Arbatos gėrėjai ir Donaldas Trumpas, vykdantis jų programą

2019, 6 vasario, 4:50 | kategorija Metodologija | 3 komentarai | peržiūrų 399 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

Arbatos gėrėjų judėjimas, jo programa
ir kaip ją vykdo Donaldas Trumpas

https://en.wikipedia.org/wiki/Tea_Party_movement (vertimas):

↓↓↓

Judėjimas prasidėjo po prezidento Barako Obamos pirmosios kadencijos inauguracijos (2009 m. sausy), kai vyriausybė paskelbė sieksianti duoti paramą bankrutavusiems namų savininkams. Iš pat pradžių didžiausia jėga buvo konservatyvi politinė grupė „Amerikiečiai už gerovę“ [Americans for Prosperity (AFP)], kurią įkūrė verslininkas ir politikos aktyvistas Davidas Kochas [David H. Koch]. Nežinoma kiek pinigų AFP grupei paaukojo Davidas ir jo brolis Čarlzas [Charles Koch]. 2009 m. vasario 19 d. CNBC reporteris Rikas Santelis skelbė, kad Čikagos prekybos biržoje susirinko daugiau kaip 50 konservatyvių „arbatos partijos“ aktyvistų susivienijusių prieš Obamos reformas ir suplanavo seriją protestų įskaitant ir „2009 m. kovo mėn. mokesčių mokėtojų žygį į Vašingtoną“. Judėjimo rėmėjai padarė didelę įtaką Respublikonų partijos vidaus politikai. Nors „Arbatos partija“ nėra partija klasikine šio žodžio reikšme, bet tyrimai rodo, kad jos nariai Kongrese yra toliausiai dešinėje esanti trečioji partija.

Arbatos partija siekia sumažinti vyriausybės dydį ir susiaurinti jos veiklos sritį. Judėjimas yra už valstybinės priežiūros ekonomikoje panaikinimą. Judėjimo tikslai yra riboti federalinės vyriausybės galias, mažinti vyriausybės išlaidas, sumažinti valstybės skolą ir nedidinti mokesčių. Arbatos partija protestavo prieš „Nukentėjusių Akcininkų Rėmimo Programas“ [Troubled Asset Relief Program (TARP)], tokias kaip „Amerikos Atkūrimo ir Reinvestavimo Aktas“ [American Recovery and Reinvestment Act of 2009 (ARRA)], prekybos ribojimą ir ekologines normas, sveikatos apsaugos reformą (Ligonių Apsaugos Įstatymas ir privalomas sveikatos draudimas „Obamacare“) ir federalinės vyriausybės vykdomas piliečių teisių suvaržymas — 1, 2, 4 ir 10 pataisos. Arbatos Partija pasisakė už Darbo Teisės Aktą, už sienų apsaugos sugriežtinimą ir prieš amnestiją nelegaliems imigrantams. Sveikatos apsaugos reformos įstatymo svarstyme jie pradėjo dirbti valstijų lygyje siekdami jose panaikinti įstatymą tuoj pat po jo priėmimo, nes 2012 metų rinkimuose respublikonų partija prarado daugumą Kongrese ir pralaimėjo prezidento rinkimus. Jie sutelkė jėgas vietinės valdžios lygyje. Jie pradėjo remti kandidatus pritariančius jų idėjoms ir pasisakė prieš tuos, kuriuos jie vadina „Respublikonų valdžios“ [„Republican establishment“] kandidatais…

Darbotvarkė

Arbatos Partija neturi vieningos darbotvarkės. Ji yra decentralizuota, neturi oficialios struktūros ir vadovybės, tai leidžia kiekvienai grupei dirbti savarankiškai ir pačioms nusistatyti tikslus ir prioritetus. Dažnai tikslai ir prioritetai gali būti skirtingi. Daugelis Arbatos Partijos organizatorių tai laiko stiprybe, o ne silpnumu, nes decentralizacija padeda apsiginti nuo išorinio spaudimo ir vadovų papirkinėjimo.

Nors judėjime dalyvaujančios grupės turi daug įvairių tikslų, arbatos partija savo darbotvarkės centre pateikia savo nuomonę apie Konstituciją. Ji ragina vyriausybę grįžti prie Konstitucijos kūrėjų nuostatų. Reikalauja, kad visi įstatymai atitiktų Konstitucijai… Taip pat palaiko siūlymą, kad du trečdaliai valstijų turėtų teisę panaikinti federalinius įstatymus ir reikalauja subalansuoti biudžetą, kad būtų apribotos išlaidos didinančios jo deficitą.

Arbatos Partija stengiasi vengti tradicinių konservatyvių socialinių klausimų. Organizacijoje dalyvaujančios grupės, tokios kaip „Arbatos Partijos Patriotai“ (Tea Party Patriots), „Laisvas Darbas“ (FreedomWorks) baiminasi, kad dalyvavimas socialinių klausimų svarstyme gali sukelti daug ginčų. Dėl to jie visą dėmesį skiria ekonominiams klausimams ir siekiui apriboti vyriausybės galią. Bet vis dėl to yra daug grupių, pavyzdžiui, Glenn Beck‘s 9/12 Tea Parties, TeaParty.org, the Iowa Tea Party and Delaware Patriot Organizations, kurios užsiima socialiniais klausimais tokiais kaip abortai, ginklų kontrolė, religijos mokymas mokyklose ir nelegali imigracija.

Vienas bandymas sudaryti sąrašą ko norėtų „Arbatos partiečiai“, kad padarytų Kongresas, privedė prie „Amerikos Sutarties“ sudarymo. Ją sukūrė konservatyvus aktyvistas Ryanas Hekeris ir Dikas Armis iš „FreedomWorks“. Ankstesnę Respublikonų partijos „Sutartį su Amerika“ 1994 metais parašė Njutas Gingričas. Tūkstantis idėjų buvo sujungtos ir susiaurintos iki 21-os ir neįtraukta nė viena socialinė problema. Tada aktyvistų buvo paprašyta pasirinkti svarbiausias temas ir balsuoti per internetą. Balsavimo rezultatai buvo paskelbti kaip „Arbatos Partijos“ 10-ies punktų programa (Amerikos Sutartis).[44] Amerikos Sutartį palaikė nemaža dalis Respublikonų Partijos narių, bet partijos vadovybė ją atmetė ir paskelbė savo nuosavą „Pažadą Amerikai“…

Istorikas ir rašytojas Valteris Raselas Midas išanalizavo Arbatos Partijos požiūrį į užsienio politiką ir 2011 metais analizę paskelbė žurnale „Foreign Affairs“. Midas sako, kad Džeksono pakraipos populistai, tokie kaip Arbatos Partija, sujungia tikėjimą amerikiečių išskirtinumu ir jų vaidmeniu pasaulyje su abejojimu, kad „Amerika sugebės sukurti pasaulyje liberalią tvarką“. Esant reikalui jie už visuotinį karą ir besąlygiškai pasisako prieš „ribotus karus su ribotais tikslais“. Midas išskiria dvi pagrindines sroves: vienai atstovauja buvęs Teksaso kongresmenas Ronas Paulas, kitą buvusi Aliaskos gubernatorė Sara Palin. Pauliečiai vadovaujasi Džefersono požiūriu, kuriuo siekiama vengti dalyvavimo karuose užsienyje. Paliniečiai siekia išvengti nereikalingų karų ir pasisako už labai agresyvią politiką siekiant išlaikyti JAV pirmavimą tarptautiniuose santykiuose. Midas sako, kad abi grupės smerkia „liberalųjį internacionalizmą“.

Kai kurie Arbatos Partijos šalininkai respublikonai (pavardes praleidžiu P.V.) balsavo už progresyvaus kongresmeno Deniso Kuciničiaus reikalavimą išvesti JAV kariuomenę iš Libijos. Senate trys respublikonai palaikė Arbatos Partijos reikalavimą sumažinti pagalbą Libijai, Pakistanui ir Egiptui. Abiejuose Kongreso rūmuose Arbatos Partijos nariai yra už užsienio pagalbos mažinimą. Dauguma Arbatos Partijos narių tiek Kongrese, tiek už jo ribų priešinosi karinei intervencijai Sirijoje.

Arbatos Partijos judėjimas susideda iš laisvų vietinių grupių, kurios pačios sau nustato veikimo programas, judėjimas neturi centrinės vadovybės ir priklausomybės…

Arbatos partijos judėjimas nėra politinė partija; apklausos rodo, kad dauguma arbatos partiečių laiko save respublikonais, o judėjimo rėmėjai linkę pritarti respublikonų kandidatams. 2010 metais spalio mėnesį laikraščio „Washington Post“ apklausa parodė, kad Arbatos Partijos narių susirinkimuose 87% yra nepatenkinti Respublikonų partijos vadovų vykdoma politika — tai stiprus grupę vienijantis veiksnys…

Žurnalistė Janė Majer sakė, kad finansuojant ir stiprinant judėjimą labai svarbų vaidmenį suvaidino broliai Kochai. Finansavimas daugiausiai ėjo per grupę „Amerikiečiai už Gerovę“.

Vaidmuo 2016 metų prezidento rinkimuose

Prezidentas Donaldas Trumpas 2016 m. kampanijoje gyrė arbatos partijos judėjimą. 2015 m. rugpjūčio mėn. Našvilyje jis Arbatos Partijos dalyviams pasakojo, kad jie yra nuostabūs žmonės. Jie sunkiai dirba, myli šalį, o žiniasklaida juos smerkia. 2016 metų sausį pirminių rinkimų pradžioje CNN surengtoje Arbatos Partijos narių apklausoje kukliai pirmavo Trumpas surinkęs 37% balsų, antras buvo Tedas Kruzas su 34%.

Keletas komentatorių, įskaitant Džonataną Čaitą, Dženi Beth Martin ir Sarą Palin, teigė, kad Arbatos Partija atliko svarbų vaidmenį renkant Donaldą Trumpą kaip respublikonų partijos kandidatą į prezidentus ir galiausiai kaip JAV prezidentą, ir kad Trumpo rinkimai buvo netgi Arbatos Partijos pergalės viršūnė. Dženi Martin teigė, kad „su Donaldo Trumpo pergale 2009 metais įkurto Arbatos Partijos judėjimo vertybės ir principai galiausiai gavo aukščiausią valdžią Baltuosiuose Rūmuose“.

↑↑↑

[44] nuoroda: https://abcnews.go.com/Politics/tea-party-activists-unveil-contract-america/story?id=10376437 (vertimas):

↓↓↓

Arbatos partijos aktyvistai pristatė „Amerikos sutartį”

Arbatos partijos aktyvistai vėl renkasi Vašingtone, Kolumbijos Apygardoje. Jie turi 10-ies punktų „Amerikos sutartį“ ir nori, kad po sekančių rinkimų ją vykdytų Kongresas.

Mes norime, kad jie mus išklausytų“ — žiniasklaidos kompanijai „ABC News“ sakė sutarties rengimui vadovavęs konservatyvus aktyvistas Ryanas Hekeris. „Mes norime pertvarkyti savo santykius su išrinktais pareigūnais. Tai iniciatyva „iš apačios į viršų“ piliečių reikalavimas atlikti ekonominę reformą“.

Amerikos sutartis sudaryta aktyvistams balsuojant internetu.

Amerikos sutarties preambulėje teigiama, kad ji grindžiama asmens laisvės, valdžios galios apribojimu ir ekonominės laisvės principais.

Tada jis išvardino 10 sutarties punktų, kuriuos aktyvistai nori kad vykdytų kandidatai į Kongresą. Skliausteliuose internetinio balsavimo rezultatai – balsavo už):

1) Konstitucijos gynimas: reikalaujame, kad kiekviename įstatymo projekte būtų nurodytas Konstitucijos straipsnis leidžiantis Kongresui daryti taip kaip siūloma įstatymo projekte (82,30%).

2) Panaikinti prekybos apribojimus: panaikinkite naujas brangiai kainuojančias taisykles, kurios didina nedarbą, didina kainas, silpnina šalies konkurencingumą pasauliniu mastu ir neįtakoja pasaulinės prekybos kainų (72,20%).

3) Reikalaujame subalansuoti biudžetą: priimkite Konstitucijos pataisas reikalaujančias, kad biudžetas būtų subalansuotas ir už bet kokį mokesčių padidinimą privalėtų balsuoti du trečdaliai kongresmenų (69,69%)

4) Atlikti pagrindinę mokesčių reformą: priimkite paprastą ir teisingą mokesčių sistemą suvienodinančią mokesčių dydį, sutrumpinkite mokesčių įstatymus iki 4543 žodžių, kaip buvo nustatyta pradinės Konstitucijos variante (64,90%).

5) Atkurti atsakomybę už iždą (fiskalinė atsakomybė) ir Konstitucijos ribojamą vyriausybę Vašingtone: sukurkite darbo grupę, kuri atliktų federalinių agentūrų ir programų reviziją įvertindama jų atitikimą Konstitucijai ir nustatydama dubliavimą, lėšų švaistymą, neveiksmingumą, programas ir agentūras, kurias tikslingiau palikti valstijų ar vietinės valdžios kompetencijai, arba jas iš viso panaikinti – tai įeina į mūsų tikslą konstituciškai riboti vyriausybės galią (63,37%).

6) Nutraukite vyriausybės išlaidų didinimą: įstatymu nustatykite viršutinę išlaidų ribą, kuri apribotų metinį federalinių išlaidų augimą iki infliacijos lygio ir gyventojų skaičiaus didėjimo procentinės dalies (56,57%).

7) Panaikinti valstybinę sveikatos draudimo sistemą: panaikinkite neseniai vyriausybės priimtą ir vykdomą valstybinę sveikatos apsaugos sistemą ir ją pakeiskite kita žmonėms prieinamesne, sudarant sąlygas konkurencingai, atvirai ir skaidriai laisvosios rinkos sveikatos priežiūrai ir sveikatos draudimo sistemai (56,39%).

8) Pakeiskite energetikos politiką: leiskite ištirti savo energijos šaltinius, kad sumažintume energetikos priklausomybę nuo nestabilių užsienio energijos šaltinių, sumažinkite reguliavimo kliūtis visoms energijos formoms, mažinkite jų kainas; padidės mūsų konkurencingumas ir atsiras naujų darbo vietų (55,51%).

9) Panaikinkite visas privilegijas (specialiųjų federalinių fondų išlaidos): nedidinkite specialios paskirties federalinių fondų finansavimo kol nebus subalansuotas biudžetas, o tada sprendžiant šiuos klausimus pereikite prie 2/3 daugumos (55,47%).

10) Nutraukite mokesčių didinimą: visiems laikams panaikinkite visus mokesčių didinimus, įskaitant tuos, kurie taikomi pajamoms, kapitalo prieaugliui paveldėjimo mokesčius, kuriuos įvesti planuojama 2011 metais (53,38%).

(Toliau pasakoja istoriją kaip ši programa buvo kuriama, todėl praleidžiu. P.V.)

↑↑↑

Vokiečiai apie arbatos gėrėjus (https://de.wikipedia.org/wiki/Tea-Party-Bewegung) rašo (vertimas):

↓↓↓

Tarp pagrindinių Arbatos Partijos-Judėjimo finansuotojų yra du milijardieriai Davidas H. Kochas ir jo ketveriais metais vyresnis brolis Čarlis. Jie turi 84% antros pagal dydį JAV privačios bendrovės „Koch Industies“ akcijų. Bendrovė valdo naftos perdirbimo įmones, anglies, chemijos ir medienos perdirbimo gamyklas ir per metus turi apie 100 milijardų dolerių pajamų. Süddeutsche Zeitung daro išvadą: Kochai nori visuotinio kapitalizmo — jie prieš valstybinę sveikatos apsaugos sistemą, prieš klimato apsaugą (Klimaschutz) ir prieš viską ką laiko socializmo pertekliumi“.

↑↑↑

Lenkai (https://pl.wikipedia.org/wiki/TEA_Party) rašo (vertimas):

↓↓↓

Judėjimo šalininkai nori sumažinti biurokratiją, mokesčius, valstybės skolą ir biudžeto deficitą. Jie taip pat nori apginti JAV Konstituciją ir kapitalizmą, kuriems didžiausią grėsmę kelia „obamakomunizmas“. Jie neslepia savo nepritarimo federalinei vyriausybei Vašingtone ir bendrai visam valdžios luomui (establishment), kurie nuosekliai laipsniškai riboja ir varžo piliečių teises ir laisves (pirmiausia prieš specialiųjų tarnybų įgaliojimus įvestus 2001 metais priėmus Patriotinį Aktą [Patriot Act]).

Arbatos Partijos rėmėjai yra religingi konservatyvios pasaulėžiūros žmonės, judėjimas pasisako prieš abortus ir homoseksualistų santuokas.

Užsienio politikos klausimais jie prieš karus, pavyzdžiui, 2013 metais Arbatos Partija priešinosi JAV įsikišimui į Sirijos karą.

2010 metų Kongreso rinkimuose Arbatos Partija (Respublikonų partijos nariai) gavo apie 40 vietų. Apklausos balsavimo dieną (exit polls) parodė, kad apie 40% rinkėjų pritaria Arbatos Partijai.

↑↑↑

Rusai  (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F) rašo (vertimas):

↓↓↓

Arbatos gėrėjų judėjimas nėra politinė partija, jie nekelia savo kandidatų Kongreso ir jokiuose kituose rinkimuose. Tačiau dalis Respublikonų partijos kandidatų naudojasi judėjimo parama. Pavyzdžiui, svarbus „Arbatos gėrėjų“ judėjimo veikėjas Rendas Paulas (kandidato į JAV prezidentus Rono Paulo sūnus) 2010 metais buvo išrinktas į Senatą nuo Kentukio valstijos. Judėjimas neturi centralizuotos vadovybės, jo veiksmai derinami bendradarbiaujant vietinėms grupėms.

Į judėjimo tikslus įeina valstybės valdžios aparato, mokesčių ir valstybės išlaidų, valstybės skolos ir biudžeto deficito mažinimas ir JAV Konstitucijos vykdymas…

Arbatos gėrėjai yra už Federalinės Rezervų Sistemos panaikinimą, už kariuomenės išvedimą iš Irako ir Afganistano ir už valstijų teisių išlaikymą.

↑↑↑

Taigi Donaldas Trumpas — Arbatos Gėrėjų prezidentas. Ką iš tikrųjų jis daro? Ogi štai ką:

Donaldas Trumpas griauna globalizmą

https://aftershock.news/?q=node/646530 straipsnį stipriai sutrumpinau (vertimas):

↓↓↓

Smūgis globalistams.
Donaldas Trumpas viską daro teisingai!

2018 gegužės 17

Esu priverstas priminti šio klausimo istoriją. Klausimo esmė yra kova tarp globalizmo, kaip civilizacijos kūrinio ir tautinių valstybių, kaip civilizacijos kūrėjų. Medžiaginis globalizacijos pagrindas yra pasaulinė (globalinė) rinka. Paaiškėjo, kad šiems dviems institutams, t.y. globalizmui ir tautinėms valstybėms, vienu metu vietos pasaulyje nėra.

Visiškai to nenorėdamas globalizmas sukėlė audringą pramonės augimą „trečiojo pasaulio šalyse“. O post-industrinė ekonomika, kurią pas save susikūrė industrializacijos pradininkai, pagal sumanymą tapo viršvalstybiniu antstatu virš naujų pramoninių šalių. Post-industrinės šalys negali egzistuoti be pramoninių prekių vartojimo, o post-industrinė renta pasirodė esanti neįgalus įrankis negalintis išsaugoti post-industrinių valstybių viešpatavimo.

Rezultatas gavosi toks: mokių pramoninės gamybos prekių vartotojų rinka išsiplėtė nuo „auksinio milijardo“ iki keturių-penkių milijardų žmonių. O žaliavų išteklių kiekis nepasikeitė, todėl buvusieji ponai-valdovai pradėjo prarasti pirmenybę į žaliavas ir yra priversti konkuruoti su kitais. Ir tai juos privedė prie didžiausio prekių trūkumo (nes jie tarp 5 milijardų sudaro mažumą) ir tuo pat metu žiauriai padidino prekių kainas (kas pas juos stipriai sumažino, net kartais, vartojimo lygį).

Be to, dar blogiau, gamyba atsidūrė ten, kur gyvena naujieji vartotojai, todėl post-industrinės šalys negali prekių perskirstyti neekonominiais būdais.

Bet tai ne globalinės rinkos ir ne globalistų problema. Išaugus vartojimui globali rinka ir globalistai tik laimi. Su problemomis susidūrė tautinės valstybės. O didžiausias problemas įgijo valstybės, kuriose yra operatyvinės globalistų bazės — „auksinio milijardo šalys“ ir ypatingai JAV.

(Toliau rašo, kad visus karus JAV kariauja gindama globalistų ir tarptautinių korporacijų interesus. Todėl praleidau. P.V.)

Bet visą pelną iš visų karų susižeria tik globalistai.

Visi veiksmai buvo skirti suderinti ir išsaugoti sutarimą tarp globalistų ir jų operatyvinės bazės — JAV kaip nacionalinės valstybės ir globalizmo žygį per pasaulį ir JAV pirmavimą prieš visus. Bet iš to nieko nesigavo. Rezultatas… — atėjo revoliucionierius. Toks yra JAV nacionalistų, su Donaldu Trumpu priešakyje, revanšas.

Iki visiškos globalizmo pergalės trūko labai nedaug, jau buvo parašytas visų tautinių valstybių kapituliacijos aktas (JAV irgi) — tai dvi viršvalstybinės sutartys; viena Ramiojo vandenyno, kita Transatlantinė „laisvosios prekybos ir investicijų“. Jose skelbiama viršvalstybinių globalinių institucijų viršenybė virš nepriklausomų valstybių, t.y. visus ginčus „laisvojoje prekyboje“ turėjo spręsti viršvalstybiniai teismai, kurių sprendimas privalomas visoms nepriklausomoms valstybėms.

Trumpas pradėjo nuo to, kad vienu smūgiu nutraukė šį kapituliacijos aktą. Ir visa tolimesnė jo veikla yra visiškai nuosekli ir tikslinga. Jis veda kietą kovą su globalistais. Ir visą laiką laimi, nors kol kas pergalės nėra tokios didelės…

Trumpo tikslas — sugriauti globalios rinkos institucijas. Pačių globalistų pulti neįmanoma. Neįmanoma surengti Baltramiejaus nakties ir visus pribaigti vienu smūgiu. Jie neišsiskiria iš kitų žmonių, dėvi tokius pat drabužius… Skiriasi nuo kitų tik savo akcijų paketais, bet ir tai vienu tos pačios paros metu gali turėti vienas akcijas, kitu — kitas.

Puolimo tikslas gali būti tik pati globalioji rinka, kaip institutas. Būtent tik globali rinka yra globalizmo pagrindas ir būtent ji pradėjo žūtbūtinį visų tautinių valstybių puolimą ir naikinimą. JAV, kaip valstybė, išliks tik sunaikinus globalinę rinką. Bet tam reikia sunaikinti laisvąją tarptautinę prekybą, laisvąjį kapitalo judėjimą ir laisvąjį darbo jėgos judėjimą, o taip pat ir intelektualinių aktyvų laisvą judėjimą (kitaip – proto nutekėjimą). Tai vienintelė JAV valstybės išgyvenimo sąlyga, o taip pat ir visų kitų, kol kas dar nepriklausomų, valstybių.

Nepageidautini ekonominiai ryšiai nutraukiami įvedant prekybos muitus ir tokiu būdu priverčiant ir kitus „laisvosios prekybos“ partnerius imtis tokių pat atsakomųjų priemonių; priverčiant visas valstybes susikurti savo ekonomikas. Dolerio nacionalizacija — priemonė jį ištraukti iš tarptautinės spekuliacijos. Visų karinių bazių svetimose šalyse panaikinimas.

Ryšių nutraukimas su Iranu. Ar Trumpas nieko nežinojo, kad Europa tokio žingsnio nepalaikys? Ir kad Europos prekyba su Iranu gali pereiti už eurus? Manau, kad jis buvo įsitikinęs, kad taip įvyks ir esu įsitikinęs, kad šio žingsnio tikslas būtent toks.

Vis naujos ir naujos sankcijos prieš Rusiją, kurios iš tikrųjų yra prieš Europą. Trumpas davė aiškiai suprasti, kad Amerika ir toliau kenks ir vieniems, ir kitiems. Iki to laiko, kol visi nustos vykdyti Vašingtono įsakymus. O tam reikia nutraukti ryšius.

Iš visų veislių analitikų tik ir girdžiu, kad Trumpas durnelis, nežino, nesupranta ką daro, vėl šovė sau į koją… Ne ir dar kartą ne! Trumpas savo vaidmenį atlieka nuostabiai puikiai. Trumpas tik atrodo kaip jautis, bet iš tikrųjų — virtuoziškas toreodoras. Banderiles jau įsmeigė visur, o raudonos skraistės mostai užburia… sidabrinė špaga paruošta smūgiui…

Trumpas. Viską. Daro. Teisingai.

↑↑↑

Prancūzas Tjeri Meisanas (http://www.voltairenet.org/article201765.html) rašo taip (ištraukos. vertimas):

↓↓↓

Ką ruošia Donaldas Trumpas

Tjeri Meisanas analizuoja Donaldo Trumpo veiksmus, kuriais jis siekia atsisakyti JAV imperinės politikos. Meisanas remiasi tuo, kokius istorinius įvykius Trumpas sau laiko pavyzdžiu (1789 metų konstitucinis kompromisas, Endriu Džeksonas ir Ričardas Niksonas) ir kaip jo politiką vertina jo šalininkai. Bet prezidentas nesirengia praeities kopijuoti, jo tikslas — nustoti aptarnauti transnacionalinio valdžios luomo interesus ir vystyti savo šalies ekonomiką.

Problema

Kompanijoms susijungiant arba vienai kitą ryjant susidarė transnacionalinės kompanijos, kurios pagimdė globalinę valdančiąją klasę kasmet rengiančią savo susirinkimus Davose (Šveicarija). Tie žmonės netarnauja JAV piliečiams; jų tikslas yra tik gauti kuo didesnį pelną ir siekiant šio tikslo pajungti JAV vyriausybę kaip savo įrankį.

Donaldas Trumpas prezidentu buvo išrinktas už pažadą savo šalyje atkurti tokią tvarką, kuri buvo prieš kapitalizmą — „amerikiečių svajonę“, kurios pagrindas laisva konkurencija…

Bandymas rasti sprendimą

Tokiu būdu Donaldo Trumpo tikslas yra priversti transnacionalinį kapitalą investuoti Jungtinėse Valstijose, o Pentagoną ir CŽV priversti užsiimti nacionaline gynyba. Todėl Trumpas reikalauja pasitraukti iš visų tarptautinių prekybos sutarčių, paleisti viršvalstybines organizacijas, nes ir vienos, ir kitos gina senąją tvarką (globalizmą).

Tarptautinių prekybos sutarčių nutraukimas

Pirmomis savo valdymo dienomis prezidentas Trumpas paskelbė nutraukiąs JAV dalyvavimą „Ramiojo vandenyno šalių partnerystės sutartyje“, kuri buvo parengta, bet dar nepasirašyta…

Neturėdamas galimybės panaikinti JAV parašą tokiose sutartyse, kaip „Šiaurės Amerikos laisvos prekybos sutartis“ (NAFTA), jis tas sutartis pradėjo ardyti įvesdamas muitus, kurie naikina sutarties esmę, bet nepažeidžia teksto.

Perdaryti arba paleisti viršvalstybines struktūras

Mes ne kartą minėjome, kad JTO nėra už taiką kovojanti organizacija. Ji viso labo yra tik Amerikos imperializmo įrankis, kuriam priešinasi tik kelios valstybės.

Prezidentas Trumpas veikia prieš du pagrindinius imperialistinius JTO įrankius: „Taikos palaikymo operacijos“ (jas privertė pakeisti į „stebėjimo misijas“, kurios yra pirminiuose JTO Įstatuose) ir „Žmogaus teisių taryba“ (kurios vienintelė paskirtis yra pateisinti NATO „humanitarinius karus“). Iš pirmojo įrankio Trumpas atėmė finansavimą, o antrajame JAV nutraukė dalyvavimą. Tačiau jis pralaimėjo „Tarptautinės pabėgėlių reikalų organizacijos“ vadovo rinkimus ir todėl nesugebėjo nutraukti tarptautinės žmonių prekybos laisvės. Taigi, Trumpas visiškai nėra linkęs sunaikinti JTO, bet nori ją perdaryti taip, kad ji vykdytų jos steigėjų numatytas funkcijas.

Neseniai jis sužlugdė G7 susirinkimą. Šis susirinkimas iš pradžių buvo sumanytas tik pasikeisti nuomonėms, bet nuo 1994 metų paverstas imperinio dominavimo įrankiu. Nuo 2014 metų jis tapo anti-rusiškas ir vykdo anglo-saksų strategiją, kuri dar vadinama „gaisro lokalizavimu“, t.y. vengti karo su Rusija, bet savo imperiją plėsti iki rusų sienų ir taip ją izoliuoti nuo pasaulio. G7 susirinkime Šarlerua jis pasimetusiems sąjungininkams parodė, kad jis nėra jų valdovas ir kad jie patys turi rūpintis savo saugumo reikalais.

Investuoti tik į realią ekonomiką

Naudodamas mokesčius ir muitus, kuriuos labai sunku prastumti per Kongresą ir kuriuos jis įvedinėja savo įsakymais, Trumpas verčia stambias kompanijas grąžinti savo gamyklas į JAV. Būtent tai ir sudaro ekonomikos augimą Amerikoje ir tai yra vienintelis dalykas už ką jį giria spauda.

Tačiau dar anksti skelbti pergalę prieš finansinį kapitalą. Jis dar klesti už JAV ribų ir atiminėja turtus iš viso pasaulio šalių.

Pertvarkyti Pentagoną ir CŽV

Žinoma, tai sunkiausias uždavinys. Per prezidento rinkimus už Trumpą balsavo ir kariškiai, bet ne aukštieji karininkai ir generolai.

Donaldas Trumpas į politiką atėjo tuoj po 2001 metų rugsėjo 11-sios įvykių. Jis iš karto pasisakė prieš oficialiąją įvykių versiją. Oficialūs pareiškimai visada jį siutino. Kol prezidentai Bušas jaunesnysis ir Obama tvirtino apie savo pasiryžimą pribaigti džihadizmą, iš tikrųjų per jų valdymo laikotarpį džihadizmas labai sparčiai sustiprėjo ir išplito po visą pasaulį ir teroristai netgi įkūrė savo valstybę Sirijos ir Irako teritorijose…

Suvienyto štabų viršininkų komiteto“ pirmininką ir CŽV direktorių prezidentas pašalino iš „Nacionalinio saugumo tarybos“ ir jiems įsakė nutraukti paramą džihadistams. Al-Kaida ir Islamo Kalifatas pamažu prarado pozicijas. Dabar tas pats vyksta ir Sirijos pietuose, kur JAV irgi nutraukė paramą džihadistams. Pastarieji jau nebesudaro ištisos kariuomenės, bet suskilo į atskiras grupes ir vykdo tik teroro aktus.

Veikdamas ta pačia dvasia jis davė suprasti, kad neišardys NATO tuo atveju, jei ji, be kovos prieš Rusiją, pradės kovoti prieš terorizmą. Jis pareiškė, kad NATO negali turėti amžinos privilegijos, kaip tai buvo pademonstruota buvusiam generaliniam sekretoriui išduodant specialią vizą. Bet svarbiausia tai, kad JAV prezidentas pradeda žlugdyti antirusišką NATO veiklos kryptį. Jis reikalauja nutraukti NATO karinius manevrus Rytų Europoje. Be to, leidžia administracijos nutarimus nukreiptus prieš sąjungininkų nenorą skirti lėšų kolektyvinei gynybai. Taigi, jis ruošiasi NATO paleisti kai tik bus įmanoma.

Bet ta akimirka ateis tada, kai kartu su tarptautinių santykių degradacija, galų gale praregės Azija (Šiaurės Korėja), Didieji Artimieji Rytai (nuo Palestinos iki Irano imtinai) ir Europa (ES).

Išvados:

 Prezidentas Trumpas visiškai nėra nenuspėjamas, kaip jį vaizduoja jo priešininkai. Atvirkščiai, jis veikia labai apgalvotai ir logiškai.

 Donaldas Trumpas nori įvykdyti tarptautinių santykių permainas. Tačiau jo permainos prieštarauja tarptautinio valdančiojo elito interesams ir todėl gali būti įgyvendintos tik vienu metu visame pasaulyje.

↑↑↑

JAV prezidentas Donaldas Trumpas išgelbėjo visas valstybes nuo sunaikinimo — sustabdė visų valstybių kapituliacijos ir sunaikinimo aktą — Ramiojo vandenyno laisvos prekybos ir investicijų sutartį ir Transatlantinę laisvosios prekybos ir investicijų sutartį.

Donaldas Trumpas visiems rodo pavyzdį kaip parsivaryti kapitalą namo (ekonomikos deofšorizacija) ir taip jį sutramdžius priversti dirbti visų šalies gyventojų naudai.

Kartoju: «««Donaldas Trumpas pralaimėjo „Tarptautinės pabėgėlių reikalų organizacijos“ vadovo rinkimus ir todėl nesugebėjo nutraukti tarptautinės žmonių prekybos laisvės.»»» Vadinasi Marakešo susitarimas apie tvarkingą ir reguliarią migraciją viso labo yra „tarptautinės žmonių prekybos laisvė“, kitaip sakant vergų prekybos laisvė. Lietuvos seimas balsavo už „vergų prekybos laisvę“. Seimūnams reikia vergų!!! Šaunuoliai seimūnai — parodė tikrąjį savo veidą.

Globalizmas yra civilizacijos kūrinys, o civilizacijos kūrėjai — tautinės valstybės. Dabar Vakarai priėjo tokią stadiją, kai kūrinys nori sunaikinti savo kūrėją. Globalizmas turi vienintelį tikslą — pelnas, pelnas, pelnas ir daugiau nieko. Tai iš tikrųjų vien tik plėšikavimas, grobstymas ir visko naikinimas — vertimas pelnu. Tą mes ir matome — netgi filosofijoje vien tik naikinimas — ultraliberalizmas su savo LGBT+; vien tik turtas, malonumai ir ištvirkavimas, o vietoj vaikų — šuniukas.

Ar matėte, kad televizija kada nors rodytų laidas apie vaikų auginimą, kūdikių priežiūrą? O apie šunų, kačių, gyvačių ir kitų egzotiškų padarų auginimą laidų nors vežimu vežk. Gyvenimas su ta diena, niekuo nesirūpinant, be sąžinės ir atsakomybės, po manęs nors ir tvanas — tai vadinama laisve. Taigi globalizmas ne tik naikina tautines valstybes, bet ir jį sukūrusią civilizaciją ir pačius kūrėjus — žmones. Iš tikrųjų teisus buvo Frydrichas Nyčė rašydamas apie Vakarų saulėlydį. Vakarų niekas nenugalėjo, bet jie patys pasigamino susinaikinimo įrankį (liberalizmo filosofiją) ir labai sparčiai ir masiškai save naikina. O Nyčė juk rašė beveik prieš pusantro šimto metų. Įžvalgumas!!!

Arbatos gerėjai šaunuoliai. Nekenčia liberalizmo ir duok Dieve jiems sveikatos, kad jį pribaigtų.

Iš Donaldo Trumpo reikia imti pavyzdį, o ne ant jo loti, kaip daro visi mūsų politikai ir jiems antrina visų mosčių žurnalistai.

Išvada:

Deofšorizacija — kelias ir būdas sukurti savo ekonomiką ir gerovę.

Kai kas pastarąją vadina laimės ekonomika.

Medžiagą parinko ir parengė:  Pranas Valickas

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurnerNaujienos iš interneto

komentarai 3

  1. Vytas says:

    Labai įdomus požiūris į šiandienos įvykius. Gaila, kad gyvenimas toks trumpas, vargu ar teks pamatyti šios kovos galutinius rezultatus. Ir duok Dieve, kad P.Valicas būtų teisus, o D.Trampui reikia palinkėti sėkmės. Juk tkrai niekas dar nepaneigė K. Markso žodžių, kad jei kapitalui garantuotas 200 procentų pelnas, tai nėra tokio nusikaltimo, kurio jis nebūtų pasiruošęs įvykdyti.

  2. Algirdas says:

    Kur aš tą girdėjau? Aa, atsiminiau… …ir tik vienas žmogus gali išgelbėti pasaulį :))) Menat iš kur atkeliavus ši frazė? Pradžioj, iš tikrųjų, pamaniau kas čia per idiotas rašo, opa Valickas. Protingas žmogus, tačiau šįsyk, su visa įmanoma pagarba, nusirašo autorius ir labai stipriai. Na, kiekvienas gali turėti savo požiūrį, bet matyt autorius per mažai domėjosi, prabėgomis.

  3. Toto says:

    Žąsine, bent pradžiai perskaitik straipsnį … tai svetimo straipsnio (straipsnių) vertimas Prie kurio čia kampo autorius ??

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top