Priesakai

2010, 8 vasario, 15:02 | kategorija Metodologija | atsiliepimų dar nėra | peržiūrų 10 597 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

Vyčio Priesakai

PaveikslelisBūk ištikimas Kraujui ir Žemei. Tavo Kraujyje – Rasės jėga, tavo Žemėje – Protėvių palaikai.

Būk drąsus ir išdidus. Tas kas nugali savo baimę, tas kas neatsitraukia prieš Jėgą, ir yra tikras Didvyris.

Gerbk Tiesą, pagal kurią gyveno tavo Protėviai. Sek Senųjų Dievų keliais, nes kažkada jie buvo tavo Kraujo žmonėmis ir herojiškais žygiais įgavo Nemirtingumą.

Būk ištikimas savo Broliams pagal Kraują. Tikroji ištikimybė pažįstama tik mūšyje. Brolių ratas vertas daugiatūkstantinių svetimšalių armijų.

Būk ištikimas mylimajai. Tas, kurio nemylėjo moteris, nevertas patekti į Didvyrių Ramovę.

Būk garbingas. Melas vertas tautų, per daug silpnų, kad įrodyti teisę gyventi atvirame mūšyje.

Būk teisingas. Elkis su kitais tik taip, kaip jie to užsitarnauja.

Būk išmintingas. Nepriimk už tiesą melagingų tiesų, bet pažink pasaulį savo protu.

Nesitaikstyk su blogiu, kitaip, blogis paliktas nenubaustas dauginasi, o kaltė guli ant to, kuris paliko jį nenubaustą.

Neik ant Visuomenės pavadėlio. Minia gali tave išauklėti tik Vergu. Veržkis ištrūkti už jos ribų ten, kur valdo nenugalimos Gamtos Jėgos.

Visada atsimink, kad silpnas – bijo kovos, stiprus veržiasi į ją, o didis randa joje savo laimę

 

Perkūno priesakai

 

Gerbkite savo tėvus ir išlaikykite juos senatvėje. Kaip jūs rūpinsitės jais, taip apie jus galvos ir rūpinsis jumis jūsų vaikai.

Išsaugokite savo Protėvių Giminės atmintį ir jūsų palikuonys lygiai taip pat atmins jus…

Ginkite senus ir mažus, tėvus ir motinas, sūnus ir dukteris, nes tai Giminė jūsų, išmintis ir šviesa tautų mūsų…

Išauginkite savo atžalose meilę Šventai Rasės žemei, kad nesiveržtų jie prie užjūrių stebuklų, o galėtų patys kurti stebuklą labiau puikų ir stebuklingą, savo Šventos žemės garbei..

Netverkite stebuklų savo naudai, o kurkite stebuklus savo Giminės ir Dangiškosios Giminės gerovei…

Padėkite artimam jo bėdoje, nes ateis bėda pas jus, padės jums jūsų artimieji…

Veikite gerus darbus, savo Giminės ir Protėvių garbei, ir pasirūpinkite savo Šviesių Dievų palankumu..

Padėkite visomis jėgomis statyti Šventoves, saugokite Dievišką Išmintį, Senovės Išmintį..

Plaukite savo rankas po savo darbų, nes tas kas savo rankų neplauna praranda Dieviškąją jėgą..

Nežeminkite kitų žmonių savigarbos ir tenebus pažeminta jūsų savigarba..

Netverkite bėdų kitų tikėjimų žmonėms, nes Dievas-Kūrėjas vienas virš Visų žemių ..ir virš visų Pasaulių..

Nepardavinėkite jūs, žemių savų už auksą ir sidabrą, nes prakeikimą jūs sau prisišauksite.. ir nebus atleidimo jums visas dienas be pabaigos..

Ginkite jūs Žemę savo ir nugalėkite tiesos ginklu visus savo Rasės priešus..

Neįtikinėkite jūs tų žmonių, kas nenori jūsų klausyti ir girdėti žodžių jūsų..

Kas pabėgs iš žemės savo pas svetimus, lengvos duonos ieškodamas, tas savo Giminės atskalūnas, tenebus jam jo Giminės atleidimo, nes nusisuks Dievai nuo jo..

Nesidžiaukite nelaime svetima, nes tas kas svetima nelaime džiaugiasi, tas nelaimę sau prisišaukia..

Nepiktžodžiaukite ir nesijuokite iš tų, kurie jus myli, o atsakykite meile į meilę ir užsitikrinsite savų Dievų palaikymą..

Mylėkite artimą savo, jei jis to vertas..

Neimkite į žmonas, brolis – sesers savo,o sūnus – motinos savo, nes Dievus užrūstinsite, ir kraują Giminės savo suteršite..

Neimkite į žmonas su juoda oda, nes išniekinsite namus ir Giminę pražudysite savo, o imkite žmonas su oda balta, savo namus jūs išgarsinsite ir Giminę savo pratęsite..

Nenešiokite žmonos rūbų vyriškų, nes moteriškumą prarasite, o nešiokite tai kas jums pritinka..

Nenutraukite Šeimos Sąjungos ryšių, Dievų pašventintų, nes prieš Dievą-Kūrėją Vienintelį eisite ir laimę savo prarasite..

Tenebūna užmušamas vaisius motinos įsčiose, nes tas kas užmuš vaisių įsčiose užsitrauks sau Dievo-Kūrėjo rūstybę.. Mylėkite Žmonos vyrus savo, nes jie gynyba ir atrama jūsų, ir Giminės visos jūsų..

surinko, išvertė ir parengė:  SARMATAI

Sarmatai

Jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba PayPal. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.Naujienos iš interneto

-

top