- Sarmatai - https://www.sarmatas.lt -

Devyniolika trilijonų amerikiečių problemų priežasčių

nationalinterest.org

doleris

Praėjusį pirmadienį valstybinė JAV skola pasiekė naują rekordą: 19.012.827.698.418 dolerių. Pirmą karta nacionalinė šalies skola viršijo 19 trilijonų dolerių. Tai daugiau, nei po 58 tūkstančius dolerių kiekvienam amerikiečiui, įskaitant ir vaikus.

Pagrindinis milžiniškos skolos kaltininkas tai federalinių išlaidų augimas, ypač visuomenės saugumo sferoje, o taip pat eilės programų sveikatos apsaugos srityje realizacija.

Pagal tradiciją Kongresas nustato Jungtinių Valstijų valstybės skolos ribas. Tačiau vietoje to, kad nustatyti skolos ribojimo kartelę aukštesniame lygyje, įstatymų leidėjai ir prezidentas ne kartą yra stabdę skolos limito veikimą – pastarąjį kartą nuo pereitų metų lapkričio, iki 2017 metų kovo 15 dienos. Šio periodo eigoje finansų ministerija turi teisę skolintis tiek, kiek būtina, kad apmokėti federalinius įsipareigojimus. Tai reiškia, jog iš esmės, valstybinė JAV skola neturi jokių apribojimų.

Kai kurie ekspertai siūlo pastoviai stabdyti skolos limitą arba pilna skolos lubų atšaukimą. Jų nuomone, skolos lubos yra archaiškas įstatymas, dėl kurio galiojimo nėra jokios praktinės naudos. Jie tvirtina, jog, kadangi Kongresas sankcionuoja visas išlaidas, nėra prasmės nustatinėti atskirą limitą paskoloms. Be to, įspėja jie, skolos limitas pavojingas, kadangi gali privesti naciją prie defolto ribos.

Bet tai klaidinga nuomonė. Kai kiekvienuose dešimtyje dolerių, dalis, sudaranti virš 8 dolerių, papildomoms federalinėms išlaidoms, sekančių dešimties metų eigoje auga automatiškai, skolos ribojimo mechanizmas tampa svarbiu įrankiu kongreso arsenale siekiant pozityvių permainų.

O tokie pakitimai tiesiog būtini. Kongreso biudžeto valdyba (CBO) prognozuoja, jog išlaidos 2015 metais išaugs nuo 3,7 trilijono dolerių, iki 6,4 trilijono dolerių 2026 metais. Dar daugiau, kaip laukiama, išlaidų augimas lenks ekonomikos augimą, ir jos, pasak vertinimų, išaugs nuo 20,7 procentų skaičiuojant pagal BVP 2015 metais, iki 23,1 procento nuo BVP 2026 metais.

Augančios išlaidos veda prie deficito augimo. Biudžeto deficitas, sekant prognozėmis, sieks trilijono dolerių lygmenį 2022 metais ir augs toliau. Bendroje sumoje federalinė vyriausybė rengiasi surinkti papildomai 9,4 trilijono dolerių biudžeto išlaidoms, nepadengtų pajamomis, sekančių dešimties metų eigoje. CBO prognozuoja, jog iki dešimtmečio pabaigos skola pasieks 26,3 trilijono ribą.

Kongresas turėtu pasinaudoti visomis turimomis priemonėmis, kad neprileisti krizinės situacijos finansinėje sistemoje, kai investuotojai reikalaus kur kas didesnės procentinės ribos, kad ir toliau teiktų paskolas Amerikai.

Defoltas niekada nebus vertinamas kaip vienas iš variantų. Finansų ministerija visada galės nustatyti skolinių įsipareigojimų prioritetus, pasiekus skolos lubas, ir Kongresas iškart suteiks finansų ministerijai galimybę garantuoti papildomą skolos limito lankstumą, siekiant palaikyti tikėjimą JAV mokumu.