Patvirtinta Nacionalinio saugumo strategija – grėsmių Lietuvai sąraše, kaip ir anksčiau pirmauja Rusija

2017, 17 sausio, 17:02 | kategorija Realybė | 17 komentarų | peržiūrų 798 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

Seimo posėdis

Seimas patvirtino Nacionalinio saugumo strategiją (nutarimo projektas Nr. XIIP-4806(2).

Už nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. IX-907 „Dėl Nacionalinio saugumo strategijos patvirtinimo“ pakeitimo“ balsavo 106, nė vieno nebuvo prieš, susilaikė vienas Seimo narys.

Strategijoje apibrėžiamos pagrindinės nacionalinio saugumo politikos prielaidos; Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo interesai; grėsmės, pavojai, rizikos veiksniai; įvardijami nacionalinio saugumo politikos prioritetai ir uždaviniai.

Strategijoje įtvirtinti šie Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo politikos prioritetai ir ilgojo ir vidutinio laikotarpių uždaviniai: nacionalinių gynybos pajėgumų stiprinimas; NATO kolektyvinės gynybos stiprinimas; NATO krizių valdymo ir partnerysčių stiprinimas; vieningos ir solidarios ES stiprinimas.

Priimtu dokumentu įsipareigojama nuosekliai didinti krašto apsaugos finansavimą, kad jis vėliausiai 2018 m. pasiektų minimalų 2 proc. šalies bendrojo vidaus produkto lygį, ir užtikrinti tolesnį tolygų finansavimo didinimą; didinti kariuomenės kovinę galią, ypač didelį dėmesį skiriant sausumos koviniams pajėgumams, oro erdvės stebėjimo ir gynybos pajėgumams, ugnies paramos pajėgumų plėtrai, atsargų kaupimui.

Strategijoje įtvirtinta, kad Lietuvos kariuomenę komplektuos mišriu principu iš profesinės karo tarnybos, privalomosios pradinės karo tarnybos karių ir karių savanorių bei įvertins perėjimo prie visuotinės karo tarnybos modelio galimybes.

Taip pat nuspręsta didinti ir stiprinti parengtąjį kariuomenės personalo rezervą, siekiant, kad jis būtų pakankamas, tinkamai parengtas ir aprūpintas valstybės gynybos poreikiams užtikrinti.

Lietuva įsipareigoja išlaikyti aukštos parengties kariuomenės vienetus, skirtus nedelsiant reaguoti tiek į įprastas karines grėsmes, tiek į vietinio pobūdžio ginkluotus incidentus ir sienos pažeidimus, pagal savo pobūdį neprilygstančius agresijos aktams; plėtoti savarankiškos ir kolektyvinės gynybos poreikius atitinkančią mobilizaciją ir priimančiosios šalies paramos pajėgumus ir infrastruktūrą, kuri sudarytų sąlygas greitai ir sklandžiai dislokuoti sąjungininkų pajėgas Lietuvos Respublikoje ir joms veikti šalies teritorijoje.

Strategija Lietuvos Respublika įsipareigoja prisidėti stiprinant NATO kolektyvinės gynybos pajėgumus, ypatingą dėmesį skirdama NATO greitojo reagavimo pajėgoms, remti NATO gynybos planų rengimą ir reguliarų jų atnaujinimą; dalyvauti stiprinant NATO pasirengimą atsakyti į hibridines grėsmes,

Taip pat prisidėti prie NATO pajėgumų saugumo iššūkiams energetinio, kibernetinio, informacinio saugumo srityse atremti plėtojimo; stiprinti NATO atgrasymo politiką, grindžiamą įprastinėmis ir branduolinėmis priemonėmis; skatinti ir remti NATO sprendimus dėl ilgalaikio ir svaraus NATO karinio kontingento buvimo Lietuvos Respublikoje ir Baltijos regione, užtikrinančio patikimą atgrasymą, įskaitant sąjungininkų pajėgų ir išankstinį ginkluotės ir įrangos dislokavimą bei reguliarias pratybas.

Lietuva taip pat įsipareigoja palaikyti NATO pastangas stiprinti saugumą ir stabilumą NATO kaimynystėje esančiuose regionuose; toliau remti NATO plėtros ir partnerysčių politiką, NATO ir ES strateginės partnerystės ir organizacinio papildomumo, transatlantinių ryšių stiprinimo iniciatyvas; prisidėti prie NATO karinių ir civilinių pajėgumų, leidžiančių efektyviai vadovauti tarptautinėms operacijoms ir jas vykdyti, taip pat vietinių pajėgų mokymo ir vystymo pajėgumų stiprinimo.

Strategijoje nustatyta, kad Lietuvos Respublika savo nacionalinį saugumą suvokia kaip nacionalinio saugumo interesų apsaugą. Lietuvos Respublikos saugumo politika yra atvira, skaidri ir nekonfrontacinė. Lietuvos Respublika nė vienos valstybės nelaiko savo priešu.

Lietuvos Respublikos saugumui dabartiniu laikotarpiu pagrindinę grėsmę kelia agresyvūs Rusijos Federacijos veiksmai, pažeidžiantys visuotinėmis tarptautinės teisės normomis ir principais bei taikiu sambūviu pagrįstą saugumo architektūrą (8 strategijos punktas).

Gyvybiniais Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo interesais yra įvardijami: suverenitetas, teritorijos vientisumas, demokratinė konstitucinė santvarka; pilietinė visuomenė, pagarba žmogaus ir piliečio teisėms bei laisvėms ir jų apsauga; taika ir gerovė valstybėje.

Pirmaeiliais nacionalinio saugumo interesais įtvirtinti interesai, kurių neginant laikui bėgant būtų pažeidžiami gyvybiniai Lietuvos Respublikos interesai: NATO ir ES gyvybingumas ir vieningumas, visų euroatlantinės bendrijos valstybių saugumas, solidarumas, demokratija ir gerovė; saugumas, stabilumas, demokratijos ir europinių vertybių sklaida visoje Lietuvos Respublikos Rytų kaimynystėje; valstybės raidos tvarumas: ekonominis, energetinis, aplinkosauginis, informacinis, kibernetinis, socialinis saugumas

 

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurnerNaujienos iš interneto

komentarų 17

 1. andrius says:

  Taip ir yra.Anglija ir Prancuzija nebus pirmojoje vietoje.Latviją ir,netgi,Baltarusiją tuom ,taip pat,neapkaltinsi.Vanuatu ir Venesuela ant mūsų ,taip stipriai,nera užpykusios.Dabartiniai Lietuvos santykiai su Vokietija ,ačiū Dievui,puikūs.Taigi,viskas logiška.Jei jau kam atrodo kitaip-ieskokite profesoriaus Landzbergio po lova.

 2. Myndė says:

  linksmiausia, kad pačios Rusijos naujoje užsienio politikos koncepcijoje Pabaltijo … nėra iš viso…

 3. konkurencijos nėra says:

  demokratijos ir europinių vertybių sklaida visoje Lietuvos Respublikos Rytų kaimynystėje;

  KAS TAI?
  europinės vertybės-kas tai?

 4. Simas Simaitis says:

  Ir puikiai matosi, ką veikia išrinkti „nauji veidai“. Absoliučiai viską tai, kad būtų darę „buvusieji“ – veiklos imitacija, kas liečia tautos reikalus ir tolesnis žingsniavimas liberastijos link. Kitaip sakant susinaikinimo link.

 5. konkurencijos nėra says:

  Keičiasi ir keisis tik veidai, o sistema, yra ir bus liberąstų!

 6. Dainius V. says:

  Po straipsniu apie neužmirštuoles kaip simbolius aš parašiau savo komentare,kad tai yra AIŠKUS ŽENKLAS visuomenei,kuriuo keliu eina valdantieji ir jie tą demonstratyviai parodo,o kadangi ne patys sprendžia kur link eiti,o reikiamą kryptį jiems nuleidžia iš AUKŠČIAU, tai tikėtis ,kad eiliniai rinkimai ir bet kokie “išrinkti“ pakeis įvykių raidą yra mažiau nei naivu.Gaila,tačiau vienaip ar kitaip įtikinti dar neabejingi ar tiesiog užliūliuoti pažadais piliečiai vis dar kažko tikisi.Sakoma ,viltis yra durnių motina ir tai jau patapo lietuvių nacionaliniu bruožu.Kai paskaitai užsienio spaudą ir ten parašo,kad JAV pilnai pasiruošusios vidiniams neramumams t.y. pastatytos ir įrengtos naujos koncentracijos stovyklos-kalėjimai,paruošta šimtai tūkstančių plastikinių karstų ir t.t. tai šitai: “ Lietuva įsipareigoja išlaikyti aukštos parengties kariuomenės vienetus, skirtus nedelsiant reaguoti{………. …} į vietinio pobūdžio ginkluotus incidentus “ duoda pagrindo manyti,kad netrukus nuo simbolių viešo demonstravimo gali būti prieita iki atviro smurto panaudojimo prieš nepatenkintus piliečius,čia turiu omenyje visus tuos,dar“ kažkuo tikinčius“.
  Vienintelė grėsmė iš Rusijos pusės gali būti tai,kad jie gali pripažinti Pabaltijį su Lietuva priešakyje tikrai laisvomis ,savarankiškomis valstybėmis ir užmegzti glaudžius prekybinius santykius ,kurie duotų apčiuopiamos naudos šalies ekonomikai ir teigiamai paveiktų visuomenės gerovės indeksą.Tačiau tai visų pirma yra didžiulė grėsmė dabartiniams valdantiesiems ir jų šeimininkams,todėl taip betarpiškai akcentuojama rusų agresija būtent nukreipiama plačiosioms masėms kvailinti.Jau sakiau ir dar kartą pasikartosiu: kai melo rūkas išsisklaidys ir atidengs tikruosius tikslus,bus panaudota jėga.
  Kaip ir kitos didžiosios Europos valstybės,kaip ir JAV ,Rusija visada kišosi vienokiu ar kitokiu būdu į Lietuvos politinį ir ekonominį gyvenimą ir tik nuo čia gyvenančių priklauso,kokio pobūdžio poveikis bus mūsų valstybei.Paskaitykite knygą “Savanoriai“,ten suminėti įvykiai ir faktai,savanorių atsiminimai aiškiai parodo,kad ir kiek mažai,mūsų- lietuvių bebūtų,tačiau susitelkę mes galime būti tikra rakštis subinėje tų pačių galingų valstybių atžvilgiu ir galime patys susikurti savo nepriklausomą valstybę kiek tai įmanoma pasaulio šalių politiniame kontekste.

 7. Simas Simaitis says:

  Praeitame straipsnyje buvo minėta, kad Trampas ruošiasi sukūrti 25 milijonus darbo vietų. Jei amerikosai jau pribrendo kelti neramumus, tai spėkite, kur jie paklius ir kaip bus išspręsta tų darbo vietų problema. Sveiki atvykę į naujajį „Gulagą“. Istorija vėl kartojasi, tik kiti režisieriai, kitos tautos.

 8. Joris says:

  Žmonių manymas, kad nieko negalima pakeisti – klaidingas (būtent tai ir siekiama žmonėms netiesiogiai įteigti). Žmonės jau sugebėjo šiek tiek pakeisti politinę situacijoję Lietuvoje, tik dauguma nežino, kad blogiukai dirba visose pusėse, visur turi prikaišioję ar persivilioję saviškių, todėl, nesvarbu, kas laimi, tai laimi ir jie. Jei praėjusių rinkimų galimas falsifikavimas būtų labiau eskaluotas ( ojis kaip tik ignoruojamas) ir būtų imtasi konkretaus aiškinimosi, tai dar nežinia koks būtų galutinis partijų žemėlapis ant Lietuvos veido (spėju, kad būtų dar gražiau). Tiesiog dabar buvo pasirinktas mažiausiai įtarimų keliantis variantas (jei žmonės akivaizdžiai suprastų, kad kažkas netaip, tai dar vieni rinkimai, anuliavus šitus, būtų dar įspūdingesni – šitaip rizikuoti ir visiškiems debilams per didelė prabanga). Situacija lėtai keičiasi. Gaila, kad žmonių savimonė keičiasi lėčiau, negu parazitai diegia savo iš anksto suplanuotas „naujoves“. …Bet tuo bus didesnės sąskaitos vėliau…

 9. Vidas says:

  Kai valstybes valdyme jau 1/4 amziaus, su pertraukelemis, dalyvauja politinio meslo ir medaus proporciju zinovo bendraminciai ir mokiniai, nieko jau, tikriausiai, nebestebina sis marazmas bei politinis bukumas ir visiskas nesiorientavimas dabartineje situacijoje….!!! 

 10. saul says:

  O kokia dabar politine situacija,kurioje visiskai nesiorientuoja marazmatikai?.Tu gal cia apie ta situacija,kurioje orientuojasi Venesuela,Vuanatu ir kitos garsios ir sauniai issivysciusios valstybes ? DDD

 11. Simas Simaitis says:

  Prie jų pridėk ir bananų šalį – Lietuvą, trečią pagal išsivystymą ES, aplenkusią tik Bulgariją ir Rumuniją. Iki 1989 metų, paėmus socialistines Europos šalis ir Europinę TSRS dalį buvo priskaičiuojama 14 milijonų žmonių, gyvenusių už skurdo ribos. Jau 1996 metais toje teritorijoje gyveno 186 milijonai. Karininkai, mokytojai, gydytojai, moksliniai darbuotojai – ta socialistinės sistemos vidutinioji klasė, buvo nuskurdinta per rekordiškai trumpą laiką. Istorijoje tokių mastų žmonių nuskurdinimo dar nėra buvę. Papasakok Saul, kokiam “elitui“ tamsta save priskiri? Pasidalink su auditorija savo gero gyvenimo paslaptimi? Gal kažką tokio žinai, ko aš negaliu sugrabalioti?

 12. saul says:

  Pasidalinsiu.Iki 1989 metu Europoje, kur valde savietai….apie 90proc gyventoju gyveno zemiau skurdo ribos.Nei elektrotechnikos,nei batu,nei drabuziu ,nei normalaus maisto nebuvo-vien eiles prie visko.20metu eile ,kad gauti buta chrusciovkeje.

 13. konkurencijos nėra says:

  saul

  puikybės, pavydo, keršto, pederąstijos tikrai nebuvo tiek…

 14. Simas Simaitis says:

  Ačiū tau saul, kad mane įrašei į tą 90% skurdžių armiją. Turiu tave nuliūdinti, kad tokiu savęs nelakiau, niekada neturėjau rūpesčių, kaip už butą susimokėti, ką valgysiu, ką reiks apsirengti (nuogas nevsikščiojau), nebijojau susirgti ir nekvaršinau sau galvos apie savo išsilavinimo perspektyvas. Nori man, tamsta, kad dar viskas tau prieinama, viską gali sau leisti? Papasakok ką tu čia nori mums papasakoti? Aš dabar nekalbu apie politiką, tik apie skurdą. Įdomu kur tu tuos skurdžius matei? 

 15. Dainius V. says:

  na,nežinau SAUL kokioje planetoje tuomet gyvenai,gal būt kokiame nuošaliame internate, nes kažkaip netikiu Tave ateiviu būsiantį …tada tuo labiau tamstai tik blogiau – pasiskaityk dar kartą JORIO komentarą ir gal sąmonė prašviesės,o jeigu liga negrįžtamai pažengusi, tai vietoje žvakutės mielas tautieti ,kaip sako dabar “broliai“ americano -special you VIDO komentaras,na ir žinoma,mano nuoširdi užuojauta…

 16. saul says:

  Nezinau,kas ka ivardina gyvenimu.Jei jums milziniskos sovietmecio eiles prie subproduktu…gero gyvenimo rodiklis,tai….Taip ,baiges instituta gaudavai darba uz 120rubliu.O gal ir cia normalu.Televizoriu,skalbyne,lygintuva nusipirkti talonai arba…,geriausiu atveju,eiles.Kas 5 seima turejo transporto priemone( jei ja isvis,taip galima ja vadinti) Dzinsai ar gerenis kostiumas uz 2 menesiu atlyginima.O apie pavyda,mustynes,homosexualizma galiu pasakyti ,kad jo buvo nei kiek ne maziau.Prisiminkite tu laiku sokius,vakaruskas ir t.t. Na o kaip buvo su zmogaus laisvemis.Dabar kas ka nori kalba ir raso,o tada? Kaip,daug kas is jusu vaziavote i uzsieni? Tik nekalbekite apie tai,kad ir tais laikais valgeme ,rengemes ir buities salygos buvo tokios,kaip dabar.Kiekviena jauna seima gyvendavo pas tevus ar kitus gimines.Jokiu sansu nuosavam bustui.As manau,kad tie zmones eilese prie kiauliu galvu ir kanopu buvo musu salies pilieciai.O gal as klystu,ten marsieciai vargdavo DDD O jei apie alkoholizma,tai dabar jaunimas pamatytu 1988metu eiles ir mustynes prie monopolio parduotuviu,nezinau ka pagalvotu.Taip,kad nereikia apie ta „sovietini roju“.,apart deficito ir nepritekliu,nieko ten nebuvo.Vargas,pikti veidai ir kaimynai.O jei kas pasakys,kad buvo koks tai ten dvasinis bendravimas tarp kaimynu ar bendradarbiu( as jau nekalbu apie virsininko bendravima su pavaldiniu),bus absoliutus melagis.Nors…dabar pucia labai madingi vejai is rytu, vaizduoti balta,kur yra ar buvo juoda.

 17. pestininkas says:

  Ten gerai „pavarė“ straipsniuke žaliom raidelėm, toks vaizdas kad ant LT visi sotus ir laimingi tik vat RF demokratija iš musu atimt kėsinasi!? Juk ju valdžia realiai rusijos turtus iki šiol i vakarus pumpuoja, bet mums nori pasaka apiė blogiukus istumti! Na tegul stumia toliau, gal neadekvatai tai ir suvalgis, adekvatai manau žino padėti apiė eilini spektakli runkeliams.Simai pataisau, režisiėriai tiė patys tik igyvendintojei kiti.

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top