TiSA. Žaidimas vadinamas demokratija – baigėsi

2016, 30 sausio, 19:21 | kategorija Metodologija | 12 komentarų | peržiūrų 1 485 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

vremya4e.com

TiSA

WikiLeaks nuotrauka

FINITA LA COMEDIA…

V. J. Katasonovas apie slaptą tarptautinį Susitarimą

2016 metų JAV strateginė užsienio politika yra nukreipta į Transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės susitarimo (TTIP) derybų pabaigą. Kaip skelbia žiniasklaida, susitarimas numato laisvos prekybos zonos sudarymą tarp JAV ir Europos Sąjungos šalių. Šioms valstybėms tenka 60 % pasaulinio BVP ir 33 % pasaulinės prekybos apimčių.

Be to, siekiama aktyvuoti (ratifikuoti) susitarimą dėl Ramiojo vandenyno partnerystės (TPP), kurį 2015 metų gruodį Atlantoje pasirašė 12 valstybių. TPP šalims tenka 40 % pasaulinės prekybos.

Abiejuose susitarimuose dalyvauja JAV, kurių pasaulinės prekybos dalis vertinama 10 %. Taigi, jei abu susitarimai ims veikti, dvi transatlantinės partnerystės ims kontroliuoti 73 % pasaulio prekybos rinkos. Tiksliau, prekybą kontroliuos Jungtinės Valstijos.

Rodos tam, kad būtų užtikrinta laisva prekyba, jau buvo sukurtas institutas, vadinamas Pasauline prekybos organizacija (PPO). Joje šiandien yra 162 valstybės. Nuo pat pradžių ši organizacija buvo sukonstruota taip, kad galutinis sprendimas atitektų Vakarų valstybėms. JAV, Vakarų Europa, Japonija, Kanada, Australija vykdė pasaulinės prekybos liberalizaciją savo transnacionalinių korporacijų (TNK) labui. Bet paskutiniais metais tai daryti tapo sudėtinga.

Derybos vyksta nuo 2001 metų. Besivystančios šalys stengiasi palengvinti savo prekių (pirmiausia žemės ūkio) patekimą į Vakarų valstybių rinką, tačiau per 15 metų pasiekti progreso derybose nepavyko. Vašingtonui ir jo sąjungininkams darosi vis sunkiau prastumti savo verslo interesus į pasaulinę prekių bei paslaugų rinką.

Nuo 2012 metų Vašingtonas ėmė kurti PPO alternatyvas – transatlantines partnerystes, turėdamos omenyje, kad Amerika jose nustatinės taisykles, o PPO nejučia taps apvalku be turinio. Taip elgdamasis, Vašingtonas tikisi:

1) vėl imti kontroliuoti pasaulinę prekybą;

2) susilpninti ekonomiškai Rusiją, Kiniją ir kitas BRIKS šalis, palikdamas jas izoliuotas nuo pasaulinės prekybos.

Įprastai teigiama, kad dvi partnerystės, kurias siūlo Jungtinės Valstijos, leis joms efektyviai kontroliuoti pasaulinę prekybą. Bet yra ne visiškai taip. Čia turime tris patikslinimus.

Pirma. Abiejų projektų iniciatorė iš tikro yra JAV kaip valstybė, tačiau ši valstybė atstovauja transnacionalinių korporacijų (TNK) ir transnacionalinių bankų (TNB) interesus, kurie galiausiai ir kontroliuos pasaulinę prekybą. O valstybė JAV išnyks, arba, kaip ir PPO, pavirs į apvalką be turinio.

Antra. TNK ir TNB kontrolei atiteks ne tik prekyba, tačiau ir visų šalių, įtrauktų į minėtą partnerystę ekonomika, socialinis gyvenimas ir politika. Valstybės, įtrauktos į TTIP ir TPP neteks daugelio savo suverenių prerogatyvų.

Trečia. Be dviejų transatlantinių sutarčių užmanymas turi ir trečią elementą, apie kurį kalbama ypač retai.

Tai – Trade in Services Agreement (TiSA), susitarimas dėl Prekybos paslaugomis.

Manoma, kad visos šalys, pasirašiusios TTIP ir TPP susitarimus, prisijungs prie TiSA. Jei TTIP ir TPP įsivaizduotume kaip savotiškus Trojos arklius, tai Prekybos paslaugomis susitarimas atrodytų kaip galutinės pergalės ginklas. „Galutinė pergalė“ – visiška suverenių valstybių likvidacija.

Dar prieš pusantrų metų niekas apie TiSA nieko nebuvo girdėjęs. Informacija apie ruošiamą susitarimą pasirodė 2014 metų vasarą Wikileaks tinklapyje. Ši informacija skelbė, kad TiSA pradėtas ruošti 2012 metais, jo iniciatoriai – JAV ir Australija. Pamažu derybų dalyvių skaičius išsiplėtė. Informacijos nutekėjimo metu į derybas jau buvo įtraukta 50 valstybių (įskaitant 28 ES nares). Bendra jų visų pasaulinės prekybos paslaugomis dalis artėja prie 70 %.

Ruošimasis TiSA turi tris pagrindines savybes.

Pirmiausia, derybos dėl TiSA vyksta už PPO ribų. PPO viduje, kaip žinia, veikia Generalinis prekybos paslaugomis susitarimas (GATS). Dėl to, kad tarptautinė prekyba paslaugomis turi daugybę neišspręstų problemų, būtų logiška jas spręsti pabaigiant tobulinti GATS. Tačiau JAV ir jų sąjungininkai nusprendė, kad jiems per ankšta PPO rėmuose ir jie organizavo paralelines derybas. Tai, faktiškai, griauna organizaciją, turinčią beveik 70 metų istoriją (GATS buvo įkurta 1947 metais).

Antra, TiSA deryboms primygtinai nėra kviečiama Rusija, Kinija, Indija, Brazilija, PAR. Jų netgi oficialiai neinformavo apie tokio projekto buvimą. Tai – jų izoliacijos politika. Tai yra, TiSA tikslas – ne bendradarbiavimas, o priešinimasis. Ne veltui Barakas Obama sako, kad Amerika negali leisti tokioms šalims kaip Kinija, rašyti globalios ekonomikos taisyklių. Atseit, jas turi rašyti JAV.

Trečia, TiSA iki 2014 metų vasaros buvo slaptas. Dar daugiau, jei susitarimas bus pasirašytas, tai jo turinys liks slaptas dar penketą metų. Jei pasirašyti nepavyks, tai vis tiek ant derybų dokumentų dar penkerius metus bus žyma – „slaptai“. Žaidimas, vadinamas demokratija, baigėsi.

Europos Sąjungą TiSA derybose atstovavo Europos komisija (EK), nepasitarusi su ES šalimis bei Europos parlamentu. Iki 2014 metų vidurio Europos parlamentas apskritai nieko nežinojo apie derybas dėl TiSA. Tačiau 2014 metų vasarą Tarptautinės prekybos komitetas (INTA), sunerimęs, pasirodžius Wikileaks publikacijai, ėmė domėtis derybų procesu. Europos parlamento deputatei Vivianai Reding (Viviane Reding) buvo pavesta paruošti ataskaitą apie TiSA.

2015 metų sausio 13 dienos spaudos konferencijoje ji skundėsi dėl visiško derybų proceso neskaidrumo ir pabrėžė, kad skaidrumas yra pagrindinė sąlyga, ir, kad šiame procese būtina dalyvauti Europos parlamentui, socialiniams parteriams ir nevyriausybinėms organizacijoms. Visgi 2015 metų kovą, spaudžiant visuomenei, ES narės oficialiai delegavo EK dalyvauti derybose dėl TiSA.

Derybos vyksta Ženevoje. Formaliai jos prasidėjo 2013 metų kovą. Įvyko jau 15 derybų raundų, sekantis numatomas 2016 metų vasarį. Šiems susitikimams paeiliui vadovauja JAV, ES ir Australija. Dabar po kiekvieno derybų raundo imta publikuoti memorandumus ir pranešimus žiniasklaidai, tačiau tai tik tušti popierėliai, neturintys jokio turinio.

Peržvelkime pagrindines TiSA savybes.

Pirma, TiSA numato, jog žaidimo taisykles paslaugų rinkoje, įsigaliojus susitarimui, nustatinės ne nacionalinės valstybės, o savotiški viršvalstybiniai institutai. Valstybės netenka teisės priiminėti bet kokius įstatymus ar norminius aktus, bloginančius verslo paslaugų sąlygas rinkoje.

Antra, TiSA numato kontroliuoti ne tik komercinių paslaugų rinką (transportas, turizmas, viešbučių verslas, ryšiai, buitinis aptarnavimas ir pan.), tačiau ir svarbiausias valstybines funkcijas. TiSA terminais tai – valstybinės paslaugos.

Trečia, TiSA numato, jog valstybė palaipsniui turi atsisakyti teikti gyventojams paslaugas, šią veiklos sritį perduodama privačiam verslui.

Čia leisiu sau šiek tiek nukrypti į šoną. Prijaukinus liaudį prie termino „valstybinės paslaugos“ (pirmasis žingsnis), tai vėliau jau galima žengti ir sekantį žingsnį: įteigti žmonėms, kad tos „paslaugos“ privalo būti mokamos. Tuomet trečiuoju žingsniu bus bandymas įteigti žmonėms, kad „paslaugas“ nebūtinai turi teikti valstybė, pigiau ir kokybiškiau tai atliks privatus verslas. Ir tada privatus verslas „efektyviai“ ims teikti gyventojams komunalines, medicinines, švietimo ir kitas paslaugas. Kas tai yra iš tikro, žinome visi.

Ketvirta, TiSA reikalauja visiškai atidaryti nacionalinę „paslaugų“ rinką, į kurią ateis TNK ir TNB. Galiausiai valstybė, kaip „bendrų visuomeninių interesų“ sfera, turi išnykti.

Ekspertai, studijavę TiSA derybų darbo dokumentus („nutekėjimas“ vyksta nežiūrint į visas pastangas išsaugoti slaptumą), pateikia tokias detales.

Pirmiausia TiSA panaikina socialines valstybės funkcijas (švietimas, sveikatos apsauga, komunalinės paslaugos), kurios pereis į viršnacionalinių struktūrų rankas. Po to bus likviduota valstybės galimybė reguliuoti ekonomikos finansinį sektorių.

Pradžioje, – tai draudimas ir bankai. Juos taip pat turi reguliuoti viršnacionaliniai organai. TiSA numato tolimesnį finansinių rinkų liberalizavimą (nors 2007-2009 metų krizė ir parodė, kad to daryti negalima).

Pagrindinė gręsiančios finansinės reformos (o bendrai – globalaus valdymo) dalis – grynųjų pinigų apyvartoje atsisakymas. Taip lengviau kontroliuoti piliečių „paslaugų vartojimą“. Neįtinkančius piliečius bus lengva atjungti nuo „paslaugų“ sistemos.

Pagaliau, didžiulis dėmesys skiriamas informacinių paslaugų sferai (MIP, Internetas, bibliotekos). TiSA numato griežtą gyventojų kontrolę, pasitelkus informacines komunikacijų technologijas, kurios leidžia nustatyti piliečių atitikimą standartams, kuriuos nustato viršnacionaliniai institutai (pasaulinė vyriausybė).

TiSA yra valstybės privatizavimo projektas socialinių, finansinių ir informacinių paslaugų sferoje. Šio projekto nauda atiteks ne milijonams ir milijardams žmonių, o pasaulinės oligarchijos šeimai, statančiai planetos konclagerį, pavadintą „globaliu valdymu“.

Susipažinus su dokumentais tampa aišku, jog kalba eina apie galutinį valdžios pasaulyje užgrobimo planą, kurį vykdo finansinė oligarchija, pinigų šeimininkai. Čia jau nebėra vietos tuščiai demagogijai apie „demokratiją“, „žmogaus teises“, „verslo socialinę atsakomybę“. Čia viskas griežta, konkretu, rimta, žingsnis po žingsnio einant numatyta kryptimi. Tai – galutinio perėjimo prie naujos pasaulinės tvarkos projektas – panašios į tą, kurią aprašė Džordžas Orvelas (George Orwell) romanuose „1984“ ir „Gyvulių ūkis“.

Pinigų šeimininkai skuba. Prekybos paslaugomis susitarimo pasirašymas numatytas 2020 metais, tačiau yra tikimybė, kad procesas bus forsuotas.

Parengė: Darius Dimbelis

 

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurnerNaujienos iš interneto

komentarų 12

 1. Mindaugas says:

  Viskas teisingai parašyta. Nuo savęs pridursiu, kad kapitalizmas lemia darbo išnaudojimą; išnaudojimas lemia tai, ką dar „Kapitale“ Karlas Marksas įvardijo kaip visuotinį kapitalistinio kaupimo dėsnį: kuo toliau vystosi bei auga kapitalistinė gamyba, tuo labiau auga kapitalas ir skursta darbas, tuo labiau auga atotrūkis tarp turtuolių ir vargšų. Tai – ne subjektyvi K. Markso, kaip ekonomisto ar istoriko nuomonė, bet objektyvus, moksliškai ir istoriškai patvirtintas dėsnis: globaliu mastu duobė tarp turčių ir skurdžių iš tiesų yra didesnė, nei kada nors anksčiau per visą žmonijos ekonominę istoriją. Auganti kapitalo ir turtų koncentracija neišvengiamai gimdo monopolijas, kurios jau daugiau kaip prieš šimtą metų pradėjo savitą kapitalizmo stadiją, kuri šiandien, įgijusi itin sudėtingas formas, artinasi prie savojo epogėjaus – imperializmą: skirtingų monopolinių kapitalo centrų iškilimą, jų vykdomą kapitalo eksportą į pigesnių išteklių kraštus ir tai sekančią tarpusavio kovą dėl naujų rinkų ir teritorijų užgrobimo.Šiandienos pasaulis iki pat savo šaknų yra valdomas imperializmo, kuris lemia tiek pasaulinę ekonominę bei politinę hierarchiją, tiek ir kylančius karus bei konfliktus. Kapitalizmas gimdo skurdą vienur ir perteklių kitur, nerūpestingą miesčionišką egzistavimą Vakarams ir kruviną chaosą likusiam pasauliui. Tai yra giluminė problemų ir pasaulio negandų priežastis, apie kurią kalbėti nepopuliaru, nes juk tai diskredituoja ne vien tiktai „Vakarų demokratijas“, bet ir pačią kapitalistinę santvarką apskritai. Visame pasaulyje kapitalizmas yra primetamas galingų finansinių institucijų, kaip TVF bei Pasaulio banko. Iš kapitalizmo išlošia tiktai maža gyventojų dalis, bet absoliučiai daugumai tai reiškia didesnį skurdą ir ryškų pragyvenimo standartų nuosmukį.

 2. Amalas says:

  ne kapitalizmas blogas kaip sistema, bet aukštesnės valdžios užgrobimo ir žmonių pevergimo sistemos. Čia kaip gangsteriai arba buvę piratai – užgrobę valstybę įveda savo tvarką. Ar tai būtų komunizmas, ar socielizmas vardu – viskas veda prie valdžios uzurpavimo. Kitais pagrindais reikia atkurti valstybę, kad demagogai per „demokratija-idiotams“ rinkimų sistemą  neužgrobtų postų. Tam turi būti atviri balsavimai, o ne slapti. Turi teisę rinkti tik lojalūs kraštui, o ne banksterių šabesgojai. Turi rinkti tik adekvačius išsilavinusius, o ne Minedus-Antanus ir Ko (Klounai).

 3. Dainius says:

  Europos sąjunga (ES) „kliba“. Tai jeigu, kaip visi sutaria, pati jav ir „klibina“ ES, tai tada nesueina galai, nes pagal šį straipsnį JAV nori dar labiau apjungti JAV ir ES. Nebent šis šou ir yra spaudimas, klausyti jos ir pasirašinėt kas liepiama. Bet kuriuo atveju, „išklibino“ per daug, nes rytų europa jau pabunda. Ir dar kyla klausimas ką Britanija daro? Ar ministras tik nori būt populiarus, ar iš tikrųjų bandys atskilt nuo ES? Bet atskilus liktų viena, juk prie BRICS nesijungs. Nelogiška.

  O sakinys apie BRICS išvis skamba kaip anekdotas – matai, jų neeims! Koks sveiko proto valdovas perskaitęs tokią sutartį norėtų pasirašyt.

 4. Algirdas Minkauskas says:

  Būkit geri, TTP pakeiskit į TPP, nes taip yra teisingai. Kai kurie gal nežino kas tai yra, ieškos papildomos info ir galimai nueis ne ten.

 5. paklausa&pasiula says:

  uzsimane zmogus uzsidirbti,apvogdamas kita zmogu-turek kapitalizma;pradejo zmogus pavydeti daugiau turinciam zmogui-turek socializma;neteko zmogus morales ir sazines-turek liberalizma…gal kas zinote sekanti zmogaus nora?

 6. Prašalaitis says:

  Šiame video kalbasi du keistuoliai, iš kurių vienas interpretuoja google simboliką. Galima tikėti, galima ir ne, bet ką gali žinoti…Vienžo, nevažiuokite į europą artimiausius porą mėnesių. 
  .youtube.com/watch?v=cC5wiLxXrlI

 7. Ec says:

  Užsimanė žmogus padėti kitam žmogui

 8. paklausa&pasiula says:

  bezdzione irgi,tik geriausiu ketinimu vedina,istraukia zuvi is vandens,kad si nenuskestu…

 9. Mindaugas says:

  Amalui: nesąmonė. Kapitalizme didžiuliai turtai sukraunami tik svetimos darbo jėgos išnaudojimo pagrindu, kas leidžia suprasti, kad didžiausi milijonieriai negalėtų egzistuoti, nesukeldami kitų žmonių skurdo. Kapitalizme tai – objektyvus ekonominis faktas, kurį neigti tegali tik demagogai. Gražūs žodžiai kaip „pelnų pasidalijimas“, „liaudies kapitalizmas“, „dalyvavimas“, „neišnaudotojiškas smulkus kapitalas“, „sąžiningi rinkimai“ yra niekas, tik demagogija, nepakeisianti rūsčios tikrovės., kuri sako, kad kapitalizme nebuvo, nebus ir negali būti socialinio teisingumo….Turite suprasti, kad kol egzistuos dabartinė santvarka – kapitalizmas – tol dauguma žmonių tebus tik antrarūšėmis prekėmis, parduodamomis „darbo rinkoje“, o viršūnėje ir toliau sėdės buržuazinės visuomenės dievas – Pinigas – bei tie, kurie prie jo arčiausiai prieina. Kapitalizme kapitalas yra viskas, o darbas, t. y. žmogus su savo gyvastimi – niekas – tol, kol nėra pelningas, o kai yra – tai jis turi vertę tiktai tol, kol išlaiko savo pelningumą kapitalistui. Žmogus ar tauta kapitalizme – ne vertybės, bet tik tušti žodžiai….

 10. Ec says:

  paklausa&pasiula, matau skursti kol kas. Linkiu praturtėt :)

 11. paklausa&pasiula says:

  dekoju ir teesie

 12. Ec says:

  paklausa&pasiula, dvasios skurdžiai komentarais kandžiojasi, atsiprašau, klydau dėl tavęs.

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top