Lietuva: teisės, ar pareigos ?

2010, 21 vasario, 12:13 | kategorija Ideologija | 14 komentarų | peržiūrų 1 030 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

Žmogaus teisių stebėjimo institutasPaskutiniu metu visur girdime: „žmogaus teisės„, „moters teisės„, „seksualinių mažumų teisės„. Kur buvo anksčiau šios visos teisės ir kodėl jų klausimas iškilo būtent dabar? Ir kas suteikia vienai, ar kitai grupei, pagaliau žmogui kažkokias teises. Ir už kokius nuopelnus tos teisės suteikiamos?

Pradėkime nuo to, kad žmogumi čia laikomas tik hetero seksualios orientacijos vyras, nes vyrų teisės atskirai niekur neapibrėžiamos. Automatiškai jų teisės priskiriamos prie „žmogaus teisių“.

Visi kiti, t.y. moterys ir seksualinės mažumos turi savo atskiras kategorijas. Net įstatymas prieš diskriminaciją pagal lytį skirtas apginti moterims. Žinoma nuo vyrų. Dirbtinai sukurtas konfliktas.

Tuo pačiu šios grupės savaime supriešinamos, nes išvedama mintis, kad žmonės, t.y. normalūs vyrai, turi daugiausiai teisių. Žinoma ne pagal įstatymą, o tik teoriškai. Bet pasitelkus vaizduotę galima tai pateikti, kaip tikrą faktą ir pradėti teisių sulyginimo kampaniją. Kas ir yra daroma.

Iš tiesų nėra jokių grupių, tik žmonės, kuriems įkalta į galvas, kad jie priklauso tai, ar kitai grupei, ką jie net neįsigilinę priima, kaip tikrą pinigą. Ir priima net nesusimąstydami, kas gi šios minties autorius ir kam naudinga, kad žmogus taip galvotų. Ir įsivelia į kovą už savo teises, t.y. grupės, kuriai save priskiria teises.

Kam naudingas toks visuomenės susiskaldymas? – Juk tokia visuomenė neproduktyvi ir komplikuota. Tokią visuomenę lengva valdyti, nes ji neturi bendro tikslo, bendros idėjos. Tokią visuomenę drasko atskirų grupių interesai, kova už teises. Svarbu kovoti. Skaldyk ir valdyk.

Normalus vyras, kuris esą turi daugiausiai teisių, kaip žmogus, gali paduoti tik vieną ieškinį-skundą, kad pažeidžiamos jo, kaip „žmogaus teisės“ ir svarbiausia tai, kad už to vienišo normalaus vyro nestovės jokia organizacija, kuri gintų jo interesus.

To negalima pasakyti apie seksualinių mažumų atstovus, arba moteris. Iškart pradeda veikti Lygių galimybių kontrolierių mechanizmas, LGBT, TJA ir visos kitos panašaus plauko organizacijos.

Kas sukūrė šias organizacijas? – nepatenkinti esama padėtimi? – Nieko panašaus, jos mums buvo įbruktos ES potvarkiais, pasiremiant ES pinigais. Dabar šios organizacijos atidirba savo atlyginimą. Kovoja už „teises“. Kova dėl kovos, arba dėl ES pinigų srautų.

Bet lygios teisės joms mažiausiai rūpi. Joms rūpi tik tam tikros grupės teisės. Prisiminkime Lygių Galimybių Kontrolierės A. Burneikienės poziciją „blondinių klausimu“, bet vargu, ar rasime bent vieną svarstomą atvejį „dėl vyrų blondinų“. Arba LGBT kovojanti dėl lygių teisių, šiuo atvejų tai liečia tik „seksualines mažumas“. Ir su „lygumu“ tai neturi visiškai nieko bendro.

Visos šios organizacijos kovoja už lygias teises, o prieš ką? – o gal su kuo?

Viešai deklaruojama tik tiek, kad jos kovoja UŽ savo ginamųjų teises konkrečioje šalyje. O paprašyti įvardinti prieš ką kovoja atsako: prieš visuomenės atsilikimą, tamsumą, prieš neigiamą nuomonę, prieš pasenusias tradicijas, prieš homofobiją. Neįmanoma kovoti prieš „nuomonę“, „atsilikimą“, ar išgalvotą „homofobiją“. Tai būtų kova su vėjo malūnais. Kovojama prieš visuomenę ir sveiką natūralų mąstymą, prieš tikrąsias vertybes, nacionalinę savimonę ir šeimą. Tam pasitelkiamos ES lėšos, potvarkiai, bei trūkstant vietinių balsų pasikviečiami „balsai“ iš užsienio. Vienas iš tokių atvejų studentų akcija „bučiniai prieš homofobiją Lietuvoje

Bučiniai prieš homofobiją

Net plakatų užrašai nelietuviški, apie pačius dalyvius net nekalbu, vos pora lietuvių.

Žmogus pavadintas homofobu neturi ką atsakyti, kai jam akivaizdūs dalykai tiesiog jo akyse išverčiami į nenormalų požiūrį, atsilikimą, ar tiesiog yra išvadinamas homofobu. Neturi kam pasiskųsti, kai jam brukami prieštaraujantys sveikam protui naujadarai kalboje ir sąvokose, kaip antai „alternatyvi šeima“, „seksualinis identitetas“, „Baltic Pride“, „Gender Mainstreaming“ ir t.t. Normalus žmogus puikiai žino, tai pas jį kraujyje, kad nėra jokios „alternatyvios šeimos“, yra tik normali šeima, o visa kita paprasčiausia parodija.

Normalus žmogus žino: nėra jokio seksualinio identiteto, yra tik vyras ir moteris, visa kita nukrypimai nuo normos. Jam nepriimtina net mintis, kad normalu tai, kas NIEKADA nebuvo laikoma normaliu dalyku. Klausimas: kur šio žmogaus teisės ir kam jis gali pasiskųsti? – Atsakymas: niekam, nes normalaus ir sveiko požiūrio pas mus niekas negina. Tai neapsimoka, nes niekas neapmoka. Tai šiandien net nemadinga.

Vienas iš labiausiai įsimintinų pavyzdžių tai M. A. Pavilionienės sielos šauksmas, kuriame plika akimi galima įskaityti kaltinimą vyrams, bei kunigams, kurie nenori leisti moteriai turėti teisę pačiai nuspręsti, ar jai reikia darytis abortą, ar ne. Ir čia jau rimtas signalas visuomenei, ne vyrams, ne moterims, o būtent visuomenei – žmonėms be kabučių. Juk giliau išanalizavus M. A. Pavilionienės straipsnį , jame siūloma apriboti sąžinės laisvę gydytojams, dėl savo įsitikinimų atsisakantiems žudyti, kad suteikti laisvę moterims, norinčioms savo vaikus žudyti svetimomis rankomis. Pakeičiant tikrąjį žodį „žudyti“ neutraliais žodeliais „valymas“, „abortas“. Teisę žudyti. Kada nori ir kiek nori. O gydytojas anot A. M. Pavilionienės neturi turėti TEISĖS atsisakyti ŽUDYTI. Atimti teisę iš gydytojo ir suteikti ją moteriai.

Vėl gi, apie jokias pareigas neužsimenama, kalba eina tik apie teises ir laisves. Ir baisiausia tai, kad šias kalbas varinėja (kitaip pavadinti negaliu) Lietuvos šeimos planavimo ir seksualinės sveikatos asociacijos prezidentė, Seimo narė. Šeima planuojama žmogžudystės laisvės pagrindu. Toliau nėra kur…

O juk žmogaus pilnaverčio gyvenimo pagrindas nėra jo laisvės. Gyvenimo pagrindas yra darna su gamta, aplinka ir visuomene, kas dažniausiai siejasi su aiškiai suvokiamomis pareigomis, iš kurių jau išplaukia visos laisvės. T.y. negali būti jokių laisvių, be pareigų. Negalime iš visuomenės reikalauti laisvių sau, ar savo grupei prie kurios save priskiriame, mainais nepriskirdami sau pareigų, tos visuomenės atžvilgiu.

Šiame taške ir paslėptas minėtų grupių konfliktas su visuomene. Gauti kažką, neduodant nieko mainais. Jokių pareigų, vien tik teisės ir laisvės. Visos grupės tą intuityviai suvokia, bet įvardinti negali. Ir geriausias to pavyzdys „alternatyvi šeima“, kurioje įsipareigojimų nulis, nes natūrali reprodukcija negalima, o privilegijos, kaip normalios šeimos. Tiesa, kai kurios „lesbiečių poros“ pagimdo, naudodamos donorų spermą. Bet visumoje, „alternatyvios šeimos“ tikslas nėra vaikai. Tikslas yra pati teisė kurti tokią „šeimą“. Taip tarsi patvirtinama, kad tai normalu. Įteisinama.

Ir esant dabartinėms tendencijoms galima pasiklausti pas žmones, ar karo atveju guldys jie galvas už esamą visuomeninę sanklodą. Tie kas emigruoja iš šalies atsako tiesiai šviesiai „dėjau aš ant tokios šalies ir visuomenės“. Pagaunate esmę? – Rezultatus šios tarpusavio kovos jau matome šiandien ir tai nesusiję vien su nedarbu, ar ekonomine situacija. Tai susiję būtent su valstybės požiūriu į ŽMOGŲ. Į žmogų ir jo šeimą, į žmogaus teises ir pareigas. Juk tolimais 1990 metais, ekonominės blokados metu, niekam ir į galvą nebūtų atėję ištarti tokius žodžius. Žmonės tikėjo idėja, kuri juos vienijo. Buvo viena visuomenė nesuskaldyta į jokias grupes. Ir jautė pareigą ginti tėvynę. Ir už idėją guldė galvas.

Dabar kiekvienai grupei brukamos idėjos, ginančios (nuo ko?) tik tos grupės interesus. Bet kaip jau minėjau, įgyti kažkokias teises, nieko neduodant mainais, galima tik tuo atveju, jei apribojamos kažkieno kito teisės. Tos idėjos negina visuomenės interesų, gina tik grupės interesus. Kitaip sakant, grupė prieš visuomenę.

Pavyzdys: Lietuvoje įteisinama „alternatyvi šeima“. Atrodo nieko tokio, kažkam nuo to nei šilta, nei šalta. Bet pažiūrėjus įdėmiau pasirodo, kad kartu su „alternatyvios šeimos“ įteisinimu atsirado ir draudimas išreikšti neigiamą nuomonę apie tokią „šeimą“, arba jos atstovus. Pasirodo paklausti pas mokinį „kas tavo tėvai“ irgi negalima, nes pas jį galbūt dvi „motinos“ ir jis pats nežino kuri iš jų tėvas. Kitaip sakant visuomenėje prasideda sumaištis, kuri griauna įprastą sampratą apie tėvą, motiną, šeimą. Ir vardan ko? – vardan siaurų, mažos visuomenės dalelės interesų, kad jie galėtų kopijuoti normalią šeimą. Ir maža to, kad kopijuoti, ta šeima ir bus įvardinta, kaip „normali šeima“ ir bus reikalaujama į ją žiūrėti, kaip į normalią šeimą. Nors visi matys, kad tai nėra normalu. Bus apribota didžiosios visuomenės dalies teisė į sąžinės laisvę, teisė laisvai reikšti savo nuomonę, teisė auklėti savo vaikus taip, kaip laikote esant reikalingu ir dar daug, daug apribojimų kurie bus susiję vien tik priėmus įstatymą apie „alternatyvią šeimą“.

Kokias teises turi tas, kuris gimė be kojų, ar be rankų? Teises jam apribojo pati gamta ir ne žmogui tai pakeisti. Bet jei jis pagal savo galimybes dirbs visuomenės labui, jis įgis teisę į pagarbą, į palaikymą, net nereikalaudamas to.

Vienintelė dabar matoma išeitis, iš šios dirbtinai sukurtos situacijos, būtų atsigręžti į sveiką protą ir jis padiktuos sveiką atsakymą:

Bet kokios teisės sukuriamos darbu, t.y. pareigomis, tai prigimtinis dėsnis. Todėl grįžkime atgal, į tuos laikus, kai dar nereikėjo jokių teisių ir pamatysime nuo ko viskas prasidėjo, suprasime dabar vykstančių reiškinių priežąstis. O jos paprastos: tai noras valdyti mažiausiomis sąnaudomis, kai paskendę kasdienėse kovose už teises nematome, kaip skursta šalis, kaip ji vis gilyn klimpsta į skolas, kurias daro neatsakingi valdininkai, kaip katastrofiškai didėja emigracija, klesti narkomanija ir alkoholizmas, žlugdoma moralė ir kultūra ir.. ir.. ir… O jei ir matome, tai visą susitvenkusį pykti bandome išlieti ant grupių, labiau pasiekiamų, nei tikrųjų to kas vyksta kaltininkų.

Apibendrinant: Visos šios aukščiau paminėtos grupės buvo dirbtinai sukurtos tam, kad atimti visuomenei galimybę rasti bendrą kalbą, atimti sugebėjimą matyti bendrą tikslą, atimti galimybę pasipriešinti svetimų idėjų invazijai į mūsų kultūrą ir natūralų visuomenės vystymąsi.

Todėl sveikas protas diktuoja vieną išeitį: mesti šias beviltiškas kovas, kurios niekur neveda ir grįžti prie dialogo visuomenėje, prie doros sampratos kasdieniame gyvenime. Prie savo pareigų, o ne teisių. Teisės ateis savaime, kai būsime verti jų. Viskas savo laiku.

Arvydas Daunys

 

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurnerNaujienos iš interneto

komentarų 14

 1. Romualdas says:

  Puikus savalaikis straipsnis.

 2. Gytis says:

  Labai, labai gerai išdėstytos mintys, persiųsiu draugams.

 3. Urtika says:

  AČIŪ ,kad esate ir netuščiažodžiaujate.Įdomu čia pas Jus.Straipsnis geras.

 4. Vaidas says:

  Pritariu

 5. alvydas says:

  blaivus pastebejimas.nes jau pradejau galvoti,kad neturime blaivaus mastymo.
  aciu.

 6. Gintautas says:

  Jo, vercia susimastyti, tik gaila kad patys zmones( tame tarpe ir as ) be uzvedimo ant minties, net nepagalvoja apie tai:(

 7. Feliksas says:

  Filosofija yra turtungųjų hobis. Guli sotus,išvertęs pilvą, niekas tau nerūpi, ir tada kyla noras pafilosofuoti. Tad ir šio straipsnio autorius pafilosofavo.Tik tiek. Visiškai paviršutiniškai, pagrindinius gyvenimo dėsnius karitikavo. O juk tos problemos buvo jau nuo antikjos laikų. Visais laikais žmonės turėjo kžkokias savo teises, ne vien pareigas , o jei jos valdančiųjų buvo susiaurintos- kovojo. Ir jokia ES čia neįvedė jokių naujovių. Ir nereikia žavėtis tokia mintimi, kad žmogaus gyvenime turi egzistuoti tik pareigos. Pareigos uždirbti milijardieriams da milijardus, o pats tuo tarpu skursti. Manau autorius ir nori nuvesti mąstančius nuo minties. Nes dirbti , dirbti ir dar kartą dirbti ( vergauti) ir šiukštu susimąstyti apie tai, kad dar gali būti gyvenimo ir kažkokios teisės. Net negalvok! Baisu net pamąstyti, ko nori šių eilučių autorius

 8. artas says:

  Pradėsime nuo to, kad autorius nėra turtingas, nėra net pasiturintis, Ponas Feliksas kažką užsiminė apie antikos laikus, deja neįvardijo kokia ten problema. Visais laikais šalyse buvo piliečiai, kurie turėjo visas teises ir pareigą ginti tėvynę, ir nepiliečiai, kurie ypatingų teisių neturėjo. Bet neturėjo ir pareigų.
  Ir noriu pastebėti, kad tie , kas turėjo daugiausiai pareigų, turėjo ir daugiausiai teisių.
  Manau ponas Feliksas nesiginčys, kad emigrantai neturintys pareigos ginti tos šalies, kurioje gyvena, teisėtai ir teisingai turi mažiau teisių toje šalyje.
  Papildomai noriu pastebėti, kad čia niekur nepaminėta pareiga kažkam uždirbti milijardus. Šiame straipsnyje kalbama apie pareigas šeimai, visuomenei ir šaliai. T.y. piliečio pareigos, kas pilnai normalu ir dėl ko niekam neturėtų kilti kažkokių asociacijų su išnaudojimu.
  Ir šiaip kiek supratau pagrindinė autoriaus mintis yra vienybė, o ne visuomenės tarpusavio kova, ne susiskalymas, o vienybė.

 9. Dovydas says:

  O kas nustatė, kas yra „normalu“ ir kas yra už to normalumo ribų? Žmonės visąlaik bijojo tų, kurie turi kitokias pažiūras nei jie patys. O jei tas pačias pažiūras turi didžioji dauguma visuomenės, jos tampa „normaliomis“? Juk tūkstantis žmonių negali klysti dėl to pačio dalyko? Papasakok tai Galilėjui!

  Aš neginu nei homoseksualų, nei kitų grupių, bet verkšlenimai kad „normalus vyras“ neturi kur kreiptis nes už jo nestovi jokia organizacija yra mažių mažiausiai juokingi. Nėra jokių dokumentų, reglamentuojančių „homoseksualų teises“ ar „moterų teises“, yra tik Jungtinių Tautų Žmogaus Teisių konvencija, kuri bendrai nurodo žmogaus teises, neišskirdama nei lyties, nei seksualinės orientacijos. „Homoseksualų teisės“ atsiranda tada, kai kažkam reik paverkšlenti dėl „neteisybės“, kai kažkas jaučia savo grėsmę savo trapios pasaulėžiūros subyrėjimui.

  Aš neremiu gėjų eitynių (mano nuomone tai tik dėmesio ištroškusių būdas jo gauti), bet pergyventi dėl to, kad tavo vaikas pamatęs grupę besiglebeščiuojančių pusnuogių vyrų (ar kadanors tekę būti rusiškoje pirtyje?) su vaivorykštės vėliava taps gėjum, arba nuo to, kad bus legalizuota santuoka tarp tos pačios lyties asmenų, staiga sumenkės mano „normali“ santuoka, yra tiesiog absurdiška.

 10. arvydas says:

  Dovydai,
  Pirma tavo klaida yra ta, kad neigi normalumo sąvoką. Ją nustatė pati gamta. Ir paskirstė taip, kad normalūs gali daugintis, nenormalūs ne. Dabar pasakyk, ar žmogus, kuris gali turėti vaikų (homoseksualistas), bet jų nenori kurti tradiciniu būdu – jis geriau įsivaikins, ar gali toks žmogus būti vadinamas normaliu?
  Dėl to, kad normali visuomenės dauguma neturi kur kreiptis, kad apginti savo normalų požiūrį irgi akivaizdu. Juk vyksta mitingai į kuriuos reaguoja net ES, bet ES reakcija tokia: Visuomenės moralė negali būti aukščiau homoseksualų teisių. straipsnis Delfi: http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/article.php?id=30683771
  Tai kam gali pasiskųsti normalus žmogus? O homoseksualistai turi kam pasiskųst ir finansavimą gauna tokį, koks kitiems ir nesisapnavo. Ir skundžiasi jie kiek tik gali, ir lygių galimybių kontrolieriams, ir ES struktūroms, ir užsienio „broliams“, ir.. ir.. ir…. Normalūs gi negauna nieko ir iš nieko. Ir finansavimo irgi nulis, viską kas nupirkta yra įsigyta savo lėšomis.
  Beje Dovydai, skaitei Emaso svetainėje apie gėjų pasiekimus Švedijoje? – jei ne, užeik ten ir gausi atsakymus į visus savo klausimus.
  Adresas čia: http://www.emaso.com/lt-lithuanian/index.html

 11. Dovydas says:

  Matau, kad ne ten pataikiau diskutuot… Atsiprašau už sutrugdymą, gyvenkit savame pasaulyje ;]
  Aišku, nėr ko ginčytis su siena.. atsiprašau kad sutrukdžiau ;]

 12. jotvingis says:

  Zodziu,ponas Feliksas pats yra gejus,o ponas Dovydas bi….Straipsnis stiprus,geras ir savalaikis,aciu autoriui!

 13. Boruze says:

  Sutinku su Autoriaus nuomone. Viskas išdėstyta į vieną pintį taip kaip pasisakytų didžioji visuomenės dalis . Vis tik parazituoja mažumos teisių atžvilgiu ,nes jų darbų konkrečiais visuomenei, sunku įžvelgti apart to,kad nori labiau privilegijuoti mažumas, antai M.A Pavilionienė .

  Dėl Dovydo pasisakymo,tai žmogau tikrai ne ten papuolei, pradingai į krūmus,nes neužteko argumentu apsiginti ?

  O Feliksai …

  Kad taip ir yra . Pareigos = Teisės .
  Kiek savęs atiduodi tiek ir turi .
  Ar yra tekę matyti išpopintą vaiką ?
  Jis ima daug, bet duoda mažai .

  Apie tai ir kalbama, Imimui turi būti lygus Davimas .
  Tai galioja tiek poros santykiuose, tiek kituose gyvenimo peripetijose .

  Laimingai visiems .

 14. Šviesa. says:

  Manyciau, nuomone apie kitokius zmones galetu buti labiau neutrali, bet vestuves ir civilines santuokos cia jau zaidimas ir cirkas. Jei meile yra kazkokia te bunie, bet kam fantazuoti apie vaikus ir kitus dalykus, plagijuoti? Normalus zmones nebesituokia, o kitos orientacijos atstovai uzsimane tuoktis, keista kaip viskas verciasi aukstyn kojom.

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top