Amerikos indėnų genocidas

2011, 12 vasario, 7:58 | kategorija Genocidas | 16 komentarų | peržiūrų 5 914 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

Kas tapo pačio masiškiausio genocido aukomis pasaulio istorijoje?

paveikslėlisŽmonių visuomenė, europiečių išnaikinta Karibuose , buvo moraliniu lygiu daug aukštesnė už pačius europiečius. Didžiųjų Antilų salų gyventojai buvo pasiekę aukštą savitarpio būvio su gamta suderinamumą. Jie išmoko gauti iš gamtos viską, kas jiems buvo reikalinga jos nenustekendami, o kultivuodami ir keisdami. Jie turėjo didžiules akvafermas, kuriose augino iki 1000 didžiulių jūros vėžlių (100 raguočių galvijų ekvivalentas).
Smulkią žuvį jie tiesiog „rinkdavo“ jūroje, naudodami tam augalines medžiagas, kurios ją paraližuodavo. Jų žemės ūkis buvo aukštesnio lygio nei europietiškasis ir buvo pagrįstas trijų lygių sodinių sistema, naudojant įvairių augalų tipus tam, kad sukurti labiausiai jiems priimtiną dirvos-klimato režimą.
Jų būstai, erdvūs, švarūs ir šviesūs būtų europiečių masinio pavydo objektu.

Amerikiečių geografas Karlas Saueris prieina prie tokios išvados: „Tropinė idilija, kurią mes randame Kolumbo ir Petro Mortiro aprašymuose iš esmės atitinka realybę“. Apie Tainą (Aravaką): „Šie žmonės nejautė nepriteklių. Jie rūpinosi savo augalais, buvo meistriški žvejai, plaukiotojai kanoja, ir plaukiotojai apskritai. Jie statė patrauklius būstus ir prižiūrėjo, kad jie būtų švarūs. Estetiškai jie išreikšdavo save medyje. Jie turėjo pakankamai laisvo laiko, kad žaisti kamuoliu, šokti, klausytis muzikos. Jie gyveno taikoje ir draugystėje.

Bet Kolumbas, šis tipinis 15-16 amžiaus europietis turėjo kitokį požiūrį apie „gerą visuomenę“. 1492 spalio 12 , „Kontakto“ dieną jis savo dienoraštyje užrašė: „Šie žmonės vaikšto taip, kaip juos pagimdė motina , bet geraširdžiai…juos galima padaryti laisvais ir atversti į mūsų Šventą Tikėjimą. Iš jų gausis geri ir išradingi tarnai“.

Tą dieną dviejų kontinentų atstovai pirmą kartą susitiko salelėje, kurią vietos gyventojai vadino Guanachani. Anksti ryte smėlėtoje pakrantėje po aukštomis pušimis susirinko minia smalsių tainų.
Jie stebėjo, kaip keista valtis panaši į žuvies skeletą korpusu ir barzdotais nepažįstamaisiais joje priplaukė prie kranto ir įsibedė į smėlį. Iš jos išlipę barzdočiai užtraukė ją aukštyn ant kranto, toliau nuo bangų mūšos. Dabar jie stovėjo vieni prieš kitus. Atėjūnai buvo tamsiaodžiai ir juodaplaukiai, suveltos galvos, užaugusios barzdos, pas daugelį veidai buvo sukapoti raupų – viena iš 60-70 mirtinų ligų, kurias jie atneš su savimi į vakarinį pusrutulį. Nuo jų tvoskė sunkus kvapas. Penkioliktojo amžiaus Europoje niekas nesiprausdavo. Esant 30-35 laipsnių oro temperatūrai pagal Celsijų, ateiviai buvo apsirengę nuo galvos iki kojų. Viršum rūbų buvo prikabinti metaliniai šarvai. Rankose jie laikė ilgus plonus peilius, durklus ir blizgančius saulėje pagalius.

Laivo žurnale Kolumbas dažnai pabrėžia nuostabų salų ir jų gyventojų grožį – draugiškų, taikių ir laimingų. Ir jau po dviejų dienų, po pirmojo kontakto žurnale atsiranda grėsmingas įrašas „50 kareivių užtenka tam, kad juos visus pavergti ir priversti daryti viską, kas mums reikalinga“. „Vietiniai gyventojai leidžia mums vaikščioti kur mes norime ir atiduoda mums viską, ko mes iš jų paprašome“. Labiausiai europiečius stebino jiems nesuprantamas šios tautos dosnumas. Ir nieko stebėtino. Kolumbas ir jo bendražygiai atplaukė į šias salas iš paties tikriausio pragaro, kokiu tuo metu buvo Europa. Jie ir buvo patys tikrieji išperos (ir daugumoje atmatos) Europos pragare, virš kurio jau kilo kruvina pirminio kapitalizmo aušra.

„Kai baltieji ponai atėjo į mūsų žemę, jie su savim atnešė baimę ir gėlių vytimą. Jie subjaurojo ir sunaikino kitų tautų šviesą…plėšikautojai dieną, nusikaltėliai naktimis, pasaulio žudikai“

Majų knygos Čilam Balam

Remiantis šios dienos duomenimis galima pasakyti, kad kai 1492 metų spalio 12 dieną Kristoforas Kolumbas išsilaipino į vieną kontinento, neužilgo pavadinto „Naujuoju pasauliu salą, jo gyventojų kiekis siekė nuo 100 iki 145 milijonų žmonių(Standard). Prabegus dviems amžiams jų sumažėjo devyniasdešimčia (90) procentų. Šiai dienai tų, kažkada egzistavusių abiejų Amerikų tautų atstovai, kuriems labiausiai „pasisekė“ išgyventi iki šių dienų, sudaro ne daugiau nei 5% savo pradinio gyventojų skaičiaus. Pagal savo mastus ir veiksmo laiką (iki pat šių dienų) vietinių gyventojų genocidas Vakarų pusrutulyje neturi sau lygių pasaulio istorijoje.

Taip Espanjoloje, kur iki 1492 m. gyvavo apie 8 milijonus tainų, iki 1570 metų buvo belikę tik du apgailėtini vietinių salos gyventojų kaimeliai, apie kuriuos Kolumbas prieš 80 metų rašė, kad „geresnių ir meilesnių žmonių pasaulyje nėra“.

Truputis statistikos pagal vietoves.

Per 75 metus – su pirmųjų europiečių pasirodymu 1519 iki1594 m. – gyventojų skaičius Centrinėje Meksikoje, tankiausiai apgyvendintame Amerikos kontinento rajone, sumažėjo 95%, nuo 25 milijonų iki varganų 1 milijono 300 tūkstančių žmonių.

vadasPer 60 metų po ispanų pasirodymo ten, Vakarų Nikaragvos gyventojų sumažėjo 99%, nuo daugiau nei 1 milijono iki mažiau, nei 10 tūkstančių žmonių. Vakarų ir Centriniame Hondūre per pusšimtį metų sunaikinta 95% vietos gyventojų. Kordoboje, šalia Meksikos įlankos, 97% per šimtmetį su trupučiu. Kaimyninėje Chalapa provincijoje buvo sunaikinta irgi 97% gyventojų: nuo 180 tūkstančių 1520 m. iki 5 tūkstančių 1626 m. Ir taip visur Meksikoje ir Centrinėje Amerikoje. Europiečių atėjimas vietiniams, puikiai ten gyvenusiems daugelį tūkstantmečių žmonėms, reiškė staigų, beveik žaibišką ir pilną išnykimą.

Europiečių įsiveržimo į Peru ir Čilę išvakarėse, inkų tėvynėje gyveno nuo 9 iki 14 milijonų žmonių. .. Dar gerokai likus iki šimtmečio pabaigos, Peru liko ne daugiau 1 milijono gyventojų. O dar po kelių metų, – tik pusė šito skaičiaus. Buvo sunaikinta 94% Andų gyventojų, nuo 8,5 iki 13,5 milijonų žmonių…

Brazilija buvo ko gero tankiausiai apgyvendinta abiejų Amerikų vietove. Anot pirmojo portugalų gubernatoriaus Tome de Suza žodžių – vietinių gyventojų rezervai čia buvo neišsemiami „net jei mes juos mėsinėtume gyvulių skerdykloje“. Jis klydo. Jau po 20 metų, 1549 m. susikūrus kolonijai, epidemijos ir vergiškas darbas plantacijose atvedė Brazilijos tautas prie išmirimo ribos.

16 amžiaus pabaigoje į abi „Indijas“ persikėlė apie 200 tūkstančių ispanų. Į Meksiką,Centrinę Ameriką ir toliau į pietus. Iki šio laiko buvo sunaikinta nuo 60 iki 80 milijonų šių sričių vietos gyventojų.

Kolumbo epochos genocido metodai

Čia mes stebime pribloškiančias paraleles su nacių metodais. Jau antros Kolumbo ekspedicijos (1493m.) metu ispanai naudojo hitlerinių zonderkomandų analogą, naikinant ir verčiant vergais vietos gyventojus. Ispanų galvažudžių gaujos, su treniruotais užmušti žmogų šunimis, kankinimo įrankiais, kartuvėmis ir grandinėmis, ruošdavo reguliarias baudėjų ekspedicijas su neišvengiamomis masinėmis mirties bausmėmis.

Kolumbas įpareigojo visus gyventojus vyresnius nei 14 metų kas tris mėnesius priduoti ispanams antpirštį aukso smėlio, arba 25 svarus medvilnės (rajonuose kur nebuvo aukso). Išpildžiusiam šią kvotą ant kaklo buvo kabinamas varinis žetonas su nurodyta paskutinės duoklės davimo data. Šis žetonas suteikdavo jo savininkui trijų mėnesių gyvenimo teisę. Pagautam be šio žetono, arba su praleistu duoklės laikotarpiu, atkirsdavo abiejų rankų plaštakas, kabindavo jas ant aukos kaklo ir išsiųsdavo mirti į savo kaimą. Kolumbas iki tol užsiiminėjęs vergų prekyba išilgai vakarinės Afrikos pakrantės, matomai perėmė šį bausmės būdą iš arabų vergų prekeivių. Kol Kolumbas buvo Espanjolos gubernatoriumi tokiu būdu ten buvo nužudyta iki 10 tūkstančių indėnų. Išpildyti nustatytą kvotą praktiškai buvo neįmanoma. Vietiniai gyventojai turėjo mesti augintis maistą ir visus kitus darbus, kad kasti auksą. Prasidėjo badas. Nusilpę ir demoralizuoti jie tapdavo lengvu grobiu ispanų atsineštoms ligoms. Tokių kaip gripas atvežtas su kiaulėmis iš Kanarų, kurias atvežė antroji Kolumbo ekspedicija. Dešimtys o galbūt ir tūkstančiai tainų žuvo šioje amerikietiškojo genocido pandemijoje. Matęs viską savo akimis aprašo didžiules mirusių nuo gripo Espanjolos gyventojų krūvas, kurių nebuvo kam laidoti. Indėnai bandė bėgti kur akys mato: per visą salą į kalnus, net į kitas salas. Bet išsigelbėjimo nebuvo niekur. Motinos užmušdavo savo vaikus, prieš tai kaip nusižudyti pačioms. Ištisi kaimai masiškai nusižudydavo, šokdami nuo uolų arba nusinuodydavo. Bet dar daugiau žūdavo nuo ispanų rankų.

Išskyrus žvėriškumus, kuriuos iš dalies buvo galima paaiškinti žmogėdrišku sistemingo pelno troškimo racionalumu, genocidas Antiluose, o vėliau ir kontinente turėjo savyje iracionalias niekuo nepateisinamas masines ir patologines prievartos, ir sadistines formas. Kolumbo amžininkai aprašo, kaip ispanų kolonistai kardavo, iškepdavo ant iešmų, degindavo indėnus laužuose. Vaikus sukapodavo gabalais šunų maistui. Ir tai tada, kai tainai pradžioje visiškai nesipriešino ispanams. „Ispanai lažindavosi, kad sugebės vienu kirčiu perkirsti žmogų pusiau arba nukirsti jam galvą, arba išskrosdavo jam pilvą. Jie už kojų atplėšdavo kūdikius nuo motinos krūties ir sudaužydavo jų galvas į akmenis… Kitus vaikus jie perskrosdavo savo ilgais kardais kartu su jų motinomis ir visais kas stovėjo priešais“ Iš nė vieno esesininko Rytų fronte nebuvo galima pareikalauti didesnio uolumo pastebi Vordas Čerčilis(Ward Churchill). Pridėsime, kad ispanai nustatė taisyklę, jog už vieną nužudytą krikščionį jie užmuš 100 indėnų. Naciams nereikėjo nieko išrasti. Jiems tereikėjo tik kopijuoti.

http://indeec.net/stat/interesnoe/2.html

1492 metų Kristoforo Kolumbo Amerikos atradimas, davė pradžią žemyno kolonizacijai europiečių valstybėms. Europiečių kolonizatorių Amerikos apgyvendinimas buvo lydimas vietos gyventoju naikinimu ir išstūmimu. Būdinga tai, kad kažkoks vieningas planas naikinti vietiniams Amerikos gyventojams neegzistavo.
Aborigenų genocidas tesėsi ne mažiau trijų šimtmečių, įvairiais istoriniais kontekstais ir perimdamas įvairiausias formas skirtinguose Amerikos rajonuose: naikinimo technologija turėjo tokius metodus, kaip sąmoningą vandens šaltinių užnuodijimą, priverstinį darbą nepakeliamomis sąlygomis, žudynes, aborigenų deportaciją į netinkamus gyvenimui rajonus, maisto atsargų naikinimą, alkoholio platinimą, ir t.t. Svarbų vaidmenį suvaidino ir inkvizicija, be visko išvardinto dar įvykdžiusi ir kultūrinį genocidą. Kolonizatoriai praktiškai sunaikino indėnų kultūrinį palikimą – daugelį unikalių kalbų ir kultūrų,

XIX amžiuje indėnų naikinimu Šiaurės Amerikos teritorijoje užsiėmė JAV kariuomenė. 1880 metais JAV ir Kanadoje buvo aktyviai įgyvendinama indėnų asimiliacijos politika. Šiuo tikslu indėnų vaikus priverstine tvarka atimdavo iš tėvų ir atiduodavo i specialias valstybines mokyklas-internatus. Giminėms ir tėvams buvo draudžiama lankyti šias mokyklas, vaikus bausdavo, jei tie išdrįsdavo šnekėtis gimtąja kalba. Atplėšti nuo įprastos kultūrinės terpės indėnų vaikai greitai prarasdavo etninę savivoką. Iš palyginti nesenų Amerikos vietinių gyventojų genocido aktų galima pažymėti Gvatemaloje valdančiojo režimo 1960-1996 metų pilietinio karo metu indėnų majų išnaikinimą.

Amerikos vietos gyventojų pasipriešinimas kolonizatoriams nebuvo organizuoto pobūdžio, ką sąlygojo pirmiausia beviltiškas technologinis indėnų atsilikimas: jie nebuvo pažįstamas ratas, metalurgija irgi buvo labai žemo lygio.

Tikslus žuvusių skaičius nežinomas, kadangi nebuvo nustatytas vietos gyventojų skaičius kolonizacijos pradžioje. Vertinimai skirstomi nuo dešimčių iki šimtų milijonų. Kai kurių tyrinėtojų nuomone, Amerikos indėnų išnaikinimas yra pats masiškiausias genocidas žmonijos istorijoje.

http://www.genocide.ru/lib/genocides/native-american.htm

išvertė: Arvydas Daunys

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurnerNaujienos iš interneto

komentarų 16

 1. Antanas says:

  Stai kokia ta Amerikos demokratija.Ta pati ji ruosia visam likusiam pasauliui.Siulau i Google ivesti :Hordwordo projektas ir ten viska pamatyti,remiantis dokumentais.Mastykite.

 2. artas says:

  Antanui:
  „Hordwordo projektas“ neduoda nė vieno pasirinkimo google paieškoje. O va „Harvardo projektas“ jau duoda nemažai. Gal būt jūs norėjote parašyti „Harvardo projektas“?

 3. a.grumbinas says:

  negalima rašyti „stai kokia ta amerikos demokratija“,reikia suprasti kad ta amerikos demokratija atėjo iš europos.tai europiečiai ja sukurė,proteviai tu kurie taip ir atsiliepia apie US demokratija.pagalvokim,gal ir musu bočiai ar artimi giminės emigrave i amerika kure ta „demokratija“.žinant kaip meišėsi kraujas europoje,tai gal ir aš esu kokio europiečio,iki alkuniu suteptu indenu krauju rankomis,palikuonis.ir kas ta amerika? olandu,airiu,ispanu,portugalu užkariauta ir apgivendinta,ir dabar skleidančiu pasauliui demokratija,tu pačiu europiečiu ta amerika,tik kad žemynas kitas.

 4. egis says:

  va kas buna kai visai nesipriesini o lauke malones, net neabejoju jei lietuviai nebutu priesinesi kryziuociu ordinams is musu butu like tik kraujo puta.

 5. zoot says:

  Tai kodėl nesipriešiname.

 6. Titnagas says:

  Na lyg su tais adminais apsitvarke- kose apsivire patys savyje, jai straipsnius sachuos akiu ir laiko negadinsiu siame portale… Mastau kaip mastau. Taip tai faktas is 60 milijonu indenu liko gyvu iki 800 000, is berods 3 milijardu bizonu- keliolika tukstanciu Kas liecia indenus tai mano nuo vaikystes nagrinejama tema. Man teko paskaityt Indenu enciklopedijoj apie gentis realiai romantika isdulkejo: ypac sukrete mane studijos galas kad po nagrinejimo- sau atradau kad (genciu) ju jausminis spektras svyravo (iki ju ju galutinio suvarymo i rezervuatus) nuo nuo kilniasirdiskumo iki hanibalizmo, poligamijos, antisanitarijos,… Matot zude juos ….zodziu 90% visu buvusiu prezidentu prikausomybe -zydu tautai nera paslaptis- TAIGI TIE BALTIEJI kurie juos zude irgi nepriklause saksams, skotams, vokieciams, olandams, prancuzams, ispanams,…- siu tautu atstovai buvo kaubojai. A va kas skalpavo tai praveskim paraleles tarp 1918 metu Rusijoje zveriskai nuzudytu ISNIEKINTU zmoniu kunais, Lietuvoje pokaryje po 1945 m. partizanu ISNIEKINTU kunu, cecenijos karo metais isniekintu kunu- mane stebino VIENI IR TAS PATS FAKTAS TARP ZUDIKU veidai labai panasus vieni i kitus ir atspekit i ka jie panasus, pavardes ju tradiciskai pakeistos- pritaikytos prie aplinkos. Ir akivaizdu kunai buvo RITUALINIU budu sadistiskai niekinami tiek gyvoms aukoms tiek po mirties, ka kalbet apie odos nuemimus- net matomi nekrofilijos pedsakai, ir labai jau keistai panasus veidai ir tu kurie dar ir dabar europos centre FARERU salose skerdzia bejegius delfinus ir grozisi kaip jura dazosi ju krauju- na jie tikrai ne europietisku veidu bruozu- tik panasus i Trockius, stalinus kai kurie i Hitler-sudengruberi panasus,… nagi atspekit ar tai ne vien tie SERAKAKOZYJE. SLOVE MUSU DIEVAMS IR PROSENELIAMS

 7. senis_saltis says:

  titnagai kur čia skaitei apie tuos indėnus? Kokiuose analuose? Ar ne savo vedose? Jei vedose to neskaitei,, tai gal kokiam žydų parašytam anale? Kaip tu toks protingas skaitai žydiškus suklastotus memuarus ir čia visiems siūlai atsipeikėti? Kažkaip galvojau, kad viską išskaitai iš savo atrastų slavų vedų. Keistai savo principams čia nusižengi. Gal jau pradėjai vistik tikėti žydų sukurtomis istorijomis?

 8. Titnagas says:

  Solom aleichem ir tau jehoves sunau, nes nei vienas europietis nepasivadins tokia paganaiala skambancia isdidziai:) senelis saltis arba ded MAROZ :) O VISIEMS rases zmonems sakau: SLOVE MUSU DIEVAMS IR PROSENELIAMS

 9. senis_saltis says:

  Na tu ir keistas dundukas. Čia šlovini slavus, o kabinėjiesi prie pavadinimo died moroz. Dar ir pasisveikini žydiškai „šalom…“, po to arabiškai. Gal tau tikrai praplovė smegenis? Kaip kas gali tavimi patikėti, kai tokias pievas rašai?

 10. Titnagas says:

  DEIDE MOROZE klaidini zydziara specilai pasisveikinau su tavim teisigai- tavo apipjautabirkiai sveikinas Šolom aleichem a va musulmonai Solom Aleikum :) kiek bevaidintum – slavai arba slauni tai tikri lisetuviski zodziai ir reikksme viena ir ta pati. A va tavo tautietis Jablonskij kaip jums prikaluso neistare „dz“, ir „s“ garsu tai ir sukures bekurdamas pasaulyje negirdeta kalba (sistemindamas :) ) 1925 m. tas ŠČŽ ir kisa ten kur ju liezuviai nesugeba SLOVINTOJU ARIJU kalbose istarti zodziu (nes jie yra kitos bio strukturos nei zmones): yra tokia lietuviu daina: SLAUNI VYRAI MUSIN JOJO. o ne kokie šššššlauni , tu svetimas posakiui SLOVE MUSU DIEVAMS IR PROSENELIAMS

  Titnagui >
  Noriu perspėti, kad ši atsiliepimų erdvė nėra vieta, skirta reikšti savo emocijoms ar įžeidinėti mąstančius kitaip. Tai vieta kur galite išsakyti savo nuomonę ar mintis apie straipsnyje dėstomas mintis ar pačią temą. Bet ne savo nuomonę apie kitą lankytoją.
  Tokie jūsų pasisakymai įžeidžiantys kitus tikrai ne vieninteliai, todėl ateityje būsime priversti riboti jūsų atsiliepimus, jei jie dar kartosis.
  Tiesą sakant jūsų tokia pozicija verčia mane abejoti jūsų nušvitimu, nes niekur Vedose neprieinama iki kitų žmonių įžeidinėjimo. Jūs atrodo darote viską, kad diskredituoti pačią Vedų esmę, pateikdamas jose dėstomas mintis per kitų žmonių įžeidinėjimą.
  Pabraukta raudonai.

  administracija

 11. pirmiausia says:

  60 mln niekaip negalejo gyventi abiejose amerikose, net dabar su keliais 30 mln gyventoju turinciais miestais abi amerikos teturi vos virs 600 mln, tad deretu nuleisti skaiciu bent iki 20 mln

 12. pirmiausia says:

  o kad daug vietiniu isliko, tai galima pamatyti lotynu amerikos gyventoju veiduose, kas kita su JAV ir Kanados indenais, nes cia ju buvo visai negausiai del naturalios neprasimaitinimo priezasties…skaiciuokit jeigu buvo 3500 mln bizonu, tai visa amerika turejo buti kaip Serengecio rezervatas, deja bizonai gyveno tik 1/10 sio ploto tad ir jie prasimaitint butu neistenge, o tokia banda per metus pamaitintu 1000 mln zmoniu, o kitus metus nieko neliktu…skaiciuojam toliau net imant fantastini bizonu skaiciu, 1/3 is bandos budavo jaunikliai kuriu per metus zmogui reiktu ne 3,5 bet 15, dar 1/10 laukiniai zverys suesdavo arba jie krisdavo del ligu, tad lieka 2000 mln bizonu pagal ekvivalenta, tada ir zmoniu sumazeja iki 500 mln, taciau bizonai klaidziodavo ir tik 1/10 budavo uztinkami indenu, vadinasi jau lieka tik 50 mln indenu 1/10 siaures amerikos teritorijoje, betgi medziokleje sumedziodavo tik 1/100 dali visu bizonu, tad tam plote net esant 100 kartu padidintam bizonu skaiciui max galejo isgyventi tik 0.5mln indenu, na o paemus teisinga bizonu skaiciu lieka 50 000 indenu ka ir uzfiksavo jau 17-19 amziaus saltiniai, nes gentys buvo mazos, o klajojusiuose kaimeliuose tebudavo apie 50 vigvamu…tada supratus kad puse siaures amerikos yra netinkama dar net ir dabar gyventi bei kad dykumose, kalnuose ir ant ledo nera maisto ir iskaicius kad neprerijose maisto 2 kart maziau, gauname kad visoje siaures amerikoje (iki meksikos) gyveno vos  150 000 indenu atejus i tas zemes europieciams…ir dar 1790 metu JAV 13 valstiju (1/3 JAV ploto) gyveno 3,9 mln gyventoju kartu su vergais ir civilizuotais indenais (tai yra tiek kiek Lietuvoj pries 20 metu)

 13. pirmiausia says:

  dristu priminti kad netgi siandien 2 mln km2 ploto mongolijoje (10 kart mazesneje nei s. amerika be mexikos) su siuolaikiniais miestais gyvena tiek pat zmoniu kiek Lietuvoje, o juk mongolai jau 10 amziuje buvo beveik tiek pat issivyste kiek ir rytu Europa bei uzsiiminejo ir gyvulininkyte ir zemdirbyste ir nepriklause nuo bizonu

 14. Titnagas says:

  60 milionu as isgirdau is likusiu indenu vedunu, ir nematu reikalo juos kvestionuoti, kiekviena tauta geriau zino apie save, NEI OFICIALI STATISTIKA SKELBIA kurie oficialaii kaltina esamas JAV, Kanados ir kitas Siaures amerikos vyriausybes apie ju rases genocida, galite pasigooglinti inete YouTube arba mano rekomenduojamuose portaluose , tema mazdaug: „Indenu samanu pranasystes 2012 metams“ , kai isgirdau ta skaiciu ji sutapatinau su ofecialias europos duomenimis 1700 m.(TIKRA DATA 7208 metai) rusijos imperijoj (tumet ji vadinosi istikro GREAT TARTARIA, o Petras I buvo tik MOSKOVSKOGO KNEZESTVA KNIAZ)… toliau buvo vykdomas istorijos klastojimas) tumet buvo uzrasyta tik 22 milijonai gyventoju (idomumo delej pamastykim kiek tuomet galejo tukstanciu buti lietuviu ir latviu kartu paemus :) , jei tokie is vis buvo?), europos salyse tuomet gyveno taip pat apie 20 milijonu (be indijos ir kitajaus) , tai as pamasciau: kodel tureciau nepatiket indenu samanu -kad siaures amerikoj (kolumbo atrastoj :) ir gi cia viena is oficiliai kisamu baiku ). kita vertus paskutine mano studijuota Enciklopedija Военного искусства индейцев дикого запада si knyga(vienintele didziausia pagal koncentruota apimti ta tema apie 700 psl. smulkiu sriftu) surikta is kelesdesimt amerikosu saltiniu raso, tarkim: vienos is galingiausiu siuksu gentis Blackfoot (juodakojai) 112 psl. 1790 m. ju buve tik 9000 is ju tik 2500 . kariai???? Sveikas protas aiskiai sako kad 2500 zmoniu (nekalbu kad jos dar dalinosi i gimines klanus) tikrai negalejo buti galingi ir laikyti siaube siaures amerikos kontinenta ,.. tokias gentis kaip Pauni, Krou,.. Skaiciai sumazinti tai faktas ir aisku kodel nes buvo siekiama mazint nes rezervatu politika zydeliai prezidentai jau vykde ir- reikejo sudaryt ju daviniu normas- KAD JIE VISISKAI ISMIRTU. Kas liecia bizonus tai net zydelis R. Majus rase kad prerijose ganesi nesuskaiciuojamos milijonines bizonu kaimenes, nezinau kas juos skaiciavo bet tokiame kontinete mano galva ju galejo buti milijardas, nes taip kalba velgi indenu ziniuoniai. Man si tema jau istorija as tikrai ja nesidomesiu- TIK FAKTAS JIE BUVO ISZUDYTI valdant PREZIDENTAMS ZYDAMS, o atspekit kas juos rinko???SLOVE MUSU DIEVAMS IR PROSENELIAMS

 15. titnagui says:

  Ponuli, tau negėda ne tik dažnai nusipezėti, bet ir po kelias rašybos klaidas žodyje daryti? Apie žydų klausimą aš išvis patyliu, nors ir pats kai kurių jujų atstovų nemegstu stipriai.

 16. Marazma says:

  Tai dabartiniai palikuoniai is genocido maro ,apsiskelbia pasaulio galingieji?? Siaubas,siaubas??

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top