Vedinės pasaulėžiūros ištakos Lietuvoje

2011, 24 sausio, 22:30 | kategorija Kelias | atsiliepimų (93) | peržiūrų 6 999 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

Dažni klausimai – iš kur mūsų protėviai, kas mes esam, kaip elgtis tikrovėje, kaip garbinti dievą, kokia mūsų ateitis, kokiais būsime po mirties.

Europos požiūriu į šiuos klausimus atsakinėja filosofija, krikščionybė ir vedų pasaulėžiūros mokslas.

Krikščionybė radosi ant Romos imperijos gruvėsių, o pačios Romos imperijos atsiradimas siejama su antikos filosofais. Vienas iš tokių filosovų buvo Platonas, kurio tikrasis vardas yra Aristoklas. Platonas, – tai Aristoklo pravardė, reiškianti „platusis“. Tad Platonas neabejotinai vedinės kilmės žodis. Kitas dalykas įrodantis Aristoklo ryšius su vedine pasaulėžiūra yra jo plėtojama dialektinė samprata. Būtent dialektiniai samprotavimai plačiai nagrinėjami vediniuose veikaluose Nyaya.

Kitas įrodymas, – nemaža Baltijos gintaro archeologai yra radę antikinių šalių teritorijose. Kretos saloje atkasus Mikėnų kultūros kupolinius kapus, buvo rasta baltiškos kilmės gintaro. Todėl neatsitiktinai gyvenvietės su pavadinimu Nida yra tiek baltų vietovėse, tiek Kretoje.

Tad vakarų filosofijos, kuri kildinama iš antikos filosofų, šaknys neabejotinai glūdi vedinėje kultūroje.

Tad mąstant iš kur filosofinės ir religinės kryptys atsirado, kokie lietuvių ryšiai su vedine pasaulėžiūra verta prisiminti vedų pasakojimus apie pasaulio pradžią. Kalbama kad „Pradžių pradžioje buvo prakriti be dvasios. Tačiau Visatos kūrėjo dvasios purušos įdvasino prakriti taip sukurdamos materialiąją gamtą.“. Kitaip sakant pradžioje buvo chaosas (pakrika), tačiau kūrėjui pakrikoje pritaikius paruošas radosi gyvoji gamta Žemėje. Šiandien sakome, kad kai mokykloje artėja atsiskaitymas, reikia pakrikusį dėmesį paruošti atsiskaitymui, dedant žinias į atmintį suteikti mintims energijos.

Minti, atminti, atmintis. Atma – visatinis aš pats, tai yra visatinės sąmonės dalis asmenyje. Kadangi visatinėje sąmonėje yra visos žinios, tai asmeniui belieka paruošti savo indiviualiąją sąmonę, savo atmintį, kad jis taptų visatinės sąmonės dalimi. Kitaip sakant kad asmuo taptų žinančiu.

Įdomu, kad atma įvardijima kaip visatinės sąmonės dalelytė o jiva, kaip individualioji sąmonė. Kitaip sakant gyvojoje gamtoje yra autonominės sąmonės jivos. Todėl ir pavadinimas gyvatė, kad žalčiuose apsigyvena autonominės sąmonės jivos kaip dievybės….

Asmenyje yra atma ir jiva. Kiekvienos jivos tikslas yra kuo tampriau užmegsti ryšį su atma. Tačiau kas yra Asmuo?

Peržvelkime į tos pačios šaknies ar panašaus skembesio lietuviškų žodžių prasmes: aumuo – supratimas, nuovoka, intelektas, sielvartas; omuo – nuovoka; omenis – atsiminimo galia, sugebėjimas mąstyti; omė – pajauta…

Tad žodis „asmuo“ tarsi išvestas iš žodžių sandaros AšOmuo. Būtent omuo, – tai nemedžiaginė žmogaus esmė, suteikianti žmogui gyvastį, sąmonę, karminę atmintį… Tai nemirtingasis aš. Vedine samprata asmuo, – tai nemirtingoji autonominė siela ir atma viename.

Vedinėje pasaulėžiūroje pateikiamas dieviškasis kūrėjo garsas Aum. Jį teisingai tariant atsiveria gyvasties kanalas viršugalvyje kuriuo sudaromas ryšys su Visata. Atitikmenys lietuvių kalboje: maumuo – supratingumas, tam tikra vieta galvoje; momuo – viršugalvis; aumonė – sąmonė, meditacinė būsena.

Tad antikos, vėliau ankstyvieji romėnų filosofai, neabejotinai turėję jungčių su vedine tradicija, žavėdamiesi sėmėsi išminties iš vedinių samprotavimų, tuo pačiu perteikdami mintis savo gentainiams. Antikos filosofai stengėsi būti tarsi vediniais rišiais, rišdami įvairius dalykus į visumą, kad būtų galima sistemingai patekti valstybės, teisines sampratas.

Dabar reiktų panagrinėti Lietuvos, kaip valstybės, ištakas. Istorikų raštuose tenka aptikti teiginius, kad pavadinimas Lietuva kilęs nuo upelio Lietava. Ir kad Lietuvos valstybė kūrėsi baltų genčių gyvenamose vietovėse o įkūrėjas yra kunigaikštis Mindaugas. Tačiau kuo šiuo atveju dėtas Jonavos apylinkėse iš Lietaukos raisto ištekantis upelis Lietava, dar turintis intaką Lietaukėlę/Lietavėlę, kai Slovakijoje šalia miestelio Žilina yra vietovė pavadinimu Lietava o Dzūkijoje taip pat yra gyvenvietė su pavadinimu Žilinai. Taip pat pietryčių Ukrainoje, Podolėje yra miestelis Lietava.

Sugalvojimas apie Mindaugą kaip valstybės įkūrėją taip pat neturi pagrindo, kadangi Vilnius jau nuo Šventaragio laikų minimas kaip viena iš pagrindinių vedinių kulto vietų, o gintaro keliai privalėjo būti organizuojami valstybiniu mastu, nes reikėdavo saugiai prekes gabenti net iki dabartinės Graikijos vietovių. Pavienės gentys to būtų neįstengę daryti šimtmečiai nenutrūkstamai.

Tad iškyla du klausimai: koks tikrasis baltų ryšys su dabartiniais slavais ir koks baltų kultūros ryšys su indiškosiosmis vedinėmis tradicijomis.

Baltiškieji pavadinimai yra paplitę nuo galų iki galindų, tai yra nuo dabartinės Prancūzijos iki Maskvos. Kitaip sakant tai vediniai pavadinimai, kuriuos daugelyje vietovių perdengė kitų tradicijų tarimai. Europoje sąmoningas vedinės pasaulėžiūros laikymąsis palaipsniui vis traukėsi iki baltiškų vietovių. Kaip pavyzdį galima imti pamaskvės atvejį, – žodžiai vilga(ilga), rusenti, rasa, tapo volga rusais. Dabar yra sakoma, kad mes visi esame rasai, yra pristatomos rasų vedos. Tad neabejotinai tiek slovakų, tiek rusų, tiek baltų ištakos yra vedų kultūroje. Iš čia galima paaiškinti žodžio Lietuva prasmę. Tikėtina, kad Europoje traukiantis vietovėms, kuriose išpažįstamos vedos, norintys išlaikyti protėvių religiją kėlėsi į besilaikančią vedinės kultūros vietovę dabartinę Lietuvą. Kitaip sakant įvairių giminingų genčių atstovai susiliejo į bendrą darinį gynybai tapdami Lietuva. Dar išlikęs anų laikų posakis, kad vyras turi būti geras karėj, ūkėj ir lietoj (dvasingume).

Kitas klausimas kaip baltai susiję su indiškosiomis vedinėmis tradicijomis. Teigiama, kad dabartiniai Lietuvos gyventojai kildinami iš baltų ir fino-ugrų. Fino-ugrams būdingas klajokliškas, šamanistinis gyvenimo būdas. Šamanizmas suvokiamas kaip priemonė integraliam ryšiui su gamtine aplinka išlaikyti. Tačiau šamanizme nėra griežtai nustatytų kulto vietų.

Baltų kultūroje yra pastoviosios gyvenimo ir kulto vietos, – alkvietės, piliakalniai, kaimai. Kaip Indijoje yra ašramai. Taip pat yra bendra pastanga suvokti dieviškumą, kaip visumą. Suvokiamas Praamžius kaip visa ko kūrėjas, darnos sergėtojas. Kulto vietos parenkamos kruopščiai ištyrus, pajautus jų tinkamumą. Manoma, kad ašramas yra nuo AšaraMas, tai yra ašramai randasi tose vietose, kur nukrenta dievo ašara. Bramanai, rišiai, žyniai. Kaip Šventaragis.

Kitas bendrumas yra dievų ir esybių atitikmenys, – Perkūnas-Indra, Laumė-Kali, Vėlinas-Šyva, Vytis-Kalki, Deivė – Devi. Taip pat visi religiniai teiginiai yra bendri ar turintys atitikmenis: mantra – įmantrus; mala – molas, akmenų ar gintaro grindinė; sutra – sutraukta, santrauka; guru – gurus, besidalinantis, išsibarstantis po mokinius; vaišijai – vaišintojai, gamintojai; Mitra – mitrus, Krišna – kirsna ir t.t.

Tad kažkada vedinė gyvensena buvo paplitusi plačiai po Europą. Dalis jos atstovų persikėlė į Indiją, Persiją. Indijoje pavyko išlaikyti pagrindinius pasaulėžiūros lobius. Be to pačios vedos tapo įvairų tradicijų pagrindu. Tik atsitiko taip, kad tokios vedų pavyzdžiu susidarusios tradicijos kaip budizmas ir krikščionybė tapo priešprieša vediniam požiūriui. Šiandien tokių priešpriešų stengiamasi išvengti.

Tačiau daug tradicijų išlaikė tarpusavyje draugiškus ryšius. Tai ajurvedos, krišnos, jogos, baltų, bono, avestos tradicijos. Šios tradicijos susidarė skirtingų vedų mokytojų ir aplinkybių dėka. Tačiau tai iš esmės tos pačios vedų pasaulėžiūros nuostabi įvairovė.

Tad kaip anksčiau įvairios gentys susiliejo į Lietuvą kad apgintų savo gyvenimo būdą, taip dabar Lietuva privalo tapti vieta, kur susiliejus įvairioms vedinėms tradicijoms susidarytų visapusiška, inovatyvi, laiminga, dvasinga lietuvių vedinė bendruomenė. Kad būtų kuriama valstybė, kurioje gera gyventi.

apibendrino Mindaugas Lučka

Sarmatai

Jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba PayPal. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.Naujienos iš interneto

Atsiliepimų 93

 1. senis_saltis says:

  Ką gi bandysiu išsakyti savo nuomonę apie visą tai.
  Straipsnis visiškas šlamštas. Bandoma aiškinti Lietuvos pavadinimo kilme, tikriausiai. pagal lenkų sukurtą pasakėlę, kurią jau seniausiai daugelis kitų variantų yra paneigę. Nesuprasi prie ko čia įkišamas baltiškasis gintaras.
  Pvz.: „Kitas įrodymas, – nemaža Baltijos gintaro archeologai yra radę antikinių šalių teritorijose. Kretos saloje atkasus Mikėnų kultūros kupolinius kapus, buvo rasta baltiškos kilmės gintaro. Todėl neatsitiktinai gyvenvietės su pavadinimu Nida yra tiek baltų vietovėse, tiek Kretoje.
  Tad vakarų filosofijos, kuri kildinama iš antikos filosofų, šaknys neabejotinai glūdi vedinėje kultūroj“
  Na visškas briedas. Dėl to, kad randamas gintaras dėl to šaknys Vedose.
  Prisiminus ankstesnius Titnago pasisąkymus, kad čiut ne visas kalbas sukūrė žydai, lietuvių pirmoje eilėje, pradedama lietuviškus žodžius pritempinėti visokiems vedų žodžiams. Gudrūs tie žydai tiek kalbų prikūrė ir prigalvok tiek gramatkų ir taisyklių. Genijai. Apie mintis maumonėlius ir kitus. Keista kaip vedai čia lietuviškai kalbėjo, o ne slaviškai.
  Po to apie visokius žalčius diievybes ir dar belenkas.
  Keista, kad Lietuva jau nuo Šventaragio laikų vedų kulttu propogavo (pagalautorių), bet tikrasis tikėjimas anot jo yra rusiškasis. Nors rašo, kad traukėsį būtent į Lietuvą. Kažkokios prieštaros sakiniuo pradžiai ir pabaigai. Ima lietuvišką žodį vilga (ilga) ir jame randa prasmę, bet po to jį pervadina į volgą ir, matyt volgoj (olgoj) gilesnė prasmė atsiranda.
  Na, kad slavų kalba tai lietuvių kalbos pasienių maišymasis su kitomis kalbomis, tai jam nieko nesako, nes lietuviai paskutiniai europoje jėga prarado senajį tikėjimą. sako neturėjo rašto, bet patys viską sudeginę ar išvogę dabar varto ir negali perkaityti ką pavogė, nors bando priskirti savo kultūrai. o mums istorija pateikiama tik iš užsienio „ale“ turimos istorijos.
  „Teigiama, kad dabartiniai Lietuvos gyventojai kildinami iš baltų ir fino-ugrų. Fino-ugrams būdingas klajokliškas, šamanistinis gyvenimo būdas.“ Kas čia kalba, kad būtent iš tų kilę? čia tikriausiai reikia „naslovo“ patikėti, kaip labai kompetetingu autoriumi, mokslininku.
  Skaitau toliau komentarus. Oj naujieną pasakė, kad reikia valgyti tikrą maistą. tikriausiai tik vedose tą galima perskaityti. Juokdarys. pagal komentarą galima suprasti, kad turime būti arba šventa dvasia gyvi arba labai kokynišką maistą valgyti, nors dirbti žydui negalima. vadinasi pinigo ur nebus tam bobučių maistukui. Belieka per čakras maitintis.
  Na dalis tiesos yra Titnago žodžiuose, bet keista, visa ta tiesa Sarmatų puslapyje jau aprašyta, nors vėl gi to pačio Titnago labai aktyviai išpeikiama. Nes matai kas ne jo klaviatūra pribarškinta tai žydiška, o kas kitų – tai žydiška. A va jei rusai rašo, tai jau turi būti tiesa, nes jie nemoka rašyti propogados, nemoka su savo imperialistinėm ambicijom kitų uzurpuoti. Beja slavai tie patys rusai ir tie patys lenkai, ir tie patys ukrainiečiai ir tt. Bet čia viskas gerai.
  Nors vis tik nieko nesupratau apie ką visas tas vedizmas? Pezalai. pavalgyk Totnagai hamburgerio. Organizmas jau valgo pats save, kai nerandi maisto. Ir pas lpgopedą nueik, oj ne geriau pas lietuvių kalbos mokytoją, gal protingiau atrodysi taisyklingai rašydamas, gal ir mintys gražiau atrodys. ) žiūrėk gal dar ir perskaitęs savo taisyklingo rašto ir pats pasikrapštysi ar galva ar kaip ten rašei kiaušinius ir atsipeikėsi nuo Tarybinės propogandos.
  Ir nustok čia visur mane kaišioti, kad mane kažkas čia gina ar dar kas. aš kartais tik pasiskaitau straipsnius ir įdomius komentarus. ir tik netyčia čia įsivėliau į diskusijas su pasiligojusiu žmogumi. Po tiek metų atrdusiu savo tiesas ir jei kas ne su juo tai tas žydas. Kažkaip primena krikščionybės atėjimą į Lietuvą. Nechočeš – zastavim, neumeeš – naučim, sli ne ti, tak tvoji deti budet vedisti.

 2. senis_saltis says:

  Beje atsiprašau už klaidas ir nerišlias mintis. Nusileidau iki Titnago lygio ir atsidaręs visas čakras išpyliau visą negatyvą. Sakoma, kad blogas pavyzdys užkrečiamas.
  KAS TEN SAKEI TAVO DIEVAI IR KAS TEN TIE PROSENELIAI?

 3. Kindziulis says:

  Kad tik nebūtu sapnas sapne tie visi judėjimai.

 4. Titnagas says:

  ir cia sitas saofo sunus diedas -morozas atbuline data prirasinejo, niekaip negali susitaikyt , kad mes tolstam nuo pidarstu, nuo kataliku sektos, mes prabundam o jie skesta pyktyje neapikantoje :) SLOVE MUSU DIEVAMS IR PROSENELIAMS

 5. Bhaktapriya says:

  Tame ir esme jog religijos cia nieko detos nes religija gimsta prote kuris viska iremina ir suvarzo tuo tarpu dvasingumas gimsta sirdije ir islaisvina.Pats didziausias sektantas tai musu protas.

 6. abris says:

  Negaliu praeiti pro šalį. Vedų raštai, kurie atsirado Indijoje sanskrito kalba – nėra pirmieji. Pirmosios vedos buvo slavų-arijų tautos. Tai šios tautos atnešė vedas į Indiją ir tuometiniai indusai pagal jas parašė sąvajį variantą. Su lietuviškuoju senuoju tikėjimu „Indija“ neturi nieko bendra, jau vien dėl šaltinio ištakų. Ką mes žinom apie religiją? Nieko, jei neskaitėme jos šventraščių! Jei nori apie, na kad ir krikščionybę, ką nors rimta sužinoti, turi paskaityti jos šventraščius. Ne ten kažkieno komentarus, paveblenimus ar panašiai. Bet paskaityti raštus, kurie būtų kiek galima arčiau savo ištakų. O kai paskaitai, tai pasirodo, kaip ir su krikščionybe, kad savo ištakose religija net iš tolo nebuvo panaši į tai, kuo esa dabar. Kali deivė… – jai buvo aukojamos kruvinos aukos, o senovės slavų-arijų tikėjimas leido aukoti tik bekraujas aukas (šitai jų pačių vedose parašyta). – čia tarp kitko… Laumė ir Kali, kurios paminėtos šiame straipsnyje, man regis, nesuderinamos. Tik slavų-arijų tautos pasiekę Indiją atnešė ir nekruvino aukojimo kultūrą.

 7. studentas says:

  nors tų vadinimų slavų-arijų vedų nemačiau, nei orginalų, nei tekstų skaičiau, supraskit čia toks pastebėjimas, tas vedas tiksliau būtų vadinti arijų, nei slavų,  nes visi puikiai žinom, maždaug kelintam amžiuje pradėjo formuotis tokie dariniai kaip slavai, o čia nereikia pamiršti ir to, kad mes kaip dabartiniai baltai, tada buvom tų arijų dalis, čia toks pastebėjimas, kad neįsimestų painiava, čia tie slavai pradėjo rastis su sektų plitimu, o tuolabiau baltai kaip terminas dar vėliau, kitas dalykas pirmiausiai reiktų ištrinti geopolitinius susikirstymus tarp maskvėnų, rasėnų, gudų, lietuvių, latvių nes mes esam broliai ir pusbroliai ir kaip rex Gediminas savo laiškuose minėjo, kad jis neužkariauti ėjo rasėnų žemės, o susigražinti protėvių prarastą :) taigi kaip Titnagas sako SLOVE MUSU DIEVAMS IR PROSENELIAMS

  • Kęstas says:

   Slavai aškina, jog jie arijai, baltai jog jie….Hitleris irgi aiškino, kad arijus kaip rasę :))) :((( Ir juokinga ir liūdna kartu- jei paskaitysim vedas tai rasim, kad buvo net juodaodžių arijų. aišku daugumai tai skaityti pernelyg sunkus darbas. Bet galima ir paprasčiau: šiais laikais kiekvienas norintis gali susirasti bent kelis elektroninius sanskrito žodynus. Tuomet ir atras,. kad žodis arijai nereiškia nei tautos nei rasės. Arija- kilnus, garbingas, išsilavinęs, padedantis, atjaučiantis. Tad būkim arijai, o ne tampykim vieną ir tą pačią paklodę į savo pusę :)))

   • studentas says:

    bukim Arėjai, Arkim savo žemę ir mylėkim motiną gamtą :D

 8. Tėgė says:

  Patikslinu:
  Turėjote galvoje vietovardžius (ir vandenvardžius a. upėvardžius)

 9. Kate says:

  Kaip su tom vedom yra ištikrųjų, ar tas pats Torsunovas tikrai perduoda vedinius raštus?

 10. Antrosios kunu deginimo bangos kilme nustatyti kebliau. Ji kilo is pietryciu ar pietu. Pasirodo, baltu gyvenamo arealo pakrasciuose sis paprotys apskritai nebuvo isnykes. Pavyzdziui, Padniepres gyventojai senajame gelezies amziuje tebedegino savo mirusiuosius. Prasidejus slavu ekspansijai, tos srities gyventojai buvo stumiami i siaures rytus, ir tai galejo buti pilkapiu su degintiniais palaidojimais rytu Lietuvoje atsiradimo priezastimi.

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top