Lietuvos piliečių Susitelkimo REIKALAVIMAS LR Seimui, Vyriausybei, Prezidentui

2021, 23 sausio, 6:54 | kategorija LPT | atsiliepimų (5) | peržiūrų 467 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

SUSITELKIMO 
neformalaus piliečių, visuomeninių, nevyriausybinių organizacijų ir politinių partijų  susivienijimo,
FB Susitelkimas, www.susitelkimas.lt
el.p.: susitelkimas@gmail.com; gydytojai@susitelkimas.lt

Visuomenės ekstremaliųjų situacijų komisijos 
FB Lietuva VESK, el.p.: lietuva.vesk@gmail.com

Lietuvos Respublikos Seimui
Gedimino pr. 53, 01109 Vilnius, Lietuva
El. p.: priim@lrs.lt

Lietuvos Respublikos Vyriausybei
Gedimino pr. 11, LT-01103 Vilnius. Lietuva
El. p.: LRVkanceliarija@lrv.lt

Lietuvos Respublikos Prezidentui
Daukanto a. 3, LT-01122 Vilnius, Lietuva<
El. p.: kanceliarija@prezidentas.lt

REIKALAVIMAS
Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei,
Lietuvos Respublikos Prezidentui

2021 m. sausio 28 d., Lietuva

 1. Mes, visuomeninių organizacijų atstovai, remiami klinikinių mokslininkų, gydytojų praktikų pasidalinta, aptarta ir išdiskutuota sveikatinimo, gydymo ir pasaulinės praktikos  informacija, vertindami informaciją apie Pasaulio šalių valstybių patirtį valdant Covid-19 situaciją,  REIKALAUJAME viešai paaiškinti: 
 2. Kodėl per pandemijos periodą nebuvo sprendimų dėl įgimto natūralaus imuniteto  formavimo natūraliomis priemonėmis, bendravimo atstatymo ir sveikos gyvensenos programų  skleidimo. Svarbu tartis, vystyti ir vykdyti sveikos gyvensenos, imuniteto stiprinimo natūralių  priemonių, programų, susijusios informacijos viešinimo.
 3. Kodėl per pandemijos periodą nebuvo akcentuotos psichinės sveikatos stiprinimo  priemonės. Pandemija yra rimtas iššūkis žmonių psichikai. Kodėl per šį periodą nebuvo girdima programų, neakcentuojama psichologinė pagalba žmonėms. Statistikos departamentas ir Higienos  institutas privalo teikti detalią informaciją ne tik už 2019 metus, bet ir už 2020 metus. 3. Ar buvo įvertintos rizikos, susijusios su vaikais ir jaunimu:

3.1. Psichine sveikata, dėl judėjimo ir bendravimo uždarymo apribojimų;

3.2. Neigiama įtaka vaikams, dėl judėjimo apribojimų įvedus nuotolinį mokymą; 3.3. Perteklinio kompiuterių ekranų spinduliuotės poveikio vaikų regėjimui, nervų sistemai ir  psichikai.

Būtina atverti mokyklas ir darželius, aukštąsias mokyklas, nes tai yra natūralios gyvenimo  sąlygos natūralaus imuniteto formavimo sustiprinimui.

 1. Neigiamas bendravimo apribojimų poveikis pasireiškė ligoninėse, uždraudus artimiesiems  prižiūrėti sergantįjį. Sunkiai susirgus ar vyresnio amžiaus žmonėms būtina artimojo priežiūra, patekus į gydymo įstaigas. Viena iš pasitaikančių priežasčių, sukeliančių letalinę pabaigą, yra  sergančiųjų nepriežiūros faktai, kai artimiesiems neleidžiama prižiūrėti sergančiųjų. Būtina atstatyti  artimų asmenų lankymo priežiūrą.
 2. Mes, visuomeninių organizacijų atstovai, remiami klinikinių mokslininkų, gydytojų praktikų turinčių ilgametę darbo patirtį ir žinias, pateikiame Pasaulinius mokslinius šaltinius (žr.  prieduose) ir jais vadovaujantis REIKALAUJAME: 
 3. Įvairiapusiško priemonių taikymo dėl įgimto natūralaus imuniteto stiprinimo. Stiprinant  visuomenės imunitetą būtina:

5.1. Peržiūrėti „karantino“ sąvoką ir taikymą, nes „karantinas“ yra tuomet, kai sergantys yra  izoliuojami nuo sveikų, kaip galimi potencialūs užkrato platintojai, o ne tada, kai sveiki izoliuojami  nuo sveikų.

5.2. Nedelsiant nutraukti žalingą kaukių dėvėjimą lauke, sportuojant ir leidžiant laisvalaikį.  Kaukes dėvėti tik sergantiems infekcinėmis ligomis ir kontaktuojant su sergančiaisiais. 5.3. Grąžinti vaikų ir jaunuomenės galimybę mokytis mokyklose, dalyvauti neformalaus  ugdymo veiklose. Gyvas bendravimas vaikams labai svarbus užtikrinant jų psichinę sveikatą,  vystymąsi, optimizmą, o tai yra stipraus natūralaus imuniteto pagrindas.

III. Mes, visuomeninių organizacijų atstovai ir gydytojai, REIKALAUJAME: 6. Atnaujinti viso smulkaus verslo (pirčių, kavinių, restoranų), muziejų, teatrų ir kitų  visuomeninių įstaigų veiklą.

 1. Grąžinti žmonėms teises savarankiškai apsispręsti dėl saugaus bendravimo viešose  erdvėse, netaikant apribojimų.
 2. Kaukes turi dėvėti tik sergantys asmenys arba asmenys kontaktuojantys su sergančiaisiais. 9. Skirti ypatingą dėmesį žmonių tarpusavio bendravimo atstatymui, nes tokie apribojimai  kelia stresą ir įtampą žmonių santykiuose, bei silpnina imuninę sistemą. Bendravimas ir laisvas  judėjimas padės panaikinti psichinę įtampą ir grąžins pasitikėjimą tarp žmonių. 10. Riboti nacionalinio transliuotojo neigiamos informacijos skleidimą, suteikiant prioritetą  pozityvios informacijos viešinimui.
 3. Stiprinti informacijos sklaidą apie natūralaus imuniteto stiprinimo priemones, sveikos  gyvensenos ir psichinės sveikatos stiprinimo programas.
 4. Suteikti sąžiningas, objektyvias žinias, susijusias su visapusiška statistine informacija,  skelbiant detalizuotas ligas, jų statistiką.
 5. Pateikti lyginamuosius duomenis tarp covid, gripo ir kitų virusinių infekcijų,  informuojant visuomenę objektyviai. Vienašališkas covid ligos statistikos duomenų viešinimas  kelią psichologinę įtampą ir paniką visuomenėje.
 6. Teikti informaciją apie ligas ir mirčių priežastis, pateikiant tiek bendrąją, tiek ir  palyginamąją statistiką.
 7. Pateikti informaciją apie žmonių sveikatą po skiepų, detalizuojant pašalines reakcijas ir  komplikacijas.
 1. Užtikrinti Statistikos departamento pateikiamų duomenų etiškumą ir išsamų lyginimą su  kitomis ligomis, laikantis profesinio sąžiningumo.
 2. Įvertinti visų rūšių testų covid ligai nustatyti (1) patikimumą bei (2) metodikų  objektyvumą diagnozuojant covid ligą, kadangi šių testų rezultatai turi didelę įtaką pandemijos  valdymui, statistikos formavimui, valstybės ekonomikos raidai ir visuomenės gyvenimui.

Pabrėžiame, kad šiuo metu naudojami PGR testai nėra skirti ligos nustatymui ir esant jų  teigiamiems rezultatams yra didžiulė klaida konstatuoti susirgimą. Tai aprašyta testų gamintojų  produktų aprašymuose. Aprašyme aiškiai pažymėta, kad šis produktas yra skirtas tik tyrimams ir  negali būti taikomas klinikinei ligos diagnozei.

Testų paklaidos yra pagrindas statistikos duomenų klaidingumui ir visos situacijos  išdidinimui dėl covid plitimo. Reikalaujame įvertinti šį faktą ir spręsti dėl tęstų atlikimo  prasmingumo. Pabrėžiame, kad statistikos paklaidoms ir skaičių išdidinimui svarbiausią ir ryškią  įtaką daro covid testai. PGR tyrimas negali būti taikomas kaip pagrindinis tyrimo metodas  covid ligai diagnozuoti, nes jis skirtas genetinių sekų nuskaitymui, o ne konkrečios virusinės ligos  konstatavimui (tai pabrėžia ir šio tyrimo išradėjas Kary B. Mullis).

Šis tyrimas pirmą kartą buvo  įvestas tik šios pandemijos metu, ir PGR testo įvedimui nebuvo taikomi „gerosios laboratorinės  praktikos“ reikalavimai, ko pasėkoje nebuvo atlikta pilna validacija, verifikacija bei nebuvo  paskaičiuota paklaida.

Virusinės ligos gali būti nustatomos ir kitais tyrimo metodais, kurie jau eilę  metų yra verifikuoti ir patvirtinti pagal gerosios praktikos standartus. (Pridedame mokslininkų,  imunologų apie testų paklaidas ir netinkamą jų naudojimą virusinės infekcijos nustatymui šaltinius.)

Tik turint objektyvią informaciją apie realius covid klinikinius susirgimus, įmanomas teisingos statistikos formavimas, objektyvios situacijos suvokimas ir priimamų apsaugos nuo  pandemijos priemonių adekvatumas.

Robert Koch institutas (Vokietija) yra neginčijamas autoritetas ES ir Lietuvos pareigūnams,  siekiantiems užkirsti kelią pandemijos plitimui. Robert Koch institutas savo leidžiamame  Epidemiologijos biuletenyje Nr. 39 (2020-09-24, 5-6 psl.) rašo visiškai aiškiai: „Skirtingai nuo  galinčio daugintis viruso, atliekant PGR tyrimus pas daugelį pacientų SARS-CoV-2 RNR galima  aptikti praėjus kelioms savaitėms po simptomų atsiradimo.

Tyrimai parodė, kad šių teigiamų PGR  rezultatų negalima prilyginti pasveikusių pacientų infekcijai.“. Taigi – testo rezultatas yra  teigiamas, o žmogus yra sveikas (jau persirgęs). Taip nurodo ir naujausi PSO duomenys – sveikatos  darbuotojai vertindami galimą susirgimą turi remtis ne tik PGR tyrimų rezultatais, bet ir kada  tyrimas buvo darytas, kuo tyrimas rėmėsi, kokie paciento simptomai.

Tokiu būdu galime konstatuoti, kad šiuo metu testavimo būdu gauti rezultatai yra ne tik kad  netikslūs, bet ir labai klaidinantys. Remiantis klaidinga informacija priimami klaidingi sprendimai,  formuojama klaidinga statistika ir keliamas didžiulis pavojus žmonių psichinei sveikatai. Lietuvos  ekonomikai, valstybės gerovei.

Įvertinus tai, kad pats PGR tyrimo išradėjas Kary B. Mullis pabrėžia, jog PGR  tyrimas negali būti taikomas kaip pagrindinis tyrimo metodas covid ligai diagnozuoti, nes jis  skirtas genetinių sekų nuskaitymui.  

Paaiškinkite ryšį tarp šio fakto kad PGR tyrimas skirtas genetinių sekų nuskaitymui ir to  fakto, kad 2018.04.24 pasirašytas dokumentas ekonomikos viceministro Elijaus Čivilio, kad  Lietuva įsipareigoja iki 2022 m. surinkti milijono Lietuvos gyventojų genetinių sekų, t.y. DNR  pavyzdžius. Paaiškinkite, koks tai tikslas, kodėl tokį dokumentą, susijusį su Žmogaus sveikata ir genetinių sekų DNR rinkimu pasirašė ekonomikos viceministras, o ne sveikatos apsaugos ir  medicinos srities atstovai.

Reikalaujame įvertinti šiuos faktus ir spręsti klausimą dėl dabar atliekamų testavimų  tikslingumo.  

 1. Atsižvelgiant į išdėstytą informaciją ir faktus REIKALAUJAME nutraukti įvestą  ekstremalią situaciją. 

Šaltiniai pateikiami PRIEDUOSE, 6 lapai

PASIRAŠO gydytojai-praktikai:  
(Prašome pasirašyti čia, paspaudus šią nuorodą –

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQ…
)

PASIRAŠO visuomeninių organizacijų atstovai: 
(Prašome pasirašyti čia, paspaudus šią nuorodą –

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmEJVM…
)

Dokumentas platinimui paskelbtas čia (nukopijuoti nuorodą):
https://drive.google.com/file/d/1kNlvgt3gQW7OcPKFETun64UJ7tExG08x/view

 

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurnerNaujienos iš interneto

Atsiliepimų 5

 1. apgailetina says:

  Tikites sulaukti atsakymo is valdzios:)? Jai nusispjaut i jusu reikalavimus. Imkit patys ir darykit. Visu pirma meskit kaukes, baudu nemokekit, skuskit teismui, geriau kolektyviai, pigiau bus. Atsidarykit restoranus, parduotuves, vel baudas skuskit. Ir apskritai TEISMUI ieskinio forma, pries Vyriausybe, teikit, jei ka norit pasiekti. Teismas bent jau privalo isnagrineti ieskini. Kaip Aukstaitijos Implantologojos klinika. Ir kaip 50k italu restoranu.
  Tas laisves nevertas, kas negina jos.

 2. Reikalavimas? says:

  Kuom galite paremti savo reikalavimus? Turite policija, kariuomene? Reikalauja stiprus. Tai tapkit stiprus ir gyvenkit pagal savo valia. Antsnukiuoto suns balsas I dangu neina.

 3. Vytas says:

  Gaila, kad nenurodyta su kuo pasirašė susitarimą viceministras E.Čivilis, kas jį įgaliojo tokį veiksmą atlikti. Įtariu, kad susitarimas pasirašytas su Briuseliu. Mano mano manymu, tai ir paaiškina pono prezidento karštligišką aktyvumą proteguojant tiek testus, tiek skiepus. Ir vienu ir kitu atveju imami DNR pavyzdžiai. O Nausėdos tikslas – pasinaudoti proga, kuria pasinaudoti nepavyko Grybauskaitei – prasiveržti į Briuselio biurokratų kėdę. Tokiam tikslui nieko juk negaila.

 4. Klausimas says:

  Paaiškinkit. Antra nuoroda reikia pasirašyti paprastiems mirtingiesiems?

 5. anoniminis says:

  Dar reikia paredaguoti tekstą.

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top