- Sarmatai - https://www.sarmatas.lt -

Nepriklausomybės miražas, arba iškraipyta laisvės samprata

Visus 20 metų Lietuvoje buvo linksniuojama jos Nepriklausomybė. Įdomu ar kas nors susimąstė – kas tai yra šalies nepriklausomybė ir kaip ji susijusi su šalies piliečiais?

Atrodo pribrendo laikas sudėlioti taškus ant „i“:

nebuvo atgauta jokia nepriklausomybė, tik iš vieno SSSR koncerno perėjome į kitą, ES koncerną. Kažkas gali paprieštarauti – juk griuvo geležinė uždanga, galime važiuoti kur norime.
Tiems klausimas: kas pasikeitė darbininkui, ar kokiai nors siuvėjai? Jie negali niekur važiuoti, kaip ir anksčiau – neturi pinigų bilietui. Jų gyvenimas nepagerėjo – vargsta nuo algos iki algos.
O judėjimo laisvė – na taip.. dabar galime maltis po visą pasaulį ieškodami darbo, kurį praradome (ar niekad neturėjome) Tėvynėje.
Arba loti ant visų, supykę, kad to darbo negauname. Bet juk žinome – šuo loja – karavanas eina.
Bet eikime toliau.

Prielaidos reikalingos nepriklausomos valstybės egzistavimui:

 1. Galimybė patiems spręsti savo šalies, savo piliečių klausimus.
 2. Būtinybė patiems leisti savo pinigus ir valdyti jų srautus. Kitaip sakant valdyti savo finansinę sistemą.
 3. Galimybė kurti savo įstatymus tokius kokius manome esant reikalinga ir pagal juos gyventi.
 4. Auklėti savo vaikus taip, kaip šeima laiko esant reikalinga.
 5. Gaminti tai ir prekiauti savo šalyje tuo, ką laikome esant mums reikalingu.
 6. Ir t.t. Ir t.t

Papunkčiui atsakysime į kiekvieną klausimą:

 1. Gyvybiškų Savo šalies klausimų nesprendžiame, pasiduodame spaudimui iš šalies be jokios kovos ar derybų. Pavyzdys: IAE uždarymas.
 2. Savo finansų sistemos ir pinigų srautų nevaldome. Lietuvos Bankas pavaldus Europos centriniam bankui. Vyriausybė niekaip negali įtakoti šio banko veiklos.
 3. Negalime kurti savo įstatymų, net jei matome, kad jie būtini, jei jie neatitinka svetimo darinio, vadinamo ES, įstatymų.
 4. Savo vaikų negalime auklėti, kaip laikome reikalingu, nes tą reglamentuoja vaiko teisių įstatymas, kuris irgi primestas iš ES. Vėlgi, iškrypėlių Gender Mainstreaming (http://www.forumas.sarmatas.lt/viewtopic.php?f=9&t=26) programa laisvai praeina į mūsų vaikų darželius, kad mūsų vaikai išaugtų jau nebeatskiriantys to, kas normalu ir kas ne.
 5. Negalime be to darinio (ES) leidimo prekiauti tuo, ko norime, ar gaminti tai ką norime. Pavyzdys: negalime prekiauti, ar gaminti kaitriosiomis lemputėmis, nes ES jas paskelbė netinkamomis, kaip netaupančiomis elektros energijos. Bet čia pat primetė mums 6-8 kartus brangesnes, kurios be viso to dar ir nuodingos, ir jų niekas, ir niekur neutilizuoja. Dar vienas panašus, tai homeopatinių vaistų (džiovintų žolelių ir augalų)gamybos ir pardavinėjimo uždraudimas, motyvuojant tuo, kad atseit ES draudžia pardavinėti vaistus , jei jų naudingumas neįrodytas tyrimais kainuojančias šimtus tūkstančių litų. Įsivaizduojate? Dar mūsų protėviai gydėsi tomis žolelėmis ir jos bent tuo buvo geros, kad bent jau nenuodijo žmonių! – ko negalima pasakyti apie visas sintetines tabletes. Bet jos ir trukdo būtent tuo, kad GYDO. Dabartinei farmacijos pramonei sveiki žmonės kliūtis, nes žlugdo jų vaistų verslą. Žmogus turi būti ligonis, bet dar nemiręs ir būti pastoviai tokioje būsenoje, kad pastoviai jam būtų reikalingi vaistai.
 6. Toliau galėčiau pavardinti dar nemažai, bet jau vien to ką išvardinau mąstančiam žmogui turėtų užtekti, kad įsisąmoninti tai, jog mus visus apmovė gražiais šūkiais, kad išeiti iš komunistų SSSR, bet iki šiol valdžioje visus šiuos 20 metų sėdi tie patys komunistai, pakaitomis su savo broliais konservatoriais, kurie šiuo atveju konservuoja būtent šią padėtį, šią Status Quo. Ir tikrai savo noru nesiruošia nieko keisti.

Juk kol šie ponai sėdi valdžioje, Lietuvos padėtis tik blogėja, ji klimpsta (klampinama) į vis didesnes skolas, viešai klykiant apie Baltijos šalių laimėjimus išeinant iš krizės.

Dabartinė šalies skola yra apie 36 milijardus litų, kas kiekvienam šalies gyventojui sudaro apie 12 000 litų skolos. Ir jei mūsų BVP augimas būtų apie 5%, tai jis visas sueitų skolos administravimo apmokėjimui, arba kitaip sakant procentams.

Šalies gyvenimo gerinimui neliktų nė vieno lito. Viskas būtų taip, kaip šiandien. Tai kur tie mūsų nepriklausomos ir demokratiškos Lietuvos laimėjimai išeinant iš krizės?

Nėra jokių laimėjimų ir nėra jokios nepriklausomybės. Tokiose skolose sėdinti šalis gali tik svajoti apie Nepriklausomybę, nes šansų gražinti skolą nėra jokių. Bet įklimpti į dar didesnę labai daug.

Ir šią padėtį gali ištaisyti tik reali kiek įmanoma nepriklausomybė, kai kiekvienas pilietis bus atsakingas už savo kiemą, savo gatvę, savo rajoną, savo miestą, savo Tėvynę. Nes nepriklausomybė ne tik teisė, bet ir pareiga.

Tam būtina priimti Lietuvoje Kapos teisę:  https://www.sarmatas.lt/12/kapos-teise/, tik ji garantuoja teisingą savivaldą ir santvarką.
O pradžiai valdininkų Atsakomybės įstatymą, tauta turi turėti galimybę įvertinti savo „tarnų“ darbą: https://www.sarmatas.lt/atsakomybe/.

Arvydas Daunys