Anoniminių valdžiaholikų ir Tėvynės pardavėjų Briuselbergo klubo slaptieji protokolai

2014, 19 vasario, 13:18 | kategorija Ideologija | atsiliepimų (4) | peržiūrų 731 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

Vieno veiksmo drama

paveikslėlisJonas Matuza

Pritemdytoje, tvankioje konspiracinėje svetainėje, familiariai niuktelėjęs Lietuvos Galią Drybauskaitę ir pamerkęs jai akį, nuo [….] atsistojo eurokomisaras, tikras portugalas Joškė Manujelis Marozas, ir ES valdžiaholikų vadovybės vardu be ypatingų įžangų pradėjo klubo susirinkimą.

-Mielieji draugai buvę partiniai, komjaunimo ir apipjaustymo kolegos, aš sukviečiau jus čia va kokiu delikačiu reikalu: mūsų tamsioji Europos vadovybė yra sunerimusi, kad šviesi visos DERMO (Demokratinių Europos Respublikų Masonų Organizacijos) ateitis- kraupiame pavojuje!

-Liaudis, pradėjusi nujausti savo galią (Galia nervingai pasimuistė), ėmė kelti galvą ir aiškinti mums – ką ir kaip mes turėtume daryti. Neregėtas įžūlumas – jie net susigalvojo uždrausti mums pardavinėti jų žemę! DERMO vadovai juk skyrė šitiek pinigų mums ir visokioms ubagiškoms išmokoms liaudžiai, kad pagaliau galutinai atpratintume vietinius būrus jaustis šeimininkais!

-Labai greitai viskas gali pakrypti taip, kad taip vadinami „piliečiai“ pradės nebesigydyti mūsų vaistais, nebevalgyti GMO produktų, nebevartoti svaigalų, nebekariauti mūsų karų ir t.t ir pan. Dar blogiau – DERMO vadovybė nuogąstauja, kad tokia situacija smarkiai trukdys tolesnėms jų deryboms su ateiviais dėl Žemės pardavimo. Jei kas dar negirdėjote – Anie iškėlė sąlygą-pretenziją – Žemės su tiek gyventojų jie pirkti nesiruošia.

-Ką jūs sakote,- sunerimo Byvis Butt-kevičius – jūs rimtai ketinate parduoti ne tik Lietuvos, bet ir VISĄ Žemę? Tai juk patys liksim kaip palestiniečiai, kuriems bus sudarytos pačios palankiausios sąlygos išnykti!

-Tai aišku, kad visą, kam čia tas Lietuvos šmotelis būtų įdomus – paantrino ponui Marozui Penkiskart Šustrevičius. Lietuvos žemė jiems vertinga tik kaip visos Planetos dalis. Kai DERMOvi supirks ją visą – tai galės su ja daryti ką panorėję. Jiems tai visiškai nieko nereiškia, nes jie patys juk ir pinigus spausdinasi. Kvaili aborigenai nespės nė susigaudyti, kaip parduos pagrindą sau iš po kojų, o po to visiškai teisėtai bus nuo jo nuvaryti, policininkais ginkluotų vaicekauskienių.

-Mes su Frofesorium Lietuvą užstatėm dar prieš dešimt metų ir jei dabar neatiduotume, klaikiai susimautume prieš aukščiausiąjį poną Sauroną Vrotšildą – jis iš viso gali atsisakyti mūsų paslaugų. Mes jau ir taip, kaip reikiant pasistengėm, kad lietuvių čia liktų panašiai kiek palestiniečių Izraelyje, bet tie atkakli kaimiečiai niekur nesirengia iš tos savo žemės trauktis. Reikia greit kažko griebtis prieš tą užsispyrusį kaimiečių kraštą! Jūs sutinkate su manimi, Frofesoriau?

-Nefetišizuokite kaimiečių, Šustrevičiau. Liaudis kas? – rinkimų mėsa! Svarbu žiniasklaida, VSD, prokuratūra ir Konstitucinis Teismas, – negi man jums skaityti tokias paskaitas? Pasiklauskite žiniasklaidos atstovų Vimvydo Palatkos su Britva M-točka-Liūte.

-O ką mes, – unisonu atsiliepė abu atstovai – mes, kaip liepsit. Mums tas pats, ant ko kakot. Norit, galim ant liaudies, galim ant Galios, ant Byvio, ant komunistų, pensininkų ar policininkų… Mums svarbu tik garbė ir pinigai, pionieriškai saliutuodami suskandavo laisvos ir nepriklausomos žiniasklaidos projektavimo agitbrigadininkai.

-Tai ką, ir ant mūsų varytumėt?- pašaipiai vyptelėjo Frofesorius.

-Ką jūs, juk jūs ir ponas Marozas mums neliečiamos, amžinos ir nekintančios vertybės – vėl unisonu išskandavo Vimvydas su Britva.

-Aš jau pastebėjau, kad prezidentė jums ne vertybė – kandžiai įsiterpė Galia. Nežiūrint į tai, kad mane demokratiškai išrinko dauguma.

-Ai, Galia, nefetišizuokite jūs tos daugumos – vėl pyktelėjo Frofesorius. – Dauguma ne visada tiksliai žino, ko jai iš tikrųjų reikia.

-Taip, – burbtelėjo Mandrius Betekonomikojdebilius – ji sugeba dar ir likti nedėkinga už mūsų naktinius posėdžius jos labui. – Sėdim per naktis, prigalvojam jai visokių naujų mokesčių, rinkliavų, stengiamės, o jie dar nepatenkinti reiškia kažkokias pretenzijas, driskiai…

-Aha, – pritarė ir BoniAbonimentūras Žuopas, – patys gi norėjo laisvos rinkos, bet kai aš laisvai pardaviau jų šilumos ūkį, dar ilgai nedėkingieji klausinėjo – kodėl taip pigiai, kodėl neskaidriai, kodėl šildymas pasidarė toks brangus…

-Nagi, aha, aha, aha, aha, ir man priekaištavo, kad, kad, kad, kad neskaidriai polipolipolipolitikuoju, – nespėdamas dėlioti savo neskaidriai padrikų minčių išlemeno Vitas Asiliauskas.

-Ar čia tas laibabalsis ukrainiečių dainininkas?- nustebęs pasitikslino pas  Galią ponas Marozas.

-Ne, čia mūsų finansų ministras – tas, kuris jūsų nurodymu uždarė du rusų bankus.

-Kur, Rusijoje?- vis dar nesusigaudė Joškė Manujelis.

-Ne, pas mus, – sušnypštė Galia, susinervinusi dėl trumpos Marozo atminties.

-O aš jums pasakysiu, kaip gydytoja – žinovo tonu visiems pareiškė Rasa Juknevisprotavičienė, – nepasitenkinimas valdžia yra liga, nesunkiai gydoma degtine, spirituotu alumi, antidepresantais ir antipsichotikais. – Nuo tos ligos dar šiek tiek padeda visokie TV šou, serialai, bukinančios reklamos su kvailais animaciniais baibokais ir paleistuvystės propaganda, bet tinkamam efektui pasiekti viso to reikia labai daug, ir kiaurą parą.

-O kas čia ta „daktarė“?- vėl tyliai Lietuvos Galios paklausė Joškė Manujelis.

-Čia buvusi mūsų krašto apsaugos ministrė!- dar labiau susierzinusi Joškei į ausį iššnypštė Galia.

-A, čia ta, kuri siuntė lietuvaičių vaikus ir vyrus į sužvėrėjusių afganų valstiečių užmėtymo mūsų taikiomis bombomis misiją? O gal ji į ją siuntė ir ką nors iš saviškių, pvz., savo asmeninį vyrą ar savo vaikus?

-Ką jūs, pone Maroze, ji ne ant tiek nevisprotavičienė – atlyžusi pašmaikštavo Galia.

-Joške Manujeli, nefetišizuokite jūs tų Lietuvos vyrų ir vaikų, – nugirdęs pasufleravo Frofesorius.

-Bet mes ir nefetišizuojame –  užprotestavo Jėzus-Marija Paviliotinė, – mes kovojam dieną naktį begalvodami, kaip ir pro kur tiems neapipjaustytiems aborigenams prakišti dar daugiau seksualinės laisvės ir pedofilijos. Aš tiek į tai įnikusi, kad kažkokie telefoniniai sukčiai, pažadėję man primegzti tautinių homoseksualinių vėliavų, išviliojo iš manęs nemažai asmeninių pinigų. Tai, didžiai gerbiamas ponas Marozai, gal galėčiau dėl to tikėtis kokios nors eurokompensacijos?

-Klausykite, jeigu jūs tokio pat proto lygio daktarė, kaip daktarė Juknevisprotavičienė, tai gal mes tikrai nusamdėme ne visai tinkančius tokiam atsakingam darbui žmones?- jau garsiai suabejojo jewrokomisaras. – Seksualinis palaidumas liaudžiai turėjo būti prastumtas nepastebimai, kad nė vienas gražulis nesulotų.

-Esu įsitikinęs, šis pravalas ir ant Vimvydo su Britva sąžinės, kažkaip per daug tiesmukai ir nepasvertai jūs viską darėte. Negaliu pamiršti ir jūsų interviu su Lukašenka, – turėjote padaryti diktatorių išjuokiantį šou, o gavosi visiškai atvirkščiai – įžūlusis diktatorius padarė jus abu visomis įmantriai įmanomomis politinėmis pozomis…

-Eeee, mmm, hm, bet…- ilgokai iš netikėtumo mykė Britva su Vimvydu, kol užsitęsusią negalią pagaliau nutraukė atsitokėjęs Vimvydas. – Pone Marozai, ten juk buvau ne aš, o Jebminas Mazgolaitis…

-O pats ką, neišdrįsai, aplaidžiai susilpninai komandą pasiuntęs vietoj savęs Jebminą! Tu ką, vis dar nesupranti kam priešgyniauji?- užsiplieskė Joškė Manujelis.

Įsivyravo nejauki tyla. Komisaras uždėjo dešinę žemiau Lietuvos Galios menamo liemens, ir, Galiai vylingai sumirksėjus akelėmis, šiek tiek atlyžo. Du kartus. Paraudusiai Galiai besišluostant seilėtą ausį, Marozas nusijuokęs visiems paaiškino:

-Ko jūs čia nepatoginatės? Kaip gi jūs ruošiatės pratinti kitus prie mūsų jewrounisexvertybių, pagal kurias bet kas, bet ką, bet kada gali laižyti, jei patys neprisipratinsite?

Šustrevičius neryžtingai bandė kelti ranką link Lietuvos Galios neužimtojo menamo liemens šono, bet Galia ryžtingai jį sustabdė:
-Pirma susišukuok antakius, paskui lieskis prie Europos vertybių!..

Staiga į svetainę nė nepasibeldęs triukšmingai įsiveržė masyvus vyriškis balta mantija, lydimas ne mažiau masyviai krūtingos feminos.
Sauronas Vrotšildas!- nuvilnijo šnabždesys per anoniminių valdžiaholikų lūpas…

-Tai ką, gerbiamieji, vėl palatoje šviesas užsigesinę politinį monopolį žaidžiat ar tik šiaip sau laižotės? Ką gi, jei vakarykštė klizma nepadėjo, šiandien skiriu visiems po dvi ir dar po 5 kūbikus torazino.

-Gydytojau, po 5 kūbelius?- nepatikėjusi savo ausimis pasitikslino krūtingoji seselė.

-Taip, patikėkite sesele – jiems to reikia – reziumavo psichiatras.

Po antros klizmos ir torazino dozės, Joškė Manujelis Marozas, nebevaldydamas savo fiziologinių funkcijų, abejingai išlemeno:
Life stinks, life stinks… Užtat rytoj vėl būsiu  Galiai  komisaru… Pfff…pfff..

Sarmatai

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurnerNaujienos iš interneto

Atsiliepimų 4

 1. Antanas says:

  Puikus straipsnis.Aciu.

 2. Aleksas says:

  Visa teisybe apie jewrosojuza, labai aciu!

 3. Joris says:

  Nukelčiau prieš jus skrybėlę, jei turėčiau ir paspausčiau jums ranką, jei galėčiau. Ačiū!

 4. Jonas Matuza says:

  Gaila, sarmatų redaktoriai išsarmatijo iš tekstuko kelias detales:

  (po paraginimo pasilaižyti)

  *************
  Vimvydui kartoti nereikėjo, tas kaip mat įsisiurbė į laibą Britvos kaklą, pastarajai dar spėjus mintyse paminkyti bežlungančios moralės desperaciją „blemba, kad tik Siauras nesužinotų“.

  Byvis su kvaila šypsenėle koketiškai per savo lęšius sumirksėjo akelėmis Mandriui Betekonomikojdebiliui, bet pastarasis visų pirma norėjo išskaityti pritarimą Frofesoriaus akyse.

  – Nefetišizuok tu to Mandriaus, Byvi,- burbtelėjęs Frofesorius pats įsisegė Butt-kevičiui į jo sodriai išsiviepusias politines lūpas.
  *************

  Ir paskutinis sakinukas, mano galva, truputį gyvesnis:

  – Life stinks, life stinks… Užtat rytoj vėl būsiu ant Galios komisaru… Pyrst, pyrst…

  Bet čia detalės,- ačiū Arvydui, kad nepasisarmatijo įdėti…

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top