Informaciniai karai, koduojantys žmones išmirimui

2021, 29 sausio, 9:30 | kategorija Ideologija | atsiliepimų (5) | peržiūrų 455 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

Informacinis ginklas

Žmogus negali aprėpti didelių laikotarpių. Jis nemato pavojaus, jeigu kenksmingos pasekmės pasireikš tik pakankamai tolimoje ateityje. Šiandien prieš žmones vedamas tikras karas.

Priešas intensyviai bombarduoja žmones informaciniais ginklais, pažeidžiančiais žmogaus sąmonę. Mes nematome to ginklo, kaip, pavyzdžiui, nematome ir radioaktyvaus spinduliavimo. Ir poveikis pasireiškia ne iš karto, kaip ir radiacijos atveju. Tačiau tokių žmogaus naikinimo mastų istorija iki šiol dar neregėjo.

Žmonėms siekiama įdiegti egoizmą, sunaikinti pačią galimybę gyventi kolektyvinį gyvenimą. Žmonės performuojami realizuoti tik savanaudiškus, materialius interesus. Kultivuojamas egoizmas ir vartotojiškumas. Siekiama ištrinti, išbraukti iš sąmonės tokias sąvokas kaip Tėvynė, patriotizmas, garbė, sąžinė, pareiga. Išjuokiama tautų istorija, kultūra ir tradicijos, juodinami tautų herojai.

Visa tai pateikiama lengva, pramogine forma, kuri maskuoja diegiamų nuostatų griaunamąją galią. Eteris užkimštas filmais, serialais, estrada, šou ir kitomis programomis, reklama, visa tai propaguoja svetimus vaizdinius, nuostatas ir elgesio modelius. Korporacijų brendai, kaip nugalėtojų vėliavos krinta į akis visuose stambiuose miestuose. Reklaminių skydų pribadyta kiekviename žingsnyje.

TV ir radijo programos prisotintos produkcijos, kuri atitraukia žmogų nuo gimtosios kultūros ir orientuoja į svetimus elgesio modelius. Serialų ir filmų herojai, svetimos ideologijos nešėjai, kurie elgiasi be jokių principų, pateikiami patrauklia forma. Žmonės, ypač jaunimas, pradeda nesąmoningai mėgdžioti TV personažus, gyvenančius gražų gyvenimą, „drąsiai“ ir mikliai demonstruojančius grubią kumščių jėgą, neaiškiais keliais įsigyjančius didžiulius turtus.

Jau daug metų vykdoma galinga ataka prieš kalbą. Ypatingas dėmesys atkreiptas į jaunimo auditorijos kalbą. Pavyzdžiui, žodis „žmogžudys“, turintis akivaizdžią neigiamą prasmę, pakeičiamas žodžiu „kileris“. Žodis „prostitutė“ pakeičiamas nieko nereiškiančia „plaštake“. „Palaidumas“ „amoralumas“ keičiami „laisvumu“, „drąsumu“ ar išsireiškimu „be kompleksų“, kaip vadinasi nemažai TV laidų.

Kaip manote, kodėl tokioms laidoms suteikiama tiek daug eterio laiko? Turinti gili prasmę sąvoka „meilė“ yra išstumiama vulgaraus žodelyčio „seksas“, siekiant lyčių santykius suvesti iki paprasčiausio primityvaus susiporavimo. Sąvoką „sąžinė“ pakeitė paniekinami „kompleksai“, „kompleksuotas“.

Pamąstykim apie šį trumputį sąrašą, kurį, esant norui, galima pratęsti. Tokie tikslingi pokyčiai negali būti atsitiktiniai. Tai aukštos klasės profesionalų ir, tuo pat metu, rinktinių niekšų darbas. Gyventojai nesupranta, kas vyksta. Visų visuomenės posistemių griuvimas suvokiamas kaip natūralus procesas. Žmonės nevertina situacijos pagal rezultatus, bet tik pagal masinės informacijos priemonių komentarus.

Visuomenė žlunga, o žmonės žiūri naujienų ir „analitines“ laidas, serialus, reklamą, skaito laikraščius ir žurnalus, geria alų ir nieko nesupranta bei nieko nesiima.

Šiuo metu apsauginiu mechanizmu, nors ir labai silpnu, tapo socialinė ir politinė apatija. Tačiau tokia būsena rodo, kad visuomenė sunkiai serga, jei žmonės yra abejingi gimtųjų namų, kuriuose gyvena, likimui. Per pastaruosius metus gyventojus išmokė tikėti svetimais teiginiais, kurie suderinti su užslėptomis, į pasąmonę įdiegiamomis nuostatomis. Žmones atpratino analizuoti situaciją, lyginti faktus, mąstyti.

Pats baisiausias dalykas – žmonių abejingumas gimtosios šalies likimui. Žmonės taip užprogramuoti ir toliau šia kryptimi programuojami. Klastingu būdu savisaugos instinktą atplėšė nuo būtinybės išsaugoti Tėvynę jausmo.

Televizija, kurią kontroliuoja oligarchai, atjungia mąstymą, tikina, kad viskas gerai, kad tuoj tuoj prasidės pakilimas ir pasidarys dar geriau. Tačiau melas negali tęstis amžinai. Pati pirma krizė šalyje ar pasaulyje, sugriaus trapią situaciją. Dėl to aktualiu uždaviniu pasidarė išėjimo iš susidariusios aklavietės projekto, kurį palaikytų didžiuma gyventojų, sukūrimas.

Tradicinėje visuomenėje nuo tokių pavojų apsaugo tradicijos ir religija, kuriose akumuliuojasi milžiniška tūkstantmečių patirtis. Tačiau tradiciniai principai ir elgesio modeliai perduodami iš tėvų vaikams labai ankstyvame amžiuje, paskui juos įtvirtina mokyklinis išsilavinimas. Dabar šis procesas apsunkintas, net jei tėvai ir stengiasi perduoti protingas vertybes, nes televizija ir kitos masinės informacijos priemonės, propaguodamos palaidumą, tvirkina vaikų ir paauglių sąmonę. Griaunama šeima ir švietimo sistema.

Ne mažiau baisios ir alaus bumo pasekmės. Paaugliams alaus vartojimas stabdo smegenų ir nervų sistemos vystymąsi. Vyrams alus smarkiai sumažina vyriškų hormonų gamybą, mažina potenciją, veda į nevaisingumą, kas, vėlgi, stumia visuomenę į susinaikinimą.

Tai ar reikalingos mums tokios „laisvės“ ir tokia „demokratija“?

Paprasti žmonės apie tokius dalykus nesusimąsto. Jie vertina socialinius reiškinius buitiniu mastu ir daro didelę klaidą. Šiuo metu vykstančių įvykių vertinimas buitiniu požiūriu slepia savyje milžinišką pavojų šaliai. Tai suprato dar senovėje. Sokratas sakė, kad reikia saugotis netgi naujos muzikos, nes ji gali sukelti grėsmę valstybės egzistavimui.

Mes matome, kaip tamsios, satanistinės jėgos, palaipsniui diegdamos į gyvenimą nežymias permainas, pasiekia didžiulių rezultatų. Pokyčiai vyksta labai mažu greičiu, nepastebimu normaliam žmogui. Tokie pokyčiai, kad galutinai įsitvirtintų, reikalauja dviejų-trijų kartų pasikeitimo.

Tie, kas paslapčia nustato šių pokyčių kryptį, yra pavojingiausi mūsų priešai. Jie užgrobė švenčiausią iš švenčiausių – mūsų tautos sąmonės formavimą. Rezultatai gavosi baisesni už tiesioginį bombardavimą. Šiandien mūsų priešai, mūsų pačių tėvynainių rankomis formuoja mūsų tautos sąmonę. Mūsų bendrapiliečius stengiamasi paversti vartotojais ir nužudyti tautą.

Vartotojas siekia pramogauti ir gauti juslinius malonumus. Pinigai tampa stabu, kuris pastatomas vietoje aukštų vertybių ir idealų. Žmonės nė nepastebi, kad juos gena link bedugnės.

Šiandieniniai informacinio karo tikslai

Prieš didžiules planetos žmonių mases naudojamas psichologinis ir informacinis ginklas. Siekiama sugriauti nacionalines valstybes ir kultūras. Pagrindinis šios beprotiškos bakchanalijos tikslas – viso pasaulio resursų perskirstymas „auksinio milijardo“ viršūnėlės naudai, o dabar jau įžvelgiama tendencija apsiriboti „auksiniu milijonu“.

Pasirinkta paprasta ir labai pigi schema. Prisidengus demokratijos, žmogaus teisių ir panašiais tuščiais lozungais, organizuojamas nacionalinių, suverenių valstybių susinaikinimas. Naikinamos nacionalinės kultūros, kurias išstumia masinė kultūra, griaunama dorovė, – daroma viskas, kad žlugtų šeima, degraduotų švietimo ir sveikatos apsaugos sistemos.

Pridėkime prie to narkomaniją, prostituciją, alkoholizmą. Visa tai daroma dangstantis gražiais žodžiais, kurie įvairiais variantais be paliovos kalami į galvas per masinės informacijos priemones, visų pirma – televiziją. Tai visiškai atjungia naikinamų žmonių mąstymą.

Neparankus lyderis nubaudžiamas informaciškai – taip, kad nuo jo visi nusisuka. Galima priklijuoti bet kokią etiketę, neturinčią nieko bendro su realybe, galima padaryti jį pajuokos objektu, naudojantis įvairiomis falsifikacijomis, galima paskleisti šmeižtą, galima surengti provokaciją ir t.t.

Paskaitykite Dalesą. Tai buvo protingas šunsnukis ir jis šių metodų esmę suformulavo itin aiškiai. Ir manipuliatoriais bus patikėta. Žmogus priverstas tikėti, netikrindamas ir nereikalaudamas įrodymų, milžinišku teiginių kiekiu, nes protas sugeba įsisavinti tik mažytę dalelę faktų apie begalinį pasaulį.

Masinės informacijos priemonės bombarduoja dvasinius visuomenės pamatus. Tai veda į dorovinę degradaciją, ekonominį bankrotą ir išmirimą visame pasaulyje. Šis karas baisus tuo, kad vyksta užliūliuojančiame gražių žodžių ir įtikinėjimų draugiškais jausmais fone. O šalys ir tautos tuo tarpu naikinamos. Naikinimo proceso užtęstumas laiko atžvilgiu neturėtų klaidinti.

Paimkime, pavyzdžiui, oranžinių revoliucijų technologiją. Ji labai paprasta. Iš pradžių nepatenkintoms masėms per žiniasklaidą įteigiama, kad dėl visų bėdų kalta veikianti valdžia ir, kad ją reikia pakeisti. Toliau, arba lygiagrečiai tiems įtikinėjimams, žiniasklaidoje išaukštinama kokia nors opozicinė grupė. Paskui į gatves išvedamos „masės“, technika čia labai nesudėtinga.

Ta pati „laisva“ žiniasklaida nušviečia įvykius, pateikdama atitinkamus komentarus. Ir valdžios pakeitimas garantuotas. Suprantama, į valdžią atvedami tik kapitalui reikalingi žmonės.

Visokio plauko politikieriai, siekdami savo smulkių egoistinių tikslelių, dirba svetimiems strateginiams tikslams, net nesuprasdami, kad juos paprasčiausiai aklai panaudoja. Jie nugali nuosavas šalis svetimų dėdžių naudai.

Žmonija turi įsisąmoninti, kad ji ne šiaip atsidūrė aklavietėje. Ji turi suprasti, kas ją atvedė prie bedugnės krašto ir kas ją ten stumia. Žmonija turi pamatyti, pagaliau, kad valdantys bepročiai gavo į rankas baisios galios ginklą ir nukreipė jį į žmoniją. Dar blogiau yra tai, kad jie patys ir jų parankiniai irgi yra nuolat veikiami šio psichologinio ir informacinio ginklo.

Iki šio momento mes buvome nelygioje padėtyje su savo priešu. Jis atkakliai įgyvendino savo tikslus, o mes apie juos nieko neįtarėme. Jis įvaldė naujo ginklo paslaptis, panaudojo jį prieš mus, o mes to nesupratome.

Dabar mes žinome jo tikslus, strategiją ir taktiką. Mes pasidarėme stipresni ir esame pasiruošę duoti agresijai atkirtį. Mes pagaliau supratom, kad vyksta tikrų tikriausias karas, kurio tikslas – sunaikinti mūsų ir kitas pasaulio tautas. Šiame kare prieš tautas yra naudojama tų pačių tautų nuosava socialinė energija.

Straipsnis pirmą kartą paskelbtas dar 2016 metais, forume https://forumas.draugas.lt/, kurį atrado mūsų skaitytojas Jonis ir atsiuntė mus. Jis nė kiek ne mažiau aktualus šiandien, kaip ir prieš ketverius metus, ir parodo, kiek tai, kas aprašoma jame, atitinka šiandieną – situacija tik akivaizdžiai-nuosekliai blogėja.

šaltinis: infa.lt

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurner



Naujienos iš interneto

Atsiliepimų 5

 1. Op says:

  Kaip žmones ištraukt iš televizoriaus???

 2. liūdna says:

  Žmonės užzombinti žiauriai. Tas totalus zombinimas vyksta jau 76 metus. O paskutinius 30 metų postsovietinėse erdvėse ypač jaunimui. Užkulisiniai globalistiniai valdovai tam paskyrė milijardines sumas ir labai daug jėgų. Atsibunda tiktai tie, kurie bent 10 metų nežiūri televizoriaus ir neklauso radijo, bei neskaito delpių ir pedryčių. Todėl užzombintus žmogelius išblaivyti per metus-dvejus – praktiškai neįmanoma. Jie stos į eilę vakcinuotis ir nuolankiai dėvės kaukes, apynasrius, pirštines ir viską, ką jiems lieps televizorius.

 3. Vytas says:

  Manau, kad kas liečia Lietuvą bei lietuvius, tai visuomenės zombinimas pradėtas dar iki Nepriklausomybės atgavimo, kai visa, kas iš Vakarų, buvo aukštinama bei idealizuojama. Na, o atėjus į valdžią konservatoriams šis procesas įgavo pagreitį. Dar dargi prezidentas , jau nekalbant apie visą valdžią, kasdieną kala visuomenei į galvą, kad svarbiausios ir aktualiausios problemos Lietuvai yra demokratijos raida Baltarusijoje, jos AE, Navalno likimas Rusijoje bei 70 procentų gyventojų vakcinacija iki 2021.07.06 Ir nė dienos vėliau. Tada ir apie karantino atlaisvinimą esą bus galima kalbėti. Lietuva zombinama ir PGR testais, kurių nulinę vertę jau ir PSO pripažino, bet ir šiandien Lietuvos valdžia tais niekiniais testais remiasi mulkindama Tautą neva sergančių COVID-19 dideliu skaičiumi. O apie kitaminčių „medžioklę“ net kalbėti nėra ko; paskutinis to pavyzdys – prof. V Rakučio užsipuolimas vien dėl pasakymo, kad istoriją reikia žinoti tokią, kokią ji buvo, o ne koreguotą, „patogią“. Tam tikrai (ir vienintelei) žmonių grupei.(tautai ar jos daliai). Ir taip „kuriame“ gerovės valstybę???

 4. Myndė says:

  Mano kuklia nuomone, Navalno, Astravo, Tichanovskajos ir kitos „aktualios“ temos keliamos su vienu tikslu – kad šeimininkas kaip šuniui kaulą numestų eilinę išmaldos (fondais vadinamos) porciją. Taip kaip šuo gamtoje, mes patys seniai jau nebesugebame išgyventi savarankiškai. Deja, mes neturime tikro elito, be kurio neįmanomas realus valstybingumas. Visokie prezidentai seimūnai ministeriai etc. – geriausiu atveju, brigadininkai, patys nesugebantys suregsti rišlios minties ir tik laukiantys eilinės komandos „fas“ ir eilinio kąsnelio ją įvykdžius…
  Ir nieko čia nepakeisi (išskyrus, galbūt, šeimininką)….

 5. Gojus says:

  Geras straipsnis ir tikrai galime pamatyti skaitydami, kaip valdžia mus saugo, nuo šių blogybių.

  Skaitant matome, kad turime tikrai padėkoti Lietuvos valdžiai, nes alaus, iš viso alkoholio gėrimas netoleruojamas, reklama kuo toliau, tuo labiau draudžiama, prekyba ribojama – nenori valdžia zombinti žmonių. Jau nekalbus apie bausių griežtėjimą visiems, paragavusiems alkoholio, tiek vairuojantiems, tiek ir viešose vietose vaikščiojantiems. Taip pat su narkomanija – taboras išardytas, baausmės padidintos – valdžia saugo mus nuo zombinimo. O ir prostitucija draudžiama, baudžiami net klientai, jokios reklamos televizijoje – esame tikrai saugomi ir ne be valdžios pastangų.
  Geras straipsnis ir tikrai galime pamatyti skaitydami, kaip valdžia mus saugo, nuo šių blogybių.

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top