Kokie dar Gediminaičių stulpai? Juk tai stilizuota fašystinė svastika…

2013, 20 sausio, 21:30 | kategorija LPT | atsiliepimų (8) | peržiūrų 2 041 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

paveikslėlisDažnai mūsuose žmonės ir organizacijos yra vertinami pagal žodžius, pasigyrimus ar įsivardijimus. Nors visi suprantame, kad gerokai prasmingesnis yra vertinimas pagal nuveiktus darbus. Šiandien pasitaikė puiki proga įvertinti dvi politizuoto jaunimo organizacijas. Atstovaujančias skirtingus ideologinius polius. Įvertinti būtent pagal veiksmus ir darbus.

Turiu omenyje patriotinį ir tautiškai nusiteikusį jaunimą vienijančią Lietuvių tautinio jaunimo sąjungą bei ultrakairiųjų pažiūrų veikėjus jungiančią pogrindinę organizaciją Antifa Lietuva.

Tenka pastebėti, kad LTJS yra legaliai veikianti, teisės aktų nustatyta tvarka užregistruota asociacija, kurios vadovai yra vieši asmenys. Griežtai veikiantys pagal Lietuvos įstatymus ir prisiimantys atitinkamą atsakomybę.

Tuo tarpu Antifa Lietuva yra niekur neregistruota, praktiškai pogrindinė neapibrėžtos narystės organizacija, kurios vadovai slepia savo vardus bei veidus nuo visuomenės. O viešai vykdomų akcijų dalyviai stengiasi taip užsimutūriuoti veidus ilgasnapiais kepalušais, dvimetriniais šalikais ir blyno dydžio tamsiais akiniais, kad juos būtų kuo sunkiai atpažinti visuomenei ir teisėsaugos organams.

Vakar Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga organizavo jau tradicija tapusią nemokamos kraujo donorystės akciją. Kuri vyksta jau penktus metus ir yra puikus nesavanaudiškumo bei pilietiško solidarumo pavyzdys visam Lietuvos jaunimui.

Deja, nesusilaukiantis deramo žiniasklaidos dėmesio bei sklaidos. Vienintelis 15.min portalas ją paminėjo su kiek pašaipia antrašte.paveikslėlis

Žinant mūsų spaudos prioritetus tai visai suprantama. Štai jeigu tai būtų kokia tolerantiško jaunimo akcija „Paaukok gėjų spermos Radžio nuotakai“ – apie šį kilnų ir prasmingą poelgį su nuotraukomis ir dalyvių interviu rašytų visi portalai. Ir gal net parodytų per televizija prime time laiku?

Trumpiau tariant, tautinis jaunimas paaukojo šeštadienį ir savo kraują dėl Lietuvos ligonių gerovės ir sveikatos.

O ką gi vakar nuveikė LTJS ideologiniai konkurentai – po pogrindinės Antifa Lietuva organizacijos vėliava susibūrę ultrakairieji radikalai, homoseksualizmo plėtros aktyvistai bei natūralią kūno augmeniją godojančios feministės?
Gal irgi padarė bent ką Lietuvos žmonių labui?
Kur ten tau. Iš tos publikos sulauksi.

Jiems gerokai aktualesni yra antragalinio sekso, kūno plaukuotumo gausinimo bei …rinkimų Graikijoje klausimai. Vakarykštį šeštadienį Antifa Lietuva šutvė skyrė tam, kad eilinį kartą viešai kurstyti nesantaiką ir raginti smurtauti. Bei tyčiotis iš Lietuvos istorinių nacionalinių simbolių, prilyginant juos nacistinei svastikai.

Akivaizdžiai reaguodama į nematomo šeimininko virvutės timptelėjimą ši pogrindininkų organizacija surengė protesto akciją prie Graikijos ambasados. Mat kažkokie pasaulio galingieji liko nepatenkinti dėl tos šalies Parlamento rinkimų rezultatų.

Atrodytų – koks mūsų, lietuvių reikalas, ką ten laisvuose ir demokratiniuose rinkimuose išsirinko graikai? Kodėl tenykščiams rinkėjams turėtų rūpėti kažkokių egzaltuotų moterėlių klykavimai prie jų ambasados kažkur kitame Europos gale? Juk rezultato požiūriu tokios akcijos yra akivaizdžiai reto kvailumo ir beprasmingumo užsiėmimas.

Bet kai esi pasaulinio kairuolių ekstremistinio tinklo dalis, kurio šešėlyje tūnantiems valdytojams kilo ūpas sukurti žiniasklaidoje vaizdelį „Pasaulis protestuoja prieš Graikijos rinkimuose gerai sudalyvavusią partiją“, tai pasirinkimo nėra.
Sultonas liepė – haremas šoka…

Šią Antifa Lietuva feministinės frakcijos akciją, kaip kokią rimtą naujieną nušvietė portalas Delfi. Įdėdamas dar ir fotoreportažą, kurio nuotraukas jūs galite išvysti žemiau. Toks portalo palankumas tos pogrindinės organizacijos renginiams neturėtų itin stebinti.

Atsižvelgiant į feisbukuose cirkuliuojančius gandus, kad būtent šio portalo publicistikos žvaigždės bei ženkli redakcijos narių dalis aktyviai dalyvauja, o kai kas netgi moderuoja liūdnai pagarsėjusią slaptą FB grupę „Lietuva be neonacizmo“, atliekančią Antifa Lietuva forumo vaidmenį.

Žiūrint į Delfio fotoreporterio K.Čachovskio nuotraukas, užfiksavusias besistaipančias antifašystes, slepiančias nedepiliuotas kūno dalis po dvimetriniais šalikais, krito į akis keletas niuansų.

Kuriuos pastebėjo ir Delfio komentatoriai.

paveikslėlis

Akis drasko neslepiamas ir gan atvirai raginantis veikti šūkis – „Mirtis fašizmui“ ir jo kontekste figūruojantys perbraukti tą „fašyzmą“ atstovaujantys simboliai. Mirties palinkėjimas tokia forma tikrai galėtų būti interpretuojamas, kaip nepaslėptas raginimas veiksmais siekti tokio rezultato. Žinoma, kokie silpnesnio maumenėlio ar šiaip naivesni žmogeliai tuoj nusistebės – o kas gi čia blogo – siekti fašizmo mirties?

Tokiems intelektualinę nekaltybę išsaugojusiems naivuoliams tenka priminti, kad toks politinis reiškinys, kaip fašizmas, nebeegzistuoja nuo 1945-ųjų. Tai, kas nūnai bandoma pavadinti tuo vardu, kaip taisyklė neturi ničnieko bendro su kadaise klestėjusia B.Mussolinio ideologinio mokymo teorija bei praktika.

Ultrakairiųjų ekstremistų lūpose skambantys žodžiai „Mirtis fašizmui“ yra aktualus šūkis, nukreiptas prieš dabartyje egzistuojančias ir savęs fašistinėmis nelaikančias bei nieko bendro su tos ideologijos idėjomis neturinčias jėgas. Žodis „fašizmas“, kaip bjauri etiketė yra naudojamas ideologinių oponentų diskreditacijai.

Niekada nesivarginant dėl pagrindimo ir neaiškinant, jog įprastinė šio termino reikšmė yra pakeista į kitokią. Ir kad tai, kas tolerantiškame diskurse vadinama „fašizmu“, šiaip jau yra žinoma valstybingumo, patriotizmo, tautiškumo, nacionalinių interesų ir pan. vardais.

Tai labai gerai matosi Antifa Lietuva agitacinėje medžiagoje, demonstruotoje viešos akcijos metu.

Štai regime, kad prie fašizmo, kurio mirties raginama siekti, simbolikos akcijos organizatoriai lygiaverčiai priskiria ir Gediminaičių stulpus!

paveikslėlis
Tiems, kas nežino, priminsiu, jog Gediminaičių stulpai yra ne fašistų, ne nacistų ir net ne tautinių jėgų – o Lietuvos valstybės istorinis nacionalinis simbolis.

Būtent tokiu statusu įtvirtintas Valstybinio herbo įstatyme:

6 straipsnis. Lietuvos nacionaliniai simboliai
1. Lietuvos istoriniai nacionaliniai simboliai yra dvigubas kryžius ir Gediminaičių stulpai. Jų etalonus Lietuvos heraldikos komisijos teikimu tvirtina Respublikos Prezidentas.
……
3. Gediminaičių stulpai vaizduojami geltoni (auksiniai) raudoname skyde arba be jo.
4. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytų simbolių etalonus saugo Lietuvos heraldikos komisija. Kitos valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos šiuos simbolius gali naudoti tik suderinusios jų projektus su Lietuvos heraldikos komisija.

Kitaip sakant, šios Lietuvos valstybinės simbolikos nešiotojai Antifa Lietuva pogrindininkų priskiriami prie fašistų. Kurie, kaip atvirai deklaruojama, nusipelno mirties.

O čia matome dar vieną pasmerkto mirčiai „fašizmo“ simbolį.

paveikslėlis

Kuris šiaip jau neturi nieko bendro nei su Graikija, nei su fašizmu, nei su dar kokiomis baisybėmis.

Dešinėje plakato pusėje matomas Trijų Liepsnelių ženklas yra aukščiau minėtos, kraujo donorystės akcijomis, patriotizmą ugdančiomis jaunimo stovyklomis bei pagarba įstatymams garsėjančios Lietuvių tautinio jaunimo sąjungos simbolis. Negi derėtų suprasti, kad šios organizacijos nariai irgi verti išžudymo?

Tos Sąjungos, kuri yra įregistruota ir veikia legaliai – skirtingai nuo neformalios Antifa Lietuva, kurios ideologai ir vadovai tūno pogrindyje, viešumon išstumdami pačias žiopliausias ir mažiausiai galvos turinio svorio apsunkintas bobeles. Kad tos pasistaipytų ir papozuotų Delfio fotografui great idiotiško turinio, galimai nesantaiką kurstančių ir smurtauti raginančių plakatų.

Regint visą tą tolerantišką šabašą – su mirties palinkėjimais valstybinės simbolikos nešiotojų adresu ir pan. – nenoromis kyla klausimai.

Kaip ši neregistruotos, bet faktiškai egzistuojančios ir aktyviai veikiančios organizacijos Antifa Lietuva, kurios vadovai slapstosi pogrindyje, vieša akcija ir joj naudota agitacija yra vertintina Lietuvos Respublikos Baudžiamojo Kodekso kontekste?

Pvz. šio straipsnio:

170 straipsnis. Kurstymas prieš bet kokios tautos, rasės, etninę, religinę ar kitokią žmonių grupę

1. Tas, kas turėdamas tikslą platinti gamino, įsigijo, siuntė, gabeno, laikė dalykus, kuriuosepaveikslėlis tyčiojamasi, niekinama, skatinama neapykanta ar kurstoma diskriminuoti žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų arba kurstoma smurtauti, fiziškai susidoroti su tokia žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu, arba juos platino,
baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.

2. Tas, kas viešai tyčiojosi, niekino, skatino neapykantą ar kurstė diskriminuoti žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų,
baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

3. Tas, kas viešai kurstė smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų arba finansavo ar kitaip materialiai rėmė tokią veiklą,
baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.

4. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

Nejaugi šūkis „Mirtis fašizmui“, pastarąjam priskiriant ne tik nacistines svastikas, bet ir – lygiaverčiai – Lietuvos istorinio nacionalinį simbolį (Gediminaičių stulpai) bei legaliai veikiančios jaunimo organizacijos LTJS ženklą, neatitinka tame straipsnyje minimo „neapykantos skatinimo, diskriminacijos kurstymo žmonių grupei ar jai priklausančiam asmeniui dėl įsitikinimų ar pažiūrų“?

Ir ar tikrai tame nėra jokių „viešo kurstymo smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl įsitikinimų ar pažiūrų“?

Nelabai pasitikiu mūsų teisėsaugos iniciatyva šiuo atveju. Mat jau teko regėti keisto nuolaidžiavimo „antifašystinei“ publikai pavyzdžių. Tokiais atvejais, kuomet kitokių pažiūrų atstovai baudžiami negailestingai. Todėl manau, kad pačiai LTJS vadovybei derėtų kreiptis į teisėsaugą, kad ji duotų visiems aiškų ir suprantamą atsakymą dėl tokios rūšies agitacijos kontraversijų.

Ir jeigu jų autoritetingu aiškinimu aukščiau minėtos akcijos atveju ta agitacija nepatenka po BK 170 str. sudėtimi, tai matyt, neturėtų patekti ir analogiška.

Tarkime, kažkas sugalvos viešai demonstruoti didžiulį plakatą, ant kurio bus parašyta „Mirtis iškrypimams“. Arba netgi „Mirtis homoseksualizmui“. O great pasidės porą mažesnių, ant kurių bus perbrauktą Lietuvos gėjų lygos, Tolerantiško jaunimo asociacijos bei Žmogaus teisių stebėsenos instituto simbolika bei atributai. Gražu?

Dar galima sulaukti plakatų su užrašais „Mirtis sionizmui“ ir perbrauktais Lietuvos žydų bendruomenės ir Lietuvos žydų paveldo fondo simboliais. Labai tiktų akcijai dėl t.v. kompensacijų už žydų turtą. Reikia suprasti – jokio „kurstymo“ ir „skatinimo“ teisėsauga tokio turinio agitacijoje irgi neįžvelgs? Ir spauda nepuls trimituoti visais varpais apie siaubingą ir netoleruotiną homofobijos ir antisemitizmo atvejį?

Ar tikrai? Tikrai tikrai..?:)

Vienžo, norėtusi kiek teisinio aiškumo
Kad išsklaidyti nenoromis kylančius įtarimus dėl dvigubų teisėsaugos standartų. Ir nepaaiškinamą iniciatyvos stoką iš kurstymo bylas baisiai pamėgusios Prokuratūros pusės. Žinoma, ir mūsų garbieji žurnalistai bei mielos žurnalistės galėtų pakrutinti per žiemą kiek pasunkėjusius kumpius.

Tam, kad išsiaiškinti ir papasakoti visuomenei – kas per drovūs veikėjai slepiasi „antifašystiniame“ pogrindyje, siekiančiame Lietuvos istorinių nacionalinių simbolių nešiotojų mirties?

Kieno plaukuotos ausys kyšo už Antifa Lietuva viešumon išstumtų perdėm komiškų personažų:
buvusios skingirls činikienės-cornholio, poeto svajonės fioklos-pajuodienės, striptizo žvaigždės žigelytės bei neskustak*šių vaičiūtės-joškės ir amankavičiūtės-amen?

Tai neturėtų būti taip jau sunku, atsižvelgiant į tai, kiek žinomų žiniasklaidinykų dalyvauja toje slaptoje „antifašystų“ FB grupėje „Lietuva be neonacizmo“ ir rezga ten viešųjų ryšių sąmokslus ..;)

O gal man pačiam reikėtų pakonkuruoti su gerbiamu Artūrų Raču ir paskelbti kokį pogrindžio antyfašystų sąrašą? Ir išbraukinėti iš jo tik tuos, kurie matomoje kūno vietoje išsitatuiruos Gediminaičių stulpus su užrašu „Aš tikrai mylių Lietuvą“ (c) M.Mikutavičius ir paviešins to įrodymus Feisbuke?

Blogeris Zeppelinus

http://zeppelinus.livejournal.com/

Sarmatai

Jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba PayPal. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.Naujienos iš interneto

Atsiliepimų 8

 1. Mindaugas Vilkis says:

  naivuolio klausimas – ar LT teisėsauga kaip nors į tai sureaguos? :)

 2. lietuvis says:

  Patirtis sako – NE.
  Bet juk mes nieko ir nesitikime, ar ne tiesa? :)

 3. Td says:

  Ble jau užkniso tie skaldymaisi. Abi pusės nori to paties laimingo gyvenimo , bet ne reikia skaldytis čia kaip kvaileliams. Ką aš galiu pasakyti kvaileliai ir tiek. Kaip ir autorius

 4. Gintaras says:

  Man panašu į kuoktelėjusių grupelę,kuri net istorijos mokykloje nesimokė.

 5. Zilvinas says:

  Nemėgstu aš tu visų naujųjų komuniagų ir anarchistų, bet ta tautinė jaunimo sąjunga yra tikrai ne avinėliai. Faktas kad irgi pridengę veidelius jaunieji fašistėliai. Mačiau jų eisena per Vilnių, jokio patriotinio jausmo man nesukėlė, kas antras svastikų kažkokius motyvus turėjo pasidabinęs. Gėda liūdna, kad tokių yra. :/   

 6. a.grumbinas says:

  Žilvinai,praplėsk akirati,pasidomėk kas yra ta svastika

 7. Ra Light says:

  ES, kiek pamenu, nenumatytos jokios tautos, todėl nieko stebėtino, kad intensyvėja lietuvių nutautinimas vardan „Vieningos europos“.

 8. Izza says:

  Vieninga Europa, tai vieninga, bet turėtume lietuviais išlitkti ir tą lietuvybę saugoti, nesvarbu, ar Lietuvoj ar UK gyventumėm :) svarbiausia – taikiai ir draugiškai. Juk nepriklausomybę irgi ne smurtą propaguodami atgavom.

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top