- Sarmatai - https://www.sarmatas.lt -

Nikas Hanaueris. Purvina kapitalizmo paslaptis – ir nauja vystymosi kryptis

Nikas Hanaueris (Nick Hanauer) (gim. 1959 m.) rizikos kapitalistas (Venture capital), milijardierius ir … kovotojas prieš kapitalizmą paskelbė medžiagą revoliuciniu pavadinimu:

„Purvina kapitalizmo paslaptis – ir nauja vystymosi kryptis“ (The dirty secret of capitalism — and a new way forward)

Aš — kapitalistas!, jau trisdešimt metų kapitalistas ir per tą laiką įsteigiau tris tuzinus kompanijų, kurių rinkos vertė 30 milijardų dolerių. Dabar įeinu net ne į 1% turtingiausiųjų, o net į 0,01%.

Tačiau:

Kaip mums kapitalistams pavyksta metai iš metų atsiriekti vis didesnę ekonominio pyrago dalį? Nejaugi mes, turtuoliai, per 30 metų tapome daug protingesni? Arba pradėjome dirbti daug stropiau? O gal dėl to, kad gražiau atrodome? Gaila, bet ne.

Visa paslaptis ekonomikoje. Tai ir yra purvina kapitalizmo paslaptis. Buvo laikai, kai ekonomistai dirbo visos visuomenės naudai. Bet dabar jie dirba tik savo, didelių korporacijų ir milijardierių naudai.

Mes galėtume padidinti mokesčius turtuoliams, apriboti korporacijų įtaką, padidinti darbo užmokestį (t.y. taip, kaip darėme praeityje), bet neoliberali ekonomika mums sako, kad tai yra baisi klaida, juk mokesčių kapitalui padidinimas stabdo kapitalo aktyvumą, o valstybinis reguliavimas, daromas bet kokia forma, yra visiškai neveiksmingas.

Neoliberali ekonomika sako, kad darbo užmokesčio didinimas naikina darbo vietas. Neoliberali ekonomika per pastaruosius 30 metų davė tokį rezultatą – 1% turtuolių praturtėjo 21-u trilijonu dolerių, o tuo tarpu pusė JAV gyventojų tapo skurdesni 900-ais milijardų.

Šitą šabloną neoliberalizmo ekonomika išplatino visame pasaulyje ir dabar vidurinioji klasė iš savo atlyginimų, kurie per visus 40 metų nedidėjo, vos suveda galus su galais. Tačiau neoliberalizmo ekonomistai teigia, kad norint įveikti ekonominius sunkumus vienintelis teisingas sprendimas — dar griežtesnis taupymas ir ekonomikos globalizacija.

Tai ką gi turi padaryti tokioje padėtyje atsidūrusi visuomenė? Man visiškai aišku — mums reikalinga Nauja Ekonomika. Dabar mes žinome, kad ekonomika, kurios dėka aš tapau labai turtingas, yra paprasčiausiai neteisinga. Ji išversta į išvirkščią pusę.

Pasirodo:
— Ne kapitalas stimuliuoja ekonomikos augimą, o žmonės.
— Ne savanaudiškumas padeda sukurti visuomenės gerovę, bet kooperacija.
— Ne konkurencija skatina kūrybą ir didina žmonių gerovę, o bendradarbiavimas.

Šiandien mes jau visi matome, kad neoliberali ekonomika nėra nei teisinga, nei sąžininga, ir taip pat ji negali sukurti aukšto bendradarbiavimo lygio, kuris dabartiniame vystymosi etape visuomenei yra būtinas.

Kur mūsų klaida?

Mūsų klaida – neoliberalus kapitalizmas!

◊♦◊

Prano Valicko komentaras:

Štai taip! — neoliberali ekonomika yra visiškai ne mokslas, o tik interesas. Neoliberalizmas ir neoliberali ekonomika yra vien tik turtuolių (milijonierių ir milijardierių) egoistiniai interesai, bet jie visuomenei savo interesus apgaulės būdu pateikia kaip mokslą.

Kokiu būdu apgaudinėja? — ogi paperka universitetų profesūrą (t.y. ekonomistus, filosofus – irgi) ir šitie papirktieji (tikrų tikriausi korupcionieriai, arba lietuviškai sakant parsidavėliai) iš aukštų tribūnų gieda neoliberalistines giesmes (neoliberalią ekonomiką).

Kūryba užsiima ne kapitalas, o žmonės, t.y. mokslininkai ir inžinieriai, o jie visi priklauso vadinamajai viduriniajai klasei. Matome, kad per 40 pastarųjų metų vidurinioji klasė nuskurdo, t.y. jos vektorius krypsta į ubagyną. Kai žmogui dedant dideles pastangas, aukojantis, nieko nesigauna, padėtis negerėja, tai tada natūraliai dingsta interesas tuo pačiu užsiimti toliau. Vakaruose taip ir yra — mokslas pradėjo atsilikti.

O pasižiūrėkite į Nobelio premijos laureatų sąrašą (gamtos mokslų); jame anksčiau buvo vien europiečiai ir amerikiečiai, o dabar į daugumą išsiveržė azijiečiai. Kodėl? Todėl, kad Amerika dar neprivertė azijiečių (valdžios luomo) tapti neoliberalais.

O kaip Lietuvoje? Pas mus perestroikos laikais visi komunistai ir komjaunuoliai (sekretoriai ir kiti funkcionieriai) staiga atsivertė tiesiai į neoliberalizmą (visoje Sovietų Sąjungoje įvyko lygiai toks pats procesas; žodžiu funkcionieriai gavo įsakymą iš Kremliaus ir metamorfozė įvyko).

Marksistai staiga peršoko tiesiai į neoliberalizmą, kuris tuo metu buvo laikomas pačiu pažangiausiu reiškiniu pasaulyje tiek filosofijoje, tiek ekonomikoje, tiek visuomeniniame gyvenime. Jie manė, kad dabar jau taip šoks pirmyn, kad Vakarai liks toli užnugary, t.y. išsiverš į priekį visose srityse — ekonomikoje, moksle…

Kadangi Lietuvoje jau 30 metų viešpatauja neoloberalai ir jie stropiausiai (iš visų buvusių TSRS respublikų ir Rytų Europos soclagerio) vykdo visus neoliberalizmo receptus, tai kelyje į nebūtį Lietuva yra pirmoje vietoje pasaulyje – didžiausia socialinė atskirtis visoje Europoje, mažiausi atlyginimai, sparčiausiai pasaulyje mažėja gyventojų skaičius, sparčiausiai sensta ir išmiršta visuomenė (nes beveik visas jaunimas bėga į užsienius), daugiausia pasaulyje savižudybių (šimtui tūkstančių gyventojų), daugiausia išgeria alkoholio…

Akivaizdu, kad mūsų neoliberalistinis valdžios luomas (visos partijos, nesvarbu kaip besivadintų, vykdo neoliberalią politiką) vis dar mano esąs pažangiausias ir toliau spartina neoliberalizmo įdiegimą… Jie beviltiški ir ko gero patys į protą jau neateis.

Aš pasiūliau programos variantą, kuriame yra ekonomikos deofšorizacija, didesnis (tiek kiek reikia) kapitalo apmokestinimas, mokesčių darbui sumažinimas (galima juos ir panaikinti), darbo užmokesčio padidinimas, valstybinis reguliavimas (valstybinis bankas, pigūs ilgalaikiai kreditai… ), visų neoliberalizmo grimasų išmetimas iš visuomeninio gyvenimo (vaikų teisės, LGBT pašalinimas iš švietimo…), ekonomikoje kooperacija ir valstybės dalyvavimas ekonomikos kūrime.

Tai yra, faktiškai panaikinti neoliberalizmą — taip kaip siūlo kapitalistas Nikas Hanaueris. Kad neoliberalizmas yra didžiulė klaida Hanaueris teigia ne šiaip sau iš didelės meilės žmonėms, o dėl to, kad mato, jog vidurinysis sluoksnis arba klasė, o visi kūrėjai – mokslininkai, inžinieriai, išradėjai kaip tik yra šios klasės atstovai, – praranda interesą veikti, nes nemato motyvacijos.

Vadinasi ateityje tokių neliks ir bus didžiulė stagnacija bei atsilikimas nuo pasaulio. Tada nykstanti vidurinioji klasė paskui save nusitemps ir kapitalistus-turtuolius — praras jie visus savo turtus ir taps tokiais pat ubagais kokiais jie pavertė viduriniąją klasę.

Hanaueris yra labai įžvalgus, mato pavojų ir nenori prarasti turtų bei padėties visuomenėje, todėl siūlo uždėti apynasrį liberalizmui (t.y. priversti ekonomiką dirbti visuomenės naudai, o ne vien tik turtuolių), nes tik tada vidurinioji klasė vėl bus suinteresuota užsiimti mokslu ir kūryba.

Faktiškai mano programos pasiūlymas yra antiliberalizmas. Programą parašiau 2018 metų lapkritį ir pasiūliau juozaitininkams (LYČ`ui). Jie viską atmetė. Nesupranta, kad vien tik patriotinių lozungų dabar jau neužtenka (prieš 30 metų užteko).

Medžiagą parengė: Pranas Valickas