Visuomenė – melo spąstuose?

2011, 9 sausio, 11:28 | kategorija Ideologija | 22 komentarai | peržiūrų 2 140 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

sistema1675-1735 metais milijonai senosios Europos gyventojų patikėjo, kad bet kurio gamtos stichijos reiškinio, kaip ilgalaikės liūtys, sausros ar masinių gyvulių kritimo kaltininkės yra raganos. Tikint šią pasaką, daugiau nei 360.000 moterų buvo sudegintos gyvos. Ypač žiauriai buvo nukankinamos tos moterys, kurios aukštino vegetarizmą – joms į burną būdavo supilamas ištirpintas švinas. Dabar mes žinome, kad tokiu būdu bažnyčia tiesiog siekė sunaikinti pagoniškų žinių apie gamtą saugotojas. Šių žinių egzistavimas trukdė įdiegti iš principo naują religinės sistemos pasaulėžiūrą, sukuriančią pagrindą žmonijos pavergimui ir stabiliai visuomenės kontrolei. Bet dar prieš 300 metų į tai nebūtų patikėjęs nė vienas miestietis, bedžiūgaujantis prie laužo, kuriame degė eilinė religinio teroro auka. Tikėtina, kad už šią versiją jis ir mus pasiųstų ant to paties laužo…

1933-iais metais milijonai vokiečių patikėjo tuo, kad Reichstagą padegė komunistai aktyviai padedant vietiniams žydams. Tikėdami šia pasaka Vokietijos piliečiai su pritarimu žvelgė į sekusius po to žydų pogromus, su entuziazmu užsirašydavo į trečiojo Reicho kareivių gretas ir aktyviai dalyvavo kruviniausiame žmonijos istorijoje kare. Šio karo metu vien žydų genocidas pasiėmė 1.500.000 gyvybių, o bendras žuvusių skaičius 70.000.000 žmonių. Su laiku vokiečiai sužinojo tiesą: nacistai patys sudegino savo Reichstagą Adolfo Hitlerio įsakymu tam, kad pašalintų Vokietijos komunistų partiją, trukdančią jiems paimti valdžią ir užkurti karą, nukreiptą sunaikinti alternatyvios pasaulėžiūros sistemą planetos mastu. Bet prieš 70 metų ši versija vokiečiams būtų pasirodžiusi beprotiška! Nacional-socialistų šalininkai už panašias prielaidas jus paprasčiausiai būtų užspjaudę…

1941 metais mūsų seneliai ir proseneliai patikėjo į tai, kad Vokietija užpuolė SSSR „netikėtai“ ir „išdavikiškai“. Tai pakėlė jų karo dvasią ir pripildė neapykanta priešams jų širdis, kas leido SSSR vyriausybei pirmais karo metais mesti 7.500.000 beveik beginklių karių prieš vokiečių tankus. Dabar mes žinome, kad Stalinas trijų mėnesių eigoje tiesiog atsisakydavo patikėti gaunamais įspėjimais apie vokiečių kariuomenės telkimą prie SSSR sienų ir to pagrindu duoti įsakymą paruošti kariuomenę karui todėl, kad buvo asmeniškai susitaręs su Hitleriu ir ruošėsi su juo pasidalinti Europą, kaip vyšnių pyragą. Bet dar prieš 50 metų veteranai būtų spjovę jums į veidą už tokią istorijos versiją vien todėl, kad jie mirdavo apkasuose tikėdami šia pasaka.

To paties karo eigoje milijonai amerikiečių patikėjo tuo, kad japonų eskadrilės išdavikiškai užpuolė JAV bazę Perl Harbore ir užmušė ten 2200 kareivių. Iki tos dienos 83% amerikiečių buvo kategoriškai prieš JAV dalyvavimą Antrajame Pasauliniame kare. Sekančią dieną po Perl Harboro 1.000.000 amerikiečių užsirašė savanoriais į karą. Praėjus 40 metų amerikiečiai sužinojo, kad žvalgybos kareivis perspėjęs prieš 11 valandų apie japonų eskadrilės artėjimą buvo sušaudytas, o visas Perl Harboro incidentas buvo surežisuotas ir išprovokuotas paties JAV prezidento Franklino Ruzvelto tam, kad pateisintų demonstratyvų branduolinio ginklo panaudojimą Hirosimoje ir Nagasakyje, nuo kurio 280.000 žmonių žuvo iškart sprogimo metu ir dar apie 460.000 žmonių mirė sekančiais metais nuo radiacijos. Bet dar prieš 50 metų niekas nebūtų patikėjęs, kad amerikiečių vyriausybė buvo pasiruošusi sudeginti savo karinę bazę tam, kad pateisintų branduolinio ginklo panaudojimą prieš taikius gyventojus ir tuo įgąsdintų visą pasaulį.

2001 metų rugsėjo 11 amerikiečių visuomenė patikėjo į tai, kad teroristinis aktas sugriovęs rytinį Pentagono sparną, pastatus 3 4 ir nusinešęs 1600 žmonių gyvybių, buvo atliktas Al Qaedos smogikų, vadovaujamų Osamos bin Ladeno. Amerikiečių tikėjimas šia pasaka leido prastumti JAV parlamente naują, dar labiau „Antiteroristinį įstatymą“, pamynusį amerikiečių konstituciją ir likvidavusį visas amerikiečių teises ir laisves. Šiandien tik kvailas ir tinginys nežino, kad teroristiniai rugsėjo 11 aktai buvo JAV vyriausybės spec tarnybų darbas ir pasitarnavo vien tik savo pačių liaudies įgąsdinimui ir idėjos apie karą prieš terorizmą į jos sąmonę įterpimui, idėjos, kuri padėjo JAV vyriausybei užkurti naujus karus dėl naftos JAV ir Irake, padariusius šių šalių gyventojus pabėgėliais savo pačių žemėse. Bet tą dieną tūkstančiai bebaimių amerikiečių gaisrininkų ir gelbėtojų būtų paprasčiausiai spjovę jums į veidą, jei būtumėte jiems pasakę, kad visa tai – tai JAV vyriausybės nusikaltimas prieš savo pačių piliečius.

Visa žmonijos istorija – tai begalinis tikėjimas siaubingais mitais ir pasakomis, leidžiantis nebaudžiamai ir neribotai manipuliuoti visuomene, užmušinėti milijonus žmonių karuose, marinti badu ištisas tautas, paversti valstybes vergų kolonijomis. Su laiku mes sužinome teisybę apie savo praeitį. Mums atveria planetos mąsto apgaules, atverdami akis įvykių atžvilgiu ir mes pasibaisime savo paklydimu ir lengvatikyste. Mes gėdijamės savo kvailumo ir galvojame, kad mūsų dabar jau niekada nebeapgaus. Bet iš tiesų… Mes jau gyvename naujoje pasakoje, kurioje dar daugiau cinizmo ir melo, kurioje dar daugiau blogio ir neapykantos viskam kas žmogiška. Ir mes vėl tikime šia pasaka… Ir svarbiausia – mes kaip ir anksčiau nežinome, kas jie – tie pasakotojai, kurie kuria šias pasakas… Galbūt atėjo laikas susipažinti su jais ir pasižiūrėti, kokias pasakas jie paruošė desertui mūsų vaikams?

Mes tikime nekilnojamo turto kainų didėjimu ir imame beprotiškus kreditus, paverčiančius mus zombiais 30-čiai metų, dėl 4-ių betoninių sienų…

Mes tikime krize ir į tai, kad pas mus atims šias 4 betonines sienas, kurioms apmokėti mes jau spėjome išleisti 5 iš 30 mūsų vienintelio ir neįkainojamo gyvenimo metų…

Mes tikime į tai, kad kažkokie nesiprausę, atsilikę urviniai žmonės, tik kanceliarinių peilių pagalba nuvarė 4 lėktuvus, paspruko nuo JAV oro erdvės gynybos sistemos ir sugriovė statinius, kurių bendra masė 160.000 tonų, vadovaudamiesi vien fanatišku tikėjimu į Alachą…

Mes tikime į tai, kad Irake kuriamas biologinis ir branduolinis ginklas, o vėliau – į tai, kad jo ten paprasčiausiai nerado, bet dabar jo skubiai reikia paieškoti Irane…

Galų gale, mes jau 2000 tikime dievu, kurį mums pasiūlė ritualinio fanatizmo sistema vadinama „religija“. Mes tikime į tai, kad Dievas sukūrė pasaulį per 6 dienas, o 7-ą dieną ilsėjosi ir todėl visas mūsų gyvenimas padalintas į septyniadienes, kurių metu mes 6 dienas gaminame kosminius laivus, skaldome atomus, šluojame šiukšles, o išeiginėmis dienomis nuleidžiame akis ir einame į bažnyčią degti žvakių… Į tą pačią bažnyčią, kuri sugalvojo daugiau nei 1600 kankinimo įrankių, laužančių kojas, išplėšiančių akis, nuleidžiančių kraują, į tą pačią bažnyčią, kuri pardavinėjo nuodėmių atleidimą, kaip dokumentą, kuriame buvo įrašytas nuodėmių atleidimo tekstas, į tą pačią bažnyčią, kuri inicijavo daugiau nei 240 karų per paskutinius 2000 metų, į tą pačią bažnyčią, kurios galva buvo įrašytas į Gineso rekordų knygą už 2200 nepilnamečių berniukų prievartavimą, į tą bažnyčią, kurios viena iš atšakų, iki šių dienų, nustato milijardui savo pasekėjų-tikinčiųjų išpjauti moterims klitorių!

Mes gyvename tokio neįtikėtino, neįmanomo ir visaapimančio melo pasaulyje, kad paprasčiausiai einame iš proto ir su laiku, kaip ir priklauso beviltiškiems bepročiams mes pradedame tikėti bet kuriais beprotiškais teiginiais…

Pavyzdžiui, į tai, kad pienas tikrai gali 14 dienų būti saugomas šaldytuve ir nesurūgti, ir kad bulvės tikrai nebešąla žiemą, o vikšrai tikrai jau nebemėgsta obuolių…

Arba į tai, kad mums tikrai labai svarbu žinoti jog 8 х 8 = 64, o žodis «bėgti» rašomas su raide «g», o ne raide «k». Ir šioms žinioms įgyti mums būtinai reikia prarasti 11 metų mūsų gyvenimo, tampant portfelyje kalkuliatorių ir turint planšetiniame kompiuteryje elektroninį žinyną.

Ir į tai, kad mes visi tikrai turime naudotis prezervatyvais, turime užtraukti ant savo kūno gabalą riebios gumos ir atsisakyti normalaus žmogiško artumo su mylimais, ar geidžiamais žmonėmis. Ir visa tai – dėl baimės prieš AIDS, nuo kurio miršta milijonai žmonių visame pasaulyje, nors iki šiol dar nė viena pasaulio laboratorija nėra identifikavusi AIDS viruso, bet nežiūrint į tai, visos turi testus nustatančius ar AIDS yra, ar nėra. Nors dar nė vienas žmogus pasaulyje savo akimis nėra matęs nė vieno sergančio AIDS, niekur kitur išskyrus televizoriaus ekraną.

Mes tiesiog bepročiai! Mes bepročiai didesniu lygmeniu, nei psichiniai ligoniai įkalinti tramdomuosiuose marškiniuose psichiatrinėse klinikose!

Taip, šie žmonės guli agresyvių bepročių palatose, taip, jie pamiršta ryti savo pačių seiles, kartais užpuola sanitarus ir šūkalioja visokias kvailystes… Bet jie nevaikšto į darbą 6 dienas į savaitę, 26 dienas į mėnesį, 312 dienų metuose tik tam, kad turėti galimybę pragyventi likusią 1 dieną į savaitę, 4 dienas į mėnesį, 53 dienas metuose taip, kaip jiems norisi!

Bet mes turime pasirinkimą…

Mes galime, nustoti tikėti viskuo kas mums sakoma, nustoti klausyti ir klausytis, nustoti paklusti ir vykdyti įsakymus, nustoti gyventi pagal įstatymus, kurių mes niekada nesame priėmę, … sužinoti visą tiesą…

Sužinoti, kad piniginiai ženklai, o konkrečiai doleriai nėra padengti nei prekėmis, nei sidabru, nei auksu, – niekuo išskyrus mūsų norą imti juos skolon ir sąžiningai apmokėti savo skolinius įsipareigojimus kartu su procentais… Sužinoti, kad pinigai spausdinami praktiškai neribotais kiekiais, o jų bendra suma ribojama tik bendromis mūsų su jumis skolomis… Sužinoti, kad pinigai sukuriami praktiškai iš oro kiekvieną kartą, kai kažkas iš mūsų pasirašo skolinius įsipareigojimus, kad visa mūsų visuomenė paprasčiausiai negali atsiskaityti pagal tuos kreditus, kuriuos ji ima bankuose, jau vien todėl, kad pinigai, kuriais ji turėtų apmokėti procentus paprasčiausiai neegzistuoja… Sužinoti, kad reali 100 dolerių kaina – tai 3 centai – lygiai tiek, kiek kainuoja šio popieriaus gabalėlio gamyba! Kad pinigai sugalvoti kaip nauja ideali nenugalima ir nematoma vergovės visai žmonijai forma! Kad jie tiesiog atėjo, kaip pamaina grandinėms ir rimbui todėl, kad tą vergovės formą mes jautėme savo kailiu ir jos nekentėme, o pinigus – pinigus mes mylime ir priimame su džiaugsmu, nors iš tikro – tai tik nauji antkakliai, sukurti siaubingo genijaus, kaip kvadratiniai popieriaus gabalėliai už kuriuos mes pasiruošę arti nuo ryto iki nakties visą savo gyvenimą ir be kurių mes mirsime iš bado žemėje, – žemėje, kuri mums duoda dosnų derlių! Sužinoti, kad rimbai mūsų naujų vergvaldžių rankose, kurie verčia mus tylomis ir nuolankiai dirbti nuo ryto iki nakties, net negalvojant apie laisvę – tai kreditai bankų kasose ir procentai pagal juos mūsų kreditų sutartyse. Procentai, už teisę pasinaudoti tais kvadratiniais popierėliais su spalvotais veidais ir skaičiukais, kuriems pavaldus visas mūsų gyvenimas, ir kurie sukuriami tiesiog iš oro kiekvieną kartą, kai kažkas iš mūsų pasirašo eilinę kredito sutartį…

Sužinoti, kad Napoleonui, Hitleriui, Leninui, Bušui ir Barakui Obamai visus būtinus instrumentus pasiekti valdžiai duodavo ir duoda iki šiol, vieni ir tie patys žmonės, valdantys mūsų pasaulį jau daugiau nei tris tūkstančius metų ir ruošiantys mums tokią ateitį, nuo kurios skruzdėlytės laksto per nugarą. Sužinoti, kad jokie rinkimai iš tiesų neegzistuoja, o vaidinamas prieš mus spektaklis vaidinamas tik tam, kad mus pralinksminti ir palaikyti mūsų tikėjimą tuo, kad mes tikrai kažką renkame, o kažkur ten viršuje tikrai yra skirtingos politinės jėgos, kurios kovoja tarpusavyje dėl valdžios. Sužinoti, kad už kiekvienos valdžios ar opozicijos visada stovi ta pati nematoma jėga, kontroliuojanti jas abi ir žongliruojanti jomis prieš mūsų susižavėjusias akis.

Sužinoti, kad Al Qaeda – tai ne teroristinė grupuotė, besislepianti musulmoniškų šalių lūšnynuose, o JAV CŽV duomenų bazė, kurioje patikimai saugomi musulmonų, specialiai apmokytų JAV karinėse bazėse Afganistane sąrašai, bei naudojamų jau 2 dešimtmečius konfliktų eskalacijai ir teroristinių aktų imitacijai! Sužinoti, kad būtent taip žodžių sąskambis «Al Qaeda» ir verčiamas iš arabų kalbos – «duomenų bazė».

Sužinoti, kad Osama bin Ladenas – tai artimiausias Bušo ir jo šeimos draugas ir globalus finansinis partneris, o tas žmogus, kuris jau daugiau 10 metų daro baisius pareiškimus – tai net ne aktorius su barzda, kaip pas Osamą bin Ladeną – ne, tai tiesiog kompiuterinis modelis, atveriantis burną ir skleidžiantis garsus surinktus klaviatūra… Sužinoti, kad Pasaulio Prekybos Centro bokštai dvyniai rugsėjo 11 Niujorke buvo nugriauti pramoninio nugriovimo būdu ir tą padarė specialus CŽV skyrius tam, kad pateisinti įsibrovimą į Iraką ir jo naftos verslovių užgrobimą. Sužinoti, kad mūsų tautos – ne išimtis ir taip pat gyvena šiame globalaus absurdo, ir cinizmo teatre todėl, kad mes Lietuvoje nežinome, kas vyksta mūsų žemėje tada, kai paaiškėja jog svetimos valstybės žvalgybos tarnybos (CŽV) gali pas mus organizuoti slaptus kalėjimus! O teroristines atakas Rusijoje daro visai ne čečėnai, o specialūs FSB skyriai tam, kad pateisinti Čečėnijos okupaciją!

Sužinoti, kad visos mūsų ligos, tokios, kaip vėžys, kepenų cirozė, prostatitas, osteochondrozė, celiulitas, riebėjimas, cukrinis diabetas ir taip toliau, absoliučiai ne atsitiktinės, – jos pilnai valdomos ir pavaldžios sveikatos apsaugos ir maisto pramonės ministerijai, kurios kartu ir šaltakraujiškai mus užmušinėja trans-riebalais, nitratais, kancerogenais, genetiškai modifikuotais produktais, o vėliau gydo mus žemos kokybės, bet baisiai brangiais vaistais, kurie šalina tik ligų simptomus, bet ne jų priežastis.

Ir dabar tam, kad pribaigti mus galutinai, naikinama homeopatinių vaistų pramonė Lietuvoje, remiantis tuo, kad tie vaistai neaprobuoti jokių sveikatos organizacijų ir nepatvirtintas jų naudingumas, nors mes iš savo protėvių žinome, kad jie gydėsi tik žolelėmis ir beveik niekuo nesirgo. Mes žinome, kad tos žolelės bent jau niekam nekenkia, ko negalima pasakyti apie visus sintetinius vaistus!

Sužinoti, kad pagal mokslininkų prognozes, šio amžiaus pabaigoje , kas antras planetos žmogus mirs nuo vėžio dėl maisto nitratų organizme susikaupimo ir genetiškai modifikuotų produktų, vedančių link mūsų pačių ląstelių genetinių mutacijų. Ir šios mutacijos bus perduodamos nuo kartos į kartą.

Sužinoti, kad nei Horas, nei Jėzus, nei Buda, nei Mozė, nei Krišna, nei Alachas, nei bet koks kitas mesijas niekada negimė šioje žemėje ir būtent todėl pas juos visus ta pati gimimo data – gruodžio 25 diena! Todėl, kad gruodžio 25-ą jau daugiau nei 65 milijonai metų Žemėje gimsta Saulė. Sužinoti, kad žodis «Amen» iš tikro yra visiškai konkretaus dievo vardas, kuriam meldžiasi milijardai krikščionių ir katalikų visame pasaulyje, ir būtent todėl šis žodis niekada neverčiamas iš vienos kalbos į kitą, ir visada skamba vienodai, ir kad šis dievas absoliučiai niekada nebuvo užsiėmęs mūsų pasaulio kūrimu, o bet tačiau pirmas pradėjo vykdyti globalų paslėpto valdymo sumanymą. Ir šis dievas vardu Amen.

Tam, kad sužinoti visa tai ir dar daug viso kito, jums tereikia tik pradėti užduoti klausimus, o neradus atsakymų ieškoti jų patiems. Kito kelio nėra. Teks išmokti matyti, analizuoti, girdėti ir abejoti, rinkti informaciją ir išrinkti iš jos tiesos kruopelytes… O toliau, jūs pradėsite suprasti viską patys. Jūs matysite melą visur ir mokėsite atpažinti pasakas, kurias nematomi pasakoriai jau kuria būsimoms kartoms. Ir galbūt šioje grandinėje galų gale atsiras grandis, kuri nepasiduos apgaulei, ir ši grandinė nutrūks…

krizis.co.ua/

Sarmatai

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurnerNaujienos iš interneto

komentarai 22

 1. ACIU says:

  Naivumas-ne yda, tai viso labo pasitikejimo artmu iskreiptas pavadinimas. Ismokime pazinti artima.

 2. insane says:

  Na ka as galiu pasakyti. Cia tik kazkoks kratinys informacijos.Samokslo teoriju misraine.
  Tikedami viskuo kas cia parasyta pasiduosit eilinem manipuliacijom.

 3. zoot says:

  O tai sita teksta platinti?

 4. artas says:

  Insane>
  daugelis čia aprašytų dalykų įrodyti, kur jau ten kažkur pasiduoti.
  Juk taip straipsnyje ir parašyta, kad kai kurias dalykais žmonės tiesiog negali patikėti…
  Jūs vienas iš tų žmonių. Nėra kuo stebėtis, kad kai kurie dalykai mums išmuštų pagrindą iš po kojų jei jais patikėtume.
  Tačiau iš kitos pusės, jais netikėdami leidžiamės mulkinami toliau…

 5. insane says:

  >Artas
  Tada butu tikslinga prie kiekvieno fakto nurodyti tuos irodymus. Bet kas gali paberti kruva faktu.
  As i viska ziuriu kritiskai. O pagal tai kas cia isversta galim suprast kad mazdaug pateikta info yra 100% tiesa. Taip nebuna. Cia tiesiog viena is interpretaciju,
  Kas del visu „Dievo“ reikalu. Nereik pateikinet jokiu irodymu. Abejoju ar kas nors rimtai tuo tiki.) Religija nera absoliutus blogis, bet ji turi keistis

 6. kratinys says:

  Netikiu, kad buvo inkvizicija. Netikiu del reichstago padegimo. Netikiu del finansavimo politikos. … Tikiu, kad pasaulis gyvena harmonijoj. Tikiu, kad rasai is visos sirdies.

 7. artas says:

  Insane>
  Tai tie faktai pateikti, tik išmokite skaityti tai, kas pateikta:
  „Kad sužinoti visa tai ir dar daug viso kito, jums reikia tiesiog peržiūrėti filmus ir perskaityti knygas, kurias mes surinkome šioje svetainėje.“
  Paspauskite mėlyną tekstą, susiraskite filmus peržiūrėkite ir turėsite pakankamai faktų, kad pasidaryti savas išvadas.
  Juk jeigu jums prie kiekvieno teiginio būtų pateikiami faktai, gautųsi jau ne straipsnis, o enciklopedija. Jums duoda nuorodas ir žiūrėkite, analizuokite, tikrinkite.
  O taip kiekvienas gali pareikšti kaprizus žiūrėti nenoriu, duokite čia pat ir panašiai. Žmonės parašę tokius straipsnius išnagrinėjo medžiagą, neėmė jos iš oro, kaip čia kai kas teigia. Teiginiai paremti daugybe faktų ir įrodymų, tiesiog jų visų neįmanoma sudėti į straipsnį, bet duodama nuoroda į medžiagą, kurios pagrindu buvo parašytas šis straipsnis.
  Būkime protingi ir imkime tai, kas mums duodama, neatmeskime vien todėl, kad tai neatitinka mūsų susiklosčiusių stereotipų. Bent jau patikrinkime tai, kas teigiama straipsnyje.

 8. Sarmatas says:

  Kam įtikinėti žmogų? Vaistai padėti, gydytis ar ne jau pačio reikalas.

 9. pilotas says:

  Kas kaltas kad mes tikime i visa ta mela.
  visi karai pasaulyje yra tik PASIULYMAS suzaisti kara.
  mums praplauna smegenis kad musu kaimynas yra musu priesas.
  milijonai zmoniu suka savo galvose karo scenariju ir karas neisvengiamai materializuojasi.
  Zmogus turi dievo duota galia materializuoti(sukurti) viska i ka nukreipia savo demesi.
  Nukreipi demesi i kara,bada,kancias suki galvoje karo scenariju stai tau ir karas, stai tau badas ir visa puokste nelaimiu.

  setonas tai tik grieztas mokytojas kas kaltas kad mes einame paskui ji.

  isvada reikia kontroliuoti savo mintis.
  zinoti kad tavo galvoje besisukancios mintys nebutinai priklauso tau, jos sukurtos kazkieno kito, o tu jas tik realizuoji.

 10. Antanas says:

  Liudna,kai visuomene yra apgaudinejama 2000 metu.Tai tobulai sukurta sistema.Kyla klausimas:kaip sia tobula sistema sugriauti,ar pakeisti?Kokia alterniatyvu atsiskaitymo buda rasti vietoj pinigu?Naturinius mainus,tai yra keistis prekemis,zaliavomis,resursais?Siulyciau gryzti prie aukso standarto.Kiek bet kuri valstybe turi aukso atsargu,tik tiek ji gali isleisti pinigu.Arteja rinkimai,ir vel farsas.2o metu vadinamosios nepriklausomybes,o kas pasikeite?Nieko,keiciasi partijos,o betvarke lieka.Kodel?Tobulai sukurta sistema.Jai tai naudinga.Kiek daryta sveikatos,svietimo reformu?Laisva Lietuva,ar is vis tokia buvo?Pasikeite seimininkai.Buvo-TSRS,tapome Europos Sajungos dalis.Kodel mes negalime gyventi savo galva?Kodel kazkas turi mums nurodineti?Religija.Kas pastate popieziu visos Kataliku Baznycios galva?Vyskupai.Ir kaip baznycia gali atleisti man nuodemes?Ji imasi ne savo vaidmens.Klupanti zmogu lengviau valdyti.Mielas Artai,atleisk,kad sukladinau tave.Jad ot eliti ieskok intv.ru.dokumetiniai filmai.

 11. artas says:

  Antanai>
  ačiū radau, čia beveik tas pat, kas jau yra čia:
  http://www.sarmatas.lt/12/skiepai-melo-pandemija-video-liet/

  Lietuvių kalba. Tiesa nepilnas, bet pakankamas, kad suprasti kas vyksta.

 12. Ginte says:

  viskas žemelėje kartojasi, tie du tūkstančiai metų tai akimirka, palyginus su visata, mes tik galime didžiuotis, kad tik 600 metų klystame, bet nieko žmonės atgyja, prisimena protėvius.
  Perkūne dievaiti apsaugok mus savo vaikus.

 13. Sarmatas says:

  Ar mes auksą valgom? Kam jis reikalingas? Kad kažkas nusprendė, jog tai vertingas daiktas? Vedose sakoma, kad pagrindiniu turtu turi būti grūdai ir karvės. Dar medų pridėčiau, nes jis vienintelis negendantis maisto produktas.

 14. Ilona says:

  Labai prašau, bent jau straipsnio autoriaus, nevartoti bendraties po „kad“. Tai nesumenkina informacijos vertės, bet rėžia ausį kaip skardinė, tempiama per asfaltą. Ačiū už įdomų straipsnį ir komentarus :)

  Ačiū už pastabas, pasistengsime pasitaisyti
  administracija

 15. ed gab says:

  Tik besmegeniai viskuo tiki.Patys skaitykit ir ziurekit,tuo atsirinkdami reikalinga informacija ir jum tinkancia tiesa…

 16. Sarmatas59 says:

  Insane, mes tokių kaip tu laukiame visur, tokiais paremtas pūvantis pasaulis!! Kas čia parašyta ar išversta yra išnarstyta jau bemaž trejetas metų, o gal ir daugiau, čia tau Insane ir skirta jei verta! Nors dėl Hitlerio man asmeniškai nepatiko, perdaug primityviai jis visur kaišiojamas kaip pavyzdys!

 17. Eima says:

  Idialus melas tuomet kai panaidojame 10 procentu tiesos ir 90 proc. melo. Tai ir šiame rašynyje. Yra tiesos bet didžioji dalis propogandos. Rašinio pagrindinė mintis- ATIMTI IŠ ŽMOGAUS TIKĖJIMĄ. Tai tentencingai nukreipta prieš visus tikėjimus. Patikėti šią rašliavą toligu išsižadėti savo patirties ir žynojimo. Kiekvienas katalikas žino jog tikėjimas nesusideda vien iš dogmu žynojimo ir dalyvavymo ceremonijose. Tikėjimas yra gyvas ir tikras realiai esantis šiuo metu čia ir dabar. Netikinčiam žmogiui šiais mano žodžiais galiu patarti : o tu nuoširdžiai ne vaidmainiškai pasimelsk. Pasimelsk ne syki o dažniau . Ir pamatysi, atrasi ir sutiksi su mano žodžiais: tikėjimas yra gyvas !!!

 18. zoot says:

  Eima – vargas jums katalikai ,jūs netgi nesuvokiate kad nuo pirmos dienos esate kvailinami ir verčiami jaustis kaltais. Visas jūsų agregoras (bio lauko struktūra ) yra kenčiančių ir atgailaujančių agregoras.. Dievas (visatos protas ar informacinis laukas kuriam yra pavaldūs visi) nuo jūsų yra paslėptas ,bendraujate jūs su juo ne tiesiogiai ,o per tarpininkus. Nuo jūsų paslėpti dvasiniai dalykai. Paslėpta ir nežinoma jūsų genetiškai užprogramuota jūsų misija žemėje. Pasakykite man kas nors į ką jie tiki ir kas ten pagal juos yra tas ,,tikėjimas yra gyvas,. ????????

 19. Kindziulis says:

  senai stebiu visokia informacija nuo ivairiu isminciu metodu iki vedu. visur jauciu propoganda. Visi ivardija kad zmones prabunda visame pasaulyje. Labai daug paviesinama slaptos informacijos. Atrodo, kad priesas atvere kortas pats. Daug kuo bandau patiketi. Bet niekaip negalejau suprasti pilno paveikslo. Praeita diena pamaciau isleista „slaptaji filma“ zeingeist 3. Puse filmo tralialia o kitoje puseje islindo tokio futuristinio projekto „venera “ ausys. Supratau, kad tas filmas yra to projekto propoganda. Tas projektas siulo griauti sena sistema ir kurti kazka krutesnio uz komunizma. Galvoje toptelejo mintis ar po tuo visu sistemos griovimu, slavu judejimu, revoliucijomis ir „slapta“ nutekinama informacija bankai,masonai, 09.11,doleris ir kitos slaptos temos „po sekretu vsemu svetu“ norima itikinti pasauli sukilti isgriauti visas senas sistemas o tada pasiulys kazka globalistinio i elektronini kalejima panasaus. Jau viena karta bandymas pastatyti komunizma buvo. Atleiskyt jei Jusu manimu nusikalbejau.  
  ;)

 20. Kindziulis says:

  Gal netycia zinote savo dievo tikraji varda ?

 21. Eugenijus says:

  Sita dienrasti atradau nesenai.As suzavetas.Cia radau daug atsakynu i klausimus kuriuos savyje keliau.

 22. senas kalvartas says:

  Apgaules kiekviname žingsnyje,bet butina gyventi savo galvą,viską semti iš senelių,tevų patirties pragyvenusių gyvenimus,kaip pats įvertinti aplinkybes ir neklausyti,kaip koks samdytas,svetimtautis meluoja apgaudineja,tuomet netenka gailetis,nei pačiam nei atžąlom.SARMATIJOS priesakai sako BŪK GRĄSŪS IR IŠDIDUS,turime tokiais buti , šventa mūsų Bočių taisykle.

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top