Zigmas Vaišvila: Prokuratūra nustatė, kad šmeižto kampaniją ir nesantaikos kurstymą Lietuvoje vykdo valstybės institucija

2016, 6 sausio, 18:08 | kategorija LPT | atsiliepimų (2) | peržiūrų 804 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

2016-01-06 d. 10.30 val. Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo Akto signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija Seime „Prokuratūra paneigė www.15min.lt šmeižtą dėl 10-ies interneto svetainių ir signatarų antivalstybinės veiklos Rusijos valstybės naudai“

zigmas vaišvilaZigmas Vaišvila „Prokuratūra nustatė, kad šmeižto kampaniją ir nesantaikos kurstymą Lietuvoje vykdo Lietuvos valstybės institucija

A.a. signataras A. Patackas pernai prisipažino, kad vėl pradėjo kurti pogrindį, nes kitaip šioje Lietuvoje ne ką begalima nuveikti. Mus sėkmingai skaldo – piliečių nesusikalbėjimas pasiekė tokį lygį, kad keičiamės tik kaltinimais vieni kitiems, viešai ir nebaudžiamai „visuomenininkai“ sudarinėja „valstybės priešų“ sąrašus, o dalykinės diskusijos, konkrečios veiklos mūsų valstybės naudai beveik nėra. Kas tai organizuoja?

Daug kas jau net savaime vyksta, tik reikia mus pakaitinti. Pateikiu įrodymus, kad tai daro Lietuvos Respublikos valstybės įstaigos, privalančios vykdyti priešingą veiklą – mus nuo to ginti ir apsaugoti. Stebina tik tai, kad jos tai daro taip primityviai ir tiesmukai, o mums to pakanka, kad kaltintume nebūtais dalykais vieni kitus, bet ne šiuos kurstytojus ir tikruosius Lietuvos valstybės priešus.

2015 m. kovo 19 d. sisteminė žiniasklaida vienu ypu pagarsino žinią apie kratas 11-os Lietuvos piliečių namuose Generalinės prokuratūros pradėtame ikiteisminiame tyrime pagal Baudžiamojo kodekso 121 str. – antikonstitucinių grupių ar organizacijų kūrimas ir veikla. Šis propagandinis burbulas subliuško, tačiau apšmeižtų 11-os žmonių net neatsiprašyta. Ir neišgirdome svarbiausio – kas gi ta baisioji pogrindinė antivalstybinė organizacija?

2015 m. rugpjūčio 3 d. www.15min.lt paskelbė straipsnį “Lietuvos radikalai naudoja rusiškos ir sovietinės propagandos technologijas“ (www.15min.lt/naujiena/aktualu/karo-zona/a-784-518608), kuriame pateikė išsamią informaciją apie Lietuvos 10-ies interneto svetainių („Karštas komentaras“, „Laisvas laikraštis“, „Ekspertai“, „Ldiena“, „Sarmatai“, „Nacionalistas“, „Lietuviais“, „Versijos“, „Šauksmas“ ir kt.) bei signatarų Rolando Paulausko ir Zigmo Vaišvilos antivalstybinę veiklą, nukreiptą prieš Lietuvos Respubliką bei vykdomą Rusijos valstybės naudai. Tą pačią dieną kreipiausi į Generalinę prokuratūrą dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo dėl antivalstybinės veiklos.

2015 m. rugpjūčio 28 d. Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas pagal šį mano pareiškimą pradėjo ikiteisminį tyrimą pagal požymius nusikaltimo, numatyto Baudžiamojo kodekso 122 straipsnio “Vieši raginimai smurtu pažeisti Lietuvos Respublikos suverenitetą“ 1 dalyje.

Gavau 2015 m. gruodžio 17 d. Vilniaus apygardos prokuratūros nutarimą dėl šio ikiteisminio tyrimo nutraukimo, nes nustatyta, kad nepadaryta veika, turinti nusikaltimo, numatyto LR BK 122 str. ar kito straipsnio, požymių. Tad prokuratūra nustatė, kad 2015-08-03 d. www.15min.lt paskelbė minėtą šmeižikišką ir tikrovės neatitinkančią informaciją apie tariamai antivalstybinę veiklą. Kadangi tai yra ne tik šmeižikiška veika, bet ši viešai paskelbta išsami informacija neatitinka tikrovės ir yra nepagrįsta, todėl atsižvelgiant į didelę šios interneto svetainės sklaidą ir poveikį visuomenei, taip pat į karo grėsmės akivaizdoje paskleistą melagingą pranešimą apie visuomenei gresiantį pavojų, savo prašyme dėl ikiteisminio tyrimo prašiau pradėti ikiteisminį tyrimą dėl galimai nusikalstamų veikų, atitinkančių LR BK 285 str. nustatytų nusikaltimų požymius dėl melagingo pranešimo apie visuomenei gresiantį pavojų.

Nors šis ikiteisminis tyrimas neišsireikalavo iš Tėvynės sąjungos vadovo G. Landsbergio įsteigtos VšĮ „Informacinio saugumo ir analizės centras“ medžiagos, kurios pagrindu, anot Seimo nario A. Anušausko, atliktas šis „analitinis“ tyrimas, tačiau ikiteisminiame tyrime atlikta liudytojo ir šio www.15min.lt provokacinio straipsnio autoriaus Dovydo Pancerovo apklausa atskleidė, kas Lietuvoje organizuoja šias visuomenę klaidinančias ir nesantaiką bei karo propagandą kurstančias publikacijas.

D. Pancerovas paliudijo, kad „… su juo 2015 m. liepos mėn. gale susisiekė vienoje iš valstybės institucijų dirbantys asmenys, kurie pranešė, kad atliko tyrimą, kaip jis tuo metu suprato, susijusį su propaganda, ir pasiūlė pasidalinti minėto tyrimo medžiaga. Tų konkrečių asmenų nenori įvardinti dėl žurnalistinės etikos ir tarpusavio susitarimo. Kitą dieną nuvyko į minėtą valstybės instituciją, kurios taip pat nenori įvardinti. Su juo bendravę asmenys iš pradžių žodžiu pristatė minėtą tyrimą ir parodė skaidres, o vėliau jam tiesiog pasiūlė viską įsirašyti į USB jungtį.

… Jam asmeniškai iš informacijos šaltinio gauta medžiaga nesukėlė jokių abejonių dėl patikimumo ir aktualumo, nes minėtą informaciją jis pats patikrino, ir be to ši informacija buvo perduota Lietuvos Respublikos valstybinės institucijos darbuotojų, kurių tiesioginė pareiga yra stebėti informacinę erdvę ir ieškoti propagandos apraiškų,…“

Tokiu būdu paaiškėjo, kad D. Pancerovas yra ne straipsnio autorius, o kažkurios Lietuvos valstybės spec. struktūros valios vykdytojas.

Nesvarbu, ar šis žurnalistu besivadinantis asmuo yra šios valstybinės institucijos agentas ar kitaip jos įtakojamas (pvz. šantažu) asmuo. Tai – jo sąžinės ir moralės klausimas, nes šio liudytojo pasiteisinimas ne tik apgailėtinas. Tokį neprofesionalų agentą ir kitaip įtakojamą asmenį, supanikavusį apklausoje ir atskleidusį mūsų valstybės spec. struktūrų purviną bei neteisėtą veiklą, manau, įvertins pati institucija, pavedusi jam šioje žiniasklaidoje atlikti šią purviną provokacinę užduotį.

Tačiau svarbiausia yra tai, ką nustatė šis ikiteisminis tyrimas – karo propagandą ir jos kurstymą bei Lietuvos visuomenės supriešinimą, nesisteminių interneto svetainių ir konkrečių fizinių asmenų bei Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo Akto signatarų šmeižtą sąmoningai vykdo Lietuvos valstybės struktūros.

Tokiu būdu paaiškėjo, kad Lietuvos valstybės institucijos ir jų pareigūnai ne tik piktnaudžiauja savo padėtimi, kas savaime dėl to šias veikas vykdantiems asmenims užtraukia baudžiamąją atsakomybę, bet ir šiurkščiai pažeidžia Lietuvos Respublikos Konstituciją – 21 str. (žmogaus orumą gina įstatymas), 25 str. (Žmogus turi teisę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti; žmogui neturi būti kliudoma ieškoti, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas; Laisvė reikšti įsitikinimus, gauti ir skleisti informaciją negali būti ribojama kitaip, kaip tik įstatymu, jei tai būtina apsaugoti žmogaus sveikatai, garbei ir orumui, privačiam gyvenimui, dorovei ar ginti konstitucinei santvarkai), 26 str. (Minties ir sąžinės laisvė yra nevaržoma), 29 str. (Įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs); 33 str. (Piliečiams laiduojama teisė kritikuoti valstybės įstaigų ar pareigūnų darbą, apskųsti jų sprendimus. Draudžiama persekioti už kritiką).

Dėl šių priežasčių kreipiuosi į Generalinę prokuratūrą šio ikiteisminio tyrimo rezultatų pagrindu pradėti ikiteisminį tyrimą ne tik dėl www.15min.lt ir Dovydo Pancerovo melagingo pranešimo apie visuomenei gręsiantį pavojų ir dėl šmeižto, bet ir dėl Lietuvos valstybės institucijos, pateikusios D. Pancerovui, pareigūnų baudžiamosios atsakomybės, piktnaudžiaujant tarnybine padėtimi ir vykdant antikonstitucinę ir antivalstybinę veiklą – karo propagandą ir jos kurstymą bei Lietuvos visuomenės supriešinimą, nesisteminių interneto svetainių ir konkrečių fizinių asmenų bei Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo Akto signatarų šmeižtą.

Prokuratūros prašau ištirti, ar analogiškas karo kurstymo viešas akcijas vykdžiusi LRT, skelbdama karo kurstytojo buvusio Lietuvos ambasadoriaus JAV ir Meksikoje Žygimanto Pavilionio žinomai melagingus paaiškinimus, kad netoli Vilniaus dislokuota Rusijos kariuomenė netrukus užpuls Lietuvą, to nedarė tos pačios ar kitos Lietuvos valstybės institucijos pavedimu.

Drauge su Seimo nariu Audriumi Naku kreipiamės į Seimą, Prezidentę bei Vyriausybę, kad nustatytų šią neteisėtą ir antivalstybinę, galimai nusikalstamą veiką vykdančią valstybės instituciją ir nedelsiant pakeistų jos vadovybę. Šių asmenų galimai nusikalstamas veikas, tikėsimės, tinkamai įvertins naujojo Generalinio prokuroro vadovaujama prokuratūra.

Seimui primenu, kad gyvenimas dar kartą patvirtino, jog būtina Seime skubos tvarka priimti prokuratūros įstatymo pataisas dėl nepriklausomo prokuroro instituto atsiradimo Lietuvoje.

Norintys gali susipažinti su prokuratūros priimtu nutarimu nutraukti ikiteisminį tyrimą ir to priežastis, atsisiuntę žemiau esantį dokumentą PDF formatu:

  Vilniaus Apygardos Prokuratūros Nutarimas (266,5 KiB, 3 799 atsisiuntė)

 

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurnerNaujienos iš interneto

Atsiliepimų 2

  1. Mindaugas says:

    Tokia jau ta „demokratinė“ Lietuva: kada tik pasakai ką nors, ar tai būtų apie dabartinę visuomenės padėtį, ar apie istoriją – jei tik tai iš esmės prieštarauja viešpataujančiai santvarkai ir jos diktuojamai ideologijai, iš karto atsiduri landsberginių „teisuolių“ taikiklyje, esi apšaukiamas didžiausiu priešu, blogiečiu, nusikalteliu, neretai dar, „kacapu“, „vatniku“ ar „šiukšle“.Tik visiškas neišmanėlis nesupras, kad tokių straipsnių užsakovai, tai tam tikros struktūros, vykdančios užsienio valstybių, o šiuo atveju, JAV, nurodymus. Kieno gi interesus gina, kam tarnauja ir ko iš tikrųjų savo plačiai tiražuojamomis rašliavomis siekia įvairaus plauko „pancerovai“, „propagandos detektyvai“ bei kt.? Ogi taip vadinamų, CŽV kontroliuojamų, JAV nevalstybinių organizacijų. Šios organizacijos yra pagrindiniai JAV nekarinės ekspansijos, JAV neokolonializmo politikos įrankiai. Lietuvoje, šalia jau egzistuojančių įvairiausių JAV fondų, centrų, institutų, buvo įsteigti taip vadinami kibernetinio saugumo centrai ir kitos proamerikietiškos organizacijos, kurių pagrindiniai tikslai yra du: antirusiška veikla išorėje ir konstitucinių laisvių, pilietinių teisių ribojimas viduje ribojimas tų šalių piliečiams. Informacinio karo metu Vašingtono finansuojami „centrai“ vykdo viešosios erdvės monitoringą bei smegenų plovimą, siekia sukurti informacinę erdvę, šalindami alternatyvios informacijos šaltinius (Rusijos televizijos kanalų transliacijų draudimas), represuodami alternatyvios informacijos nešėjus, persekiodami kitaminčius. Vykdant informacines atakas JAV specialiosios tarnybos, siekdamos sukurti objektyvumo ir nešališkumo iliuziją, vietiniams informacijos vartotojams skleidžia savo propagandą šalies gimtąja kalba per vietinius propagandistus, žurnalistus, politologus, analitikus – įvairius pancerovus, kurie tokiu būdu atranda sau darbo – negarbingo, nešvaraus, tačiau pelningo. JAV net nebeslepia, atvirai skelbia konkursus pačių nepadoriausių, aršių propagandistų atrankai darbui Melo imperijos JAV informacinio karo prieš Rusiją ir visą žmoniją fronte. Bet kuriuo atveju, provokatoriai bei kiti kenkėjai gali būti tikri, kad šitokie pigūs žaidimai ne tik neįbaugins, bet tik dar labiau paskatins pažangiąsias Lietuvos opozicines jėgas tęsti savo darbą ir kovą dėl tikros Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ir socialinio teisingumo mūsų šalyje.

  2. Aidas says:

    Lietuvoje tiros demokratijos nera – pagal visus pozymius arciau parlamentines diktaturos, paimkim kad ir referenduma del atomines elektrines, arba buldozeriu stumiamus istatymus del skiepyjimo ar cipavimo…

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top