ACTA – apynasris žmonijai arba visuotinė cenzūra

2012, 10 vasario, 12:32 | kategorija Metodologija | 7 komentarai | peržiūrų 1 298 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

Atnaujinta

2012 vasario 11 d. įvyko mitingas Vilniuje, Kudirkos aikštėje organizuotas jaunimo prieš ACTA įstatymų kompleksą – siūlome pažiūrėti trumpą vaizdo reportažą

Prekybos susitarimas dėl kovos su klastojimu (ACTA – Anti-Counterfeiting Trade Agreement)

paveikslėlisNevyniojant žodžių į vatą galima pasakyti tiesiai – globalaus kapitalo ir valdžios koncentravimo į vieną centrą aktyvistai pasiekė didelę pergalę – prisidengdami kova su klastotėmis ir autorių teisių gynyba, patyliukais ir be didelių svarstymų(!) prastūmė interneto atvirumui ir laisvam žodžiui pražūtingą įstatymų kompleksą ginantį lyg ir intelektualios nuosavybės teises – neva autorių nuosavybę.

Kokią vietą šiame purviname reikale užėmė Lietuvos valstybė-vyriausybė? Ir kodėl sutapatinu šias dvi savokas, kai atrodo jog jos yra absoliučiai nesutampančios pagal prasmę?

Tik todėl, kad vyriausybė susitapatina pati – kalba Lietuvos vardu, tačiau absoliučiai ignoruodama jos piliečius bei jų valią, lyg Lietuvoje be vyriausybės ir įstatymų leidėjų daugiau niekas negyventų ir visi iškylantys vyriausybės kadencijoje klausimai būtų tik jos sprendimų kompetencija, neatsiklausiant ją išrinkusios visuomenės.

Nors nukrypstant į šoną galima pastebėti, kad niekas tos vyriausybės nerinko – ją paskyrė seimas – valdančiųjų partijų koalicija ir ta vyriausybė atsakinga tik joms. Į Lietuvos piliečius jai nusispjaut – ji žino, kad anie niekaip negali įtakoti jų karjeros – juk konkrečiai jų nerenka. Iš kitos pusės vyriausybių nariai gali būti apskritai pašaliniai žmonės net nerinkti į seimą. Ir jie daro viską, kas reikalinga juos paskyrusioms grupuotėms.
Atsiminkime šiuo Lietuvos atstovus balsavusius už ACTA:

paveikslėlis

Ir dėkojame už šią foto: Protestas prieš ACTA

O štai šis žmogus – Laikinasis reikalų patikėtinis Japonijoje Albertas Algirdas Dambrauskas sausio 26 dieną Lietuvos vardu pasirašė prekybos susitarimą dėl kovos su klastojimu – ACTA.

paveikslėlis

Ir čia priėjome įdomiausią vietą – atrodytų kokie tų grupuočių interesai gali būti susiję su autorių teisių gynyba ar kova su klastotėmis? Ir dar tokie interesai, kad paslapčiomis be jokių svarstymų pasirašyt tokius susitarimus, kurie ryškiai pažeis didžiosios visuomenės dalies interesus, bei privačią erdvę, kas jau savaime pažeidžia mūsų šalies Konstituciją?

Konstitucijos 22 straipsnis sako aiškiai:
„Žmogaus privatus gyvenimas neliečiamas.
Asmens susirašinėjimas, pokalbiai telefonu, telegrafo pranešimai ir kitoks susižinojimas neliečiami.
Informacija apie privatų asmens gyvenimą gali būti renkama tik motyvuotu teismo sprendimu ir tik pagal įstatymą.
Įstatymas ir teismas saugo, kad niekas nepatirtų savavališko ar neteisėto kišimosi į jo asmeninį ir šeimyninį gyvenimą, kėsinimosi į jo garbę ir orumą.“

Ir čia ACTA rengėjai išaiškina, kad ginant autorių teises, joks teismo sprendimas iki šiol būtinas norint pasiklausyti pokalbių telefonu, skaitant svetimus laiškus ar apskritai peržiūrint BET KOKIĄ asmeninę informaciją nėra būtinas.
Tam pakanka įtarimo, kad asmuo siunčiasi internetu nelegalius muzikos kūrinius, filmus ir kitą autorių teisių saugomą medžiagą.
Ir mūsų interneto tiekėjai turi tikrinti interneto srautus filtruodami visą mūsų siunčiamą informaciją. Tačiau tai dar ne viskas – juk tuo pagrindu galima tikrinti ir mūsų turimas fizines laikmenas – mp3 grotuvus, mobilius telefonus, fotoaparatus ir visas kitas, kuriose gali būti laikoma bet kas, kas patenka į šio įstatymo apibrėžtą draudimų ratą. Pakanka įtarimo.

Grįžtant prie partinių grupuočių interesų galima paaiškinti, kodėl jos patyliukais davė žalią šviesą Lietuvos vyriausybės atstovams pasirašyti tokį susitarimą….
Paskutiniu metu viešojoje erdvėje ir pagrinde internete atsiranda vis didesnis skaičius jų veiklą demaskuojančios informacijos, kurios nei nuneigt, nei pašalint ar kažkaip įtakoti jos platintojus nėra jokios galimybės. Nes tai nėra draudžiama ir nėra pagrindo uždrausti. Nors labai norisi…

Ir tas aktualu viso pasaulio „demokratiškai“ išrinktoms valdančiųjų partijoms ir klanams. Jie nebeturi įrankių kontroliuoti informacijos srautui internete ir nutarė pereiti prie totalios jo kontrolės prisidengiant autorių teisėmis ir kova su klastotėmis.

Kokiu būdu tai galėtų būti vykdoma ir prie ko čia autoriai? Autoriai čia tikrai ne prie ko ir jų čia niekas net neklausė. Iš kitos pusės čia nukentės ir patys autoriai, nes juos pačius tikrins taip pat, kaip ir visus kitus.

Neseniai JAV valdžia uždarė vieną didžiausių failų laikymo ir keitimosi svetainių internete „Megaupload.com“. Jos savininkai suimti ir apkaltinti autorių teisių pažeidimais.

Visuomenę bandoma raminti, kad esą tos autorių teisės ir taip jau saugomos ir įstatymai jau galioja ir niekam dėl to jokių problemų nekyla – tai tik esą nedideli tarpvalstybiniai papildomi susitarimai, kurie niekam esą nepakenks.
Na, jei Konstitucijos pažeidimą asmens privatumo klausimu galima įvardinti kaip nedidelį ir niekam nekenkiantį tarpvalstybinį susitarimą tai čia jau kaip ir nėra ką komentuoti.

Įsivaizduokime interneto svetainę teikiančią medžiagą nepalankiomis valdžiai temomis, kur į straipsnį įdedama internete rasta sakykime kokio aprašomo pono nuotrauka. Staiga paaiškėja, kad ta nuotrauka tai intelektinė kažkieno nuosavybė, straipsnio autoriai ar svetainė nubaudžiama, o pats straipsnis, kaip draudžiamas pašalinamas, nes jame buvo rasta draudžiamų elementų.
Kitoje gi svetainėje su to pačio pono nuotrauka įdėtas giriamasis straipsnis praleidžiamas patyliukais, neva nepastebėtas.
Čia toks primityvus, greitai sugalvotas pavyzdėlis, kaip galima spausti informacijos sklaidos kanalus ir pačius žmones manipuliuojant autorių teisių įstatymo galimybėmis. Juk sukūrus sakykime valdžiai neįtinkantį filmą galite būti nubausti už neteisėtą garso takelio ar kažkokių vaizdo intarpų panaudojimą, nors ta muzika ar vaizdo intarpas niekieno neprižiūrimi valkiotųsi internete kelis metus, tačiau panaudoję ją kaip garso takelį galite užsitraukti baudžiamąsias sankcijas. Tikroji nuobaudos priežastis liks neįvardinta. nes prisidengti galima bus nauju įstatymu.

Iš kitos pusės jus seks kasdien, kai tik jūs naudositės internetu ir nesvarbu ką jūs ten veiksite – visa jūsų veikla informacijos sraute bus filtruojama ir vertinama. Tai gali būti draugui-draugei siunčiami asmeniniai laiškai, fotografijos, asmeniško pobūdžio žinutės ir viskas, kas žmonių gali būti slepiama nuo paviešinimo. Ir tam nereikės jokio teismo leidimo – pakaks įtarimo, o kitais atvejais užteks tik prisidengti įtarimu, juk „įtarimas – tai niekuo neparemta ir neįrodyta prielaida – kitaip sakant tik spėjimas“. Būrimas iš kavos tirščių.
Tad nesvarbu – ar jūs įtiksite ar neįtiksite valdžiai, dosje apie jus galės būti renkama nuolat nežinant niekam, išskyrus jūsų interneto tiekėją ir organizaciją davusią jam tokį nurodymą, prisidengiant vien tik spėjimu.
Tikrai gudrus ėjimas, laikant visus kitus besmegeniais avinais.

Ir ta informacija reikiamu (valdžiai/suinteresuotiems asmenims) metu galės būti panaudota prieš jus, kaip šantažo ar spaudimo priemonė grasinant jums, jūsų šeimos nariams ar jums brangiems žmonėms situacijose visai nesusijusioje su jokiomis autorių teisėmis.

Kalbant apie autorių teises, tai manau šis klausimas labai išpūstas – autoriai čia mažiausiai kam rūpi, iš tiesų čia kalbama apie leidėjų pelno klausimą, juk daromų piratinių kopijų atvejais nukenčia daugiausiai jie.
Tačiau žinant, kad jų pelnai ir taip pasiutusiai dideli jų niekas nepalaikytų, jei būtų atvirai įvardijami visų tų „teisių“ įstatymų tikslai, tad buvo pasirinkta „autorių teisių“ gynyba.

Iš kitos pusės puikiai žinome, kad nebūtume net girdėję apie daugelio autorių egzistenciją, jei kiekvieną jų kūrinį būtų tekę pirkti.
Daugelį kūrinių (muzikos) išgirstame kažkur per radiją, internete ar dar kur grojant, ir jei muzika patiko pasidomime kas atlieka ir kur galima nusipirkti (jei galvojame pirkti).

Jei nebūtų galima išankstinė nemokama perklausa, mes garantuotai nieko nežinotume apie didžiąją tų autorių dalį ir čia jie nukentėtų labiau, nei tuo atveju, kai dalis gyventojų jų kūrinius naudoja nemokamai. Juk kažkuri nauja dalis tuos kūrinius nuperka. Tačiau to nebūtų, jei kūriniai nebūtų laisvai prieinami. Tai yra savotiška nemokama reklama.

Iš kitos pusės kam žmogui pirkti tai, kas iš tikro netampa jo asmenine nuosavybe? Tai su kuo jis negali elgtis kaip panorėjęs? Negali pasidalinti su draugu ar pažįstamu? Esant toms sąlygoms prekė tikrai netampa nuosavybe, nors už ją ir sumokami pinigai. Nesiūlau siųstis viską nemokamai, tačiau tą būtina sutvarkyti taip, kad kažką nusipirkus tas taptų pilna, o ne daline  pirkėjo nuosavybe.

Pelno troškimas yra pagrindinis variklis šių dienų politikoje ir jis daugumai aptemdo protą. Visos tos organizacijos ginančios autorių neva teises iš tikro gyvena tų ginamų teisių sąskaita, susikūrusios sau pakankamai sočią būtį, nesukurdamos visuomenei jokio realaus produkto išskyrus kažkokius apribojimus.
Iš kurių, kaip jau buvo minėta, autoriai neturi apčiuopiamos naudos, išskyrus žinojimą, kad jų kūrinių draudžiama klausytis nemokamai, tačiau vargu ar tai jiems duoda kokio tikro džiaugsmo.

Nemokamas klausymasis yra nemokama reklama, kurios nenori pripažinti LATGA tipo organizacijos, suprantančios, kad panaikinus tokio tipo įstatymus, praras savo egzistencijai būtinas lėšas. Juk jos nieko kito veikti nemoka, tik reikalauti lėšų savo išlaikymui.

Jei giliau pamąstyti neturėtų egzistuoti jokios autorių teisės, jei įvardinti jų kūrinius, kaip meną. Meno pojūtis yra talentas duotas Dievo – jo neina išmokti ir nėra kaip jo įvertinti – jis nėra uždirbtas. Ne kiekvienas muzikantas gali tapti kompozitoriumi. Bet jei tuos kūrinius įvardinsime, kaip prekę – prekė įvertinama ją parduodant.

Autorių teisės egzistuoja pagrindinai pramogų pasaulio srityje (čia nekalbama apie intelektinės nuosavybės teises pramonės-gamybos-mokslo pasaulyje) – knygos, filmai, muzika, kita vaizdo medžiaga.

Ir tai suprantama – juk tai daugiausiai pelno generuojanti erdvė, nes apima plačiausius visos Žemės gyventojų sluoksnius, tad tų kūrinių leidyba yra viena labiausiai pelningų sričių. Yra žinoma, kad keliasdešimties milijonų vertės biudžeto filmas sukurtas Holivude įdėtas į jį lėšas sugrąžina po kelių savaičių peržiūros kino salėse ir toliau jau duoda tik pelną. Vėliau filmas įrašomas į DVD diskus, parduodamas kitoms šalims. Ir štai čia prasideda autorių teisių organizacijų veikla ginanti DVD diskų platintojų teises prisidengiant autorių teisėmis. Bet bet kuriuo atveju pelno visiems tuo suinteresuotiems bus maža.

Kodėl kažkas už kartą sukurtą-pagamintą produktą gali gauti pelną visą likusį gyvenimą, nors sąnaudos buvo vienkartinės, o kažkieno kito sukurto produkto vertė vienkartinė?

Kodėl ūkininkas metus laiko maitinęs 2000 žmonių atlyginimo gavo vos tiek, kad užteko tik išgyvenimui iki kito derliaus ir susimokėti lizingo mokesčiams už traktorių, o autorius sukūręs populiarų muzikos kūrinį, kurio kūrybos metu valgė ūkininko išaugintas daržoves, duoną ir vaisius gaus už jį pinigus visą likusį gyvenimą ir dar paliks jo teises savo palikuonims?
Kur ta teisingo atlygio riba?

Ir kodėl sakykime L.v. Bethoveno, J.S.Bacho pasaulinio garso kūriniai naudojami, kaip papuola neapmokestinus jų jokiais autorių mokesčiais, jų palikuonių naudai?

Todėl, kad tuo metu niekam nereikėjo autorių teisių, visi ir taip žinojo kas tie autoriai ir laikė už garbę, jei salėse patys autoriai atlikdavo jų pačių kūrinius.
Tai buvo menas visiems, o ne išrinktiesiems, kurie gali už tai užmokėti.

Dabar tai tapo verslu… kūrimas už pinigus, ir todėl atsirado taip daug paprasčiausios chaltūros, kurios net už dyką klausyti ar žiūrėti nesinori, nekalbant jau apie kažkokius mokesčius autorių naudai.

Ir suprantama priviso krūvos organizacijų susiorganizavusių savo verslą, ginant tas visas teises prieš tai prastūmus tų teisių apsaugos įstatymus. Elementarus įteisintas reketas.
Ir šiuo atveju jau galime suprasti, kad Teisėta ir Teisinga yra ne vienas ir tas pats dalykas. Juk autoriams mirus jų teisės kaip ir turėtų baigtis ir kūrinys turėtų tapti viešas bei visiems prieinamas nemokamai?

Nieko panašaus – autorių teisės ginamos ir jiems mirus – jos pereina paveldėtojams, kas rodo, kad tos teisės tik prekė, o ne teisybės autorių atžvilgiu įkūnijimas. Iš to seka, kad teisė nėra tapati teisingumui – prekė niekada negali tapti tiesa – ji visada liks tik preke-verte už kurią mokami-gaunami pinigai.

Truputį nukrypau nuo pačios ACTOS ir to, kaip ją galima būtų vertinti visuomenės požiūriu. O vertinimas galėtų būti visai paprastas:
Tai mūsų(ir užsienio) valdančiųjų klanų(partijų) garsiai neišsakomas noras totaliai kontroliuoti interneto žiniasklaidos sritį, turint galimybę preventyviai rinkti visą informaciją apie gyventojus ir galimus politinius priešininkus. Kurią (informaciją) vėliau galima bus panaudoti šantažuojant ir siekiant BET kokių tikslų.

Juk nesant būtinybės turėti teismo leidimą šis reikalas patampa pakankamai slaptas ir purvinas, ir suprantama joks interneto tarpininkas(tiekėjas) neprisipažins, kad tai vykdo – juk nenorės prarasti klientų. Iki ko galime prieiti priimdami tokį įstatymą net nepavyktu pervertinti – blogiau būti tikrai negali.

Ir čia nepaminėtas dar vienas dalykas – „nusikaltęs“ asmuo galės būti išduodamas užsienio šaliai, jei ana pareikš pretenzijas, kad buvo pažeistos jos autorių teisės, arba nepatiks straipsnis apie ją, kaip sakykim apie GMO pasaulyje platintojus Monsanto, ir ji apkaltins straipsnio autorius, autorių teisių pažeidimu panaudojant straipsnyje medžiagą, saugomą autorinių teisių įstatymu. Ir suprantama pareikalaus išduoti nusikaltusį jų įstatymams. Tai vyksta jau šiandien FTB uždarė „Megaupload“, o programišiai išjungė FTB

Kinija, Indija, Rusija nepasirašė tokio įstatymo, birželio mėnesį jis bus svarstomas EP, o kalbant apie Europos Komisiją – vertinama tai, kad šio klausimo svarstymas joje buvo vykdomas labai neskaidriai.
Taip pat nepasirašė šios ES narės: Estija, Kipras, Nyderlandai, Slovakija ir Vokietija.
Latvija, Lenkija, Čekija irgi sustabdė šio prieštaringai vertinamo įstatymų rinkinio ratifikavimą.
Dėl šios sutarties atsistatydino Kaderis Arifas (Kader Arif) – Europos Parlamento pranešėjas apie ACTA, pavadinęs diskusijas dėl prieštaringai vertinamos antipiratinės prekybos sutarties ACTA „maskaradu“, praneša BBC.

Europos Parlamente tas turėtų būti svarstoma birželio mėnesį, o mes visi to galime imtis jau šiandien, užduodami klausimus savo atsakingiems pareigūnams ir suprantama atsižvelgdami į tuos, katrie balsavo už šio klausimo priėmimą būsimųjų rinkimų metu.
Rinkime žmones, kurie bent nekenkia Lietuvai ir jos visuomenei.

Internetas turi būti laisva erdvė nuo visokių cenzūrų, kitaip tuojau jame nebeliks nieko, net tų pačių savadarbių filmų-klipų, nes galima bus prikibti ir prie jų, kad juose naudojami fragmentai iš kitų filmų ar garso takeliai, ar gal net vaizdo-garso pateikimo technologijos, kas irgi bus įvardinta, kaip kažkieno intelektuali nuosavybė.
Čia tam nebus pabaigos, nes variantų yra begalė, o norinčių iš to gauti naudą skaičius vis didėja.

Vasario 11, šeštadienį, visoje Europoje vyks masiniai protestai prieš informacijos laisvę ribosiančią ACTA sutartį (Anti-Counterfeiting Trade Agreement, liet. – Prekybos sutartį dėl kovos su klastojimu). Tokie protestai vyks ir Lietuvoje. Kaune ir Klaipėdoje rengiami flešmobai, o Vilniuje, V. Kudirkos aikštėje, 12:00 val. rengiamas protesto mitingas.

Medžiaga straipsniui surinkta internete.

Arvydas Daunys

Daugiau informacijos apie ACTA:
http://politika.atn.lt/straipsnis/101246/del-acta-sutarties-atsistatydino-europos-parlamento-pranesejas

http://www.15min.lt/naujiena/pinigai/itkodas/del-interneto-laisve-varzancio-tarptautinio-susitarimo-acta-sukilo-ir-lietuviai-51-193673#axzz1ly7biqki

http://www.budruspilietis.lt/acta/

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurnerNaujienos iš interneto

komentarai 7

 1. zoot says:

  PARAZITAI tėvą motiną parduotų.

 2. idomu says:

  Sutartis ne mažiau reikalinga visokioms GMO gaminančioms įmonėms. Plačiau: http://www.lrytas.lt/-13286114511328530571-r-karbauskis-acta-kelia-gr%C4%97sm%C4%99-ir-internetui-ir-maisto-saugumui.htm

 3. azuolas says:

  Ir kur ritamasi….

  Tikekimes EU parazitai-parlamentarai Birzeri sio globalistu popieriaus nepasirasys, dar kuri laika atsipustumem.

 4. Matelis says:

  Sveikinu, Arvydai. Labai geras, išsamus ir motyvuotas straipsnis

 5. Valentinas says:

  Ačiū už puikų, glaustą ir operatyvų videoreportažą STOP ACTA iš V.Kudirkos aikštės!

 6. Kreipimasis says:

  Kreipiuosi i Autoriniu Teisiu savininkus.
  Kadangi prisidengiant jusu vardu bandomas igyvendinti totalinio visuomenes sekimo pagrindu ivedimo projektas, tame tarpe ir jusu paciu, autoriniu teisiu savininku, sekimo ir kontroles.
  Prasau jusu solidarizuotis su visuomene ir pasirasant po peticija nurodyti jog esate Autoriniu teisiu savininkas, gerai butu nurodyti kuo issamesnius duomenis, kad butu galima atpazinti jusu autorizuota produkta. Isigalejus ACTA projektui pasilieku sau teise sumazinti pasirasiusiuju po peticija Autoriniu Teisiu savininku autorizuotu produktu vartojima 50%, o nepasirasiusiuju ir isvis nebevartoti. Tuo budu jus esate suinteresuoti sio projekto neisigalejimu. Butu malonu isgirsti benra Autoriniu Teisiu Savininku pareiskima siuo klausimu. Manau vien parasu neuzteks. Todel skatinu jus imtis ir ryztingesniu veiksmu, bei pastatyti sio projekto sumanytojus pries paradoksalu fakta, jog Autoriniu Teisiu Savininku teises “ginamos” pries ju paciu valia ir butinuma.

 7. Kreipimasis says:

  P.S. Is anlsto dekoju. Pagarbiai. Vartotojas.

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top