Diena kai Europoje buvo įkalinta žodžio laisvė

2019, 26 sausio, 14:15 | kategorija Ideologija | atsiliepimų (8) | peržiūrų 551 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

Nutyldyta Europa, tyla Europoje

nuotr.: © Arvydas Daunys | infa.lt

Sohrab Ahmari | mida.org.il

Europos žmogaus teisių teismas nurodė, jog islamiškų tekstų ir pranašo Mahometo asmenybės aptarimas randasi „ne visuomeninio diskurso sferoje“.

Prieš tris metus išleistame ir karčios ironijos kupiname romane „Pasidavimas“, prancūzų rašytojas Michel Houellebecq aprašė ateities Prancūziją, kur islamistai, įgavę politinę valdžią, siekia perkurti visuomenę pagal islamo įstatymą – šariatą.

Knygoje vaizduojama, kaip senasis Prancūzijos elitas paklūsta tam ne tiek iš didelės meilės Mahometo mokymui, kiek dėl savo dvasinės tuštumos ir politinio bejėgiškumo, tuomet, kai islamas įžūlus, energingas ir kupinas civilizacinio valdžios troškimo.

Ne taip seniai Europa ryžtingai žengė pačių niūriausių Michel Houellebecq prognozių realizavimo kryptimi. Ir nutiko tai netgi be islamisto išrinkimo į aukštą politinį postą (kaip buvo aprašyta „Pasidavime“).

Tiesiog Europos žmogaus teisių teismas (EŽTT) – struktūra, esanti svarbiausiu bazinių teisių kontinente apsaugos garantu, – nusprendė, jog vykdomosios šalių valdžios dabar gali apriboti kritiką musulmonų pranašo Mahometo adresu, jei tokia kritika grasina socialiniam etiketui.

Teismo svarstytos bylos faktai yra tokie: 2009 metais austrė Elisabeth Sabaditsch-Wolff organizavo du seminarus apie islamą, kurių metu tarp viso kitko aptarė ir Mahometo santuoką su šešiamete Aisha (kai kurie istorikai mano, kad santuoka nebuvo įgyvendinta, kol Aishai sukako devyneri ar dešimt metų).

Kai tema paskaitoje buvo aptarta, Sabaditsch paklausė seminaro dalyvių: „Penkiasdešimt šešerių metų vyras ir šešerių metų mergaitė?… Kaip mes galime tai apibrėžti kitaip, nei pedofilija?“.

Praėjus dvejiems metams apygardos teismas nusprendė, jog „panašūs tvirtinimai daro užuominą į Mahometo polinkį į pedofiliją“ ir nuteisė Elisabeth Sabaditsch-Wolff už „religinių jausmų įžeidimą“. Nuosprendžiu buvo skirta 480 eurų bauda ir apmokėti teismo išlaidas.

Sabaditsch-Wolff apskundė šį sprendimą, tačiau Aukščiausiasis Austrijos teismas palaikė žemesnės instancijos teismo sprendimą. Tokiu būdu byla persikėlė į EŽTT.

Europos žmogaus teisių teismo baigiamoji rezoliucija, be jokios abejonės, tapo parodomuoju, virš įstatyminės prievartos siekiant pageidaujamo politinio rezultato, pavyzdžiu.

Ji prasideda nuo beapeliacinio, nors ir abejotino tvirtinimo apie tai, kad valstybė turi teisę apriboti žodžio laisvę, jeigu kyla „religinio nepakantumo“ grėsmė, kaip, esą ir įvyko Sabaditsch-Wolff byloje.

Jos pareiškimas apie Mahometą nors ir buvo tikslus, jame buvo mestas įtarimo šešėlis labai jautriems dalykams, ir, teismo nuomone, „nebuvo skirtas viešoms diskusijoms“ dėl santuokų su vaikais klausimu.

Kadangi Sabaditsch-Wolff nėra pripažinta eksperte Mahometo seksualinių preferencijų sferoje, ji neturėjo teisės priskirti jam pedofilijos.

„Šioje byloje , – rašoma teismo išvadoje, – Austrijos vietos teismai „atidžiai įvertino pareiškėjos teisę į saviraiškos laisvę, prieš kitų teisę ginti savo religinius jausmus ir išsaugoti religinę taiką Austrijos visuomenėje.

Veidmainė Europa

Atkreipkite dėmesį į tarp visų šių gražių žodžių paslėptą mintį:

Europos žmogaus teisių teismas daro užuominą, jog, esą, islamo istorijos ir jo įkūrėjo psichologijos aptarimas pats savaime yra už teisėtos „visuomeninės diskusijos“ ribų.

Tokiu būdu teismas pasisavina sau ir Europos valstybėms teisę spręsti, kokiomis temomis europiečiams galima diskutuoti, ir jeigu taip, – tai kokiomis sąlygomis.

Deja, panašu, jog šiuo metu liberalus Europos elitas žygiuoja labai bloga kryptimi, įsivaizduodamas jog pasinaudojant teismine valdžia gali nustatyti – leisti ar uždrausti diskusijas dėl imigracijos ir islamo vietos Europoje.

Žlunganti ir praradusi adekvatumą Europa, sukurta ir dabar bandoma išsaugoti šio elito, ta pati „veidmainė Europa“, kurią praėjusiais metais paskelbtame Paryžiaus manifeste, pasirašytame šiuolaikinės filosofijos šviesulių, tokių kaip Roger Scruton, Pierre Manent ir Remi Brague autoriai aprašė sekančiai:

Šiandienė Europa siekia griežtinti egzistuojančias žodžio laisvės normas, kurios yra natūralios teisės į minties laisvę įsikūnijimas. Šių apribojimų tikslas nėra nepadorūs ar kitokie išpuoliai prieš viešojo gyvenimo elgesio taisykles. Ne, valdančiosios Europos klasės atvirai siekia apriboti politinį diskursą.

Politiniai lyderiai, skelbiantys nepatogią tiesą apie islamą ir imigraciją, pasmerkiami teisminiams persekiojimams. Politinis korektiškumas primeta tokius griežtus tabu, jog mažiausias iššūkis susiklosčiusiai padėčiai vertinamas kaip neteisėtas. Veidmainė Europa, anaiptol neskatina laisvės kultūros.

Iš tiesų visa ši „veidmainė Europa“ remiasi tiek efemeriškomis dvasinėmis ir intelektualinėmis konstrukcijomis, jog jos vadovams tiesiog nelieka nieko kitko, kaip tik siekti „dar glaudesnės rinkų ir tautų integracijos“.

Štai kodėl jie taip bijosi islamo kritikos: toks teologinis ginčas, net labiausiai paviršutiniška forma, primena jiems, jog europietiškosios tautos kaip ir anksčiau turi tikrųjų tiesų ir vertybių, sudarančių jų tapatybės pagrindą.

Vienintele paguoda tokiais atvejais, kaip sprendimas Elisabeth Sabaditsch-Wolff klausimu, galima laikyti tai, kad patys europiečiai, skirtingai nei daugelis jiems vadovaujančių lyderių, vis dar išsaugojo prisiminimus apie tai, kokia buvo tikroji Europa, senasis šlovingas žemynas, su jo krikščioniškomis vertybėms ir Apšvietos epocha.

Nežiūrint į savo lyderių pastangas, europiečiai patys veržiasi į tiesą, gėrį ir grožį.

Ir šioje vietoje, kaip tik ir slypi pesimistiškos Michel Houellebecq pranašystės klaida. Vieną dieną tikroji Europa sugrįš.

Tiesiog todėl, kad tiesos neįmanoma visiškai nuslopinti – nė viena civilizuota visuomenė nesitaikstys amžinai su žeminančiu slopinimu ir savęs atsisakymu, kurių iš jos reikalauja Europos žmogaus teisių teismo biurokratai ir cenzoriai

 

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurnerNaujienos iš interneto

Atsiliepimų 8

 1. Vytas says:

  Vakarų demokratijos sistema išsigimė, kaip ir bet kuri, ilgai egzistuojanti valdžios sistema. Viena greičiau (pav. -tarybinė, bet išsigimti jai padėjo Vakarai), kita, t.y. Vakarų , ilgiau. Bet vakarams išsigimti irgi „padeda“ tam tikros jėgos. Yra tauta, teisingiau – tos tautos elitas, vienas iš atstovų kurio toks M.Laitmanas yra parašęs: „Pasirinkimo teisę turime tik mes, žydai.“ Tai tos tautos elitas ir siekia užvaldyti visas tautas, tai jis ir padeda išsigimti Vakarų demokratijos sistemai. ir ne tik. Tai jo sukurtas mitas apie holokaustą, kurio net istoriją draudžiama tirti bei studijuoti. Tai pagal jį baltoji rasė Europoje turi „parusvėti“. Žinoma. tam padėti gali tik juodaodžiai, kurie daugiausiai yra musulmonai, ar arabai, irgi musulmonai. Todėl bet kokie pasvarstymai musulmonų tikėjimo tema yra „neteisingi“ ir baustini, o atbėgėlius iš ten reikia mylėti ir viskuo aprūpinti. O kad islamo postulatuose yra raginama žudyti kito tikėjimo žmones, tai ES teismams nieko nereiškia ir smrkti negalima. POLITIŠKAI NEKOREKTIŠKA.

 2. Ec says:

  Vytai, Korane tikrai nėra nė vieno raginimo žudyti kitatikius, skirtingai nuo Talmudo. Jie perrašė ir Senąjį Testamentą sau į naudą, ir Koraną aiškina taip kaip jiems reikia. Manau, kad ir viso to musulmonų perbėgėlių organizavimu užsiima tie patys. Kol nėra pasiekta prieštaraujančių pusių kritinė masė, bus siekiama visokeriopai tą masę pasiekti. Europiečių (galima vadinti – krikščionių) kiek yra tiek jau yra, o musulmonus bus stengiama prisivilioti visokiais palengvinimais, šelpimais ir finansavimais. Manau, kad net minimalus mečečių kiekis miestuose bus reglamentuojamas. Kai abiejų pusių kritinė masė bus pasiekta, visokiausi šelpimai pasibaigs ir prasidės nesantaikos kurstymas, ir tie patys teismai, kurie dvigubų standartų principu dabar gina Islamą, pakeis savo kryptį ir kels nepasitenkinimo bangą tarp musulmonų. Galų gale planuojama, kad krikščionys ir musulmonai išsipjaus (ar bent gerokai sau nuleis kraują), o kam bus iš to nauda, manau, aišku – tiems, kas dabar organizuoja visą šį jovalą. Musulmonai nėra priešai, jie tik įrankis tikrųjų priešų rankose
  Viską ką rašau yra tik mano nuomonė :)

 3. konkurencijos nėra says:

  Ir vėlgi, skaldyk ir valdyk!

 4. Simas Simaitis says:

  to Ec. Visos monoteistinės religijos: judaizmas, krikščionybė, islamas, kilę iš to pačio Aravijos pusiasalio. Jos yra tos pačios ir vienintelės religijos tęstinumas su tam tikrais nukrypimais. O kas liečia tai, kas buvo rašyta Toroje, Biblijoje ar Korane mes nesigynčikime, nes per visą jų egzistavimą jos buvo jau šimtai kartų perrašytos ir koreguotos. Teisinga tik viena, kad šios religijos duotos tik tam, kad pridergti į žmonių protus, įvelti nesantaiką ir Dievo vardu kelti karus, vykdant brolžudystę.
  Lietuvos tautos nykimas prasidėjo būtent nuo to momento, kai jos karaliai priėmė krikščionybę ir atsisakė savų Dievų. Paprastas pavyzdys. Baltų religijoje pagrindinis Dievas buvo ne Perkūnas, o…
  DEIVAS. Mintį pagauni?

 5. Ec says:

  Simai, visa tai žinau, tik stengiuosi rašyti daugumai suprantama kalba, o tas mano komentaras skirtas parodyti tikrąjį priešą, nes straipsnis skaitytojų žvilgsnius nukreipia į ginklą o ne į priešą. Ginklas be priešo yra nepavojingas, o priešas pavojingas visuomet, nepriklausomai ginkluotas jis ar ne
  Viską ką rašau yra tik mano nuomonė :)

 6. saul says:

  Tai as taip visko ir nesupratau.Tai tikejimas yra musu pagrindinis priesas ar zydai??? Rasykite atvirai…..kas gi ta ,anot ponios Dalios ir Lenino.pasaulio Babelė ?

 7. Kira says:

  Arvyddai, laikas užraukti ala minties laisvės kromelį — sarmatus. Laikas jūsu UABui asimiliuotis su stambiais minties laisvės rinkos oligarchais ala propatria ar infa. Ten didesnis kontingentas tokioms sapalionėms ir daugiau saul ir pro lygio neišmanėliu.

 8. litvakas be barzdos ir be plauku says:

  Prie Kira tik dadesiu kad Arvidukas girdi aida o kas jame iš kur jis ir tt ir panašiai, nenutuokia.

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top