- Sarmatai - https://www.sarmatas.lt -

Proto užtemimas

Ričardas Čekutis

Užvakar(vasario 4)  Europos Parlamentas priėmė skandalingosios austrės Ulrikės Lunaček (Ulrike Lunacek) rezoliucijos pagrindu suformuotą neva „kompromisinį“ pasiūlymą, kuriuo ES priklausančios valstybės raginamos parengti „veiksmų planą“, kaip iškelti homoseksualistų teises virš visų kitų piliečių teisių, griauti normalias šeimas ir netgi priversti valstybes nares talkinti varant homoseksualizmo propagandą.

paveikslėlis

VAIVORYKŠTĖ. Liberalams, konservatoriams ir socialdemokratams atstovaujantys Lietuvos europarlamentarai - Leonidas Donskis, Vytautas Landsbergis ir Justas Vincas Paleckis - dėl išskirtinių teisių homoseksualistams sutarė lyg būtų iš vienos kolonos

Pirmiausia balsavimui EP buvo pateiktas vadinamosios euroskeptikų frakcijos „Laisvės ir demokratijos Europa“ rezoliucijos projektas, kuriame nėra jokios homoseksualistus liaupsinančios propagandos, tačiau projektas balsavimu buvo atmestas.

Tuomet priimtas neva kompromisinis U.Lunaček inicijuotos rezoliucijos „Dėl ES kovos su homofobija ir diskriminacija dėl seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės veiksmų plano“ variantas, susitarus didžiosioms EP frakcijoms. Tačiau jis labai mažai kuo skiriasi nuo pirminio U.Lunaček varianto, trypiančio pamatines tradicines vertybes. Tad užvakar už homoseksualizmo propagandą balsavo 394 europarlamentarai, prieš buvo 176, susilaikė 72.

Minėtoje rezoliucijoje tvirtinama, kad nuo 2011 m. sausio EP jau dešimt kartų reikalavo Europos Komisijos parengti kovos su „homofobija ir diskriminacija dėl seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės“ veiksmų planą. Tačiau tokio plano esą vis dar nėra.

U.Lunaček siūlo į kovos su rasizmu ir ksenofobija teisės aktus įtraukti ir „nusikaltimus dėl lytinės orientacijos bei lytinės tapatybės“. Valstybės raginamos nustatyti arba persvarstyti teisines lyties pripažinimo procedūras. Perkėlus rezoliuciją į nacionalinę teisę, būtų galima kaitalioti lytį kaip kojines, o visų homoseksualizmo pakraipų sugyventiniai būtų prilyginami šeimoms.

Taip pat siekiama mokyklose diegti ir atitinkamas „jaunimo ugdymo programas“. Tai reiškia, kad nuo mažų dienų vaikams mokymo įstaigose būtų brukama homoseksualizmo propaganda.

Beje, vien tik Prancūzijoje šį savaitgalį į gatves išėjo mažiausiai pusė milijono žmonių, kurie aiškiai pasakė, kas yra šeima. Prieš U.Lunaček rezoliuciją milžiniškos demonstracijos vyko ne tik Paryžiuje ar Lione, bet ir Briuselyje, Bukarešte, Varšuvoje ir Romoje.

Trys mūsų šalies atstovai balsavo už U.Lunaček pagrindu parengtą rezoliuciją. „Respublika“ pabandė susisiekti su jais ir pasiteirauti: kaip taip aptemsta protas, ar jie klausė savo rinkėjų nuomonės, kaip turi balsuoti? „Respublika“ klausė ir tradicines vertybes pasirinkusių mūsiškių europarlamentarų nuomonių, ir tų, kurie kažkodėl nebalsavo.

paveikslėlis

Štai taip balsavo Lietuvos europarlamentarai

Už homoseksualizmo propagavimą:


foto Leonidas Donskis, Liberalų sąjūdis:

Kategoriškai atsisakė ką nors paaiškinti rinkėjams

Vytautas Landsbergis, paveikslėlisTėvynės sąjunga-krikščionys demokratai:

Prašė nesuklaidinti rinkėjų dėl savo pasirinkimo

foto
Justas Vincas Paleckis, Socialdemokratų partija:

Buvo labai užimtas ir negalėjo paaiškinti rinkėjams

Rolandas Paksas, partija „Tvarka ir teisingumas“:

Tai yra Estrelos rezoliucijos idėjų pratęsimas, kurių prieš kelias savaites pavyko nepriimti mažiau nei 10 balsų persvara.foto Tada aš pats ir mūsų frakcija parengėme alternatyvų projektą, kuriame sakoma, kad vaikų auklėjimo klausimus reikia palikti spręsti tėvams ir jokios valstybės ar institucijos negali kištis į tai. Už mūsų rezoliuciją balsavo daugiau kaip 100 EP narių. Po savaitės pastebėjau, kad Estrelos šalininkai nukreipė savo pastangas į Europos Komisiją. Praktiškai tas pats dokumentas bandė ten skintis kelią, tačiau ir vėl negavo žalios šviesos. O štai dabar išlindo U.Lunaček projektas, kuris buvo sumontuotas labai gudriai. Pirmiausia vėl mes perengėme rezoliuciją, kurios leitmotyvas, kad visi žmonės lygūs, duokite mums gyventi, kaip mums atrodo, ir nepadarykite manęs normalaus vyro mažumų atstovu… Tada didžiųjų frakcijų iniciatyva atsirado antrasis dokumentas, kuris yra tik šiek tiek pagerinta U.Lunaček rezoliucija. Ji ir buvo priimta. Ši rezoliucija buvo pakišta specialiai rinkėjams mulkinti – esą mes nebalsavome už U.Lunaček projektą, o pasiūlėme nuosaikų savo variantą. Bet jie beveik niekuo nesiskiria. Kas tuo netiki, visiems siūlau paimti tą V.Landsbergio frakcijos projektą ir palyginti jį su U.Lunaček rezoliucija. Kaip sakoma, pamatysite, už ką jie nubalsavo. Jeigu rasite 10 skirtumų, tuomet statau šampano…

Laima Liucija Andrikienė, Tėvynės sąjunga-krikščionys demokratai:

L.Andrikienė taip balsavo, nes tai atitinka ir atspindi jos vertybes ir principus.fotoJuozas Imbrasas, partija „Tvarka ir teisingumas“:

Mano nuomone, nereikia nieko išskirti ir visiems visose gyvenimo srityse turi būti užtikrintos vienodos teisės, o ne tik homoseksualams. Visada kažkas nori turėti daugiau teisių… Man nesvarbu, kas ir kokį gyvenimo būdą pasirinko, tačiau nežinau, kam reikia išskirti vieną kažkokią grupę. Niekas nesirengia čia jų diskriminuoti – kaip gyveno, taip tegul sau gyvena. Bet tas perdėtas savęs išskyrimas iš kitų atsiduoda nenuoširdumu. Deja, dauguma balsavo už tą antrą rezoliucijos variantą, parengtą dešiniųjų ir kairiųjų, kuris yra labai netoli U.Lunaček pasiūlyto projekto, tik šiek tiek sušvelnintas. Man tie dalykai yra nepriimtini…

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Tėvynės sąjunga-krikščionys demokratai:

Šis klausimas – tai amžinas klausimas Europarlamente. Jis keliamas nuolat. Visada, kai jis iškyla, mes kalbame apie valstybės politiką šeimos klausimais ir apie tai, ar čia kas nors gali kažką reguliuoti iš šalies. EP nuolat skyla dėl to. Mano manymu, tai yra valstybių narių reikalai. O kalbant apie šią konkrečią rezoliuciją, galiu sakyti, kad tikrai esame prieš diskriminaciją darbo rinkoje ar visose kitose gyvenimo srityse, esame prieš patyčias ir panašius dalykus. Bet didžiausią nerimą man kelia reikalavimas pripažinti vienalytes santuokas visose ES valstybėse. Todėl balsavau prieš. Valstybės narės turi pačios spręsti savo šeimos politikos klausimus.

fotoAlgirdas Saudargas, Tėvynės sąjunga-krikščionys demokratai:

Mūsų frakcija sutarė, kad bus balsuojama laisvai, nors ji ir suformulavo patobulintą rezoliucijos tekstą, kuris ir buvo priimtas. Tokie klausimai kaip gyvybės, santuokos, šeimos klausimai turėtų būti išimtinai nacionalinių valstybių kompetencijoje. O šioje rezoliucijoje valstybėms narėms primetamos nuostatos pripažinti kitose šalyse sudarytas civilines partnerystes, prisitaikyti prie kintančių šeimos modelių, primetama reprodukcinių teisių interpretacija. Apskritai visos šios ir panašios nuostatos sukuria prielaidą išskirtinėms sąlygoms ir privilegijoms vienai žmonių grupei. Kol pagaliau nesuvoksime, kad vertybinius klausimus turi spręsti pačios valstybės ir kad niekas nekvestionuoja pamatinių žmogaus teisių, įtvirtintų daugybėje ES dokumentų, tol Europoje kelią bandys skintis abejotini „kompromisai.


paveikslėlisValdemaras Tomaševskis, Lenkų rinkimų akcija:

Aš balsavau už frakcijos „Laisvės ir demokratijos Europa“ pasiūlymą, nes jis yra logiškas ir aiškus. Tačiau balsavau prieš tą patobulintą penkių frakcijų variantą, kadangi tas neva pasiektas „kompromisas“ nedaug skiriasi nuo tų pasiūlymų, kurie buvo ir Estrelos bei Lunaček rezoliucijose. Man netinka keliolika tos rezoliucijos punktų, bet labiausiai nuteikė prieš tai, kad siūloma vaikus leisti auginti homoseksualioms poroms, o šeima, pasirodo, gali būti sudaryta ne tik iš vyro ir moters, bet ir iš daugiau asmenų…Balsavime nedalyvavo arba nebalsavo:

foto

Zigmantas Balčytis, Socialdemokratų partija:

Buvo labai užimtas ir negalėjo pasiaiškinti rinkėjams
Vilija Blinkevičiūtė, Socialdemokratų partija:

Nedalyvavo sesijoje, nes sunkiai sergafoto

Justina Vilkauskaitė-Bernard, Darbo partija:
Buvo labai užimta ir negalėjo pasiaiškinti rinkėjams


Respublika

Sarmatai