Apie Covid-19 sektos adeptus

2021, 8 vasario, 6:30 | kategorija LPT | atsiliepimų (5) | peržiūrų 652 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

Mergina su kauke

Mes žmonės tokie sutvėrimai, kurie dažniausiai vadovaujasi tik juslinėmis patirtimis, visiškai nesugebantys atskirti kas yra gera, o kas bloga, taip pat nematantys savo pasirinkimų ateities pasekmių.

MUMS REIKIA ČIA IR DABAR. Sąmoningai bedievystę pasirinkęs žmogus niekuo nesiskiria nuo kitų gyvūnų (tiesiog gyvuliai neturi pasirinkimo, o žmogus jį turi).

Pavyzdžiui protinga pelė pamato arba užuodžia nemokamą sūrį ir jos juslės ją tiesiu keliu įveda į pelėkautus. Ji turi tik vieną šansą išsigelbėti, jei pelėkautai tinkamai nesuveiktų. Bet tada ji įgaus juslinę patirtį, jog nemokamas sūris VIS DĖL TO BŪNA (tik kvaili antinemokamasūrininkai, runkeliai ir vatnikai tai neigia) ir sekantį kartą nebebijodama pateks į tinkamai paruoštus pelėkautus, dar su savimi atsivedusi kitų, jos patirtimi suviliotų pelių būrelį.

Mūsų visų širdys nuo pat vaikystės yra linkusios į blogį (vaikučio nereikia mokyti meluoti, vogti, skriausti silpnesnį, jis tai daro kai tik pradeda susivokti aplinkoje, tik aklos supermamytės to dažniausiai nemato arba sąmoningai neigia.). Todėl tik TIKRAS ryšys su Visagaliu dangaus ir Žemės Sutvėrėju, per Jo Viengymį Sūnų Jėzų Kristų sutaurina ir atsveria tas mūsų ĮGIMTAS blogybes. O visi bedieviški mokymai, net jei ir duos turtų ir pasisekimo iliuziją, bet VISADA atves prie žlugimo, bjaurystės, nuolatinio nepasitenkinimo ir nesibaigiančios NAUJŲ POJŪČIŲ paieškos.

Teisingą ryšį su Dievu turinčių žmonių tie „Nemokami sūriai“ neveikia, todėl juos naikina per jų vaikus. Kai tik tikintys žmonės perduoda savo vaikus naujųjų mokytojėlių diegiamai VAIKŲ TEISIŲ ir LYGIŲ GALIMYBIŲ (be tikrų gabumų vertinimo) programai, tuomet VISADA gauna, – savo tėvus nuolat kaltinančius, keikiančius ir niekinančius MODERNIUS narkomanus, pijokus ir 72 lyčių ištvirkelius monstrus.

Kodėl? Nes, anot Senekos „Niekas neformuoja piktesnių žmonių, kaip švelnus ir meilus auklėjimas. Todėl vienturčių, kuriems labiau nuolaidžiaujama, sielos esti labiau sugedusios. Nepasipriešins sunkumams tas, kuriam nieko niekada nedraudžiama, kurio ašaras visada šluosto susirūpinusi motina, kurio atsiprašinėjama dėl auklėtojo griežtumo.“

„Viso gyvenimo mokymosi“ tarptautinės smegenų „teršimo“ programos mokytojėliai ir žiniasklaida, įteigia tokiai bioląstelių masei klaidingus siekius. (kaip pavyzdys) Paimk „nemokamus“ pinigus gerame bankelyje ir pasistatyk sau nuostabų būstelį, tokių pat kaip tu termitų „ELITINIAME“ termityne (pav. Baltupių sodų faveluose arba fabijoniškių proletarų skruzdėlyne).

Ir akloji būtybė bėga pas geruosius „pinigų dalintojėlius“, gauna kompiuterinius bonusus, pasistato sau dviejų aukštų svajonių gūžtelę arba nusiperka pagerintos planuotės „CHRUŠČIOVKĘ“ ir … visą gyvenimą vergauja vien tik tam, kad susimokėtų vergo mokestį „geriesiems pinigų davėjams“. Dėl tos kasmėnesinės įmokos, jie pasirengę VISKAM (jokių tabų ar stabdžių nėra) .

Dieną naktį aria dviejuose, trijuose darbuose, kiti vagia, kombinuoja, dar kiti nesibodi naudoti savo arba savo vaikų (Deimantės zoologinės gimdytojos pavyzdys) kūnus kaip prekę BŪTENT TAM, kad susimokėtų giežtai nustatytą ir ANTSTOLIŲ akylai prižiūrimą vergo mokestį.

Nesvarbu, kad pas tą (naujosios švietimo sistemos suformuotą) juslinį TERMITĄ dabar yra trijų aukštų gūžta (tokių pat termitų sodų bendrijoje) ir kompiuteriniai bonusai virtualioje sąskaitoje, bet jo gyvenimas yra nuolatinė erzelynė ir prakeikimas. Net jeigu tai iš išorės (feisbuke) atrodo labai patraukliai, realybė yra kita.

Nemačiau nei vieno laimingo turtingo bedievio TERMITO. Jų Žmonos visada šliundos (o, jei turtinga bedievė moteris, tuomet jų vyrai bevertės pliurzos žigolo) vaikai monstrai, draugai veidmainiai vagys ir išdavikai (kai tik turtuolis netenka padėties ir pinigų, jie tuoj pat nusisuka), o nuolankiai tarnaujantys jam žemesnio rango termitai tik ir žiūri kaip jam slaptai pakenkti ir perimti jo „Privilegijuoto“ termito vietą.

Iš esmės dabartiniai bankų vergai neturi jokių galimybių išsivaduoti iš šios baudžiavos. Kadangi tas vargeta prarastų savo svajonę, kurią jam priverstinai, nuo ankstyvos vaikystės įteigė „Mokymosi visą gyvenimą“ smegenų plovykla ir žiniasklaida.

„Aš visą gyvenimą mokiausi, dirbau, kūriau o dabar tas baisusis kovidas iš manęs tai atims. Turiu dar pasiimti pinigėlių iš gerojo bankelio, kad išgelbėčiau tai, ką TURIU“. Aklas kvailelis net nesuvokia, jog neturi nieko išskyrus pareigą daug dirbti, mokėti savo vergvaldžiui ir nudvėsti kokioje gydykloje, kai taps nebenaudingu.

Dabartiniai kovidosektantai (čia tie kurie NUOŠIRDŽIAI, neverčiami valkiojasi visur su antsnukiais ir smerkia taip nesielgiančius) ir „privilegijuoti“ bedieviai termitai yra pavojingi ne tik sau. Jie labai pavojingi normaliems žmonėms. Aš būtent noriu atkreipti dėmesį į dabartinė PASAULINĘ KORONOAFERĄ.

Šiek tiek istorijos:

Ispaniškas gripas (nesiaiškinsim kiek ten realus buvo pavojus ir kiek yra vėlesniais laikais prikurta įvairių pasakų apie jį. Tuo labiau, kad to BAISIOJO GRIPO metu nei vienas laikraštis apie jį nieko nepasakojo. Bet tada, jau buvo FARMOINDUSTRIJOS „moksliniai“ įdirbiai, nukreipti į to meto turtingus bedievius termitus, kurie galėjo nusipirkti „stebuklingų“ vakcinų nuo baisiosios ispankės).

Kadangi mums artimesni Lietuvos reikalai, prisiminkime kaip „ispanišką gripą“ vadino Lietuvoje. BAGOČIŲ LIGA. Kodėl? Nes tik to meto „išsilavinusi“ ir „moderni“ Lietuvos visuomenės dalis galėjo sau leisti nusipirkti „STEBUKLINGŲ UŽSIENINIŲ VAKCINŲ“, nuo „kažkur siaučiančios BAISIOS LIGOS.

Kaip ir šiuolaikiniai idiotai, to meto turtingi ir modernūs kvaišos tuojau pat, už didelius pinigus, be eilės ir laukimo gaudavo EKSPERIMENTINĖS vakcinos. Ir kaip išdava, Lietuvoje ši liga įgavo labai teisingą įvardinimą – BAGOČIŲ LIGA. Dar viena didelė grupė sergančiųjų buvo kariai. Nes juos KAIP YPATINGAI VERTINGĄ ŽMOGIŠKĄ medžiagą, skiepydavo valstybės lėšomis.

Pasižiūrim į artimesnius mūsų laikų įvykius. Kiaulių gripas (Amžinai besišypsančio Amerikos demokrato Elo Goro projektas, jis tuo metu buvo JAV viceprezidentas ir paskiau tapo viešai žinomu STEBUKLINGOJO KIAULIŲ GRIPO VAISTO – TERAFLU pardavimų benificiaras ). Lietuvoje niekaip nepavyko įtikinti žmonių skiepytis t.y. savanoriškai įsileisti užkrato.

Vienintelėje vietoje Lietuvoje, kur už NATO pinigus ir NATO skiepais buvo paskiepyti žmonės, tai kariūnų mokykla. Būtent iš ten ir prasidėjo visas kiaulių gripo kelias po Lietuvą. Prisimenat žiniasklaidos pranešimus apie susirgusius kariūnus, kurie per atostogas išplatino užkratą tarp savo artimųjų.

Be abejo, žiniasklaidoje tai buvo pateikta atvirkščiai, jog atostogų išleisti kariūnai apsikrėtė namuose ir susirgo kiaulių gripu. Toks labai protingas kiaulių gripas, kuris skirtinguose Lietuvos vietose atsirado būtent ten, kur atvažiavo pailsėti kariūnai. Panašiai kaip ir dabartinis labai protingas COVIDAS, kuris kirpyklose ir mažose parduotuvėlėse yra YPATINGAI užkrečiamas, o didžiuosiuose prekybos centruose nepavojingas.

Dabartinė KOVIDOAFERA yra daug galingiau paruošta ir nukreipta į toli einančius tikslus. Šiame tekste nesiruošiu apie tai plėstis. Tik noriu jūsų dėmesį atkreipti į kelis aspektus.

Aiškiai matomi koronoaferos stūmėjai yra JAV demokratai, o pagrindinis įrankis yra demokrato žydelio Bumgardnerio smegenų plovimo imperija (visi Lietuvos mainstryminiai žurnalistiniai kekšynai, per įvairias schemas priklauso būtent jam. Būtent todėl pas visus vienodas mėšlo kratymo į žmonių galvas algoritmas).

Pagrindinis „MOKSLINIS“ teorinis pagrįstumas visai koronoaferai yra Bumgardenrio nuosavas Johno Hopkinso universitetas (tiesiog panagrinėkite kas vykdo kovido prognozes, rizikų valdymo ir veiklos algoritmus). O pagrindinis kvailys, kuris pasiduoda šiai aferai ir kuriuo naudojasi šitie žulikai yra TURTINGAS BEDIEVIS TERMITAS ir buka „moderni“ „72 lyčių“ nomenklatūrinė blondinė.

Kaip?

Labai paprastai, pav. kokių nors SENUKŲ ( Senukus čia paminėjau kaip pavyzdį tik dėl to, kad jie mane jau tris kartus buvo TEISĖTAI apvogę todėl dabar naudojuosi tik DEPO.) prekybos įmonės savininkui parodoma KOVIDOAFEROS nauda. Bedieviui TERMITUI įteigiama, jog „dabar egzistuoja nauja pasaulio tvarka ir tu esi vienas iš tų, kurie gaus pagrindinius pelnus, kai numarinsim visus smulkius konkurentus“. Bedievis termitas džiūgauja patekęs į „išrinktųjų tarpą“, todėl tyli subine suraukęs.

Aišku, jei turėtu kuo mastyti, prisimintų, kaip prieš pirmąją žydų revoliuciją 1917 metais, taip pat buvo naudojamasi to meto Rusijos pramonininkų Morozovų, Demidovų ir pan. kvailumu. Kurie patikėję komunistų pasakomis ir gerumu, finansavo Caro nuvertimą, tikėdamiesi, jog bus tarp tų, kas iš to išloš. Išlošė. Bet neilgam. Vėliau buvo viskas iš jų atimta, o patys jie sunaikinti.

Taip pat ir 72 lyčių nomenklatūrinė blondinė yra įtikinta, kad „VA PAGALIAU PATEKĖJO TAVO ŽVAIGŽDŽIŲ VALANDA. Dabar tu gali tuos runkelius „natūralus“ vaikyti kaip tik nori. Nori antsnukius visiems užmaukšlini, o jei nuolankiai paprašys, kilniadvasiškai leisi nuo kalniukų su vaikais pasivažinėti. TU VISKĄ VALDAI!!!“. O be to, sėdi namučiuose ir gauni padidintą algelę, nes nenuilstamai galvoji kaip čia kuo geriau visuomenę valdyti. Nei tau įkyrūs runkeliai prie kabineto durų, nei į darbą anksti keltis. Gyvenk ir žvenk.

Jei buka, „72 lyčių“ VALSTYBĖS TARNYBĖLĖS blondinė turėtų su kuo mastyti, prisimintų kas atsitiko moderniems ir Carą nuversti padėjusiems Rusijos biurokratams.

Siaubingi lageriai ir šaraškinos kontoros, čia tiems laimingiesiems kurie išgyveno. O kitus, kaip pavyzdžiui Kryme, komunistais patikėjusius ir jų malonei pasidavusius valstybės tarnautojus, „naujojo pasaulio kūrėjai“ (Fainos Kurlianski gentainės – Rosalijos Samojlovnos Zemliačkos vadovaujami) ne tik masiškai šaudė, bet netgi krovė į baržas ir skandino Juodojoje jūroje, kad bereikalingai šaudmenų neeikvoti (jie taupūs žmonės).

Jau dabar, tik pradėjus visuotinį užkrato platinimą per skiepus, pasipylė senukų, daktarų ir šiaip suklaidintų žmonių mirtys ir „nauji koronos židiniai“. Viskas aiškinama taip pat pagal nustatytą algoritmą, čia patys „NEDRAUSMINGI“ runkeliai kalti, nes neteisingai antsnukius nešiojo.

Padalinus tik nedidelę dalį vakcinų, tuojau pat atsirado „YPATINGAI agresyvios“ mutacijos.

Delfyje perskaičiau Pauliaus Jurkevičiaus tekstą, kuriame yra labai įdomi mintis: „….Arba imkime Airijos atvejį: prieš porą mėnesių airiai laikėsi griežto karantino, jiems sekėsi, jie buvo drausmingi, o paskui kažkas sumaišė kortas, ir gerėjimo prognozės sugriuvo: užsikrėtimų kreivė vėl šovė į viršų.“. Be abejonės šio žmogelio vaizduotė leido tik vieną mintį, – esą griežtas karantinas nepadėjo, reikia dar griežtesnio.

Kalti NEDRAUSMINGI RUNKELIAI IR ANTIVAKSERIAI, kurie neteisingai nešioja antsnukius ir drįsta vaikščioti, vietoje to, kad DRAUSMINGAI tūnotų kiekvienas savo konclagerio kameroje.

Žmogeliui net nekilo mintis sudėti du plius du. Griežtas karantinas, sezoninis gripas ir masiškai pradėti dalinti SKIEPAI. Dėl sezoninio gripo Airius uždarė į konclagerį. Sezoninis gripas pradėjo slūgti, bet čia prasidėjo masinis vakcinavimas ir OPLIĄ, užsikrėtimų kreivė ŠOKO Į VIRŠŲ.

Ir taip visame pasaulyje.

ATSIBUSKITE!!!

P.S. Mano šeima nesivakcinuoja jau du dešimtmečius. Pas daktarus nevaikštom, bet pastebėjome vieną tendenciją, – kai tik atsisakėme visų vakcinų, mes nesirgome tris metus (nors iki to, gripas po visų vakcinacijų ateidavo pas mus kasmet. Be abejo, gydytojai aiškino, kad jei nesivakcinuotumėte tuomet būtų baisios komplikacijos, o dabar va GYVI).

Nustojome vakcinuotis nustojom sirgti. Bet kartą į mūsų namus atėjo pažįstama moteris. Ji dirbo slauge ir kaip tik buvo gavusi kažkokio naujo gripo vakciną. Po trijų dienų sugulėme visa šeima. Kadangi nevartojam jokių vaistų išskyrus medų, naturaliai persirgom.

Tiesiog įsidėmėkite, kad bet koks gripas, nevartojant vaistų praeina per tris dienas (netikite manimi kvailu antivakseriu, tiesiog pasiieškokite tikrų virusologijos mokslininkų ir gydančių daktarų praktikų pasakojimų. Tik ne tų, kuriuos nuolat reklamuoja kovidoaferistų žiniasklaida. Tai ne gydytojai ir ne mokslininkai tai pardavimų vadybininkai. Tikri gydytojai PRAKTIKAI visi kaip vienas kalba apie tris/keturias dienas ir jokiais būdais nerekomenduoja numušinėti temperatūros).

Kokia yra ligos eiga: Pirma gripo diena pasiruošimas, kaulų maudimas, temperatūros kilimas. Antra diena kulminacija, kada temperatūra pakyla iki 40 laipsnių (mes nenumušame temperatūros, ji ir sunaikina virusą, kitu atveju gripas laiko iki kelių savaičių ir gali peraugti į plaučių uždegimą). Kai kada prasideda haliucinacijos dėl aukštos temperatūros, bet to nereikia bijoti.

Ir pagaliau trečia diena – atsigavimas. Trečios dienos vakare būni sveikas žvalus, tik truputį nuvargęs. Tokių naujų gripų mes su šeima turėjome per 20 metų apytiksliai keturis, gal daugiau, tiesiog nepastebėdavome. Visada jie ateidavo tik tuomet, kai įsileisdavome į namus „modernius“ vakcinų vartotojus.

Su meile ir rūpesčiu
Vladimiras Troščenka

 

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurnerNaujienos iš interneto

Atsiliepimų 5

 1. Vytas says:

  Su dauguma V.Troščenkos teiginių galiu sutikti – iš tiesų visos tos valdžios kovos su COVID „priemonės“ – karantinas, antikonstitucinis judėjimo apribojimas, dar neaiškesnė prievolė lauke net einant vienam reikalavimas dėvėti kaukę – kelia ne tik valdžios veiksmų logikos nesupratimą, nepasitikėjimą ja, bet ir priešiškumo jausmą dėl vyriausybės ekspertų nelogiškų pasisakymų, tarptautinių ekspertų nuomonės ignoravimą, pav. kad ir PGR testų COVID ligos nustatymui netinkamumo (teisingo atsakymo tikimybė – tik nuo 3 procentų). O štai kas liečia istoriją, tai ispaniško gripo metu Lietuva , kaip nepriklausoma valstybė, dar neegzistavo, tiesiog buvo pereinamasis kiemas. O dėl esmės, dėl skiepų, tai tikrai Pfizer firmos skiepai – tai juoda katė maiše, kurios nagai gali išlįsti ir po daugelio metų. Mums siūloma tapti bandomaisiais triušiais, visą atsakomybę už pasekmes prisiimant sau. Nei firmos, nei Lietuvos valstybė (teisingiau valdžia) atsakomybės už galimu šalutinių poveikių pasekmes prisiimti nenori. Todėl aš palauksiu, nesiskiepijau nuo gripo, nesiruošiu skiepytis ir nuo COVID.

 2. Anglas Vytui says:

  Lietuva kaip nepriklausoma valstybe neegzistavo, bet zmones ir turtingi ir biedni Lietuvoje buvo visada. Todel mate, jog turciai pasikiepyje BRUUNGIAIS usieniniais per blata gautais vaistais masiskai serga, o biedniokai ne.

 3. Op says:

  Vakcina padarys Žmones viskuo patenkintom daržovėm!

 4. MikasA says:

  Dėl viruso plitimo per kariškius…
  Koronabiesijos pradžioje buvo kalbama apie viso pasaulio karių sporto žaidynes Kinijoje, ir kad sugrįže jie išplatino naują virusą… Vėliau tas paplitimo varijantas prisimiršo….

 5. Kali juda says:

  Vaikai, nėr „užkrečiamų“ virusų, tai prietaras, skirtas paaiškinti ( užvardinti) būseną, vadinama tam tikra liga. Nors, jei pakanka turėti prietaringus paaiškinimus ir dėl to ramu, – irgi gerai. Tik brangoka, nes nieko su priežastimis nedaroma, – vis “ vaiduokliai“ kalti.

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top