Nacionalinė idėja: kaip įveikti nuolatinę valstybės krizę ir sutvarkyti savo šalį

2017, 17 vasario, 15:46 | kategorija LPT | 76 komentarai | peržiūrų 2 106 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

Trakų pilis

Gyvenimas jau senai visiems įrodė, kad politikoje, šalies valdyme ar kur kitur, kur priimami visiems svarbūs sprendimai, pasitikėti žmogaus sąžine gali tik labai naivus žmogus, ir, kad toks pasitikėjimas garantuoja tik nesibaigiančias problemas valstybei ir joje gyvenantiems žmonėms. Kad šito išvengtume, valstybės valdymas turi būti sutvarkytas taip, kad valdžios atstovu tapęs žmogus galėtų elgtis tik taip, kaip tai naudinga valstybei ir joje gyvenantiems žmonėms, ir kad už visus savo priimamus sprendimus neštų tiesioginę atsakomybę. Tokiu būdu valdžioje išliktų tik tie, kurie realiai pajėgūs prisiimti atsakomybę, ir kieno sąžinė bei veiksmai realiai atitinka tai, ką konkretus žmogus (seimo narys, valstybės tarnautojas, pareigūnas) deklaruoja.

Taigi, pabandykime pasvajoti, kaip galėtų būti sutvarkyta mūsų valstybė ir kuo paremtas mūsų valstybės valdymas.
…Normaliai, tai reikėtų visiems susirinkti ir nutarti, kas visiems Lietuvos žmonėms svarbiausia. Tarkim, visi susirinko ir vieningai nutarė…

1. Pirmiausia reikia apibrėžti, kas tai esa Lietuvos valstybė.
Lietuvos Valstybė – tai vienoje teritorijoje gyvenančių žmonių organizacija, besirūpinanti toje [Lietuvos] teritorijoje gyvenančių žmonių bendrais interesais.

Kadangi Lietuvos Konstitucijoje nėra valstybės apibrėžimo, jos funkcijų ir tų funkcijų vykdymą nustatančio mechanizmo, nėra aišku, kuo remiantis Lietuvos Respublika vadinama valstybe ir neaišku, kokia konkrečia veikla ji turėtų užsiimti. (Čia tas paslaptingas valstybės ateities vizijos nebuvimas.) O tuo pačiu kiekvienas valstybės pareigūnas, kiekviena partija gali laisvai interpretuoti, kas reikalinga ir naudinga valstybei, ir nebūtinai teisingai. Iš principo, tai ir yra pagrindinė priežastis to, jog niekas dėl nieko negali susitarti (jau neskaitant skirtingų interesų). Šitai būtina ištaisyti.

Ir, atsižvelgiant į šiuos, visiems žmonėms gyvybiškai svarbius interesus, įteisinti nepajudinamus valstybės prioritetus (funkcijas), kuriais besirūpindama valstybė, kaip organizacija, ir užtikrintų visų joje gyvenančių žmonių bendrus interesus.

2. Lietuvos Valstybės veiklos PRIORITETAI (funkcijos):

1) TERITORINIO šalies, jos žemių VIENTISUMO UŽTIKRINIMAS.
Lietuvos žemė – tik Lietuvos valstybės ir Lietuvos žmonių nuosavybė, negali būti parduodama jokioms kitoms valstybėms, nei kitų valstybių (korporacijų) piliečiams ar užsienio subjektams.
Žemę įsigijęs Lietuvos pilietis gali ją parduoti (perleisti) tik kitam Lietuvos piliečiui, nuolatos gyvenančiam Lietuvoje.
(Kita mintis… Kiekvienas žemę įsigijęs ir ją dirbantis Lietuvos pilietis nemoka už ją jokių mokesčių, nes tokių mokesčių mokėjimas – neteisingas (tai kas čia per nuosavybė?), prilygstantis atviram „reketui“. Žemėje išaugintos ekologiškos produkcijos dalis privaloma parduoti valstybei, o valstybė privalo ją nupirkti ir šia produkcija aprūpinti gyventojus (pvz. per prekybos tinklus, o prekybos tinklai privalo tai priimti)).

2) VALSTYBĖS, jos teritorijos, jos turtų, jos interesų, jos žmonių, jos gamtos turtų ir įvairovės, jos žemės ūkio SAUGUMAS.
Pavyzdžiui: jokių žmonėms ir žemės ūkiui pavojingų GMO, jokių žmonėms pavojingų E maiste, jokių valstybei žalingų ekonominių sutarčių ir t. t. ir pan.

3) TAUTOS TĘSTINUMAS.
Visa valstybės veikla (nemokama medicina, vaikų negalinčioms susilaukti poroms, gyvenamasis plotas jaunoms šeimoms, turinčioms darbą…) privalo užtikrinti tautos gausėjimą, saugoti ją nuo išnykimo, degradavimo ar iškrypimo (tai ir yra valstybės egzistavimo prasmė).

4) REALUS ŠVIETIMAS.
Visiems nemokamas ir prieinamas, realų gyvenimą, valstybės, mokslo, žmonių visuomenės interesus atitinkantis švietimas, neprieštaraujantis tūkstantmečiais nusistovėjusiai tradicinei DOROS sampratai.

5) VALSTYBĖJE GYVENANČIŲ ŽMONIŲ NUOLATINIS GYVENIMO LENGVINIMAS IR GERINIMAS.
Valstybinės institucijos savo veiklos rezultatais privalo nuolatos gerinti ir lengvinti Lietuvos teritorijoje gyvenančių žmonių gyvenimą. Priešingu atveju nėra jokio reikalo tokių beprasmių institucijų egzistavimui.
Toliau, įteisiname „mechanizmą“, kuris užtikrintų valstybinių funkcijų vykdymą…

3. Visi priimami, taisomi ar papildomi įstatymai, juos įteisinant, NEGALI PRIEŠTARAUTI valstybinės veiklos PRIORITETAMS. Visi, šiems prioritetams prieštaraujantys įstatymai, laikomi negaliojančiais – jie atšaukiami arba ištaisomi.

Kaip jau, tikriausiai, supratote, siūlomas konstitucijos pradžios variantas įgavo ne tik logiką, bet ir sistemą. Jau vien įteisinus pirmus tris punktus, atsirastų prielaidos sutvarkyti didesnę dalį šalies bėdų.

Ir tik šioje vietoje būtų logiškas straipsnis, kad „Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika“… Tačiau, kad ji būtų tikrai nepriklausoma, tai dar reikėtų nustatyti mechanizmą, kokiu būdu ir kokiose ribose tas jos nepriklausomumas galėtų būti realizuojamas…

Toliau… sprendžiame nesibaigiančią politikų nekompetencijos problemą…

4. Valstybės tarnautojai (ministrai, aukšto rango pareigūnai) – esą valstybine sutartimi samdomi konkrečios srities specialistai, konkrečiai savo gebėjimų interesams priklausančiai valstybinės veiklos sričiai gerinti ir vystyti, tiesiogiai atsakingi už savo darbo rezultatus.

Tarkime, sutarties įvykdymo pabaigoje, atlikę jiems skirtą užduotį ar užduotis – apdovanojami (tarkime, be jau gauto atlyginimo dar gauna 50 proc. premiją už gerai atliktą darbą arba premiją, proporcingą pasiektiems darbo rezultatams) arba atlygina savo sprendimais valstybei padarytus nuostolius (be senaties termino; atskirais atvejais sprendimą dėl nuostolių padarytų valstybei atlyginimo priima Seimas, kuris atsakingas už savo sprendimą ir taip pat atlygina valstybei padarytą nuostolį, jei to pareikalauja Seimo narius išrinkusieji, teisę rinkti turintys Lietuvos piliečiai).

Kitaip tariant, visi ministrai, tvarkantys konkrečias savo veiklos sritis – tai ne seimo nariai, o valstybės samdomi specialistai (žemės ūkio, ekonomikos, pramonės ir pan. – kaip ir turėtų būti tarp normaliai mąstančių žmonių), su visa ant jų pečių gulančia atsakomybe už savo darbo rezultatus! Ministrais, prižiūrinčiais ir tvarkančiais konkrečias savo profesinio intereso sritis, turi tapti tik geriausi iš geriausių, pageidautina, konkurso būdu. Tokios situacijos, kai, tarkime, krašto apsaugos ministru tampa ne kariškis, o gydytojas pagal profesiją – gėdingos! Seimo narys vienu metu negali būti ir seimo nariu, ir ministru (kad seimo narys būtų ministru ir galėtų spręsti įvairius šalies valstybingumo klausimus, jis turėtų būti visažiniu, kas neįmanoma).

Ministro, kaip konkrečios srities SPECIALISTO, užduotis – ieškoti sprendimų toms užduotims, kurias jam skiria Seimas, atsižvelgdamas į bendrus valstybėje gyvenančių žmonių interesus (valstybės veiklos prioritetus), ir tuos sprendimus įgyvendinti. O Seimo nario užduotis atstovauti bendrus žmonių (valstybės) interesus (aiškintis, ko reikia žmonėms, kaip pagerinti gyvenimo sąlygas) ir įteisinti reikalingus įstatymus.

Tuo pačiu, kaip ir kiekvienoje normalioje ir normaliai funkcionuojančioje verslo įmonėje, turi būti hierarchija ir vadovas, turintis normalius įgaliojimus nutraukti šėliojančių pavaldinių savivalę, įvesti tvarką ir atleisti blogus darbuotojus. Tokius įgaliojimus turėtų turėti prezidentas Seimo narių atžvilgiu, jeigu jo sprendimui nepaprieštarautų tą seimo narį išrinkę rinkėjai, o ministrą (valstybės samdomą specialistą, konkretiems uždaviniams spręsti) galėtų atleisti, jei jo (prezidento) sprendimui pritartų Seimo dauguma.

Lygiai taip pat Seimas galėtų atleisti prezidentą iš užimamų pareigų, jeigu Seimo sprendimui referendumu pritartų dauguma rinkėjų. –Atvirai pasakysiu: aš nesitikėjau, kad gilindamasis į šiuos dalykus, patirsiu tokį nuotykį, tiek gera, tiek bloga prasme. O čia dar tik pati pradžia!..

Visi girdėjome esant tokį dalyką, kaip verslo vadyba, – ištisą mokslą, kaip plėtoti verslą, vadovauti įmonėms ir organizacijoms. Kodėl verslas daromas pagal mokslą, o valstybė paliekama, kaip pati blogiausia blogiausiai žmonių labui dirbanti organizacija?

5. Uždavinius ministrams (specialistams), samdomiems valstybiniu kontraktu, nustato SEIMAS, vadovaudamasis valstybinės veiklos prioritetais.

Gal šitaip sugrįšim prie planuojamos ekonomikos, socialinių statybų, bet jau geriau šitai, negu dabartinis chaosas, paliktas privataus verslo nuožiūrai arba kitų valstybių geopolitiniams interesams…

Taip pat būtina sutvarkyti ir Seimo narių išrinkimo nesąmones

6. SEIMO NARIUS iš savo tarpo (teritorinio, regioninio) PAGAL GYVENAMĄJĄ VIETĄ (kad atstovautų vietos žmonių interesus) renka valstybės piliečiai, kuriuos bet kada gali atšaukti tie rinkėjai, kurių atstovu į Seimą buvo išrinktasis (tarkim 1/3 jį rinkusių balsų). Atšaukus atstovą, į jo vietą išrenkamas kitas. Jei rinkėjai negali iš savo tarpo išrinkti atstovo į Seimą (tarkim nėra tinkamo atstovo, kurį išrinktų vietinė žmonių bendruomenė) – jo vieta Seime lieka neužimta, kol toks atstovas atsiranda per sekančius rinkimus. Seimo nariu žmogus gali būti tol, kol jį atšauks jį išrinkę rinkėjai arba pasibaigs jo kadencija.

7. Seimo nario darbo esmę sudaro ne vien įstatymų įteisinimas, bet, visų pirma, būdų, kaip pagerinti Lietuvos teritorijoje gyvenančių žmonių gyvenimą, paieška. Jei Seimas šituo neužsiima ir nėra teigiamų jo darbo rezultatų, tai kam jis reikalingas?

Būtų prasminga, kad prie Seimo būtų įkurtas informacinis valstybės gerinimo pasiūlymų centras, kuriam gyventojai galėtų teikti savo pasiūlymus ar įstatymų pataisas. Geriausi pasiūlymai būtų apdovanojami tam tikro dydžio valstybine premija. Nors ir dabar kiekvienas gyventojas gali teikti Seimui savo pasiūlymus, tačiau šitai reikalinga pervesti į kokybiškai naują lygį. Tokio centro uždavinys būtų kaupti pasiūlymus ir idėjas, teikti jas Seimui ir prižiūrėti, kad jos neatsidurtų šiukšliadėžėse.

Toks centras ataskaitas teiktų tiek Seimui, tiek ir valstybės vadovui. Visas procesas būtų viešinamas. – Mes turime problemą su atitinkamos informacijos surinkimu, nes Seimo nariai neatlieka savo tiesioginės pareigos, neatstovauja savo rinkėjams, tautai, neperduoda tautos poreikių į aukštesnę instanciją ir nekelia valstybei uždavinių, kurių sprendimas aktualus visiems valstybėje gyvenantiems žmonėms.

8. Rinkti seimo narius teisę turi tik tas rinkėjas, kuris sulaukęs ne mažiau 30 m. ir turi sukūręs šeimą.
Dauguma jaunų žmonių, maždaug iki 30 metų užsiėmę šeimos kūrimu, savęs atradimu gyvenime ir anksčiau jiems visi valstybiniai reikalai nelabai rūpi. Iš esmės, kol žmogus jaunas ir sveikas, jam reikalinga suteikti sąlygas sukurti stipriai, sveikai ir gausiai šeimai, padėti įsitvirtinti gyvenime, ir tik po šito, sukaupęs atitinkamą gyvenimo patirtį, jis gali žinoti, kas reikalinga šeimai, o tuo pačiu ir valstybei.

Ateityje būtų prasminga įvesti orientacinį testą rinkėjui, iš kurio būtų galima spręsti apie jo gebėjimą orientuotis apskritai. Tarkime, alkoholiu piktnaudžiaujantys asmenys arba realybę nelabai suvokiantys žmonės, kurie „kimba“ ant visokių pažadų arba neadekvačiai vertina kandidatus – renka pagal veido gražumą, patinka, nepatinka – atkristų kaip nevertingi ir neadekvatūs rinkėjai. Teisę rinkti seimo narius gali turėti tik adekvatus (mąstantis) žmogus.

Kiekvieno Lietuvos piliečio, turinčio rinkimų teisę, pareiga – aktyviai dalyvauti šalies valdyme. Nedalyvavimas rinkimuose, atima teisę dalyvauti sekančiuose Seimo narių rinkimuose, taip pat ir būti kandidatu į prezidentus ir Seimo narius sekančiuose Seimo narių rinkimuose.

…Ir galiausiai būtina visam laikui sutvarkyti Seimo narių atstovavimą visoms Lietuvoje nuo seno gyvenančioms tautoms klausimą.

9. Seimo narių tautinė sudėtis turi griežtai atitikti valstybėje nuo senovės gyvenančių tautų PROPORCIJAS. Čia jokių išlygų arba „pusiau“ negali būti, visos nuo seno Lietuvoje gyvenančios tautos Seime turėtų būti atstovaujamos proporcingai.
(Norite lygybės, demokratijos, teisingumo – štai ji visu šimtu procentų! ..Va, tik kaimyninėje šalyje vienas žmogus vos neįgyvendinęs šios idėjos numirė „keistomis“ aplinkybėmis policijos nuovadoje. Ir kokiam proletariatui nepatiko tokia teisinga iniciatyva?!)

Visuotiniai referendumai

10. Visi valstybiškai svarbūs sprendimai (pvz. ekonominių ryšių nutraukimas su kita valstybe, sankcijų arba karo paskelbimas kitai valstybei, ar finansiškai stambaus projekto įgyvendinimas, įstojimas į tarpvalstybines sąjungas, pasaulines organizacijas arba išstojimas iš jų) priimami tik rinkti teisę turinčių žmonių visuotiniu referendumu. Kadangi, panašiais atvejais labiausiai nukenčia būtent patys šalies gyventojai, tai jie vieninteliai ir turi teisę spręsti apie tokių sprendimų priėmimą.

Referendumo inicijavimo klausimai. Jie buvo sprendžiami paskutinio referendumo metu, gaila, kad referendumas nepavyko (užtat dėl pastoviai blogėjančio gyvenimo ir galimybės neturėjimo jį operatyviai keisti, dabar kalti visi).

11. Visos tarpvalstybinės ir kitos sutartys, kurios nesa valstybine paslaptimi, privalo būti viešinamos. Vyriausybė privalo užtikrinti tokių sutarčių pilną paviešinimą valstybine kalba.

12. Įstatymai turi būti priimami Seimo narių daugumos, o ne daugumos posėdyje dalyvaujančių seimo narių, kaip dabar esančiame 69 straipsnyje („Įstatymai laikomi priimtais, jeigu už juos balsavo dauguma Seimo narių, dalyvaujančių posėdyje.

Lietuvos Respublikos konstituciniai įstatymai priimami, jeigu už juos balsuoja daugiau kaip pusė visų Seimo narių, o keičiami ne mažesne kaip 3/5 visų Seimo narių balsų dauguma. Konstitucinių įstatymų sąrašą 3/5 Seimo narių balsų dauguma nustato Seimas.“).

Išeina, kad posėdyje gali dalyvauti 1/3 seimo narių ir priimti įstatymus, tarsi atstovautų visiems Lietuvos žmonėms. O kitų seimo narių nuomonė neįdomi? Arba posėdyje nedalyvaujantiems neįdomu, kokie įstatymai priiminėjami? Ir šitai reiškia, kad seimas atstovauja visiems Lietuvos žmonėms!? Analogiškai ir dėl konstitucinių įstatymų, tik jų priėmimas ar keitimas turi vykti visuotiniu referendumu. Manau nereikia aiškinti, kodėl. Galima paprieštarauti, kad esant tokiai tvarkai, darbas seime sustos arba nevyks, bet kaip paaiškinti elementaraus teisingumo nebuvimą? Iš esmės šis straipsnis būtų priimtinas, bet tik tuo atveju, jeigu būtų įgyvendintos 1,2,3,7,9,13,16,17,18 idėjos.

Valstybės saugumo klausimai

13. Nevyriausybinių Organizacijų kontrolė.
Visos NVO privalo teikti teisėsaugai duomenis apie tai, iš kokių šaltinių jos finansuojamos, kokia tų finansinių šaltinių kilmė, kada, kam ir kur išleidžiami gauti pinigai. Savo finansavimo šaltinius ir iš jų gautus pinigus, kaip ir jų panaudojimą konkretiems įrodomiems tikslams, nuslepiančios NVO – paskelbiamos užsienio agentais ir jų veikla uždraudžiama, nes pažeidžia antrą VALSTYBĖS SAUGUMO prioritetą. NVO negali dalyvauti šalies politiniame gyvenime, nes tai kišimasis į valstybės vidaus reikalus (kaip ir veikla, prieštaraujanti Valstybinės Veiklos prioritetams).

14. Joks ministras, Seimo narys ar kitas aukštas pareigūnas ir jų šeimos nariai negali turėti kapitalo, nekilnojamo turto ar finansinių sąskaitų užsienyje (užsienio bankuose). Nevykdantys šio draudimo, gali būti įtakojami iš šalies ir taip pažeidžia Valstybės Saugumo prioritetą. Šito nepaisantys ar tai slepiantys valstybės tarnautojai ar pareigūnai – atleidžiami iš pareigų, visi be išimties.

15. Aukštų valstybės tarnautojų ar pareigūnų šeimos nariai negali nuolat gyventi kitose šalyse (ne ilgiau vieną mėnesį metuose, išskyrus ambasadų darbuotojų šeimas), nes taip pažeistų antrą Valstybės Saugumo prioritetą (gali būti vykdomas pareigūnų įtakojimas arba verbavimas per jų šeimos narius, jų užsienyje turimą turtą).
Jei kam tai nepatinka – valstybės saugumas svarbiau, prašom užleisti vietą…

16. Visi valstybės tarnautojai, valstybine sutartimi samdomi specialistai ar pareigūnai nepritariantys ar nesilaikantys Valstybės Prioritetų (darbinėje, profesinėje ar politinėje veikloje) – atleidžiami iš pareigų.

Pradedant eiti pareigas, kiekvienas raštu pasižada ginti ir saugoti Valstybės Prioritetus, asmeniškai pasirašo dokumentą, informuojamas apie atleidimo galimybę, jų [valstybės prioritetų] nesilaikymo atveju, ir žalos atlyginimą valstybei, jei ji bus padaryta (daugybe darbo sutarčių tarp darbuotojo ir darbdavio įtraukta žalos atlyginimo prievolė iš darbuotojo pusės; kodėl Seimo nariai turėtų būti išimtimi?). Taip pat atlieka lojalumo valstybei, antikorupcijos testą, pasitelkus melo detektorių. Šis testas kartojamas visiems vadovaujantiems pareigūnams ir valstybės tarnautojams (taip pat ir seimo nariams, valstybės vadovui, ministrams, miestų merams ir tarybų nariams) be išimties kas dveji metai. Testo rezultatai paskelbiami viešai. Nepraėjus testo, valstybės tarnautojas ar pareigūnas atleidžiamas iš pareigų (arba nepriimamas), nesvarbu kokias pareigas eina.

Šitai reikalinga tam, kad iš valdžios struktūrų būtų pašalinti užsienio įtakojami agentai arba būtų neleidžiama tokiems atsirasti, panaikinant norą turėti korupcinių ryšių.

Toliau sprendžiam valstybės tarnautojų melavimo savo rinkėjams problemą

17. PRIĖMIMAS Į VALSTYBĖS TARNYBĄ, SEIMO NARIUS, MINISTRUS PRIVALO BŪTI PAREMTAS VIEŠU DOROS IR PAŽIŪRŲ DEKLARAVIMU.
Šitai reikalinga tam, kad juos renkantys piliečiai arba į pareigas skirianti valstybė žinotų, kokias dorovines vertybes ir pažiūras jie atstovauja ar ketina atstovauti Lietuvoje gyvenančių žmonių naudai. Ir tuo pačiu, kad galėtų šitai kontroliuoti, kad nebūtų melavimo rinkėjams (vėliau visi jų priimti ar pasirašyti sprendimai būtų tikrinami ar atitinka pažiūrų deklaravimą – ar valstybės tarnautojai nemelavo savo rinkėjams ir ar jų neapgaudinėja).

18. PAŽIŪRŲ DEKLARAVIMAS. Visi aukščiausi valstybės tarnautojai (ministrai, seimo nariai, merai, valstybės vadovas, miesto tarybos nariai), būdami viešais asmenimis, privalo deklaruoti pažiūras. Pažiūrų deklaraciją sudarytų dvi dalys: klausimynas, paremtas keturių Valstybės Prioritetų pavyzdžiu ir asmeninė pažiūrų ir dorovės normų deklaracija, kurią kiekvienas parašytų pats. Kiekvienas valstybės tarnautojo, seimo nario, valstybės vadovo pasirašytas sprendimas ar įstatymas būtų tikrinamas, atsižvelgiant į pažiūrų deklaracijas.
(Juk negali taip būti, kad valstybės tarnautoju renkamas asmuo reklamuotų save vienaip, o atėjus laikui dirbti, priiminėtų visai kitokius sprendimus. Iš esmės todėl, beveik visi politikai nutyli savo pažiūras – jei žmonės jas žinotų, tai šie asmenys niekada netaptų valstybės tarnautojais.)

Visi pasirašyti [patvirtinti] valstybės tarnautojų įstatymai, neatitinkantys jų pažiūrų deklaracijos, pažeidžiantys valstybės veiklos prioritetus, laikomi negaliojančiais. Šie įstatymai svarstomi iš naujo, pažiūrų deklaracijas pažeidę asmenys – atleidžiami iš pareigų už melą.

Pavyzdžiui: Jei pažiūrų deklaracijose (kurios skelbiamos viešai, kad rinkėjai žinotų, kokių vertybių laikosi jų atstovai) skelbiama, kad seimo narys pripažįsta tradicinę vyro ir moters šeimą, bet pasirašo po įstatymu, kuris susijęs su homoseksualizmo propaganda (pažeidžiamas Tautos Tęstinumo prioritetas), toks asmuo paskelbiamas melagiu ir atleidžiamas iš einamų pareigų, nesvarbu, kokias pareigas užima. Arba, tarkim, Seimo narys deklaruoja, kad jis už blaivų gyvenimo būdą, bet pasirašo po įstatymu, leidžiančiu reklamuoti alkoholį (iš tikro, narkotiką), tai paskelbiamas melagiu ir atleidžiamas iš užimamų pareigų. MELAGIAMS NE VIETA VALDŽIOS STRUKTŪROSE!

19. Progresiniai mokesčiai už nekilnojamą turtą. Kiekvienas Lietuvoje gyvenantis pilietis gali įgyti (nusipirkti, pasistatyti) po VIENĄ namą, butą, garažą, sodo sklypą ar žemės sklypą nuosavam namui (pvz. jaunos šeimos), prabangią jachtą, automobilį ar lėktuvą ir nemokėti už jį jokių mokesčių (mokesčiai už nuosavybę – neteisėti!).

Kas nori turėti daugiau, privalo mokėti progresinį mokestį (tarkim 10 proc. turto vertės nuo kiekvieno antro… namo, prabangios, jachtos, automobilio ir pan. Ir 20 procentų nuo kiekvieno trečio… vertės). Tokiu būdu turtingi žmonės neturėtų galimybės susigriebti daug turto į savo rankas ir juo piktnaudžiauti (perpardavinėti). Išimties teisė galėtų būti svarstoma tik kolekcionieriams (pvz. brangių senovinių automobilių).

20. Palaipsniui visiškai uždrausti alkoholinius gėrimus. Alkoholis – tai labiausiai paplitęs ir neteisėtai legalizuotas narkotikas. Šis faktas valstybiniu mastu nuslepiamas nuo visuomenės. Už alkoholio gamybą, platinimą ir reklamą reikalinga bausti taip pat, kaip baudžiama už kitus narkotikus (juk narkomanus ir alkoholikus gydo tie patys gydytojai narkologai – tai kodėl alkoholis nėra uždraustas?). Alkoholio gamyba ir platinimas pažeidžia Tautos Tęstinumo ir Valstybės Saugumo (silpna tauta – silpna valstybė; o pasekmėje ir Teritorinio Vientisumo) prioritetus.

Kodėl nekalbama apie tai, kad kiekvienas alkoholiui išleistas euras, valstybei atneša 3-5 eurus nuostolio? Pradžiai, jei kas nori gaminti ir prekiauti alkoholiu, tegul apmoka visas su tuo susijusių žmonių gydymo išlaidas, išlaidas susijusias su girtų vairuotojų padarytomis avarijomis, nelaimingais atsitikimais ir taip toliau. Ar gi nebūtų teisinga?! Gal pradžiai derėtų nuo gaunamų pajamų iš prekybos alkoholiu įvesti kokių 50 proc. mokestį į alkoholio daromos žalos atlyginimo fondą?

Štai narkotikus ir alkoholį vartojančiose šeimose, dėl tėvų degradavimo, nukentėjo vaikai. O politikai tesugeba visą kaltę suversti tėvams, nors tai jie kalti, kad alkoholis nėra uždraustas, kad reklamuojamas, kad skatinamas alkoholizmas. Ir po to dar pareiškia, kad visuomenė vaikus gali išauklėti geriau. Kokia visuomenė? Čia toji, kur propaguojamas alkoholizmas ir paleistuvystė?

21. Mokesčiai. Tarkim, pagrindinis ir gal vienintelis žmonių mokestis valstybei išlaikyti būtų 10 procentų nuo visų gaunamų pajamų (dalykas svarstytinas, bet pasvajoti galima).

Štai ir viskas…

Nesvarbu, kaip kas dabar atrodo žmonėms, anksčiau ar vėliau prie šių klausimų mes prieisime – jei tik iki to laiko neišnyksime. Ir kaip protingos, mąstančios būtybės prisikasime prie tų pačių valstybės ir visuomenės sutvarkymo pagrindų, kuriuos šiek tiek apibendrinau ir išdėsčiau (kai kurie iš jų jau senai aptarinėjami daugelyje šalių). Ir tik laiko klausimas, kada šitai įvyks.

Aukščiau išdėstytos mintys ir idėjos yra visų žmonių turtas, kurį galima laisvai kopijuoti ir platinti įdedant nuorodą į šaltinį.

pasidalino mūsų skaitytojas Rimas

 

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurnerNaujienos iš interneto

komentarai 76

 1. Rimas says:

  Jei Simas Simaitis nori atsakymo: prašom. Kad kažką daryti, pirmiausia reikia gerai žinoti, ką ir kaip. Ir tai, kas parašyta straipsnyje – tik atskaitos taškas. Beje, niekam neprieštaraujantis: nei toms vertybėms, kurias, neva, palaiko įstatymai ir visi politikai. -Tik dėl, manau akivaizdžių priežasčių, neįteisintų. Bet šito žinoti neužtenka. Reikia, kad dauguma žmonių suprastų, kodėl reikia daryti taip, o ne kitaip. Kad nuo konkrečių receptų, jeigu tokių esama, pereiti prie efektyvių veiksmų, reikalinga nueiti ilgą aiškinimosi ir diskusijų kelią, reikia, kad mintys būtų aptarinėjamos, kad rastų atgarsį visuomenėje. Jei visuomenės palaikymo nėra, geriau nieko net nepradėti (kiek ten buvo organizuota referendumų? – 21). Geriau toliau nagrinėti temą ir aiškintis sekančius punktus, tobulinti konkrečių veiksmų sąrašą. Taigi, prieš imantis ką nors daryti, pirmiausia reikia atlikti rimtus namų darbus. Ir kodėl aš turėčiau ką nors daryti? Ypač, pagal tai, kaip šitai supranta kiti (pvz. Jūs Simai?). Ir kodėl turėčiau ką nors daryti už kitus? Vaikai, kai gauna ką dykai, to nevertina. Lygiai taip pat ir suaugę žmonės. Kiekviena protaujančių žmonių visuomenė vystosi pagal savus dėsnius. Kad ji imtų vystytis teisinga kryptimi, pirmiausia turi atsirasti kibirkštis, idėja, kuri nubrėžtų orentyrus. Ir svarbu, kad žmonės susimąstytų. Bent pradžiai. Po to procesas ima važiuoti sava eiga. Jeigu tą procesą forsuoti ar stumti priverstinai – jis užges. Kodėl šitai suprantantis žmogus turėtų elgtis kvailai? Juk visas esamos civilizacijos išsivystymas remiasi vien atskirų žmonių idėjomis ir fantazijomis, kurios evaliucijonavo iki apčiuopiamo rezultato. Gal darykime viską paeiliui, kiekvienas pagal savo sugebėjimus ir galimybes. Aš tikiuosi darau tai, ką suprantu esant visų blogybių priežastimi ir noriu šitą priežastį pastatyti į vietą, kur jai ir priklauso kiūtoti. Kad įgyvendinti tokį sumanymą, net nebūtina kam nors organizuotis, svarbu kad dauguma žmonių tai suprastų ir imtų vadovautis elementaria logika, įgimtu teisingumo jausmu. O Juk ne visi žmonės tokį jausmą turi. Kiti jį jau ir prarasti suspėjo. Tai ar reikia stebėtis, kad visuomenė nepalaiko net jei pačiai naudingų iniciatyvų, nes jų nesupranta ir nesuvokia?

 2. Svetimas says:

  Kiek man zinoma is istorijos kazkada buvusios didingos buvo istrintos ar isnyko savaime.Viskas turi savo augimo ir nykimo ciklus.Tad ir mums lietuviams kazkada buvusiai didingai tautai gresia paprasciausias isnykimas.Proceso nesustabdysi,jis turi pagreiti.Kaip jus manot is sios mintijimo puses…Tad ar verta kazka daryti mirusiam ?

 3. Dainius V. says:

  Kažkada buvo mintis pasinaudojus turima medžiaga parašyti straipsnį apie TŲ LAIKŲ Lietuvą,tačiau dabar net tik noras dingęs,tačiau net menkiausia mintis nekyla,nes pakankamai laiko dalyvauju diskusijose Sarmatuose ir skaitydamas komentarus vis labiau įsitikinu,kad šiuolaikiniai žmonės yra tiesiog verti to,kas dabar vyksta,nes kiekvienas įtikėjęs netikrais pranašais,palaiko jų kliedesius,skleidžia juos toliau ir čia,mano nuomone,procesas jų smegenyse deja,jau negrįžtantis procesas.Gerybinis auglys vis viena yra auglys ir svetimkūnis.Simas parašė,kad mane valdo įniršis,ir tai tikrai yra teisybė,ir kaip gali žmogus ramus būti,kaip toks kaip pesti nin kas, specialiai rašantis su gramatikos,leksikos klaidomis?Nes kitu atveju,ne kartą kritikuotas,turintis pakankamai proto ir savigarbos žmogus sureaguotų teigiamai.Tokių ir panašių asmenų,tautiečių yra diduma,kurie kaip avinai į naujame aptvare.Simas Simaitis siūlo pradėti nuo savęs,Pagirtina ir pirmiausiai taip ir reikia daryti.Tačiau nė karto nepateikė,ką pats konkrečiai padarė?Visuomenės nuomonę pakeisti labai lengva,jeigu pritaikysi reikiamas priemones,ir tegul niekas man čia neaiškina,kad lietuviai dabar protingi.Apie atskirus individus aš nekalbu.Kita vertus lietuviai visada buvo ypatingai konservatyvių pažiūrų ir net ilgai trukęs sovietinis režimas nesugebėjo to bent kiek pastebimiau ištrinti.Šiuo metu pernelyg daug žmonių yra nusivylę dabartiniu valstybės valdymu ir netgi gali pasiryžti vardan savo menamos gerovės eiti paskui bet kokį lietuvišką Trampą.Visa bėda,kad tokių kaip mane ,nežinau dėl gerb.Rimo,net arti neprileis prie valstybės valdymo,nes tokie kaip mes mąstome „ūkiškai“,praktiškai pritaikydami jau pasaulyje esančias pažangias valdymo technologijas,neišradinėdami iš naujo dviračio.Jau kažkada rašiau,kad norint apsaugoti organizmą nuo puvimo,reikia skubiai ir be gailesčio pašalinti pažeistas jo ląsteles,taip užkertant kelią viso organizmo žūčiai. Reikia jausti meilę žmonėms ir dirbti jų labui,tada gauni trigubai daugiau tuo,ko tau labiausiai reikia,Reikia tikėti tuo ką darai,ir vadovautis principu : daryk taip,kaip norėtum kad dėl tavęs kiti darytų.Čia ne mistika,ir gerb.Simai,ir kitiems pabaigai pasakysiu – ir toje pačioje Rusijoje,ir Suomijoje,ir pas kaimynus: Latvijoje,Lenkijoje yra bendruomenių,kur susikūrę savo valstybę valstybėje.Aišku,ten beveik vieno pragyvenimo lygmens,pažiūrų ir finansiškai gerai stovintys,Jie remia ir gina,reikalui iškilus vieni kitus .Rašau tai ,ką žinau ir mačiau ,nes buvau pats ten.Deja Lietuvoje to nepastebėjau,tie kurie susitelkę į kotedžus ar pan. su viena tvora ir automatiniais įvažiavimo vartais tai ne tas pats mano pateiktiems pvz.Gal tiesiog nesusidūriau,gal ir gi kažkur yra…Nenurašykite lietuvių,kol yra tokių kaip Rimas.

 4. Toto says:

  Aukso žodžiai

 5. Algirdas Minkauskas says:

  Rimai ir Dainiau V. Sykį jau teikiate pasiūlymus ir manote, kad jie būtų naudingi visiems (nors visų jūs tikrai neklausėte ir tikrai atsiras tokių kuriems jūsų pasiūlymai visai nepatiks) tikriausiai manote esantys tinkami vadovauti kitiems? Aš taip supratau, kad esant reikalui apsiimtumėt vadovauti netgi vyriausybei ar kažkam pagal jūsų siūlomą valdymo būdą. Turiu paprastutį klausimuką abiems. Ar galite kam nors suteikti kokią tai teisę kurios neturite patys? Ar kas nors gali suteikti kokią tai teisę jums kurios neturi pats (patys)?

 6. Dainius V. says:

  Algirdai,apie ką tamsta kalbi? Bent pats supranti ?

 7. Talevegis says:

  Tautiečiai, aš jungiuosi į jūsų valstybę valstybėje ! Į ką kreiptis?

  P.s. Dainius V., rašyk ir skelbk savo straipsnį neatsikalbinėjęs !

  P.p.s Mano kursiokas taip pat yra Dainius V. Šmaikštu !

  O dabar rimtai – sveiki. Labas vakaras !

  Ir – „Dievas visuomet skandina tą, kuris plaukti galėdamas, neplaukia“.

 8. Algirdas Minkauskas says:

  Be abejo suprantu. Paklausiau. Atsakyk.

 9. Svetimas says:

  Norit prisijungti prie visuomeninio judejimo ir kazka nuveikti vargingu neapsisvietusiu zmoniu labui.Junkites prie judejimo „Kolumbo Riteriai“

 10. Rimas says:

  Ponas Minkauskas daro prielaidas, remdamasis savo mastymu. Kaip ir mes visi. Bet derėtų būti atskingesniam. Niekas nesiruošia kam nors vadovauti, ką nors gelbėti ar skelbtis mesiju. Vienas pamėgino gelbėti tuos, kurie nenorėjo būti išgelbėtais ir jie jį prikalė prie kryžiaus… Kalba eina apie mastančių žmonių visuomenę, kuri vadovautūsi protingais ir logiškais principais, vienodai teisingais tiems kurie juos supranta ir tiems, kurie nesupranta. Žinoma, kai mūsų pasaulyje egzistuoja parazitinė ideologija, parazitinis verslas, parazitinis gyvenimo būdas ir kiti to paties plauko reiškiniai, tam tikra dalis parazituojančių kitų sąskaita žmonių tokiais principais aiškiai bus nepatenkinti. Bet juk kalba eina apie normalias gyvenimo ir tarpusavio santykių sąlygas visuomenės viduje. Juk visi nori gyventi ramiai, gerai, auginti vaikus, džiaugtis anūkais, sulaukti pensijos ir paprasčiausiai pasidžiaugti nerūpestinga savo jaunesnės kartos priežiūra. Bet yra maža grupelė žmonių, kurie savo gerovę kuria kitų sąskaita, kurie suinteresuoti visus tarpusavyje pjudyti ir, naudodamiesi tuo, vogti vogti vogti. Jų atrodo daug, nes jie garsiai rėkia ir vaizduoja, kad atstovauja viešą visų nuomonę. Bet taip nėra. Net iš tolo. Lietuvoje esama tiek protingų žmonių, kad jie lengvai gliaudytų mūsų visuomenės bėdas tarsi riešutus. Bet jie nelenda į viešumą. Jie dirba ten, kur kitiems neprieinama. Ir rezultatus galima pastebėti (kas moka „žiūrėti“). Ponas Minkauskas neteisingai stato klausimą apie teisių turėjimą ir jų suteikimą arba pasisavinimą. Reikia nuo galvos atsistoti ant kojų ir suvokti, kad išrinkta valdžia (nesvarbu kokiu būdu), valdžios turi tik tiek, kiek visi žmonės jai suteikia ir neprieštarauja jos daromai savivalei. (Net Lietuvos konstitucijoje tas aiškiai pasakyta:Tauta valdo tiesiogiai arba per išrinktus savo atstovus. Tik abdairiai nepasufleruota, kokiu būdu tauta gali apsieiti be tarpininkų). Čia jau ne vergiškas mąstymas. Čia nuosavos atsakomybės suvokimas. Ir niekam nereikalingos jokios teisės ar jų suteikimas. Imi ir darai, ką manai esant teisinga visų labui, nesidairydamas į kitus, to nesuprantačius. Daryti revoliucijas, mosuoti vėliavomis ir švaistytis tuščiais lozungais – tai pats primityviausias būdas ką nors pakeisti, bet kaip taisyklė, pirma viską sudeginant, neturint supratimo kaip sukurti ką nors gera ir naudinga.

 11. pestininkas says:

  Dainiau V., ar ne per daug dėmesio mano kuklutei asmenybei? Jei nori galim susipažint gyvai, ir galėsi realiai išdėstyt man i akis LT gramatikos pradmenis, ir parodyt man berasčiui savo gyvenimo darbu vaisius padarytus LT labui, o aš tau savo. Svetimai apšviėsk mus, kokius gerus darbus LT ir ant pasaulio, Kolumbo Riteriai nuveikė, kiėk aš jau apiė juos radau info, tai galiu daryt spėjima, kad čia“ kontora“ panašumo turi i arbatėlės klubus, kurios sukurima inspiravo cžv. Ar aš kažkur klystu?

 12. saul says:

  >Rimui.Jus cia ( Sarmatuose)vienas is blaiviausiai mastanciu ir komentuojanciu asmenu,kuris ,bent jau,turi savo ateities Lietuvos vizija( as neteigiu,kad visiskai jai pritariu)Siulyciau( nors neturiu tam teises)nesivelti i bereikalingas diskusijas su samokslu teoriju kurimo „asais“ ir kitais geopolitikos „korifejais,kuriems ta….Lietuvos ateities vizija visiskai neidomi,jei ji susijusi su geresniu gyvenimu.Penktoji kolona yra penktoji kolona ir jos vizijos ir siekiai visiems aiskus,kad ir kaip „gerai ir profesionaliai“( o is tikro ,visai prastai ir akivaizdziai),jie ta sleptu.

 13. pestininkas says:

  Dainiau V, tau mano kontaktas bpėstininkas@gmail.com, jeigu tikrai drasus žmogus esi, tai parašyk susitarsim susitikt kur, ir sudeliot taškus ant raidžiu. Beje jei daugiau bus norinčiuju, manau rasiu laiko kėkviėnam, gyvai diskusijai!

 14. Myndė says:

  kažkas šmaikštus taikliai pastebėjo: „пиздеть – не мешки ворочать“. Kol gerbiami prelegentai lenktyniauja, kas protingiau pakomentuos straipsnelio kliedesius, Marijos žemę paliko eilinis šimtas-pusantro bendrapiliečių; toliau „ne maišus vartant“, procesas po pusšimčio metelių ar greičiau baigsis dėsningai – Lietuva taps „buvusia“. Kitas variantas – Rusija atras interesą ir pasiims kas jai priklausė; mes tuo pačiu gausim šansą dar kurį laiką netapti „buvusiais“. Ir yra dar viena nenulinė tikimybė, kad pasaulyje įvyks perturbacijų, po kurių apskritai nebebus aišku, nei kas ‘buvo“, nes kas „liko“.
  Visi scenarijai nuo mūsų pačių priklauso mažiausiai.

 15. Svetimas says:

  Jus klystat,tai realus zmones kurie suranda lesas ir padeda vargstantiems

 16. Svetimas says:

  Ponai tai gal susitinkam visi ir kartu ir realiai pravedam diskusija akis i aki,priimam bendra sprendima ir darom???Uzteks malti liezuviais pasislepus uz slapyvardziu.

 17. mes says:

  Vis dar istrige pasakoje esame:Mire drakonas,tegyvuoja naujas drakonas!,kada mes ateisim i prota ir suprasim kad negalima visas tautos materelines gerybes patiketi saujalei tarnautoju (liaudies tarnu)viriausybe vadinamu,tarnai turi gauti atliginima uz atlikta darba ir viskas.O dabar kas darosi,tarnai valdo visa turta tu kurie juos nusamde?,kaip pas mus su logika?,ateina pas mane zmogus sako as tau tarnausiu,prabalsuok uzmane ir as tavo vardu imsiu paskolas kurias tu atiduosi,as priimsiu istatymus pagal kurios tu gyvensi,mokesi mokescius kurios as surinkes nuspresiu kur juos geriau panaudoti.Tikriausiai daugelis toki tarna kuo toliau pasiustu.Gal uztenka valdzios zmonems isbandymus puikybes ir gobsumo nodeme siusti,gal padarom taip kad tarnai neturetu galimybiu valdyti visa tautos materialuji turta.Nepriklausomas esi tiek kiek gali apseiti be kitu pagalbos.

 18. saul says:

  Aisku,kad darom.Akcija :darom“prasideda pavasari,kai prasyla ir is po sniego pasimato siuksliu kalnai.Jei Tu turejai galvoje…ka kita,tai Tau prireiks kitos „Auroros“.Taigi „draugai“ i kova,gana cia mygtukukus kasdien maigyti. Tik reiketu nepamirsti dziuvesiu prisigaminti DDD

 19. mes says:

  Jokiu revoliuciju mums tikrai nereikia su auroromis.Reikia eiti tuo keliu kurio Gandis isvede Indija is Anglijos kolonijos statuso.

 20. Svetimas says:

  Ponui Mes …musu per mazai ir musu nebeliks einant Gandi keliu.O siaip tai nei vienas nenori susitikti konkreciai akis i aki.Arba jus bailiai arba sudm..liai.

 21. Antanas Damaševičius says:

  Taigi, „pabandykime pasvajoti“,,, , „ anksčiau ar vėliau prie šių klausimų mes prieisime – jei tik iki to laiko neišnyksime“… Taip rašo Rimas, deja išnyksime ir mes – lietuviai, ir mūsų Tėvynė Lietuva, nes:
  landsberginiai KGB – sovietiniai įstatymai sukurpti taip, kad visuomenė negali jų keisti;
  landsberginė KGB – sovietinė rinkimų sistema neįsileis jokių tokių radikalių svajotojų į jokias valdymo struktūras;
  komunistai ir KGB-istai numatę valdyti mažiausiai 75-rius metus;
  dar išlikusių Lietuvos gyventojų kolchozinis mentalitetas, lygiai toks pats kaip Rusijos ir Baltarusijos, neskatina permainoms, o tik migdančiai ramina laukti, gal valdžia ir jiems išmes kokį apgriaužtą kaulą;
  masinės melo priemonės,- televizija, radijas, spauda naudoja visokiausias žmonių kvailinimo priemones ir technologijas, kurpdamos įvairiausias pasakaites apie komunistų ir KGB-istų bei marionečių valdžioje meilę Lietuvai, tų pasišventimą tarnauti žmonėms, tačiau tik kartais pasišaipo iš tų gobšuolių, kurie nugvelbė milijardus…
  ir t. t. ir t. t…

 22. saul says:

  >Svetimam.Gal ir bailiai,gal sudm…liai,bet,svarbiausiai,kad musu, penktajoloniu reformatoriu,cia tik kokia….10 rasineja ir masto apie raudonas revoliucijas.O ka daryti…,o ka daryti,mes vieni be „vyresniojo brolio“ cia bejegiai-tik jis cia galetu padeti,tik jis.

 23. Romanas says:

  Aš manau , kad ne tik Rimas bet ir mes visi turim galvoti apie Lietuvos ateitį bei ieškoti būdų ir galimybių kaip tai padaryti. Todėl žemiau pateikiu keletą savo samprotavimų šio tikslo siekimui.
  1.Lietuvos valstybę sudaro žmonės, kurių tėvai ir jie patys yra gimę Lietuvoje. Šie asmenys gimdami šiame krašte įgyją prigimtinę teisę į Lietuvos žemę ir teisę dalyvauti šios valstybės valdyme.
  2.Piliečio savoka nereikalinga, nes per ją pradingsta žmogaus prigimtinės teisės.
  4.Valstybės ateitis turi turėti savo veiklos tęstinumą, atsižvelgiant į prioritetus ir naudingumą šalies ateičiai.Teko girdėti internete , kad šitie reikalai gerai tvarkomi Irane ir Kinijoje, derinant privačią ir valstybinę iniciatyvą. Be to kiekviena rimta ekonomika neapsieina be planavimo.
  5-8.Mūsų krašte reikia atstatyti realią demokratiją, kurioje dauguma žmonių galėtų dalyvauti jo valdyme, o ne vieną dieną per ketverius ar penkerius metus. Rinkimų vykdymas pagal dabartinę sistemą jokių prošvaisčių nežada. Dabartinio seimo pirmieji žingsniai tai patvirtina. Ką daryti?
  Aš manau, kad reikalingas paprastas deputatų atšaukimo mechanizmas, kurio pagrindinis principas – kas išrinko tas ir atšaukia. Deputatas atšaukiamas, kai jam raštu savo parašais išreiškia nepasitikėjimą 50% plius vienas apygardos rinkėjų nuo visų rinkėjų skaičiaus balsavusių už jį rinkimų metu. Toks asmuo netenka seimo nario mandato ir galimybės ateityje atstovauti kitų žmonių interesus
  Ateityje rinkimai vykti turėtų tik vienmandatėse apygardose, kur būtų užtikrintas rinkimų rezultatų skaidrumas rinkiminių apylinkių vietose , stebėtojams atiduodant visų protokolų apie rinkimų rezultatus kopijas.
  Deputatų atšaukimo mechanizmą priimti referendumo būdu.Prieš tai sumažinus referendumui skelbti privalomų asmenų skaičių iki 100 – 150 tūkst..

 24. Algirdas Minkauskas says:

  >Rimas Nesupratot paprasto klausimo. Cituoju jūsų siūlymą: „6. SEIMO NARIUS iš savo tarpo (teritorinio, regioninio) PAGAL GYVENAMĄJĄ VIETĄ (kad atstovautų vietos žmonių interesus) renka valstybės piliečiai, kuriuos bet kada gali atšaukti tie rinkėjai, kurių atstovu į Seimą buvo išrinktasis (tarkim 1/3 jį rinkusių balsų). Atšaukus atstovą, į jo vietą išrenkamas kitas. Jei rinkėjai negali iš savo tarpo išrinkti atstovo į Seimą (tarkim nėra tinkamo atstovo, kurį išrinktų vietinė žmonių bendruomenė) – jo vieta Seime lieka neužimta, kol toks atstovas atsiranda per sekančius rinkimus. Seimo nariu žmogus gali būti tol, kol jį atšauks jį išrinkę rinkėjai arba pasibaigs jo kadencija.“

  Čia paminėta, kad Seimo nariai atstovautų vietos žmonių interesus. Reiškia jie bus renkami. Ir tas yra paminėta. Vadinasi žmonės perleis savo atsakomybę jų rinktiems žmonėms tam, kad anie juos atstovautų. Kartoju savo klausimus: Ar galite kam nors suteikti kokią tai teisę kurios neturite patys? Ar kas nors gali suteikti kokią tai teisę jums kurios neturi pats (patys)? Labai tikiuosi, kad atsakysite. Pasistenkite tą padaryti be galimų loginių prieštaravimų.

 25. Simas Simaitis says:

  Romanui. Norėčiau Jūsų paklausti. Aplamai tamsta turite „žalią“ supratimą kaip vykdomas rinkimų vajus, kokios investicijos tam reikalingos? Kas ir kiek žmonių kontroliuos Seimo narių veiklą, kas juos keis, jeigu bus „nuversti“, kaip dažnai? Taip atrodo, kad gyventojai nieko daugiau neveiks, kai tik Seimo publiką kontroliuoti.

 26. Svetimas says:

  Tai kaip ponai komentatoriai del susitikimo ar ilgai lindesite savo nepripazintos asmenybes kiautuose.

 27. Dainius V. says:

  Sveiki visi,atsiprašau tų,kurie reikalavo iš manęs tam tikrų atsakymų – darbo reikalais buvau išvykęs iš šalies.Taigi iš eilės, A.Minkauskas : “ Ar galite kam nors suteikti kokią tai teisę kurios neturite patys?“ Ne,patys asmeniškai negalime,tačiau jeigu konkreti žmonių bendruomenė patiki tvarkyti jos interesus valstybės mąstu,tada taip. “ Ar kas nors gali suteikti kokią tai teisę jums kurios neturi pats (patys)? “ Tokias teises(-ę) išsirinktam bendruomenės nariui suteikia didžioji dalis tos bendruomenės narių,turinčių prigimtinę teisę .O turintiems prigimtines teises nereikia niekieno leidimo susiburti į grupę ir išsirinkti sau atstovaujantį lyderį.Čia komentaras į tamstos klausimą ir baigsis,nes kiek pamenu Jūs visomis keturiomis esate už kažkokį visiškos bevaldžios valstybėje variantą,kurio negalite aiškiai apibūdinti,tačiau aršiai esate prieš bet kokias pilietiškas prievoles gyvenant teritoriniame vienete – valstybėje.Čia be pykčio ir įniršio.Tiesiog gal tamsta esi iš Marso,o aš iš Mėnulio,todėl ir pasaulėžiūra taip skiriasi.
  Dabar pestininkui.Tikrai ,nepažinodamas Tavęs asmeniškai esu pagarbus Tavo asmeniui,tačiau mielas mano kolega ir tikiuosi galbūt ateityje geri pažįstami galime būti,sutik – juk tiesiog už…p..sa tokia atsiprašant gramatiška padrikų raidžių rašliava,juk net skaityti nesinori.Tai ar čia priekabiavimas ar teisėtas noras esant Lietuvoje skaityti ir bendrauti normalia visuotinai priimtina valstybine kalba?Tau aš būtinai parašysiu asmeniškai,o Arvydui Minkauskui palieku savo emailą: dainiusjustomus@gmail.com. Kviečiu prisijungti ir Rimą.

 28. Simas Simaitis says:

  Svetimam. Prieš porą metų buvo organizuoti du susitikimai. Per pirmą susirinko 5(!) žmonės. Antrą kartą į susitikimą atėjo 3, iš kurių 2(!!!) iš pirmo susitikimo. Eigu tamsta norite susitikimo imkitės iniciatyvos. Duokite savo kontaktus, lai norintieji Jus kontaktuoja ir derinatės dėl susitikimo datos. Priklausomai nuo norinčiūjų skaičiaus teks derinti susitikimo laiką, o galbūt ir susitikimo vietą ir susitikimo patalpas. Štai Jums pirma organizacinė visuomeninė užduotis. Štai ir pažiūrėsime ar užteks sugebėjimų, kantrybės ir gabumų surengti viešą pasisedėjimą. 

 29. Algirdas Minkauskas says:

  >Dainius V. „Ne,patys asmeniškai negalime,tačiau jeigu konkreti žmonių bendruomenė patiki tvarkyti jos interesus valstybės mąstu,tada taip.“ Jums su logika visai prastai. Konkrečią žmonių bendruomenę sudaro individai. Jeigu individas neturi teisės tvarkyti kito individo reikalų, kaip jis galėtų suteikti tokią teisę kitam? Jeigu individas neturi teisės valdyti kitų žmonių, kaip jis galėtų suteikti tokią teisę kitiems kurios neturi pats?

  „Ar kas nors gali suteikti kokią tai teisę jums kurios neturi pats (patys)? “ Tokias teises(-ę) išsirinktam bendruomenės nariui suteikia didžioji dalis tos bendruomenės narių,turinčių prigimtinę teisę .O turintiems prigimtines teises nereikia niekieno leidimo susiburti į grupę ir išsirinkti sau atstovaujantį lyderį.“ Pagal Jus išeitų, kad žmonės suteikia bendruomenės nariui teises kurių neturi patys?? Jeigu kas nors pats neturi obuolio, ar gali tas žmogus kitam duoti obuolį??? Sėskit Dainiui, Jums vienetas, jeigu norit ką nors nuveikti nesipykit su logika. Beje, gal galite paminėti kokią prigimtinę teisę turit mintyje. Aš tokių teisių žinau dvi, panašu, kad Jūs jų žinot daugiau.

  Dar pora klausimukų proto pamiklinimui: Ar tie žmonės kurių rankose yra politinė galia (prezidentai, įstatymų leidėjai ir kiti) turi moralinę teisę daryti tą ko kiti žmonės tam moralinės teisės neturi? Jeigu taip, tai iš ko ir kaip jie tokią teisę įgyja? Ar yra toks veiksmas kaip konstitucija, rinkimai ar įstatymų leidyba kuriuo žmonės galėtų pakeisti nedorą elgesį į dorą nekeisdami pačio elgesio?

 30. saul says:

  <Minkauskui.Visi zmones turi tureti panasias moralines teises.Aisku,jei visuomene,valstybe,gentis ir t.t. turi vienodas moralines vertybes.Moralines vertybes yra dirbtine savoka,nes kas moralu vieniems,kitiems ne.Pvz-Brazilijos genties indenams ir mormonu religijos ispazintojams.Kieno ir pas ka ta morale geresne ar pranasesne….zino tik pons Dievas.Bet jei jau mes snekesime apie kitas teises,o mes apie jas ir kalbejome,tai tada jau Dainius teisus,nes kokia tai zmoniu grupe,gentis ar valstybe suteikia teises savo isrinktiems individams,kurie ju ir turi laikytis( nesakau,kad laikosi) Tie isrinktieji taip pat,kazkam tai…suteikia teise vykdyti kokias tai teises,prievoles ar kokias tai prieziuras.Pvz.-teismam,kariuomenei ar policijai.Ir nieko cia esuprantamo nera.Kol kas…dar pasaulis nieko geriau nesugalvojo.Jei jau pons Minkauskas sumaste…prasytume tai visiems paviesinti,o ne ta pati-per ta pati malti.Cia niekas apie jokias moralines teises net neuzsimine,kurios aisku,kad turi būti, pas mus, vienodos .Vienodos tiek eiliniam studentui-tiek prezidentui.

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top