygiai.

Du bendrai ir vienu metu Seimo svarstymui pateikti žodžio laisvės suvaržymo projektai kažką sako.

Jie sako paprastą dalyką – šios dvi partijos turi ką slėpti ir nori, kad tai, kas bus apie jas rašoma praeitų cenzūros filtrą. Jų nestabdo net tai, jog jų siekis vienas prie vieno sutampa su Rusijoje jau galiojančia tvarka, kurią abi partijos pasikeisdamos smerkia – viena daugiau, kita mažiau. Paradoksas? Ne. Informacinis karas. Kurio metu vyksta tai, ką matome, nors ne visada suprantame.

Kadangi beveik visi informaciniai karai baigdavosi esamos sistemos griūtimi, panašu, jog mes esame jau finalinėje tiesiojoje, kur apsimetinėti nebėra prieš ką, norisi bent kiek atidėti tą neišvengiamą triuškinantį finišą, kurio juostelė jau plevėsuoja toli priešakyje, uždraudžiant, uždraudžiant ir dar kartą ką nors uždraudžiant.

Todėl imamasi tokių beviltiškų strategijos požiūriu žingsnių, kaip informacijos prieinamumo ribojimas, kai interneto amžiuje tai yra visiškai nerealu. Ypač, jei karas vykdomas prieš savo visuomenę, nuo kurios nieko paslėpti neįmanoma.

Prieita net iki to, kad plačiai nuskambėjusios įvaikinimo byloje, kurioje 9-erių metų mergaitė įvaikinama Naujojoje Zelandijoje, – teismo sprendimas nėra prieinamas visuomenei.Mergaitės brolio advokatas negali apskųsti ar kažkaip reaguoti į teismo sprendimą, nes jo neturi. Informacija slepiama motyvuojant tuo, jog ginami nepilnametės ir jos įvaikintojų interesai, neatsižvelgiant į tai, jog procese dalyvaujančios kitos pusės negali ginti savo teisėtų interesų teisėtu teisiniu keliu.

Situacija tampa įtempta ir tą įtampą didina tie, kas atvirkščiai, turėtų ją normalizuoti, nes turi tam daugiausia galimybių.Informacinis karas nepalieka daug pasirinkimų, nes kiekvienas pralaimėtas epizodas – negrįžtamas.

Ir dabar vienintelė galimybė kažkiek normalizuoti situaciją – tai elgtis taip, kad nereikėtų nieko slėpti, – tai yra vykdyti savo rinkiminius pažadus, o ne informacijos cenzūrą ar apskritai jos slėpimą.

Antraip situacija taps nekontroliuojama, – žmonės ims kalbėti Ezopo kalba, kurią supras visi, o cenzūruoti bus neįmanoma, o rinkimų rezultatai taps neprognozuojami, panašiai, kaip šiandien jau vyksta likusioje Europoje, kur šalių nacionalinės politinės jėgos ant nusivylusių rinkėjų pečių veržiasi į Europos Parlamentą keist jėgų pusiausvyrą.

Ir tai demonstruoja, jog Europos mastu vedamą informacinį karą politinis elitas beviltiškai pralaimi. Ir tik laiko klausimas kada nugalėtieji suklups prieš nugalėjusią daugumą. Ir tada ilgą laiką skriaudžiamų tautų pyktis gali būti baisus. Istorija tą ne kartą parodė.

Lietuvos laukia ne kitokia baigtis. Lietuviai dar nepamiršo, kad prieš 30 metų stovėjo Baltijos kelyje. Ir pastaruoju metu tie prisiminimai vis dažniau iškyla atmintyje, sulyginant anuomet sklandžiusias viltis ir šiandienę realybę. Ir tų skirtumų jokia propaganda užtušuot negali. Ore tvyro negeros nuotaikos, kurias nuolat pakursto idiotiški sprendimai.

O gal tiesa tai, jog kai D-vas nori kažką nubausti – pradžioj atima protą?

Sekite autorių Facebook

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurnerNaujienos iš interneto

komentarai 47

 1. Simas Simaitis says:

  👍.

 2. litvakas be plauku ir barzdos says:

  Tragediją beveik visuose punktose,visiems žinoma kad vadinamai lt valstybei išstoti iš sssrs tereikėjo referendumo,kurio nebuvo,nes pabijojo tas vadinamas elitas ,kad tauta nuspres kitaip ir giliu mano isitikinimu taip ir būtų buvę,ir vien del to lietuvos respublika neligitivi, aišku sendiena elitas šaukia okupacija okupacija o iš rusijos imperijos mes atsiskireme kaip? Vadinamu maidanu,revoliucija ir vel ne paliai įstatymą. Kokia velniu europos sajunga?kaip mes joje atsidūrėme,nejau užmiršome o Arvidukas mum vis parina ta gero gyvenimo elito korta,elitui tai gerai o žmogui,visi puikiai matome. Ir kas EU idejos autorius? Relizatorius?nejau Arvidai nežinai ar žinoti nenori? O Daunys mum vis apie vigditojus,apie triusikus purvinas,konkrečiau truputi nesibaugink,pamirškite tas emocijas ir jausmus ,ar bijote ištarti okupanto vardą?taip tai žydas! Po pavadinimu FRS,valiutu fondas,europos žydiškąs kongresąs ir tt ir tt. Užteks jau gal pagaliau savo smėlio dėžėje bijoti kandžio.

 3. konkurencijos nėra says:

  👍
  Trečias globalus informacinis karas prasidėjo 2013m.

 4. Vaidas says:

  Viskas bus gerai,Arvydai atsisėsk ant upės kranto ir lauk,pamatysi,kaip praplaukia upe pro tave tavo priešo lavonas☺

 5. kostas says:

  Arvydai, tai toliau dūsaujat apie neteisingą valdžią. Ką daryti nesiūlai, nes nežinai. Paguodi save ir savo dešiniaflangius zombinius rėksnius jau pasenusiomis idėjomis kaip baltijos kelias, nepriklausomybė, cenzura Rusijoje. Arvydai kokia nepriklausomybe jei mes esam ES sajungos dalis? Pats minejai apie Briuselio istatymu virsenybe. Ir pamirsai pamineti apie cenzura ES, kurioje negalima kvestionuoti zydu holokausto, 01.13 ivykiu, draudziamas teigiami atsiliepimai apie TSRS, draudziamaa pjautuvas su kuju, verciama liaupsinti iskrypelius. Vis dėlto, Arvydai, tai ką daryti?

 6. konkurencijos nėra says:

  Bet ar nepraplauks pirma draugai, giminės ir artimieji?

 7. Vytas says:

  Aš pilnai solidarus su straipsnio autoriumi beveik su su visais jo argumentais ir įvykių informaciniame kare interpretacija. Pora pastabų. Manau, kad VALSTYBĘ atstovaujančiomis informacinėmis priemonėmis vadintis teisę turi gal tik viena kita. Va, o VALDŽIĄ (tiek pozicinę, tiek opozicinę) atstovaujančių apstu. Propagandiniame kare už (?) ar prieš savo tautos protus bei palankumą Lietuva represinių priemonių gausa ir griežtumu jau senai pralenkė Rusiją bei Vakarų pasaulį. Užtenka paminėt LR BK 170/2 straipsnį, kurio pagrindu teisiamas knygų leidėjas, išleidęs G.Sapožnikovos knygą „Išdavystės kaina“, jau senai išleistą užsienyje bent jau italų ir anglų kalbomis bei laisvai prieinamą internete lietuvių kalba. Užtenka įvesti vien knygos pavadinimą. O paskutiniai to informacinio karo „šedevrai“ , kuriais remiantis vien pasakymas, kad kažkoks ministras yra korumpuotas gali atvesti į teisiamųjų suolą, dabar svarstomas seime. Tai geras „priedas“ prie BK 170/2 straipsnio, leisiantis jei ne pasodinti į kalėjimą nepaklusnų žurnalistą ar leidėją, tai bent visiškai jį sužlugdyti, tiek finansiškai, tiek moraliai.

 8. Arvydas Daunys says:

  >>Kostui,

  Jei tamsta klausiate ką daryti – tai matyt neatidžiai skaitote. Todėl jums galiu pasiūlyti tik daugiau skaityti, nes visą kitą jau daro tie, kas žino ką daryti.

  Pakartosiu – Europos (ir tame tarpe Lietuvos) politinis elitas pralaimi informacinį karą dėka tų, kurie jau seniai kovoja jame, kad jūs gautumėte tikrą informaciją.

  Pasikartosiu dar kartą – skaitykite. Atidžiai skaitykite. Ir jums nereikės uždavinėti klausimų ką daryti informaciniame kare. Jūs jame dalyvausite jau žinodami aiškiai ką darote.

  Su pagarba.

 9. saul says:

  Lavonai praplauks…priešo ar savų,giminių….Beeeepročiai.Manau,kad čia jau riba.Kas čia? Bauginimas,vizijos,karo kurstymas ar kliedesiai.Gerai būtų,jei tik pamišėlių kliedesiai.

 10. konkurencijos nėra says:

  Laukimas , pralaimėjimas!

 11. Gintas says:

  Paviršutiniškas problemos supratimas, nes politikai nieko nevaldo, jau seniai jie tik lėlės ir kalbančios galvos! Jūs manote kad Merkel ir kiti Europos politikai gali kažką daryti laisva valia? Jau seniai jie visi sėdi bankininkų ir korporacijų kišenėse. Lietuva tai pasaulinis kaimas, todėl ir lošimai maži, o šiaip visur fondai fondeleliai kur už paskaitas į fondus pervedami šimtais tūkst dolerių, tai legali korupcija, todėl kalbėti apie žmonių norus ir svajones yra naivu. Kas dėl Lietuvos niekas čia nepasikeitė, 30 metų koncervai žaidė su socdemais ir pasikeisdami prievartavo Lietuvą, o kai tai tapo akivaizdu, soc buvo išmesti, o juos pakeitė valstiečiai ir žaidimas tęsiasi. Kai liberalai pradėjo šokinėti ir Masiuliui pradėjo žadėti premjero postą, koncervai pajuto kad gali likti kraštiniais, todėl greit juos sutvarkė. Jokios opozicijos Lietuvoje nėra, pilietinės visuomenės nėra, ekonomikos kuri padėtų save išlaikyti nėra, o situacija panaši kaip varlė verdančiame puode. Daug girdžiu apie Bltijos kelia, bet ką bendro furi žmonių svajonės ir politikų tikslai? Žmonės susikibę rankom apie laisvę galvojo kai tuo tarpu landzbergiai dalinosi postus ir visais varpais skalambijo jav, kad jie pasiruošę darbuotis. Buržuazinė revoliucija buvo pavadinta nepriklausomybė, po to ir dujų gelda pavadino nepriklausomybė, taip žmonių galvose sukūrė „šventųjų“ luomą, kurie „iškovojo“ nepriklausomybę, nors iš dokumentų aišku, kad po Garbaciovo pokalbio su Bushu’u Garbaciovas pažadėjo sutvarkyti be aukų, bet braižas panašus kaip ir Ukrainoje, be aukų reikalas neatrodo rimtai. Žodžiu, kol bankų interesai bus persipynę su politika, žmogui jokių prošvaisčių. Ką daryti? Visuomenės pajėgumus puikiai parodė euro įvedimas, tik įvedus eurą Latvijoje kainos ten pašoko į viršų ir iškarto įvedamas euras Lietuvoje, buvo protestų? Ne, tada valdžia suprato, kovoti nebėra kam, liko tik avys ir tie kurie nieko negali…

 12. litvakas be plauku ir barzdos says:

  Arvydai nevyksta joks informacinis karas,gal tau tai naujiena, vyksta tik tiek kiek leidžiama vykti,turiu omenije ta arena tv ,radija, 99% interneto eterio, žurnalus ir laikraščius, čia tik tavo iliuzijoje kažkas kažką laimi ar pralaimi,tie visi tavo matomi veidai (lyderiai) tai vaiku darželio horas ir niekas daugiau. Suprask šeimininkui visiškai vienodai koks šuo atneš tarno ranką numestą pagalį,ar tai būtų putka,marconi,merkel,uspaschik, landzbergis ar karbauskis,jie tik vigdytojai atliekantis globalu žmonijos ir visos planetos pavadinimų žemė naikinima. Ir dar Arvidas siulo skaityti atidžiai, pas tave pateikta info joje tiesos ir svarios info maxsimum 5% o visa kitą tik ppp. Pagarbiai.
  Bet kad vyksta kova tai faktas,vien ka sako silpni žemės drebejimai anglijoje,san fransiko,rusijoj kuraluose ,indonezijoje,naujioje zalandijoje (cia prieš 3/5m) yra pagristu teiginiu, kad buvo sunaikinti bunkeriai,kaip sakant elitui vel kažkas nepaviko.

 13. konkurencijos nėra says:

  Taip, visi mes dirbam didžiajam broliui…

 14. Kostas says:

  „…vykdyti savo rinkiminius pažadus, o ne informacijos cenzūrą ar apskritai jos slėpimą.“
  Arvydai, jei čia tavo siūlomas veiksmu planas, tai jis neveiksmingas, todėl, deja, toliau dūsavimo fazės nepasistūmėjote. Kada suvoksit kad toks problemu sprendimas yra kova su pasekmėmis, o ne priežasčiu naikinimas, tuo labiau fragmentišku problemu sprendimas nepakeis visumos. Kapitalizmas pasiekė auksčiausiąją savo stadiją —imperializmą. Apie tai dar prieš 100 metu raš V. Leninas knygoje imperializmas kaip auksčiausia kapitalizmo stadija. Ir mes esam liudininkai, kad viskas kas toje knygoje aprašyta — pildosi ir net su kaupu. Vyksta reiškiniai apie kuriuos niekas net nenumanė. Todėl jei norit tikru pokyciu tai reik keisti santvarką iš esmės. Kokiais būdais? Abejoju ar rinkimu keliu įmanoma gauti daugumą seime ir taikiom reformom kažką pakeisti, nes žmonės ir toliau leisis kvailinami stambiausiu partiju ir netikės alternatyviomis. O net jei ir pakliūtym į seimą manai sambusos kapitalas ir lobistiniai klanai tau leis keisti nusistovėjusią tvarką? Todėl lieka du būdai: mazochistiškai laukri kol kapitalizmas galutinai supus, arba revoliucija. Kol kas revoliucijai nėra tinkamu sąlygu, todēl lieka vienas kelias — laukti kol kapitalizmas supus, o belaukiant dūsauti. Tokį kelią diktuoja visuomenės naivumas ir kvailybė.

 15. romanas says:

  Vyrai , pažiūrėkit Valerijaus Piakino analytiką , kuri padės geriau suprasti kas dedasi ant šio margo svieto .

 16. konkurencijos nėra says:

  Kol nėra autoriteto, vedlio, tol visuomenė naivi ir kvaila…
  Vienas didis vyras yra pasakęs, tvarka bus, kai valdys Filosofas.

 17. Arvydas Daunys says:

  Kostui,

  Vardą pasirinkote pagal „Kostas Kubilinskas“? (Vikipedija: https://lt.wikipedia.org/wiki/Kostas_Kubilinskas) – Jis labai mėgo Lenino raštus ir visur jais vadovavosi.

  Siūlau skaityt dar kartą „Kostai“, panašu, kad vis tik nieko taip ir nesupratote.

  Su pagarba ir geros dienos.

 18. saul says:

  Aišku,visi atkreipė dėmesį į „socialisto-komunisto“ metamorfozes.Jis persikūnijo į 5 naujus neokomunistus,kurie ŽINO kada,kokiu būdu ir kaip mes visi pasieksime komunistinę nirvaną.Vikšrai…,dar nepatepę drugeliais nusprendė atskleisti VISĄ TIESĄ apie gyvenimo prasmę ir būdus ,kaip mums tai pasiekti.Aš,aišku,labai dėkavoju už jų nesavanaudišką rūpestį ir begalinį atsidavimą mūsų visų Tėvynei Lietuvai ir mums,pasiklydusioms avelėms.Savaime suprantamas mūsų vikšrelių pasišventimas pasaulio labui,idant visi kiti esti nepakankamo proto,išsilavinimo ir entuzijazmo ir tik JIE viską geriausiai žino ir nutuokia.DDD

 19. konkurencijos nėra says:

  Liberastija lenda per visus galus…

 20. Kostas says:

  Arvydai, iš tavo komentaro tono suprantu, kad nori sumenkinti mane susiedamas su Kubilinsku, o tuo labiau dėl to, kad skaitau Lenino veikalus. Tai yra ad hominem argumentas (klaida, daroma tada, kai kritikuojama oponento asmenybė užuot kritikavus jo teiginius). Kol kas dar nėra uždrausta skaityti Leniną. Tuo ir džiaugiuosi, apie knygą ir jos turinį spręsti su išankstiniu nusistatymu ir neskaičius tai ta kvaila žmogiška yda kurią, deja, turi 80% žmonijos. Dėl to ir liekame dūsavimo stadijoje, nes tie 80% niekaip negali išsivaduoti iš suformuotų socialinių mitų. Ir dar finalinis palinkėjimas nedera su komentaro tonu. Tai vėlgi iš vakarų atėjusi liberalaus pasaulio veidmainystė: iš pradžių sumenkinti oponentą (nes neturi argumentų), o paskui kaip niekur niekoo su šypsena atiduoti pagarbą ir šiltus linkėjimus. Kaip matau jums toks dviveidiškmas nesvetimas, tad nesuprantu kodėl piktiniesi politikų veidmainyste ir dvigubais standartais.

 21. saul says:

  Veik pusę amžiaus mes studijavome Leniną,piatilietkių planus ir rezultatus,mokėmis atmintinai ir citavome kitus komunizmo,mankurtizmo korifėjus.Kas iš to išejo ir kur mes su tuo mokymu nuėjome,manau,žino visi.Šie Jūsų revanšistiniai-komunistiniai siekiai jau seniai pūna istorijos šiukšlyne ir Ačiū Dievui.Aišku,Jūs labai norėtumėte,kad Leninas ir toliau būtų cituojamas „ant Lietuvos“ ir netgi,visame pasaulyje.Prieš kritikuodami kitus ,pažvelkite į savo mąstymą ir nusistatymą,kuris Jus apsėdęs,vadindamas 80proc žmonijos…. turinčius „baisiausias“ ydas. Jūs labai blogai galvojate apie žmones,jei manote ,kad 20proc. skaitė Lenio raštus.

 22. Kostas says:

  Saul, pats save atskleidi ir parodai, kad geriausiu atveju esi studijaves keliu eismo taisykles. Ir kaip dažniausiai pasitaiko su tokiais kaip tu nesugebi pasidaryt teisingu išvadų. Nebūtinai 20% turi skaityti Lenino raštus, o tuo labiau cituoti. Aš to nesakiau ir nedaviau net suprasti, o tavo infantiliška inetrpretacija tėra pagrįstų argumentų trūkumas. Faktas tas kad 80% žmonijos turi menką smegenų keliamają galią. Ir tai yra įrodyta tyrimais. Iš tavo lozunginių skeidalų matyti, kad ir pats priklausai tai masei patinka tau tai ar ne. Dar nė karto nepasistengai išjudinti savo pilkąsias ląsteles ir parašyti nors vieną dėmesio vertą sakinį, nekalbant jau apie protingą mintį.

 23. saul says:

  Na…labai jau taip,draugas, nepykite ant „pilkūjų ląstelių“ besmegenių.Ne visiems gi lemta būti išskirtinų genų nešiotojais ir atitikti tuos 20proc.,kuriuos Jūs,draugas,atstovaujate,su kuom mes Jus ir sveikiname.Ir lai niekas čia nesuabejoja Jūsų žodžių teisumu,reikšme ir svarba.Mes net nebandome kvestionuoti Jūsų,gerbemasai,apsiskaitymo,erudicijos IQ ir padėties mūsų menkavertėje visuomenėje.Taigi…,veskite mus,o iškilusis idalgai,pilnu spąstų keliu,paspęstu nekenčiamų kapitalistų, šviesaus komunizmo rytojaus link….,idant kad mes nenuklystune bjaurų šunkelį išvydę….Nuo šiol mes skaitysime tik Jūsų,aukščiau paminėtajį,talmuda( Lenino raštus),jį tik vieną studijuosime ir cituosime.Ir tepraryja mus visus negailestinga ir teisinga Jūsų rūstybės( arba revoliucijos) ugnis,jei mes įtikėsime į kitus dievus.

 24. Ec says:

  Nesvarbu kas knygą parašė, svarbu kas parašyta. Nesižaviu Lenino kūryba, bet ten yra nemaža neblogų minčių,ir kaip dabartinis laikmetis parodo, kai kurios buvo pranašiškos. Ir jei perskaitysiu tuos raštus, pasidarysiu durnesnis?, manau, ne. Tiesiog iš jo darbų susidarysiu tikslesnę nuomonę apie jį patį, kaip susidariau nuomonę apie M.Kadafį, perskaitęs jo žaliąją knygą. Dabar dar atsisiunčiau Hitlerio „Mano kova“, gal išsiaiškinsiu, kodėl jis tų žydų taip nemėgo, gėda prisipažinti, iki šiol nežinau (kaip ir daugelis, manau). Ar perskaitęs Leniną tapsiu leninietis?, -ne, kaip ir perskaitęs „Mein Kampf“ netapsiu fašistas, o argumentų ginčuose turėsiu žymiai daugiau nei priešininkai.
  Tik graudu, kad šiuo metu žmonės puikuojasi tuo, kad yra neskaitę vieno ar kito ir ginčą bando laimėti keldami toną, įžeidinėjimais, cenzūromis ar banais.
  Paskaičius komentarus, Kostas nuomonę reiškia labiausiai taktiškai ir profesionaliai, ir graudu, kad oponuojantys nusileidžia iki įžeidinėjimų.
  Sėkmės visiems, daugiau skaitykite!

 25. Vladimiras Iljičius Leninas says:

  Žmonės visuomet buvo ir bus naivios apgaudinėjimo ir apsigaudinėjimo aukos, kol neišmoks už bet kurių dorovinių, religinių, politinių, socialinių frazių, pareiškimų, pažadų įžvelgti vienų ar kitų klasių interesus.

 26. Pro says:

  >Ec

  esat visiškai neteisus, teigdamas, jog „Nesvarbu kas knygą parašė, svarbu kas parašyta“ – nes, net nepradėtumėt skaityti autoriaus raštų, pradžioj nesusipažinęs su tuo, kas yra pats autorius, kuo rėmėsi ir kitos bendros info. Nežinomo autoriaus knygų net į rankas neimtumėt.

  Kitas dalykas – kadangi jau šiandien žinome Lenino darbelius, kuriuos jis atliko remdamasis savo autoritetu, įgytu rašant štai tokias knygas – tai nemanau, kad tapsite protingesnis perskaitęs jo darbus., na, nebent – tik daugiau apsiskaitęs. Jei negaila aliko – kodėl gi ne? Bet, kažkodėl manau, jog viskas tik kalbomis ir baigsis.

  O dėl to, ko jums graudu ar negraudu – sutikite, skamba tiesiog teatrališkai, nes iš tiesų jums nei šilta, nei šalta nuo to, kas ką skaitė-neskaitė ar komentavo.

  Būkime paprastesni ir pripažinkime, kad dauguma komentarų pasisakančių prieš komunizmą, o su tuo ir jo propaguotoją buvusiame TSRS remasi asmenine arba savo artimųjų PRAKTINE patirtimi, todėl nėra ko stebėtis, ka jie taip atsiliepia apie TEORINĘ pusę, kuri ir liko tik teorija, kurios nepavyko įgyvendinti dėl to, kad TO NENORĖJO visi toje šalyje gyvenę žmonės. Kaip manote – kodėl nenorėjo?

  Atsakę į šį klausimą galbūt atsakysite ir į tai – ar jums tikrai reikia skaityto Lenino raštus vien tik tam, kad būtumėt daugiau apsiskaitęs.

  Žinoma ne to „Lenino“, kuris čia apsireiškė savo asmenine persona komentaru aukščiau – tas tai paprasčiausias kvailys, kuriam trūksta dėmesio ir nori jo pasiekti lengviausiu keliu – pasisavindamas svetimą „garbę“ kabutėse.

 27. saul says:

  Na va…“Pro“ mane aplenkė .Panašiai ir aš galiu pasakyti.Tik norėjau pridurti,ką buvau jau minėjęs,kad mes jau tuos raštus esame studijąvę kiek anksčiau.Na….bent jau apsimetinėjome,kad studijavome.Ar nuo to Jūs pasidarysite protingesnis ar kvailesnis,mes to nesužinosime.Manau,kad niekas nepasikeis.Jei jums negaila savo laiko-pirmyn.Ir jei jau Jūs esate perskaitęs visas geriausias pasaulio knygas ir žymiausius rašytojus,mąstytojus ir liko tik Hitleris ir Leninas-kodėlgi ne.Jūsų valia.Bet aš liksiu prie Pro nuomonės,kad Jūs nei skaitysite ,nei Jums ten įdomu.Svarbiausia……pakalbėti.

 28. Gintas says:

  Oho kiek čia skaitančių, tik kažkodėl tokie „skaitytojai“ dažniausiai ir kerpami! Daug žodžių be esmės, nes kritikuoti lengviausia, o duoti sprendimus ir nebeiseina. Įdomiausia, kad kartais kritikuoja tie, kurie gauna naudą iš esamos situacijos…

 29. Rimas says:

  Galima pastebėti, kad ne tik Rusijoje, bet ir beveik visose ES valstybėse absoliučią valdžią arba didesnę jos dalį perėmusi grupuotė, kuri, lygiagrečiai su „bizniu“, vadovaujasi ir tam tikra ideologija, nukreipta prieš valstybes ir jose gyvenančius žmones. Maždaug iki 2010 m. ji vis dar slėpėsi, dar kažkaip imituodavo darbą „žmonių labui“, bet vėliau „nutrūko nuo grandinės“ ir daugiau jau nesislapsto. Ožiais, aišku, tiesiogiai nevadina, bet visur su visais elgiasi kaip su tokiais. Tyčiojasi įvairiausiom formom, o žmonės, kaip ne keista, pagal nutylėjimą su tuo taikstosi. Gaila, nuo šitos silpnaprotystės žmonės gydosi labai lėtai.. Bet toks parazitinės sistemos kaukės nusimetimas tik rodo, kad daugiau jai nebeliko kur slėptis ir paskutiniu desperatišku „kobros kirčiu“ nori pasiekti tai, ko nepavyko iki šiol. Laiko tam parazitui liko nedaug, tik tas laikas skaičiuojamas ne valandomis, o vykstančiais pokyčiais visuomenėse ir žmonių galvose. Kad laimėtų sau laiko, bando apriboti informacijos sklaidą (žinių laidos, po tv kanalų supirkimo, virto parodijomis „žinių sklaidos“ tema), bet vos užkala vienas duris, tuoj pat atsidaro kitos iš kitos pusės. Deja tenka apgailestauti, kad didžioji masė žmonių protingėja labai lėtai:- ar tai dėl ištobulėjusių „smegenų plovimo“ technologijų (kaip vertinti vieno seimūno pasisakymą, neaišku, bet kiekvienam pajuokavime – tik truputis juoko), ar tai dėl daugiau tūkstantį metų trukusio savotiško gamtos reiškinio (Galaktinės Nakties) – čia atskira kalba. Kadangi visuomenės visuomet velkasi galiorkoje, o jas valdantys parazitai geriau informuoti ir viską planuoja toli iš anksto, joms tik ir tenka reaguoti arba, kaip dabar madinga sakyti, „refleksuoti“. Ir vis dėlto reikalai ėmė klostytis ne parazitinės sistemos naudai. Galima spėti, kad pasimatys šitai visiems ne iš karto, o kai tik praeis dar kažkiek laiko, greičiausiai, po kartos kitos. Mes to nežinome (ne visi), o jie žino. Sistema pralaimėjo reikšmingą informacinį mūšį, bet vis dar nori laimėti karą – jei ne globalų, tai nors lokalų. Tiems, kas juokiasi iš informacinio karo ir mūsų kaip dalyvių jame galimybių, reikia priminti, o kai kam ir sužinoti, kad 2014 m. kai prasidėjo „rusai puola“ ir „imperija puola“, tai virtualioj informacinėj erdvėj kilo didžiulio masto žmonių sujudimas. Ir visiškai tarpusavyje neorganizuoti ir niekaip nesusiję Lietuvos žmonės laimėjo didžiulį informacinio karo mūšį (jis truko maždaug metus, jei atmintis neapgavo), paneigdami sąmoningai keliamą isteriką. Šito pralaimėto informacinio mūšio pasekoje, kad pagazdinti mus (šypsenėlė), JAV net atšaukė keletą savo naikintuvų. Beje, Prancūzijoje, geltonosios liemenės taip pat neturi visus vienijančio lyderio (vienija teisingumo idėjos), todėl valdžia nežino ko griebtis (ką įbauginti, suimti ar papirkti). Regis ten žmonės jau suprato, kad jeigu ne jie, ne jie patys, tai joks normalus gyvenimas jiems net nešviečia (kaip ir mums visiems).

 30. konkurencijos nėra says:

  Jau nežinau, kelintą kartą klausiu, kaip ir iš kur ‘paimti’ Vedlį, Vadą?

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top