- Sarmatai - https://www.sarmatas.lt -

Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga kviečia į patriotines Vasario 16-osios eitynes

plakatas

Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga kviečia į tradicines patriotines Vasario 16-osios eitynes Kauno miesto gatvėmis. Šis Lietuvos patriotams skirtas renginys prasidės sveikinimo kalbomis senosiose Kauno kapinėse (dab. Ramybės parkas). Pradžia: 14:30 val. Vėliau eisena nusidrieks Kauno miesto gatvėmis iki pat senosios prezidentūros kiemelio, kur atiduosime pagarbą geriausiam Lietuvos prezidentui – Antanui Smetonai.

Šių metų Vasario 16-osios eitynių tema – Lietuva yra mūsų!

Lietuva yra mūsų! Lietuva yra vienintelė valstybė, kurioje lietuvių tauta yra šeimininkai. Mes reiškiame paramą tautinės valstybės krypčiai, užgimusiai 1918-ais metais. Tinkamai valdoma, laisva, nacionalinė valstybė gali suteikti geriausias sąlygas mūsų tautai skleistis, augti ir pasiekti pergales.

Lietuva yra mūsų! Mes esame už tai, kad Lietuva prisijungtų prie pažangių Europos šalių, atsisakančių dalyvauti kelių kairiųjų politikų ambicijų žaidime, kurio auka – vakarietiškoji civilizacija. Mes nepritariame masinei imigracijai, kuri šiandien slepiasi už pabėgėlių termino. Mes raginame mūsų politikus nustoti vykdyti patarnaujančią politiką ir ginti mūsų piliečius, valstybę bei visuomenę nuo vieno didžiausių šiandienos iššūkių. Ginti savo tautą yra kiekvieno mūsų pareiga, ar kalbėsime apie tiesioginį nusikalstamumą dėl kultūrų skirtumo, ar apie ilgalaikę demografinę ir politinę žalą mūsų tautai. Mes to negalime leisti. Mes ginsimės.

Lietuva yra mūsų! Mes turime savo tautos didvyrius, kurie mums yra svarbūs ir kurių nekenčia bei juos bando sumenkinti buvę ir šiandienos bolševikai. Mes atsisakome žiūrėti į pasaulį per kitos tautos perspektyvą. Mes esame lietuviai, mūsų požiūris kyla iš mūsų kraujo ryšio, kurį sugėrė šventa Lietuvos žemė. Mūsų tautos didvyriai amžinai bus gyvi mūsų atsiminimuose ir mūsų vėliavose.

Šiais metais norime pagerbti Lietuvai nusipelniusius didvyrius, kuriuos nepaliaujamai bando juodinti Lietuvos priešai. Mes žinome mūsų tautos didvyrius!

Juozas Ambrazevičius-Brazaitis, Kazys Škirpa, Jonas Noreika-Vėtra,
Adolfas Ramanauskas-Vanagas, Antanas Baltūsis-Žvejys, Povilas Plechavičius.

Tautieti, kviečiame tave bendraminčių būryje sutikti Vasario 16-ąją! Tegul Kaunas nusidažo trimis gražiausiomis spalvomis: geltona, žalia, raudona!

LTJS