Lietuviškos Konstitucijos vertė – neįkainojama, Pilietybė – negriaunama!

2019, 27 vasario, 9:54 | kategorija LPT | 14 komentarų | peržiūrų 457 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

M.K. Čiurlionis. Vyčio preliudas

M.K. Čiurlionis. Vyčio preliudas

Dr. Lilijana Astra

Lietuvos Respublikos Konstitucija – tai Pagrindinis šalies įstatymas, kuris turi aukščiausią teisinę galią ir dėl šios priežasties priimamas bei keičiamas ypatinga referendumo tvarka. Šis įstatymas nustato ir apibrėžia pilietybę kaip objektyviai egzistuojantį asmens teisinį ryšį su valstybe. Pagrindinis šalies įstatymas suteikia pilietybei konstitucinę galią ir tuo pačiu – pamatinę vertę. Pilietybė įprasmina pačią valstybę ir tampa kertiniu akmeniu, kuriant jos šiuolaikinę patikimą konstitucinę sąrangą.

Todėl valdančiųjų politikų viešai proteguojama dviguba pilietybė, kurią jau po kelių mėnesių bus bandoma įterpti į LR Konstitucijos 12 straipsnį, kelia didelę abejonę pirmiausiai dėl jos teisinių normų suderinamumo ir kokybės klausimų. Privalomojo konstitucinio referendumo būdu siūloma įteisinti dvigubos pilietybės institucija – tai iš tiesų yra keista teisinė chimera su didele trigubų privilegijų kupra:

♦ pirmiausiai visiems lietuvių kilmės asmenims, mokantiems mokesčius kitoje valstybėje, dviguba pilietybė suteikia išskirtinę ekonominę privilegiją gauti visas gydymo, švietimo, mokymo ir kitas socialines paslaugas, apmokamas iš visų Lietuvos mokesčių mokėtojų lėšų;

♦ antra, dviguba pilietybė ignoruoja karinės tarnybos prievolę ir pareigą ginti Tėvynę, kaip tai nustato dabartinė konstitucinė norma, skelbianti, kad kiekvienas Lietuvos pilietis turi atlikti karinę tarnybą įstatymų nustatyta tvarka;

♦ trečia, dviguba pilietybė suteikia teisę lietuvių kilmės asmenims, prisiekusiems kitoje valstybėje, būti renkamais Lietuvoje Seimo nariais, Prezidento kaip aukščiausiojo šalies vadovo pareigoms.

Kitaip tariant, LR Seimo valdančiųjų politikų siūloma dviguba pilietybė brutaliai ir įžūliai įteisina dviejų rūšių lietuvių kilmės piliečių statusą: vieni turi teises, bet privalo vykdyti ir pareigas savo valstybei, kiti gi – išvykę iš Lietuvos ir retsykiais joje apsilankantys – įgyja visas politines bei socialines teises – be jokių pareigų.

Akivaizdu, kad valdančiųjų politikų proteguojama logiškai prieštaringa, neteisinga ir iš esmės iškreipta dvigubos pilietybės samprata drastiškai prieštarauja visai LR Konstitucijos sąrangai ir jos teisinių normų sistemai.. O pagal kertinį europinės teisės principą iš neteisės teisė nekyla (ex injuria jus non oritur).

Todėl nenuostabu, kad šią dvigubos pilietybės chimerą – su visomis jos privilegijų ir prieštaravimų kupromis – įnirtingai brukamą į LR Konstitucijos 12 straipsnį, o po to darant dar bent tris konstitucines pataisas, t.y. griaunant ją iš vidaus, siekiama populiarinti pačiu aukščiausiu politinės demagogijos lygiu.

Antai, apgailėtiname LR Seimo Aiškinamajame rašte, įregistravus Pilietybės įstatymo pakeitimo projektą, graudžiai nurodoma, kad projekto rengimą paskatinusi priežastis – tai „dramatiškai mažėjantis Lietuvos gyventojų skaičius“, nors labai gudriai nutylima tikroji katastrofiškos emigracijos priežastis – tai mažiausias darbo užmokestis visoje ES ir jaunimo nenoras likti šioje socialinėje duobėje.

Dvigubos pilietybės chimeros įtvirtinimui pasitelkiamas ir atviras politinis lobizmas, skubos tvarka brukant Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo bei Referendumo įstatymo pataisas, kuriomis apibrėžiama nauja referendumo šalininkų sąvoka. Šiuo atveju dvigubos pilietybės agitacijoje dalyvautų ne tik referendumą inicijavęs Seimas, bet ir papildomos begalvių Lietuvos piliečių grupės, žinoma, gaunančios dosnų Nacionalinio radijo ir televizijos eterio laiką tariamiems debatams.

Labai bloga teisinė dvigubos pilietybės įstatymo kokybė nė kiek netrikdo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės atstovų. LR Seime apsilankiusi PLB valdybos pirmininkė Dalia Henkė iš įstatymų leidžiamosios valdžios vadovų reikalavo agitacinės kampanijos dvigubai pilietybei populiarinti, nes iki gegužės 12 -sios lieka vis mažiau laiko „tautos vienijimuisi ir susitelkimui“.

Vilius Bražėnas, šviesaus atminimo talentingas išeivijos žurnalistas ir publicistas, jau prieš nepilną dešimtmetį įžvalgiai pastebėjo, kad „PLB vadovybė užsispyrusi laikosi kažko panašaus į pasaulinę lietuvišką valdžią„. O jį patį nepaprastai nustebino ir net įžeidė faktas, kad, jam sugrįžus gyventi į Lietuvą, tuoj pat atkeliavo pranešimas apie jo pašalinimą iš PLB.

“Nejaugi grįžimas į Tėvynę – tai pražanga?“. Juk nuosekliai mąstant, visi lietuviai, o ne vien išeiviai, galėtų priklausyti pasaulinei lietuvių bendruomenei. Betgi ne. Ir toliau Vilius Bražėnas retoriškai klausia: „Tad kur tokios rūšies tautos suskaldymo filosofinės šaknys? Matau tik vieną to kilmę: įsikabinimas į nelogišką politinį melą, kad dalis Tėvynę palikusių tautiečių apjungia ir atstovauja visą tautą…“.

Nemenką įspūdį Viliui Bražėnui paliko ir PLB Seimo, vykusio Vilniuje epizodai, kurie, kaip jis rašo „gerokai praplėtė mano susivokimą dabartinės emigracijos ir LR pilietybės frontuose. Pertraukos kavai metu pakalbinau jauną, gerokai pasireiškusią siūlymais dalyvę, ką Lietuva turėtų daryti pasitraukėliams emigraciją palengvinti. Paklausiau: “Kada grįšit į Lietuvą ?“. Ji garsiai nusikvatojo ir, drauge su kita PLB seimūne, apipylė mane aiškinimais „kodėl ne“.

Dviguba pilietybė su triguba privilegijų kupra – tai tik dar vienas bandymas politiniams lobistams ir už jų tūnančioms šešėlinių įtakų jėgoms ardyti Pagrindinį šalies įstatymą. Juk vos prieš keliolika mėnesių jau vyko įnirtingi politiniai antpuoliai, siekiant įstatymiškai naikinti LR Konstitucijos 14 straipsnį („Valstybinė kalba – lietuvių kalba“), įžūliai pabandžius į lietuvių kalbą dirbtinai įgrūsti tris svetimus implantus „q“, “w“, “x“.

Žymiausi mūsų kalbininkai veltui aiškino, kad raide „q“ lietuvių kalboje nežymimas nė vienas garsas, ji yra ne tik svetimkūnė, bet ir visiškai beprasmė. Nežiūrint sveiko proto argumentų, akademinei ir pilietinei bendruomenei teko išeikvoti labai daug jėgų ir laiko, apginant visų mūsų konstitucinę teisę rašyti vardus ir pavardes valstybine kalba.

Taip yra ir dabar, naujai užsimojus politiškai ardyti valstybės konstitucinės sąrangos pamatus bei iš esmės ignoruojant labai svarbų įstatyminį dokumentą, būtiną tikrosios lietuvybės pamatų stiprinimui – Lietuvio pasą.

Net ir kitų šalių pilietybes įgiję lietuvių kilmės išeiviai, turėdami Lietuvio pasą, kartu gautų ir visas mūsų valstybės piliečio teises: laisvo atvykimo, nuolatinio gyvenimo, švietimo ir mokslo, kitas socialines teises, o jų vaikai ir vaikaičiai – Lietuvos pilietybės atkūrimo teisę.

Nuolatinės valdančiųjų politikų iniciatyvos keisti Konstituciją, o iš esmės – ardyti jos vientisumą ir tvarumą, brukant teisiškai ydingus bei logiškai prieštaringus teisės aktus – yra labai pavojingos. Tautą gina Konstitucija, o sumenkinus ar logiškai pažeidus jos galias, nyktų ir pačios Tautos suverenumas.

Todėl ir šiandien mūsų Konstitucijos vertė išlieka – neįkainojama, o pilietybė – ne(su)griaunama.

 

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurnerNaujienos iš interneto

komentarų 14

 1. Ec says:

  Jei dvigubos pilietybės prastūmimo tikslas – sugrąžinti išvažiavusius lietuvius, tereikia pabandyti atsakyti į klausimą – ar dviguba pilietybė palengvins gyvenimą užsienyje ar pasunkins? Jei dar labiau palengvins, tai kas norės grįžti?

 2. interpretatorius says:

  Tevas-Tauta-Tautietis-Tevyne…Gimine-Gimtine….Valdzia-Valstybe-Pilietis… Jei konstitucija gina tik tauta,kas gina likusius?

 3. konkurencijos nėra says:

  Dvigubos pilietybės prstūmimas, tai užsieniečių importas į aukščiausius valdžios ešelonus…

 4. Gena says:

  Išsivystę valstybės leidžia dvigubas pilietybes, bet Lietuvoje toli iki to…

 5. Toto 2 gena says:

  o ar galite tą patį lietuviškai parašyti ?

 6. Vytas says:

  Ilgai masčiau, kodėl taip stumiama dviejų (o gal ir kelerių?) pilietybių turėjimo galimybė. Nauda Lietuvai? Emigracijos mažinimas? Nei pirma nei antra, belieka tik viena, kas ir nurodoma straipsnyje – LR Konstitucijos sumenkimas. Tikslas – Lietuvos, kaip valstybės, sunaikinimas. Ir tai prasidėjo su Kubiliaus „globalios Lietuvos“ koncepsijos įgyvendinimu (tam buvo išskirta 63 mln. Lt.). Matyt, iš tos sumos geras kąsnis teko ir PLB veikėjams. Na o šiuolaikiniai Lietuvos politikai, pradedant prezidente jau senai parsidavė globaliems liberalams. Net JAV prezidento šūkis „Pirmiausia Amerika“, jų nenuteikia, kad Lietuvai derėtų šūkis „Pirmiausia Lietuva“. Lietuvai aiškiai reikalinga partija ar judėjimas „Alternatyva Lietuvai“

 7. santaika says:

  LIETUVI Lietuvos konstitucija apginti privalai

 8. saul says:

  . „Tikslas – Lietuvos, kaip valstybės, sunaikinimas. Ir tai prasidėjo su Kubiliaus „globalios Lietuvos“ koncepsijos įgyvendinimu.“- DDDD O gal su Landzbergiu,kur sugriovė kolūkius(ar jau tas jums neaktualu?) ar su Vagnoriaus vagnorkomis? Ar su Sniečkumi,kuris klaipėdą ir Vilnių užtvindė rusų kolonistais?

 9. konkurencijos nėra says:

  Na, Sniečkus, buvo žymiai mažiau priklausomas nuo Maskvos, nei dabartinės lėlės, nuo es ir jav…!

 10. Myndė says:

  Ironiška, bet jei ne tie „rusų kolonistai“, nei Klaipėdos, nei Vilniaus neturėtume. išvis, kažin, ar bebūtume…
  Dėl teksto, tai jei kažkam atrodo, kad dviguba (triguba, keturguba…) pilietybės atitinka išsivystymo lygį, darom iškart šimtagubą…

 11. Stasys says:

  Yra pagrindas teigti, kad landsgrybių mafija inicijuodama referendumą dėl „dvigubos pilietybės“ ir siekdama teigiamo referendumo rezultato turi slaptų tikslų, vienas iš jų gali būti-papildyti rekrutų skaičių emigrantų sąskaita. PILIETYBĖS ĮSTATYMO 8 str. nurodyta: „Lietuvos Respublikos pilietis, kuris kartu yra ir kitos valstybės pilietis, Lietuvos valstybė laiko tik Lietuvos Respublikos piliečiu. Kitos valstybės pilietybės turėjimas neatleidžia jo nuo Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytų Lietuvos Respublikos piliečio pareigų.“ Versija-papildyti rekrutų skaičių emigrantų sąskaita pagrindžia ta aplinkybė, kad suteikti dvigubą, pilietybę norima tik NATO ir ES šalyse gyvenantiems, mat pvz. iš Rusijos, Kinijos, Irano ar kt. valstybių parsigabenti rekrutus bus neįmanoma. Taigi, suteikus teisę į dvigubą pilietybę emigrantams atsiras prievolė atitarnauti Lietuvos kariuomenėje… Kadangi referendumą dėl „dvigubos pilietybės“ inicijuoja landsgrybių mafija akivaizdu, kad referendumas naudingas jiems, o kadangi landsgrybių mafija ketino balsavimui skirti dvi dienas akivaizdu, kad ji siekia teigiamo referendumo rezultato. Be to, teigiamo referendumo rezultato landsgrybių mafija tikisi ir dėl Brexit.
  Kokia nauda runkeliams iš „dvigubos pilietybės“??? Atsakymas vienareikšmiškas-jokios, tik finansinė našta, nes „dvigubi piliečiai“ neketina mokėti mokesčius net valstybės institucijų (Prezidentūros, Seimo, vyriausybės, kariuomenės, pasienio tarnybų,…, be kurių Valstybė neegzistuoja) išlaikymui.
  Emigrantai suinteresuoti susigražinti Lietuvos pilietybę. Tai suteiks jiems galimybę be vizos lankytis Lietuvoje. Nauda-sutaupomas laikas ir išlaidos už vizą. Be to, emigrantai įgys teisę gauti visas gydymo, švietimo, mokymo ir kitas socialines paslaugas, apmokamas iš visų Lietuvos mokesčių mokėtojų lėšų.
  Landsgrybių mafijos nauda iš „dvigubos pilietybės“ akivaizdi:
  Pirma, atsiras galimybė papildyti rekrutų skaičių emigrantų sąskaita.
  Antra, pagerės statistiniai rodikliai (
  Procentaliai sumažės gyventojų migracija, skurstančiųjų, nedarbo lygis…).
  Trečia, ženkliai padidės rinkimų rezultatų klastojimo galimybės užsienio atstovybėse, nes skaičiuotojai yra landsgrybių mafijos statytiniai (užsienio atstovybėse visada laimėdavo landsgrybių mafijos kandidatai).
  Taigi, landsgrybių mafija siekia naudos prisidengdama kilniais tikslais.

 12. saul says:

  Niekas neturi teisės atimti iš žmonių jų prigimtinės teisės,laisvės,pilietybės.tikėjimo.Nesutinkantiems siūlyčiau dar referendumą dėl kolonistų atkeltų į Lietuvą sovietų nuo 1945metų,kaip Latvijoje.

 13. Ec says:

  Niekas neatims tautybės. Pilietybės daug kas atsisakė pats dėl didesnio duonos kąsnio, ir jei taip svarbi Lietuvos pilietybė, ją iki šiol nesunkiai galima buvo atgauti atsisakius kitos šalies pilietybės. Paprasta.
  Dabar valdžioje sėdi buvusių trėmikų palikuonys, o manau todėl ir dėl to, nes vieną kartą ištremtiems į Rusiją žmonėms pilietybė nesiūloma, jiems čia ne vieta, ckant, tegu Rusijos ūkį kelia
  Viską ką rašau yra tik mano nuomonė :)
  Balsuosiu prieš, betšį kart būtinai balsuosiu

 14. anoniminis says:

  Ar galima kur rasti jūsų redakcijos kontaktus?
  „Apie mus“ radau šį sakinį: „Mums bruka pelno, karjerizmo, homoseksualizmo, multikultūrizmo, laisvos rinkos, demokratijos, vedizmo, šamanizmo ir kitas ideologijas.“

  Kontaktai, kaip ir visuose tinklapiuose randasi „Kontaktai“ skyrelyje, o ne skyrelyje „Apie mus“
  nuoroda: https://www.sarmatas.lt/kontaktai/
  Su pagarba, moderatorius

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top