‘LEO LT II’ arba laikas keisti strategiją

2010, 12 vasario, 16:19 | kategorija Ekonomika | atsiliepimų dar nėra | peržiūrų 121 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai


Spręsdamas sodininkų bendrijoms priklausančių bendrai naudojamų elektros energetikos objektų pardavimo VST ar RST problemas, susidūriau su beveik atviru sodininkų ir kitų visuomenės narių grupių terorizavimu.

Dar tarybinės Lietuvos laikais tuometinė valdžia priėmė sprendimą visus elektros skirstymo tinklus sutelkti „vienose“ rankose. Tada iš sodininkų, kolūkių, kitų organizacijų buvo „perimtos“ kai kurios transformatorinės, dalis tinklų. Sodininkams, kurie dar nebuvo pasistatę sodo namelių, neįsirengę elektros apskaitos, buvo palikti lokalūs elektros tinklai, o transformatoriai „paimti“ pažadant, kad ateityje viskas bus nacionalizuota, bet elektros energija sodininkas bus tiekiama be sutrikimų ir tiek, kiek reikės.

2002 m. jau nepriklausomos Lietuvos valdžia priėmė politinį sprendimą (tuo pačiu, patvirtindama ankstesnių valdžių priimtų sprendimų vykdymo tęstinumą) sutelkti visus, iki 2002 m. pastatytus, bendrai naudojamus elektros energetikos objektus „vienose rankose“, parduodant ar kitaip perduodant juos energetikos įmonėms. Ūkiškai žiūrint, tai buvo teisingas žingsnis. Tačiau kodėl šis sprendimas turi būti vykdomas sodininkų (kartu ir visų vartotojų) sąskaitą?

Pažiūrėkim, kaip beveik septynerius metus vyko sodininkų, savivaldybių, kooperatyvų elektros tinklų išpirkimas.

Taigi, 2002 m. vyriausybė buvo įpareigota nustatyti tokių objektų išpirkimo tvarką. Tokia tvarka buvo patvirtinta, tačiau išpirkimo procesai vyko ir vyksta labai lėtai. 2008 m. vasario mėn. Ūkio ministerija sudarytai darbo grupei buvo pateikusi duomenis, kad VST buvo išpirkusi 17, o RST – 96 sodininkams priklausiusius tinklus. Nesenai laikraštis „Karštas komentaras“ kreipėsi į Energetikos ministeriją dėl informacijos apie išpirktus tinklus. Ministerija pateikė duomenis, kad per 2009 m. RST išpirko 20, o VST – 7 objektus. Kaip matote, išpirkimas iš esmės nevyko ir nevyksta. Pagrindinė priežastis – patvirtintos nepalankios sodininkams (tiesiog korupcinės) bendrai naudojamų elektros energetikos objektų išpirkimo metodikos ir taisyklės. Pasinaudodamos taisyklių nuostatomis, energetikos įmonės nustato „minusines“ objektų kainas, neva tiek pinigų reikia sutvarkyti elektros tinklams, kad jie atitiktų nustatytus techninius parametrus, dėl ko sodininkams, parduodant objektus, reikia primokėti šimtatūkstantines sumas. Tačiau atkreipiu dėmesį, kad už elektros energijos suvartojimą buitiniai vartotojai (tame tarpe ir sodininkai) moka pagal nustatytą tarifą vadinamuoju „Pašto ženklo“ principu. Nors žemos įtampos tinklai nuosavybės teise energetikos įmonėms nepriklauso ir jos nerenka lėšų už suvartotą elektros energiją iš kiekvieno sodininko, visos gautos lėšos atitenka energetikos įmonėms, t.y., jos gaudavo ir gauna atlygį už nesuteiktas paslaugas ir neatliktus darbus, realiai neteikia dalies visuomeninių paslaugų ir neeksploatuoja žemos įtampos tinklų, atitinkamai nepatiria ir sąnaudų, taip gaudamos papildomo pelno. VST pateiktais duomenimis (2008-10-31 raštas Nr. 10330-3404) 2007 m. faktinės kainos buvo šios:

visuomeninė elektros energijos kaina vartotojams, gaunantiems elektros energiją iš žemos įtampos elektros tinklų – 29,11 ct/kWh;

elektros tiekimo paslaugos kaina – 0,19 ct/kWh (arba 0,65% nuo visos kainos);

elektros skirstymo žemos įtampos elektros tinklais paslaugos kaina – 9,08 ct/kWh (arba 31,19% nuo visos kainos).

Taigi, energetikos įmonė už nesuteiktas paslaugas 2007 m. gaudavo iki 9,27 ct už kWh (arba 31,84% nuo visos kainos). Mes, vadovaudamiesi kelių bendrijų pateiktais duomenimis, atlikome preliminarius paskaičiavimus, kiek įmonė iš šių bendrijų gavo pajamų už nesuteiktas paslaugas. Štai kokie rezultatai:

Sodo bendrija Per 2007 m., kWh Per 2008 m., kWh 2007 m. 2008 m.
„Baldininkas“ 8.809,46 Lt 10.553,98 Lt
„Skardis“ 19.568,30 Lt 21.401,02 Lt
„Dituva“ 346.494,00 Lt 423.492,00 Lt
„Atletas“ 96454 8.941,29 Lt
„Vieversėlis“ 5.229,31 Lt 5.847,05 Lt
„Giluma“, Gija“, „Beržas“, „Ąžuolėlis“ 170287 205083 15.785,60 Lt 19.011,19 Lt
„Lagūna“ 14.610,00 Lt
Bendra apytikrė gauta suma: 395.886,67 Lt 503.856,53 Lt

Jeigu suskaičiuotume visų sodininkų bendrijų sumokėtas už nesuteiktas paslaugas sumas, gautųsi tikrai įspūdingi skaičiai. Tų pinigų pilnai pakaktų sutvarkyti visus sodininkų bendrijoms priklausančius tinklus. Tačiau energetikos įmonės su ministerijos valdininkais mano kitaip. Kai už nieką gaunami tokie pelnai ir dividendai, į teisingumą ir sąžinę galima nusispjauti.

Negana to, prisidengdamos kitais teisės aktais, energetikos įmonės riboja sodininkų bendrijoms elektros galią, o bendrijoms norint elektros galią padidinti, reikalauja vėl mokėti už galios didinimą, nors iš esmės dėl to energetikos įmonės nepatiria jokių sąnaudų.

Čia yra dar viena blogybė. Taip dirbtinai ribodami elektros energijos naudojimą, monopolistai didina elektros energijos kainą. Juk generatoriuose gaminamos elektros energijos į šaldytuvą nesudėsi, todėl, kuo daugiau jos išnaudoji, tuo mažiau nuostolių patiriama, ir pati elektros energija turėtų būti pigesnė.

Pasikeitus politinei valdžiai, energetikos ministras savo pavaldiniams pavedė sudaryti darbo grupę sodininkų problemoms spręsti. Tokia grupė buvo sudaryta. Jos darbe, kartu su Lietuvos sodininkų draugijos valdybos nariu Romualdu Šeštakausku, teko aktyviai dalyvauti ir man. Tiesa, likau labai nustebintas kitos sodininkų interesus neva atstovaujančios organizacijos – Lietuvos sodininkų bendrijų asociacijos – atstovo p. Germanavičiaus elgesiu ir veiklos metodais. Paklaustas, kodėl neatvyksta į Seimą, kai sprendžiami labai svarbūs sodininkams klausimai, minėtas ponas atsakė taip: „.. šita, man nieks pinigų nemoka už tą dalyką..“. Štai kokį „atstovą“ turi sodininkų bendrijos, priklausančios minėtai asociacijai.

Darbo grupės veiklos pradžioje Energetikos ministras p. Sekmokas davė žodį sodininkams, kad problema bus išspręsta vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais. Tada pagrįstai tikėjomės, jog nauja išpirkimo tvarka bus palanki sodininkams.

Darbas prasidėjo. Atrodė, kad viskas klostosi kuo puikiausiai. Išnagrinėję keliamas problemas, pasiūlėme alternatyvų išpirkimo taisyklių projektą. Ministerijos valdininkai lyg ir neprieštaravo pateiktoms nuostatoms. Buvo iškelta viena problema: teisės aktai nenumato priverstinio objektų išpirkimo ar eksploatavimo. Tą problemą išsprendėme, pateikdami Seimui Energetikos įstatymo 28 str. pakeitimo projektą, kuris dabar yra svarstymo stadijoje. Nepaisant visko, energetikos ministerijos valdininkai niekaip nesiskubino baigti rengti išpirkimo tvarkos aprašo projekto. Laukimo priežastys netrukus paaiškėjo. Pasirodo valdininkai, vadovaudamiesi nauja elektros energetikos strategija, tyliai rengė Elektros energetikos įstatymo pataisas, tarp kurių nuostatų yra keletas „nereikšmingų“, kurių esmė – pilnai atrišti rankas monopolininkui, kad jis niekieno (net ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos) nevaržomas galėtų nustatyti tokią kainą, kokios jis pageidauja (pvz., visuomeninė elektros energijos kaina). Be to, minėtomis pataisomis iš vienos pusės įteisinama visa eilė tarpininkų, iš kitos – visi tie tarpininkai veikia viename asmenyje. Kokie tokių pakeitimų tikslai? Kodėl ministerijos valdininkai taip priešinasi visiems pasiūlymams, apribojantiems monopolininkų pelnus? Be to, jie nepritarė ir minėto Energetikos įstatymo 28 straipsnio pakeitimui. Iš kur toks valdininkų veidmainiškumas?

Yla išlindo iš maišo. Paaiškėjo, kad ministerijos valdininkai, ruošę su elektros energetika susijusių įstatymų pataisas, sodininkų elektros tinklų išpirkimo taisykles ar vadovavę šiam procesui yra ir RST, VST bei „Lietuvos energijos“ valdybos nariais ir net pirmininkais. Tada visiškai suprantama, kodėl tokie dalykai darosi elektros ūkyje. Kaip gali valdininkas, kuriam mokamos nuo uab‘ų pelno priklausančios tantjemos (piniginės išmokos), daryti kokius nors veiksmus, mažinančius tų monopolinių uab‘ų pelnus? Ir kur žiūri mūsų VTEK?

Dar daugiau, kitų įstatymų pakeitimais siūloma panaikinti Valstybinę energetikos inspekciją, prijungiant ją prie Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos. Kas čia vyksta toj Lietuvoj? Nori nenori, bet pradedi galvoti, kad yra kuriamas „Leo Lt II“. Tik čia jau nebus galima kaltinti kokio NDX‘o. Pinigėliai per dukterines įmones bus plaunami tyliai, be jokio triukšmo. Ir viskas jau dabar yra pridengiama Ignalinos AE uždarymų (kainos, mat, kyla). O mokėti turime mes visi. Kiek galima, ponai valdininkai? Kiek galite melžti Lietuvos Tautą? Gal laikas pasakyti sau „GANA“?

Jau beveik 20 metų valstybės valdytojai niekaip nesugeba tinkamai sutvarkyti elektros energijos ūkio, tuo eilinį kartą parodydami, kad koncepcija, pagal kurią tvarkomas visas Lietuvos ūkis, yra “neįgali”, o valstybės valdytojai dirba ne Tautai, bet įvairiems klanams. Ir tai nepriklauso nuo to, kokia partija “perima” Lietuvos valdymą.

Daugeliui kyla natūralus klausimas: ką daryti? Ogi panagrinėkime esamą situaciją. Pirmas klausimas: kodėl elektros energetikos ūkyje veikia įmonės, kurių juridinio asmens forma yra AB arba UAB? Kokią naudą mes, Lietuvos piliečiai, iš to turime? Ogi jokios. Kiekvienas galvotas pirmakursis teisininkas žino, kad bet kokios akcinės bendrovės veiklos tikslas yra PELNAS. Šiuo atveju, RST, VST tikslas ir yra pelnas, bet ne viešos paslaugos – elektros energijos skirstymo mažiausiomis sąnaudomis – teikimas.

Antras klausimas: kodėl lėšos, renkamos už elektros energiją, nėra naudojamos pagal savo paskirtį? Kaip minėjau aukščiau, visuomeninės elektros energijos kaina (kurią mes mokame monopolininkui – VST ar RST) vartotojams, gaunantiems elektros energiją iš žemos įtampos elektros tinklų, susideda iš šių dedamųjų:

  1. elektros gamybos kainos;
  2. elektros perdavimo paslaugos kainos;
  3. elektros tiekimo paslaugos kainos;
  4. elektros skirstymo vidutinės įtampos elektros tinklais paslaugos kainos;
  5. elektros skirstymo žemos įtampos elektros tinklais paslaugos kainos.

Tiek Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos valdininkai, tiek pats Elektros energetikos įstatymas nurodo, kad nustatant viršutines skirstymo paslaugos kainos ribas, numatomos būtinos elektros energijos skirstymo, tarp jų elektros energijos sąnaudų padengimo, išlaidos, taip pat tinklų plėtros, atkūrimo bei tinklų priežiūros darbų, būtinų patikimai, saugiai, kokybiškai veiklai vykdyti, išlaidos. Vadinasi, tiek VST, tiek RST, pasiimdamos pinigus už elektros skirstymo žemos įtampos elektros tinklais paslaugą, turėtų šias lėšas panaudoti tik pagal paskirtį – remontuoti, renovuoti ir kitaip prižiūrėti tinklus. O kam iš tikrųjų visos tos lėšos buvo panaudotos? Savo 2008 m. gruodžio 30 d. ataskaitoje Nr. VA-P2-20-1-28 Valstybės kontrolieriai nurodė, kad, cituoju, „ 2005–2007 m. reguliavimo periodui AB „VST“ nustatytas normatyvinis pelnas buvo 153,3 mln. Lt, tačiau įmonė priskaičiavo 926,5 mln. Lt dividendų, t. y. 6 kartus daugiau, negu nustatytas normatyvinis pelnas. Taigi galima teigti, kad įmonė gavo 773,2 mln. Lt pelno, viršijančio nustatytą normatyvinį pelną, t. y. gavo antpelnį. Ateityje taip gali pasielgti ir AB „Lietuvos energija“, ir AB „Rytų skirstomieji tinklai“ akcininkai. Šiose bendrovėse perkainojimo rezerve (dėl turto perkainojimo) buvo sukaupta: AB „Rytų skirstomieji tinklai“ – 2 744 mln. Lt, o AB „Lietuvos energija“ – 1 297 mln. Lt.”.

Ką čia daugiau ir bepridursi. O mums vis pudrina smegenis, kad kainas reikia kelti. Gal metas baigti su tuo atviru visos Lietuvos žmonių apvaginimu? Receptas labai paprastas. BŪTINA KUO SKUBIAU VISUS VALDIŠKUS UAB‘us IR AB‘us (akcines ir uždarąsias akcines bendroves), YPATINGAI TUOS, KURIE UŽSIIMA MONOPOLINE VEIKLA, PERTVARKYTI Į VIEŠĄSIAS ĮSTAIGAS.

Tokiu būdu pertvarkius minėtas įmones, būtų panaikinta pagrindinė nepagrįsto kainų didėjimo priežastis – PELNO SIEKIMAS. Viešoji įstaiga visą savo pelną galės naudoti tik įstaigos numatytiems tikslams vykdyti. Jokių dividendų, jokių tantjemų, jokių premijų. Štai tada ir pasireikš tų valdininkų tikrieji gebėjimai valdymo srityje. Gal tada baigsis visos sekamos mums pasakos apie „rinkų liberalizacijas“?

Ką būtina padaryti? Pirmiausia reikia iš esmės pertvarkyti teisės aktus, bet tam, kad juos parengti, Tauta turi nuspręsti, kokį valdymo metodą taikysime. Pats paprasčiausias ir efektyviausias būdas – steigti nacionalinę viešąją skirstomųjų tinklų įstaigą. Skirstymo tinklai (kaip ir visi kiti viešas paslaugas teikiantys subjektai, ypač monopolininkai, tame tarpe – šilumos tiekimas) turi priklausyti visuomenei (jei nepavyksta susitarti dėl protingų išlaidų ir pelno maržos) ir būti valdomi per viešąją įstaigą, nes toks įmonės statusas eliminuoja viršpelnių gavimą, lėšų išsimokėjimą dividendais ir premijomis. Visas gautas pelnas būtų išleidžiamas tinklų priežiūrai ir plėtrai. Be to, būtų galima riboti ir elektros gamintojų apetitus. Manytume, kad visuomenė yra pajėgi susitarti dėl pelno, gaunamo iš monopolinės veiklos, maržos. Ir tada nebus taip skaudu mokėti kad ir didelę kainą, nes visi žinosime, kad pinigai bus panaudoti mūsų visų bendrai ir kiekvieno atskirai gerovei.

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurnerNaujienos iš interneto

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top