Atviras laiškas Lietuvos Respublikos Seimo nariams, Prezidentei, generaliniam prokurorui, teisėjams, policininkams, valstybinių įstaigų ir įmonių vadovams

2014, vasario 12, 17:38 | kategorija LPT | 99 komentarai | peržiūrų 31 297 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

Foto

Erika Drungytė | asmeninio archyvo fotografija

Abraomas Linkolnas: „Vienus žmones galima apgaudinėti visą laiką, kitus tik kai kurį laiką, bet visų žmonių ir visais laikais negalima apgaudinėti“

„Pagal Marksą dialektika veda žmoniją prie tokios santvarkos, kurioje nebebus nei klasių, nei valstybių. Leninas buvo didelis ir nenuilstamas darbininkas. Jis davė marksizmui naują išvaizdą. Rusų komunistai buvo pirmieji, kurie įvedė totalitarinę valstybę su negirdėta diktatūra ir absoliučiu policijos režimu. Komunizmas neskiria savo priešų. Kas jiems priešinasi, tai jie tuos tuojau vadina kontrevoliucionieriais, buržujais, fašistais, naciais, kapitalistais, Rusijos priešais, darbininkų priešais ir pan. Komunizmas plačiai naudoja terorą, t. y. gąsdina žmones, laiko juos amžinoje baimėje. Leninas yra pasakęs: „Jeigu žmonės kalba apie moralę, mes sakome: moralė komunistui yra stiprioje, vieningoje drausmėje ir sąmoningoje žmogaus kovoje prieš išnaudotojus. Mes netikime į amžiną dorovę ir mes atmetame moralę kaip pasakas“.

Tai ištraukos iš Juozo Venckaus knygos „Komunizmo pagrindai“, išleistos 1954 metais Buenos Airėse. Aprašytoji situacija labai primena šiandieninę Lietuvą. Kad įgyvendinamas planas „be tautų ir valstybių“ – šitą didžiųjų korporacijų giesmelę mes jau žinome. Globalistinis pasaulio bankinio valdymo modelis yra tobulas marksizmo atspindys. Mes tai matome ir suvokiame – ES, neatsilikdama nuo kitų korporacijų, unifikuoja viską, ką tik gali. Bendra valiuta, bendra kalba, bendra teritorija. Kol kas tarp dviejų didžiųjų korporacijų – Amerikos ir Europos – dar vyksta derybos dėl laisvosios rinkos, bet ir tai tik artimiausio laiko klausimas.

Šiuo metu Europoje vyksta labai intensyvūs susirėmimai tarp visuomenės ir valdžios dėl esminių žmogaus gyvenimo sąlygų – dėl vandens nusavinimo, lytinių mažumų diktato, vaikų auklėjimo teisės perėmimo iš šeimų ir perdavimo valstybinėms institucijoms, dėl bręstančios ekologinės katastrofos, dėl skalūninių dujų išgavimo ir pan. Tai vyksta visoje Europoje. Tačiau pagal visas klasikines marksizmo dialektikos taisykles Lietuvoje, jei tu pasisakai už ekologiją – esi priešas, jei prieš skalūnus – priešas, jei už litą – priešas, jei už valstybinę kalbą – priešas. Tiek daug valstybinių priešų mūsų šalyje dar nėra buvę.

Visai neseniai mes visi būrėmės į įvairius darinius ir ėjome į gatves, reikalaudami atsiskyrimo nuo Sovietų sąjungos, reikalaudami suverenumo, reikalaudami nacionalinės valiutos ir vėliavos grąžinimo, reikalaudami lietuvių kalbos paskelbimo valstybine. Kai kurie iš jūsų taip pat ėjote. Anuomet mes žinojom, kad kovojam už Lietuvą ir visus ženklus, kurie būdingi nepriklausomai valstybei. Mes ėjome konsoliduoti vieno aiškaus troškimo ir mūsų norai buvo TEISĖTI. Anuomet mus labai įtariai lydėdavo milicijos pajėgos, – žinojom, kad esame sekami, kad kova bus galbūt ilga, bet pergalinga. Dar kartą – „Kas jiems priešinosi, tai jie tuos tuojau pat pavadindavo kontrevoliucionieriais, buržujais, fašistais, naciais, kapitalistais, Rusijos priešais, darbininkų priešais ir pan.“ Tačiau šiandieną jūs taip elgiatės su Lietuvos piliečiais.

Šiandieną, kiekvieną kartą, kai mes norime išeiti į gatves pagal konstitucinę susirinkimų teisę, mes priversti BIJOTI. Baimė yra užvaldžiusi visą valstybę. Ir šią baimę įtvirtina ne tik žmonių sekimas, telefoninių pokalbių pasiklausymas, bet ir policinis režimas, masinių žiniasklaidos priemonių vykdoma totalitarinė propaganda – įskaitant nacionalinį transliuotoją!

Tokio tyčiojimosi ir žmonių niekinimo, kokį girdime šiandieną Lietuvos televizijų kanaluose ir laikraščių puslapiuose, net rusai nepraktikavo tarybinėje Lietuvoje . Pradedant savivaldoje klestinčia diktatūra ir vietos valdininkų vykdomais persekiojimais, baigiant absurdiškais antivalstybiniais vykdomosios ir įstatymus leidžiančiosios valdžios veiksmais, visas kompetencijos ribas peržengiančiu teisiniu nihilizmu.

Jūs mus vadinate gatviniais, neišsilavinusiais, nacistais, fašistais, Rusijos agentais, Europos priešais ir daugybe kitų epitetų. Bet gal jau pakaks! Kas jums suteikė teisę tyčiotis? Tai, kaip jūs elgiatės, galima pavadinti tik komunistinės sistemos auklėtinių elgesiu. Jūs netgi nesate asmenybės – sisteminiai vienetai, kurie nesugeba generuoti ir įgyvendinti idėjų Lietuvos valstybės ir jos piliečių labui. Jūs atsiskyrėte siena, įvardydami save valstybe, o mus visus „gatve“. Jums nesuteikta teisė šluostytis į mus kojas, nes esate mūsų išrinkti mums tarnauti. Tarnauti Lietuvai. Kuris iš jūsų galite pridėjęs ranką prie širdies pasakyti – dirbau, kad nenuvilčiau manim pasitikėjusios Tautos, dirbau savo Tėvynei ir tarnavau kiekvienam piliečiui. Atsipeikėkite!

Tai jūs muistotės, kai Lenkijai lojalus pilietis Valdemaras Tomaševskis vykdo antivalstybinę veiklą ir nepriimat jokių aiškių sprendimų. Tai jūs, apšaukę mus Rusijos minkštųjų galių paveiktaisiais, valgote „Tarybines“ dešreles ir užsimerkiate, leisdami gražiausiuose sostinės prospektuose kaboti angliškiems užrašams. Tai jūs užsimerkiate ir apsimetate nematantys, kad perversinių vertybių diktatas įsitvirtina Lietuvos teisėje. Tai jūs vykdote nacijos naikinimo politiką, tuštindami kaimus ir miestelius, iškreipdami švietimo sistemą ir ugdydami kitus sisteminius vienetus, bet ne asmenybes. Tai jūs paskelbiate tūkstančius kovų prieš kažką arba už kažką ir ramūs užmiegate popierinėse ataskaitose, nes jūsų pateikiami rezultatai nieko bendra neturi su realybe. Tai jūs susiimate už galvų dėl patyčių masto, bet buvęs šalies premjeras atvirai, viešai, girdint vaikams tyčiojasi iš kito Seimo nario, iš kolegos, vartodamas tokius žodžius, iš kurių sklinda baisi neapykanta, pasidygėjimas, cinizmas.

Jūs, būdami „sveiko proto“, sąmoningai parduodate Lietuvą didžiajai ES teritorijos korporacijai. Jei bus pasirašyta laisvosios rinkos sutartis, ta korporacija bus euroatlantinė. Mes nesame idiotai ir nesakome, kad Rusijos imperija ir slaviškų žemių korporacija yra geresnė. Mes tik sakome, kad suprasdami globaliąją politiką, norime išlikti suverenūs, išlaikyti nacionalinį ūkį ir visus suverenumo ženklus – sienas, valiutą, kalbą. Taip pat ir valstybinę žemę, vandenis, miškus bei kitus resursus.

Supraskite – mes, Lietuvos Tauta, jūsų atsisakome. Nelydėkite Tautos, mininčios savo Nepriklausomybės dieną – Vasario 16-ąją ir Kovo 11-ąją – apsirengę policijos uniformomis. Mes nesame žvėrys aptvare. Geriau pagalvokite, kaip jus paminės Lietuvos istorija. Ne ta, kurią mums mėgina primesti Bumblauskas ir Co. Tikroji Lietuvos istorija.

Mes esame lietuviai, mūsų kraujyje teka ir karių, ir partizanų kraujas. Nepaisydami visos jūsų surinktos propagandinės kariuomenės, mes išsaugosim savo Lietuvą. Net žinodami, kiek Lietuvos partizanų išdavė patys lietuviai, vis viena neprarandame vilties laimėti kad ir tokį kaip Kalniškės mūšį – nužudyti 44 partizanai ir nukauta 400 enkavedistų. Nepaisydami to, kad jūs visą istoriją uždengėte gėdingu neįvykdytos liustracijos skuduru.

Suprantame, jums tai nėra baisiausia. Jūs jau nebemokat gyventi neapgaudinėdami patys savęs. Jūs jau nemokat gyvent be instrukcijų. Jums visai nė motais, kad tiek daug žmonių jus niekina, prakeikia mintimis ir žodžiais. Kartais atrodo, kad jūs įtikėjote, jog esate nemirtingi. Ir vis tik. Jeigu jūs nesate komunistų palikuonys, jeigu jūs nesate marksistų auklėtiniai, jūsų dar laukia paskutinioji išpažintis.

Po Antrojo Pasaulinio karo buvo vykdytos masinės deportacijos, kurias dabar atitinka emigracija, ir tada kaimai gerokai ištuštėjo. „Ištremtųjų turtas buvo konfiskuotas ir išgrobstytas, sodybos sunaikintos, dideli žemės plotai liko nedirbami. Priverstinis ūkininkų kiemų sukolektyvinimas prasidėjo 1949 metais. Valdžia, norėdama greičiau įvykdyti kolektyvizaciją, visomis priemonėmis terorizavo ūkininkus. Uždėdavo didelius žemės ūkio mokesčius ir grūdų pyliavas. Jas įvykdžius, žemės mokesčiai ir grūdų pyliavos dar labiau didėjo, o jų nevykdžiusieji buvo teisiami, kalinami, skelbiami liaudies priešais ir tremiami. Ypač kentėjo stambesni ūkininkai. Tai viena iš svarbiausių priežasčių, kodėl didėjo partizanų skaičius miškuose“ (iš Antano Rinkevičiaus archyvo).

Argi jūs nesuprantate, kad veikdami, kaip ne mūsų, o Briuselio klapčiukai, įgyvendindami tuos pačius marksistinius idealus, kaip jūsų pirmtakai, tarnavę Maskvai, patys ir sukūrėte tai, ką dabar turime. Jūs gi visą laiką terorizavote mus. Nesistebėkite, kad prasideda naujas partizaninis karas už Laisvą Lietuvą.

Humanitarinių mokslų daktarė, rašytoja, vertėja

Erika Drungytė

Sarmatai

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurnerNaujienos iš interneto

komentarai 99

 1. Joris says:

  Pridėsiu dar šiek tiek…
  KIEKVIENAS ŽMOGUS – TAI NE VIEN KŪNAS IR KRAUJAS, TAI ENERGO INFORMACINĖ STRUKTŪRA, VIBRUOJANTI, SKLEIDŽIANTI ATITINKAMAS VIBRACIJAS, PRIKLAUSOMAI NUO SAVO EVOLIUCINIO, DOROVINIO LYGIO.

  Štai iš senų laikų mus pasiekė toks terminas KA, reiškiantis SIELĄ. Paraidžiui žodis Ka reiškia struktūrą (K) ir energiją-informaciją (A), gaunasi: energoinformacinė struktūra (o mums is-tori-kai pasakoja, kad mūsų protėviai buvo beraščiai, tamsuoliai pagonys besimeldžiantys stabams, tik pamiršta paminėti kad tie stabai buvo įvairiausiomis runomis išrašinėti it t.t. ir pan.). Arba žodelis ATA, kurį senose kapinėse galima rasti vos ne ant kiekvieno kryžiaus. Ata reiškia mirtis, o paraidžiui – tai energijos-informacijos (A) perėjimas į kitą (T – lygmenį) energo-informacinį lygį. – Šitai visai nepanašu į tamsuolišką stabmeldystę, o veikiau į tokio lygio žinias (beje, gerai apmąstytas ir suklasifikuotas,ir maža to, dar ir kalbos lygmenyje žodinėje terminologijoje sistemingai išreikštas), kurių galima tik pavydėti.

  Visus šiuos „išvedžiojimus“ galima laikyti nesąmonėmis, bet… sugrįžkime prie VIBRACIJŲ.
  Štai visai ne taip jau seniai, kažkokia skandinaviška nevyriausybinė organizacija (kažkodėl viskas skandinaviška – matomai čia artimiausias užkrato židinys) sumąstė ir finansavo projektą, pagal kurį, kai kurie kaliniai gali laisvai išeiti į miestą ir sugrįžti esant minimaliai priežiūrai. Neprisimenu detalių, bet kalba eina apie Šiaulių ar Panevėžio miestą. Net per televiziją viešai rodė, kaip vietiniai gyventojai pasipriešino šiam projektui ir tik žmonių spaudimo dėka, šią naują įstaigą buvo nutarta iškelti į miesto pakraštį.
  Tai štai, iš pirmo žvilgsnio viskas atrodo kvailai, bet ar tikrai? Prisiminkime tai, kad kiekvienas žmogus skleidžia vibracijas, priklausomai nuo jo evoliucinio dorovinio lygio. O dabar pamėginkite įsivaizduoti, kaip aplinkui mokyklas, vaikų darželius pačioje miesto širdyje pradeda šliuožioti nusikaltėliai, skleidžiantys tam tikras vibracijas, kurios TARP ŽMONIŲ SKLINDA KAIP ENERGO-INFORMACINIS VIRUSAS! Štai apie šias plonybes tai mums niekas nieko nepasakoja! Ir jei apie tai prabiltume viešai, tai būtume išjuokti ir visokių diplomuotų profesorių dėka pažeminti. Atseit visa tai – nesąmonės. Bet kai turi tam tikras žinias (arba bent jau dalelę jų), tai pradedi suprasti, kad tokie skandinaviški ir „geranoriški“ projektai visai nėra nekalti. KAIKAS NAUDOJA NUO VISŲ SLEPIAMAS ŽINIAS IR PANAUDOJA JAS PRIEŠ MUS tarsi savotiškas Juodąsias Technologijas. O dar pridėkime visokius gėjų paradus miestų centruose – tai galime įsivaizduoti kokio mąsto energo-informacinį virusą bandoma paskleisti. Ir tik iš pirmo žvilgsnio viskas atrodo nekaltai. Tačiau dauguma, dar normalių ir nesugadintų žmonių intuityviai priešinasi tokioms „naujovėms“, nes pasąmonėje ir genetiniam lygmenyje, jie jaučia, kas gera, kas ne arba kas normalu, o kas ne. Todėl visi šie apsauginiai žmonių sąmonės mechanizmai apeinami aplinkiniu keliu per propagandą (smegenų plovimą), per įstatymus (prievartiniu būdu). Ar verta stebėtis, kad SENOVĖJE MŪSŲ PROTĖVIAI STENGĖSI NEĮSILEISTI SVETIMŠALIŲ IR NELEIDO JIEMS GYVENTI SAVO GYVENVIETĖSE, SAUGOJO GIMTĄJĄ ŽEMĘ NUO VISOKIŲ ATĖJŪNŲ?!

 2. alksnaitis says:

  Ačiū Erika, už tiesos žodžius, pritariu tavo mintims.

 3. alksnaitis says:

  Ačiū Erika, už tiesos žodžius, pritariu tavo mintims

 4. Jus says:

  Debilai :DDD

 5. Elmuntas says:

  Tereikia iššifruoti žodžius: SEIMAS (Savanaudžių Egoistų Išrinktųjų Melagių Aferistų Susivienijimas), TEISMAS (Tarybinio Elito Išaukštintas Sukčių Melagių Aferistų Susivienijimas) (nesvarbu…., kokia instancija…, tinka visoms…)… Galima paskelbti konkursą dėl žodžio „Vyriausybė“ iššifravimo…, ir visiems viskas bus aišku… Išvada: valdžioje – Aferistų…, Sukčių…susivienijimai… Štai kur turi krypti Lietuvos STT žvilgsniai…

 6. Pritariu says:

  Pritariu,atėjo laikas pasakyti atvirai ponams ,kurie pamiršo apie tai,kad vergovė yra panaikinta jau senai …..

 7. Stasys says:

  Vergove nepanaikinta tik pakeista vegrgoves forma, kad i akis nekristu. Anksciau duodavo maisto vergams, kad badu nemirtu ir dirbti galetu. Dabar duoda alga, kad badu nemirtu ir i darba ateitu nes, algos dydis toks, kad gyventum nuo algos iki algos ir nedaugiau. Lietuva vergu krastas.

 8. Saulius says:

  Jei kyla žmonėms mintys revoliucijoms,Valdžios vyrai bei moterys turi iš peties rimtai susimastyti ir,kad vėliau nereikėtų vėl kaltinti Priešų įtakos.NUEIKIT,BRANGI VALDŽIA,Į PARDUOTUVES,SULYGINKIT KAINAS IR GAUNAMAS PAPRASTŲ ŽMONIŲ PAJAMAS.N U E I K I T ! ! !

 9. Vladas Mazelis says:

  Viskas tvarkoj, tik apsirūpinkite žemės turtais, ypač aukso ir deimantų ištekliais, susikurkite galingą pramonę, atsisakykite ES paramos, įsigykite porą lėktuvnešių ir kelis šimtus karo lėktuvų ir tada eikite savo suvereniu keliu. Priešingu atveju su savo „suverenumu“ išnyksite iš pasaulio žemėlapio labai, labai staigiai.

 10. Runkele says:

  Valdininkai ATIMA- ATIMA KELIUS i sodybas.Isivaizduojat?-nusiperka bendro naudojimo kelio dali /kaip dirbama zeme/,sitaip palikdami gyventojus be ivaziavimo.O po to nei savivaldybe,nei net SEIMO kontrolieriai ,prokuratura neigalus atstatyti nusikalstamos savivaldybininku/konservatoriai/,Nac zemes tarnybos veikeju veiklos teisinguma.Kaimynai drista kelia -kaimo KELIA uzsodinti tujomis ir nieko,NIEKO,nes valdziazmogio tevu darbas.Kur tai matyta ,girdeta.Prie sovietu tokia „veikla“net susapnuota nebut buvus.

 11. Arturas says:

  Atsiusk informacija apie tas vibracijas. Mane sudomino tavo tekstas.

 12. Genutė says:

  100% Pritariu.
  Konservu ir Grybauskaitės Lietuva yra naikinama.
  Lietuvoje vos ne karo stovis.
  Žmones bėga is gimtu namų ir niekas NERA daroma, kad žmones pasiliktu- nebėgtų is Lietuvos.
  Niekas nenori investuoti i Lietuva, nes prezidente kursto ir provokuoja karą.
  Tik didžiausias idiotas gali pyktis su artimiausiu kaimynu, Rusija buvo ir liks musu kaimynu.
  Mes norime Taikos, o NE Karo.

 13. vytautas says:

  Pirmiausia noriu padėkoti gerbiamai Erikai už teisinga ir drasu žodi … labai ja gerbiu už tai … tik ar sureaguos Lietuvos valdžiažmogiai i jos teisingus ir atvirus žodžius, juk tam dar reikia turėti pakankamai proto, sažinės ir garbės … proto gal ir pakanka, bet garbės ir sažinės ??? Ar pakaks Lietuvos valdžiažmogiams garbės ir sažinės ???

 14. vytautas says:

  Yra toks anekdotas apie valstybės valdyma :
  Jeigu valstybėje žmonės burba, murma nepatenkinti – nieko baisaus, smauk juos ir toliau …
  Jeigu valstybėje žmonės rėkia, mitinguoja, streikuoja – nieko baisaus, smauk juos ir toliau …
  Bet jeigu valstybėje žmonės atvirai juokiasi i akis valdžiažmogiams – baik smaugti ir bėk kuo greiciau ir kuo toliau – taip gausi, kad mažai tau tikrai nepasirodys …

 15. Vilija says:

  Ačiū, pasakėte tai, ką 20 metų norėjau pasakyti savo giminėms.

 16. Feliksas says:

  Labai atsiprašau,bet čia matau visą šią visumą blevyzgų lygmeniu.Ir rašymą,ir pasisakymus.Vienintelis pasiūlymas:būkit geri,apsiraminkit.O tada nueikite į bažnyčią,ramiai tik ramiai,be tokių blevyzgų kaip čia,pasimelskite už Lietuvos atsivertimą,už viso pasaulio atsivertimą,sukalbėkite nors „TĖVE,MŪSŲ“ir būsi palaiminti JO vardu.Palikit jūs balamūtije žmones,nrs viskas yra kuo puikiausiai,tai ir padėkim Lietuvai teigiamomis emocijomis,o ne provokuokit buntavoti.Tai negerai,galvokit iš naujo.

 17. Juozas says:

  Dar po dvisesimt penkiu tokio valdymo paskutinis LIETUVIS isvaziuodamas isjungs eletra namuose, ir nubraukes asara paliks tevynes zeme

 18. Eglė says:

  Ne Lietuva kalta, kad tapom bėdžiais,
  Tiesiog išsigimė tauta,
  Galvojanti kaip čia gražiau aprėdžius,
  Namus, mašiną, žmoną ir save.
  Bet juk yra ir išvirkščioji pusė –
  Ir ji didžiausia šios tautos dalis –
  Joje gyvenimai ko ne uždusę
  Nuo neteisybės graužiančios akis.
  Du poliai priešingi. Kuris svarbesnis?
  Ar tas, kur turi daug ir ne bet ką,
  Ar tas, kur užu skruzdėlę menkesnis
  Nes jis nematomas akim plika?
  Kol vieną dieną ima ir užkliūna,
  Nes šliaužioja ne vietoj, ne laiku
  Ir pasaka graži staiga sugriūna
  Galvojantiems, kaip Lietuvoj gražu.
  Ir iš tiesų gražu. Miškai ir upės,
  Kalvelės, pievos, kloniai, ežerai,
  Tik namas tas, kur ant kalvos suklupęs
  Nemato nieko – užkalti langai.
  Vienur kitur dar likusios švieselės
  Tikėti verčia savo Lietuva,
  Kad nesame joje tokiais bedaliais,
  Gal tik šiek tiek pavargusi tauta.
  Gal į senus namus sugrįš vaikaičiai
  Atvežę šviežų gurkšnį iš svetur
  Ir mes nebūsime tik prašalaičiai,
  Nes juk neturime išeiti kur.
  Gal grįš teisybė į namus? Kodėl negrįžti?
  Vertybių skalėje tiek daug šviesos.
  Tik nebeleiskim Lietuvai paslysti
  Ant tos pačios nesuartos vagos.

 19. LETA says:

  Šaunuolė, Erika… o mes turėtume pasisemti iš šios merginos drąsos ir ryžto… Juk vienas lauke, ne karys… Bet argi Erika viena?????

 20. Mazeliui Vladui says:

  Ponuli, išteklių Lietuvoje yra pakankamai,kad žmogus galėtų patenkinti būtiniausius poreikius.Aukso ir deimantų nereikia, tokie ištekliai tik pritraukia plėšikus(kur blokadinis auksas? Dingo, nereikėjo nei TSRS).Tamsta pianiste jau ir čia įsisukai? Gal užteks tęsti KGB agento darbą,Lietuva jau ne tarybinė respublika.

 21. Teikia vilties, says:

  kad pas mus atsiranda vis daugiau zmoniu, nebijanciu pasakyt tiesa…100% pritariu issakytoms mintims…

 22. Regimantas says:

  Klausimas
  O kas tie mes?
  Aš tikrai nesu tarp jų. Mano draugai ir pažįstami irgi ne tarp jų. Tai kas jie tokie?
  Man ir daugeliui visai gerai gyventi Europos sąjungoje, naudotis vieną valiuta ir t.t.
  Tamstos straipsnis tai kažkokių nesąmonių kratinys. Jei jums baisu kad pasaulis nestovi vietoje ir keičiasi tai nežinau kaip jums padėti…

 23. Viktoras says:

  Pilnai pritariu ir palaikau.

 24. Viktoras says:

  Taip ir toliau.

 25. Astaka says:

  Dėkoju už pasidalijimą, Jori….panašu, kad tai irgi vyksta….

 26. Rimantas says:

  Ačiū. Kad TAVO žodžiai pasiektų dievo ausį. O aš pasistengsiu, kad pasiektų žmogaus sąmonę, sielą, dvasinę būsena…

 27. Henrikas says:

  Blokadinis auksas – muziejuje. Jei ne pianistas dabar negaletum is viso rasyti apie laisva Lietuva. Man atrodo, kad vakar, vasario 16 d. buvai Lenkijoje apsipirkti.

 28. kaunietė says:

  Perskaičiau ir iš dalies norėčiau sutikti su Erikos išsakytomis mintimis, tačiau…. Manau, kad reikia jau susivokti, kad žmogėnai, einantys į valdžios struktūras mąsto kitaip – kitaip negu Erika ir , sakykim, aš, mes… Jie turi tikslą tapti ponais, pralobti ir gerai gyventi…. Ir, aš manau, jie tiesiog nesupranta nei šalia esančio žmogaus skausmo, nei priekaištų, nes tiesiog nesuvokia, kad gali kiti mąstyti kitaip, turėti savo nuomonę… Yra tik jų nuomonė ir tiesa… O jeigu suvokiame atsakomybę prieš tautą, už jos ateitį ir gerovę, reikia patiems eiti ir dirbti – nepriekaištauti, nereikalauti iš kito – iš jų – neišsireikalausim, tik išsityčios… Reikia eiti ir dirbti patiems…

 29. Rolandas says:

  Aciu uz tiesos zodi,pritariu ir palaikau!

 30. Rolandas says:

  Aciu uz tiesos zodi,pritariu jusu mintims,issakytoms laiske ir palaikau!

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Svetainę nuo spamo saugo Akismet. Sužinokite kaip naudojami jūsų duomenys.

top