Politnekorektiška informacija arba infolabirintų elementorius [4]

2013, 28 sausio, 11:42 | kategorija LPT | atsiliepimų (3) | peržiūrų 754 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

Kol žiniasklaida paknopstomis bukino svietą
Iš žmonių naivumo nepaliaudama juoktis
Visokių šnektų permier lengvai paieškojęs
Čia mėgysiu kitus pablaškyti beigi paprotyt
/Na tikrai ne Donelaitis/

paveikslėlisJau per 20 metų Tėviškėlė parklupdama vejasi pirmaujančias demokratijas, tik, Salomėjiškai išsireiškus, pavyt niekaip negal. Nes tų demokratijų raganos- tokios jau žvitrios, kad paskui jas spėt gali tik kažkokie propagandos steroidų prifarširuoti lig realybės pulso nebeužsičiuopimo nuvarytos nuovokos arkliai (dovanokit, kad vėl kažkaip donelaitiškai gavosi, daugiau taip nebedarysiu). Nes protu sveikuoju nebeįmanoma aprėpti „demokratų“ iškrėtinėjamų antiprotybių.

Žinot, pvz., ko nusipelno pirmaujančios demokratiškos šalies prekybos centre pagautas triusikus pavogęs vagis? Mirties bausmės, nušaunant dviejų vaikų akivaizdoj. Arba, kitas pvz., žinot, ką reikia padaryt, kad jus ten kaip mat pripažintų teroristu? Manot susprogdint dangoraižius atomine bomba? Nea,- gi užtenka būt 5-iamete mergaite su kasytėm ir, darželyje išsitraukus muilo burbulais šaudantį rožinį plastmasinį pistoletą-žaisliuką, laibu balseliu pasakyti „puf“. Arba, mums europiečiams artimesnis pvz., išversti knygą

Kurios nė neskaitęs Europarlamento narys Martinas Šulcas vėl nuogąstauja ragindamas kolegas politikus parodyti dar daugiau tvirtybės kovoje prieš antisemitizmą. Keista, nes Vokietijoje, kaip ir Lietuvoje, įstatymiškai praktiškai draudžiama nerodyti tvirtybės šioje anti-antisemitizmo kovoje. Tiesa, anot Martino, kovoti reikia ne už visus semitus, tik už žydus, o už semitus palestiniečius kovoti griežtai nebūtina. Tas Šulcas, wikipedijoje prisistatantis vokiečiu (iš veido tai man jis toks nelabai vokiškas) savo kalboje dar pasirėmė viena mažo žyduko II pasaulinio karo istorija, nors ne viena panaši istorija jau pasirodė besanti apgaulė, bet šiukštu nebeužsiminė parlamentarams pažiūrėti į neseniai paviešintas klaikiai baisias vermachto kareivio ano meto žvėriškumų prieš žydiškumą nuotraukas.

Neužsiminė jis ir apie tai, ką tie genocidą II pasaulinio karo metais iškentėję nelaimingi, nuskriausti ir klaikiai nukentėję nelaimėliai šiandien kiekvieną dieną išdarinėja tiems, kieno žemę, namus, alyvmedžių sodus kartu su jų protėvių žeme atėmė. Pažiūrėkit, garbūs ponai Nobelio Taikos premijos laureatai europarlamentarai, ką, prisidengdami holokaustu, šiandien vos ne kiekvieną mielą dieną iškrėtinėja tie, kieno teises jūs taip beatodairiškai atstovaujate. Aš negaliu žiūrėt, nes mano siela tiesiog klykte klykia dėl tokios neteisybės, nebaudžiamumo ir tokių europarlamentarų pastangų tą neteisybę ir nebaudžiamumą pratęsti lig begalybės.

Ir kaip gi jūs, gerbiamieji ponai europarlamentarai savo sąžinėse suderinate, pvz., TATENA tikslus su Izraelio branduolinės ginkluotės programa ir tuo, kad, kaip išaiškėjo, Izraelis šion organizacijon yra priinfiltravęs savo agentų?

Kaip jūs savo kognityvinėse sistemose sugebate suderinti savo atstovaujamų krikščioniškų valstybių didžiavimąsi savo politkorektiškumu, geranoriškumu net per pagrindinę jūsų krikščionišką šventę- Kalėdas- centrinėse savo sostinių gatvėse leidžiant įžiebti menoras- žydišką simbolį, kai tuo pat metu žydai Šimono Gapso- Aukštutiniojio Nazareto mero- asmenyje griežčiausiai draudžia bet kokius nežydiškus simbolius, tame tarpe ir Kalėdinę eglutę, nors didžiulę Nazareto gyventojų dalį sudaro jūsų bendratikiai krikščionys palestiniečiai, nes, kaip teigia žydų dvasiniai lyderiai, tame tarpe toks rabis Isaija Herzlas, tai „įžeistų žydo žvilgsnį“? Tik įdomu, kas būtų, jei kokio nors berlyno koks nors meras viešai pamintytų, kad menora ir bilekokia kita Chanukos atributika viešose Europos sostinių vietose yra absoliučiai neleistina, nes „žeistų krikščionišką akį“?..

Velniai nematė tos judėjų velnioniškos religijos (aš asmeniškai tikiu, kad Dievą, kaip kokį netalentingą pradinukų mokytoją, kuris išsirenka sau pakalikiukus – skundikėlius, kuriuos pavadina savo išrinktaisiais, tik jiems vieniems atleidžiantį visokias „smulkias“ nuodėmes, o visus likusius telaikantį kažkokiais žemesnės kastos gojais-gyvuliais, reiktų vadinti ne Dievu, o Svolačiumi). Man daug baisiau, kad savo pranašą prieš du tūkstantmečius nužudžiusiems žydų indoktrinuotojams pavyko judėjus įtikinti, kad „pagonio užmušimas geležine lazda“ yra Dievui įtinkantis veiksmas, kaip rašoma jų Toroje, kad, norint priverst gojų vadus elgtis taip, kaip pravartu žydams, galima žudyti net gojų vaikus.

Iš pradžių tuo tiesiog sunku patikėt. Po to perskaitai statistiką, kad dauguma Palestinoje nužudytų palestiniečių vaikų nužudyti būtent šūviu į galvą (jei vis tiek netikite, pažiūrėkite, kiek nuorodų grąžins googl‘as, paklaustas „palestinian children shot in the head“), kad flotilės, gabenusios į užblokuotą Gazos ruožą humanitarinę pagalbą Mavi Marmara laivo nužudytieji savanoriai, kurių dalis- dar beveik vaikai irgi nušauti šūviais į galvą ir pradedi abejoti, ar tie internetiniai gandai, kad Utojos saloje vaikus iššaudė ne kažkoks beprotis Breivikas, o Mosado „vaikų šaudymo specialistai“, kurie buvo pastebėti ir Sandy Hook apylinkėse ir pasidaro labai jau sunku atsikratyti įtarimo, kad tie internetiniai „sąmokslų teoretikai“ visai gali būti teisūs.

Lygiai taip pat, kaip teisus gali būti Tony Farrell,- pareigūnas, nuėjęs „prisiduoti“ policijai už tai, kad bendradarbiavo su ja dangstant tikruosius 7/7 nusikaltėlius- valstybės pareigūnus. Amerikiečiai už laisviamėgius anglus šia prasme pasirodė gerokai pragmatiškesni,- jie tiesiog visų jiems neparankių 9/11 liudininkų parodymus įslaptino, tuo įstatymiškai uždrausdami jiems kalbėti viešai. Va iš ko praktiškumo pasimokė ir mūsų lygiai tokia pat „teisėsauga“. „Teisė“ juk- nuo „teisybės“, kurią, kaip žinia, reikia labai akylai nuo mūsų saugoti.

Amerikiečių antiprotiškasis pragmatizmas gi reiškiasi per kraštus. Va, nors jie patys savo cheminių ginklų panaudojimo pėdsakų pripėdavę po visą mūsų visų mieląją Žemelę: ne tik Vietname, Panamoje, Irake, Prancūzijoje …, ne tik jūrose ant nieko nenutuokiančių jūreivėlių, bet ir ant savo nuosavų piliečių Floridoje, Oklahomoje, Puerto Rike, Aliaskoje, Havajuose. Tačiau būtent jie garsiausiai aprėkę Sadamą, atseit, jis buvo pasiruošęs panaudoti cheminį ginklą, patys subombino Iraką baltuoju fosforu ir nuskurdinto urano bombomis taip, kad išsigimę kūdikiai ten gimsta lig šių dienųpaveikslėlis Taip jie tuomet pravedė savo Irako išvadavimo Operaciją OIL (Operation of Iraq Liberaition); paskui jie teigė, jog Jugoslavija turi dviejų rūšių cheminį ginklą ir „jei Belgradas panaudos prieš NATO zariną ar ašarines dujas, padariniai bus katastrofiški“. Ir tuomet jie subombino Jugoslaviją taip, kad nė čigonai nepalinkėtų; paskui tie blyškiaveidžiai beibifeisai grąžėsi rankas ir griežė dantimis, kad pulkininkas Kadafis, kaip visiškos desperacijos aktą, pasirengęs panaudoti Libijos cheminį ginklą prieš bejėgius savo šalies gyventojus, kurių kraštą bei begalę to krašto vaikų ir senelių be jokių skrupulų paskui išsprogdino vėl tie patys žmogaus teisių gynėjai. O šiandien Sirija, pasirodo, grasina nunuodyti saviškius… Kažkaip keistai sutampa jų globalistiniai-geopolitenergetiniai interesai su jų baimėmis dėl paskui jų korporacijų suvirškinamų tų pačių šalių su visomis jų ekonomikomis gyventojų. Bet argi draudžiama taip atsitiktinai sutapti? Aišku, kad ne.

Beje, JAV valstybės departamentas V.Nuland asmenyje, visai neseniai pavadinęs Asado kalbą beprasme, pabrėžė, kad vieninteliu situacijos Sirijoje rezultatu turi būti Asado „atstatydinimas“. Va ir išsidavė, rukšna, kam tarnauja – ne kažkokių ten nekaltų arabų kraujo praliejimo sustabdymas gerbiamai poniai Viktorijai su visu jos valstybės departamentu pasirodo iš tikrųjų rūpi, o vienintelis tikslas,- „režimo pakeitimas“, nes Asado režimas, rupūs miltai po šimcpagaliukų, atsisako paklusti JAV valstybės departamento pasaulio suvokimui, planams ir nurodymams. Kurie yra labai rimtas dalykas, ne kažkokio ten šuns papukai,- va, Kadafis irgi atsisakė būti atstatydintas svetimšalių demokratų, tai jį pastarieji su Hilare priešaky nušovė į veidą be jokio teismo. Taip, būtent, nesuklydau- ta pati Teksaso vaikžudė, saldžiagalio Bilo Klintonienė.

Tiems, kam rūpi daugmaž papavardžiui ir pasnu… paveidžiui susipažinti su realiais Artimųjų Rytų ramybės drumstimo užsakovais, žvilgtelėkite čia. Tiesiog dėl bendro išprusimo ir esamos situacijos pasaulyje dar atidesnio dar kart pakontempliavimo: vos tik Sadamas Huseinas pasvarstė apie prekybą savo krašto nafta ne už dolerius, jo kraštą staigiai subombino atgal į akmens amžių, o vargšą senuką pakorė; vos tik Kadafis kažkada užsiminė apie auksinį dinarą, Libijos aukso atsargų repatriaciją ir prekybą Libijos nafta už auksą, spalvingąjį pulkininką irgi kaip mat nušovė pagal užsakymą ir dar užsakovui nusiuntė SMS apie atliktą „zakazą“; Ugo Čavesas parsigrąžino dalį Venesuelos aukso atsargų iš JAV- staigiai ir žiauriai sušlubavo prezidento sveikata. Kaži, ar kas nors staigiai nesunesveikuotų ir Vokietijoje, jei jai taip ir neužges noras repatrijuoti jos antras pasaulyje pagal dydį aukso atsargas?. Nes toks Vokietijos Centrinio Banko žingsnis FRS ir Prancūzijos Centrinio Banko atžvilgiu iš esmės prilygtų valiutinio karo paskelbimui.

Tie iškiliųjų pasaulio ekonomistų ilgai prognozuotieji valiutiniai karai, panašu, iš tikrųjų po truputį įsisiautėja. Va, ir Japonija, sekdama Lotynų Ameriką, jau irgi prisijungė,- valstybės skolos dengimui tuoj prisištampuos daug daug daug jenų, jos kursas nukris, o tuomet, kaip tikisi JAV ekonomistų išmokslinti japonai, atsigaus ir jų beužlinkstantis eksportas, o po to ir vidaus vartojimas. Tik kažko man sunku patikėt, kad amerikonai- tokie jau mulkiai, išmokslino savo universitetuose japonus ir kitus kiniečius ant savo galvos,- turi tikriausiai savo plačiose rankovėse dar ne vieną užslėptą ekonominį rembo-zuikį su branduoliniu batonu.

Nors tas jų super energizuotas dolerinis ilgaausis vis droviau straksi. Kinija su Rusija jau ėmė targavot nafta už juanius, Turkija su Iranu tarpusavyje irgi jau atsiskaito lirom, už kurias Teheranas čia pat spotinėm kainom perka turkų auksą, nes nei euras, nei doleris persų jau nebedomina… Ko gero visai gali būti, kad JAV rimtai baiminasi galinti greit visiems, kam skolinga, to aukso nebeužtekt. Nes JAV skola- jau ir taip beprotiškai fantastiškai grandiozinė, kas dar nematėt, galite pasižiūrėt vizualiai.

O Coolverstukas Obama anų metų pabaigoj prieš savo kongresą visam pasauliui pareiškė, kad jei pasaulis neatleis skolų Amerikai, pačiam pasauliui bus šaukštai po pietų. JAV skolinasi iš visų pinigus, parduodama savo iždo vekselius- spalvotus spausdintinius pasižadėjimus juos atpirkti atgal su ta pačia technologija nuspalvintomis palūkanomis; tuomet atspausdina belekiek melejardų žalsvų popieriukų ir jais atsiskaito už savo skolas kreditoriams. Nes jei ši sistema sutriktų, anot Kūlverstuko, patiems kreditoriams būtų 3,14zdiec. Tai įsidrąsinęs Timotis vėl kaip mat užsiprašė leidimo pakelti jam lubas. Jau net nebejuokinga.

Na, o šiapus Atlanto iškilieji ordnunginiai vokiečiai iš ThyssenKrupp’o įkliuvo, nes, tikriausiai panašiai kaip Vilniaus Energija, susitarę su kuo reikia, pardavinėjo savo piliečiams bėgius už brangiau. Mat Vokietijos kainų komisija kainas tikriausiai nustatydavo irgi panašiai kaip lietuviška kainų komisija,- tiesiog patikėdavo mandagiai paklausdami įSaveRiestanagiųTyzenkrupiečių: “a po kiek pas jus šiandie bėgiai“? Nu tai jau jeigu pas pačius ordnungiausiuosius vokiečius šitaip, tai tada…tada nafig tokia laisva rinka su visais jos, ateit, laisvais dėsniais ir visais laisvų rinkų institutais su visomis jų Leontjevomis (tel.: (85) 250 0280) ir Šilėnais (tel.: (85) 250 0283).

Nes, pasirodo, niekas tose liberaliose ekonomikose, ekonominamose pagal tas pačias JAV politinėse-ekonominėse kalvėse sukaltas metodikas ir teorijas, niekur nebesiskiria. Nu jau jeigu net ekonomiškai ir visaip kitaip kaip kultūringiausioje Europos šalyje Vokietijoje net gydytojai irgi ekonomiškai draugavo su farmacininkais kaip visame normaliame pasaulyje, tai tada… tada irgi nafig mums tokia liberali farmacija? Tiesa, vokiečiai- tikrai truputį kultūringesni,- nuo dabar pas juos toks bendravimas pagaliau nebebus toks liberaliai legalus. Tik kiek laiko net vokiečiams prireikė nuo Abu ali al Husain ibn Abdalllah ibn Sina laikų, kol jie suprato, kad toks medicinos su farmacija abipusis rankų plovimas- ne tik amoralus, bet ir įstatymiškai baudžiamas…

Tik ne visi gydytojai- tokie normaliai nesąžiningi. Kai kurie jų atvirai ir drąsiai, kaip Venckienė, pasisako apie sistemos supuvimą. Va čia galite perskaityti 8 citatas iš JAV sveikatos apsaugos sistemos atstovo, vėžio chirurgo Marty Makary interviu apie tai, kiek oficialiai sistemai iš tikrųjų rūpi pacientai, o kiek jų piniginės. Beje, nežiūrint to, kad oficialioji medicina dažnai kaltina ekstrasensus-šarlatanus dėl mirtinai jų nugydytų pacientų, neigiamo vakcinų poveikio registravimo duomenų bazės duomenys vienareikšmiškai rodo tiesioginę sąsają tarp kūdikių sergamumo ir mirtingumo bei jiems vienu metu suleistų skiepų skaičiaus. Darykite su šia informacija ką norite.

Nes jei jūs nedarysite, informacija su jumis padarys ką tik nori. Pvz., kas negirdėjo apie Rasputiną? Visi girdėjo. Kažkada labai populiari disko grupė „Boney-M“ net kažkada labai populiarią dainą „Hey, hey Rasputin“ labai ilgai dainavo ir lig šiol karts nuo karto vis tebeužtraukia; Holivudas multiką „Anastasia“ vaikams sukurpė, kuriame Grigorijų pavaizdavo mistiniu monstru. Tik nei multikų, nei popdisko dainuškų autoriai kažkodėl nesivargino liaudį pašviesinti užsimindami apie tai, jog Rasputiną nužudė ne seksualiai iškrypęs caro giminaitis, bet seksualinis Jusupovo paleistuvystės draugas Britų slaptosios tarnybos šnipas Osvaldas Reinoras pagal tų, kas realiai valdė Britų slaptąsias tarnybas užsakymą. Tik SMSo nenusiuntė.

Klausiate prie ko gi čia dabar ta daugiau kaip šimtametė Rasputino su Osvaldu istorija? Gi prie to paties, kaip ir istorija Kadafio, kurį, kaip teigė toks Mahmoud Jibril’as, nužudė ne kažkoks liaudies mudžachedas už liaudies priespaudą, bet toks pat svetimos valstybės spec. tarnybų užsakymo vykdytojas, kaip ir Reinoras, kurių vienintelė ir pagrindinė užduotis buvo įsitikinti, kad “zakazas” būtų bet kokiomis rasputiniškomis priemonėmis užtikrintai pašalintas fiziškai. Nors tarp šių įvykių- virš 100 metų, jūs man komentaruose, vietoje to, kad be jokių argumentų gaištumėt savo laiką rašydami „paistalai“, pasakykite, kas per 100 metų pasikeitė visų pasaulio slaptųjų struktūrų tikrųjų šeimininkų galvose ir jų “pasaulio tvarkymo priemonių“ arsenale?

Tai va, paradoksas tas, kad šiandien apie kitų šalių ir laikmečių kertinių įvykių realius užsakovus gali sužinoti daug daugiau, nei apie vietinių iškrypėlių slaptųjų struktūrų užvaldymo lygmenį. Ir ne tik slaptųjų tarnybų. Ne tik teismų ir prokuratūrų. Pvz., būtų įdomu, kas, perfrazavus anglišką priežodį, tampo Prezidentės stringus, kad ji taip beatodairiškai šoka atominę kepurinę. Taip beatodairiškai, kad jai, kaip dabar madinga internetinėje erdvėje, tapšnot savo analizais ir ant prieš pasisakančių užsienio analitikų-žinovų nuomonės, ir ant vietinių analitikų, ir apskritai ant daugumos vietinių, mane įskaitant, kaip paaiškėjo po referendumo. Lygiai taip pat, kaip Latviją užvaldžiusiems princiams ir princesiams tapšnot ant latvių nuomonės dėl euro įvedimo ateinančiais metais. Kas gi būtų per nesąmonė, jei demokratijose viską pradėtų spręsti pati liaudis, ar ne?

Kaip, pvz., Ukrainoje, kurios isteblišmentas, kaip ir lietuviškasis, irgi karštligiškai ieško energetinės nepriklausomybės. Šiam tikslui Ukraina, kaip ir Lietuva Williams atveju, net pasiryžusi praktiškai neimti mokesčių iš Shell, Chevron ir ExxonMobil, bei tuo pačiu iš biudžeto prarasti virš pusės milijardo grivnų. Lig skausmo girdėta istorija, už kurią lig šiol visi mokame, kiekvieną kart pildami kurą degalinėse. Kažkuo ji man panaši į archigudraus vyro bandymą išspręsti savo seksualinės negalios problemas įsitaisant dar ir meilužę, – tipo, jei žmona nutartų nebeduoti beveik dykai – tik už maistą ir skalbimą – tuomet bus galima gaut už labai brangiai, bet iš kairės. Kaip tokiam vyrui paaiškinti, kad tikroji jo seksualinė nepriklausomybė yra ne iš kairės, bet kaire…

Ir pagaliau pabaigai prieš pat Naujuosius per TV išgirstas kažkokios dešiniosios analitikės išminties protuberantas spėliojant, kodėl lietuviai per praėjusį šventinį sezoną pasirengę išleist daugiau pinigų, nei pernai,- atseit bedarbystė mažėja, gerėja nuotaikos, atsigauna lūkesčiai… Kvaile, tu kvaile, galvoju, išsitrink galvą ir pasiskaičiuok, kiek viskas per metus pabrango, gal tuomet suprasi, kodėl tautiečiai išleido daugiau…

Jonas Matuza

Susijusios temos:

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurnerNaujienos iš interneto

Atsiliepimų 3

 1. Vaidmantas Bitė says:

  Įdomus/informatyvus straipsnis, ačiū!

  Svarstant paminėtą temą dėl žudimo mokyklose – čia tų versijų daug gali būti, bet kuri yra teisinga?!

 2. douktris says:

  ieskok, kam naudinga. po spec akcijos vel visu garsu valdzia uztriubino apie ginklu kontrole (mintyse konsfiskacija) pas piliecius. satanistams verkiant reikia JAV fasistines diktaturos (kad pradet galutiny pasaulio uzkariavima). vienintele kliutis – ginkluota liaudis.

 3. Kęstutis says:

  Žydiškojo globalizmo ištakos… Kad būtų aiškiau, papasakosiu jums neseną atsitikimą, kuris mane tikrai sukrėtė. 2012 vasario 3 d., penktadienį, 19 val. 30 min., grįžtu vėliau iš darbo, kad nepabostu kelias įsijungiu radiją. Stotis buvo nustatytą – žinių radijas. Jau girdžiu “gerąsias naujienas” skleidžią, naa galvojų, vėl tie smegenų kompostiruotojai, perjungsiu… Kol perjunginėjau pavaras, persirikiavau, nebespėjau išjungti, bet pasidarė įdomu. Girdžiu toks nusmailintas balsas suokią – išvardiją biblijos puslapius, pastraipas ir dėsto toliau (citata bus ne visiškai tiksli, iš atminties): “ir davė Dievas patarimą savo išrinktąjai tautai – kai ateisite į savo pažadėtąją žemę išgriaukite visus stabus, užgesinkite visus aukurus ir nužudykite (ar sunaikinkite) visus pagonys…??? Bet nežudykite jų visų iš karto, nes sodai sulaukės, žemė apaugs piktžolėmis, prisiveis laukinių žvėrių ir jums bus sunku gyventi”. Dar spėjau pagalvoti, na ką čia pyksi, juk rašė labai seniai, labai senas žydas, matyt visiškai nukvakęs buvo… Bet kur tau, pasirodo nelabai aš čia suprantu apie tas “gerąsias naujienas”. Girdžiu komentatorius (matyt daktaro Mengelės reinkarnacija) komentuoja: “matote, kooooks protingas dievas, ššššiiiitokį gerą patarimą davė, kad nežudytų žydai visų pagonių iš karto…. Ir niekam tai neužkliuvo…, bet jei per tą patį radiją, tą dieną, tuo pačiu laiku, kad ir ne tyčią būtų susipainiojęs  tas pats komentatorius ir būtų paskelbęs – nužudykite visus žydus, bet nežudykite jų visų iš karto… 

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top