- Sarmatai - https://www.sarmatas.lt -

Arvydas Juozaitis. Kreipiuosi į Vasario 16 d. Nacionalinių eitynių dalyvius

Vasario 16-oji skelbė tikėjimą Lietuvos valstybe ir kvietė lietuvius pasitikėti savo jėgomis. Vėl pažymėsime jį tautinio jaunimo rengiamomis eitynėmis Nepriklausomos Lietuvos, apie kurią svajojo Vasario 16 –osios akto signatarai, amžinojoje sostinėje Vilniuje.

Kaip ir jie, žinome bei jaučiame – Lietuvos ateitis migloje. Nemažai pasiekta, nemažai ir prarasta. Šiandieną svarbiausia, kad nebūtų pamesti bendri tikslai ir viltis.

Privalome veikti ir telkti visus, kas suvokia tą didelį pavojų Lietuvos ateičiai, kurį sukėlė neoliberalusis globalizmas.

Jeigu neatsispirsime jam, sunku bus atsispirti ir geopolitinėms grėsmėms iš Rytų. Laikykimės Lietuvos Respublikos kūrėjų priesakų.

Būkime budrūs grėsmėms ne tik iš Rytų, bet ir iš Vakarų.

Šį kartą dėl dalyvavimo eitynėse susitarė ne vien tautinio jaunimo grupės, ne vien tautininkai, bet ir Pro Patria bei Tautos forumo atstovai.

Tai liudija, kad vis daugiau tautiškai mąstančių, aktyvių ir sąmoningų piliečių supranta bendro veikimo prasmę, pradeda ne atskirai, ne siaurame būrelyje, o visi drauge kilti už Lietuvos valstybingumą, už Tautos teises ir laisves.

Apsisprendimas susitelkti, atsisakyti baimės, nevilties ir ryžtingai atkovoti valstybę, kurioje piliečiai norės gyventi, tapo sambūrio „Lietuva yra čia“ pamatu.

Jaučiame, kad laikai keičiasi, kad galime juos patys keisti.

Europos tautos vaduojasi iš eurofederalizmo, kyla ginti savo gyvybės ir tikrųjų europinių vertybių. Negalime likti abejingi tautų pavasariui, grįžtančiam į mūsų žemyną.

Gaivinkime lietuvybę ir istorinę atmintį, stiprinkime Lietuvos suverenias galias, kurkime Europos sąjungą kaip Tėvynių sąjungą.

Vasario 16 –osios eitynių vienybės dvasia gali ir turi parodyti kelią tiek artėjančiuose Lietuvos Respublikos Prezidento, tiek ir Europos parlamento rinkimuose.

Džiugu, kad ir tokie autoritetai, kaip Vytautas Radžvilas, apsisprendė dalyvauti politinėje kovoje ir jau buria kandidatų į Europos parlamentą sąrašą.

Sambūrio „Lietuva yra čia“ vardu aš kviečiu žengti lemiamą tautinės valstybės gynėjų vienybės žingsnį – nedaryti atskirų sąrašų, o iškelti vieną jungtinį.

Tautos jėga yra vienybėje. Negalime leisti, kad Europos parlamente Lietuvą atstovautų tie, kurie tikriausiai parduotų ne tik Tėvynę, bet ir savo motiną, kuriems Tautos siekiai yra svetimi, kurie nejaučia atsakomybės už šalies ateitį.

Palaikykime Lietuvos ir kitų Europos šalių solidarumą, suburkime stiprią Lietuvos ir kitų Europos Sąjungos valstybių tautinių jėgų santalką Europos parlamente!

Iškelkime šį obalsį Nacionalinėse eitynėse !

Vasario 16-osios eitynių su deglais dalyviai renkasi 18 val. prie Aušros vartų.

Kviečiu telktis ir telkti.