Demokratijos kaukės ir tikrasis veidas

2012, 21 sausio, 16:45 | kategorija Ideologija | atsiliepimų (34) | peržiūrų 1 735 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

Daugelyje informacijos šaltinių – interneto svetainių, forumų, laikraščių, televizijos laidų nuolatos vyksta įvairūs svarstymai, spekuliacijos, diskusijos; daromos prielaidos, pateikiami „faktai“ apie tai, kokia gi yra ar „turi būti“ demokratija.

Yra demokratinės šalys ir jų sąjungos, ir suprantama yra jų propaganda, bei ištikimi tos propagandos sekėjai, seniai atpratę galvoti nuosavomis smegenimis. Visi jie „puikiai žino“, kas yra demokratija ir koks blogis yra gyventi nedemokratiškoje šalyje. Ir suprantama kovoja už galutinę demokratijos pergalę.

Ir kiekvienas pateikiantysis savo požiūrį, turi šiuo klausimu grynai savo, asmeninę poziciją susiformavusią asmeninės patirties, fantazijų ir svajonių pagrindu.paveikslėlis
Kokia gi ta asmeninė patirtis?

Daugumoje atvejų tai visai ne patirtis, o tik propagandos ir vaizduotės padarinys, ideologinės medžiagos įsisavinimas ir po to sklaida, kurioje kiekvienas ją pateikiantis aiškina – kokia gi gera ta demokratija galėtų(turėtų) būti, jei ne anie blogiečiai (valdantieji, partijos ir t.t.), kurie neprisilaiko jos postulatų ir taisyklių. Ir tuo griauna pačius demokratijos principų pagrindus.

Prie demokratijos plėtros ir įtvirtinimo labai prisideda MIP (Masinės Informacijos Priemonės). Ir tai suprantama – demokratija – tai jų egzistencijos pagrindas – jų pasakiškų pelnų ir gero gyvenimo šaltinis. Ir pastebėkime – niekuo nerizikuojant. Tad ir jų veržimasis palaikyti demokratijos principus pilnai apskaičiuotas finansine prasme.
Beje, o kas žino tuos demokratijos principus ir matė juos realiai egzistuojant?

Arba štai toks požiūris, kokia gera ta demokratija jau yra, nes šią nuomonę dėstantysis labai gerai gyvena dabartinėmis – esamomis sąlygomis ir tiki, kad visi kiti, arba bent jau didžioji šalies gyventojų dauguma irgi gyvena taip pat. Štai nedidukas 40-ies sekundžių video pavyzdys:

Kaip galime pastebėti yra trys vyraujančios pozicijos demokratijos ideologijos atžvilgiu.

1. Tai palaikantys demokratiją iš nežinojimo kas tai yra, tačiau tikintys propaganda.
2. Palaikantys demokratiją, nes gerai gyvena jos sąlygomis.
3. Nepalaikantys, nes mato tikrąją esmę ir jos, kaip ideologijos trūkumus.

O, kad tai eilinė ideologija abejonių nekyla, nes remiamasi ne dėsniais ar realiais faktais, o tik prielaidomis, bei idėjomis – „Kaip tas turėtų būti ar atrodyti“.
Realybėje visa tai yra ir atrodo visiškai priešingai, nei „turėtų būti ar atrodyti“.
Nors nedideliam propaguojančių „demokratijos vertybes“ žmonių procentui(iki 5%), ši ideologija – aukso versmė. Jos pagalba jie metų metais sėdi valdžioje ar kitose šiltose vietose ir primeta daugumai savo valią, neretai to net niekuo nemaskuodami. Atseit patys mus išsirinkote, o mes tik išreiškiame daugumos valią.

Betgi ne daugumos ponai! – Juk jei balsuoti atėjo 40 procentų rinkėjų, iš kurių už jus balsavo 15 procentų, o kiti balsai pasiskirstė tarp kitų partijų ar pavienių kandidatų – tai kaip galima sakyti, jog jūs veikiate daugumos vardu, kai 85 procentai visų rinkėjų už jus nebalsavo ir galima sakyti, kad taip balsavo prieš jus?

Sakysite, kad jūs sudarėte koaliciją su kitomis daugiausiai balsų surinkusiomis partijomis?
Betgi jūs taip sulaužote pažadus savo rinkėjams, nes nevykdote savo rinkiminių pažadų programos, kuriai prieštarauja jūsų koalicijos partneriai. Beje jos nevykdo ir jūsų koalicijos partneriai, nes tam prieštaraujate jau jūs. Ir to pasekoje visi masiškai apgaunate savo rinkėjus. Kaip manote – ar rinkėjai tą iš anksto žinodami už jus balsuotų? – Manau ne. O jei ne, tai kokios daugumos valią jūs tada vykdote?
Bet jūsų demokratija nedraudžia apgavysčių. Nes jūs patys kurpiate įstatymus, apibrėžiančius tą pačią demokratiją ir jos principus.

Šiaip žodis „demokratija“ kilo senovės Graikijoje, kaip „laisvų“ piliečių valdžia ((gr. δήμος ‘liaudis’ + κρατῶ ‘valdau’). Žodis liaudis vietoje „laisvų piliečių“ buvo įstatytas gerokai vėliau, kad pati savoka „Demokratija“ atrodytų patrauklesnė. Tas buvo pakeista tada, kai buvo panaikinta vergija, nes senovės Graikijoje moterys ir vergai politinių teisių neturėjo, todėl savoka liaudis, kaip skirta apibrėžti demokratijai tuo metu buvo nevartotina.

Kalbant paprasčiau ir nieko nemaskuojant, viską galima įvardinti paprastai – demokratija – vergvaldžių valdžia. Ir tą puikiai patvirtina JAV, kaip demokratinės valstybės istorija. Visa jos demokratija rėmėsi pirmiausia vietinių gyventojų (indėnų) išnaikinimu, o vėliau vergijos įteisinimu. Tačiau nepamirškime JAV šaknų – tai Anglijos kolonija paveikslėlisir įsigalėjusi jos kalba. Ir JAV Federalinis Rezervas – tai Anglijos bankų filialų Amerikoje darinys. Ir Izraelis Palestinoje – tai buvusi Anglijos įtakos zona. Tik jai įtakojant tapo įmanoma tokia situacija Artimuosiuose Rytuose.

Bet grįžtant prie JAV demokratijos – Pietinėse jos valstijose palaikančiose vergijos išsaugojimą dominavo demokratų partija, o šiaurinėse reikalaujančiose vergijos panaikinimo – respublikonų. ( http://lt.wikipedia.org/wiki/Jungtini%C5%B3_Valstij%C5%B3_pilietinis_karas )

Tad dabar galime nesunkiai suvokti galingiausios pasaulio valstybės demokratijos šaknis ir tikrąją esmę, kuri niekuo nesiskiria nuo vergovinės Graikijos, tik yra pritaikyta esamam laikmečiui ir vergija gerokai labiau užmaskuota, todėl nematoma ir beveik savanoriška.
Sakau „beveik“ nes nežinant, kad tas egzistuoja – neįmanoma tam ir priešintis ar to nenorėti. Juk apie tai, kas neįeina į mūsų supratimo ratą net nesvarstome – tas mums neegzistuoja.

O kuo pasireiškia šiandieninė vergija demokratijos sąlygomis?

Paimkime pačius pagrindus:
Kad išgyventi turime dirbti, tačiau jei darbdaviui neuždirbsime 6-8 kartus daugiau, nei mums užmoka jis – darbdavys mūsų nelaikys. Kai kur tas santykis (1×8) žymiai didesnis. Tai verslo aritmetikos pagrindai. Skaičiuojant pagal tai galime nesunkiai nustatyti, kiek laiko mums reikėtų dirbti sau(ne darbdaviui), kad išgyventi tokiomis pačiomis sąlygomis kokiomis gyvename šiandien.
Vidutiniškai 1-2 valandas į dieną.
Tai viena vergijos pusė.

Kita pusė paslėpta ten, kur mes dažniausiai gyvename. Kalbu apie paslaugas, kurių neturime teisės atsisakyti ir kurių kainos niekaip negalime įtakoti. O jei konkrečiai – mes negalime atsisakyti sakykime centrinio šildymo, kaip mus neįkandamos pagal kainą paslaugos ir įsirengti elektrinio ar dujinio šildymo sistemos, kuri mums atrodo pigesnė. Tiesiog negalime todėl, kad tos paslaugos tiekėjas tam prieštarauja ir įstatymas (pančiai) jo rankose, oi atsiprašau – pusėje… Mums apribota teisė rinktis.

Arba sakykime kaimo žmonės, kuriems irgi buvo užkabinta mokama paslauga – šiukšlių surinkimas, kurios jie irgi niekaip negali atsisakyti, net tuo atveju, jei patys surenka ir priduoda tas visas šiukšles ir net gauna už tai pinigų, kaip už antrines žaliavas, nes kaip įvardijo vienas iš kompetetingų asmenų – šiukšlių mokestis – tai prievolė, o ne paslauga. Gali nešiukšlinti visai, bet vis tiek mokėsi. Nors kol šis klausimas nebuvo iškilęs tai buvo įvardijama, kaip paslauga. Tai užmaskuoti vergijos aspektai ir jų tikrai nemažai.

O vienas iš jų netgi labai charakteringas – tai buto, kaip prievolės, priskyrimas asmeniui.
Niekas iš mūsų negalime atsisakyti buto tuo atveju, jei neturime kam jo perduoti, t. y. jei jo niekas nenori pirkti, jei jis niekam nereikalingas. Mums bus skaičiuojami mokesčiai ir didinama skola už butą, kuriame mes net negyvename, tačiau kurio mes negalime atsisakyti. Jis mūsų nuosavybė ir mūsų prievolė. Tai yra vergija, kurią sunku suvokti ir nors ji kol kas reta Lietuvoje, tačiau kai kuriuose miestuose jau yra aktuali, pvz Didžiasalyje. Ten žmonės gatavi net primokėti patys, kad kas nors iš jų paimtų jų butą ir išvaduotų nuo mokesčių už jį.

Nevardinsiu čia toliau visų šių, privalomų pasinaudoti ir apmokėti „paslaugų“, nes jų pakankamai daug, o priminsiu dabar tik mokesčius, kurie taip pat yra privalomi, o jų nesumokant numatytos bausmės.

O kur čia vergija gali kai kas paklausti? Juk visur pasaulyje mokesčiai privalomi ir jie mokami.
Taip, BEVEIK visur yra įteisinta vergija ir niekas net nesuvokia jos egzistavimo, o pagrindinis vergijos požymis tas, kad niekam nerūpi, kaip gyvena vergas, kuris kuria produktą, išlaiko valstybę ir moka mokesčius, iš kurių gerai gyvena tik tie, kas tuos mokesčius skirsto, ar skolina už palūkanas. Vergvaldžiai.

Įstatymu apibrėžta sumokėti begalę(!) mokesčių ir čia pat matome, kad pragyvenimui duotas minimumas(670 LT Lietuvoje) neatitinka net išgyvenimo pusbadžiu reikalavimų. Jau nekalbant apie kažkokį apmokėjimą paslaugų, kurių gaunant tokį atlyginimą fiziškai neįmanoma apmokėti, ar teisiškai – teisėtai atsisakyti. O bedarbių apmokestinimas PSD? Mirk, bet mokėk!

Tai gryna vergija, kai įteisinti tik reikalavimai (pančiai), neatsižvelgiant į realias galimybes, tačiau visa tai palaiko masinė propaganda per MIP, nes joms ši sistema suteikė išskirtinį statusą, kurio dėka jos gali puikiai gyventi skleisdamos dezinformaciją vergų visuomenei.

O MIP atstovai – aktoriai, dainininkai ir šiaip prisiplakėliai savo pavyzdžiu be jokios atsakomybės moko likusią visuomenę „teisingo“ gyvenimo pagrindų, tačiau nesuvokia, kad jų vaidmuo, tai tik kaip klounų cirke – yra skirtas nukreipti dėmesiui pertraukose tarp rimtų vaidinimų.

Ir kas įdomiausia, kad į tokius cirko projektus, kaip pvz, „Šok su manimi“ ir panašius, įsitraukė net politikai, kas rodo, jog jie net nesuvokia atliekantys klounų(juokdarių) vaidmenis ir savo dalyvavimu keliantys tokių pigių projektų reitingus.
O juk feodalų laikais, kiekvienas save gerbiantis ponas turėjo savo asmeninį juokdarį ar net jų būrelį. Ir tada niekam kažkodėl nekildavo net klausimas – kas yra kas.
Visi puikiai suvokė, kad juokdario statusas – tai vergo statusas.

Demokratijos sąlygomis vergiją pavyko užmaskuoti. Ir dabar žmonės savo noru aria gerokai daugiau, nei senovėje – stengdamiesi išlaikyti savo darbdavį, valstybę su joje viešpataujančia biurokratų armija, save ir savo šeimą.
Kai tuo tarpu senovės vergų darbas buvo nepalyginamai mažiau produktyvus – jie dirbti tingėjo, visaip išsisukinėjo ir apskritai jų nedomino galutinis darbo rezultatas. Juos reikėjo prižiūrėti ir bizūnu raginti dirbti.

O dabartiniai, išlaikantys visą sistemą – neatsakingo tų pačių biurokratų valdymo dėka dažnai papuola į nepavydėtiną padėtį (krizės), jau nekalbant apie tos pačios valstybinės užsienio skolos didėjimą, nors asmeniškai nė vienas iš tų vergų užsienyje nesiskolino ir visi dirbo pilną darbo dieną. Tačiau nežiūrint į nieką skola tik didėja. Kaip gali didėti skola, kai visi dirba?
O su skola didėja ir mokesčiai, kurie anksčiau turėjo kitą pavadinimą – prievolės vergams arba lažas.
Mokesčiai tai priverstinės prievolės vergams, kurios turi tendenciją TIK didėti.

Ir dar vienas demokratijos, kaip vienos iš vergijos formų pristatymas – tai rinkimai.
Kaip jau minėjome aukščiau, senovės Graikijoje vergai ir moterys balsavimo teisės neturėjo. O kaip šiandien?
Šiandien panašiai. Balsuoti galime, tačiau ne už tuos, kuriuos norėtume. Nors į balsavimo apylinkes mums primygtinai siūloma ateiti, bet rinkti galime tik iš to, kas jau būna išrinkta partijos vadovybės iš savo tarpo. Renkame ne tai, ką patys iškėlėme, o tai, ką iškėlė partiniai interesai. Ir dažniausiai siūlomi rinkti asmenys mums būna absoliučiai nepažįstami.

Rinkimai laikomi įvykusiais, jei juose dalyvauja 25 procentai registruotų rinkėjų (daugiamandatė apylinkė). Ir čia 25% rinkėjų išrenka valdžią likusiems 75%, nors kalbama, kad demokratija – tai daugumos valia. Šiuo atveju valią diktuoja ryški mažuma.
Vienmandačių apylinkių atveju balsuoti turi ne mažiau nei 40% registruotų rinkėjų. Mažiau nei pusė.

Mes negalime užregistruoti rinkimų apylinkėje mums pažįstamo tinkančio kandidato ar organizacijos – tam tiesiog neturime galimybių, nes sąlygos, kuriomis galima tai padaryti tiesiog drakoniškos ir pavieniams žmonėms, o kai kur net ir organizacijoms neįkandamos.
Visuomeninėms organizacijoms rinkimuose dalyvauti apskritai draudžiama.
Referendumui surengti reikia 300 000 parašų, kas Lietuvos sąlygomis tiesiog neįmanoma.
Teisminėje sistemoje neįmanoma pasiekti teisingo bylos nagrinėjimo, jei tai paliečia „išrinktuosius“.
Ir taip toliau ir panašiai.
Tai Lietuvos demokratijos kaukė.

Esmė visame tame tokia, kad skirtingose šalyse demokratija turi skirtingą kaukę, tačiau nė viena jų nėra jos tikrasis veidas. Todėl galima rodyti pirštu į sakykim Šveicariją arba Angliją ir sakyti: – „va ten tai demokratija – va tokia ji turi būti“….
O iš esmės tas veidas visai paprastas, kaip ir socializmo ar komunizmo veidai. Mums pakanka tik pažiūrėti, kaip demokratinės šalys elgiasi su šalimis, kurios įvardijamos nedemokratiškomis ir tada viskas taps aišku. Panašiai, kaip krikščionybė viduramžiais rengdavo kryžiaus žygius prieš nekrikščioniškas šalis. 1:1

Tų demokratiškų šalių valdantieji susitarę tarpusavyje kuo gražiausiai apkaltina kitas šalis (paskutiniu metu musulmoniškas) žmonių teisių pažeidimais ir jas užpuolę pakeičia esą nedemokratiškų ir autoritarinių šalių valdžią. Vadovai dažniausiai demokratiškai nužudomi.(S. Huseinas, M. Kaddafis)

paveikslėlis

Pavyzdžiui Libija ir M. Kaddafis, kuris buvo apkaltintas visomis žinomomis nuodėmėmis, nors greičiausiai jo didžiausia klaida buvo investicijos į JAV ir Europą. Jis pirko valstybines obligacijas, dalijo paskolas. Finansavo N. Sarkozy prezidentinę rinkiminę kampaniją ir padėjo anam ateiti į valdžią Prancūzijoje. Jo investicijos į JAV ir Europą siekė kelis šimtus milijardų naftos dolerių.
Bet demokratų apetitai augo – jie užsimanė dar daugiau, o tuo pačiu tai buvo puiki proga nusikratyti milijardinių skolų ir apsisaugoti nuo M. Kaddafio planuojamos, kitokios atsiskaitymo už naftą tvarkos.
Rezultatą žinome – žuvo 1200 civilių, 6000 sužeista, M. Kaddafis nužudytas – prasideda kova dėl Libijos naftos.
Čia panašiai, kaip remiantis išgalvotu biologinio ginklo pretekstu buvo užpultas Irakas, tačiau neradus jokių to ginklo įrodymų vėliau vis tiek buvo apkaltintas ir vėliau pakartas jo vadovas S. Huseinas.

Toks demokratijos, kuri siaurai išrinktųjų grupei leidžia ir atleidžia viską, tikrasis veidas.

Šis veidas nėra saistomas sąžinės ar garbės įsipareigojimų, jei tai nesiūlo naudos. Atvirkščiai – garbė ir sąžinė demokratijos sąlygomis – tai kliuvinys siekiant karjeros ir geresnio gyvenimo. Nuo senovės Graikijos laikų demokratija nepasikeitė – užkariavimai, išdavystės, vergija – tapo kasdienybe siekiant naudos. Pasikeitė tik mąstai – dabar tai vykdoma pasaulio lygiu. Ir tas liečia absoliučiai viską, kur galioja demokratija.

Bet galime pasiguosti – demokratijos Lietuvoje sąlygomis kalbėti galime beveik apie viską(šuns balsas į dangų vis tiek neina), juk reikia suteikti laisvės iliuziją, tačiau susirinkti leidžiama ribotam žmonių skaičiui. Be atskiro leidimo galima susirinkti ne didesnėms nei 9 žmonių grupėms(piketai). Matyt demokratai prisibijo, kad didesnės žmonių grupės gali įtakoti patrauklesnės ideologijos įsigalėjimą, todėl tokiu būdu stabdo informacijos sklaidos greitį.
Mums belieka atsimerkti, pamatyti ir pripažinti, kad gyvename vergijos sąlygomis. Tas prisipažinimas sau gali būti mūsų dugnas, nuo kurio jau galima atsispirti prieš kylant aukštyn.

Arvydas Daunys

 

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurnerNaujienos iš interneto

Atsiliepimų 34

 1. Kestas says:

  na kad ir pavėluotas atsiliepimas, bet nusišneka autorius dėl to, kad darbdavys išnaudoja darbuotoją 1×8 karto. Matomai visiškai neišmano ekonomikos ir mokestinės sistemos.
  Geriausiu atveju darbdaviui lieka tik 10% uzdirbtų pinigų. visa kita pasiima valdžios institucijos mokesčių pavidalu….

 2. ara-copy says:

  Gal gerb. Kestas tada pasakytų, kaip darbdaviai tampa milijonieriais iš tų varganų 10 procentų?

  Kitas dalykas – aš pats dirbu ir žinau savo darbo vertę, žinau kiek aš uždirbu savo darbdaviui ir ši suma apie 10 kartų viršija mano gaunamą atlyginimą. O kartais net ir daugiau.
  Tad straipsnyje tikrai nieko nesumeluota gerbiamasis.
  Tačiau gali būti, kad jūs, kaip savo įmonės savininkas gaunate tuos varganus 10 procentų. Pagal ką galima prognozuoti, jog jūs greitai bankrutuosite arba nutrauksite savo verslą.

  su pagarba.

 3. Joris says:

  Geras straipsnis. Miela skaityti bundančiųjų komentarus!

 4. emilis says:

  Puikiai viskas nušviesta. Džiugu,kad mankurtų mumyse mažėja,o prie straipsnio pridėčiau,kad Demokratija (daugumos valdymas) negalimas ,nes renkame atstovus,o atstovaujamoji demokratija yra oligarchija. Taigi vergai „išsirenka“ prižiūrėtojus,kuriuos pilnai skiria(Kandidatais)vergvaldžiai. Taip yra ir su profsajungomis,..kurios buvo sukurtos ,kad atseit atstovautu vergų reikalus. Tie tėveliai -profsajungos vadovai pilnai vykdo šeimininko nurodymus,o užguiti žmonės mano kad turi užtarėjus ir jie puikiai viską daro ,kad palengvintu“ gyvenimą“. Gyvenimas kabutėse,nes taip kaip dirba vergai ir kaip jiems sukurtas „Turiningo poilsio „programa(debilizacija). suprantame,kad laikomasi nuvaryto arklio principu. Maxsimali nauda per trumpiausią laiką.o nepakeičiamų nėra. Dauginkitės ,auginkite tokius pat vergus,o patys išsunkti mirkite palikdami uždirbtas pensijas. Tik auktesnės kastos atstovai pasiekia išsvajotą pensiją,o likusieji tik savanoriškai atiduoda savo galias(pinigus). Taip,pinigai tai galios vienetas . Argi nematome,ką jis daro pasaulyje. iš žmogaus atimdami trečdali pajamų ir stekendami per „N“ mokesčių ,žmogus maitinamas rožinėm svajom ir verčiamas judėti kaip asilas pagal morką pritvirtintą prie vėžimo kurį jis pats ir traukia. Visa sistema idealiai sukurta. Stimuliavimas,nuopolis,mirtis. Darbo vaisiais mėgaujasi išrinktieji.
  Žmogus paprasčiausiai neturi laiko ,noro,supratimo siekti pažinimo ir joje atrasti gyvenymą laisvėje. Niekas žmogaus taip nesuriša kaip skurdas ir pažinimo stoka.

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top