Nacionalinė idėja: kaip įveikti nuolatinę valstybės krizę ir sutvarkyti savo šalį

2017, 17 vasario, 15:46 | kategorija LPT | 76 komentarai | peržiūrų 2 059 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

Trakų pilis

Gyvenimas jau senai visiems įrodė, kad politikoje, šalies valdyme ar kur kitur, kur priimami visiems svarbūs sprendimai, pasitikėti žmogaus sąžine gali tik labai naivus žmogus, ir, kad toks pasitikėjimas garantuoja tik nesibaigiančias problemas valstybei ir joje gyvenantiems žmonėms. Kad šito išvengtume, valstybės valdymas turi būti sutvarkytas taip, kad valdžios atstovu tapęs žmogus galėtų elgtis tik taip, kaip tai naudinga valstybei ir joje gyvenantiems žmonėms, ir kad už visus savo priimamus sprendimus neštų tiesioginę atsakomybę. Tokiu būdu valdžioje išliktų tik tie, kurie realiai pajėgūs prisiimti atsakomybę, ir kieno sąžinė bei veiksmai realiai atitinka tai, ką konkretus žmogus (seimo narys, valstybės tarnautojas, pareigūnas) deklaruoja.

Taigi, pabandykime pasvajoti, kaip galėtų būti sutvarkyta mūsų valstybė ir kuo paremtas mūsų valstybės valdymas.
…Normaliai, tai reikėtų visiems susirinkti ir nutarti, kas visiems Lietuvos žmonėms svarbiausia. Tarkim, visi susirinko ir vieningai nutarė…

1. Pirmiausia reikia apibrėžti, kas tai esa Lietuvos valstybė.
Lietuvos Valstybė – tai vienoje teritorijoje gyvenančių žmonių organizacija, besirūpinanti toje [Lietuvos] teritorijoje gyvenančių žmonių bendrais interesais.

Kadangi Lietuvos Konstitucijoje nėra valstybės apibrėžimo, jos funkcijų ir tų funkcijų vykdymą nustatančio mechanizmo, nėra aišku, kuo remiantis Lietuvos Respublika vadinama valstybe ir neaišku, kokia konkrečia veikla ji turėtų užsiimti. (Čia tas paslaptingas valstybės ateities vizijos nebuvimas.) O tuo pačiu kiekvienas valstybės pareigūnas, kiekviena partija gali laisvai interpretuoti, kas reikalinga ir naudinga valstybei, ir nebūtinai teisingai. Iš principo, tai ir yra pagrindinė priežastis to, jog niekas dėl nieko negali susitarti (jau neskaitant skirtingų interesų). Šitai būtina ištaisyti.

Ir, atsižvelgiant į šiuos, visiems žmonėms gyvybiškai svarbius interesus, įteisinti nepajudinamus valstybės prioritetus (funkcijas), kuriais besirūpindama valstybė, kaip organizacija, ir užtikrintų visų joje gyvenančių žmonių bendrus interesus.

2. Lietuvos Valstybės veiklos PRIORITETAI (funkcijos):

1) TERITORINIO šalies, jos žemių VIENTISUMO UŽTIKRINIMAS.
Lietuvos žemė – tik Lietuvos valstybės ir Lietuvos žmonių nuosavybė, negali būti parduodama jokioms kitoms valstybėms, nei kitų valstybių (korporacijų) piliečiams ar užsienio subjektams.
Žemę įsigijęs Lietuvos pilietis gali ją parduoti (perleisti) tik kitam Lietuvos piliečiui, nuolatos gyvenančiam Lietuvoje.
(Kita mintis… Kiekvienas žemę įsigijęs ir ją dirbantis Lietuvos pilietis nemoka už ją jokių mokesčių, nes tokių mokesčių mokėjimas – neteisingas (tai kas čia per nuosavybė?), prilygstantis atviram „reketui“. Žemėje išaugintos ekologiškos produkcijos dalis privaloma parduoti valstybei, o valstybė privalo ją nupirkti ir šia produkcija aprūpinti gyventojus (pvz. per prekybos tinklus, o prekybos tinklai privalo tai priimti)).

2) VALSTYBĖS, jos teritorijos, jos turtų, jos interesų, jos žmonių, jos gamtos turtų ir įvairovės, jos žemės ūkio SAUGUMAS.
Pavyzdžiui: jokių žmonėms ir žemės ūkiui pavojingų GMO, jokių žmonėms pavojingų E maiste, jokių valstybei žalingų ekonominių sutarčių ir t. t. ir pan.

3) TAUTOS TĘSTINUMAS.
Visa valstybės veikla (nemokama medicina, vaikų negalinčioms susilaukti poroms, gyvenamasis plotas jaunoms šeimoms, turinčioms darbą…) privalo užtikrinti tautos gausėjimą, saugoti ją nuo išnykimo, degradavimo ar iškrypimo (tai ir yra valstybės egzistavimo prasmė).

4) REALUS ŠVIETIMAS.
Visiems nemokamas ir prieinamas, realų gyvenimą, valstybės, mokslo, žmonių visuomenės interesus atitinkantis švietimas, neprieštaraujantis tūkstantmečiais nusistovėjusiai tradicinei DOROS sampratai.

5) VALSTYBĖJE GYVENANČIŲ ŽMONIŲ NUOLATINIS GYVENIMO LENGVINIMAS IR GERINIMAS.
Valstybinės institucijos savo veiklos rezultatais privalo nuolatos gerinti ir lengvinti Lietuvos teritorijoje gyvenančių žmonių gyvenimą. Priešingu atveju nėra jokio reikalo tokių beprasmių institucijų egzistavimui.
Toliau, įteisiname „mechanizmą“, kuris užtikrintų valstybinių funkcijų vykdymą…

3. Visi priimami, taisomi ar papildomi įstatymai, juos įteisinant, NEGALI PRIEŠTARAUTI valstybinės veiklos PRIORITETAMS. Visi, šiems prioritetams prieštaraujantys įstatymai, laikomi negaliojančiais – jie atšaukiami arba ištaisomi.

Kaip jau, tikriausiai, supratote, siūlomas konstitucijos pradžios variantas įgavo ne tik logiką, bet ir sistemą. Jau vien įteisinus pirmus tris punktus, atsirastų prielaidos sutvarkyti didesnę dalį šalies bėdų.

Ir tik šioje vietoje būtų logiškas straipsnis, kad „Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika“… Tačiau, kad ji būtų tikrai nepriklausoma, tai dar reikėtų nustatyti mechanizmą, kokiu būdu ir kokiose ribose tas jos nepriklausomumas galėtų būti realizuojamas…

Toliau… sprendžiame nesibaigiančią politikų nekompetencijos problemą…

4. Valstybės tarnautojai (ministrai, aukšto rango pareigūnai) – esą valstybine sutartimi samdomi konkrečios srities specialistai, konkrečiai savo gebėjimų interesams priklausančiai valstybinės veiklos sričiai gerinti ir vystyti, tiesiogiai atsakingi už savo darbo rezultatus.

Tarkime, sutarties įvykdymo pabaigoje, atlikę jiems skirtą užduotį ar užduotis – apdovanojami (tarkime, be jau gauto atlyginimo dar gauna 50 proc. premiją už gerai atliktą darbą arba premiją, proporcingą pasiektiems darbo rezultatams) arba atlygina savo sprendimais valstybei padarytus nuostolius (be senaties termino; atskirais atvejais sprendimą dėl nuostolių padarytų valstybei atlyginimo priima Seimas, kuris atsakingas už savo sprendimą ir taip pat atlygina valstybei padarytą nuostolį, jei to pareikalauja Seimo narius išrinkusieji, teisę rinkti turintys Lietuvos piliečiai).

Kitaip tariant, visi ministrai, tvarkantys konkrečias savo veiklos sritis – tai ne seimo nariai, o valstybės samdomi specialistai (žemės ūkio, ekonomikos, pramonės ir pan. – kaip ir turėtų būti tarp normaliai mąstančių žmonių), su visa ant jų pečių gulančia atsakomybe už savo darbo rezultatus! Ministrais, prižiūrinčiais ir tvarkančiais konkrečias savo profesinio intereso sritis, turi tapti tik geriausi iš geriausių, pageidautina, konkurso būdu. Tokios situacijos, kai, tarkime, krašto apsaugos ministru tampa ne kariškis, o gydytojas pagal profesiją – gėdingos! Seimo narys vienu metu negali būti ir seimo nariu, ir ministru (kad seimo narys būtų ministru ir galėtų spręsti įvairius šalies valstybingumo klausimus, jis turėtų būti visažiniu, kas neįmanoma).

Ministro, kaip konkrečios srities SPECIALISTO, užduotis – ieškoti sprendimų toms užduotims, kurias jam skiria Seimas, atsižvelgdamas į bendrus valstybėje gyvenančių žmonių interesus (valstybės veiklos prioritetus), ir tuos sprendimus įgyvendinti. O Seimo nario užduotis atstovauti bendrus žmonių (valstybės) interesus (aiškintis, ko reikia žmonėms, kaip pagerinti gyvenimo sąlygas) ir įteisinti reikalingus įstatymus.

Tuo pačiu, kaip ir kiekvienoje normalioje ir normaliai funkcionuojančioje verslo įmonėje, turi būti hierarchija ir vadovas, turintis normalius įgaliojimus nutraukti šėliojančių pavaldinių savivalę, įvesti tvarką ir atleisti blogus darbuotojus. Tokius įgaliojimus turėtų turėti prezidentas Seimo narių atžvilgiu, jeigu jo sprendimui nepaprieštarautų tą seimo narį išrinkę rinkėjai, o ministrą (valstybės samdomą specialistą, konkretiems uždaviniams spręsti) galėtų atleisti, jei jo (prezidento) sprendimui pritartų Seimo dauguma.

Lygiai taip pat Seimas galėtų atleisti prezidentą iš užimamų pareigų, jeigu Seimo sprendimui referendumu pritartų dauguma rinkėjų. –Atvirai pasakysiu: aš nesitikėjau, kad gilindamasis į šiuos dalykus, patirsiu tokį nuotykį, tiek gera, tiek bloga prasme. O čia dar tik pati pradžia!..

Visi girdėjome esant tokį dalyką, kaip verslo vadyba, – ištisą mokslą, kaip plėtoti verslą, vadovauti įmonėms ir organizacijoms. Kodėl verslas daromas pagal mokslą, o valstybė paliekama, kaip pati blogiausia blogiausiai žmonių labui dirbanti organizacija?

5. Uždavinius ministrams (specialistams), samdomiems valstybiniu kontraktu, nustato SEIMAS, vadovaudamasis valstybinės veiklos prioritetais.

Gal šitaip sugrįšim prie planuojamos ekonomikos, socialinių statybų, bet jau geriau šitai, negu dabartinis chaosas, paliktas privataus verslo nuožiūrai arba kitų valstybių geopolitiniams interesams…

Taip pat būtina sutvarkyti ir Seimo narių išrinkimo nesąmones

6. SEIMO NARIUS iš savo tarpo (teritorinio, regioninio) PAGAL GYVENAMĄJĄ VIETĄ (kad atstovautų vietos žmonių interesus) renka valstybės piliečiai, kuriuos bet kada gali atšaukti tie rinkėjai, kurių atstovu į Seimą buvo išrinktasis (tarkim 1/3 jį rinkusių balsų). Atšaukus atstovą, į jo vietą išrenkamas kitas. Jei rinkėjai negali iš savo tarpo išrinkti atstovo į Seimą (tarkim nėra tinkamo atstovo, kurį išrinktų vietinė žmonių bendruomenė) – jo vieta Seime lieka neužimta, kol toks atstovas atsiranda per sekančius rinkimus. Seimo nariu žmogus gali būti tol, kol jį atšauks jį išrinkę rinkėjai arba pasibaigs jo kadencija.

7. Seimo nario darbo esmę sudaro ne vien įstatymų įteisinimas, bet, visų pirma, būdų, kaip pagerinti Lietuvos teritorijoje gyvenančių žmonių gyvenimą, paieška. Jei Seimas šituo neužsiima ir nėra teigiamų jo darbo rezultatų, tai kam jis reikalingas?

Būtų prasminga, kad prie Seimo būtų įkurtas informacinis valstybės gerinimo pasiūlymų centras, kuriam gyventojai galėtų teikti savo pasiūlymus ar įstatymų pataisas. Geriausi pasiūlymai būtų apdovanojami tam tikro dydžio valstybine premija. Nors ir dabar kiekvienas gyventojas gali teikti Seimui savo pasiūlymus, tačiau šitai reikalinga pervesti į kokybiškai naują lygį. Tokio centro uždavinys būtų kaupti pasiūlymus ir idėjas, teikti jas Seimui ir prižiūrėti, kad jos neatsidurtų šiukšliadėžėse.

Toks centras ataskaitas teiktų tiek Seimui, tiek ir valstybės vadovui. Visas procesas būtų viešinamas. – Mes turime problemą su atitinkamos informacijos surinkimu, nes Seimo nariai neatlieka savo tiesioginės pareigos, neatstovauja savo rinkėjams, tautai, neperduoda tautos poreikių į aukštesnę instanciją ir nekelia valstybei uždavinių, kurių sprendimas aktualus visiems valstybėje gyvenantiems žmonėms.

8. Rinkti seimo narius teisę turi tik tas rinkėjas, kuris sulaukęs ne mažiau 30 m. ir turi sukūręs šeimą.
Dauguma jaunų žmonių, maždaug iki 30 metų užsiėmę šeimos kūrimu, savęs atradimu gyvenime ir anksčiau jiems visi valstybiniai reikalai nelabai rūpi. Iš esmės, kol žmogus jaunas ir sveikas, jam reikalinga suteikti sąlygas sukurti stipriai, sveikai ir gausiai šeimai, padėti įsitvirtinti gyvenime, ir tik po šito, sukaupęs atitinkamą gyvenimo patirtį, jis gali žinoti, kas reikalinga šeimai, o tuo pačiu ir valstybei.

Ateityje būtų prasminga įvesti orientacinį testą rinkėjui, iš kurio būtų galima spręsti apie jo gebėjimą orientuotis apskritai. Tarkime, alkoholiu piktnaudžiaujantys asmenys arba realybę nelabai suvokiantys žmonės, kurie „kimba“ ant visokių pažadų arba neadekvačiai vertina kandidatus – renka pagal veido gražumą, patinka, nepatinka – atkristų kaip nevertingi ir neadekvatūs rinkėjai. Teisę rinkti seimo narius gali turėti tik adekvatus (mąstantis) žmogus.

Kiekvieno Lietuvos piliečio, turinčio rinkimų teisę, pareiga – aktyviai dalyvauti šalies valdyme. Nedalyvavimas rinkimuose, atima teisę dalyvauti sekančiuose Seimo narių rinkimuose, taip pat ir būti kandidatu į prezidentus ir Seimo narius sekančiuose Seimo narių rinkimuose.

…Ir galiausiai būtina visam laikui sutvarkyti Seimo narių atstovavimą visoms Lietuvoje nuo seno gyvenančioms tautoms klausimą.

9. Seimo narių tautinė sudėtis turi griežtai atitikti valstybėje nuo senovės gyvenančių tautų PROPORCIJAS. Čia jokių išlygų arba „pusiau“ negali būti, visos nuo seno Lietuvoje gyvenančios tautos Seime turėtų būti atstovaujamos proporcingai.
(Norite lygybės, demokratijos, teisingumo – štai ji visu šimtu procentų! ..Va, tik kaimyninėje šalyje vienas žmogus vos neįgyvendinęs šios idėjos numirė „keistomis“ aplinkybėmis policijos nuovadoje. Ir kokiam proletariatui nepatiko tokia teisinga iniciatyva?!)

Visuotiniai referendumai

10. Visi valstybiškai svarbūs sprendimai (pvz. ekonominių ryšių nutraukimas su kita valstybe, sankcijų arba karo paskelbimas kitai valstybei, ar finansiškai stambaus projekto įgyvendinimas, įstojimas į tarpvalstybines sąjungas, pasaulines organizacijas arba išstojimas iš jų) priimami tik rinkti teisę turinčių žmonių visuotiniu referendumu. Kadangi, panašiais atvejais labiausiai nukenčia būtent patys šalies gyventojai, tai jie vieninteliai ir turi teisę spręsti apie tokių sprendimų priėmimą.

Referendumo inicijavimo klausimai. Jie buvo sprendžiami paskutinio referendumo metu, gaila, kad referendumas nepavyko (užtat dėl pastoviai blogėjančio gyvenimo ir galimybės neturėjimo jį operatyviai keisti, dabar kalti visi).

11. Visos tarpvalstybinės ir kitos sutartys, kurios nesa valstybine paslaptimi, privalo būti viešinamos. Vyriausybė privalo užtikrinti tokių sutarčių pilną paviešinimą valstybine kalba.

12. Įstatymai turi būti priimami Seimo narių daugumos, o ne daugumos posėdyje dalyvaujančių seimo narių, kaip dabar esančiame 69 straipsnyje („Įstatymai laikomi priimtais, jeigu už juos balsavo dauguma Seimo narių, dalyvaujančių posėdyje.

Lietuvos Respublikos konstituciniai įstatymai priimami, jeigu už juos balsuoja daugiau kaip pusė visų Seimo narių, o keičiami ne mažesne kaip 3/5 visų Seimo narių balsų dauguma. Konstitucinių įstatymų sąrašą 3/5 Seimo narių balsų dauguma nustato Seimas.“).

Išeina, kad posėdyje gali dalyvauti 1/3 seimo narių ir priimti įstatymus, tarsi atstovautų visiems Lietuvos žmonėms. O kitų seimo narių nuomonė neįdomi? Arba posėdyje nedalyvaujantiems neįdomu, kokie įstatymai priiminėjami? Ir šitai reiškia, kad seimas atstovauja visiems Lietuvos žmonėms!? Analogiškai ir dėl konstitucinių įstatymų, tik jų priėmimas ar keitimas turi vykti visuotiniu referendumu. Manau nereikia aiškinti, kodėl. Galima paprieštarauti, kad esant tokiai tvarkai, darbas seime sustos arba nevyks, bet kaip paaiškinti elementaraus teisingumo nebuvimą? Iš esmės šis straipsnis būtų priimtinas, bet tik tuo atveju, jeigu būtų įgyvendintos 1,2,3,7,9,13,16,17,18 idėjos.

Valstybės saugumo klausimai

13. Nevyriausybinių Organizacijų kontrolė.
Visos NVO privalo teikti teisėsaugai duomenis apie tai, iš kokių šaltinių jos finansuojamos, kokia tų finansinių šaltinių kilmė, kada, kam ir kur išleidžiami gauti pinigai. Savo finansavimo šaltinius ir iš jų gautus pinigus, kaip ir jų panaudojimą konkretiems įrodomiems tikslams, nuslepiančios NVO – paskelbiamos užsienio agentais ir jų veikla uždraudžiama, nes pažeidžia antrą VALSTYBĖS SAUGUMO prioritetą. NVO negali dalyvauti šalies politiniame gyvenime, nes tai kišimasis į valstybės vidaus reikalus (kaip ir veikla, prieštaraujanti Valstybinės Veiklos prioritetams).

14. Joks ministras, Seimo narys ar kitas aukštas pareigūnas ir jų šeimos nariai negali turėti kapitalo, nekilnojamo turto ar finansinių sąskaitų užsienyje (užsienio bankuose). Nevykdantys šio draudimo, gali būti įtakojami iš šalies ir taip pažeidžia Valstybės Saugumo prioritetą. Šito nepaisantys ar tai slepiantys valstybės tarnautojai ar pareigūnai – atleidžiami iš pareigų, visi be išimties.

15. Aukštų valstybės tarnautojų ar pareigūnų šeimos nariai negali nuolat gyventi kitose šalyse (ne ilgiau vieną mėnesį metuose, išskyrus ambasadų darbuotojų šeimas), nes taip pažeistų antrą Valstybės Saugumo prioritetą (gali būti vykdomas pareigūnų įtakojimas arba verbavimas per jų šeimos narius, jų užsienyje turimą turtą).
Jei kam tai nepatinka – valstybės saugumas svarbiau, prašom užleisti vietą…

16. Visi valstybės tarnautojai, valstybine sutartimi samdomi specialistai ar pareigūnai nepritariantys ar nesilaikantys Valstybės Prioritetų (darbinėje, profesinėje ar politinėje veikloje) – atleidžiami iš pareigų.

Pradedant eiti pareigas, kiekvienas raštu pasižada ginti ir saugoti Valstybės Prioritetus, asmeniškai pasirašo dokumentą, informuojamas apie atleidimo galimybę, jų [valstybės prioritetų] nesilaikymo atveju, ir žalos atlyginimą valstybei, jei ji bus padaryta (daugybe darbo sutarčių tarp darbuotojo ir darbdavio įtraukta žalos atlyginimo prievolė iš darbuotojo pusės; kodėl Seimo nariai turėtų būti išimtimi?). Taip pat atlieka lojalumo valstybei, antikorupcijos testą, pasitelkus melo detektorių. Šis testas kartojamas visiems vadovaujantiems pareigūnams ir valstybės tarnautojams (taip pat ir seimo nariams, valstybės vadovui, ministrams, miestų merams ir tarybų nariams) be išimties kas dveji metai. Testo rezultatai paskelbiami viešai. Nepraėjus testo, valstybės tarnautojas ar pareigūnas atleidžiamas iš pareigų (arba nepriimamas), nesvarbu kokias pareigas eina.

Šitai reikalinga tam, kad iš valdžios struktūrų būtų pašalinti užsienio įtakojami agentai arba būtų neleidžiama tokiems atsirasti, panaikinant norą turėti korupcinių ryšių.

Toliau sprendžiam valstybės tarnautojų melavimo savo rinkėjams problemą

17. PRIĖMIMAS Į VALSTYBĖS TARNYBĄ, SEIMO NARIUS, MINISTRUS PRIVALO BŪTI PAREMTAS VIEŠU DOROS IR PAŽIŪRŲ DEKLARAVIMU.
Šitai reikalinga tam, kad juos renkantys piliečiai arba į pareigas skirianti valstybė žinotų, kokias dorovines vertybes ir pažiūras jie atstovauja ar ketina atstovauti Lietuvoje gyvenančių žmonių naudai. Ir tuo pačiu, kad galėtų šitai kontroliuoti, kad nebūtų melavimo rinkėjams (vėliau visi jų priimti ar pasirašyti sprendimai būtų tikrinami ar atitinka pažiūrų deklaravimą – ar valstybės tarnautojai nemelavo savo rinkėjams ir ar jų neapgaudinėja).

18. PAŽIŪRŲ DEKLARAVIMAS. Visi aukščiausi valstybės tarnautojai (ministrai, seimo nariai, merai, valstybės vadovas, miesto tarybos nariai), būdami viešais asmenimis, privalo deklaruoti pažiūras. Pažiūrų deklaraciją sudarytų dvi dalys: klausimynas, paremtas keturių Valstybės Prioritetų pavyzdžiu ir asmeninė pažiūrų ir dorovės normų deklaracija, kurią kiekvienas parašytų pats. Kiekvienas valstybės tarnautojo, seimo nario, valstybės vadovo pasirašytas sprendimas ar įstatymas būtų tikrinamas, atsižvelgiant į pažiūrų deklaracijas.
(Juk negali taip būti, kad valstybės tarnautoju renkamas asmuo reklamuotų save vienaip, o atėjus laikui dirbti, priiminėtų visai kitokius sprendimus. Iš esmės todėl, beveik visi politikai nutyli savo pažiūras – jei žmonės jas žinotų, tai šie asmenys niekada netaptų valstybės tarnautojais.)

Visi pasirašyti [patvirtinti] valstybės tarnautojų įstatymai, neatitinkantys jų pažiūrų deklaracijos, pažeidžiantys valstybės veiklos prioritetus, laikomi negaliojančiais. Šie įstatymai svarstomi iš naujo, pažiūrų deklaracijas pažeidę asmenys – atleidžiami iš pareigų už melą.

Pavyzdžiui: Jei pažiūrų deklaracijose (kurios skelbiamos viešai, kad rinkėjai žinotų, kokių vertybių laikosi jų atstovai) skelbiama, kad seimo narys pripažįsta tradicinę vyro ir moters šeimą, bet pasirašo po įstatymu, kuris susijęs su homoseksualizmo propaganda (pažeidžiamas Tautos Tęstinumo prioritetas), toks asmuo paskelbiamas melagiu ir atleidžiamas iš einamų pareigų, nesvarbu, kokias pareigas užima. Arba, tarkim, Seimo narys deklaruoja, kad jis už blaivų gyvenimo būdą, bet pasirašo po įstatymu, leidžiančiu reklamuoti alkoholį (iš tikro, narkotiką), tai paskelbiamas melagiu ir atleidžiamas iš užimamų pareigų. MELAGIAMS NE VIETA VALDŽIOS STRUKTŪROSE!

19. Progresiniai mokesčiai už nekilnojamą turtą. Kiekvienas Lietuvoje gyvenantis pilietis gali įgyti (nusipirkti, pasistatyti) po VIENĄ namą, butą, garažą, sodo sklypą ar žemės sklypą nuosavam namui (pvz. jaunos šeimos), prabangią jachtą, automobilį ar lėktuvą ir nemokėti už jį jokių mokesčių (mokesčiai už nuosavybę – neteisėti!).

Kas nori turėti daugiau, privalo mokėti progresinį mokestį (tarkim 10 proc. turto vertės nuo kiekvieno antro… namo, prabangios, jachtos, automobilio ir pan. Ir 20 procentų nuo kiekvieno trečio… vertės). Tokiu būdu turtingi žmonės neturėtų galimybės susigriebti daug turto į savo rankas ir juo piktnaudžiauti (perpardavinėti). Išimties teisė galėtų būti svarstoma tik kolekcionieriams (pvz. brangių senovinių automobilių).

20. Palaipsniui visiškai uždrausti alkoholinius gėrimus. Alkoholis – tai labiausiai paplitęs ir neteisėtai legalizuotas narkotikas. Šis faktas valstybiniu mastu nuslepiamas nuo visuomenės. Už alkoholio gamybą, platinimą ir reklamą reikalinga bausti taip pat, kaip baudžiama už kitus narkotikus (juk narkomanus ir alkoholikus gydo tie patys gydytojai narkologai – tai kodėl alkoholis nėra uždraustas?). Alkoholio gamyba ir platinimas pažeidžia Tautos Tęstinumo ir Valstybės Saugumo (silpna tauta – silpna valstybė; o pasekmėje ir Teritorinio Vientisumo) prioritetus.

Kodėl nekalbama apie tai, kad kiekvienas alkoholiui išleistas euras, valstybei atneša 3-5 eurus nuostolio? Pradžiai, jei kas nori gaminti ir prekiauti alkoholiu, tegul apmoka visas su tuo susijusių žmonių gydymo išlaidas, išlaidas susijusias su girtų vairuotojų padarytomis avarijomis, nelaimingais atsitikimais ir taip toliau. Ar gi nebūtų teisinga?! Gal pradžiai derėtų nuo gaunamų pajamų iš prekybos alkoholiu įvesti kokių 50 proc. mokestį į alkoholio daromos žalos atlyginimo fondą?

Štai narkotikus ir alkoholį vartojančiose šeimose, dėl tėvų degradavimo, nukentėjo vaikai. O politikai tesugeba visą kaltę suversti tėvams, nors tai jie kalti, kad alkoholis nėra uždraustas, kad reklamuojamas, kad skatinamas alkoholizmas. Ir po to dar pareiškia, kad visuomenė vaikus gali išauklėti geriau. Kokia visuomenė? Čia toji, kur propaguojamas alkoholizmas ir paleistuvystė?

21. Mokesčiai. Tarkim, pagrindinis ir gal vienintelis žmonių mokestis valstybei išlaikyti būtų 10 procentų nuo visų gaunamų pajamų (dalykas svarstytinas, bet pasvajoti galima).

Štai ir viskas…

Nesvarbu, kaip kas dabar atrodo žmonėms, anksčiau ar vėliau prie šių klausimų mes prieisime – jei tik iki to laiko neišnyksime. Ir kaip protingos, mąstančios būtybės prisikasime prie tų pačių valstybės ir visuomenės sutvarkymo pagrindų, kuriuos šiek tiek apibendrinau ir išdėsčiau (kai kurie iš jų jau senai aptarinėjami daugelyje šalių). Ir tik laiko klausimas, kada šitai įvyks.

Aukščiau išdėstytos mintys ir idėjos yra visų žmonių turtas, kurį galima laisvai kopijuoti ir platinti įdedant nuorodą į šaltinį.

pasidalino mūsų skaitytojas Rimas

 

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurnerNaujienos iš interneto

komentarai 76

 1. sabra caddabra says:

  Įdomios mintys, dauguma teisingos. TIK – reikia suprasti esmines priežastis, kodėl žmonės negali išsirinkti „geros“ valdžios – nes geri žmonės į valdžią nebando eiti. Ten jų nėra. Ten einama tvarkyti savo reikalų ir savo gerbūvio. Smegenų plovėjai teigia, kad visų žmonių pirštai į save lenkti – netiesa. Yra labai mažas procentas aukšto dvasingumo altruistiškų žmonių, kurie turėtų būti „valstybininkais“. Reikalingas mechanizmas tuos žmones sociume atrasti, apmokyti, ir leisti dirbti valstybės labui.

  Kitas dalykas – planinė ekonomika turbūt pats idiotiškiausias dalyka pasaulyje. Suprantu, kad autorius ilgisi „tų gerų“ laikų – bet nebuvo jie geri. Taip pat neginu laukinio kapitalizmo. Gerovė yra vidury – kapitalizmas, uždarytas socializme. 50/50. Pavyzdžiai anapus Sarmatijos okeano.

 2. Myndė says:

  čia man vienam skaitant tarp eilučių DAESH šmėkščioja?
  Aprašytą rojų kurti niekas nedraudžia jau ketvirtis amžiaus – ir ką? Šiandien išsigimimas didesnei nei vakar, rytoj – nei šiandien, ir taip be galo – nors, kaip žinia, nėra nieko amžina…
  Užtat kaip faina rašinėti „vizijas“.

 3. Algirdas Minkauskas says:

  Na jeigu kas nors nori taip gyventi… ką gi. Noras gerbtinas. O ką jeigu aš nenoriu, kad kas nors rūpintųsi mano interesais, jeigu aš nenoriu, kad kas nors rūpintųsi mano ar mano vaikų švietimu, jeigu aš nenoriu, kad kas nors nuolat lengvintų ir gerintų mano gyvenimą, o ką jeigu man nereikalingi jokie įstatymai, jokie atstovai, jokie seimo nariai ir jokie ministrai? O ką jeigu man nereikalingi jokie referendumai, man nerūpi valstybės saugumas ir man net nereikalinga jokia valstybė? O juo labiau aš nesutinku ir niekada nesutiksiu mokėti jokių mokesčių? Aš jūsų norą gerbiu ir sutiksiu jeigu jūs pasirinksite taip gyventi, o kaip dėl mano kuklaus noro palikti mane ramybėje?

 4. Svetimas says:

  Pagarba Algirdai..

 5. KONKURENCIJOS NĖRA says:

  Bet stiprybė, vienybėj.

 6. gyvate,ryjanti pati save... says:

  greiciausiai nei vienam is musu nepavyks ‘pasislepti’ nei valstybeje,nei tautoje,nei seimoje;uz kiekviena ‘pirstelejima’ teks atsiskaityti asmeniskai…

 7. Dovydas says:

  ….gerais norais kelias į pragarą grįstas…. Utopinio romano veikėja tokia valstybė….. Manau pagrindinis dalykas – telkti ir neskaldyti bendruomeniškumo, telkti bendruomenes, padėti šeimoms, jas stiprinti. Darni šeima- dora bendruomenė – stipri valstybė. Tokioje valstybėje visi jaučia atsakomybę už ją. Nėra – tavo mano, yra mūsų. O tada tik – padėk mums Dieve.

 8. Rimas says:

  Kas pamena pirmus nepriklausomybės metus? Ar matote dabar Seime ar vyriausybėje bent vieną iš tų, kurie „draskėsi“, kad ką nors teisingo padaryti dėl visų? Geri žmonės paprasčiausiai neprileidžiami prie šalies valdymo arba atitinkamai apdorojami, „pašalinami“. O jaunimas partijose? Per senius niekaip…
  Kodėl planinė ekonomika kvaila? Kad gali statyti namus ir butais aprūpinti jaunas šeimas už protingą kainą? Jei dabar jaunimas išvyksta į užsienį laimės ar normalesnio gyvenimo sąlygų ieškoti, tai geriau? O kas paskui išlaiko pensininkus?
  Ir jei nėra planavimo valstybėje, tai kokia jos buvimo prasmė, ką ji dar gali nuveikti, kad pateisintų savo egzistavimą? Kadaise, kai Lietuva atkūrė nepriklausomybę, maniau, kad dabar protingi žmonės paims tai kas buvo geriausia socializme, paims tai, kas geriausia kapitalizme ir turėsime savo valstybę, valdomą protingai mastančių žmonių. Bet prasidėjo tik griovimas, o vėliau vėl statymas, nes gyvenimiška realybė vertė elgtis taip, o ne kitaip. Na o žmonėms, kurie nenori, kad kas nors, valstybė ar visuomenė, rūpintūsi bendrais jo ir kitų žmonių interesais, tai tegul pats pamėgina išlavinti savo vaikus, išgydyti, kai susirgs, aprūpinti juos viskuo, ko reikia, tarkim, užsiima anglies gavyba, kad galėtų kūrenti pečių ir kad jo šeima nesušaltų. Ar tai įmanoma? Kas nori gyventi vienas pats sau – ne problema. Galima sėkmingai degraduoti į akmens amžių, pamirštant visus civilizacijos privalumus. Ir deja, čia ne toli į priekį mastančio žmogaus mintys. Gerai, kad bent pats gyvenimas greitai tokį žmogų pastatytų į vėžias. Vienas žmogus – pažeidžiamas visomis prasmėmis. Dėl to žmonių bendruomenės ir išsivystė į valstybes. Štai lietuviai keturis šimtus metų priešinosi kryžiuočiams. Manote mes būtume išlikę kaip tauta, jei nebūtų buvę stiprios visuomenės ir atitinkamo valstybingumo? Panašiai ir dėl mokesčių. Kad ir kaip žiūrėtume, bet kiekvienas žmogus turi įnešti savo indėlį į visuomenę, į valstybės išlaikymą ir palaikymą. Paprasčiausiai situacija tokia, kad be minimalių mokesčių mes negalėsime apsieiti dar labai ilgai. Ir kol žmonės netaps tikrai mastančiais, ypatingų teigiamų pokyčių niekur nebus. Komentarai labai gerai atspindi, kiek ribotas žmonių mastymas ir kiek visokių šablonų į tą mastymą prikimšta. O juk žmogaus tobulėjimui ribų nėra. Svajoti juk nedraudžiama. O svajonės kartais virsta realybe. Dabar žmonės klaidžioja, lenda į politiką, net neturėdami aiškaus plano, ką ir kaip daryti. O pasvajojus, galima šį bei tą ir išmastyti. Svarbiausia, kad kiekvienas tose svajonėse atrastų trūkstamą savo mozaikos dalelę.

 9. Dovydas says:

  p.s. – puikus pavyzdys mums lietuviams – Islandija.

 10. saul says:

  >Minkauskui.Jei nereikia jokios valdzios,seimo nariu ir vyriausybes,nereikia jokio valstybes saugumo,nereikia moketi mokesciu-reikia keltis gyventi i negyvenama sala.O jei tu, brangusis, naudojiesi valstybes gerove-nemokamu mokslu ar dar kazkuom,keliais,vazineji automobiliu,eini i kavines,teatrus ,naudojiesi vandentiekiu,elektros tinklais,dujom ir t.t. turi moketi.Ir ne tik,kad moketi-tu turi elgtis visuomeniskai,bendrapilietiskai.Ne man pasakoti,kur keliauja musu mokesciai.Tas pasakymas,kur tik MAN,MAN ir MAN siais laikais nelabai tinka( ir ne tik siais)Juk kazkas tai….zeldina parkus,daro saligatvius,valo gatves,matuoja temperatura ir daro tukstancius dalyku,kur Tu, net apie tai nepagalvoji.Kaip Tu manai,kad kazkas tai…padaroma dykai ? Jeigu ne-i negyvenama sala !!! Va tada- Tu pats busi sau seimininkas.Antraip Tu ne laisvas zmogus ar net ne anarchistas,o eilinis veltedis,gyvenantis is kitu saskaitos.Su pagarba…..

 11. Dainius V. says:

  RIMUI – nekreipk dėmesio į kai kuriuos niekinius komentaru: dažniausiai tie,kurie neturi ką protingo pasakyti aršiausiai puola kitus kritikuoti.Straipsnis puikus. Šaunu,kad su mumis greta gyvena tokie žmonės,bendrapiliečiai kaip TU

 12. Romanas says:

  Šaunuolis Rimai! Puiki pradžia , kurioje bandoma ieškoti išeities iš susidariusios Lietuvoje padėties. Kažkaip reikėtų jungtis tiems, kurie esam neabejingi mūsų gimtojo krašto ateičiai.

 13. Ec says:

  Būtent planinė ekonomika naudojama versle, norėdamas gauti paskolą būtinai turi pateikti verslo planą, derėdamasis dėl kainų, turi žinoti suplanuotus pirkimų dydžius ir pan., net naftos kainos yra nustatomos pagal ateities sandorius. Mano nuomone chaosas (neplanuota ekonomika) yra naudinga tiems kas vagia iš valstybių, tuomet yra kam nurašyti visus galus – „tokia buvo tuomet rinka“. Paprastas pavyzdys: suplanavau pajamas ir išlaidas, viskam (kas suplanuota) pinigų užtenka, nesuplanavau, gali tekti kreiptis į greituosius kreditus, tuomet prie visų išlaidų prisidės dar palūkanos. Beje, būtent taip gyvena mūsų valstybė, manau :)

 14. vilkas says:

  Net ir nemokėdamas jokių mokesčių, juos moki :). PVM, akcizai… Tarkim, gauni vien juodais, vistiek gerą penktadalį atiduosi valstybei. Nebent pirksi viską iš tokių pačių kaip tu. Valgyt pirkai – PVM, kurą pyleisi – akcizas, elektrta – vėl, ir t.t.

 15. Algirdas Minkauskas says:

  Čia man kažkas kažką bandė atrašyt tada kai aš nieko iš nieko neprašiau ir nepiršau savo nuomonės tik paprašiau dėl manęs neprakaituoti. Man jau įkyrėjo kožnam aiškinti kaip, kodėl ir dėl ko. Visi atsakymai čia: http://www.sarmatas.lt/09/nuo-valdymo-budo-prie-gyvenimo-budo/ Čia pirma dalis. Antra ir trečia dalys ten pat.

 16. mes says:

  Siulau toki valstybes valdyma:valdzia neturi tiesioginio priejimo prie valstybes generuojamu pinigu,tuo paciu neturi galimybes praskolinti valstybe,pinigai priklauso tik konkreciam zmogui,laikomi kredito unijose islaikomuose paciu paju turetoju.Valdzia atstovaujantis asmuo ar organizacija su konkreciu atsakingu asmeniu atsakanciu savo turtu, pateikia projekta pvz valstybes ginybai ir per nurodyta laika savanoriskai samoningi pilieciai skiria norima dali savo pinigu,surinkes reikiama suma projektas igyvendinamas,nesurinkus reikiamos sumos peojektas anuliojamas.Tokiu budu savo pinigus valdo pats zmogus,i valdzia nebeis tie kurie dabar yra savo pasipelnimo tikslais.Kvieciu diskusijai sia kriptim!

 17. Simas Simaitis says:

  Lai nesupyksta autorius, bet leiskite ir man truputį pasireikšti. Gražiai viskas čia parašyta, idealiame variante, tačiau vežimas pastatytas arklio priešakyje. Konceptualiame lygmenyje valstybės ekonomika stovi tik ketvirtoje vietoje. Pati koncepcija yra pirmoje vietoje. Kokia kocepcija vyrauja mūsų šiuolaikinėje visuomenėje? Biblijinė. Prie ko ji mus privedė? Prie to, ką mes dabar matome. Ir visas ekonominis modelis, pateiktas šiame straipsnyje, pagrįstas ta pačia biblijine koncepcija. 
  Pradėtas keisti pats žmogaus tipas į homo servus. Kaip autorius nori pakeisti ekonominę šalies sistemą, jeigu jau ideologiniame lygmenyje mes neturime žmonių, kurie galėtų tai įgyvendinti. Šeimose vyras su žmona, tėvai su vaikais, kaimynai su kaimynais, tautietis su tautiečiu nerandame bendros kalbos, o čia norima „keisti“ valstybės ekonomiką. Kaip? Autorius tik sako „reikia“, bet svarbiausias klausimas išlieka „kaip?“. Jis straipsnyje neatsakytas.
  Įgyvendinti savo idėjas galite jau dabar. Susiraskite bendraminčių būrį, įkūrkite gyvenvietę ir jos teritorijoje gyvenkite pagal straipsnyje paskelbtus ekonominius kanonus. Po kurio laiko ir pamatysite, kokį sau rojų jūs sau susikūrėte. Tai, jokiu būdu, ne ironija ar pagieža. Tiesiog vienas iš būdų įsitikinti savo idėjų teisingumu, o tuo labiau teigiamas pavyzdys skeptikams, jeigu autoriaus idėjos yra tikrai geros.

 18. gyvate,ryjanti pati save... says:

  >mes…pinigus reikia leisti/dalintis(nepergyvenant del rytojaus),nes tavo islaidos-kazkieno kito pajamos…Apolitiskas bankas,kuriame ‘suktusi’ valstybes-gyventoju pinigai,turintis visus reikiamus instrumentus kiekv.cento ‘keliones’ kontrolei nuo tasko A iki tasko Z ir atgal…
  >S.Simaitis…is Biblijos:“tu skolinsi savo tautieciui ir neimsi palukanu“…“zmogus megausis maistu,gerimu ir SAVO ranku darbo vaisiais“…Valstybe stipri tiek,kiek stiprus jos gamintojai,tad,jei nesugebame pagaminti mums reikalingo produkto,tai bent susirinkime ji pas save(lego principas).
  …Pagamintas(gerai apmokamu darbuotoju)ir parduotas produktas yra pamatas o ne visuotinas pinigu perpardavinejimas…
  …Palukanu ir turtejimo per isnaudojima laikotarpis(greiciausiai)eina myriop,bet naujo vyno negali pilti i senus maisus,nes jie suplys ir vynas istekes,nors seno vyno megejai,paragave naujo,visada pasakys,kad senas geresnis…

 19. konkurencijos nėra says:

  Va va, jau prasimuš Blaivus mąstymas.
  Kas ant Lietuvos propoguoja Vsuomenės Saugumo Koncepciją ir Pakankama Bendroji Valdymo Teorija? Rusiškai KOB ir DOTU.

 20. saul says:

  Kazkas cia kazkokia tai….nuorodele ikele.Tai dar tokiu „briedu“nebuvau skaites.Ka reikia vartoti ir koki analitini mastyma tureti ,kad iki tokiu nesamoniu prieiti ? Paatvirausiu.Man uzteko 1 dalies-kitom paklodem skaityti nebeliko noro ,o ir laiko gaila.Cia nejuokai-cia jau aukstesniu formu diagnoze kvepia.Iki to dar dasigalvoti reikia.As jau nekalbu,apie tokiu :minciu: isviesinima. DDD

 21. Dainius V. says:

  Aš manau kad, kaip tik dabar valstybės valdyme vežimas yra pastatytas prieš arklį ir tą tiesiogiai įrodo kai kurie reiškiniai,kuriuos pastebiu vos tik pervažiavęs sieną į mūsų Lietuvą.Gal reikia keisti tą konceptualų valdymo lygmenį,kuris koncepciją stato pirmoje vietoje? Gal reikia kitų valdymo modulių,kurie būtų efektyvesni kasdieniniui paprastų žmonių gyvenimui?Tame yra teisybė apie homo servus,ką rašo Simas,bet vėlgi tas žmonių tipas ne pradedamas kurti,o geriausiu atveju jau gerokai per vidurį perlipantis procesas.Man labai džiugu,kad toks pilietis kaip Rimas,kaip išsireikštų mano gerbiamas “PESTININKAS“ : žmogus iš liaudies , pradėjo galvoti apie kitokį valdymą ir teikia PASIŪLYMUS,o ne tuščius pavirkavimus su dar tuštesniais svaigimais apie hipių laikus.Gal tai turėtų siūlyti iškilūs šalies politikais save laikantys žmonės,bet manau jie neturi laiko: juk daug geriau piešti apskritimus,vesti kažkokias mistines linijas,nei išsakyti nepopuliarias mintis .Pas mus dar pakankamai liko protingų,išsilavinusių žmonių,kurie sugebėtų stovėti už valstybės vairo.Beje,susikurti oazę ir jai vadovauti galima,tačiau šiuo atžvilgiu tai būtų tas pats,kas skęstančiame Titanike sulipti į gelbėjimosi valteles,kurios stovi ant denio prirakintos grandinėmis.

 22. Svetimas says:

  Ponai galima kurti visokius valstybes valdymo modelius.Bet ar pakliusit prie valstybes valdymo ar jus kas nors prileis.Pvz.ponas Zenonas Vaigauskas – VRK pirmininkas kiek jis buvo keikiamas po rinkimu visu partiju?bet jis dar toje pacioje vietoje.Atspekit is 3 kartu kodel?

 23. MIRKA says:

  „Lietuvos Valstybė – tai vienoje teritorijoje gyvenančių žmonių organizacija…“
  Pradžiai gerai būtų pavartyti istoriją ir valstybių sienų kaitą, tose teritorijose gyvenančių tautų kaitą ir t.t. Nėra nieko stabilesnio už kaitą.

 24. Rimas says:

  Komentrai, suteikia vilčių, kad ne visiems viskas prarasta. Visų pirma: straipsnyje nėra ekonominio modelio. Iki jo nepriėjau, o iš tikro nebaigiau. Gal bus vėliau, tikiuosi taip pat daug ką privers susimastyti. Šiame straipsnyje norėjau ne tik konkrečiai pasiūlyti, bet ir parodyti, kad jei visi politikai deklaruoja, koki jie sažiningi, teisingi ir pan., tai kodėl nereikėtų šito jų sažiningumo ir teisingumo konkrečiai įteisinti įstatymais. Reazultatai pranoktų lūkesčius, garantuotai. Svarbiausia visų esminių problemų pradžia savo ištakose susijusi su DORA. O kai jos nėra, visur – palaida bala. Juk ne atsitiktinai, atkūrus nepriklausomybę, pirmas smūgis buvo suduotas būtent žmonių doroviniams įpročiams: pasirodė visokie laikraštukai apie seksą, sekso pamokėlės per tv ir pan. Kai žmonių samonė ėmė keistis, visuomenę primokė, kad nesiskaitant su niekuo galima labai lengvai praturtėti ir pagerinti savo gyvenimo salygas, įgyvendinti svajones. Grubiausias pavyzdys: reketas. Visi šitai matė. DAbar visi jaučia, kuo šitai pavirto. Bet užvis svarbiausia, kad dauguma žmonių prarado realų pojūtį, kas ištikro esa sąžininga ir teisinga. Mes žiūrim, kad ir į tuos pačius įstatymus, ir nesuvokiam, kad juose dažnai pažeidžiamas įgimtas teisingumo jausmas. Visuomenė, taip sakant, buvo sąmoningai nudegraduoda „reikiama“ linkme. O drumstame vandynyje, taip sakant, lengva gaudyti stambų kapitalą. Apmaudu, kad šitai gali paaiškinti tik sąmokslo teorijos. Bet apie jas nekalbėsim. … Todėl norint pamažu gražinti (atvesti) gyvenimą į normalias vėžias, pirmiausia reikia apibrėžti ne tik valstybingumą, kaip savoką, su konkrečiais uždaviniais ir mechanizmu, kaip juos įgyvendinti, bet tuo pačiu ir įteisinti elementarią dorovę, kurios laikytis būtų privalu visiems, kurie nori dirbti valstybės ar visų žmonių labui. Paprasta kaip dvi kapeikos. Tuo pačiu įteisinti ir asmeninę atsakomybę. Juk negali būti, kad už blogą vyriausybės darbą ir problemų ignoravimą, niekas neneša atsakomybės. Kaip minimum prasikaltusiems darbas valstybės tarnyboje turėtų būti uždraustas visam laikui. Dabar tie patys asmenys sukasi kaip karuselėje ir griauna vieną sritį po kitos, kurią paliečia. Absurdas. Nėra jokios logikos valstybės valdyme. Bet kuris seimo narys gali būti bet kurios srities ministru, net jei neturi apie ją jokio profesinio supratimo. O valstybės saugumo klausimai… Jie tiesiogiai susiję su valstybės valdymu. Galima būtų daug kalbėti, bet apie logiką valstybės valdyme geriausia paaiškinti konkrečiu pavyzdžiu, kurį visi žino. 2008 m. krizės metu, ir vėliau, Vokietija darė viską, kad mažinti mokesčius, kad lengvinti verslo salygas, taip pat ir smulkaus. Lietuvoje tuo pačiu metu, visiems gerai žinoma neparašytų ekonomikos vadovėlių autoriaus vyriausybė didino mokestinę naštą visiems. Tolesni įvykiai rodo kieno sprendimai buvo teisingi. Vokietija – „ošė“, kol nesumanė išduoti savęs pačios ir, pažeidžiant visus migracinius įstatymus, įsileido nenorinčių ir neturinčių darbo įgūdžių „pabėgėlių“ armiją, net iš tų regionų, kurie nesusiję su konkrečiu karo niokojamu regionu, bet labai susiję su terorizmo grėsme. Lietuva, neabejodama savo ekonominiais sprendimais, visą laiką tik sėdo į minusą valstybiniu lygiu, ko tikrumą gerai iliustruoja nesilpstanti migracijos banga iš Lietuvos. Tai, kieno sprendimai buvo logiški? Pabaigai tik pridursiu, kad jeigu imtis klausimų nagrinėjimo iš esmės, visoms problemoms galima rasti optimalius sprendimus, orentuotus į konkrečias priežastis, o ne į pasekmes. Svarbiausia suvokti, kad sprendimai turi būti kompleksiniai. Pvz. nori sutvarkyti ekonomiką, tai negali jos ištraukti iš visos valstybės konteksto, manydamas kad ekonomika atskirai, o valstybė, socialiniai reikalai, migracija ir kita – atskirai. Kodėl politikai visa tai mato ir nieko nedaro, reiktų klausinėti jų kiekvieną dieną.

 25. KONKURENCIJOS NĖRA says:

  Pagaliau turim kertinį atskaitos tašką; DORA. Dabar reikia DOROS sąvoką pateikt, kaip Taisyklę. Toliau lieka sunkiausia, išaiškint,sudomint, pagaliau priverst laikytis DOROS apibrėžimo(sąvokos).

 26. Simas Simaitis says:

  Autorius perskaitė komentarus, tačiau atsakymo į mano parašytą klausimą taip ir negavau. Kaip vistik autorius rengiasi įgyvendinti savo sumąnymus į praktiką?
  Yra sakoma, kad žaidimą laimi ne tas, kuris geriausiai žaidžia pagal taisykles, bet tas, pagal kurio taisykles žaidžiama. Kitaip sakant: visada laimi bankas, šiuo atveju sistema.
  Ką noriu tuom pasakyti. Autoriaus galva, galima ir toliau pagal sistemos diktuojamas taisykles žaisti, reikia tik pakeisti žaidėjus į tuos, kurie vadovausis Doros principais. Bet taisyklės lieko tos pačios, diktuojamos sistemos, t.y. jau šimtą kartų su galva daužome į sieną, su viltimi, kad šimtą pirmą kartą siena pasitrauks į šalį.
  Dar vienas pastebėjimas. Padarome prielaidą, kad vistik pavyksta šimtą pirmą kartą su galva pramušti tą sieną. Mes valdžioje. Kaip autorius ketina dirbti, kaip dabar madinga keiktis, su elektoratu? Mažų mažiausiai dera paruošti dirvą, kad skelbiamos idėjos: “nuo šiol mes gyvename dorai!!!“, įgautų atgarsį visuomenėje. Paimkime, kaip pavyzdį, Ukrainą. Daug maž apsiskaitę žinote tokią pindosų įstaigą, kaip “Stratford“ ar kitas, į ją panašias. Ukrainos tautos smegenų plovimo procesas vyko ilgus 70 metų, dirbo ta linkme gausybė savo reikalą žinančių specialistų, vien tik per paskutinius metus investuota 5 milijardai dolerių. Šiaip ne baika praskalauti smegenis 35 milijonams gyventojų. O juk Lietuvoje vyksta ne kas kita, kaip tikra smegenų plovimo akcija, pavadinimu:“rusai puola“. Netikite, tai paskaitykite paskutinio paviešinto straipsnio apie Vakarų išsilavinimo ypatumus, komentarus. Lygtai adekvatūs komentatoriai, o jau piktinasi, kad straipsnių turinys jau smirda rytietiška propoganda. O tai tik pradžia, tik vos keli milijonai gyventojų, tik vos keli metai praėjo!!! Kokias socialinės inžinerijos metodus mąno autorius panaudoti (jau nekalbant ar Lietuvoje išviso atsirastų tokio pobūdžio specialistų, kurie vadovautūsi Doros principais), kad Lietuvos gyventojams “grąžinti“ smegenis į vietą, kad jie vėl pradėtų galvoti apie Lietuvos gerbuvį?
  Klausimas jau stovi ne apie Lietuvos gerbuvį, o tik apie pliką ir banalų išgyvenimą, kad vieną gražią dieną kas nenusuktų sprando dėl duonos kriaukšlės. Lietuvos militarizavimas eina visu pajėgumu, o mes vis dar moralizuojame apie dorovišką valstybės valdymą.

 27. pestininkas says:

  Pagarba Rimai! Gerai sudėstei viska! Taip ir toliau! O visiėms patariu neiromir ringa padabot ir paklausyt, A.Nesmejanu su B.Mironovu, nemaž panašiu minčiu atitinkančiu Rimo! Rimai tu ne viėnas!!!

 28. konkurencijos nėra says:

  O ką Simas Simaitis siūlo?

 29. Svetimas says:

  Demagogija viskas o ka jus konkreciai galite padaryti?Ar galie sukurti radijo stoti,ar sukurti savo laikrasti,ar tv.kanala.Kad ta pilkos mases smegenis perprogramuoti.Ar leis tai padaryti jums sistema?Balsavot uz valstiecius tas pats s…as.Kur dingo Z.Vaisvila ir kiti.Kodel nekure partijos,kodel sie vedliai nere i krumus?

 30. Panzer says:

  Daug prirašyta, BET negi jūs manote kad visi perversmai,visi judėjimai vyksta be kažkieno finansavimo? Kas finansuos,kad lietuviai ateitų į protą? Ne revoliucinis romantizmas žmones veda į gatves, o pažadai ir atlygis. Dauguma jaunų žmonių Lietuvoje emigravo, nes valdžia tai paranku, nes emigracija pats puikiausias dalykas tiems kurie tiek metų darosi kapitalą iš Lietuvos valstybės ir jų žmonių. Mano manymu šaukštai jau po pietų, kelio atgal jau nebėra, viskas privatizuota ir parduota. Vienintelis variantas, nacionalizuoti viską kas buvo išporceliuota,bet kas tam ryšis?

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top