Valdas Anelauskas: Smegenų plovimo pasekmės kovidiniame fronte (1)

2021, 18 vasario, 6:30 | kategorija LPT | atsiliepimų (7) | peržiūrų 1 930 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

Valdas Anelauskas

Neseniai gavau iš giminaitės Lietuvoje laišką, kuri mane, turiu pasakyt, labai nustebino, nes rašo, jog dabar atseit „laukia nesulaukia“ kada pagaliau gaus „antikovidinę“ vakciną. Kaip, pasirodo, lengva yra išplauti žmonėms smegenis!.. Iki šitokio lygio!..

Man visa tai, kas dabar, ir Lietuvoje ir Amerikoje, visur, dedasi, man primena lietuvių liaudies pasaką apie zuikį, kuriam ant uodegos nukrito medžio lapas, o jam ir pasirodė, kad dangus krenta ir visas pasaulis griūva… Išsigandęs nukritusio lapo vargšelis zuikis pasileido bėgti kiek kojos įkerta. Sutinka lapę. Lapė jo klausia, kas nutiko. Zuikiui atsakius: „Pasaulis griūva, bėkime!“, bėgti pasinešė ir lapė. Dviese bėgdami, sutinka vilką, kuris irgi, sužinojęs, kad „dangus griūva“, pasileido bėgti kartu. Ir taip nuo „griūvančio dangaus“ bėgti rinkosi vis daugiau ir daugiau žvėrių, kol galų gale susidarė didžiulis būrys, pritraukiantis vis naujus išsigandusių žvėrių pulkus…

Na, ar tai kažko neprimena?.. Daugelis pasakų juk būna ir baigiasi tokia fraze: Nors pasaka ši gal ir melas, bet joje yra užuomina, kas ją supras — tas pasimokys. O pas Puškiną, pasakoje apie auksinį gaidelį buvo tokios štai paskutinės eilutės: „Pasaka — tai melas, bet joje užuomina yra! Jauniems berneliams pamoka“ (Сказка ложь, да в ней намёк! Добрым молодцам урок)…

Ką gi, tie, kas už šito „griūvančio dangaus“ dabar stovi, jie juk būtent irgi laukia nesulaukia kada tokių, kaip mano ta giminaitė, „laukiančių nesulaukiančių“ gauti vakciną atsiras kaip galint daugiau… Toks ir yra planas, pasiekti, kad žmonės patys vakcinavimo norėtų. Kad būtent savanorių ir būtų kaip galint daugiau. Tam tad ir buvo reikalinga liaudį kaip galint labiau įbauginti.

Taip kad ši pseudopandemija, manau, ir padės jiems savo tikslą galų gale pasiekti. Prisidengus žmonijos gelbėjimo operacija, dabar yra labai patogu žmoniją pavergti. Todėl iškart sakau, kas šiandien vyksta, mano įsitikinimu, yra tiesiog globalinis nusikaltimas, didžiausias ne tik XXI amžiaus nusikaltimas prieš žmoniją, bet turbūt gal net ir visoje pasaulio bei žmonijos istorijoje.

Pradėsiu nuo to, kad aš pats tai tuo koronavirusu iš pradžių, prieš jau beveik lygiai metus, juk visiškai net ir nesidomėjau. Žmona, kai viskas dar tik Kinijoje buvo prasidėję, pamenu, vis būdavo duodavo man kokius nors straipsnius skaityt, o aš sakydavau, jog paprasčiausia neturiu tokiems niekams laiko. Bet dabar jau, deja, nuo šitos, dirbtinai sukeltos isterijos, šitos masinės psichozės, niekur gi nepasislėpsi, nes tai tiesiog, kaip sakoma, iš visų plyšių lenda… Todėl tad pagaliau ir nusprendžiau šiek tiek pakomentuoti, išsakyt savo nuomonę, kaip aš į visa tai žiūriu.

Tai dabar jau juk peržengė visas įmanomas ir turbūt net neįmanomas ribas. Juk kas būtų galėjęs prieš metus pagalvoti, jog tokie dalykai išvis įmanomi. Kas atrodė neįmanomu, dabar tapo realybe. Vyksta tai, ką dar visai neseniai nebūtume tikriausia galėję net susapnuot.

Turbūt dar niekad ir dėl nieko tokios visuotinės psichozės ir nėra buvę. Nors man tai, beje, vis gi kažkiek primena kas vyko prieš 2000-tuosius. Tada visi juk taip pat bijojo, kad kartu su Y2K ateis ir pasaulio pabaiga.

Tad visą šitą nesąmonę (išties tarsi jau lyg kokią psichinę diarėją) dabar aš ir vertinu todėl visų pirmiausia tiesiog kaip masinės įtaigos bei kontrolės eksperimentą, kuriam buvo ruošiamasi, manau, ilgą laiką, o dabar tiesiog pasitaikė puiki proga. Pati pseudopandemija manęs nedomia. Domina galutinis tikslas.

Tai juk ir yra būtent tas NEW WORLD ORDER, apie kurį pastaruosius tris dešimtmečius buvo vis nuolat kalbama, nors niekas turbūt ir nesupratome, ką jis realiai, konkrečiai reiškia. Gi dabar viskas jau tampa aiškiau, negu aišku. Pamiršau kas pirmas, pradėjus šią „plandemiją“, pasakė, kad pasaulis niekada daugiau nebus toks, koks buvo, ir niekada negyvensime taip, kaip gyvenome…

Bet užtat visada prisimenu Majakovskio eilėraštį, kuriame sakoma kad „jeigu žvaigždes uždega, tai reiškia to kažkam reikia“ (если звёзды зажигают — значит — это кому-нибудь нужно). Kam konkrečiai viso šito, kas vyksta dabar, reikia — tai jau būtų atskira ir ilga kalba. Bet tiesiog nieko niekad nebūna „šiaip sau“, už visko visada yra kažkokie konkretūs kažkieno tikslai.

Vienas išmintingas žmogus yra taip pasakęs: „Visuose dalykuose ieškokite didžios prasmės. Visi įvykiai, kurie vyksta aplink mus ir su mumis, turi savo prasmę. Nieko nebūna be priežasties“. Taigi ir dabar viso šito kažkam būtent ir reikia, kad šitaip būtų.

Ir čia tiesiog nejučiomis prisiminiau šviesios atminties Romualdo Ozolo kadaise pasakytus žodžius, kad „neturėdami supratimo, kas daroma su pasauliu, niekada nesuvoksime ir to, kas darosi su mumis“. Įsidėmėtina, kad jis nepasakė, „kas darosi“, o „kas daroma“ (kažkieno tai) su pasauliu. Tad kas gi daroma su pasauliu, kuriame mes gyvename? Ir kas tai daro?

Į šiuos klausimus, apie tai, kas, ką, kaip ir kodėl daro su pasauliu, dar XIX amžiuje labai tiksliai atsakė Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Benjaminas Disraelis savo įspėjimu, jog „pasaulis yra valdomas visai kitų asmenybių, negu įsivaizduoja užkulisių nežiną žmonės“. Disraelis buvo išmintingas žydas, tad manau, jog jis puikiai tą žinojo, kas, ką, kaip ir kodėl daro…

Todėl tad niekad negalima tikėti niekuo ką mums sako tie, kas būtent ir yra šiandien tiesiogiai suinteresuoti, kad tikėtume būtent viskuo, ką būtent jie mums sako. Nė vienu jų žodžiu negalima tikėti! Ypatingai kada jie ką nors neigia.

Dabar tas akivaizdžiau turbūt negu bet kada per visą žmonijos istoriją. Net ir bolševikai šitaip žmonių nemulkino kaip tai daroma dabar. Todėl nereikia, jokiu būdu negalima pasiduot visam tam gąsdinimui ir mulkinimui. Jei pasiduosim, tai rezultatas gali būt paskui labai skaudžiu. Tiesiog taptume kyborgais!..

Todėl pats aš ignoravau, ignoruoju ir ignoruosiu, kol gyvas, viską, ką sako mano priešai. Ir kai aš rašau čia „jie“ arba „priešai“, kai aš kalbu apie tuos, kurie dabar siekia valdyti žmoniją, visą pasaulį, tai aš gi turiu omeny vis tuos pačius priešus, kur padarė bolševikinį perversmą Rusijoje, 1917-aisiais, kurių priespaudoje mums paskui teko gyventi. Jie visada siekė pasaulinės revoliucijos ir pasaulinės valdžios.

Jie visuomet norėjo pajungti savo valiai visus žmones. Jie nužudė dešimtis milijonų. Ir nėra jokio skirtumo, kaip jie save vadina: bolševikais, komunistais, socialistais, demokratais, liberalais, pažangiaisiais, humanistais, elitu, ar dar kaip… Jų tikslas, jų planai, jų siekiai visuomet buvo ir lieka tokie patys, ir tai yra būtent pasaulinė valdžia. Jie nieku gyvu nesustos. Prireikus jie sukurs ir panaudos prieš mus virusus dar ir kurkas baisesnius už „koroną“. Toks ir yra visas jų vadinamasis „humanizmas“. Ir kas vyksta dabar — tai tik pradžia.

Tai juk yra būtent ta permanentinė revoliucija, apie kurią kalbėjo dar pats Trockis, net ir knygą tokiu pavadinimu buvo parašęs. Pasak jo, revoliucija turi vykti tol, kol galutinai nebus pasiekti visi jos tikslai. Arba, kaip aš ją vadinu, liuciferinė revoliucija. Nes tai man primena ir kitą įžymų revoliucionierių.

Buvo čia Amerikoje toks labai aršus radikalas Solas Alinskis, visų kairiųjų radikalų guru, tai jis pagrindinę knygą „Taisyklės radikalams“ dedikavo savo (įsivaizduojamam) mokytojui-mentoriui… Liuciferiui! Tas man ir paaiškina viską. Nes pats Alinskis buvo pagrindiniu būsimojo JAV prezidento Obamos mokytoju-mentoriumi… Kaip ir Klintonienės ir daugelio kitų tokių, siekiančių pakeisti (tiksliau valdyti) visą pasaulį.

Žodžiu, ne be reikalo dabar atsirado tas terminas „giluminė valstybė“ (deep state), nes ir nurodymai, ką ir kaip daryt, kad pasaulį, visą žmoniją po savimi paglemžt, dabar gaunami ne, kaip sakydavom, „iš aukščiau“, o būtent „iš giliau“. Tai ir yra būtent šėtono Liuciferio armija ir, kaip Biblijoje pasakyta, jų vardas Legionas, nes jų daug (Morkaus 5:9). Čia juk galėčiau paminėt ir vadinamąją „Frankfurto mokyklą“ ir „Naująją kairę“, dar daug ką, bet nenoriu, jau pačioje rašymo pradžioje, pernelyg nukrypti nuo užsibrėžtos pagrindinės temos.

Tačiau jų visų šūkis tai vis toks pat kaip ir anksčiau, tie patys komunistinio „Internacionalo“ žodžiai, kad pasaulis turi būt pakeistas iš esmės: „Pasaulį seną išardysim, iš pačių pamatų ir tuo naujai pasaulį atstatysim — kas buvo nieks, tas bus viskuo“… Tai ir yra būtent kaip tik tai, ko jie dabar siekia — Naujoji pasaulio tvarka! Arba, kaip dabar atsirado dar ir kitas pavadinimas — Didysis Perkrovimas.

Ir tenka, deja, pripažinti, kad jau labai daug kas pasiekta. Ypatingai praėjusiais 2020 metais, būtent prisidengiant visa šita dabartine koronavelniava, būtent jų „kovidinės“ apgaulės dėka. Amerikoje pavyko netgi suklastot prezidento rinkimus ir valdžia atiteko uzurpatoriui, būtent „giluminės valstybės“ marionetei Baidenui. Na o ir visas tas „blekmaterių“ siautėjimas čia pernai tai juk buvo tiesiogiai susijęs su „giluminės valstybės“ siekimu nuversti prezidentą Trampą.

Lietuvoje irgi staiga iš kažkur atsirado tokia partija, kokios neturėtų būti. Turiu omeny, savaime suprantama, vadinamąją „Laisvės partiją“, kurios atstovai dabar ne tik Seime sėdi, bet net ir ministrais tapo. Jeigu ne „kovidas“, tai toks profesionalus iškrypėlis Raskevičius kažin ar būtų Seime atsidūręs.

Na bet informacijos apie kaip viskas iš tikrųjų yra, ir kodėl yra taip kaip yra, daug ieškot nereikia, užtenka tiktai noro žinoti ir galvot savo nuosavomis galvomis, nepriklausomai nuo to, kiek melasklaida skleistų dabar visokių siaubo žinių. Visų pirmiausia reikia žiūrėt į viską kritiškai, priešintis jų melui, propagandai, neleisti kad mus mulkintų ir lyg avis ganytų…

Kas dabar, štai jau beveik metai, šito tragikomiško cirko, pavadinto „pandemija“, metu vyksta, ir Lietuvoje ir visame pasaulyje, man tas yra pats geriausias įrodymas, kad dauguma žmonių — tiesiog lengvai užzombinami somnambulai, pasiduodantys bet kokiai hipnozei. Niekas neįstengtų užhipnotizuot žmogaus, kuris nesileis hipnotizuojamas. Tą puikiai žinau iš savo patirties.

Aš jau daug kartų, savo įvairiuose rašiniuose bei paskaitose, esu pasakojęs kaip kadaise Latvijos kurorte Jūrmaloje buvo atvykęs kažkoks tais laikais Tarybų Sąjungoje įžymus hipnotizuotojas. Nuėjom ir mes su drauge į tą renginį. Na tai jis visą salę užmigdė, net ir mano draugė sėdėjo šalia manęs visiškai „atsijungusi“, o manęs taip ir nepavyko jam užhipnotizuot, vienintelio, turbūt, iš kelių šimtų žmonių!.. Atsimenu, kaip tas žmogelis žiūrėjo į mane tada nuo scenos ko ne maldaujančiu žvilgsniu, tarsi prašydamas, kad aš bent apsimesčiau, jog irgi neva miegu, jeigu jau nepavyko jam manęs užhipnotizuoti. Matyt, pasijautė esąs prieš mane bejėgis. O man jo netgi pagailo, tad sėdėjau sau ramiai ir netrukdžiau masinės hipnozės seansui…

Kadangi dauguma žmonių, vis tiktai, seanso metu užmigo, lengvai pasidavę masinei hipnozei, todėl aš ir lyginu būtent su hipnoze dabartinę daugelio žmonių šitą „koroninę“ būseną. Pakako tik įteigti, gerai išgąsdint, ir štai rezultatas: dauguma žmonių tapo tarsi lyg būtų užhipnotizuoti, kitaip sakant, lyg užzombinti, nesugebą nei racionaliai, blaiviai mąstyti, nei adekvačiai vertinti situaciją.

Gąsdinant, sukėlus stresą ir sistemingai manipuliuojant, galima priversti žmogų daryti bet ką. Tai būtent ir vadinama smegenų plovimu, arba, kitaip tariant, tai sąmonės manipuliacija, žmonių mąstymo pertvarkymas. Smegenų plovimas apima šiandien įvairias modernias metodikas, naudojamas žmogaus sąmonei paveikti ir kontroliuoti. Ir tai šiandien daroma jau tikrai be jokių skrupulų.

Na o pirmuosius bandymus tai gi pradėjo kadaise Rusijos bolševikai. Klasikinis smegenų plovimas tikslingai ir buvo pradėtas taikyti būtent XX amžiaus trečiajame dešimtmetyje Tarybų Sąjungoje. Į valdžią atėję bolševikai suprato, kad neįmanoma įtikinti visų Rusijos gyventojų pritarti naujajai sistemai.

Tada ir pasikvietė Leninas į Kremlių garsųjį Rusijos fiziologą Ivaną Pavlovą, kuris garsėjo bandymais su šunimis, tyrė jų reakciją į įvairius stimulus bei vidaus organų aktyvumą įvairaus poveikio sąlygomis. Leninas liepė Pavlovui savo žinias apie sąlyginius šunų refleksus pritaikyti žmonėms. Pavlovui tai nebuvo labai sudėtingas uždavinys. Žmogų, kaip ir šunį, pasirodo, galima dresiruoti.

Taip tad ir dresiruojama dabar visuomenė. Galima įteigti žmonėms bet kokią nesąmonę ir net sukelt rezultate štai tokią masinę isteriją, kaip kad dabar matome. Kas vyksta dabar, šita suplanuota „pandemija“, tai juk yra daugmaž tas pats kaip ir absurdiškai atsiradusi „klimato kaita“, „globalinis atšilimas“, kas tiesiog visiškos fantazijos.

Liaudį kažkas (žinom kas) mulkina, kvailina, o daugelis šiandien tiki ir eina iš proto… Tai juk ir yra vadinamoji masių kontrolė. Tai juk ir yra, kas vaizdžiai vadinama „rape of the mind“, smegenų išprievartavimas, žmogaus sąmonės išprievartavimas…

Tačiau man, vis tiek, ligi šiol kažkaip sunku suvokti, kad šitaip žmonėms galima išplauti smegenis, kad jie tikėtų viskuo, kas jiems sakoma. Ką gi, matau, jog yra kaip yra, kad žmonės šventai tiki ką jiems sako valdžia ar žiniasklaida (tikriausia geriau būtų iškart ir pereit prie kito, daug tikslesnio, žodžio — melasklaida), kai tuo tarpu žmonės su kitokia nuomone iškart tarsi tampa liaudies priešais.

Taip liaudį „lėlininkai“ ir užprogramuoja — galvoti tik apie tai, apie ką leidžiama galvoti, kad nebūtų jokių nekontroliuojamų minčių. Šitaip žmonės ir gyvena pastaruoju metu. Pasakyta jiems kad neva prasidėjo kažkoks „globalinis atšilimas“ ir jie viskuo tiki, atkartoja nemąstydami, kaip lyg papūga cirke. Pasakyta kad šita dabartinė gripo atmaina („korona“) yra neva pati baisiausia, pati pavojingiausia liga iš visų ligų, na ir, vėl, žmonės tiki, ir bijo, ir paklūsta…

Viskas, ką jiems „iš aukščiau“ (ar iš giliau) sako, turi būt priimama kaip lyg kokia šventa religinė tiesa. Juk daugeliui tas jau ir tampa kažkuo panašiu į religiją, turi jau netgi šventąją Gretą Tunberg.

Ilgainiui net ir iš pakankamai protingų žmonių visiškai įmanoma sukurti paklusnus robotus, tarsi užprogramuotus, kad tikėtų viskuo, kuo jiems liepta tikėti. Ir negali būt jokių prieštaravimų. Davė komandą dabar, lyg Pavlovo šuniukams, kad visi privalo bijot „kovido“, ir ką šiandien visur matau, na tai juk ir yra jau beveik visiškas, totalinis šuniškas paklusnumas, visiškas nemąstymas, dažnai ribojantis gal jau net ir tiesiog su beprotybe. Aš paminėjau savo giminaitę, „laukiančią nesulaukiančią“ vakcinos… Ir tokių juk yra milijonai, Lietuvoje, Amerikoje, visur, visame pasaulyje.

Tokie žmonės stos į eilę vakcinuotis, jie paklusniai, nuolankiai dėvės antsnukius, apynasrius, skafandrus, ar gal net ir pampersus (kad iš tos iracionalios baimės į kelnes nepridėt), darys viską, ką jiems lieps valdžia bei televizorius.

Daug kam gal ir atrodo, kad tos kaukės tai tik menkniekis, bet taip nėra. Antsnukis — tai vergo simbolis. Juk būtent kaukės dabar kaip tik ir parodo, kad būtent einama link totalios žmonių kontrolės, absoliutaus paklusnumo. Tos kaukės tai šiandien tiesiog dresūros priemonė.

Kaip toli, šitaip dresiruojant ir kontroliuojant žmones, ketinama nueiti, žino, aišku, tik tie, kurie visa tai suplanavo ir vykdo. Manau, jog ir vakcinavimas — tai tik pirmas žingsnis. Toliau bus dar ir dar ir dar… Ką gi, kaip sakiau, vykdoma permanentinė revoliucija, ir ji vyks tol iki viskas ir visi bus jų rankose.

Per mano rytinį pasivaikščiojimą paupiu aš šiandien ėjau ir stebėjau, su kokia neapykanta dabar į mane žiūri tie, kas su kaukėmis, ir priešingai, koks šiltas draugiškumas dabar jaučiasi iš tų, kur be kaukių. Kaukės tad yra dabar tarsi lakmuso popierėlis, parodantis kas yra kas, kurioje pusėje kas randasi. Ir už ką per JAV prezidento rinkimus kas balsavo. Kaukė dabar tapusi tarsi uniforma. Ir turiu pasakyt, kad be kaukių šįryt buvo vis gi turbūt daugiau žmonių, negu su kaukėmis. Mes su žmona tuos kaukėtuosius vadiname maskiais, o lietuviškai tai būtų turbūt kaukai.

Na, tiesą sakant, manęs visa tai ir nejaudintų, nė trupučio, jeigu tai nebūtų diegiama valdžios bei melasklaidos. Aš tiesiog nenoriu, kad mane, dėl kažkokių savo pačių idiotiškų baimių, kažkas verstų irgi dėvėti kaukę. Aš nesu kokiame Helovino karnavale (nors, kas žino, gal tai jau ir yra lyg nuolatinis karnavalas).

Juolab, kad juk nuolat girdimi balsai, kur grąsina mane net į kalėjimą (už tai, kad nedėviu kaukės) įkišt, ar gal netgi pakart, kaip kad vienas kažkoks artistas, iš kažkokios ypatingos liberalų rūšies, šitaip būtent ir pareiškė, jog žmonės, kurie nedėvi kaukių turėtų būt kalėjime arba „kaboti gatvėse“. Tai dar tik žodžiai, kviečiantys veikti, bet juk yra jau ir veiksmai, ir ne iš kažkokių ten artistų-aktyvistų, o iš valdžios pusės, Niujorke, Australijoje, Lietuvoje, visur, pavyzdžių dabar jau galima surasti šimtus, tūkstančius…

Kas dėl virusinių baimių, na tai man visi tie išsigandusieji (ar tiksliau išgąsdintieji, įtikinti, kad būtinai reikia kažko bijot) juk man jie iš tiesų visiškai ir netrukdytų. Koks mano reikalas, kas ko gyvenime bijo, man tikrai jokio rūpesčio, jokio skirtumo. Tačiau tegul, kartoju, vėl ir vėl ir vėl, tegul nebando ir mane įtikinėt, kad reikia ir man kažko bijot, kad aš privalau bijot. Aš puikiai pats žinau, ko man reikia ir ko nereikia. Tuo labiau tegul nebando priverst mane, kad aš bijočiau kažko. Grasinti, kad jeigu nebijosiu tai galiu atsidurt už grotų, būti pakartas, na ir taip toliau…

O juk būtent tą kaip tik dabar ir daro. Ne tik gąsdindami, bet ir grasindami. Ir realiai bausdami. Tiesiog tyčiodamiesi iš mūsų! Turiu omeny ne kad savo pačių baimėmis kiti mums trukdo, o būtent tuo, kad valdžia verčia ir mus būt tokiais, kaip tie kiti (būdavo gi dar anais laikais toks posakis — gyvenk kaip visi), nori reguliuot mums mūsų gyvenimą. Grynai komunistinė politika, kada valdžioje esantys atseit geriau už mus pačius žino, kas mums yra gerai ir kas negerai. Čia labai tinka JAV prezidento Ronaldo Reigano kadaise pasakyti žodžiai, kad „nėra baisesnės dienos, nei toji, kai pas tave ateina valstybė su pasiūlymu tau padėti“.

Tai, kas vyksta dabar, yra jau net ne valstybinė diktatūra, ne vietinės valdžios, o tiesiog iš tikrųjų kažkokios viršvalstybinės „giluminės valstybės“, na o vietinė valdžia, aišku, visur paklūsta. Tokia valdžia, kokia yra dabar Lietuvoje, ar kokia, jau greitai mėnuo, čia pas mus Amerikoje, visa ką tokia valdžia sako ar daro, jokio kompromiso su tuo būti negali. Paklusnumas tokiai valdžiai žmogų iškart ir paverčia vergu. Tai šiandien turėtų mums, kiekvienam savo galva mąstančiam žmogui, kiekvienam laisvamaniui, būti aišku kaip 2 x 2 = 4. Jie yra mūsų PRIEŠAI ir šituo žodžiu viskas pasakyta…

Jeigu kažkas kažko bijo, na tai tada tegul sėdi sau namuose ir neišlenda iš kambario, užsibarikadavę ir nuo viruso ir nuo eroso, kaip kad Josifas Brodskis, prieš 50 metų, eilėraštį buvo parašęs… Tačiau aš nenoriu, nesutiksiu, neleisiu kad man kas nors diktuotų, verstų mane kažką daryt. Aš pats pasirenku, ką man daryt ir ko nedaryt. Ir nė kažkokia lesbietė Oregono gubernatorė, ar kažkokia, irgi lesbietė, jūsų dabartinė premjerė Šimonytė, už mane nenuspręstų nieko. Nieko!

Lygiai kaip ir komunistinė valdžia kadaise man realiai jokios įtakos neturėjo, absoliučiai jokios. Na taip, mane, keturiolikmetį vaikėzą, prie Kalantos kapo areštavo, nuo ko viskas ir prasidėjo, iki paskui, po daug metų, pavyko man nuo tos šėtoniškos (to paties Liuciferio) sistemos ir valdžios pabėgt, bet aš jai niekada nepasidaviau ir nepaklusau. Nepaklusiu tad ir nepasiduosiu dabar ir šitai naujajai jos reinkarnacijai.

Na bet čia gi ne šiaip sau visa tai ir daroma dabar, o viskas yra būtent didelio plano dalimi. Ką, prieš daugiau kaip šimtą metų, suplanavo Trockio ir Alinskio ir Sorošo gentainiai, vadinamieji Siono išminčiai… Palyginus su priverstine vakcina ir visuotiniu čipavimu, visa tai, kas ligi šiol vyko, galima sakyt, dar tik juokas…

Kaip sakiau, į visą tą kilusią (tiksliau dirbtinai sukeltą) isteriją aš ilgą laiką apskritai nekreipiau dėmesio, manęs ji visiškai nedomino, o ir dabar tik labai mažai, tiesa pasakius, tuo domiuosi, kiek tai įmanoma gyvenant, deja, ne miške ir ne dykumoje, o išprotėjusioje visuomenėje…

Viskas, kas šiandien vyksta aplinkui, bent jau mane tai labiausia ir domina būtent tiktai kaip puikus pavyzdys, patvirtinantis kaip lengvai galima manipuliuoti žmonėmis. Dabar net jau ir pasauliniu mastu.

Dabar prieš mus vykdomas informacinis karas, pajungta galingiausia propagandos mašina. Mes turime reikalą su tokia smegenų plovimo mašina, kuri išties jokių skrupulų nebeturi. Visa šita „kovidija“ — tai grynai mind control projektas/eksperimentas, iki kokio lygio galima žmonių smegenis praplaut, juos apkvailint ir valdyti, manipuliuoti, paverčiant paklusnia avių banda. Avimis su antsnukiais!

Propaganda šiuo metu yra išties aukščiausio lygio. Tiek ir čia pas mus Amerikoje, tiek ir Lietuvoje, apskritai visur. Tokios dar niekada nėra buvę, net ir Tarybų Sąjungoje ar Kinijoje, net Šiaurės Korėjoje!

Įvarant baimę žmonėms, jie gali žmones valdyti. Būtent valdyti per baimę. Juk galima prisimint ką, prieš 75 metus, Niurnbergo teisme sakė Hermanas Geringas, kad „užtenka tik išgąsdinti žmoniją, ir ji pradės sekti paskui jus, tas slypi pačioje žmogaus prigimtyje“

Kartoju, tai kas dabar vyksta yra ne kas kita kaip būtent didžiulis žmonių valdymo eksperimentas, tiesiog globaliniu mastu, kad patikrint, iki kokio laipsnio galima valdyti žmones, paveikiant jų sąmonę, kad galiausiai visus paverstų lyg bailiais kiškučiais, išgąsdintais ant uodegos nukritusio lapelio, ar avių banda, kurią galima be jokio pasipriešinimo (atvirkščiai, jų pačių sutikimu) varyti į skerdyklą…

Manau, jog eksperimentas šis jau dabar yra ganėtinai sėkmingas. Pakanka jau vien to, kaip paklusniai dauguma užsidėjo antsnukius. O tuos, kas antsnukį užsidėt atsisako, dabar gali griežtai nubaust, kad kitiems pamoka būtų… Kad galų gale visi skerdyklon žygiuotų, koja kojon, pagal tą pačią muziką…

Kaip pas Bertoldą Brechtą buvo toks eilėraštis, kurį aš paskutiniu metu dažnai cituoju, taip jis ir vadinasi „Avinų maršu“, kur sakoma, kad „trata būgnai — avinus skerdyklon veda, odą būgnams duoda patys avinai“

Dabar viešojoje erdvėje dominuoja visur jau ne informacija, o totali propaganda. Bet kokia laisva, alternatyvi, objektyvi informacija išvis yra slopinama. Ir sakyčiau kad netgi grubiau, negu būdavo tarybiniais laikais. Kaip niekad anksčiau, yra slopinami alternatyvūs informacijos šaltiniai. Žmonėms neleidžiama laisvai reikšti nuomonės, ji trinama iš socialinių tinklų, iš „YouTube“. Ką tik, pavyzdžiui, iš „YouTube“ buvo pašalintas LifeSiteNews kanalas, ištrinta visa jų video medžiaga, o tai juk ir yra vienas patikimiausių informacijos apie dabartinę „pandemiją“ šaltinių. Tokio masinio cenzūravimo, tiesa pasakius, tikrai net sovietmečiu nepamenu.

Ką gi, juk, pagal Džordžą Orvelą, ir gyvename tokiu laiku kai melas yra tiesa… COVID-1984… Todėl ir meluojama iš esmės. Būtent tikrų tikriausia melo pandemija.

Štai, pavyzdžiui, prieš pora mėnesių buvo tokia „Lietuvos ryto“ antraštė, pati pirmoji dienos naujiena: „Lietuvoje laidojimo namai jau pritrūko vietos šaldytuvuose, krematoriume tenka laukti eilėse: kartais nelieka kam palaidoti“. Ką gi, tada tiesiog tyčia ėmiau ir pasidomėjau, ar tai tiesa. Na ir štai viena moteris parašė: „Būnu namie, bet vakar kaip tik teko pervažiuot skersai visą Kauną ir pravažiuodama net tris laidojimo namus, turinčius po dvi ir daugiau sales, atkreipiau dėmesį, kad stovi tušti, greta nei vienos mašinos“.

Panašiai ir su „perpildytomis“ ligoninėmis. Kelios lietuvės, dirbančios čia Amerikoje medicinos seserimis, pasakojo, kad ligoninėse net mažiau dabar yra ligonių, nei įprastai būna. Kai kažkokia moteris Anglijoje nufilmavo beveik visiškai tuščią ligoninę, ją už tai areštavo. Ir net ne pačioje ligoninėje areštavo, kada filmavo, o sekančią dieną, namuose, po to kai patalpino tą savo video Feisbuke, iš kur jį, savaime aišku, iškart ir pašalino.

Lietuvoje, kaip žinia, buvo uždrausta Karinos Reiss ir Sucharito Bhakdi knyga „Korona. Netikras pavojus?“, kuri jau buvo atspausdinta ir paruošta keliauti į knygynus. Nežinau, koks jos tolimesnis likimas, tikriausia visą tiražą sudegino, kaip inkvizicijos laikais…

Visiems žinoma aksioma: jei kartosi melą daugybę kartų, tai jis taps tiesa. Ar tik ne Trečiojo Reicho propagandos ministras daktaras Jozefas Gebelsas pasakė: „Jei šiek tiek pameluosi, tai greitai išaiškės, kad tai yra melas. Jei tai, ką sakysi viskas bus melas, tai žmonės manys, kad viskas juk negali būti melas, o tai reiškia, jog tai kas pasakyta yra tiesa“. Genialu? Supergenialu! Ką šiandien būtent visur ir matome. Sakau, tiesiog tikrų tikriausią būtent melo pandemiją!..

Nors, iš kitos pusės, JAV prezidentas Abraomas Linkolnas kadaise sakė, kad „galima kvailinti dalį liaudies visą laiką, galima kvailinti visą liaudį tam tikrą laiką, tačiau negalima kvailinti visą laiką visos liaudies“. Nežinau, oi nežinau, praėję 2020 metai, man atrodo, tą labai ryškiai paneigė. Man tad teisingiau šiandien skamba kito įžymaus amerikiečio, Marko Tveno, žodžiai, kad „yra žymiai lengviau apgauti žmogų, negu įtikinti jį, jog jis buvo apgautas“. Ir šiandien tai yra, kartoju, ne šiaip sau eilinis melas, eilinė apgaulė, tai pasaulinio mąsto apgaulė, pasaulinė klastotė.

Vis dėlto sena ir paprasta lietuvių patarlė sako: „Melo kojos trumpos“. Ir visi melagiai, anksčiau ar vėliau, būna priversti atsimušti į savo pačių sukurto melo sieną, pasiklysti savo pačių žabangose. Todėl tad jie ir nenori, kad atsirastų tokių, kaip tas berniukas iš Anderseno pasakos, šaukiantis — karalius yra nuogas.

Pirmiausia buvo melas apie vadinamąjį holokaustą. Prieš 30 metų, 1990 m. rugsėjo 11-tą dieną, jau visiškai griūnant Tarybų Sąjungai, tuometinis JAV prezidentas Džordžas Bušas vyresnysis iš Kongreso tribūnos iškilmingai ir, galima sakyt, visiškai oficialiai paskelbė apie vadinamosios „Naujosios Pasaulio Tvarkos“ (New World Order) pradžią, pareikšdamas:

„Tai unikalus ir ypatingas momentas, nes šiandien gimstanti „Naujoji Pasaulio Tvarka“ pakeis pasaulį taip, kad jis visiškai skirsis nuo to, kokį mes ligi šiol pažinojom“.

Na ir ką, praėjus vos metams, kažkoks Ianas Kagedanas, tuometinis žydų masonų ložės B’nai B’rith viešųjų ryšių direktorius, atvirai pareiškė, jog būtent „holokausto atmintis šioje naujoje pasaulio tvarkoje užima pačią pagrindinę reikšmę“. „Memory of the Holocaust is central to the new world order“ — būtent šitaip ir buvo pavadintas jo straipsnis Kanados laikraštyje „Toronto Star“, 1991 metų lapkričio 26 dienos numeryje…

Todėl paskui, per pastaruosius tris dešimtmečius, žydai iš savo tragedijos atminimo ir padarė ne tik didžiulę, profesoriaus Finkelšteino žodžiais, „holokausto industriją“, bet pavertė tai jau vos ne pasauline religija. Privaloma visiems! Religija su sava Šventąja Inkvizicija, nes daugelis, kas ta religija bent kiek suabejojo ir viešai apie tai pasakė, juk netgi atsidūrė už grotų. Na o tokių atvejų kaip dabar Valdo Rakučio, ar prieš tai Petro Stankero, Vigilijaus Sadausko, kada žmonės puolami ir visaip persekiojami už išsakytas nuomones, neįtinkančias „holokausto industrijai“, tai gi buvo tūkstančiai, visame pasaulyje.

Ką gi, kad neišlįstų, kaip sakoma, yla iš maišo, tai ir reikia arba uždraust disidentams kalbėti apskritai, arba vadinti juos „trogloditais“, kaip kad Baidenas, 2014 metais, būdamas JAV viceprezidentu, pavadino visus tuos, kas nepriima, nepripažįsta šito, kaip dabar mėgsta liberalai vadinti, „naujojo normalumo“, kur iškrypėliai jau nelaikomi iškrypėliais.

Būtent taip jis ir pasakė, kad kultūra bei tradicijos atseit nieko nereiškia, tad visi ir privalom palaikyt iškrypėlius, o tie, kurie jų nepalaikys, yra „trogloditai“… Daug kas iš pasakiusių apie iškrypėlius savo, kaip tai vadinama, „politiškai nekorektišką“ nuomonę, irgi atsiduria teisiamųjų suole. Lietuvoje tokių atvejų būta nemažai.

Paskui prie holokausto religijos ir prie šitos kitos „šventosios karvės“, seksualinių iškrypėlių, buvo pridėtas dar ir vadinamasis „globalinis atšilimas“, dėl kurio dabar taip pat jau beveik uždrausta reikšti kokias nors abejones. Žmonių, kas abejoja „klimato kaita“ kol kas, tiesa, dar lyg ir nesodina į kalėjimą, bet juk jau yra ir tokių siūlymų, kad visi abejojantys laisvamaniai-skeptikai turėtų būti nubausti.

Ką gi, skirtingai nuo „globalinio atšilimo“, už viešai išreikštas abejones dėl koronaviruso „pandemijos“ žmones jau realiai sodina į kalėjimą. Ypač Rusijoje. Mūsų pažįstamą Irkutske areštavo už tai, kad jiedu su žmona važiavo į parduotuvę ne ta kryptimi, kokia buvo nurodyta valdžios išduotame leidime! O jeigu išsakysi viešai kur nors, pavyzdžiui internatiniame „Feisbuke“, kokias nors abejones dėl koronaviruso, na tai Rusijoje gali tikrai įkišt į kalėjimą, iki penkių ar net septynerių metų.

Taigi vyksta, ko ir galima Rusijoje buvo tikėtis, dabar jau ten kaip toje „Bitlų“ dainoje, back to the USSR, tai yra tiesiog vyksta grįžimas prie Stalino laikų… Ne be reikalo mėgino ten uždrausti serialą „Epidemija“, jame juk kaip tik ir buvo tas pranašaujama… Dar prieš prasidedant šitai dabartinei „pandemijai“.

Bet panašiai juk yra ir kai kuriose kitose šalyse. Pavyzdžiui, net ir nėščią moterį areštavo Australijoje. Artimiausioje ateityje, prasidėjus dabar jau ir vakcinavimui, manau, tos represijos bus tik stiprėjančios, nes vis daugiau ir daugiau žmonių pradeda gi suprasti, kur yra šios mistifikacijos esmė ir kur ji veda. Todėl netikintys „pandemija“ laisvamaniai gal ir bus baudžiami realiomis laisvės atėmimo bausmėmis.

Kai kuriuos sodins į kalėjimą, o kai kuriuos, galimas daiktas, pasiųs net ir baudžiamosios psichiatrijos globai, kaip kad kadaise KGB darė su antitarybiniais disidentais, kuriuos dažnai irgi būtent uždarydavo į psichiatrinę ligoninę. Pavyzdžiui, įžymųjį lietuvį disidentą, dabar jau amžinatilsį, Petrą Cidziką, arba, irgi jau mirusį, daktarą Algirdą Statkevičių, kuris, likimo ironija, pats buvo psichiatru.

Todėl kad tarybinių laikų disidentai taip pat gi garsiai ir atvirai sakė, jog karalius (tarybinis režimas) yra nuogas. Ką gi, dabartiniai laisvamaniai daro šiandien tą patį, viešai ir garsiai sakydami, kad visi šie dabartiniai „atšilimai“ ir „pandemijos“ yra būtent apgaulė ir ne daugiau (ir ne mažiau). Taip kad Trockio bei Alinskio įpėdiniai juos už tokią disidentinę laisvamanystę, manau, irgi baus nė ką ne mažiau kaip bausdavo tarybinių laikų disidentus. Svarbiausia, tai buvo ir bus daroma kad įbaugint kitus, kad būtų visi paklusnūs kaip avys.

Šiaip ar taip, tūkstančiai žmonių jau protestavo gi, visur (Berlyne, Vienoje, Paryžiuje, Londone, daugelyje vietų, netgi Vilniuje), prieš visa tai, kas susiję su COVID-1984 mistifikacija, drakoniškais apribojimais, karantinais, kaukėmis, piliečių laisvių bei teisių suvaržymu.

Tik valdžiažmogiai, tiek parsidavusi melasklaida klusniai vykdo revoliucinių globalistų „giluminės valstybės“ nurodymus ir uoliai be perstojo sėja dabar baimę pasaulyje visomis įmanomomis priemonėmis. O tikslas — kuo labiau įbauginti žmones, padaryti juos klusniais vergais, nekeliančiais jokių klausimų, o tik skubiai vykdančiais visus paliepimus. Ta baimė tad ir yra šiandien pats pavojingiausias dalykas žmogui, baisiau už bet kokius (realius ar įsivaizduojamus) virusus…

Aš puikiai suprantu, jog būtent dėl to net ir patys rimčiausi argumentai prieš tikėjimą šituo dabar virusu ir šita „pandemija“ gali būt tiesiog bejėgiai, kaip ir prieš bet kokį kitą fanatišką tikėjimą.

O daugumai žmonių tai paprasčiausiai gi net ir nesinori, tiesiog tingisi, kad, taip sakant, pakasinėt giliau, jų nedomina nei mokslas, nei statistika, jie tiesiog tiki viskuo, ką jiems sako valdžia su melasklaida. Viską kitą, bet kokią alternatyvią, nepriklausomą informaciją dauguma vadina tiesiog „sąmokslo teorijomis“.

Varo vieną nuomonę į vienus vartus, jau ištisus metus, gąsdina žmones viruso pavojingumu. Taip ir sėjama panika. Pasako, kad užsikrėtimų atvejų daugės, ir po kelių dienų jų skaičius šoktelėja. Pučia tą burbulą ir pučia: „Virusas gali jus užklupti bet kur ir bet kada!“

Tarsi nesibaigiantis hipnozės seansas. Žmonės yra bombarduojami melu apie koronavirusą būtent tam kad juos lyg užhipnotizuot, kad išplauti smegenis ir sukelti paniką. Kiekvieną dieną masinės (dez)informacijos priemonės tik ir užpildytos vien tokia „informacija“…

Tikslas aiškus — baimės kurstymas. Kad žmonės bijotų ir besąlygiškai paklustų, darytų absoliučiai viską, kas jiems liepiama daryti. Tai, dar ir dar kartoju, klasikinis masinio manipuliavimo žmonių sąmone ir jos kontrolės atvejis.

Todėl bet kam, kas dar sugeba mąstyt nuosava smegenine, turėtų būt aišku, jog tai surežisuota situacija, kai vieni užimti paniką sėjančios dezinformacijos sklaida, o kiti — politinės naudos, ar ir pinigų, uždirbimu iš to.

Vakar man vienas pažįstamas Amerikos lietuvis pasigyrė, kad pernai vasarą nusipirko „Moderna“ vakcinos akcijų, už šešis tūkstančius dolerių, o dabar, tepraėjus vos pusmečiui, tų akcijų vertė jau trylika tūkstančių. Na tai, sako, jei būtų žinojęs, būtų pirkęs ne už $6 000, o už žymiai daugiau.

Bet juk Sorošas tai tikrai žinojo ir tikrai ne už $6 000 akcijų nusipirko, o milijonus investavo, gal net milijardus, kaip ir Bilas Geitsas. Na ir žinom gi puikiai, kur Sorošo milijonai paskui eina: „blekmateriams“, „antifams“, narkotikų legalizavimui, visokiems „atviros visuomenės fondams“, ir taip toliau…

Na o ir tie, kas milijonus iš „cukrinio tėtuko“ Sorošo gauna, jie juk irgi gali paskui savo milijonus į „Moderną“ investuot ir tokiu būdu revoliucinį kapitalą akimirksniu dar padvigubint… Žodžiu, šitaip liuciferinė revoliucija ir finansuojama…

Na ir dar juk yra gausybė visokiausių parazitinių, vadinamųjų nevyriausybinių, organizacijų, kam visas šitas koronavirusinis projektas irgi tiesiog tikrų tikriausia aukso gysla. Girdėjau, jau net ir Lietuvoje pora milijardų eurų „įsisavino“, kas visų pirmiausia paskui panaudojama smegenų plovimo reikmėms. Kai tuo tarpu verslai ir įmonės dabar visur masiškai bankrutuoja, žmonės praranda darbą, daugelis neišgali paskui net duonos nusipirkt…

Tačiau, kaip kiekvienas fanatiškas revoliucionierius pasakys, tikslas juk pateisina priemones. Savo tikslo jie ir siekia tad bet kokia kaina. Ir galų gale tikriausia pasieks, nes tai gi, kaip ne kaip, yra Liuciferio Legionas…

Valdas Anelauskas, šiuo metu gyvena JAV

1-os dalies pabaiga

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurnerNaujienos iš interneto

Atsiliepimų 7

 1. Darius says:

  As net pagalvoju, kad, jeigu ir nusikalteliai valdzioje pasakytu, kad antsnukiai jau nebeprivalomi nesioti ir galima nusiimti, dauguma „aviu“ vis dar nesiotu… Toks vaizdas, kad daugumai tai jau iprasta ir normalu.

 2. Op says:

  Nu ką 10/10!

 3. Vytas says:

  Esmė, mintis šio straipsnio gera ir teisinga. Bet ir „vandenėlio“ straipsnyje daugiau nei pusė. O juk visa straipsnio esmė telpa į net į vieną sakinį : COVID-19 – ne liga, tai ekonomikos monopolizavimo priemonė. Ir dar. Ir klimato kiimato kaita – tokia pat afera, kaip ir COVID. Ir t.t. Nesutinku tik, kad Rusijoje taip pat ar dar blogiau nei Lietuvoje. Ten daug daugiau laisvės, ypač žodžio laisvės, nei Lietuvoje. Tik ten, skirtingai nei Lietuvoje, valdžioje ne „penktoji kolona“. O Lietuvoje „penktoji kolona“ jau daugelį metų naikina ne tik valstybę, bet šeimą ir TAUTĄ.

 4. saul says:

  Na gerai. Gerai. O kaip bus su visiems Puckino brukama vakcina Spūtyn-V ??? Kur jūsų komentarai? Tai jei ja pandemija yra feikinė ir visos vakcinos yra tik globalistų pasipelnijimo šaltinis ir „geras būdas visus sučipuoti,suvaldyti“,tai kaip bus su Puckino Spūtyku ??? Tskant…škia…jis bruka mums pačius mus nuodijantį šūdą? Argi gali taip elgtis savarankiškas,nepriklausomas,neparsidavęs Vakarams,vadovas ??? DIDŽIULĖ DILEMA,ane? Na..,lauksiu paaiškinimo. DDD

 5. Darius says:

  Kaip ir atsakete pats i savo klausima. Puckinas, ne isimtis. Tai kabalistu zydu produktas, tarnaujantis tam paciam seimininkui, kaip ir dauguma vakaru valdzios marioneciu. Beje, rusiska vakcina sputnik-v, tai ta pati phizer, astra zeneka, biontech ir t.t. Zodziu, tas pats nuodas, tik kitu pavadinimu. Opiumas liaudziai tsakant…

 6. Ec says:

  Matau, Dariau, jūsų žinios vakcinų atžvilgiu mažiau nei menkos, apsiriboja pavadinimų žinojimu :)

 7. Tvankstas says:

  Sąmokslo praktika yra plandemija.
  Supraskime, jau nuo 2018 m. P. Auštrevičius ir Lietuvos EP nariai aiškiai žino tas instrukcijas, už kurias balsavo EP.
  Labai aiškios instrukcijos Skvernelio vyriausybei ir ministrui Verygai, labai aiškios instrukcijos Šimonytei ir ministrui Dulkiui – skaitykime ir viskas kaip ant delno, kiekvienas,-a pabūsime ateities būrėju.
  Paklauskime praeitos kadencijos EP narių iš Lietuvos : ar balsavote už instrukcijas ? Gal nereikia – atsakymas aiškus.
  P. Auštrevičius, kaip G. Soros administratorius Lietuvai Briuselyje ( žr. soroskooptbrussel.pdf), kaip 147 pasaulio koncernų atstovas Lietuvai, tikrai balsavo ir gali paaiškinti.
  Europos Komisija dar 20 mėnesių prieš pirmą karantiną jau skelbė apie skiepus : ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/EN/COM-2018-244-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
  Nieko asmeniško, tik dokumentas.
  Kad turėtume ateities supratimą
  tereikia pasidomėti, kaip kuriamas skiepų konclageris : ec.europa.eu/health/sites/health/files/vaccination/docs/2019-2022_roadmap_en.pdf
  Turime aiškumą, kaip mus avėgalvius ves į naują laimę. ec.europa.eu/health/sites/health/files/vaccination/docs/10actions_en.pdf
  dar 2019 metai …
  dar 2018 metai ec.europa.eu/health/sites/health/files/vaccination/docs/2018_vaccine_confidence

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top