Atviras laiškas prof. Vytautui Landsbergiui

2014, 21 vasario, 19:43 | kategorija LPT | atsiliepimų (4) | peržiūrų 674 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

Pradėti šį laišką norėčiau nuo to, jog Jūs mano šeimoje visuomet buvote autoritetas. Amžiną atilsį, mano močiutė, kaime niekados neleisdavo tarti blogo žodžio apie Jus. Noriu pripažinti, kad man taip pat išliksite, kaip viena svarbiausių, iškiliausių asmenybių Lietuvos istorijoje, nepaisant paskutinių Jūsų pasisakymų Demokratijos ir Tautos atžvilgiu. Tačiau būtent jie ir inspiravo parašyti Jums laišką.

Gerb. profesoriau, turėjau galimybės su Jumis artimiau susipažinti,foto kuomet 2013 m. gruodžio mėn. buvome susitikę Briuselyje. Aš tuo metu buvau vienas iš jaunuolių, atkeliavusių į ekskursiją apžiūrėti Europos Parlamento, o taip pat pabendrauti su Jumis. Nekantravau su Jumis išdiskutuoti referendumo klausimą. Diskusijos metu supratau, kad mano kiek sakralizuoti įsivaizdavimai apie Jus išgaravo.

Nors abu priėjome išvados, jog žemę reikia mylėti, ir labai gaila, kad ne visi lietuviai ją vertina, mūsų požiūriai į tai, ką reikia daryti su žemės (ne)pardavimu užsieniečiams, reikšmingai išsiskyrė. Tuo metu išdėstėte labai pragmatinę išeitį: gaila, bet reikia parduoti žemę, kad ja kas nors rūpintųsi, o be to nenusižengtume ES įsipareigojimams. Labai gaila, kad neteko ilgiau mums padiskutuoti šia tema, todėl bandysiu tęsti diskusiją šiame laiške.

Pabandysiu paaiškinti, kodėl, mano nuomone, teigti, jog žemę užsieniečiams reikia parduoti, nes nėra kitos išeities, yra klaidinga ir neatsakinga. Pateiksiu Jums pavyzdį susijusį su besąlyginių abortų legalizavimo įstatymo priėmimu. Jeigu įstatymas gina vaisių esantį moters įsčiose, nepaneigsite, jog tai daro įtaką piliečių mąstysenai, moraliniam suvokimui apie gemalą, kaip gyvybę. Juk, jei valstybė saugo gyvybės viltį, kaip vertybę, – kiekviena moteris prieš nelegaliai darydamasi abortą susimąstys ar teisingai ji elgiasi, prieštaraudama visuomenėje esančioms moralės normoms. Viskas pasikeičia legalizavus abortus be jokių apribojimų.

Juk sutikite, kad aborto įteisinimas sumažina motinos moralinę atsakomybę už žmogžudystę. Jeigu įstatymas TAI leidžia, vadinasi, abortas nėra toks blogas dalykas. Tas pats yra ir su žemės pardavimu – net jeigu sutinkate, kad parduoti gimtinės žemę nėra gerai, – žemės pardavimo užsieniečiams legalizavimu bus paprasčiausiai dar labiau nuimtas moralinis svoris nuo šio veiksmo. Posakis “Eini kaip žemę pardavęs“ nebeteks prasmės. Bet kokia Tėvynės žemės nemateriali prasmė dings iš žmonių dvasių ir širdžių… Juk kaip sunaikinti tikrą draugystę, meilę? Įkainoti ją.

Nepaisant pagarbos Jums, negaliu ramia sąžine skaityti įvairių Jūsų atsišaukimų dėl žemės referendumo, kurie greičiau primena šmeižtą ir norą skaldyti visuomenę, nei Tautos Patriarcho kalbą, siekiančią tiktai gero visiems Lietuvos piliečiams (Vasario 16-osios kalba labai primena prezidentės kalbą, kurioje dabartinė šalies vadovė paskelbė apsisprendusi  kandidatuoti šių metų LR prezidento rinkimuose).

Profesoriau, nebeklausiu, kodėl Jums atrodo, jog Tauta yra „neįgali“ spręsti politinių klausimų. Jūs tai išsakėte. Tiesiog noriu paklausti: ar tikrai pas Jus neišliko nė kruopelytės tikėjimo? Tikėjimo demokratija? Tikėjimo Tauta?

Buvo surinkta daugiau kaip 300 000 piliečių parašų. Konstitucijoje juk aiškiai pasakyta, jog ne kas kitas, o Tauta sprendžia svarbiausius valstybės gyvenimo klausimus. Jeigu po tokios didelės pertraukos buvo surinktas reikiamas parašų kiekis, – ar Jums neatrodo, kad tai tikrai yra svarbūs kausimai visai Tautai.

Juk, jei net dabar bus užkirstas kelias piliečiams pasisakyti (arba ne, tačiau bet kokiu atveju išreikšti poziciją), tai kuo Lietuvos „demokratija“ reikšmingai skirsis nuo Ukrainos? Ten juk politinis „elitas“ taip pat geriau žino, ko labiau reikia Ukrainos žmonėms. Ten taip pat protestuotojai yra laikomi marginalais, nusikaltėliais, linkinčiais valstybei tik blogo ir bet kokios protestuojančiųjų norimos reformos yra nuodėmė. Ar matydami situaciją Ukrainoje, tikrai negalime to paties pamatyti ir savo kieme?

Tikriausiai bandysite priminti man apie referendumu keliamo klausimo tariamą anti-Konstitucingumą. Profesoriau, pasakykite sąžiningai – ar iš tikrųjų Tauta balsuodama 2003 m. referendumu įsipareigojo, kad nebegalės kvestionuoti nei vieno įsipareigojimo ES? Kokia dalis Tautos apskritai girdėjo/žinojo apie žemės pardavimo užsieniečiams įsipareigojimus? Kiek 2003 m. būtų buvę galima užfiksuoti balsavimo pažeidimų?

Galų gale, kiek toks tvirtas būsimų įsipareigojimų vykdymas buvo atspindėtas referendumo keltu klausimu? Profesoriau, Tauta 2003 m. pritarė tik narystei ES apskritai, bet ne konkretiems įsipareigojimams.

Tęsiant referendumo konstitucingumo temą, juk KT, netiesiogiai paskelbdamas, kad šis referendumas negalimas, nes yra anti-Konstitucinis, paprasčiausiai pasielgė Ultra Vires – peržengė savo įgaliojimus, nes suvaržė Tautos suverenias galias pačiai apspręsti savo gyvenimą. Ne veltui vienas KT teisėjų – E. Šileikis, išdėstė tai savo atskirojoje nuomonėje.

Tarptautinės sutartys yra Konstitucijos dalis, tačiau dažniausiai jos yra priimamos, kuomet Konstitucija yra paruošta atitikimui tarptautinėms sutartims.

Lietuvos žmonių 1992 metais referendumu priimtos Konstitucijos

47 straipsnis

Žemė, vidaus vandenys, miškai, parkai, nuosavybės teise gali priklausyti tik Lietuvos Respublikos piliečiams ir valstybei
Žemės sklypai nuosavybės teise įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis gali priklausyti užsienio valstybei – jos diplomatinėms ir konsulinėms įstaigoms įkurti.
„Lietuvos Respublikai išimtine nuosavybės teise priklauso: žemės gelmės, taip pat valstybinės reikšmės vidaus vandenys, miškai, parkai, keliai, istorijos, archeologijos ir kultūros objektai.
Lietuvos Respublikai priklauso išimtinės teisės į oro erdvę virš jos teritorijos, jos kontinentinį šelfą bei ekonominę zoną Baltijos jūroje.“

Referendumas gina šį straipsnį, kuris buvo priimtas referendumu (nori išlaikyti buvusį status quo), vietoje dabartinio šio (parodytas žemiau) tai kaip jis gali būti anti-Konstitucinis?

paveikslėlis

Tauta rodo aiškų norą, kad Lietuvos diplomatai mažiau atsiprašinėtų, niekieno neprašyti ir už tai nieko mainais negaudami, o daugiau stengtųsi ginti nacionalinius interesus. Referendumininkai trokšta, kad būtų pasirinktas derybų kelias dėl mūsų žemės. Taip būtų ištaisyta Lietuvos politikų kažkada buvusi ir vis dar besitęsianti impotencija derėtis dėl stojimo sąlygų 2003 m.

Profesoriau, Jūs taip pat nevengėte gąsdinti tiek partiečių, tiek visų žmonių, kalbėdamas apie sankcijų iš ES galimybę, jeigu Lietuva nuspręstų neparduoti žemės. Bet, juk ne tik Lietuva įsipareigojo. Juk ir ES įsipareigojo suvienodinti išmokas už žemę lietuvių ūkininkams su kitų šalių ūkininkų gaunamomis išmokomis. Tačiau ES neįvykdė šio įsipareigojimo. Ar kas nors iš „politinio elito“ atstovų išdrįso paklausti kodėl? Negirdėjau. Todėl Tauta referendumu išdrįs paskelbti sankcijas ES. Ir ne tik dėl išmokų. Jeigu laikome save lygiaverčiais sąjungos nariais – neturime bijoti kolizijos, ginčų su ES. Juk ginčai teismuose ypač prisideda prie teisės formavimo. Tai kodėl negalime ir mes, lietuviai, prisidėti prie ES teisinės bazės kūrimo? Kodėl turime aklai paklusti?

Nejau sovietmečio dvasia vis dar užsirepečkojusi ant pečių slegia mus? Nežinau kaip Jus, bet manęs ne. Gimiau laisvoje šalyje, už kurią mano visa šeima ir visos ateities kartos iš dalies bus  dėkingos ir Jums. Tačiau ne tik Jums.

Mano senelis ir jo brolis, būdami partizanais, taip ir nebesulaukė Nepriklausomybės aušros. Senelis mirė 1990 m. per Naujuosius metus. Jam nuolatos teko kentėti kolūkio pirmininkų, nomenklatūros pašaipas dėl to, jog padėjo partizanams, neva „banditams“. Senelio brolis, 1952 m. krito Varčios miške, išduotas ir sušaudytas kovoje, užspeistas bunkeryje.

Tai įpareigoja mane priešintis bet kokiems laisvės suvaržymams – nesvarbu iš kur jie bekiltų. Taip įsipareigojo ir daugelis referendumo iniciatyvinės grupės narių ir pasirašiusiųjų. Aš, kaip ir jie, kaip ir visi pasirašiusieji prisiėmė atsakomybę dėl referendumu keliamų kausimų ir esu beveik tikras, kad daugelis jų, jeigu Lietuva būtų pašalinta iš ES ir Rusija pradėtų karinę intervenciją, stotų į pirmas eiles ginti Tėvynės, nebijodami žūti. Maža to, daugelis jų yra pasiryžę aukotis, net ir ne dėl savo pasirinkimo sukeltų pasekmių.

Tikiu profesoriau, kad nesate vien tik pragmatiškas žmogus. Tikiu, kad ir Jums svarbu yra tas žemės sklypelis su sodybėle, pavaizduotas viename M. K. Čiurlionio paveikslų. Juk Jūs pirmas man apie jį papasakojote.

Linas Zasimavičius

Kaunotautininkas.lt

Sarmatai

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurnerNaujienos iš interneto

Atsiliepimų 4

 1. Valdas says:

  Niekada negerbiau šio prisitaikėlio ir išdaviko. Nevadinkime jo profesoriumi,pasidomėkite kaip jis gavo šį titulą net neturėdamas dr. laipsnio?Profesorius iš jo toks pat kaip iš kaimo bobutės CHE CHE apgavikas jis ir tiek.

 2. Giedrius says:

  Ponas Vytautas Landsbergis šiaip ar taip iškili asmenybė.Pagarba ko gero asmeniškas reikalas…Aš ąsmeniškai tai pat negerbiu-nematau už ka šiai dienai.Jei šiandien Ponas užsiima tokia veikla,gal vertėtų susimąstyt kodėl?Kieno interesus gina Euro parlamente sėdėdmas?Ko gero visų Lietuvos žmonių…ai ai ai…Ponas Vytautai…Sako Lietuva laisva…Lietuva tikrai nėra laisva!Žmonės laisvi-taip,bet valstybė nuo Įstojimo vedama į vergiją.Na,o paskui ir žmonių eilė ateis.Po truputį,kad nesusivoktų…duos visokio neva gęro,suskladys visuomenę(budų šiais laikais pakanka)ir viskas.Įeisim į globalią sistemą.Tai neišvengiama,nebent visi ims priešintis.Gaila,kad žmonės taip lengvai manipuliuojami,o politikai(kuriuos mes renkam)-tiktai paprasti žmonės.Tad ir nuperkami privilegijomis.Įdomu kodėl tie patys žmonės užima skirtingus postus ir iš esmės niekas nesikeičia?Klausimas retorinis…

 3. Leonas says:

  Kodel Rusija mus butinai turetu pult?

 4. briedis says:

  darbai parodo kam jis dirba…..tikrai ne Lietuvai ir tautai…..

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top