Europos perspektyvos naujojo pasaulio betvarkėje

2023, 10 sausio, 6:30 | kategorija Metodologija | atsiliepimų dar nėra | peržiūrų 182 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

Pirmaisiais dešimtmečiais po Antrojo pasaulinio karo vyravo dvipolė pasaulio tvarka tarp Rytų ir Vakarų, turėjusi įtakos beveik visiems tarptautinių santykių aspektams. Pasaulis prie jos priprato ir gerbė kitos pusės raudonąsias linijas, kad išvengtų naujo didelio karo, kuris galbūt būtų kariaujamas ir branduoliniais ginklais, rašo amerikiečių „The National Interest” portalas.

O Vakarai, ypač nuo XX a. septintojo dešimtmečio pabaigos, siekė užtikrinti saugumą ir stabilumą dialogu, bendradarbiavimu ir tvaraus karinio balanso nustatymu per ginklų kontrolės susitarimus. Tai buvo daroma susidarius įspūdžiui, kad „sistemų” konfrontacija yra neįveikiama.

Dramatiškai išaugusios Jungtinių Valstijų ir NATO pastangos ginkluotis, didėjantis Sovietų Sąjungos ir Varšuvos pakto ekonominis silpnumas ir persitempimas, Michailo Gorbačiovo vadovaujamos Sovietų Sąjungos vadovybės kurso „sušvelnėjimas”, reformistinės klaidos ir diplomatinės nuolaidos galiausiai privedė prie to, kad bloko konfrontacija buvo įveikta.

Šaltasis karas baigėsi dešimtojo dešimtmečio pradžioje. Įsivyravo Vakarų vertybės, dėl kurių jau buvo susitarta Europos saugumo ir bendradarbiavimo konferencijos (ESBK) procese (žr. 1975 m. Helsinkio baigiamąjį aktą) ir kurias Varšuvos paktas iš pradžių nurašė kaip grynai retorines nuolaidas, neturinčias jokios reikšmės.

Nauja padėtis buvusios Sovietų Sąjungos ir Varšuvos pakto valstybėse, kurioms visų pirma buvo būdingas chaosas ir dezintegracija, reikalavo, kad stabilizavimo priemonės būtų vykdomos subtiliai ir jautriai. Iš pradžių reikėjo apsidrausti nuo rizikos, kylančios dėl traumuojančio sutrikimo ir politinio susiskaldymo Rytų ir Vidurio Rytų Europoje.

Dešimtojo dešimtmečio pradžioje tai buvo pradėta daryti vedant derybas ir įgyvendinant stabilizuojančius ginklų kontrolės susitarimus, pavyzdžiui, Sutartį dėl įprastinių ginkluotųjų pajėgų Europoje, Atviro dangaus sutartį, START I ir II sutartis dėl strateginių branduolinius ginklus nešančių priemonių mažinimo, Prezidentų branduolinėse iniciatyvose kodifikuotus įsipareigojimus mažinti taktinių branduolinių ginklų skaičių, taip pat plečiant pasitikėjimo ir saugumo stiprinimo priemones (Vienos dokumentai).

Galiausiai šie susitarimai kartu su 1987 m. sudaryta Vidutinio nuotolio branduolinių pajėgų sutartimi (INF) sudarė pagrindą abipusiam pasitikėjimui ir sklandžiam perėjimui į naują etapą, kuriame Vokietija taip pat pamatė galimybę net vienašališkai smarkiai sumažinti savo ginkluotąsias pajėgas, nedarant poveikio savo saugumui.

Be to, Paryžiaus chartija „Naujajai Europai”, dėl kurios buvo susitarta dar 1990 m. KSSO rėmuose, reiškė bendrą įsipareigojimą įveikti Europos susiskaldymą ir sukurti naują taikos tvarką, pagrįstą Vakarų vertybėmis, tokiomis kaip demokratija, žmogaus teisės ir teisinė valstybė.

Taip sukurta kolektyvinio saugumo sistema, pagal kurią visos KSSO (vėliau – Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos arba ESBO) valstybės turėjo bendrai, vienodai ir visapusiškai užtikrinti taiką ir saugumą tarpusavyje, vis dar yra pagrindinis atskaitos taškas, kai oficialiuose pasisakymuose kalbama apie saugumo tvarką, kurią sugriovė Rusijos karas prieš Ukrainą.

Tačiau KSSO / ESBO, kaip kolektyvinio saugumo sistema, net ir dešimtajame dešimtmetyje neturėjo aukšto politinio statuso; po tūkstantmečio pradžios ji buvo vis labiau marginalizuojama. NATO, kaip į išorę orientuotas gynybinis aljansas, iš esmės nukreiptas prieš Rusiją, išliko dominuojančia Europos saugumo organizacija.

Iškart po Šaltojo karo pabaigos buvusios Varšuvos sutarties valstybės ir kai kurios Sovietų Sąjungos teisių perėmėjos siekė prisijungti prie NATO, kad apsisaugotų nuo Rusijos. Dėl istorinės patirties priešiškumas Rusijai buvo giliai įsišaknijęs.

Į šį susidomėjimą NATO reagavo plėtros procesu, kuris iš pradžių buvo vykdomas labai atsižvelgiant į Rusijos jautrumą. Tai atsispindėjo 2+4 sutartyje bei NATO ir Rusijos steigimo akte.

Be aiškios saugumo partnerystės su Rusija, tai taip pat apėmė konkrečius vienašalius karinio suvaržymo įsipareigojimus (pavyzdžiui, NATO susilaikė nuo ginkluotųjų pajėgų ir branduolinių ginklų dislokavimo buvusios Vokietijos Demokratinės Respublikos teritorijoje ir nuo „didelių kovinių pajėgų” bei branduolinių ginklų dislokavimo naujose NATO valstybėse narėse).

Borisas Jelcinas turėjo abejonių dėl NATO plėtros. Tačiau 2000 ir 2001 m. prezidentams Vladimirui Putinui ir George’ui W. Bushui pradėjus eiti pareigas, Rytų ir Vakarų antagonizmas labai sustiprėjo. G. W. Bushas įžvelgė vienpolį tarptautinių santykių momentą; jis manė, kad Jungtinės Valstijos yra pajėgios ir tinkamos dominuoti tarptautiniuose santykiuose.

Kartu su tuo buvo arogantiškai nepaisoma aplinkybių, kuriomis dažnai rėmėsi Vakarai, ypač Šaltojo karo metais: užuot rėmęsis karine pusiausvyra, Bushas dabar skelbė, kad Amerikos ginkluotųjų pajėgų pranašumas („pilno spektro dominavimas”) užtikrins saugumą.

Jis taip pat pradėjo sistemingai ir be didelio triukšmo atsisakyti įsipareigojimų, kurie, jo manymu, ribojo Amerikos veiksmų laisvę, ypač ginklų kontrolės srityje. Pavyzdžiui, 2002 m. jis pasitraukė iš daugiau kaip prieš trisdešimt metų su Sovietų Sąjunga sudarytos Priešraketinės gynybos sistemų apribojimo sutarties, kuri buvo dviejų didžiųjų valstybių strateginio stabilumo pagrindas.

Kiti NATO plėtros etapai dabar taip pat buvo įgyvendinami be vienašališkų karinio suvaržymo įsipareigojimų, kurie sušvelnintų Rusijos padėtį. Jungtinės Valstijos taip pat siekė, kad Ukraina ir Gruzija skubiai įstotų į NATO, nepaisant atkaklaus Rusijos pasipriešinimo.

Vokietija ir Prancūzija tam priešinosi dėl įsitikinimo, kad toks žingsnis išprovokuos Rusiją ir neigiamai paveiks Europos saugumą. Per 2008 m. NATO aukščiausiojo lygio susitikimą jos pasiekė kompromisinę formuluotę, kurioje buvo numatyta bendra abiejų šalių narystės NATO perspektyva, tačiau buvo užblokuota stojimo proceso pradžia.

V. Putinas jautė iššūkį dėl naujos G. W. Busho vadovaujamos Amerikos politikos. Galiausiai jam rūpėjo pripažinti ir išsaugoti Rusijos kaip didžiosios galybės statusą, lygiavertį su Jungtinėmis Valstijomis, o pastarosios iš tikrųjų to nepaisė; jos matė Rusiją tik kaip „regioninę galią”, kaip vis dar sako net prezidentas Barackas Obama.

V. Putinas užėmė aiškią priešingą poziciją Jungtinių Valstijų atžvilgiu ir 2007 m. Miuncheno saugumo konferencijoje priekaištavo dėl Rusijos interesų nepaisymo. Tačiau po chaotiškų B. Jelcino metų jis matė, kad Rusija vargu ar gali trumpuoju laikotarpiu apginti savo interesus tiek ekonomiškai, tiek kariniu požiūriu. Tačiau jis nubrėžė „raudonas linijas” NATO plėtrai per karines intervencijas Gruzijoje 2008 m. ir Ukrainoje 2014 m.

Akivaizdu, kad V. Putinas nuosekliai ir atkakliai siekė savo tikslų. Vienas iš pavyzdžių – jo sutelktos pastangos užkirsti kelią baimę keliančiam Rusijos antrojo smūgio potencialo praradimui po to, kai 2002 m. JAV pasitraukė iš ABM sutarties.

2000-ųjų pradžioje Rusija vis dar buvo per silpna, kad galėtų kuo nors veiksmingu pasipriešinti priešraketinei gynybai. Vis dėlto nuo pat pradžių Putinas siekė, kad galėtų įveikti Amerikos priešraketinę gynybą naujomis branduolinio ginklo nešėjomis (rakeetomis). Tačiau tam prireikė laiko; tik 2018 m. Putinas pristatė naujas sistemas, kuriomis būtų galima pasiekti šį tikslą, įskaitant hipergarsinę raketą, naują ir galingesnę sunkiąją tarpžemyninę balistinę raketą ir branduolinį užtaisą nešančią povandeninę torpedą.

Be to, V. Putinas jau seniai siekia, kad Vakarai nusileistų NATO plėtros klausimu, taip pat papildomų garantijų ir ginklų kontrolės susitarimų, kuriuose būtų atsižvelgta į Rusijos interesus ir reikalavimus. Tai liudija jo inicijuotas diplomatinis procesas ir 2021 m. gruodį Rusijos pasiūlyti susitarimų projektai, kuriuose išdėstyti Rusijos reikalavimai Jungtinėms Valstijoms ir NATO.

Tačiau kartu jis galiausiai buvo pasirengęs panaudoti ir karines priemones savo tikslams pasiekti, kai tik Rusijos ginkluotosios pajėgos įgaus pakankamai galios. Nors jis neteisingai apskaičiavo ir labai suklydo – kalbant apie Rusijos ginkluotųjų pajėgų galią, Ukrainos pasiryžimą gintis ir ryžtingą Vakarų reakciją – jis, atrodo, vis tiek neabejingai laikosi savo tikslų Ukrainos kare.

Abejotina, ar jam tai pavyks, tačiau to negalima visiškai atmesti. Bet kuriuo atveju, nepaisant didžiulių ekonominių ir žmogiškųjų nuostolių, Putinas vis dar tikisi, kad galiausiai nugalės, nenorėdamas būti pažemintas.

Karas Ukrainoje dar kartą aiškiai parodė, kad pasaulio tvarka dinamiškai keičiasi. Šaltojo karo bipoliarinė pasaulio tvarka jau seniai baigėsi. O vienpolis momentas, kurį JAV administracija manė turinti ir galinti panaudoti savo valiai primesti 2000-aisiais ir bent iš dalies per nepastovią prezidento Donaldo Trumpo užsienio politiką, taip pat yra istorija; jis tik parodė akivaizdžiai pervertintų Amerikos galimybių ir pajėgumų padarinius.

Jau daugelį metų Jungtinės Valstijos sutelkia dėmesį į Aziją ir sparčiai kylančią savo varžovę Kiniją. Ir neturėtų stebinti, kad, atsižvelgiant į agresyvią Kinijos užsienio politiką ir ryžtingą bei spartų jos karinių pajėgų galios augimą, 2022 m. birželio 29 d. priimtoje naujoje NATO strateginėje koncepcijoje pirmą kartą aiškiai išdėstytos ištraukos apie Kinijos politiką, kuri yra nukreipta tiesiai prieš Aljanso interesus.

Šiandien vietoj senosios dvišalės blokinės konfrontacijos, prie kurios šalys buvo pripratusios ir su kuria apsipratusios, susiduriame su gilėjančia daugiapoline didžiųjų galių konkurencija.

O gal galiausiai tai tik naujas autokratijų ir demokratijų dvipoliškumas? Bet kuriuo atveju Rusija ir Kinija, vykdydamos aktyvią užsienio politiką, stengiasi gilinti santykius su autokratiniais režimais, taip pat įtikinti arba neutralizuoti Trečiojo pasaulio šalis.

Pavyzdžiui, Kinija šiuo metu yra priėmusi sprendimą dėl tam skirtos „Pasaulinės saugumo iniciatyvos” ir bando stiprinti savo įtaką pasaulyje bei sukurti tam tikrą atsvarą Vakarų forumams ir formatams, be kita ko, palaikydama ir galbūt plėsdama besiformuojančių ekonomikų asociacijas, tokias kaip BRICS (Brazilija, Rusija, Indija, Kinija, Pietų Afrika).

Tačiau nėra griežto autoritarinių valstybių „bloko”. Tai pasakytina net apie Rusiją ir Kiniją, nepaisant to, kad 2022 m. vasario 4 d. vykusiame aukščiausiojo lygio susitikime jos įsipareigojo siekti „neribotos” partnerystės ir pareiškė, kad jų santykiai yra pranašesni už bet kokį Šaltojo karo laikų aljansą.

Kinija akivaizdžiai siekia savanaudiškų interesų, o tai atsispindi ir Šilko kelio iniciatyvoje, nukreiptoje į Sovietų Sąjungos teisių perėmėjas Centrinės Azijos valstybes. Be to, Rusijos agresyvus karas prieš Ukrainą kilo Kinijai ne pačiu patogiausiu metu, nes jis gali sužlugdyti ar bent jau sutrukdyti Kinijos ekonominį pakilimą ir pastangas kuo greičiau aplenkti Jungtines Valstijas kaip stipriausią ekonomiką.

Akivaizdus Kinijos nenoras remti Rusijos karą, t. y. Pekino susilaikymas balsuojant JT Saugumo Taryboje dėl 2022 m. rugsėjo 30 d. Rusijos paskelbtos aneksijos pietų ir rytų Ukrainoje, pažadino tam tikras viltis.

Vis dėlto būtų nerealu tikėtis, kad Kinija nusigręš nuo Rusijos, kurią ji išsaugos kaip geopolitinę partnerę (gresiančioje) konfrontacijoje su Jungtinėmis Valstijomis dėl Taivano.

Savo ruožtu Rusija dabartinėje situacijoje išlieka priklausoma nuo Kinijos geranoriškumo ir paramos, tačiau V. Putinui teks tenkintis Rusijos kaip jaunesniosios partnerės padėtimi, kuri vargu ar jį tenkina. Nepaisant to, Kinija negalės sustabdyti V. Putino nuo tolesnio karinio eskalavimo Rusijos karinio pralaimėjimo Ukrainoje akivaizdoje.

Galima daryti prielaidą, kad Kinija nepritars dėl karo kylančiai ekonominei „deglobalizacijai”. Tačiau dar neaišku, ar, atsižvelgiant į per tą laiką įvykusius įvykius ir ypač didelę įtampą dėl Taivano, kuris prezidentui Xi Jinpingui yra itin svarbus politiniu požiūriu, Kinijos skaičiavimai pasikeitė.

Tačiau Jungtinėse Valstijose taip pat yra jėgų, kurios remiasi pasaulio padalijimu į demokratijas ir autokratijas. Vis tik, negalima manyti, kad laikas veikia demokratijos naudai. Pastaraisiais dešimtmečiais nuolat didėjus demokratinių valstybių skaičiui, pastaraisiais metais jų skaičius mažėja.

Remiantis „The Economist” demokratijos indeksu, 2021 m. tik dvidešimt viena valstybė buvo priskirta prie „visiškų demokratijų”. Ir šios nerimą keliančios autokratinės ir autokratinės-populistinės tendencijos pastebimos ne tik kai kuriose ES valstybėse. Jungtinėse Amerikos Valstijose perspektyva, kad 2024 m. į valdžią vėl ateis respublikonų prezidentas „Pirmiausia – Amerika”, kelia ypatingą susirūpinimą dėl tarptautinių santykių raidos.

 

Yra rimtų priežasčių, kodėl Vakarai neturėtų pasikliauti demokratijų sėkme konfrontacijoje su autokratijomis. Autokratiškai valdomos valstybės nebūtinai yra ekonomiškai mažiau sėkmingos – kaip rodo Kinijos pavyzdys. Jos yra integruotos į pasaulio ekonomiką, o tai prisidėjo prie jų ekonominės pažangos ir sėkmės.

Jos yra labai svarbios ne tik pramoninių prekių, bet ir strategiškai svarbių žaliavų tiekėjos. Taip pat yra nemažai demokratinių valstybių, kurių negalima įtikinti kategorišku autokratinių valstybių atskyrimo kursu. Tai pasakytina apie tokias šalis kaip Indija, kuri tikisi gauti ekonominės naudos iš tolesnio bendradarbiavimo su Rusija.

Be to, nereikėtų nuvertinti svarbių Trečiojo pasaulio šalių (pvz., Pietų Afrikos Respublikos) rezervuoto požiūrio, kad reikia laukti ir žiūrėti. Šios šalys (pagrįstai ar ne) nemanė, kad išsivysčiusios Vakarų šalys anksčiau jas pakankamai pripažino ir gerbė; dabar jos raginamos pasisakyti prieš Rusiją ir Kiniją ir taikyti šioms valstybėms sankcijas, o tai joms kelia pasipiktinimą, nes dėl to jos patirtų didelių ekonominių nuostolių.

Kam šie paaiškinimai ir platus istorinis diskursas?

Dabar jau visi turėtume suvokti, kad turime prisitaikyti prie naujos pasaulio tvarkos arba netvarkos, prie naujų didelių grėsmių taikai, saugumui ir mūsų vertybėms. Tačiau Vokietijos federalinio kanclerio Olafo Scholzo paskelbtas Zeitenwende (posūkis) nebuvo visiškai nenumatytas posūkis.

Rusijos karas prieš Ukrainą žymi netikėtą ir ryžtingą pokytį. Tačiau jis taip pat yra istorinio proceso, kuris dabar vyksta vis dinamiškiau, dalis.

Dabar kaip niekada svarbu ginti savo laisvę ir vertybes kuriant gerai įtvirtintą demokratiją ir vykdant aktyvią politiką Aljanse ir ES. Ir nepaisant suprantamo moralinio pasipiktinimo ir teisingo pykčio dėl V. Putino karo realijų, eskalacijos rizikos ir esamų politinių suvaržymų negalima ignoruoti.

Kalbant apie Rusiją, esame naujame, intensyvesniame konfrontacijos etape, ant Šaltojo karo 2.0 slenksčio. Daugeliu atžvilgių šis šaltasis karas nepalyginamas su senuoju šaltuoju karu po Antrojo pasaulinio karo.

Nepaisant to, formuodami dabar itin svarbų pereinamąjį etapą, kuris vėl turėtų lemti stabilią ir nuspėjamą pasaulio tvarką, turėtume pasimokyti iš ankstesnio Šaltojo karo ir jį taikyti. Dabar ne laikas arogancijai, kuri tam tikrais atžvilgiais ilgus metus po Europos padalijimo pabaigos ir ypač po tūkstantmečio pradžios formavo Vakarus.

Dabartinės tarptautinės padėties sudėtingumas reikalauja daugiasluoksnio užsienio politikos atsako. Daugiausia dėmesio turi būti skiriama mūsų laisvei ir demokratijai apsaugoti, taip pat užkirsti kelią dideliam karui, kuris galėtų kelti egzistencinį pavojų visai žmonijai.

Eskalacijos pavojus turi būti sprendžiamas, o ne paprasčiausiai atmetamas ar ignoruojamas, kaip, deja, dažnai nutinka karo Ukrainoje atveju. Toliau nurodytos užduotys gali būti laikomos prioritetinėmis:

1. Išlaikyti tinkamą gynybą ir politinį solidarumą siekiant atgrasyti nuo agresijos ir ginti visų NATO valstybių narių teritoriją. Būtent tai yra siekiamos saugumo politikos pagrindas. Dėl to Vokietijai – kaip ir visoms kitoms Europos NATO partnerėms – ypač svarbu skubiai pašalinti didelį Bundesvero įrangos ir pajėgumų trūkumą. Priemonių, kurių buvo imtasi iki šiol, ypač neseniai Bundesverui skirto specialaus 100 mlrd. eurų fondo, skirto pajėgumų spragoms pašalinti ir ginkluotei bei įrangai modernizuoti, greičiausiai nepakaks. Be to, tokie klausimai, kaip privalomosios nacionalinės tarnybos atkūrimas, neturėtų būti tabu.

2. NATO sistemoje turi būti organizuota veiksminga tarptautinė priešakinė gynyba pasienyje su Rusija (galbūt pagal praėjusio Šaltojo karo laikų modelį), kad būtų galima veiksmingai ir tvariai atgrasyti nuo užpuolimo ar „išplitimo” į aljanso teritoriją.

3. Atsižvelgdama į būsimą neapibrėžtumą dėl Jungtinių Valstijų politinio kurso ir dėl to kylantį poveikį transatlantiniams santykiams, taip pat į daugiapolės didžiųjų galių varžymosi, kuris bus būdingas pasaulio tvarkai, sustiprėjimą, ES turėtų gerokai sustiprinti savo gebėjimą įsitvirtinti pasaulinėje arenoje, taip pat pasiekti strateginį karinį savarankiškumą (įskaitant nepriklausomą branduolinį atgrasymą).

4. Konkurencija ir varžybos tarp didžiųjų valstybių reikalauja sumanaus valdymo ir protingo sprendimo, pagrįsto realpolitiniais sumetimais. Sąmoninga autokratijų ir demokratijų konfrontacijos politika tik sustiprintų varžybas. Todėl jos reikėtų vengti, kaip ir atskirų valstybių išstūmimo ar atmetimo.

Svarbiausias principas, kuriuo reikėtų vadovautis, yra bendri interesai ir iššūkiai, pavyzdžiui, klimato kaitos problemos. Bus labai svarbu ginti ir, kai tik įmanoma, stiprinti taisyklėmis grindžiamą tarptautinę tvarką. Tai visų pirma naudinga mažesnėms valstybėms, kurios kitaip negalėtų individualiai ginti savo interesų didžiųjų valstybių atžvilgiu.

5. Nepaisant ne itin palankių prognozių, reikėtų daryti viską, kad karas Ukrainoje kuo greičiau baigtųsi. Tuo tikslu reikėtų siekti Rusijos ir Ukrainos interesų pusiausvyros. Tačiau – ir tai pasirodys esąs ypač sunkus uždavinys – reikia vengti klaidingų precedentų kūrimo. Pastarasis reiškia, kad Rusijai neturi būti apdovanota už agresijos karą, kurį ji pradėjo pažeisdama tarptautinę teisę.

Turėdamos reikiamą politinę įtaką, Jungtinės Valstijos turėtų bendrauti su Rusija kaip lygiavertė šalis ir ryžtingai siekti diplomatinio sprendimo. Kad toks sprendimas būtų pasiektas, abi pusės turės atsisakyti savo lūkesčių laimėti karą ir turės priimti karčius, kartais veidą gelbstinčius kompromisus. Negalima tiesiog susitaikyti su didele eskalacijos rizika, dideliu aukų skaičiumi, kurio galima tikėtis per ilgai trunkantį karinį konfliktą, taip pat su didelėmis trikdančiomis pasekmėmis, jaučiamomis beveik visame pasaulyje.

6. Atsižvelgiant į iš esmės nereguliuojamo naujo šaltojo karo perspektyvą (atmetus arba atsisakius ankstesnio ginklų kontrolės acquis), būtina skubiai atnaujinti didžiųjų valstybių dialogą ir atgaivinti ginklų kontrolę. Tai būtina ne tik siekiant stabilizuoti karinę konfrontaciją ir išvengti klaidingų apskaičiavimų.

Ginklų kontrolės politikos priemonės taip pat galėtų užkirsti kelią naujoms ginklavimosi varžyboms ir pernelyg didelėms išlaidoms gynybai, taip atlaisvinant reikiamus išteklius, kad būtų galima veiksmingai bendrai spręsti visai žmonijai kylančius iššūkius (visų pirma klimato kaitos, pasaulinės sveikatos apsaugos ir paramos tvariam pragyvenimui klausimus).

7. Reikėtų ir toliau aktyviai stengtis stiprinti ir plėsti taisyklėmis grindžiamas reguliavimo sistemas tiek pasauliniu, tiek regioniniu lygmeniu. Taip pat turi būti skatinamas P5 valstybių (JAV, Kinija, Rusija, Prancūzija ir Didžioji Britanija), kurioms JT sistema teikia privilegijas, bendradarbiavimas siekiant suvaldyti jų konkurenciją.

Šios penkios branduolinį ginklą turinčios valstybės, pripažintos pagal Branduolinio ginklo neplatinimo sutartį, turi bendrų neplatinimo interesų. Pavyzdžiui, trumpuoju laikotarpiu bus svarbu išsaugoti NPT režimą, nepaisant nepakankamos pažangos branduolinio nusiginklavimo srityje, ir atgaivinti branduolinį susitarimą su Iranu, iš kurio 2018 m. vienašališkai pasitraukė Jungtinės Valstijos.

8. Siekiant taikos ir stabilumo, reikia ypatingą dėmesį skirti vadinamosioms didžiųjų valstybių „raudonosioms linijoms” (nesvarbu, ar jos būtų paskelbtos, ar ne). Atsižvelgiant į eskalacijos pavojų, centrinių „raudonųjų linijų” turi būti laikomasi, kaip tai buvo daroma per paskutinį Šaltąjį karą.

Šiuo tikslu NATO turėtų susilaikyti nuo plėtros proceso skatinimo ir Ukrainos bei Kaukazo valstybių priėmimo į NATO nares. O ES turėtų atsisakyti bereikalingų provokuojančių simbolinių politinių gestų ir neakcentuoti Ukrainos tapimo nare perspektyvos.

9. Globalizacija neturėtų būti iš esmės kvestionuojama; bet kokiu atveju, tai vargu ar įmanoma atsižvelgiant į pasiektą ekonominės integracijos lygį. Tokioms šalims, kaip Vokietija, kurios yra priklausomos nuo veikiančios pasaulinės prekybos, tai taip pat sukeltų dar nenuspėjamų, bet didelių gerovės nuostolių.

Be to, nepaisant visų pasmerktųjų, išlieka tiesa, kad prekyba ir ekonominis bendradarbiavimas daro poveikį, kuris skatina stabilumą ir tarpusavio supratimą. Nepaisant to, svarbu mažinti vienpusę priklausomybę, kad būtų išvengta galimybės būti šantažuojamam (tačiau abejotina, ar visais atvejais tai pavyks).

10. Atsižvelgiant į naują didžiųjų galių konkurenciją, didės ir konkurencija dėl svarbių Trečiojo pasaulio šalių pritarimo ir paramos. Vakarai turi labiau įtraukti šias valstybes, suintensyvinti santykius su jomis, teikti ekonomines paskatas ir investicijas.

Aukščiau pateiktas sąrašas gali atrodyti kaip pamaldžių norų išvardijimas. Tam tikra prasme taip ir yra. Išvardytus politinės darbotvarkės punktus reikia paversti konkrečia politika. Jų įgyvendinimas trumpuoju laikotarpiu gali atrodyti nerealus; vis dėlto šis sąrašas yra užsienio politikos uždavinių, kuriuos reikia spręsti, gairės.

Visi turėtume įsisąmoninti iššūkius, kuriuos kelia šiandieniniai radikalūs pasaulio tvarkos pokyčiai. Be abejo, su jais susijusi rizika nėra visiškai suvaldoma. Nepaisant to, jie reikalauja ryžtingų veiksmų. Dažnai reikia žengti į naujas vėžes; tačiau nereikėtų ignoruoti ir praėjusio Šaltojo karo pamokų.

Vien drąsių ir skambių žodžių nepakanka, kaip ir pabrėžti bendrų veiksmų būtinybę. Stabiliai pasaulio tvarkai formuoti reikalinga politinė lyderystė. O lyderystei reikia stipraus ir aiškaus realios politikos jausmo.

Straipsnio autorius, Rüdiger Lüdeking yra buvęs Vokietijos diplomatas. Jis, be kita ko, ėjo ambasadoriaus ir Federalinės vyriausybės įgaliotinio nusiginklavimui ir ginklų kontrolei pavaduotojo pareigas, buvo nuolatinis atstovas Jungtinėse Tautose ir kitose tarptautinėse organizacijose Vienoje ir nuolatiniu atstovu Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijoje. Prieš išeidamas į pensiją 2018 m. ėjo ambasadoriaus Belgijos Karalystėje pareigas.

 

Sarmatai

Jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba PayPal. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.Naujienos iš interneto

Rašyti atsiliepimą

Mums svarbios jūsų nuomonės.
Tuo pačiu norime priminti, kad komentarai nėra tarpusavio rietenų ar keiksmams skirta sritis.
Komentarai nėra cenzūruojami, tačiau programa gali kai kuriuos sulaikyti, jei ras keiksmų, nevartotinų žodžių ar nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "https" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top