Euro integracija be grimo

2013, 17 sausio, 13:52 | kategorija Ideologija | atsiliepimų (7) | peržiūrų 1 058 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

Šio straipsnio tema aktuali ir jau esančių €S šalių-narių ir dar tik planuojančių įstoti į ją gyventojams. Rašoma apie Ukrainą ir jos piliečius, tačiau šalies pavadinimą galima įrašyti bet kokį ir straipsnis vis tiek liks teisingas. Jei Lietuva būtų turėjusi informaciją, kuri pateikiama šiame straipsnyje, tai nežinia kuo būtų pasibaigęs referendumas Lietuvoje dėl stojimo į €S.

paveikslėlisJokia integracija į Europos sąjungą neegzistuoja. Plėšrūnai susibūrę į gaują nieko pas save nepriima ir tik pastoviai kažkuo maitinasi. Būtent su su tikslu pastoviai kažką apiplėšti ir įtraukiamos į šią pelkę vis naujos ir naujos aukos.

Po oranžinės revoliucijos Ukrainoje masinės informacijos priemonėmis sustiprintai kalama į galvas eurointegracijos tema, o ir pati „eurointegracijos“ savoka tapo mūsų politinio „elito“, nepriklausomai nuo vėliavų spalvos ar politinių įsitikinimų, savotiška mantra, pateikiama, kaip panacėja nuo visų šalies ir visuomenės bėdų. O įstojimas į €uro sąjungą pristatomas, kaip vienintelis teisingas pasirinkimas, leidžiantis pasiekti gerovę ir klestėjimą. Apsidairę aplink mes galime pastebėti, kad panašią eurointegracijos „mantrą“ kartoja ir mūsų kaimynai. Pabandykime išsiaiškinti, kas gi tai per dalykėlis, prie kurio mus trūks plyš norima prijungti.

Apibrėžimas

Europinė integracija – tai gamybinės, politinės, teisinės, ekonominės (taip pat, kai kuriais atvejais socialinės ir kultūrinės) valstybių, kurios pilnai arba dalinai randasi Europoje, integracijos procesas.

Raktiniu šiame apibrėžime yra žodis „integracija“.

Integracija – susitelkimas, politinių, ekonominių, valstybinių ir visuomeninių struktūrų susijungimas regiono, šalies, pasaulio ribose.

Gamybinė ir ekonominė integracija

Apžvelkime tai iš mūsų buvusių brolių soc. lageryje, kurie prieš 5-7 metus tapo €S nariais, patirties taško. Kiekvienoje iš šių šalių matoma viena ir ta pati situacija: pagrindiniai pramonės ir žemės ūkio sektoriai pilnai arba iš dalies baigė savo egzistenciją – kas Europos valdininkų sprendimu, kad esą ši sritis €S nereikalinga arba ji esą yra nuostolinga (pvz.: Lenkija įstodama į €S prarado 60 proc. savo anglies pramonės dėl išvados apie jos nerentabilumą, o tūkstančiai šachtininkų prarado darbą), o kas tiesiog neišlaikė konkurencijos pagal „aukštus vieningus standartus“ (kurie dažnai yra tiesiog marazmas: agurkų kreivumo nuostatos, kiaušinių formos ir svorio nuostatos vartojimo tinkamumui, o štai chemijos nebuvimas visa tai paruošiant kažkodėl „aukštais standartais“ nenumatytas).

Tiesa, atskiri rentabilūs pramonės objektai buvo skubos tvarka privatizuoti, po ko mokestiniai įnašai iš jų nukrito skaičiuojant kartais. Be to, stojant į €S, šalis sutikdavo su savo pramonės ir žemės ūkio produkcijos apribojimais, pateikiamais, kaip gamybos kvotų forma. Faktiškai šalys ir tautos atiduodavo didelę ir svarbią savo suvereniteto dalį, kuri garantuodavo jų gyvybingumą ir gerovę.

Nauji €S nariai tapdavo produkcijos realizavimo rinkomis pagrindinai vokiečių ar prancūzų korporacijoms, o praradę darbą lenkai, vengrai, rumunai, bulgarai ir Pabaltijo tautos keliaudavo, kaip juodadarbiai (daugumoje atvejų) į „senąjį pasaulį“, kad turėti bent kokią galimybę išmaitinti savo šeimas, likusias tėvynėje.

Naujose valstybėse-narėse būdavo išplatinama, kaip eilinių vartotojų, taip ir valstybių kreditavimo sistema. Tokiu būdu lobo ne tik korporacijos, bet ir bankai.

Neva ekonominis pakilimas ir iliuzinis gyvenimo lygio kilimas buvo pasiektas kolosalaus namų ūkių ir valstybių visumoje skolų didėjimo sąskaita, o 2008-2009 metų krizės metu daugelis šių šalių namų ūkių atsidūrė tokioje pat padėtyje, kaip ir ukrainiečiai bei rusai ėmusieji kreditus doleriais ir €urais. Liūdna, tačiau iš naujų €S valstybių-narių piliečių, mažai kurie suvokia ant kokio kabliuko jie užkibo ir kad skolas anksčiau ar vėliau, bet teks atiduoti, o kreditoriai atsiims visą iki paskutinės dalelytės dar likusio suvereniteto.

Atskiru punktu reikėtų išskirti žymų maisto produktų kokybės pablogėjimą, ypač šalyse tapusiose naujomis €S narėmis. Praktiškai nebeliko maisto produktų be kenksmingų cheminių priedų. Parduotuvės vis labiau parduoda produktus pagamintus GMO pagrindu (ir nieko nejaudina, kad dauguma genetinių eksperimentų patvirtina, jog GMO – tai genetinis ginklas, keičiantis žmogaus genotipą, antroje ar trečioje žmonių kartoje privedantis prie nevaisingumo, taip pat yra daugelio vėžinių auglių tiesioginė priežastis. €urokomisijai šie argumentai neįtikinantys.).

Tokiu būdu, ekonominė integracija faktiškai yra vakarų korporacijų ekspansija, siekiant užimti jaunų €S šalių-narių produkcijos realizavimo rinkas, jas faktiškai kolonizuojant ir privedant prie ekonominio ir finansinio suvereniteto praradimo, sunaikinant jų pramonės ir žemės ūkio sektorius, o taip pat per valstybės skolos mechanizmą.

O kaip viskas prasidėjo?

O prasidėjo viskas kiekvienoje €S valstybėje-narėje nuo nuo sutarties , kaip asociacijos narės pasirašymo, kurios dalimi yra visaapimančios laisvos prekybos zonos sukūrimas (tarp kitko šis dokumentas su Ukraina de-facto yra slaptas – jo teksto neįmanoma rasti nė viename oficialiame tinklapyje). Ukraina dabar stovi ant šio žingsnio slenksčio. Išvadas galite daryti patys. Kaip reziume galime prisiminti vieną iš ukrainietiškų TV kavos reklamų , kai mergina su vaikinu sėdi kavinėje ir geria kavą, o sekančiame kadre jie jau rodomi lovoje. Reklama baigiasi nedviprasmiška fraze: „Pradžioje buvo kava“…

Integracija europietiškų vertybių pagrindu

Vertybė Nr.1: Privačios nuosavybės teisė

Apie privačios nuosavybės teisės €S nebuvimą pats už save kalba toks faktas: nekilnojamojo turto mokestis. Tiems, kas nežino paaiškinsiu: jei jūs turite savo nuosavybės teisėmis pvz butą, tai turite mokėti valstybei už tai pastovų mokestį, kad jūs juo naudojatės ir jis yra „jūsų privati nuosavybė“! Ir kuo erdvesnis jūsų butas, tuo daugiau jūs turite mokėti valstybei. Tai labiau panašu į užmaskuotą nuomą, nei į nuosavybės turėjimą.

Vertybė Nr.2: Europos vienybė ir judėjimo laisvė

Būdamas tarnybinėje komandiruotėje Lenkijoje ir Čekijoje, autorius(A. Orechov) neformalių pokalbių metu išsiaiškino, kad labai nedidelis šių šalių gyventojų procentas (mažiau nei 10%) judėjimo laisvę naudoja poilsiui užsienyje ar nuosavo verslo reikalais. Dauguma gyventojų tokioms kelionėms neturi galimybių ir lėšų. O pagrindinę dalį tų, kurie šia teise naudojasi sudaro studentai (besimokantys kitoje šalyje), samdomi korporacijų ir stambių kompanijų darbuotojai ir juodadarbiai, atvažiuojantys į tėvynę ir vėl atgal.

Judėjimo laisvė glaudžiai susijusi su ekonominės integracijos pasekmėmis: anksčiau buvo darbas ir pinigai, bet nebuvo išduodamos vizos, arba buvo išduodamos tačiau ribojamos, o dabar – važiuok kur nori, bet nėra pinigų. O ką pasirinktumėte jūs?

Vertybė Nr.3: Socialinis teisingumas

Kaip dar viena europietiška vertybė, šiuo metu yra socialinis teisingumas. Socialinis teisingumas pasireiškia tuo, kad, jei pas jus yra bedarbė narkomanė turinti penkis vaikus, tai ji gyvens nieko nestokodama, todėl, kad vaikai neturi kentėti – tai juk neteisinga, o jei pas jus yra darbas, vyras ir šeima, tai jūs arsite, kaip jaučiai ir pusę to, ką jūs uždirbate iš jūsų atims valstybė, kad atiduoti dalį to bedarbei narkomanei.

Beje, visose €S šalyse mokestinė našta dirbantiems piliečiams gerokai didesnė, nei Ukrainoje ir NVS šalyse. Pavyzdžiui pajamų mokestis(GPM) Prancūzijoje siekia iki 75% (šiuo metu Prancūzijos parlamentas spaudžiamas priimti atitinkamą įstatymą). Nuo 50-59% atlyginimo pas jus atims Skandinavijoje ar Didžiojoje Britanijoje. O pensijinis amžius visose €S šalyse didesnis nei Ukrainoje. Lenkijoje jis buvo padidintas iki 67 metų ir tai dar ne riba. €urokomisija siūlo priimti vieningą visai €S pensijinį amžių – 70 metų. Ar daug yra sričių, kur galima darbuotis iki 70 metų amžiaus?

Na, nežinau dėl teisingumo – mano požiūriu neteisinga plėšti tuos, kurie dirba, kad jų uždirbtus pinigus atiduoti tiems kas veltėdžiauja. Bet aš apie kitką: kokį ryšį tai turi su europietiškomis vertybėmis? Ar priminti jums, kas buvo Britanijos imperijos laikais – su ta pačia nevedusia moterimi, kai pas ją staiga atsirasdavo vaikas? Jai ką, duodavo pašalpą? Butą? Atsakymas: žinoma ne. Ji tapdavo atstumtąja. Europos klestėjimo laikais, visas rūpestis dėl socialinių gėrybių – vaikų auklėjimo, tėvų išlaikymo, medicinos, išsilavinimo ir panašių, būdavo užkraunamas šeimai ir jos galvai, ir visuomenė griežtai priešinosi bet kuriems bandymams perdėti šių išlaidų naštą ant visuomenės pečių.

Vertybė Nr.4: Tolerancija

Dar viena europietiška „vertybė“ kuri pastoviai brukama, kaip didysis europietiškosios civilizacijos pasiekimas. Tolerancija imigrantų atžvilgiu, visų rūšių seksualinių mažumų (skaityti – iškrypėlių) atžvilgiu, religinė tolerancija ir t.t. ir pan., o taip pat politkorektiškumo principų įdiegimas. Ši vertybė praktikoje taikoma pagal dvigubus standartus, kurie jau seniai išbandyti JAV.

Politkorektiškumas

Politkorektiškumą lengva paaiškinti vienu paprastu pavyzdžiu: jei baltasis amerikietis pavadins juodosios rasės atstovą negru (kas yra biologinis terminas), tai jis gali būti  patrauktas į juridinę atsakomybę, kas gresia bauda, viešaisiais darbais ar net kalėjimu. Sąvoką „negras“ pakeitė politkorektiškas „afroamerikietis“.

Tai tada imkime ir perrašykime daugelio mokslų terminologiją, sukurkime politkorektiškus žodynus! Ir kai kurie „mokslininkai“ jau ėmėsi įgyvendinti šį marazmą! Bet štai kas įdomiausia: jei negras pavadins baltosios rasės atstovą „baltu“, tai visa tai normalu. JAV ir Kanadoje, kur baltieji gyventojai laikomi vietiniais, jie jau de-facto yra mažumų teisėmis. Bet kuris „spalvotasis“ turi ten daugiau teisių. Ir šiandien ši praktika palaipsniui įgyvendinama vakarų Europos šalyse. O Britanijoje, Beniliukse ir Skandinavijoje ji jau realizuota pilna eiga.

Klausimas: ar norime mes – ukrainiečiai ir kitos mūsų šalyje gyvenančios tautos – eiti šituo pačiu keliu?

Religinis pakantumas ir tolerancija imigrantų atžvilgiu

Tolerancija, kaip pakantumas imigrantams ir religinis pakantumas realizuojami taip pat dvigubais standartais. Ji diegiama tik senbuviams paveikslėlisbaltiesiems europiečiams, tačiau niekas nediegia imigrantams pagarbos kultūros vietiniams gyventojams, jų tradicijoms, o daugumoje šalių imigrantų adaptacijos procedūra apsiriboja valstybinės kalbos mokymusi baziniame lygmenyje.

Toks vyriausybių, šiuo rimtu klausimu, požiūris dar kartą liudija apie jų antivisuomeninę veiką. Vokietijos kanclerė A.. Merkel prieš keletą metų atvirai pranešė apie multikultūrizmo politikos ir migrantų adaptacijos programos, ne tik Vokietijoje, bet ir visoje €S, fiasko.

Paryžiuje, Stokholme, Londone, Marselyje, Romoje, Briuselyje, Amsterdame yra ištisi kvartalai, kur gyvena arabai ir išeiviai iš afrikietiškų šalių, ir kur „baltiesiems“, norintiems išlikti gyvais ir neapiplėštais, rodytis nerekomenduojama. Antisanitarija, šiukšlių gausa ir kriminogeninė šių rajonų aplinka tiesiog stulbina.

Suprantama, kad gidai, dirbantys su turistais, jums šių rajonų neparodys ir apie tai, kad jie egzistuoja – nutylės. €S priversta priimti imigrantus nes trūksta darbo rankų? Tai tegu tada europietiškieji ministrai paaiškina, kodėl dauguma imigrantų iš Afrikos šalių veltėdžiauja gaudami bedarbių pašalpas? – Todėl, kad jie nesant lėšų išgyvenimui imsis atviro plėšimo ir prievartos.

Be viso to, atskirų musulmoniškųjų organizacijų Prancūzijoje ir Anglijoje atstovai jau atvirai pareiškia, kad musulmonų kvartalų teritorijose, musulmonai turi turėti savus įstatymus ir savus valdžios organus, kurie neturi būti pavaldūs ir atskaitomingi jau egzistuojančioms valdžios struktūroms (jau svetimuose namuose pradeda diktuoti savas sąlygas).

Tokie pareiškimai jau savaime yra pasikėsinimas į šių šalių teritorinį vientisumą, tačiau nė vienas valdžios organas net ūso nepakrutino. MIP irgi tyli. Reiškia yra komanda „tylėti“ iš viršaus. Klausimas: kam tai naudinga? Naudinga tiems architektams, kurie užsimojo išnaikinti vietinius baltuosius gyventojus. Aš nekelsiu viešai žinomo, imigrantų-musulmonų religinio nepakantumo prieš vietinius krikščionis gyventojus, fakto. Norėtųsi skaitytojams keletu pavyzdžių parodyti šiandienės €S „toleranciją“.

Pavyzdys Nr.1.

Mano draugė Briuselyje buvo pikantiškos scenos liudininkė: vienos afrikietiškų šalių išeivis, per du kvartalus nuo €uroparlamento atlikinėjo reikalą tiesiai ant namo kampo. Maždaug už penkių metrų stovėjo du policininkai, žiūrėjo į jo „veiklą“ ir nesiėmė absoliučiai nieko. Į merginos klausimą kodėl jie anam neduoda bent baudos, policininkai atsakė, kad pas juos instrukcija, liepianti emigrantų dėl smulkmenų neliesti, nes gali būti apkaltinti rasine diskriminacija su visomis iš to išplaukiančiomis pasekmėmis. Kai buvo užduotas klausimas, jei baltasis darytų tą patį, kas būtų jam už tai – sekė aiškus atsakymas: mes jam duotume baudą.

Pavyzdys Nr.2.

Mano pažįstamas buvo liudininku situacijoje, kai Vokietijoje šalia naktinio klubo turkas „iš dūšios“ išgražino kumščiais vietinio europiečio veidą. Maždaug 20 metrų nuo jų stovėjo du policininkai, stebėjo kas vyksta ir nieko nesiėmė. Argumentaciją skaitykite Pavyzdyje Nr.1.

Pavyzdys Nr.3.

Emigrantai iš NVS šalių užduodavo vieną ir tą patį klausimą įvairiose €S šalyse, kuris skambėjo štai taip: „ Ką jūs darysite, kai jūsų žmoną, motiną, dukterį, merginą ir t.t. bus bandoma išprievartauti?“ Labiausiai paplitęs atsakymas: kviesime policiją, mes neturime teisės naudoti prievartą… O prievartautojui galima? Ir nėkart nenuskambėjo: padarysime viską, kad prievartautojui nudaužt tą vietą ar kas nors panašaus ta dvasia. O, jeigu jūs tikrai manote, kad geriausia tokiu atveju kviesti policiją , tai užduokite sau klausimą: ką padarytų kalnų tautų atstovai su panašiais subjektais?

Duotos vertybės reziume: Integracija į €S numato tai, kad jūs sutinkate su tuo, jog imigrantai ir šalies svečiai gali jus įžeidinėti, žeminti, prievartauti, plėšti, diktuoti, kaip jums gyventi, o jūs turite nuolankiai visa tai kentėti ir geriausiu atveju turite teisę kviesti policiją. Juk jūs turite būti tolerantiški svečių atžvilgiu! O jei jūs kovosite už savo teises, prarasite darbą arba jums bus iškelta kriminalinė byla už rasinės, religinės ar dar kokios nesantaikos kurstymą.

Tolerancija visų rūšių seksualinėms mažumoms

Visai neseniai €S prezidentas, Hermanas van Rompuy pareiškė, kad tolerancija seksualinėms mažumoms yra viena iš svarbiausių europietiškųjų vertybių. Tolerancija duotame kontekste reiškia nušviesti MIP visą seksualinių mažumų spektrą, o reiškia aktyvi jų, kaip etalono, propaganda, leidimas gay-paradams, vaikų amžiaus leidžiamo intymiems santykiams mažinimas (kad pedofilai galėtu veikti legaliai), vienos lyties santuokų legalizavimas ir jų teisių sulyginimas su klasikinėmis šeimomis, o taip pat leidimas jiems įsivaikinti vaikus.

Kalbėkime atvirai: tai sergantys žmonės. Jei turėti omenyje, kad daugelis aukštų pareigūnų yra homoseksualūs (daugelis jų to ir neslepia), tai tampa aišku, kodėl mes gyvename kreivų veidrodžių karalystėje ir kodėl planeta stovi ant ekologinės katastrofos bei susinaikinimo visko kas gyva slenksčio.

Pati gamta užtveria galimybę ligotoms esybėms pratęsti giminę, suteikdama teisę tą padaryti stipriausioms – tokiu būdu visa kas gyva evoliucionuoja, o ne išmiršta. Panašu, kad €S architektams sveiki žmonės nereikalingi. Jie susirūpinę žmonių skaičiaus, o būtent baltosios rasės, šiai dienai planetoje esančios mažiausios skaičiumi, mažinimu. Homoseksualai vaikų negimdo, o jų propagavimas smogia tiesioginį smūgį pagrindinei vertybei – šeimos institucijai, ją nuskurdindami ir naikindami. Jei žūsta šeima – žūsta ir tauta.
O jūs palaikote toleranciją seksualinėms mažumoms?

Vertybė Nr.5: Genderinė lygybė

Tai ne šiaip vyro ir moters tarpusavio teisių lygybė. Tai reiškia „užsakytos“ vietų kvotos skaičių tik moterims. Deklaracija tokia: moterų interesai visose gyvenimo sferose turi būti pristatomi tik moterų! Kaip garsiai pareiškė, o praktikoje vėl dvigubi standartai: užsakymas galioja tik vadovaujantiems postams. Pavyzdžiui, aukščiausioje valstybinėje vadovaujančioje ir komercinių struktūrų grandyje turi būti ne mažiau, nei N procentų moterų. Kitu atveju kaltininkai bus baudžiami baudomis.

Tai kodėl nepadaryti taip, kad pusė lakūnų,, architektų, specdalinių karių, sudarytų moterys? O kenksmingose gamybose ar gamybose kur vyksta sunkus fizinis darbas? Kodėl ponai €S architektai jūs nekovojate už moterų teises dirbti čia ir neišrašote tam kvotų?

O gal pradžioje visgi reikėtų atsiklausti pas pačias moteris: ar joms šito reikia? Pamiršo jie, kad moterų ir vyrų organizmai skirtingi, kaip skirtingi ir psichikos tipai, o ir sugebėjimai skirtingose srityse skirtingi. Kodėl dauguma vaikų darželių., medicinos seserų, mokytojų – moterys, o dauguma architektų, kariškių, inžinierių-konstruktorių – vyrai? Ir jie juk patys pasirinko savas specialybes… Bet jums vyrai, tie architektai irgi paruošė „sulyginimą“: dabar moterys jus praleis tarpduryje pirmus, jūs gausite teisę(ar prievolę) nešioti liemenėlę, teisę į duris tualete, o taip pat kvotą darbui vaikų darželiuose, lopšeliuose ir kitose grynai moteriškose profesijose.

Ne taip seniai visose €S valstybėse buvo vykdoma sociologinis tyrimas, kurio metu išaiškėjo, kad nežiūrint į visą propagandą, absoliuti dauguma moterų (virš 80%) iš vertybių sąrašo pirmoje vietoje renkasi šeimą ir vaikus, o vyrai- vis taip pat karjerą ir sėkmę.
Kam gi tada visa ši nesąmonė apie genderinę lygybę?

O tam, kad sulieti ir sumaišyti lyčių vaidmenis, o svarbiausia – sugriauti šeimos instituciją.

Nuo redakcijos:
Kai kurias straipsnio dalis, kaip neįmanomas patikrinti versdami praleidome, bet norintys gali patys pasiskaityti visą straipsnį.

Sarmatai

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurnerNaujienos iš interneto

Atsiliepimų 7

 1. Romas Kaulinis says:

  Mano nuomone, labai geras straipsnis, nepatingėkite perskaityti iki galo. Ačiū sarmatai.

 2. Simona says:

  Geras straipsnis. Istikruju taip ir yra. Gyvenu Olandijoje. O tevu versla Lietuvoj teko uzdaryti del nesamoningu taisykliu is ES, pries tai dirbom 20 metu ir viskas buvo gerai.

 3. Zemaitis says:

  Laukiu nesulaukiu kada si Imperija zlugs

 4. Mindaugas Vilkis says:

  o kas paskui, kai žlugs? cccp irgi žlugo. ir kas eiliniam žmoneliui iš to?

 5. ara-copy says:

  Kai žlugs, galėsime gyventi bent kiaulių nejuokindami, ką dabar, pagal €S direktyvas privalome daryti:
  http://vz.lt/article/2013/1/18/es-paliepimu-lietuvos-ukininkai-jau-linksmina-kiaules

  O ką darysime.. tai čia kiekvienas gali fantazuoti pats, kaip gyvens, kai niekas iš viršaus nekomanduos, kaip reikia tvarkytis savo gyvenimą.

 6. Jurgis Bielinis says:

  Teisingai protaujama

 7. Erikas says:

  Teisingas straipsnis, tikras europos sunaikinimas. Kas Jums Lietuviai Miegat ar jau viskas dzin. Stokim Į kova už Nepriklausoma Lietuva ir Lietuvių TAUTA.

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top