Ministras L. Kukuraitis sako, jog 9 metų amžiaus mergaitė aiškiai išreiškė pritarimą dėl įvaikinimo užsienyje…

2019, 5 sausio, 11:20 | kategorija Metodologija | 8 komentarai | peržiūrų 385 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

Linas Kukuraitis

Seimo narys Mindaugas Puidokas viešumoje pateikė klausimus, susijusius su tarptautinio įvaikinimo procedūra ir konkrečia situacija apie vaikų globos namuose gyvenančią mergaitę, kurią įvaikinti panoro šeima iš Naujosios Zelandijos. Socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis pateikė atsakymus.

Seimo nario klausimas: kodėl nėra pilnai atskleidžiami visuomenės viešą interesą tenkinantys ir būtini žinoti nuasmeninti įvaikinimo bylos duomenys?

Visuotinai pripažįstama, kad vaikai yra labiausiai pažeidžiama visuomenės dalis, dažniausiai negalinti pati ginti savo interesų. Vaiko interesai – tai vaiko teisės ir galimybės įgyvendinti jas konkrečioje situacijoje.

Visuomenės interesas žinoti turi būti suderintas su asmens privatumo apsauga ir nepilnamečio teisių apsauga. Lietuvos aukščiausiasis teismas yra pasisakęs, jog viešasis interesas yra tai, kas turi esminę reikšmę asmenų, jų grupių, valstybės ir visuomenės teisėms bei teisėtiems interesams. Tačiau viešasis interesas negali būti suprantamas kaip bet koks visuomenės susidomėjimas ar konkrečių grupių, asmenų diskutuotinas interesas.

Įvaikinimo procesas, siekiant užtikrinti geriausius vaiko interesus, yra konfidencialus. Bet kokia informacija, susijusi su įvaikintu vaiku, gali būti viešinama tik įtėviams leidus arba gavus teismo leidimą. Visuomenės teisė žinoti nėra absoliuti.

Seimo nario klausimas: ar šis įvaikinimo atvejis atitinka visus Lietuvos civilinio kodekso numatytus reikalavimus? Pavyzdžiui, ar buvo gautas įvaikinamo vaiko sutikimas pagal Civilinio kodekso 3.215 str. Pagal Civilinio kodekso 3.209 str., įvaikinimas yra galimas tik vaiko interesais, ar tai, kad vaikas nemoka užsienio kalbos ir siunčiamas gyventi į užsienį atitinka jo interesą? Kaip tokiu atveju bus užtikrinamas vaiko bendravimas su įtėviais?

Mergaitė yra aiškiai išreiškusi savo pritarimą dėl įvaikinimo, rašytinis mergaitės sutikimas būti įvaikintai šioje konkrečioje šeimoje yra gautas. Taip pat gauti rašytiniai abiejų nepilnamečių mergaitės seserų sutikimai, mergaitės įvaikinimui pritarė vaiko atstovas pagal įstatymą – vaikų globos namai, kuriuose mergaitė auga, bei Tarpinstitucinė įvaikinimo komisija.

Galutinį sprendimą dėl įvaikinimo priima teismas. Atkreiptinas dėmesys, jog, vadovaujantis Civiliniu kodeksu vaikas teisme bus išklausytas, jei tai neprieštaraus geriausiems jos interesams atsižvelgiant į mergaitės amžių.

Vaikas mokosi anglų kalbos nuo antros klasės. Be to, mergaitė jau pusę metų bendrauja su galimais įtėviais internetu, siunčia nuotraukas, rašo laiškus. Atkreiptinas dėmesys, jog galimų įvaikintojų šeima, kurios nariai gimę 1971 ir 1972 m., jau turi įvaikinimo patirties – jie yra sėkmingai įvaikinę du vaikus iš Lietuvos, nepilnamečiai auga žinodami savo kilmę ir tradicijas bei mokėdami kalbą.

Jungtinių Tautų Vaiko teisių apsaugos konvencijos 3 straipsnyje numatyta, kad imantis bet kokių vaiką liečiančių veiksmų, nesvarbu ar tai darytų valstybinės ar privačios įstaigos, užsiimančios socialiniu aprūpinimu, teismai, administracijos ar įstatymų leidimo organai, svarbiausia – vaiko interesai, o Lietuvos Konstitucijoje, tarptautiniuose teisės aktuose ir Lietuvos įstatymuose įtvirtinta pagrindinė vaiko interesų kryptis ir teisė – augti ir būti auklėjamam šeimoje.

Seimo nario klausimas: ar pagal Civilinio kodekso 3.224 str. 2 p., per šešis mėnesius nuo vaiko įrašymo į galimų įvaikinti vaikų sąrašą neatsirado Lietuvos piliečių prašymų įvaikinti ar globoti vaiką? Ar vaiko globėjas davė teismui rašytinį sutikimą įvaikinti?

Vaikas į Galimų įvaikinti vaikų apskaitą buvo įrašytas dar 2015 m. ir per šį laikotarpį nebuvo gautas nė vienas Lietuvos piliečių nuolat gyvenančių Lietuvoje prašymas įvaikinti ar globoti mergaitę.

Dar 2016 m. suderinus nuomonę su vaiko atstovu pagal įstatymą buvo pradėta organizuoti ikiteisminė tarptautinio įvaikinimo procedūra. Iki šios dienos Lietuvoje neatsirado asmens ar šeimos, galinčios ir norinčios mergaitę globoti ar įvaikinti.

Vaiko atstovas pagal įstatymą, tai yra vaikų globos namai, kuriuose mergaitė auga, pritarė mergaitės įvaikinimui. Pažymėtina, jog teismo posėdyje, kurio metu įvaikinimo byla bus nagrinėjama iš esmės, vaiko globėjas dar karta išreikš savo nuomonę dėl vaiko įvaikinimo konkrečioje šeimoje tiek raštu, tiek žodžiu.

Seimo nario klausimas: ar šiuo įvaikinimo atveju nėra pažeidžiamos konvencijos „Dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų“ nuostatos? Pavyzdžiui, konvencijos 3 str., pagal kurį vaiko išvežimas ar laikymas laikomas neteisėtu, jei pažeidžiamos globos teisės, suteiktos asmeniui, institucijai ar kitai organizacijai atskirai ar kartu, pagal valstybės, kurioje vaikas nuolat gyveno prieš pat jį išvežant ar laikant, įstatymus.

Atkreipiame dėmesį jog 1980 m. Hagos konvencijos „Dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų“ tikslas apsaugoti vaikus nuo žalingų padarinių, kuriuos sukelia jų neteisėtas išvežimas ar laikymas, užtikrinti, kad neteisėtai į bet kurią susitariančiąją valstybę išvežti ar jose laikomi vaikai būtų greitai grąžinti.

Tarptautinis įvaikinimas atliekamas vadovaujantis 1993 m. Hagos konvencijos „Dėl vaikų apsaugos ir bendradarbiavimo tarptautinio įvaikinimo srityje“ nuostatomis bei nacionaliniais teisės aktais ir esant teigiamam teismo sprendimui, negali būti prilyginamas neteisėtam išvežimui.

Sprendimą dėl tarptautinio įvaikinimo priima teismas. Bylos nagrinėjimo metu dar kartą patikrinama ir įvertinama ikiteisminė įvaikinimo procedūra.

Seimo nario klausimas: ar šiuo įvaikinimo atveju nėra pažeidžiamos konvencijos „Dėl vaikų apsaugos ir bendradarbiavimo tarptautinio įvaikinimo srityje“ 23, 24 ir kitų straipsnių nuostatos.?

Visais tarptautinio įvaikinimo atvejais, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba dar iki numatyto teismo posėdžio datos gauna tos valstybės, į kurią vaikas yra įvaikinamas, visų kompetentingų įstaigų leidimus bei patvirtinimus, jog esant teigiamam teismo sprendimui įvaikinamam vaikui bus leidžiama į šią valstybę įvažiuoti ir nuolat joje gyventi, kaip tai numato Hagos konvencijos 17 straipsnis.

Minimi Hagos konvencijos straipsniai numato tokio įvaikinimo pripažinimą kitose valstybėse – dalyvėse.

Tarnyba nemato pagrindų, kodėl šis įvaikinimas, jeigu būtų gautas teigiamas teismo sprendimas, įvykdytas vadovaujantis Hagos konvencijos nuostatomis, galėtų būti nepripažįstamas kitose valstybėse.

Seimo nario klausimas: ar buvo užtikrintas konvencijos „Dėl vaikų apsaugos ir bendradarbiavimo tarptautinio įvaikinimo srityje“ 32 straipsnio reikalavimas ir ar šiuo įvaikinimo atveju niekas finansiškai ar kitaip nepasipelnė iš veiklos, susijusios su įvaikinimu? Ar šis įvaikinimo atvejis nėra galimos prekybos žmonėmis atvejis?

1993 m. Hagos konvencija leidžia centrinėms institucijoms, akredituotoms institucijoms, patvirtintiems įgaliotiems atstovams, kitoms institucijoms priimančiose ir kilmės valstybėse imti tik pagrįstus ir teisėtus mokesčius įvaikinimo procedūroms atlikti. Draudžiami nepagrįsti mokesčiai.

Taigi tarptautiniame įvaikinime mokesčiai turi būti labai gerai sureguliuoti, tai yra tinkamai nustatyta mokesčių dydžių riba, atsižvelgiant į suteiktas įvaikinimo procedūroje paslaugas. Pareiškėjai pradėję procesą savo valstybėje, moka šios valstybės nustatytus mokesčius už konkrečias jiems suteiktas paslaugas: dokumentų parengimas, mokymai, „namų studijos“ parengimas, vertimas, grįžtamųjų ataskaitų rengimas ir teikimas, kelionės išlaidos ir pan.

Įvaikinimas Lietuvoje tiek Lietuvos piliečiams, tiek užsienio valstybės piliečiams, gyvenantiems mūsų šalyje, yra nemokamas.

Seimo nario klausimas: kokių veiksmų imsis Socialinės apsaugos ir darbo ministerija tam, kad būtų užtikrintas įvaikinimo teisėtumas ir išaiškinti įvaikinimo procedūrų pažeidimai? Ar bus sudaryta darbo grupė šio atvejo ištyrimui?

Tarptautinis įvaikinimas šiuo atveju neįvyko, nes teismas dar nepriėmė sprendimo. Būtent teismas gali įvertinti, ar buvo išnaudotos visos galimybės Lietuvoje mergaitei surasti šeimą ar globėjus, atsiklaus mergaitės valios, atsižvelgs į tarptautinius ir nacionalinius teisės aktus bei įvertins geriausius vaiko interesus.

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurnerNaujienos iš interneto

komentarai 8

 1. Nu jo says:

  Ar tikrai 9 metu vaikui buvo paaiskinta, ka reiskia visam laikui gyventu uzsieny? Svetima kalba, aplinka, zmones, tevynes ilgesys, klimatine zona, artimuju (seses, broliu, draugu) nebuvimas, vienatve? Ar tas vaikas gali logiskai ivertinti situacija? Net neabejoju, kad jam tai pateikta, kaip nuotykis – gyvensi, bus smagu, ledus ir cipsus valgysi, pakeliausi, vargo nematysi ir pan. Ir is kur tas toks noras zut but atsikratyti tuo vaiku? Avansas paimtas ir jau isleistas? Kitos priezasties nematau, deja…

 2. litvakas be plauku ir barzdos says:

  Puidokiuks ir neblogas polkios šokėjas,kad tik gedoti ,kai reikia šokti. Va kodel mano šeimoje nekila noras isivaikinti vaiku is Birmos ar Gambijos? Ir kam gali ir kodel kilti tokios mintis (tik nereikia man apie meilę ir kad pas juos jau labai ilgos eiles ir reikalavimai aukšti) nes taip ir turi būti.Čia gi ne katinas ar papuga ,kad ir leopardas. O skiribu atvejiu kas bus su vaikų? Stulbinantį fraze teismas 9m mergaites atsiklaus mergaites valios ir spręs,siusti ar ne. Vaikuij pasiūlė šokoladą vietoj grikių košės ,hm net keista kažin ka vaikas pasirinks. Gilus galvosukis.

 3. Vytas says:

  Ministras iki „pergalės“ gins savo ir pavaldžių tarnybų poziciją. Jau ir dabar aišku, kad sakoma daug netiesos – brolių ir seserų yra ne trys, o net aštuoni. Taip rašė spauda. O 9 metų vaiką įtikinti, kad kažkur ten bus gerai, ne taip jau ir sudėtinga. Be to, labai jau nesuprantami įsivaikinimo motyvai. Internetas ne ta sritis ir ne tos galimybės, kad galima būtų pažinti vienam kitą. Tai sfera, kur galimos bet kokios staigmenos. Jei vaikui būtų keli mėnesiai, na – metai, tai dar galima būtų suprasti. Klausimas, kas bus su mergaite, jei paaiškės, kad įsivaikinimo motyvai nėra jau tokie altruistiniai? Kokios pasekmės bus, jei pauglė nepritaps prie tos šeimos įpročių, vietinių papročių ar įsivaikinimo motyvai pasirodys esantys egoistiniai? Vienu žodžiu, klausimų daug, atsakymų nėra. Ir ministras ar įvaikinimo tarnybos negali garantuoti ar bent duoti daugmaž įtikinamus atsakymus į juos paprasčiausiai vien dėl to, kad neturi nė mažiausio supratimo apie įvaikintojus. O Lietuvoje jau greit ir 2,5 milijono gyventojų nebeliks.

 4. konkurencijos nėra says:

  Iš gelmių:
  Не думай о дне сегодняшнем-о нем позаботились наши отцы. Думай о дне завтрашнем-дабы не прокляли нас наши дети.
  (vertimas prastai skamba)

 5. saul says:

  Na va…..Ir vėl…..Aš gi buvau jau minėjas anksčiau,kad „konkurencijos nėra“ negali be nuorodų ir pamokslavimų rusų kalba.Manau,kad nebereikia niekam įrodinėti ,iš kokių šaltinių semiasi „išminties“ auksčiau paminėtasis veikėjas.O ir mintis „labai gili“ ,mums patarianti šiandien niekuom nesirūpinti DDD

 6. Socialistas says:

  Saul, kiauragalvi, tu išvis minčių neturi.

 7. As says:

  Idomu, kokiu budu gautas rasytinis seseru sutikimas leisti ivaikinti mergaite uzsienyje gyvenanciai seimai? Nejaugi jos ,,pardave“ ar gal kazkas priverte duoti toki sutikima? Jei tai vyko savanoriskai-ar jos vertos seseru vardo? Kokiame skurde bebutum, kaip besiklostytu gyvenimas, niekaip negalima to pateisinti. Kodel nebuvo informuotas uzsienyje gyvenantis brolis? Jis juk bando tapti mergaites globeju, jau ir teismui perduota. Vaikas turi teise gyventi su giminemis, o ne kazkur svetimoje salyje, kur nebus aiskus tolimesnis mergaites likimas. Ir jei mergaite sutiko keliauti pas globejus, jai buvo pripasakota nebutu dalyku, jog sesuo iseis, paliks ir mergaite gyvens viena. Daroma viskas tam, kad ne padeti vaikui, o patenkinti svetimsaliu poreikius ir galbut papildyti savas kisenes.

 8. litvakas be plauku ir barzdos says:

  Ar cia tik man atrodo kad linuxs su mindaugieliu atliko stažuotę vienoje vietoje,palei formata mulkinima visuomene ,tu klausi aš atsakau ir kartu vakare apsikabine geriame alu vokiečių gatveje. Visas abejones išsklaidė „As“ komentaras kuris remesi faktų ,kad mergaites broli specialiai ignaruojama.

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top