82 procentai ir kvietimas ginti Tėvynę

2015, 27 vasario, 10:22 | kategorija LPT | 15 komentarų | peržiūrų 1 290 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

paveikslėlisVytautas Mikalauskas

Ak, tu, samanėle balčiausioji! Nespėjo Lietuvos VSD paskelbti apie padidėjusią rusų propagandinę grėsmę šalyje, o TV3 jau puolė vykdyti nurodymus ir laidos metu sumanė apklausėlę. Rezultatai šokiravo ir TV3, ir pačią VSD. Pasirodo, net 82 procentai respondentų – paveikti tos propagandos ir mano, jog Rusijos žiniasklaida sako tiesą. Štai tau, boba, ir devintinės. Milijonai, dešimtys milijonų eurų sukišti į rusų antipropagandinę propagandą – ir viskas veltui.

Tiesa, vėliau pasirodė pranešimai apie kažkokią „invaziją“ į informacijos surinkimo „mašiną“. Ar tai kažkas kažkokiais slaptais tinklų keliais prasiveržė į jos vidurius ir sumaišė rezultatus, nes abejones sukėlė vienu ypu padidėjęs balsuotojų aktyvumas, ar tai kažkoks nežinomas elektroninis impulsas išvedė pastarąją iš „proto“.

Galimai viskas yra daug paprasčiau: VSD paskelbė pranešimą, TV3 gavo nurodymą skubiai „savo iniciatyva “ pravesti apklausos akciją. Rezultatai buvo paruošti iš anksto, bet kažkoks „diversantas“ paspaudė ne tuos mygtukus ir eteryje viskas apvirto aukštyn kojom. Tikrumoje, 12 procentų atsakymas privalėjo būti neigiamas ,6 – neutralus, o 82 – teigiamas.

Ką padarysi, jei Maskvos Vnukovo oro uoste gali šlaistytis girta pakilimo takų valymo mašina ir per ją žūva vienas turtingiausių ir įtakingiausių prancūzų naftos verslo magnatų, tai negi Lietuvoje negali šiek tiek įkaušęs technikas sumaišyti „mašinos“atmintį? Juk sakoma: „Kaip danguje, taip ir ant žemės“. Kaip ne kaip, bet 50 metų buvome rusų glėbyje, kažkokius įpročius neišvengiamai persiėmėme. Kad ir išskirtinių asmeninių ar kolektyvinių progų aplaistymą „nuodingąja“. Paklauskite bet kurį patriotą, jis jums aiškiai pasakys, kad tarpukario Lietuvoje niekas nei gėrė, nei minties tokios turėjo. Šventes palydėdavo dainomis, šokiais, o dabar…

Aš manau, kad toks paaiškinimas būtų daug priimtinesnis tautai, nei kažkokie įsibrovėliai perdavimo tinkluose. Negi taip sunku bakstelėti pirštu į kokį nevisai patikimą minėtos televizijos darbuotoją ar net vizualiai pademonstruoti kokio nors bomžo nuotrauką? Negi jų pas mus trūksta? Kas ten patikrins, ar jį jau „atleido“, ar dar ne. TV3 – privati užsienio valdoma žiniasklaidos struktūra ir pati sprendžia darbuotojų likimą. Pagaliau, ėmei ir pranešei, kad šis už žioplumą ar aplaidumą darbe perkeltas į žemesnes pareigas kitoje šios plačios struktūros dalyje. Kad ir į tą pačią VSD. Ne, prigalvojame kažkokių keistų paaiškinimų, kurių nei rimtai nusiteikęs patriotas nesupranta, nei dievobaiminga kaimo moterėlė neįkerta.

Aš manau, kad slaptojoje policijoje privalo dirbti žmonės, galvojantys ir gebantys savo darbe improvizuoti. O jei taip, tada jiems turėtų būti aiškiau negu aišku, kad bet koks paneigimas tik sustiprina nepasitikėjimą. Bandymas paneigti eteryje paskelbtus balsavimo rezultatus – absoliutus antiprofesionalumas.

Tiek to, jei kalbėtume rimtai, tai, kaip skelbia rimti užsienio analizės centrai, kurie – dantis prakandę tokiuose reikaluose, tai paprastai net nacionalizmu smirdinčioje valstybėje, radikalių nacionalinių fanatikų, kurie pasiruošę kitokio mąstymo kaimynui net gerklę perkąsti, nėra daugiau kaip 15 procentų visų šalyje gyvenančių piliečių. Jei šitas mąstymas tampa oficialia valstybės politine religija, tai iliuziškai tas skaičius patrigubėja ar net paketurgubėja, nes jų skelbiama ideologija užima beveik visą žiniasklaidos politinių laidų spektrą. Todėl visiškai įmanoma, kad skaičiai nėra įtakoti jokių kitų veiksnių, o atspindi realų mūsų šalis piliečių požiūrį, nes dar tikrai ne visi patapo nacionaliniais radikalais.

Dar daugiau, žinant paprasto lietuvio būdą, kuris viešumoje stengiasi elgtis pagal žemaitišką principą – neskubėti ir ant kiekvieno gatvės kampo nedemonstruoja savo agresyvumo, bet dūšioje yra laisvamanis bei maištininkas, kovotojas už tiesą, galima manyti, kad tuose 82 procentuose ketvirtadalis balsų – tai nepasitenkinimas mūsų valdančiųjų veikla. Kitaip pasakius, maištininko išraiškos forma, nieko bendro neturinčia su pačio klausimo esme.

Tačiau, jei atmestume ir tą ketvirtadalį, vis vien gaunasi didelis procentas tų, kurie mintyse nepritaria dabarties užsienio politikai bei nemano, kad rusai – agresoriai. Tai – jau labai rimta ir valdančiai viršūnėlei būtina susimąstyti.

Neabejoju, kad mūsų politikieriai tikrai atkreips dėmesį į apklausos rezultatus ir imsis pokyčių, bet visi jie bus nukreipti dar didesnei primityviai antirusiškai propagandai, kuri ateityje tik padidins oficialios politikos nepasitikėjimo procentą.

Video apie balsavimą TV3 žinių metu

Šio video nuoroda Facebook

Kažkodėl tie, kurie manosi esantys gudresni ir protingesni, kuriems pavesta rūpintis savo šalies saugumu, niekaip negali suprasti ir ne pagal užsienyje leistus vadovėlius ar taisykles imtis veiklos, bet realiai įvertinti aplinką.

Istorijoje „garsaus“ propagandos ministro Gebelso metodai, kuriais remiasi didžioji dalis vakarietiško pasaulio propagandininkų, Lietuvai netinka. Mes pereitoje valstybėje gerai perpratome tokius veikimo būdus ir taip lengvai mūsų neapgausi. Nors nesistengiame afišuoti savo tikrojo požiūrio ir dažnai linguojame galvomis, bet tai dar nereiškia, kad tikrumoje mes tam pritariame.

Kaip ten bekalbėtume, bet, mielas tautieti, kurio balsas anos laidos metu įskaitytas į tuos 82 procentus, net nepagalvojęs sugadinai visą sumanytą scenarijų. Taip gerai buvo viskas apmąstyta, taip puikiai sumūryta: Jos Ekscelencija grįžusi iš „demokratiškos ir europietiškos“ Ukrainos, po dalyvavimo „solidarumo“eitynėse pagerbiant antikonstitucišką pereitų metų vasario mėnesio valstybės perversmą Kijeve, apžiūrėjusi Porošenkos demonstruotus „rusiškos karo technikos trofejus“ ir dar labiau įsitikinusi Rusijos „realia grėsme“, skubiai šaukia VGT (valstybės gynybos tarybą). Tuo pat metu VSD skelbia savą perspėjimą, o krašto piliečiai patvirtina slaptos policijos nerimą.

VGT – aukščiausių valstybės pareigūnų sambūris ,kuris, atsižvelgdamas į susidariusią padėtį, padidėjusį gyventojų susirūpinimą, privalo imtis skubių ir neatidėliotinų veiksmų. Taip jie ir nusprendžia:

Valstybės gynybos taryba, įvertinusi geopolitinę situaciją ir valstybei kylančias grėsmes, nusprendė, kad būtina stiprinti šalies gynybinius pajėgumus…. Lietuvai tai leis užbaigti, pilnai sukomplektuoti Lietuvos kariuomenę per 2015 – 2016 metus, pilnai per pusantrų metų suformuoti pakankamą kariuomenės parengtą rezervą ir užtikrinti tinkamą piliečių pasirengimą ginti savo valstybę.

Ginti savo Tėvyne konstitucinė kiekvieno mūsų pareiga ir garbės reikalas.“

Ką gi, teisingi žodžiai. Ir sprendimas – teisingas. Kai būdami geopolitinėmis pieškomis paskutinius du metus stengiamės įsivaizduoti esanti geopolitinės šachmatų lentos žirgo figūra, tai neišvengiamai į save privalome atkreipti galimo priešininko dėmesį. Tai – natūralu. Visiškai nesvarbu, kas sėdi kaimyninės valstybės aukščiausiame „soste“, kiekvienas valstybės vadovas bus priverstas reaguoti į šalia jo sienų didėjantį grėsmingumą.

Kol mes su jumis teplakėmė liežuviais ir kasdien siuntėm, nelabai patys suprasdami kodėl, prakeiksmus kaimynei, ši menkai tereagavo ir menkai, nors kai kas stengėsi priversti galvoti mus kitaip, domėjosi mumis. Net tada, kai ėmėmės atvirų politinių provokacijų, absoliučiai be reikalo užsipuldinėdami ją iš aukščiausių tarptautinių sakyklų, laužydami tarpusavio sutartis, kai kitų pamaloninti inicijavome ir skatinome veiksmus Ukrainoje, o vėliau siuntėm ten savus instruktorius bei pradėjome tiekti ginklus, kai skelbiame nebūtus dalykus apie praeitį ar primityviai juodiname jų teisėtai išsirinktą Prezidentą, ji buvo visa tai pasiruošusi nurašyti mažvaikio kompleksui. Tačiau, kai mūsų valdantieji nusprendė įsileisti į šalį svetimas, jai priešiškas karines bazes, ji jau privalėjo atsisukti. Dabar mūsų valdantiems nieko kito nebeliko, tik pasislėpti už savų piliečių nugarų, kurie didžia dauguma absoliučiai niekuo dėti, nes ne jie tai darė ir ne jie kvailiojo, bei gražiais ir teisingais žodžiais „prikalbinti“ juos imtis „ginti Tėvynę“.

Tėvynę reikia ir privalu ginti, nes ji – ne valdantysis elitas, ji – Dievo duotas žemės lopinys,kuris aplaistytas mūsų protėvių krauju,sūriu prakaitu ir joje guli mūsų tėvai,seneliai…,mūsų tautos praeitis ir mūsų šaknys. Tai – šventa.

Tačiau, pasakysiu atvirai, ar privalome ginti savus revanšistus, karjeristus, nacionalistinius radikalus, kurie realiai atstovauja ne savo, o svetimos šalies interesus bei pagarbiai vykdo visus jos nurodymus ir norus, tautą ir pačią valstybę paversdami didelių geopolitinių žaidimų įkaitais, aš tikrai nesu įsitikinęs. Privalome galvoti, privalome mąstyti. Ir tos abejonės kyla ne šiaip sau, bet skaitant ir nagrinėjant kitų šalių politikų, politologų, profesorių ir akademikų nuomones:

„Kartu su ukrainietiškuoju pasaulinio chaosinio karo židiniu, JAV ir toliau remia karinius konfliktus Sirijoje ir Irake, destabilizuoja situaciją Artimuosiuose ir Viduriniuose Rytuose, ruošia talibų, islamo radikalų įsiveržimą į Vidurinę Aziją, projektuoja spalvotas revoliucijas Rusijoje ir kitose euroazijos integracijos šalyse, skatina agresyvų nacionalizmą posovietinėje erdvėje, ruošdama tai panaudoti artimoje kovoje su jai nepaklūstančiais, planuoja valstybių perversmus Lotynų Amerikoje.

Organizavusi intelektualinę, ekonominę ir karinę vidaus mobilizaciją, Rusija turi visas galimybes nepralaimėti 2015 – 2018 metų konfliktuose, nes JAV ir jų satelitai dar nebus pasiruošę atvirai agresijai į jos teritoriją“.

O dabar palyginkite VGT pateikiamus metus ir kuriuo laikotarpiu turi būti užbaigtas tas „gynybinis“ pasiruošimas ir galbūt taps aiškiau, nes gali būti, kad ne Rusija, o Vakarai yra tikrieji agresoriai. Sakau, gali būti, nors mano turima informacija vis mažiau leidžia tuo abejoti. O mes – Vakarų dalis, pafrontės zona, kuriai pirmai bus pasakyta „pirmyn“. Deja, prieš Rusiją iki šiol per visą istoriją niekas iš Vakarų karo dar nelaimėjo.

Taigi, ar tikrai mes būsime verčiami ginti Tėvynę?

komentaras.lt

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurnerNaujienos iš interneto

komentarų 15

 1. Lauryna says:

  „Tėvynę reikia ir privalu ginti, nes ji – ne valdantysis elitas, ji – Dievo duotas žemės lopinys,kuris aplaistytas mūsų protėvių krauju,sūriu prakaitu ir joje guli mūsų tėvai,seneliai…,mūsų tautos praeitis ir mūsų šaknys“. Kai parduosim tą žemės lopinį užsieniečiams ar privalėsim jį ginti? Ar jį gins tie, kurių ta žemė yra privati? Ukrainoje 5% žemės parduoti Kinijai, bet už ją kraują lieja ir žūsta ne kinai, bet ukrainiečiai. Taip išeina, kad už svetimą žemę žūsta ne patriotai, o patrankų mėsa. Ar ir mūsų laukia toks pat likimas?

 2. PP says:

  Tai gal dar ir kieniečiai maidaną Ukrainoje sukėlė? Parduota ar neparduota ta žemė Ukrainoje kiniečiams ar dar kažkam, nėra aišku. Grįžtant į Lietuvą. Tai TV3 apklausos rezultatai tokie kokie yra galėjo būti dėl dviejų priežasčių: 1) žmonės iš tiesų taip balsavo, 2) tai Lietuvos saugumo provokacija. Paaiškinimai, kad kažkas įsibrovė į sistemą ir pan. yra juokingai naivūs. Nes įsibrovimas nėra toks paprastas dalykas, tam reikia iš anksto ruoštis. Reikia žinoti, dėl ko braunamasi. O tik dėl sportinio intereso – niekas nebūtų koregavęs būtent apklausos duomenų. Jei tai padarė insaideris, tai saugumas seniai jau tokį būtų supakavęs ir visuomenė žinotų, kad štai toks ir toks kompiuterastas ar pan., dirbantis TV3, „pakoregavo“ apklausos rezultatus. Vadinasi, arba žmonės iš tikrųjų taip balsavo, arba tai saugumo provokacija. Tam, kas sukelti dar vieną isterijos bangą, jog rusai puola, jie laimi informacinį karo mūšį ir tuo tikslu reikia dar labiau didinti cenzūra Lietuvoje, drausti Rusijos TV transliacijas, galbūt net blokuoti informacines ir propagandines Rusijos interneto svetaines, dar labiau imti plauti propaganda smegenis tautiečiams…

 3. Valdas says:

  Tai rusai su trenksmu laimi informacinį katą ir tai matosi plika akimi ,lansbergiui belieka dabar pasikarti.

 4. Vidas says:

  Kai iformacine lazda grubiai perlenkiama, ji duoda atvirkstine reakcija….
  O sios isterijos , neaisku kokios politines (ir ne tik) orientacijos pradininkei, laikas butu krautis cemodaneli….

 5. Simas Simaitis says:

  http://alles-schallundrauch.blogspot.de/2015/02/die-litauer-lassen-sich-nicht-tauschen.html
  Šis šūdasklaidos aplombas jau pakliuvo ir į vokiečiakalbę internetinę erdvę. Sveikinu

 6. Mindaugas says:

  Čia svarbu suprasti vieną dalyką. Tikrasis „Lietuvos valstybės“ valdytojas yra ne vadinamoji tauta, liaudis ar elektoratas, o stambusis kapitalas su savo šeimininkais ir jų funkcionieriais.Šis stambusis kapitalas yra transnacionalinėms Vakarų globalizmo struktūroms pardavęs netgi patį valstybės suverenitetą (narystė Europos Sąjungoje, kaip nepriklausomybę paneigiančioje struktūroje). Lietuva, turint omeny jos politinę bei ekonominę situaciją, visų pirma privalo būti suprantama ne kaip suvereni, nepriklausoma nacionalinė valstybė, o kaip tam tikras euroatlantinės imperijos vasalinis satelitas, tad apie jokius „mūsų“, ,t. y. lietuvių, nacionalinius interesus, nepripažinus šio fakto, negali būti nė kalbos. Kaip toks vasalinis satelitas, mūsų šalis iš esmės yra dalelė geopolitinės buferinės zonos prieš Rusiją, kuri, karo atveju, būtų panaudojama kaip „gyvas skydas“ Vakarams apsaugoti, o, tuo tarpu, mūsų žmonės neišvengiamai virstų patrankų mėsa (į šią buferinę zoną, kaip tikriausiai suprantame, įeina ir kitos šalys tarp Suomijos ir Juodosios jūros, o po Euromaidano – taip pat ir Ukraina. Lietuvą valdantis kapitalistinių oligarchų sluoksnis ir jo šeimininkai Vakaruose iš esmės veda šalį tokiu keliu, kuris atitinka tai, kas naudinga Vakarams; konkrečiai, kiek liečiami geopolitiniai (o ne ekonominiai – kas būtų dar kita tema) klausimai, Lietuvą yra mėginama maksimaliai išnaudoti kaip dalį Vakarų antirusiškosios buferinės zonos. Realieji lietuvių tautos interesai iš tiesų reikalautų atsiribojimo nuo antirusiškosios isterijos ir atsisakymo prisidėti prie Vakarų globalistų kurstomo karo, taip siekiant sveikų ir šaliai naudingų santykių su kaimynine Rusija. Taigi, nepasiduokime apgaulingai globalistų ir buržuazinės sistemos liokajų propagandos kampanijai, nesileiskime mulkinami!

 7. Sutikčiau, kad Lietuva palaikytų pragmatiškus santykius su Rusija. Tačiau nepritarčiau, kad Lietuva taptų NVS ir EAS organizacijų nare, nes vietoj Briuselio-Vašingtono (dabartinio centro) atsirastų Maskva kaip naujasis centras. Esu už Vidurio/Vidurio Rytų Europos šalių bendro ekonominio-karinio bloko sukūrimą, nepriklausomą tiek nuo Briuselio-Vašingtono-Berlyno, tiek ir nuo Maskvos.

  Apmaudu dar yra tai, kad jei nepritari tiek ES, NATO ir JAV poltiniam, kariniam, kultūriniam dominavimui pasaulyje, tiek ir Rusijai su savo būdingu šovinizmu („pribaltai fašyštai“), NVS ir EAS organizacijoms, tada vis tiek pagal tautininkus esi tas pats koloradas , Rusijos šnipas ir t. t., greta visokių sovietofilų, putinofilų, bolševikų, rusų šovinistų. 

  P.S. Net negalvoju balsuoti už jokią partiją 2016 metais per Seimo rinkimus. Nėra tokios partijos, kuri atitiktų mano politines pažiūras. Deja.

 8. Nu jo says:

  Tv3 kaip vaikai papezejo, kad kazkas isibrove ir pakoregavo apklausos rezultatus, kad eilini karta sukelt isterija is serijos “ rusai puola“.  Man jau nebejuokinga, o tiesiog slykstu su tom sapalionem. Ar patys durni, ar durniu iesko?

 9. Joris says:

  Taaaiip… Gali būti , kad vis dėlto privers mus imtis ginklo kaip Ukrainoje nemažą dalį niekuo dėtų ir prievarta pasiūstų kariauti žmonių. O gal palaukim kol mus apginkluos? Juk sieloje būdmi laisvi (kam su smegenimis tvarkoje) patys galime nuspresti prieš ką tuos ginklus panaudoti. Tai būtų siurprizas!!!..

 10. PP says:

  Jori, valdžia nėra durna ir tikrai nieko neginkluos partizaniniam karui neva kuris turėtų prasidėti, kai neva užpuls Rusija.

 11. Gali būti ir tai, kad toji šauktinių kariuomenė galimos politinės ir ekonominės krizės atveju Lietuvoje bus panaudota prieš pačius civilius, siekiant apsaugoti pačią Lietuvos „valdžią“, t.y. padės išlaikyti savo žlugsiančią įtaką. Manau, kad pati „valdžia“ nesąmoningai (?) siekia dar didesnės anarchijos Lietuvoj. Jiems yra vienodai, bet ne visuomenės daugumai…

 12. Mindaugas says:

  prezidentės grybauskaitės ir užsienio reikalų ministro linkevičiaus kategoriški pasisakymai Miuncheno konferencijoje, Vokietijos spaudoje, dar kartą patvirtino nevedusios panelės ryžtą veikti iš jėgos pozicijų, gilinti konfrontaciją su „teroristine valstybe“ Rusija. Bene absurdiškiausia tai, jog duodama interviu „Deutsche Welle“, didžioji karo propagandistė tarsi iš kulkosvaidžio išpyškino: „Mes matome atvirą agresiją, atvirą melą Europoje“. Kaip sakoma, be komentarų…
  Kadangi Vokietijos kanclerė A. Merkel nuvykusi į Vašingtoną griežtai pasisakė prieš ginklų davimą Ukrainai, JAV dar nepriėmė galutinio sprendimo dėl letalinės ginkluotės tiekimo Kijevui. Na, o „demokratiškoji“ Lietuva jau tiekia ginklus ir visokeriopą pagalbą proamerikietiškai Kijevo fašistinei chuntai, bombarduojančiai Donbaso miestus, vykdančiai rusakalbių vietos gyventojų genocidą Pietryčių Ukrainoje…
  Ar dar įmanoma pasipriešinti Lietuvos politinėje padangėje išplitusiai paranojai „rusai puola“, sisteminėje žiniasklaidoje skleidžiamam totaliam melui, mūsų kapitalistio politinio elito be atvangos varomai karo kurstymo propagandai?!..

 13. Ausius says:

  Verta prisiminti pasakėlę, kaip Petriukas ar Joniukas ( mūsų atveju Vytukas su Rasyte) mėgdavo vyrus klaidinti „Vilkas, vilkas“. Ir po kelinto karto, kai vilkas iš tikro pasirodė – niekas Rasytei ir Vytukui į pagalbą neprisiruošė“.

 14. Joris says:

  Įsivaizduokim tokią situacija: staiga MIP praneša, kad „Imperija puola“ ir paskelbiama visuotinė mobilizacija. Neabejoju, kad būtų priminta, jog už atsisakymą prisistatyti būtų taikoma griežta teisminė atsakomybė. Kas liktų daryti daugeliui žmonių? O gi prisistatyti į karinius komisariatus. Bet… daugumos subrendusių žmonių juk taip lengvai neapgausi. Tai, kad jie bus priversti apsimauti kareiviškus batus ir gaus ginklus, dar nereiškia kad ims aklaii šaudyti jiems nurodyta kryptimi. Maža to, gali nutikti tai, kas nutiko Ukrainoje – atsisakymas kariauti, dezertyravimas ir … net okupacinei NATO, JAV ar pan. valdžiai lojalių vadų „pastatymas į vietą“. Valdžia, aišku, ne kvaila. Todėl ir pradeda žaidimą su šauktiniais. O šauktiniai, kaip žinome, tai jaunuoliai, kuriems lengva išplauti smegenis…
  Dabar vis dažniau gazdinama branduoliniais ginklais, bet… kai kalba eina apie fizinį teritorijos ir resusrsų užgrobimą, branduolinių ginklų naudojimas tik… žvirblių baidyklė nieko nenutuokiantiems žmonėms.

 15. PP says:

  Pavasarį žadama dalinė mobilizacija grandiozinių pratybų metu.

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top