Gediminas Navaitis. Amžinas laisvės troškimas

2020, 16 vasario, 10:20 | kategorija LPT | 7 komentarai | peržiūrų 216 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

Gediminas Navaitis

Gediminas Navaitis | infa.lt archyvo nuotr.

Esame tauta, kuriai įgimtas laisvės troškimas. Esame tauta, kurios laisvės troškimą nuolat bandoma menkinti; ardyti, bendro tautos likimo suvokimą, kuriai bandoma įpiršti nuomonę, kad vasario 16-oji tik atsitiktinai sutapusių aplinkybių pasekmė, paneigti, tai ką valstybės atkūrimo akte pabrėžė valstybę atstatanti Lietuvos Taryba – atkuriama valstybė nėra nauja, tai seno valstybingumo tąsa.

Šiandien, kai samprotauti apie žmonių nusivylimą valstybe tampa kone madinga, derėtų vėl prisiminti ir bandymus šią valstybę atkurti. O XX amžiuje jų tikrai netrūko.

1905 m. Vilniuje įvyko pirmasis lietuvių tautos atstovų suvažiavimas. Jame buvo aptartas ir Lietuvos valstybės atkūrimo kelias. Šio suvažiavimo dalyvių priimtame sprendime skelbiama, kad „Lietuvos gyventojų reikalai pilnai gali būti užganėdinti tiktai prie tikros mūsų krašto autonomijos (savivaldos). <…> Lietuvių suvažiavimas nutarė: reikalauti Lietuvai autonomijos su Seimu Vilniuje“.

Dabar lengva abejoti, ar šis sprendimas yra tapatus nepriklausomybės deklaracijai, tačiau carinės Rusijos priespaudos sąlygomis tai buvo aiškus žingsnis valstybingumo link.

1917 m. gruodžio 11 d. Lietuvos Taryba paskelbė nepriklausomybės deklaraciją. Joje rašoma, kad „Lietuvos Taryba, būdama vidaus ir užsienio lietuvių pripažinta vienintele įgaliota lietuvių tautos atstovybe, remdamasi pripažinta tautų apsisprendimo teise ir 1917 m. rugsėjo 18-23 d. Vilniuje vykusios lietuvių konferencijos nutarimu, skelbia nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimą su sostine Vilniumi ir visų jos valstybinių ryšių, kuriuos ji yra turėjusi su kitomis tautomis, nutraukimą“.

Toliau deklaracijoje rašoma, kad Taryba, kurdama Lietuvos valstybę prašo Vokietijos apsaugos ir pagalbos.

Galima suabejoti tokia nepriklausomybe, tačiau bandymas atkurti valstybę buvo tikras.

1918 m. vasario 16 d. paskelbiama Nepriklausomybės deklaracija, kurioje rašoma: „Lietuvos Taryba, kaipo vienintelė lietuvių tautos atstovybė, remdamasi pripažintąja tautų apsisprendimo teise ir lietuvių Vilniaus konferencijos nutarimu rugsėjo mėn. 18–23 d. 1917 metais, skelbia atstatanti nepriklausomą demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę su sostine Vilniumi ir tą valstybę atskirianti nuo visų valstybinių ryšių, kurie yra buvę su kitomis tautomis“.

1922 m. gegužės 15 d. išrinkti Lietuvos Steigiamojo seimo atstovai irgi paskelbė nepriklausomybės deklaraciją, kurioje rašė, jog „Lietuvos steigiamasis seimas, reikšdamas Lietuvos žmonių valią, proklamuoja esant atstatytą nepriklausomą Lietuvos valstybę kaip demokratinę respubliką, su etnologinėmis sienomis, ir laisvą nuo visų valstybinių ryšių, kurie yra buvę su kitom valstybėm“.

1941 m. birželio 23-iąją, kitądien po to, kai nacių Vokietija užpuolė Sovietų Sąjungą, prasidėjo lietuvių sukilimas prieš sovietinę okupaciją ir per Kauno radiją buvo paskelbta nepriklausomybės atkūrimo deklaracija. Joje teigta: „Laikinoji ir naujai atgimstančios Lietuvos vyriausybė šiuo pranešimu skelbia atstatanti laisvą ir nepriklausomą Lietuvos valstybę“.

1944 m. vasario 16 d. VLIK (Vyriausiasis Lietuvos išlaisvinimo komitetas) paskelbė savo programinę deklaraciją „Į Lietuvių tautą“. Joje teigiama, kad politinės lietuvių grupės, kaip tautos politinės minties reiškėjos ir vykdytojos, nutarė sujungti visas savo jėgas bendram darbui ir sudarė VLIK, kuris paskelbė, kad „suvereninė Lietuvos valstybė nei dėl Sovietų Sąjungos, nei dabartinės Reicho okupacijos nėra išnykusi, tik savarankiškų valstybės organų veikimas yra laikinai sutrukdytas“.

1949 m. vasario 10-20 d. Balandiškių ir Minaičių kaimuose (Radviliškio r.) įvyko visos Lietuvos partizanų vadų suvažiavimas, kurio metu buvo paskelbta nepriklausomybės deklaracija. Joje rašoma: „Lietuvos Laisvės kovos sąjūdžio Taryba, atstovaudama visas Lietuvos teritorijoje esančias vieningos vadovybės vadovaujamas karines visuomenines grupuotes, skelbia, kad LLKS Taryba <…> okupacijos metu yra aukščiausiasis tautos politinis organas, vadovauja politinei ir karinei tautos išsilaisvinimo kovai. <…> Suvereninė Lietuvos valdžia priklauso tautai“.

1949 m. VLIK paskelbė Lietuvių chartą, kurioje teigta: „Valstybė yra aukščiausia tautinės bendruomenės organizacija. Valstybinė nepriklausomybė yra tautinės kultūros ugdymo ir išlikimo sąlyga. Darbu, mokslu, turtu ir pasiaukojimu lietuvis kovoja, kad apgintų ir išlaikytų nepriklausomą Lietuvos valstybę“.

1978 m. birželio 15 d. paskelbtas Lietuvos Laisvės Lygos iniciatyvinės grupės parengtas dokumentas, kuriame rašoma, kad „pagrindinis Lietuvos Laisvės Lygos tikslas – nepriklausomos Lietuvos atkūrimas“.

1989 m. vasarį Kaune vyko šventinė Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Seimo 3-ioji sesija.

Joje buvo priimta deklaracija, kurioje teigiama, jog „juridinis tarptautinis Lietuvos nepriklausomybės pripažinimas tebegalioja. <…> Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis reiškia tautos ryžtą taikiu būdu atkurti savo teises, gyventi nepriklausomai nuo bet kurio diktato.“

Ir galiausiai – 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimo aktas – vasario 16-osios akto tęsinys.

Jame rašoma: „Lietuvos Respublikos Aukščiausioji taryba, reikšdama tautos valią, nutaria ir iškilmingai skelbia, kad yra atstatomas 1940 m. svetimos jėgos panaikintas Lietuvos valstybės suverenių galių vykdymas, ir nuo šiol Lietuva vėl yra nebepriklausoma valstybė“.

Ar dar kuri kita tauta tiek kartų per kiek trumpesnį laiką nei šimtmetis bandė kurti valstybingumą?

Net tada, kai atrodė, jog prošvaisčių tam neliko ir laisvės fakelas jau galutinai užgesintas.

Tačiau jį vėl ir vėl įžiebdavo nenumaldomas tautos nepriklausomybės troškimas. Ar tai nėra geriausias įrodymas, kad Lietuva įveiks dabartinius sunkumus ir su nauja energija imsis toliau kurti savo valstybę.

šaltinis: alkas.lt

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurnerNaujienos iš interneto

komentarai 7

 1. konkurencijos nėra says:

  Tauta Tauta Tauta Tauta, o ką Tauta gali, apart, kas keli metai ateiti prie urnų(šiukšledėžių), atseit, išrekšti sAvo valios?
  Vardan ko, … kad turtingieji turtėtų, o biednieji ubagėtų.?
  Argi tai Laisvė ir Demokratija? Už kurias tiek Amžių kovota, ir lieta nekaltas Kraujas…?

 2. Vytas says:

  Deja, tos ilgos kovos rezultatų atsisakėme patys, teisingiau – mūsų valdžia. Iš vienos sąjungos įšokome į kitą, ne mažiau „savanoriškai“,kaip ir 1940 metais. Atėjusių į valdžią asmeniniai interesai nusvėrė Lietuvos, kaip valstybės, interesus. Turime, ką turime, ne SGD terminalą, išnuomotą už trigubai didesnę kainą, nei kainuotų nupirkti, pavadinome „NEPRIKLAUSOMYBE“. Tikriausiai nuo gero gyvenimo.

 3. Gytis says:

  Esame realiai laisvi, ir ačiū Dievui! Turime teisę laisvai rinkti valdžią ar patiems būti išrinktais, priimti įstatymus kaip mums atrodo geriausia, turime judėjimo laisvę. Taip, to siekėme, ką pasiekėme, tai ir turime. Vergai tai nevertina, jiems svarbus garantuotas darbas, maistas ir pastogė. Jie rūko kontrobandines cigaretės, važinėja vogtu dyzeliu, už kyšius „pravaro“ apažiūrą, girti vairuoja, vagiliauja, spjaudosi, keikiasi, nelegaliai dirba ar kitaip neprisideda prie bendro gėrio. Sovietų sąjunga iširo, o laisvoje Lietuvoje tokiems irgi nėra vietos. Jei neatsipeikės ir nepanorės gyventi ir elgtis kaip laisvi žmonės – taip ir liks gyvenimo paraštėje balsavimo urnas vadindami šiukšliadėžėmis. Galų gale palikite sovietinį brūdą, paragaukite tikros laisvės!

 4. Myndė says:

  Aš tai matyčiau, kokia beviltiška lietuvių tauta ŠIANDIEN yra turėti valstybingumą… Ir kiek kainuoja jai to „valstybingumo“ iliuzija… Bet yra (gal) manančių kitaip.

 5. Gintas says:

  Tauta ir laisvė, kokie skambūs žodžiai! Kaip tauta gyveno tarpukaryje? Ne ponai, o paprasti muzikai! Tarnavo didžiuosiuse ūkiuose! O koks buvo jų išsilavinimas? Kas galėjo gydyti vaikus ir leisti juos į mokslus? Kodėl dabartinė sistema bijo teisybės? Jiems ji neparanki! Kiek žydų buvo sunaikinta nespėjus ateiti vokiečiams? Tokio melo kaip kuriamas visus 30 metų reikėtų paieškoti, kur pirštu nedursi visur kažkas nedasakoma, kažkas nutylima. O Impulevicius, vietinės rinktinės narys irgi kovojo už laisvę, už laisvę nuo baltarusių, nuo žydų, nuo tarybinių darbuotojų, dešimtis tūkstančių žmonių… Ar vietine rinktinė buvo pavaldi ss ir polizeiführer adrian von renteln? Šiaip jie vilkėjo vokiškas uniformas! Kiek Lietuvos istorijos yra tapę mitais!

 6. Algirdas says:

  Jokia valstybė nėra ir negali būti laisva. Jokioje valstybėje žmonės nėra ir niekada nebuvo laisvi. Tik nelaisviems reikalinga valstybė ir iliuzija laisve pavadinta. Susivokusiems žmonėms bei prisiminusiems, jog jie yra laisvi savaime, jog jie ir yra laisvė, jokia valstybė nereikalinga nes valstybės pati esmė-nelaisvė. Gudručiai, prisidengę valstybės širma, įduoda nemąstantiems žmonėms „laisvę“, tai yra botagą ir leidžia tuo botagu patiems save išplakti. Kam neprišilo paaiškinu, kad botagu vadinu rinkimus. Beje, tos taip vadinamos,laisvės išsirinkti valdžią jums neleidžiama kritikuoti. Pabandykit, gausit galvon. Valdžią kritikuokit kiek telpa, o pamėginkit pakritikuoti „laisvę“ išsirinkti valdžią.

 7. Kalajuda says:

  Panašu, tamsta, esate laisvas nuo blaivaus proto. Emocingas mąstymas – šališkas mąstymas. Kaip tik „priimti įstatymus, kaip mums atrodo“ ir nebegalime. Bet kokioj sąjungoj laisvės mažiau. Ar tai būtu šeima, ar darbo kolektyvas, ar valstybių sąjunga. Svarbiau ar sąjunga veikia bendram labui, ar viena pusė eksplotuoja kitą.

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top