Arvydas Daunys. Kas šiandien Lietuvoje priima politinius sprendimus? Politinė dauguma? – Vargu

2017, 8 vasario, 17:59 | kategorija LPT | 25 komentarai | peržiūrų 871 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

Arvydas DaunysStebint „valstiečių“ maršą į valdžią, kažkuriuo metu buvo susidaręs įspūdis, jog jiems, visgi, kažkokiu stebuklingu būdu pavyks pradėti vykdyti ir tęsti bent jau minimalią savo programą. Ypač, kai išdidžiai „atstūmė“ neištiestą konservatorių ranką ir „sumetė skudurus“ su pralaimėjusiais rinkimus socialdemokratais.

Pradžia buvo daug žadanti, prisiminus bandymą įteisinti ilgalaikį alkoholio akcizų didinimo planą, kurio įgyvendinimas žlugo, susidūręs su masiniu suinteresuotų grupių, žiniasklaidos įvardintų kaip „visuomenė“, pasipriešinimu.

Ir štai tada, dar išlikusi po naujųjų rinkimų opozicija, sudarė aktyvaus pasipriešinimo Seimo daugumai nepaskelbtą planą su esmine kryptimi – atitraukti tą daugumą nuo konstruktyvios veiklos, priverčiant vien gintis ir teisintis dėl savo nuodėmių.

Turiu omenyje Kildišienės „Roverio muilo operą“.

Didžioji dauguma, praėjusių ir dar ankstesnių Seimo kadencijų politikų, panorėjusių tą padaryti, yra išsipirkę savo naujus automobilius mokesčių mokėtojų sąskaita, už parlamentinei veiklai skirtas lėšas.

Kildišienė gi, tą nelemtą „Roverį“ nuomojosi ir žadėjo pirkti už savus pinigus. Ne mokesčių mokėtojų, o už savus. Finalas – Greta Kildišienė atsistatydino. Šioje vietoje, atrodytų, teisybės ieškotojai turėtų triumfuoti ir apsiraminti. Norėtumėt.

Tuoj po jos atsistatydino valstiečių sveikatos apsaugos ministro A. Verygos patarėjas. Esą dėl to, kad kažkada buvo pralošęs didelę sumą pinigų. Savo pinigų, kuriuos ir sumokėjo. Bet atsistatydino.

Opozicijos tikslas ne Gretos Kildišienės ar SAM vadovo patarėjo pašalinimas ir žinoma ne teisybės paieškos, kitu atveju turėtų prisimint ir Agnės Bilotaitės vojažus Afrikoje Seimo sesijos metu, o siekis trukdyti valstiečiams kryptingai dirbti. Nes kryptingas ir, neduok Die, sėkmingas valstiečių darbas – tai kryželis konservatorių ir liberalų galimybėms dar kada nors patekti į valdžią per artimiausius „N“ metų. Kodėl?

Todėl, kad valstiečiai šiandien būtent ir parodo, jog tai jie yra tikrieji konservatoriai, kovojantys už tautos vertybes ir visuomenės sveikatą, ir gyvybę bei šeimą statantys aukščiau už pelną, o ne TS-LKD, kurios lyderis perėmęs liberalų terminologiją, ragina uždaryti mokyklas rajonuose ir atleisti dalį mokytojų tam, kad kiti, esą, galėtų gauti didesnius atlyginimus. Tikėtina, jog neilgai trukus pamatysime susijungiant šias partijas (Liberalų ir TS-LKD), nes iš esmės jų vertybės niekuo nesiskiria.

Ir todėl valstiečiai tiesiogiai perima dalį dabartinių konservatorių (tiksliau juos būtų vadinti neokonservatoriais) elektorato, ko TS-LKD niekaip nenori leisti, o kitų įrankių siekiant tą sustabdyti, išskyrus savo politinių oponentų kompromitaciją, jie šiandien neturi. Nes valdžia ne jų rankose. Tačiau jų rankose žiniasklaida ir TV. Ir jie plačiai naudojasi šiais įrankiais, savo kovą įvardindami kaip „visuomenės nuomonę“.

Paradoksalu, tačiau net nebūdami valdžioje konservatoriai įgyvendina-įteisina savo siekius, darydami spaudimą valdančiajai daugumai ne politinėje, o visuomeninėje-moralinėje plotmėje. Diskredituodami juos per žiniasklaidą ir taip priversdami priimti savo siūlomus sprendimus. Atrodytų kaip tas susiję?

Valstiečiai supranta, kad jiems atsisakius balsuoti už konservatorių pasiūlymus ant jų galvų pasipils dar didesnė purvo lavina, šįkart susijusi su jų atsisakymu balsuoti už tą ar kitą opozicijos projektą. Kaip spauda moka išvartyti atrodytų net nekalčiausią jų pasisakymą – jie jau žino. Todėl balsuoja UŽ, palaikydami tai, kas nėra jų politikos dalis, tikėdamiesi kažkokių nuolaidų iš opozicijos.

Veltui. TS-LKD su liberalais nuosekliai laikosi savo nepaskelbto, tačiau kryptingai vykdomo plano, kuris, reikia pastebėt, jiems leidžia pasiekt savų konkrečių tikslų net nesant valdančiojoje daugumoje, nes įgyvendina net tuos įstatymų projektus, kurie buvo atmesti ankstesnio Seimo.

Prisiminkime visas stambesnes konservatorių iniciatyvas, kurios buvo priimtos naujojo Seimo: laisvės premijas skirtas Valdui Adamkui ir Vytautui Landsbergiui (senasis Seimas buvo atmetęs), Rusijos kaip grėsmės įtraukimas į Nacionalinio saugumo Strategiją, Astravo AE klausimas (kad nebūtų perkama „nesaugi elektra“), VMI vadovo D. Bradausko nušalinimas, sutarties dėl JAV karinės bazės Lietuvos teritorijoje statuso pasirašymas (galimai pažeidžiant Konstitucijos 137 straipsnį) ir dar keletas kitų klausimų.

Šiandien viešojoje erdvėje vyksta kitas opozicijos inicijuotas, taip vadinamas M. Majausko ir D. Šakalienės projektas – skriaudžiamų Lietuvos vaikų apsaugos įteisinimas, lyg, atkreipkime dėmesį, dabar galiojantis įstatymas leistų mušt ir skriaust vaikus.

Dabartinis įstatymas lygiai taip pat draudžia mušt vaikus, tačiau bėda ne įstatyme, o jo laikymesi – būtent valdžios įstaigos to įstatymo ir nesilaikė, ir pirmoje eilėje vaiko apsaugos tarnybos, pradedant nuo jos vyriausios vadovės E. Žiobienės. Visiškai nereagavo į gaunamus signalus apie skriaudžiamus vaikus.

Tačiau, nežiūrint į tai, įstatymų pasikeitimai palies ne biurokratus, neatliekančius savo tiesioginių pareigų, o tėvus, kurių absoliuti dauguma pirštu nėra palietę savo vaikų.

Sakysite, tada tėvams nėra ko bijoti? – Anaiptol. Siūlomame įstatymo projekte yra tokia nuostata, kaip „vaiko nepriežiūra“ – vaikui būtinų poreikių netenkinimas – prilyginta smurtui prieš vaiką.

Kitaip tariant, valstybė staiga įpareigoja tėvus tenkinti visas būtinąsias vaiko reikmes net tada, kai tėvai uždirba tik atlyginimo minimumą, kas leidžia šeimai tik vos-ne-vos sudurti galą su galu. Ir kas, pasekoje gali būti įvertinta, kaip smurtas prieš vaiką, kadangi patenka į įstatymo projekte numatytą smurto apibrėžimą. Gali būti įvertinta, o gali ir ne, priklausomai nuo to, kaip tą traktuos už tai atsakingos įstaigos. O kaip jos dirba – mes jau žinome.

Kas bus atsakingas už tokios įstatymo versijos priėmimą? – Jūs atspėjote, – valdančioji dauguma, savo balsais prisidėjusi prie konservatoriaus M. Majausko ir su valstiečiais į Seimą patekusios D. Šakalienės projekto įteisinimo. Už visas pasekmes bus atsakingi ir kalti valstiečiai, o džiaugsis Norvegijos vaikų apsaugos sistemos – Barnevernet šalininkai, tarp kurių, sklinda atkaklūs gandai ir net nuorodos, yra ir D. Šakalienė. Ir žinoma, naujieji konservatoriai, eilinį kartą parodę valstiečius nekokioje šviesoje.

Priminsiu, JAV karinės bazės ir jos kariškių statuso įteisinimas Lietuvoje dar neįsigaliojęs, kol jo nepatvirtino Seimas. Šis susitarimas praėjo per prezidentės pasiūlytą KAM ministrą R. Karoblį, o įteisintas jis bus valdančiosios daugumos, t. y. valstiečių, aktyviai spaudžiant konservatoriams.

Ar kas turi abejonių, kad, galimai pažeidžiantis Konstitucijos 137 straipsnį, imperatyviai teigiantį, jog Lietuvos teritorijoje negali būti jokių užsienio valstybių karinių bazių, KAM vadovo pasirašytas su JAV atstovais susitarimas dėl tokios bazės kūrimo ir JAV kariškių statuso Lietuvoje bus ratifikuotas Seime?

Aš asmeniškai abejonių neturiu, nors teisinėje valstybėje, kuria esanti skelbiasi Lietuva, pradžioje turėtų būti skelbiamas referendumas dėl Konstitucijos 137 straipsnio pakeitimo nauja formuluote, kuri leistų tokių bazių kūrimą, ir tik tada priimamas įstatymas reglamentuojantis tokią vyriausybės atstovų veiką.

Kalba dabar eina tik apie teisinę šio klausimo pusę ir kaip į tai pažiūrės valstiečiai. O jie, tikėtina, pažiūrės taip pat, kaip pažiūrėjo į viską, ką teikė ir dėl ko spaudė TS-LKD.

Tad, šiai dienai Lietuvoje turime valdančiąją daugumą, kuri nevaldo, o atvirkščiai – yra tampoma už virvučių ir vykdo visus opozicijos planuose esančius sumanymus. Keista? Ne.

Tam gali būti du paaiškinimai:

Pirmas – valstiečiai taip elgiasi tyčia, atimdami iš konservatorių jų ginklus, o tuo pačiu ir elektoratą, nes įgyvendina tuos planus, kuriuos turėjo įgyvendinti patys konservatoriai. Tuo pačiu išlieka skriaudžiami visuomenės akyse, kas jiems augina populiarumą, kaip puolamiems, ir ruošiasi savo planų įgyvendinimui (jei juos turi), nepastebėdami, jog pamažu praranda palaikymą tos visuomenės dalies, kuri balsavo rinkimuose būtent prieš konservatorius. Kas geriau? – Atsakys matematikai.

Antras – valstiečiai yra visiškai bejėgiai esamoje situacijoje, nesusiorientavę kaip jiems reaguoti ir ar reaguoti apskritai. Visus konservatorių pasiūlytus projektus jie palaiko, tikėdamiesi laimėti laiko tam tikrai rokiruotei-jėgų pergrupavimui, kurio jiems niekas neduos. Nes konservatorių planas aiškus – spaust be atokvėpio. Ir dabar matome viešojoje erdvėje naują „kompromatą“ apie Ramūno Karbauskio turtą Ispanijoje. Į ką, beje, visuomenė reaguoja jau kur kas šalčiau, nei į Kildišienės „Roverį“.

Ką iš tokios politikos laimės visuomenė?

Tie, kurie balsavo prieš konservatorius – nedaug. Nes iš esmės, bus įgyvendinti pagrindiniai TS-LKD tikslai – Amerikos karinės bazės Lietuvoje, Astravo AE demonizavimas, atsisakant pigios elektros gyventojams ir Lietuvai paliekant tik pavojų iš jos, karinių išlaidų didinimas (jau sklinda šūkiai didint iki 2,5% BVP), Norvegijos Barnevernet tipo vaikų teisių apsaugos įteisinimas, bandymai didint priešpriešą su Rusija, kas iš esmės jau atrodo neįtikėtina atsižvelgiant į naująją JAV politiką, Lietuvos Žemės užsieniečiams pardavimas (apie tai jau kalbama vyriausybėje), na, ir be abejo – emigracijos mastų didėjimas viso to pasekoje. Nes tai, kas bus įgyvendinta kaip TS-LKD siekiai, tikrai niekuo nepagerins gyvenimo sąlygų Lietuvoje, iš kurios ir be to masiškai bėga žmonės. Labiau tikėtina, kad pablogins, nes socialinės gerovės linkme nesiūloma absoliučiai nieko. Nes aiškiai jos ir nesiekiama.

Tie, kurie balsavo už konservatorius – taip, tie atras naują politinę jėgą, įgyvendinančią tuos tikslus, kurių jie norėjo. Tikruosius konservatorius, kurie prie viso to dar pasisako ir už tradicines visuomenės vertybes, pamirštas TS-LKD. Ir čia, atitinkamai, kiek laimės balsavę už TS-LKD, – tiek pralaimės pati TS-LKD, savų tikslų įgyvendinimą delegavusi valstiečiams ir tuo praradusi savus rinkėjus.

Šioje įdomioje situacijoje yra vienas „bet“ – tai būtent toks dalykas, kad TS-LKD elektoratui pasidalinus, konservatorių palaikymas gan stipriai sumažėtų, kaip perspektyvoje ir valstiečių, jiems praradus palaikymą tų, kurie balsavo už valstiečius, kaip priešybę konservatoriams.

Lietuvoje vėl padidės laisvas elektoratas, laukiantis naujos politinės jėgos, kurios vėjai jau formuojasi Europoje. Ir prie to labai prisideda JAV prezidento Donaldo Trampo (Donald Trump) pradėta vykdyti politika, pirmieji priimti sprendimai prieš imigrantus, bei pasisakymai už gerus santykius su Rusija, kas apskritai griauna nusistovėjusias ir galima sakyti prarūgusias ES politikos normas. Iš esmės griauna pačią ES.

Pačioje Lietuvoje pilna išsklaidytų visuomenės grupių, pasisakančių prieš Briuselio diktatą, prieš pabėgėlių kvotas, prieš žemės užsieniečiams pardavimą, prieš Barnevernet tipo įstatymus, prieš homopropagandą, prieš.. prieš.. prieš…

Pučiant palankiam vėjui, o panašu, jog Europoje jis tikrai palankus nacionalinių valstybių politikos formavimosi atgimimui siekiant tikrojo valstybės suvereniteto, iki sekančių rinkimų gali susiformuoti dar viena nauja politinė jėga, apjungsianti visus nepatenkintuosius, šiandien net nebalsuojančius rinkimuose, kuri paprasčiausiai nušluos visus šiuos, pusines iniciatyvas, reformuojant griūvančią sistemą supuvusiais pamatais, vykdančius politinius darinius, jei valstiečiai šiandien nesiims iniciatyvos įgyvendinti savos, o ne jiems TS-LKD deleguojamos politikos.
Arvydas Daunys

Bet kuriuo atveju, šiandien Lietuvoje realios įstatymų leidžiamosios valdžios neturime. Įstatymų priėmimas vykdomas žiniasklaidos, socialinių tinklų spaudimo, o ne valdančiosios daugumos politinių sprendimų būdu. Valdančiajai daugumai laikas apsičiupinėti stuburą – ar dar sugebama savarankiškai judėti reikiama kryptimi. Tame tarpe ir socialdemokratams, kurių nesigirdi visiškai.

infa.lt

 

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurnerNaujienos iš interneto

komentarai 25

 1. Ec says:

  Valstiečiai ginasi labai nevykusiai, o geriausia gynyba yra puolimas, tuo jie turėtų pirmiausia ir užsiimti, o ne programinių pažadų vykdymu. Pažadus įvykdys vėliau

 2. Ec says:

  Tiksliau, ne turėtų, o turėjo

 3. saul says:

  Ir vel tie konservatoriai.Nu rupuzes.Shakes.Opozicijoje o tokie galingi.O kur dar senasis Landzbergis.Jo dar nepaminejote.Jis ir yra pats kalciausias.Praktiskai,tik per ji ir nujojo vargse Kildisiene nuo valdzios.As manau,kad Kildisiene tik per konservatorius ir buvo apsivogusi.Tai aisku,kad jie cia kalciausi.Itariu,kad vargsiuke tik apie juos galvodama,primirso visuomenei apie tai paviesinti( ponas Daunys apie ta menkute vagystele net neuzsimine sime straipsnyje)Is kur ponas Dauni zinote,kad uz automobili buvo Kildisienes pinigai ? Ai,tiesa,ji pati sakeJi gi visada tiesa sake,juk senu seniausiai auksta moksla ji baigusi,kuris ir yra tiesos sakymo garantija.O jus nepagalvojote,kaip ir dauguma visuomenes,kuri itaria cia buvo pono Karbauskio pinigai.Per pora metu praturtejusios pelenes benefisas tesiasi.Tokiu dzipu net senieji parlamentaruristai neiperka.Ale ka as cia -cia juk zalieji kerai jai padejo,

 4. Dainius V. says:

  Jau nuo pirmos išrinktųjų valstiečių į Seimą dienos buvo aišku,kad ši partija turės begalę problemų,kadangi ji maudėsi tame pačiame purve kaip ir kitos,juk nei vienas kandidatas į vienas ar kitas pareigas neatėjo turėdamas minimumą ir banke keletą eurų,jau nekalbant apie patį lyderį.Nereikia piešti portreto šviesiomis spalvomis tų,kurie mažiau purvini,nei iki šiolei buvę valdantieji.Į JŲ gerus siekius reikia žiūrėti ne pro rožinius akinius,o kad tiesiog tik taip JIE galėjo ateiti prie lovio.Nejuokinkite,prašau manęs,kad Lietuvoje runkeliais vadinami rinkėjai kažką sprendžia.Taip,šiuo atžvilgiu konservatoriams buvo šokas,tačiau tikrai dėl kitokių priežasčių.Gana,eruditai, jums kvailinti žmones.Viskam yra ribos.Nuo moralų galima lengvai pereiti į fizines bausmes.Beje,labai įdomus autoriaus teiginys,kad Žlobienės tarnybos nereagavo į signalus,o gal sakykime tiesiai ….buvo pasakyta nereaguoti?!!Dar super įdomusautoriaus bandymas pateisinti išrinktųjų veiksmus pritariant opozicijai ar dar velniai žino kam diktuojamus nevienareikšmius projektus.Čia jau patys spręskite,ko verta tokia valdžia,pasiduodanti spaudimui.Tai kokio bieso tikėjosi šitie,“gelbėtojai“, ateidami į valdžią? Ir vėlgi nereikia pasakoti pasakų,kad tai jiems buvo netikėtumas.O ypač perliukas yra Nr 1variantas, pateiktas kaip vienas iš dabartinių išrinktųjų strategijų .Čia jau rimtai gresia mirtis nuo nuoširdaus juoko.Suprantu,kad vieno žmogaus nuomonė,tačiau kai skelbiama viešai tokiame portale…..? Čia gi „Respublikos“ lygio straipsnis.

 5. pro says:

  >> betgi SAUL čia matau etatinė „opozicija“ :)

  Jei būtumėt atidžiau skaitęs, tai autorius minėjo savus pinigus ir mokesčių rinkėjų. Tad net, jei Kildišienės pinigai būtų laikomi Karbauskio pinigais – tai jie niekaip nebūtų laikomi rinkėjų pinigais, ypač jei juos lyginsime su kitais SEIMO nariais savo mašinas įsigijusių būtent už rinkėjų pinigus.

  O štai Dainiaus komentaras apskritai be argumentų ir faktų (SAUL lygio), vien liejantis kažkokią pagiežą.

  Šitą autorių skaitau jau kelis metus ir nepastebėjau kad kada jis būtų kvailai rašęs, Dabar taip pat jo straipsnis yra pilnai logiškas. beje kaip ir Respublikos straipsniai, kuriuos iš esmės dar ir verta skaityti. Šiaip Dainiui siūlyčiau labiau argumentuotai šnekėt, ką kartais pastebiu jog sugebi, o ne pyktį liet, ką net SAUL sugeba apsimesdamas, kad juokiasi :D

 6. saul says:

  pro-pro-protelis paciuoze,ar ka.Kokia dar pagieza?Tu pats tuoj sprogsi is pykcio.Geras,jei Kildisienes pinigai butu laikomi Karbauskio pinigais.O tai….kada ji juos uzsidirbo?Ai,tiesa,mama is 300eu menesiniu susitaupe DDD Pro-pro-protelio visai nebera,jei cia tau argumentai DDD

 7. Dainius V. says:

  Skirtingai nuo daugelių komentatorių bandau rašyti tai,ką žinau Aš nebūtinai turiu nurodyti savo informacijos šaltinius.Aš nesislepiu – kam reikia,tikrai greitai suras.Kopernikas irgi teigė,kad Žemė sukasi aplink Saulę.Kažkodėl to meto visuomenėje buvo manoma kitaip.Apsiskaitę žino kuo jam tai baigėsi,tačiau tiesa ta,kurią dabar visi be išimčių žino.Galima mane kaltinti pagieža,dar Dievai žino kuo,tačiau nacionalizmo stokos nejaučiu,kaip daugelis jūsų – šiuolaikinių mankurtų.Aš buvau prieš rusų kontroliuojamą Lietuvą,pergyvenau banditizmo laikus ir dar tai,kas .dabartiniams „oponentams“ spaudžiojantiems klaviatūros klavišus, šiuo metu pažįstama tik iš filmų su Stalone ar jam panašiai.O jeigu kažkam verta skaityti “ Respublikos “ straipsnius – lai skaito,bent jau įrodo,kad raštingas yra.

 8. Alvydas says:

  Nori kažką daryt turėk ir savo muškietą- žiniasklaidą.

 9. Ec says:

  Teisingai, Arvydai, tai ir norėjau pasakyti, prieš ką nors darant reikia apsiginkluoti, kad esant reikalui būtų kuo pulti

 10. Dainius V. says:

  Sarmatų administratoriams : jūs parsidavėte spaudžiami aplinkybėmis ar iš idėjos? Bet aš vėl klystu…

 11. Dainius V. says:

  Labai ,labai įdomu,kai tavo rašliava atsiduria viršuje komentuojamo komentaro,kurį ir norėjai komentuoti.Ar Jūs,Sarmatų ikūrėjai-AS saugūs?

 12. Dainius V. says:

  Sarmatai, tai antras vaikiškas įspėjimas Jums.Ramybė visiems.

 13. pestininkas says:

  Straipsnis labai neblogas, daug kas jeme man primena V.Petkevičiaus „Durniu Laiva“, o šeip kolegos nesinervinkit. Mes ir taip beveik savo LT niėko nesprendžiam!

 14. konkurencijos nėra says:

  Sistema galinga, ji naikina kitokius negu ji…

 15. Kindziulis says:

  saul, eik išsivemt į delfi, ten viešasis tualetas tokiems kaip tu. Kad tokios kaip Kildišienė pralenda į seimą, negerai, bet tokių blondinių pilnos visos partijos, tame tarpe ir TSKP (Tėvynės Sąjunga – Konservatorių partija) ir Liberalai. Turbūt liberalai turi didžiausią skaičių tokių Kildišienių. Esmė tame, kad Kildišienės atstaydinimas, problemų Lietuvoje nepanaikina, bet dar blogiau visos intirgos prieš LVZS trukdo dirbti išrinktajai partijai ir įgyvendinti savo programą, o priimami nenaudingi Lietuvai įstatymai, kuriuos ir stumia konservatnykai su liberalvatnykais. Jei nors kiek turi logikos, tai sudėk akcentus ant esminių dalykų, o ne antraeilių.

 16. paskutiniai pasitikėjimo likučiai says:

  Jeigu valstiečiai balsuos „už“ amerikonų bazes Lietuvoje, pažeisdami net Konstituciją, mėlynos tumbos pageidavimu, tuomet pasitikėjimo limitas valstiečiais bus išsemtas galutinai ir visiems laikams. Toks poelgis atvers akis tiems, kurie vis dar valstiečiais tiki ir laukia stebūklo, pateisindami visus valstiečių balsavimus, kuriuos jiems liepė konservatnykai su liberalais.

 17. saul says:

  „priimami nenaudingi Lietuvai istatymai,kuriuos ir stumia konservatnykai ir liberalvatnykai“-kindziulis pamirso,kokia dauguma disponuoja Seime zaliuju vatnykai.Tai gal opozicija ir siemet priimineja istatymus ? Tu kindziulka susidek jau pats i savo smegeneles visus akcentus ir esminius dalykus.Pasiziurek jau tu pats ,brangusis,kokia persvara siemet seime turi LVZS ir is kokiu partiju vyriausybe.Na o tuos pagalius i ratus kaisioja ne pirmi metai ir ne paskutiniai.Taip buvo ir bus su visomis vyriausybemis ir su visais Seimais.Ir niekas cia nepasikeite per 25 metus.Visada buvo ziurima per padidinimo stikla i valdanciuosius.Na o jei tau Delfi viesas tualetas,tai koks tualetas cia ? Uzdaras?Tik isrinktiesiems?Tuo labjau,kad manes cia niekas nevimdo,netgi,tokie penktakoloniai troliai ,kaip Tu.Gal pats pamirsai,kad pas mus Lietuvoje,kol kas,spaudos ir nuomoniu laisve.

 18. konkurencijos nėra says:

  PROTAS BE IŠMINTIES BĖDA!

 19. Svetimas says:

  Ponai paprasta liaudis niekur nieko nesprendzia ir revoliuciju nesurengia .O sitas burbulas tik tam kad siek tiek nepatenkintu liaudies masiu gara nuleistu.Tad riekites diskutuokit kiek jums lenda kaip peles po lapu kruva..
  .Bet arteja laikas kai JIEMS ir sito nebereikes.Darys viska kas saus i ju galvas.

 20. Is salies says:

  Teisingai parasyta Viskas argumentuotai. Is pat pradziu matesi kad nebus nieko naujo. Isrinkom eiline partija neturincia savojo as. Is tikruju tai galim rinkt ka norim tie visi isrinktieji vistiek balsuos taip kaip reikes konservatoriams. Apie zmoniu gerove pamirskim apie ja tik nebent tik pakalbama..svarbiausias demesys bus poligonams…cia pinigu tikrai bus tiek kiek reikia.

 21. to saul says:

  Labai visi norėjo, kad Karbauskis prisipažintų, kad su Kildišiene buvo romanas. Kvailai darė, kad neprisipažino. Dabar dauguma turi arba oficialią, vadinamą drauge, ar neoficialią meilužę. Visi į tai žiūri atlaidžiai. Anušauskas, Sysas, o dar seniau Glaveckas, Brazauskas (tai tie, kuriuos žinau) juk ne iš karto vedė. Buvo juk slapti pasimatymai, dovanos, kelionės ir t. t. O Karbauskis jaunas vyras, žmona kažkur šiltuose kraštuose, ne nuodėmė pagloboti jauną, gražią moterį. Tad baikit tas diskusijas apie kailinius ir mašinas. Šiais laikais tai joks nusikaltimas.

 22. pestininkas says:

  Kaip viėnas visiėms žynomas veikėjas pasakė-“ sąžynė, ne šio pasaulio dimensija“!!!.Tai daugelis „elito“, tuo ir vadovaujasi, ir aplamai pagal savo patirti galiu patvirtinti, jog kas antras taip ir gyvena…

 23. Sigitas says:

  Niekaip negaliu suprasti,ką jūs čia rašinėjate ir kokią prasmę visa tai turi?

 24. Dainius V. says:

  Sigitai,neieškok prasmės ten ,kur jos negali būti tiesiog pagal prigimtį – apelsinai neauga ten,kur saulė nešviečia.Čia alegorija tiems,jeigu ką…

 25. Is salies says:

  Kad autorius tikrai teisus rodo ir pastarasis G Landsbergio susitikimas su Skverneliu ir ju abipusiai komplimentai. Ziurekit dar jei ne partijas sujungs tai bendra koalicija tikrai sudarys. Va jums ir pagarba rinkejams kurie is valstieciu daug ko tikejosi. Vienu zodziu opozicijos tikraja to zodzio prasme Seime praktiskai nerasta

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top