Atviras laiškas Lietuvos Respublikos Seimo nariams, Prezidentei, generaliniam prokurorui, teisėjams, policininkams, valstybinių įstaigų ir įmonių vadovams

2014, 12 vasario, 17:38 | kategorija LPT | atsiliepimų (99) | peržiūrų 31 946 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

Foto

Erika Drungytė | asmeninio archyvo fotografija

Abraomas Linkolnas: „Vienus žmones galima apgaudinėti visą laiką, kitus tik kai kurį laiką, bet visų žmonių ir visais laikais negalima apgaudinėti“

„Pagal Marksą dialektika veda žmoniją prie tokios santvarkos, kurioje nebebus nei klasių, nei valstybių. Leninas buvo didelis ir nenuilstamas darbininkas. Jis davė marksizmui naują išvaizdą. Rusų komunistai buvo pirmieji, kurie įvedė totalitarinę valstybę su negirdėta diktatūra ir absoliučiu policijos režimu. Komunizmas neskiria savo priešų. Kas jiems priešinasi, tai jie tuos tuojau vadina kontrevoliucionieriais, buržujais, fašistais, naciais, kapitalistais, Rusijos priešais, darbininkų priešais ir pan. Komunizmas plačiai naudoja terorą, t. y. gąsdina žmones, laiko juos amžinoje baimėje. Leninas yra pasakęs: „Jeigu žmonės kalba apie moralę, mes sakome: moralė komunistui yra stiprioje, vieningoje drausmėje ir sąmoningoje žmogaus kovoje prieš išnaudotojus. Mes netikime į amžiną dorovę ir mes atmetame moralę kaip pasakas“.

Tai ištraukos iš Juozo Venckaus knygos „Komunizmo pagrindai“, išleistos 1954 metais Buenos Airėse. Aprašytoji situacija labai primena šiandieninę Lietuvą. Kad įgyvendinamas planas „be tautų ir valstybių“ – šitą didžiųjų korporacijų giesmelę mes jau žinome. Globalistinis pasaulio bankinio valdymo modelis yra tobulas marksizmo atspindys. Mes tai matome ir suvokiame – ES, neatsilikdama nuo kitų korporacijų, unifikuoja viską, ką tik gali. Bendra valiuta, bendra kalba, bendra teritorija. Kol kas tarp dviejų didžiųjų korporacijų – Amerikos ir Europos – dar vyksta derybos dėl laisvosios rinkos, bet ir tai tik artimiausio laiko klausimas.

Šiuo metu Europoje vyksta labai intensyvūs susirėmimai tarp visuomenės ir valdžios dėl esminių žmogaus gyvenimo sąlygų – dėl vandens nusavinimo, lytinių mažumų diktato, vaikų auklėjimo teisės perėmimo iš šeimų ir perdavimo valstybinėms institucijoms, dėl bręstančios ekologinės katastrofos, dėl skalūninių dujų išgavimo ir pan. Tai vyksta visoje Europoje. Tačiau pagal visas klasikines marksizmo dialektikos taisykles Lietuvoje, jei tu pasisakai už ekologiją – esi priešas, jei prieš skalūnus – priešas, jei už litą – priešas, jei už valstybinę kalbą – priešas. Tiek daug valstybinių priešų mūsų šalyje dar nėra buvę.

Visai neseniai mes visi būrėmės į įvairius darinius ir ėjome į gatves, reikalaudami atsiskyrimo nuo Sovietų sąjungos, reikalaudami suverenumo, reikalaudami nacionalinės valiutos ir vėliavos grąžinimo, reikalaudami lietuvių kalbos paskelbimo valstybine. Kai kurie iš jūsų taip pat ėjote. Anuomet mes žinojom, kad kovojam už Lietuvą ir visus ženklus, kurie būdingi nepriklausomai valstybei. Mes ėjome konsoliduoti vieno aiškaus troškimo ir mūsų norai buvo TEISĖTI. Anuomet mus labai įtariai lydėdavo milicijos pajėgos, – žinojom, kad esame sekami, kad kova bus galbūt ilga, bet pergalinga. Dar kartą – „Kas jiems priešinosi, tai jie tuos tuojau pat pavadindavo kontrevoliucionieriais, buržujais, fašistais, naciais, kapitalistais, Rusijos priešais, darbininkų priešais ir pan.“ Tačiau šiandieną jūs taip elgiatės su Lietuvos piliečiais.

Šiandieną, kiekvieną kartą, kai mes norime išeiti į gatves pagal konstitucinę susirinkimų teisę, mes priversti BIJOTI. Baimė yra užvaldžiusi visą valstybę. Ir šią baimę įtvirtina ne tik žmonių sekimas, telefoninių pokalbių pasiklausymas, bet ir policinis režimas, masinių žiniasklaidos priemonių vykdoma totalitarinė propaganda – įskaitant nacionalinį transliuotoją!

Tokio tyčiojimosi ir žmonių niekinimo, kokį girdime šiandieną Lietuvos televizijų kanaluose ir laikraščių puslapiuose, net rusai nepraktikavo tarybinėje Lietuvoje . Pradedant savivaldoje klestinčia diktatūra ir vietos valdininkų vykdomais persekiojimais, baigiant absurdiškais antivalstybiniais vykdomosios ir įstatymus leidžiančiosios valdžios veiksmais, visas kompetencijos ribas peržengiančiu teisiniu nihilizmu.

Jūs mus vadinate gatviniais, neišsilavinusiais, nacistais, fašistais, Rusijos agentais, Europos priešais ir daugybe kitų epitetų. Bet gal jau pakaks! Kas jums suteikė teisę tyčiotis? Tai, kaip jūs elgiatės, galima pavadinti tik komunistinės sistemos auklėtinių elgesiu. Jūs netgi nesate asmenybės – sisteminiai vienetai, kurie nesugeba generuoti ir įgyvendinti idėjų Lietuvos valstybės ir jos piliečių labui. Jūs atsiskyrėte siena, įvardydami save valstybe, o mus visus „gatve“. Jums nesuteikta teisė šluostytis į mus kojas, nes esate mūsų išrinkti mums tarnauti. Tarnauti Lietuvai. Kuris iš jūsų galite pridėjęs ranką prie širdies pasakyti – dirbau, kad nenuvilčiau manim pasitikėjusios Tautos, dirbau savo Tėvynei ir tarnavau kiekvienam piliečiui. Atsipeikėkite!

Tai jūs muistotės, kai Lenkijai lojalus pilietis Valdemaras Tomaševskis vykdo antivalstybinę veiklą ir nepriimat jokių aiškių sprendimų. Tai jūs, apšaukę mus Rusijos minkštųjų galių paveiktaisiais, valgote „Tarybines“ dešreles ir užsimerkiate, leisdami gražiausiuose sostinės prospektuose kaboti angliškiems užrašams. Tai jūs užsimerkiate ir apsimetate nematantys, kad perversinių vertybių diktatas įsitvirtina Lietuvos teisėje. Tai jūs vykdote nacijos naikinimo politiką, tuštindami kaimus ir miestelius, iškreipdami švietimo sistemą ir ugdydami kitus sisteminius vienetus, bet ne asmenybes. Tai jūs paskelbiate tūkstančius kovų prieš kažką arba už kažką ir ramūs užmiegate popierinėse ataskaitose, nes jūsų pateikiami rezultatai nieko bendra neturi su realybe. Tai jūs susiimate už galvų dėl patyčių masto, bet buvęs šalies premjeras atvirai, viešai, girdint vaikams tyčiojasi iš kito Seimo nario, iš kolegos, vartodamas tokius žodžius, iš kurių sklinda baisi neapykanta, pasidygėjimas, cinizmas.

Jūs, būdami „sveiko proto“, sąmoningai parduodate Lietuvą didžiajai ES teritorijos korporacijai. Jei bus pasirašyta laisvosios rinkos sutartis, ta korporacija bus euroatlantinė. Mes nesame idiotai ir nesakome, kad Rusijos imperija ir slaviškų žemių korporacija yra geresnė. Mes tik sakome, kad suprasdami globaliąją politiką, norime išlikti suverenūs, išlaikyti nacionalinį ūkį ir visus suverenumo ženklus – sienas, valiutą, kalbą. Taip pat ir valstybinę žemę, vandenis, miškus bei kitus resursus.

Supraskite – mes, Lietuvos Tauta, jūsų atsisakome. Nelydėkite Tautos, mininčios savo Nepriklausomybės dieną – Vasario 16-ąją ir Kovo 11-ąją – apsirengę policijos uniformomis. Mes nesame žvėrys aptvare. Geriau pagalvokite, kaip jus paminės Lietuvos istorija. Ne ta, kurią mums mėgina primesti Bumblauskas ir Co. Tikroji Lietuvos istorija.

Mes esame lietuviai, mūsų kraujyje teka ir karių, ir partizanų kraujas. Nepaisydami visos jūsų surinktos propagandinės kariuomenės, mes išsaugosim savo Lietuvą. Net žinodami, kiek Lietuvos partizanų išdavė patys lietuviai, vis viena neprarandame vilties laimėti kad ir tokį kaip Kalniškės mūšį – nužudyti 44 partizanai ir nukauta 400 enkavedistų. Nepaisydami to, kad jūs visą istoriją uždengėte gėdingu neįvykdytos liustracijos skuduru.

Suprantame, jums tai nėra baisiausia. Jūs jau nebemokat gyventi neapgaudinėdami patys savęs. Jūs jau nemokat gyvent be instrukcijų. Jums visai nė motais, kad tiek daug žmonių jus niekina, prakeikia mintimis ir žodžiais. Kartais atrodo, kad jūs įtikėjote, jog esate nemirtingi. Ir vis tik. Jeigu jūs nesate komunistų palikuonys, jeigu jūs nesate marksistų auklėtiniai, jūsų dar laukia paskutinioji išpažintis.

Po Antrojo Pasaulinio karo buvo vykdytos masinės deportacijos, kurias dabar atitinka emigracija, ir tada kaimai gerokai ištuštėjo. „Ištremtųjų turtas buvo konfiskuotas ir išgrobstytas, sodybos sunaikintos, dideli žemės plotai liko nedirbami. Priverstinis ūkininkų kiemų sukolektyvinimas prasidėjo 1949 metais. Valdžia, norėdama greičiau įvykdyti kolektyvizaciją, visomis priemonėmis terorizavo ūkininkus. Uždėdavo didelius žemės ūkio mokesčius ir grūdų pyliavas. Jas įvykdžius, žemės mokesčiai ir grūdų pyliavos dar labiau didėjo, o jų nevykdžiusieji buvo teisiami, kalinami, skelbiami liaudies priešais ir tremiami. Ypač kentėjo stambesni ūkininkai. Tai viena iš svarbiausių priežasčių, kodėl didėjo partizanų skaičius miškuose“ (iš Antano Rinkevičiaus archyvo).

Argi jūs nesuprantate, kad veikdami, kaip ne mūsų, o Briuselio klapčiukai, įgyvendindami tuos pačius marksistinius idealus, kaip jūsų pirmtakai, tarnavę Maskvai, patys ir sukūrėte tai, ką dabar turime. Jūs gi visą laiką terorizavote mus. Nesistebėkite, kad prasideda naujas partizaninis karas už Laisvą Lietuvą.

Humanitarinių mokslų daktarė, rašytoja, vertėja

Erika Drungytė

Sarmatai

Sarmatai

Jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba PayPal. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.Atsiliepimų 99

 1. alvidas says:

  Kalniskes musio didvyriai turejo panasius ginklus i NKVDistu. Dabar pries nupenetus, visaip ekipuotus skvernelinius plikom rankom… Dar palaukim, riebios ziurkes jau pjaunasi nepakankamai „isisavinamo” biudzeto backoje.

 2. Sigitas Buivydas

  Herzog (Grand Duke Royal) House Sweden Upland, Pomerania and Livonia, Lithuanian.Vytenis (BUJWID) -. Royal Buivydas Lithuanian Grand Duke (about 1295-1316). Pukuveras – Butvydas (BUJWID) Buivydas Rex. King . Lithuanian Grand Duke Prince Royal year 1281) the son.Vytenis (BUJWID.) – Buivydas Rex. King . Lithuania and Semigall King. Royal Riurikid & Gediminid Dynasty. His Mayesty Grand Royal Highness HRH.HGD Royal origin Lithuanian Grand Duke.According to Lussangujinus, he is the rightful heir. Prince Sigitas Buivydas

  Tai mano prasom kreiptis JO DIDENYBĖ Lietuvos Didysis kunigaikstis Karališkos kilmės (HRH) & (HGD) Princas Pagal lussangujinus teise teisetas įpėdinis. Princas Sigitas Buivydas Identitetas
  Identitetas(lot.buvimas)yra tapatybė, žmogaus arba daikto savybių visuma, pagal kurią jis yra atpažįstamas, atskiriamas nuo kitų. Pvz., tautinis identitetas(istoriškai nulemta asmens savybė, nors yra ginčytinas dalykas, mat dalis mokslininkų teigia,kad taut. identitetas yra kintantis, asmuo pats gali pasirinkti savo tautiškumą.)

  This is my request to apply to His Majesty the Grand Duke of the Kingdom of the Grand Duchy of Lithuania (HRH) & (HGD) Prince According to Lussangujinus, the rightful heir. Prince Sigitas Buivydas Identity
  Identity (lot. Being) is an identity, separated from the other by the totality of the properties of a person or a thing in which he is identifiable. For example, a national identity (historically determined by the personality, although it is a controversial subject, since some scholars claim that national identities are changing, the person can choose his own nationality.)

 3. Arvydas says:

  Labai daug žodžių, o turinys – vien pilstymas iš tuščio į kiaurą.

 4. Vida says:

  žURNALISTINĖ BELETRISTIKA. IR NORAS IŠGARSĖTI…

 5. LYRA says:

  Teisingas tikras ir laiku parašytas laiškas.Tai mūsų laikmečio dvasios atskleidimas.Didžiausia mūsų bėda, tai godumas ir netikras garbės troškimas.Štai , prasidėjo arši pasipriešinimo banga, kuomet šio seimo daugumą, pradėjo realizuoti savo duotus pažadus rinkėjams…pajudino didžiuosius macinatorius , kurie švaisto, tiesiog išvagia valstybės biudžeto skirtas lėšas, štai, pajudinti Geležinkeliai, kelininkai, o kai paklausė kaip panaudojami Valstybės biudžeto lėšos skirtos LRT , tai 40 000000 MILIJONŲ, METAMS SKIRIAMA,tai dešimt metams, ir niekada niekams nereikėjo duoti ataskaitos kaip juos iš leidžia, ..vis sakė, kad paslaptis, ir nų tikrinti.nevalia..
  Nesuprantu , kokias paslaptis gali turėti šis valstybinis kanalas gyvenantis iš mokesčių mokėtojų pinigų…tarp kitko, šio kanalo ir programa tuščia ir bevertė…tai todėl ir pasipylė iš šio kanalo laidos su epitetais ir pravardėmis, ….Gaila, tačiau šiandiena Lietuva.supjudyta, apšmeižta, išpravardžiuota įvairiais epetetais ir pravardėmis…o žinote ir sunku nepriklausomybės kelia pradėjome nuo kreipinio iš tribūnos,,ŠUNAUJOS.. tai ir gyvenome su širdgėla širdyje, …kas nesusitaikė ir gerbė savę, skaudžiai apsiverkė ir išvyko…
  .
  .

  • Irena says:

   Lyra,sakote, LRT programa tuščia ir bevertė? Tai atsakykite, kuri gi kita programa yra vertinga? Gal toji, kur viešai platina susipykusių sugėrovų ar turto nepasidalinančiųjų rietenas arba piaro ištroškusių pupyčių „paslaptis”, o gal ta, kuri labiausiai stengiasi prikelti jaunystės laikų nostalgiją dėl praėjusių „gerų tarybinių laikų”? Manau,LRT, ko gero, vienintelė programa verta dėmesio.Tas nelemtas „šunaujos” epitetas, skirtas kai kuriems žurnalistams, ištrauktas iš konteksto tapo labai patogiu kabliuku tiems, kam jo taip reikėjo… O lietuviais save vadinantys ir besigėdijantys savo tikrojo vardo tiek ir besugeba- tik apsiverkti ir išvažiuoti. Juk kažką keisti, daryti yra kur kas sunkiau! Bet su viena Jūsų išsakyta tiesa tikrai sutinku, kad didžiausia mūsų bėda – tai godumas ir netikros garbės troškimas.

 6. Ugnius says:

  Nezinau, nezinau vien emocijos, niekam jau neberupi ta Lietuva, nes dabar visi mobilus, keliauja gyvena kur nori ir dazniausiai savo ateiti planuoja kitur bet ne ten kur gime. Kazkada gerai pasake filosofas, lietuviai isliks jeigu bus pakankamas skaicius zmoniu norinciu lietuviskos kulturos, kalbos, lietuviskumo, jeigu si kultura bus patraukli, o jeigu ne tai isnyks kaip Prusija.

 7. Rolandas says:

  parasyta ,kad zmones bijo eiti i gatves …as pamenu kaip badavo neperseniausiau prie seimo rumu zmones kurie nukentejo nuo teisesaugos.Ir kas juos palaike?niekas,visi juoketes ,o atsirado dar ir tokiu kurie atejo pavalgyti prie badaujanciu.Tai yra viskas pasakyta ,,kas Jus tokie esate,,,ir niekuom deta cia nera ,,,Baime,,, cia ne baime,o jus tokie esate.Egojistai,pavydus ,tik ziurite sau,jums nerupi kito zmogaus bedos,nesuprasdami ,kad ir jums tas gali atsisukti.Todel Lietuvaiciai jei manes kas paprasytu ,kad as eiciau i gatves,as neiciau ne del tos vadinamos baimes,o delto ,kad ,,,Jus nesate verti to,,,

 8. Gintaras says:

  Šaunu…pabudome,kėlėmės ir vėl esmi migdomi…,kelkimės,gana miegoti!!!

 9. Old school says:

  Drasi moteris: matyt pakelus sparnus emigruoti. Skaiciau pavirsutiniskai, nes pilnai neuzgriebe. Su visa pagarba uz drasa siulyciau paciai isivaizduot, ka Ji pati galetu padaryti atejus i dabartini Seima? Nieko! Resursai riboti, zmoniu ner, darbo ner, pramones nera . Yra 2mln zmoniu be patriotizmo, su retorika, bet zvairuojanciu i Vakarus ir svarstanciu kada čia maut.Net pro vėliavas ir pro gražias dekoracijas kyšo mūsų
  žmonių abejonės ir liūdna nuotaika. Atsisukim į artimiausius ir pradėkim nuo namų.

 10. Algirdas says:

  Sąmoningėja tautiečiai. Malonu skaityti kai daugumą komentarų. Seimūnai, tai paprasčiausi mūsų – mok. mokėtojų pinigais disponuojantys parazitai. Visi turi savo globojamus UAB -us. Žmonių mažėja, o parazitų skaičius 141 -constant. Posėdiuose renkasi pusė. Sumažinti iki 71 ir didinti tik jei gerės gyvenimas. Bet čia utopija.

 11. Rima says:

  TAIP VISA TIESA.Mes greit išnyksime,mus į nežinią veda seimas,jų neefektyvūs ir vienas kitą anuliuojantys sprendimai…Mes bedarbiai…Ką bandome auginti savo šventoje Lietuvos žemėje esame tik gniuždomi.Nyksta kaimai,mažėja miestai.Naikinamos gydymo įstaigos,MAŽĖJA DARBO VIETŲ,o kokios mažos algos ar pensijos….Prekybininkų kainos kyla….Juk greitai mūsų visai nebeliks…..

 12. Algimantas says:

  Labai teisingai parasyta nes musu valstybe vadovauja tikri bukagalviai avinai as tumiu ivestu nei vienoje valstybeje nesu girdejes tam zmogui sakau valio uz sita laiska

 13. Sodininkas Antaninis says:

  Oi, teikia vilties jauni lietuviai. Bet apie tai vėliau, skubu į renginius……

 14. Audrius says:

  Trumpinciau teksta, nes su ekspresija viskas tvarkoje, bet kai autore pradeda kartotis, banga luzhta nepasiekus kranto. Cia – ne kritika, o Dr. Erikos D. palaikymas, nes dar jauna ir nesvarbu, kad velnionishkai grazi! :)

 15. Alvydas says:

  Ačiū už drąsą ir pasakytą tiesą

 16. Rimantas says:

  Ačiū už teisingus žodžius. Tos pačios mintys seniai neduoda ramybės ,tik nemoku taip gražiai jų sudėliot.

 17. Benjaminas says:

  „Nesistebėkite, kad prasideda naujas partizaninis karas už Laisvą Lietuvą.” ” Partizaninis karas” mano supratimu teisėtas tik okupuotoje valstybėje, Lietuva juridiškai tokia nėra, bet jei suprasti tai perkeltine prasme, kad kyla žmonių sąmoningumas ir jie viešai pradeda reikšti savo nepasitenkinimą valdžioje esančiais, tai sveikintina ir tai bet kurios demokratinės valstybės būtinas atributas. Ar toks „karas” tikrai vyksta, ir ar jame yra laimėjimų parodys būsimųjų rinkimų rezultatai. Lietuvoje „karas” galimas tik už žmonių protus ir šis straipsnis to įrodymas.

 18. Albina says:

  Man irgi atrodo,kad laikas sakes traukt

 19. Vidas says:

  Na musu „demokratineje” valstybeje uz tokius straipsnius galima turetu nemalonumu,parasyta teisingai bet niekas nepasikeis,musu valdziai reikalinga kvaila ir akla liaudis,kokiu dabar yra dauguma,pagazdina isgalvotu karu su isgalvotu priesu ir pirmyn zombiai

 20. Valdas says:

  Labai tiksliai parašytas laiškas. Visiška teisybė.

 21. Rimtautas says:

  Straipsnyje daug teisingu minciu, bet man atrodo, kad autores propaguojamas atskiros valstybes ideja yra visai nereali. pirmiausia reikia susitvarkyti savo darze, o jeigu didelei daliai tautos vis dar saldus „komunistinis” pyragas, tai mes patys kalti. (straipsnio pasirodymo laikas keistas!)

 22. Robertas says:

  Tie lyriniai Drunginytes herojai – yra paprasti Lietuvos žmonės,iš kurių gręžia paskutinį skatiką ir dvasina, kaip tautą. Greitai nieko savo nebeturėsime. Esame , kaip čigonai, tik viską perkam ir parduodam, o jei savo ką pradedam auginti, tai tuoj pagalius į ratus ima kišti… tai paukščių gripas, tai kiaulių maras…tiesa, juk Danų kiaulių augintojams konkurentais daromės…netvarka. Todėl ir mūsų vaikai kaimuose neturi darbų ir miestuose ne ką uždirba, todėl ir lekia ieškoti geresnio gyvenimo , jei valstybei ne motais jų likimas…Miršta Lietuva , kaip tautą – miršta…Taip, kad aš pilnai palaikau Eriką, ne tokios mes laisvės siekėme. ..

Rašyti atsiliepimą

Mums svarbios jūsų nuomonės.
Tuo pačiu norime priminti, kad komentarai nėra tarpusavio rietenų ar keiksmams skirta sritis.
Komentarai nėra cenzūruojami, tačiau programa gali kai kuriuos sulaikyti, jei ras keiksmų, nevartotinų žodžių ar nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "https" ir "www".

top